__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ВАНЬО СТОЕВСКИ СЪСТЕЗАНИЕТО ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ВАНЬО СТОЕВСКИ

СЪСТЕЗАНИЕТО Пътен полицай на годината


© Ваньо Стоевски, автор, 2017 © Александър Георгиев, графично оформление и корица, 2017 © Но комент груп, предпечатна подготовка, 2017


Малко история

Професия полицай! Едно словосъчетание, което предизвиква различни асоциации у хората. А истината е една: отговорност и работа в защита на правата на гражданите и интересите на обществото! В една част от мъжете и жените с пагони, колкото и тривиално да звучи, дълбоко се е спотаила романтичната детска мечта да бъдеш полицай, да се бориш с „лошите“, да помагаш на изпадналите в беда. Такава е работата и на пътните полицаи. Съществуват хора, които се отнасят с известна ирония към тях, но преобладаващата част от обществото съзнава и оценява положително работата им. Ежедневно на пътя хората срещат вежливи и образовани служители, които се грижат за живота и здравето на участниците в движението, като същевременно им внушават и необходимия респект към Закона. Зад всичко това се крие както високоблагородният труд на пътните полицаи, така и съпричастността и съдействието от страна на ръководните органи. Министерството на вътрешните работи винаги е отделяло особено внимание за професионалното развитие на своите служители. Една от тези форми са и провежданите в службите и подразделенията състезания между служителите. В структурите на пътната полиция първите надпревари се организират от началото на 70-те години на миналия век, като първоначално са били за излъчване на „най-добър регулировчик“ на уличното движение. Критерии за оценка на тези 7

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


състезания са правилната стойка на регулировчика, отчетливото и разбираемо подаване на сигналите, безопасното подхождане и излизане от кръстовището при смяна на регулировчика, своевременната и точна реакция към неправилно пресичащите пътното платно пешеходци, регулиране в синхрон и др. Особено внимание е обръщано на външния вид и опрятността на регулировчика. Първото републиканско състезание по регулиране е организирано през 1971 година във Варна, и е включвало проверка на познаването на ЗДВП (решаване на листовка) и уменията за регулиране на пътното движение в кръстовище с интензивен трафик. Състезанието се е провело на централния площад пред катедралния храм „Свето Успение Богородично“. В съревнованието са участвали 17 отбора с 54 участници от окръжните управления на МВР. На това състезание първо място заема отборът на КАТ при Софийско градско управление (СГУ) на МВР, като старшина Димитър Мутафчийски се класира на първо индивидуално място, а старшина Методи Станев – на трето. Второто място е заето от представителя на отбора на домакините старшина Здравка Маркова. Наградите (ръчни часовници) са връчени от директора на Окръжното управление на МВР ген. Аргиров. Същата година в Прага, Чехословакия, се провежда международно състезание „Най-добър регулировчик“, в което достойно се представят нашите участници старшина Лазар Бачев от КАТ-София и старшина Здравка Маркова от КАТ-Варна. През следващата 1972 година в Пловдив се провежда второто републиканско състезание по регулиране на пътното движение. Мястото е оживено градско кръстовище срещу Дома на народната армия. Отново победител е отборът на СГУ-МВР, където старшина Димитър Мутафчийски и старшина Методи Станев заемат първо и второ място, с което си представяне отборната титла. 8


Старшина Методи Станев от отбора на СГУ-МВР регулира движението на централно кръстовище в Пловдив, 1972 г. Снимка за спомен след състезанието във Варна, 1971 г. Отборите на СГУ-МВР и ОУ-МВРГаброво

За домакин на следващото републиканско състезание е определено управление КАТ при Софийско градско управление на МВР, но поради влошената пътнотранспортна обстановка на територията на столицата тогавашният началник полк. Руси Петров го отменя. През есента на 1978 г. в Ловеч се провежда първото състезание „Републикански преглед по автомобилизъм – МВР“. То е организирано от ОУМВР-Ловеч и ОС на СБА в същия град. Всяко окръжно управление на МВР в страната участва с по един автомобил и екипаж от двама офицери. Съревнованието е включвало две дисциплини: „Точна езда на автомобил“ и „Прецизна стрелба с пистолет по гръдна мишена“. Стартът е даден пред сградата на ОУМВР-Ловеч, като надпреварата се провежда по маршрута Ловеч – с. Горно Павликени – с. Казачево – с. Българене – с. Абланица – Ловеч. По трасето е имало изградени три часови контроли и обособени две скоростни отсечки, едната в местността „Трайдянко“, а другата – в района на с. Казачево. На съ-

9

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


щото място (с. Казачево) е изградено открито стрелбище за провеждане на дисциплината „Стрелба с пистолет“. Съдийският състав се състои от спортни деятели на ОС на СБА, а главен съдия на състезанието е подп. Павлин Шопов от „Отдел КАТ“ при Софийско градско управление на МВР, който е и съдия от Републиканската съдийска колегия при Българската федерация по автомобилен спорт. Резултатите са отчитани по двете дисциплини „Автомобилизъм“ и „Стрелба“, а наградите са осигурени от ОС на СБА. Победител в състезанието е екипажът от ОУ-МВР Ловеч в състав Тодор Куцаров и Васил Пълевски.

Състезание по стрелба, 70-те години Представителният български отбор на международното състезание по регулиране в Прага, Чехословакия, през 1971 г. – старшина Лазар Бачев, старшина Здравка Маркова и ст. лейт. Георги Попов от СГУ-МВР (водач на отбора)

До края на 80-те години състезанията се провеждат на регионален принцип, като инициативата за организиране на съревнование от републикански мащаб постепенно затихва. Провеждали се и състезания по стрелба с пистолет. В края на 70-те и началото на 80-те години се организират пър10


вите състезания по майсторско управление на автомобил и мотоциклет под надслов „Най-добър водач на служебен автомобил и мотоциклет“. По това време служителите на КАТ-СГУ-МВР са привличани в качеството на съдийски състав при провежданите надпревари между шофьорите от таксиметровите автомобилни фирми в столицата. Постепенно в тези състезания започват да участват и екипи, съставени от служители на КАТ-СГУ-МВР, а след 1984 година СГУ-МВР започва организирането на вътрешноведомствени конкурси само за служители от Министерството на вътрешните работи. Състезанията по автомобилизъм в столицата се провеждат на автополигоните на ул. „Хайдушка поляна“, кв. ãБенковски“ в МОП-СГУМВР и в кв. ãСтудентски град“, а мотоциклетните – на мотополигона на ул. ãХайдушка поляна“ и на АПК „Средец“ в кв. „Овча купел“. Традицията за провеждането на този вид съревнования се запазва, като регионалните състезания за най-добър в професията „Пътен полицай“ се провеждат и днес. Идеята за организиране и провеждане на комплексно републиканско състезание с цел проверка на теоретичната подготовка на автоконтрольора и уменията му за управление на автомобил и мотоциклет, както и за боравенето с огнестрелно оръжие възниква спонтанно през пролетта на 1992 година след проведена работна среща между главния редактор на вестник „Авто мото свят“ Иля Селиктар и инспектора от направление КАТ-Пътна полиция при СГУ-МВР кап. Георги Игнатов. Направено е писмено предложение, което е докладвано на тогавашния главен секретар на МВР ген. Богомил Бонев, който го одобрява и разпорежда изготвянето на необходимите документи, регламентиращи реда и правилата за провеждане на мероприятието, както и мерките за безопасност на участниците и публиката. Като домакин на съревнованието е определено Окръжно управление на МВР-Стара Загора. 11

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Състезанието включвало следните дисциплини: – майсторско управление на лек автомобил на полигон; – майсторско управление на мотоциклет на полигон; – стрелба с пистолет по мишена на разстояние от 25 метра; – решаване на казус за определяне на отговорността при възникнало ПТП с изготвяне на необходимите документи (акт, протокол за ПТП, скица и т.н.). През годините е имало и решаване на листовки с въпроси по познаване на ЗДвП. След 1998 година състезанието е допълнено с решаване на тестове с въпроси, свързани с изменението на нормативната база (ЗМВР, ЗДвП, Наредба №30 за установяване употребата на алкохол от водачи на МПС, както и други подведомствени документи, определящи дейността на автоконтрольора). От 2000 година състезанието е допълнено с дисциплината „Оказване на първа долекарска помощ на пострадал при ПТП“. Проверката на знанията на служителите включва провеждането на теоретичен тест и практическо приложение на знанията по оказване на първа долекарска помощ на пострадал при ПТП. Практическият изпит се прилага върху специален манекен за тренинг при спряно дишане и липса на сърдечна дейност.

Състезание „Най-добър мотоциклетист“, полигона на АПК „Средец“, кв. „Овча купел“, София. Началото на 80-те години

Така през годините състезанието „Пътен полицай на годината“ е допълвано и доразвивано в най-различни форми, разнообразявайки неговия първоначален вид. След Стара Загора домакин на състезанието „Пътен полицай на годината“ са следните регионални дирекции на вътрешните работи: – 1993 година – РДВР-Ловеч; – 1994 година – РДВР-София; 12


инж. Иля Селиктар, главен редактор на вестник „Авто мото свят“

– 1995 година – РДВР-Смолян; – 1996 година – РДВР-Варна; – 1997 година – РДВР-Бургас; – 1998 година – РДВР-Пловдив; – 1999 година – СДВР; – 2000 година – СДВР; – 2001 година – СДВР; – 2002 година – СДВР; – 2003 година – РДВР-Благоевград; – 2004 година – РДВР-Пловдив; – 2005 година – РДВР-Бургас; – 2006 година – РДВР-Русе; – 2007 година – РДВР-Стара Загора; – 2008 година – РДВР-Добрич; – 2010 година – СДВР; – 2011 година – РДВР-Смолян; – 2012 година – РДВР-Велико Търново; – 2013 година – РДВР-Видин; – 2014 година – РДВР-София; – 2015 година – РДВР-Кюстендил; – 2016 година – РДВР-Хасково. През настоящата 2017 година предстои провеждането на 25-ото юбилейно национално състезание „Пътен полицай на годината“. инж. Иля Селиктар: През късната пролет на 1992 година в редакцията на в. „Авто мото свят”, чийто главен редактор бях по това време, дойде капитан Георги Игнатов, говорител на КАТ при СДВР-София. От дума на дума за проблемите и трудностите на сержантите на пътя стигнахме до извода, че и за тях трябва да има понякога празници. Събиране, надпревара, награждаване, професионални контакти с колегите и журналистите в неформална атмосфера и отразяване на професионалните

13

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


им качества, разказване на истината за тежката им професия в средствата за масово осведомяване. Първоначално идеята не се хареса много на тогавашното ръководство на КАТ, но сметнах, че е добра, и поисках среща с тогавашния главен секретар на МВР Богомил Бонев. Срещата се проведе в неговия кабинет и на нея присъства тогавашният координатор на СДС за Югоизточна България и бивш автомобилен състезател Андрей Андреев. На бюрото на Бонев лежеше моето писмо-предложение, но той ме помоли съвсем накратко да го запозная с предложението. След няколко изречения от моя страна той възприе идеята много добре и написа резолюция върху писмото и придвижи идеята за изпълнение.

Победителите в първото републиканско състезание по регулиране, 1971 г., Варна. От ляво надясно: старшина Д. Мутафчийски, старшина М. Станев, кап. Димов (водач на отбора на СГУ-МВР), старшина Л. Бачев, старшина З. Маркова и началникът на КАТ-Варна Най-добрата женарегулировчик старшина Здравка Маркова, ОУМВР-Варна

Нещата тръгнаха добре и през есента на същата година започнахме да организираме първото национално състезание „Пътен полицай на годината”, като за спонсор беше привлечен вносителят на автомобилите ФИАТ, Алфа и Ланча у нас „Ванто Трейд Ауто“. За домакин беше определено РДВР-Стара Загора, а при организацията на събитието 14


стана лек спор как да се проведе награждаването. Настоях и се прие това да е под формата на коктейл с възможност за сержантите да разговарят с висшите си началници, а и контактите с журналистите бяха безкрайно улеснени. Тогава за пръв път сержантите имаха свободен достъп до микрофона в залата и аз лично за пръв път чух катаджии да разправят вицове за катаджии. През следващата година проведохме среща с директора на националната полиция полк. Иван Бацаров, на която той се разпореди участниците да бъдат командировани за сметка на службата, както и да бъде отпуснат награден фонд от МВР. Така пътят към следващите ежегодни състезания беше открит и бе дадено началото на една традиция. кап. Георги Игнатов: кап. Георги Игнатов, инспектор в направление „КАТ-Пътна полиция“ СДВР

Работата на служителите от пътната полиция винаги е била отразявана в средствата за масово осведомяване. Аз и моите колеги от звеното за профилактика към КАТ поддържахме тесни връзки с медиите и журналистите, където редовно се поместваха материали за безопасността на движението и работата на пътните полицаи. Може да се каже, че бяхме и добри познати. Един ден се събрахме на ул. „Раковски“ в редакцията на вестник „Авто мото свят“, чийто главен редактор по това време беше Иля Селиктар. Обсъждайки ежедневните проблеми, възникна идеята за организиране на състезание между катаджии. Развихме идеята си и направихме примерен план за организацията и провеждането на състезанието, в което щяха да се включат представителни отбори на служители от КАТ от всички окръжни управления на МВР в страната. Дисциплините бяха свързани с пряката им служебна дейност, като управление на автомобил, управление на мотоциклет и стрелба с пистолет.

15

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


В процеса на обсъждане бе приета идеята на победителя да се връчват и лейтенантски пагони. Това наистина се случи, но няколко години по-късно, през 1995 г. в гр. Смолян, когато победителят в състезанието Вальо Тонков от КАТ-Велико Търново получи първо офицерско звание. Спомням си, че на първото национално състезание през 1992 година в Стара Загора победител стана старшина Стоян Динев от същия град. Победителят беше представен официално пред обществеността по националната телевизия в предаването на Величко Скорчев „Добър ден, България“.

На мотополигона е имало изградени водни препятствия Купата от състезанието „Републикански преглед по автомобилизъм – МВР“, 1978 г., Ловеч Победителите в състезанието кап. Тодор Куцаров и кап. Васил Пълевски от ОУМВР-Ловеч

ген. Богомил Бонев: В далечната 1992 г., като главен секретар на МВР, при мен дойдоха главният редактор на вестник „Авто мото свят“ инж. Иля Селиктар и Андрей Андреев, съветник на президента на Република България Желю Желев и координатор за СДС – Стара Загора, и ми докладваха предложение за организиране на национално състезание между служители от КАТ. Идеята ми се стори доста интересна. Това състезание 16


Състезание по стрелба през 70-те години

ген. Богомил Бонев, министър на вътрешните работи в периода 1997 – 1999 г.

бе представено като част от служебната полицейска подготовка по управление на автомобил, мотоциклет и стрелба по мишена с пистолет. Създадохме необходимата организация, изготвихме заповеди, правилник за провеждане на състезанието и организиране на безопасността на участниците. Решено бе първото състезание „Пътен полицай на годината“ да се проведе на територията на Областната дирекция на МВР-Стара Загора. През всичките тези години съм проявявал засилен интерес към това състезание и как то се отразява на полицейската подготовка и мотивация за добросъвестна работа на пътните полицаи. Състезанието се превърна в традиционна надпревара, очаквана с нетърпение от служители, журналисти, наблюдатели, деятели и фенове. Радва ме желанието на полицейските служители да надграждат своите професионални знания и умения, като ги проверяват в една реална спортна надпревара.

17

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Днес от дистанцията на времето разбирам, че решението ни за провеждане на национално състезание „Пътен полицай на годината“ е било правилно, което ме прави горд, че съм дал старт на тази проява!

Ст. лейт. Ваньо Стоевски КАТ-СГУ на МВР дава старт на поредния участник в регионалното състезание на СГУ на МВР „Най-добър водач на служебен автомобил“, 1984 г. Старшина Методи Станев сменя колежкарегулировчик с букет цветя на състезанието във Варна, 1971 г.

18


ИЗ

Р Е Б

Е Т Е

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИ И ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ


Момент от състезанието „Най-добър водач на служебен автомобил“ на автополигона в Студенски град, София, 80-те години


Организация и подготовка

Организацията на състезанието „Пътен полицай на годината“ започва с издаването на заповед от главния секретар на МВР. В нея се определят оперативно бюро, времето и мястото на провеждането и организационният комитет. Въз основа на заповедта Направление КАТ-ДНСП (отдел „Пътна полиция“ ГДНП) изготвя подробен „Регламент” за състезанието, включващ броя на състезателите, начина на отчитане на резултатите и отговорниците по съответните дисциплини. На място се определят конфигурациите на авто- и мотополигоните. Определят се стрелбищният комплекс и мястото за провеждане на теоретичните изпити. За обективната оценка на показаните резултати от състезателите, на авто-мото полигоните се привличат като съдийски състави и електронно времеизмерване служители от структурите на Съюза на българските автомобилисти и Българската федерация по автомобилен спорт. За съдийството при провеждането на дисциплината „Стрелба“ се назначават квалифицирани инструктори от стрелковите комплекси по места. При практическия изпит по дисциплината „Оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП“ като съдии се привличат служители от БЧК, а за максималното доближаване до действителността като статисти участват доброволци, членуващи в младежките аварийни екипи на организацията. Резултатите се оценяват по електронен път. Класирането е индивидуално и отборно. 23

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Откриването на състезанието се провежда официално в присъствието на представители от ръководството на МВР и съответната областна дирекция-домакин, ръководни служители от БЧК, СБА, местната власт, както и представители на медии и средства за масова информация, граждани и гости. Закриването на състезанието се провежда в подходяща обстановка, като на победителите се връчват купи, грамоти и предметни награди. з.м.с. Владимир Илиев: В началото на 90-те години, непосредствено след демократичните промени у нас започна бурно развитие в обществения и политическия живот, като това доведе и до влошаване на криминогенната обстановка и възникване на силовите групировки. В тези смутни времена пътният полицай беше най-уязвим от всички свои колеги от структурите на МВР. Той беше на показ на пътя през цялото денонощие, при всякакви метеорологични условия, изложен на риск, а в същото време най-слабо защитен. В този период по покана от ръководството на МВР провеждах обучение на служителите по управление на автомобил в екстремни условия. Тогава ми направи впечатление, че управлението на автомобил и мотоциклет е слабото звено в уменията на полицаите. От направен от нас анализ се установи, че нивото на подготовка на пътните полицаи изостава от тенденциите за противостоене на лицата от криминалните среди. Това ни провокира да започнем работа по подготовката и организирането на състезание по майсторско управление на автомобил и мотоциклет от служители на МВР, в частност от пътната полиция. Спортносъстезателната дейност притежава качеството да мотивира служителите за поддържане на високо професионално ниво. Имах опит в тази дейност от края на 80-те и началото на 90-те години, когато НСА (ВИФ) работеше в тясно сътрудничество със съответните висши учебни заведения в Москва и Киев по отношение на учебно-методическата работа. Тогава, съвместно с проф. Циганков от Държавния университет по физкултура и спорт на СССР по линия на съвместна обмяна на

з.м.с. Владимир Илиев, председател на БФАС и преподавател в НСА, организатор и съдия в дисциплините „Управление на автомобил“ и „Управление на мотоциклет“

24


опит и прилагане на положителните практики в обучението, участвахме в провеждането на авто-мото състезания между висшите учебни заведения на двете страни. За реализация на идеята си намерих съмишленици в лицето на Иля Селиктар, главен редактор на вестник „Авто мото свят“, и инспектора от направление КАТ-Пътна полиция при СГУ-МВР кап. Георги Игнатов. В съвместни срещи с тях коментирахме ситуацията, в която се намираха обществото и държавата, както и вижданията ни за създаването на модерна полиция с компетентни и високо развити в професионално отношение пътни полицаи. Искахме да популяризираме професията на пътния полицай сред обществото, защото тогава обществените нагласи бяха силно поляризирани по отношение на КАТ. Хората не познаваха тази професия, не знаеха колко важни и полезни за обществото са тези служители. Не знаеха колко много на брой и различни по вид знания и умения притежава пътният полицай. Голямата ни цел беше да доближим максимално полицията до обществото, да скъсим дистанцията. При провеждане на състезанието искахме да привлечем максимален брой обществени организации, чиито членове в качеството си на технически и съдийски състав да вземат пряко участие в различните етапи. Така пътните полицаи щяха да бъдат приети от обществото като реално съществуващи личности, а не като безлични униформени фигури. Първото състезание, през 1992 година, беше организирано от автомобилен и мото клуб „Авто мото свят“. Бяхме заложили много високи изисквания, като за състезатели, а всъщност те бяха обикновени редови полицейски служители. Осъзнахме, че много високо сме вдигнали летвата. Полигонът за майсторско управление на мотоциклет беше много сложен, част от участниците не можаха да го завършат, но това ни отвори очите за по-нататъшното обучение на служители25

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


те. Така всъщност не се получи желаният ефект, а по-скоро един отлив от участие в съревнованието. При състезанието в Ловеч (второто национално) бяхме включили много тежки дисциплини, като бягане през пресечена местност и веднага след това стрелба с пистолет, след което използване на физическа сила по неутрализиране на престъпник и накрая майсторско управление на автомобил. То беше много зрелищно и интересно, но пък изключително трудно за организация. Трябваше на едно и също място да изградим полигон за майсторско управление и открито стрелбище за стрелба с боен пистолет, а в същото време да обезпечим безопасността на публиката.

Казус от състезанието „Пътен полицай на годината 1992“ Секретарят на състезанието Ради Петров от ОУМВР-Ловеч (вдясно) и з.м.с. Николай Казаков

В организацията и при провеждането на състезанията голяма роля играеше СБА в лицето на Георги Янакиев, Българската федерация по автомобилизъм, която осигуряваше участието на именити български спортисти, като Илиян Топлодолски, Стоян Колев, Борислав Димитров, Милчо Младенов и др., които показваха демонстративна и майсторска езда на автомобил. 26


Минко Минков: През съзнателния си живот съм участвал в организирането и провеждането на множество национални и международни спортни изяви. Участвам в комисията по времеизмерването, като организирам контролните пунктове и крайното класиране. В началото на 90-години бях поканен и включен в комисията по времеизмерване на националното състезание „Пътен полицай на годината“.

Минко Минков, ръководител на група за времеизмерване

Спомням си началото, когато при първите състезания използвахме хронометри. Засичането на времето беше неточно, допускаха се редица субективни грешки. Контестациите от недоволни от класирането състезатели „валяха“ до приключването на състезанията. Тогава в края на 80-те и началото на 90-те години България произвеждаше прословутите персонални компютри „Правец 8М“. Много често ги виждах поставени в директорските кабинети, но за съжаление, те просто стояха там като украшение. Малко бяха хората, които наистина знаеха да работят с тези умни машинки и да използват възможностите им. По това време най-известни в Европа бяха италианските компютри „Оливети“. На едно международно изложение видях как колегите от Италия бяха организирали компютрите си в единен център. Тогава реших да използвам нашия „Правец“ в дейността по времеизмерването. Началото беше трудно, цялата информация по няколко пъти се въвеждаше на ръка, но въпреки трудностите работата тръгна в правилната посока. Фактически по това време за пръв път у нас въведохме електронното обработване на данните от състезанията. Така организирахме времеизмерването и на националните състезания „Пътен полицай на годината“. Организацията, контролите, длъжностните лица, всичко беше направено като за едно реално, сериозно състезание.

27

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Д-р Живка Димитрова: Пътнотранспортните произшествия са един от най-острите проблеми на обществото и една от основните причини за преждевременната смъртност, особено сред децата и младите хора. Доказано е, че броят на хората, които умират в резултат на пътни злополуки, може да бъде значително намален, ако очевидци на инцидента биха могли ефективно да действат преди идването на екип от Спешна медицинска помощ. В много от случаите първи на произшествието пристигат екипите на Пътна полиция. Повече от 25 години БЧК и Министерството на вътрешните работи реализират съвместна дейност за обучение на тези екипи по първа помощ. Още през 1999 година с активното съдействие на господин Алекси Кесяков, тогава началник на Пътната полиция при дирекция на Националната полиция, се взе решение през 2000 г., на осмото национално състезание „Пътен полицай на годината“ да бъде включен нов елемент – проверка на уменията на състезателите по първа долекарска помощ (ПДП). Изпитът се извършваше от лекари-специалисти, работещи в централата на БЧК. Първите няколко години резултатите от тази проверка не оказваха влияние върху крайната оценка на състезателите, но впоследствие дисциплината „Първа долекарска помощ“ стана равнопоставена на останалите дисциплини. Наред с практическите демонстрации на състезателите по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП бе въведен и теоретичен тест, а крайният резултат се формира като сбор от теоретичния и практическия изпит по първа долекарска помощ.

Д-р Живка Димитрова, началник отдел „Здравна политика и първа помощ“ към секретариата на НС на БЧК, организатор и съдия на дисциплината „Оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП“

Проверката на знанията и уменията на състезателите по първа помощ се извършваше и със съдействието на доброволци на Българския младежки Червен кръст, които умело изпълняваха ролята си на статисти. Благодарение на обучителните курсове по първа долекарска помощ, провеждани на национално и регионално ниво от БЧК, пътните поли28


цаи се утвърдиха като умели и ефективни помощници на медицинските екипи при оказването на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. Тяхната навременна и компетентна намеса на мястото на инцидента има изключителен принос за спасяване живота на много граждани, пострадали при пътни инциденти. м.с. Евгени Маринов:

м.с. Евгени Маринов, инструктор по стрелба, организатор и съдия на дисциплината „Стрелба с пистолет“

През далечната 1992 г. бях поканен от кап. Георги Игнатов от КАТ-СГУМВР, който беше един от организаторите на състезанието „Пътен полицай на годината“, да участвам като съдия в дисциплината „Стрелба с пистолет“. Тогава, като майстор на спорта по спортна стрелба и същевременно служител в МВР, притежавах компетенциите на съдия от Българската федерация по спортна стрелба. Приех с ентусиазъм предложението и започнахме работа по организацията и провеждането на този национален конкурс. Организирахме надпреварата съгласно правилника на федерацията по спортна стрелба. Като съдия в тази дисциплина запазих участието си и съдийствах на общо пет национални състезания: Стара Загора, Ловеч, Боровец, Смолян и Варна. Освен стандартното упражнение „Стрелба от 25 метра по мишена обр. №4“ в годините тази дисциплина се доразви, като в нея на всяко следващо състезание се включваха нови елементи, като например комбинирано упражнение „Управление на автомобил или мотоциклет и стрелба“, която комбинация се доближава най-близко до реалните условия, при които работи пътният полицай. Затова бих казал, че тази дисциплина не е чисто „Спортна стрелба“, а може би би трябвало да я наречем „Приложна полицейска стрелба с пистолет“. Правеше ми впечатление, че служителите с всяка изминала година се явяваха все по-подготвени и прецизни в стрелбата. Състезанието се превръщаше в едно изключително оспорвано съревнование. Явно ръководствата на състезателите по места са отделяли по-голямо внимание за тяхната подготовка за надпреварата. Както навсякъде,

29

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


така и тук имаше комични и интересни случаи. Спомням си, че на състезанието в Ловеч през 1993 г. един колега, който явно случайно бе попаднал там, при произвеждане на първия си изстрел от цевта на пистолета му изскочи една невероятна компилация от пламък, дим и едно огромно кълбо от домашен прах и мъх… По всичко личеше, че на този служител оръжието му служи за един екстравагантен аксесоар към униформата, а присъствието му в конкурса беше само за да попълни бройката на отбора. От друга страна си спомням и случаи, когато при оформяне на крайния резултат сме стигали дотам, че при еднакъв брой точки изчислявахме кой от състезателите има повече десетки в мишената. След стрелбите всеки един от състезателите си вземаше мишената и си я прибираше за спомен, като върху тях полагахме и подписи за автентичност. В крайна сметка резултатът от състезанията не е само шампионатът, а създаване на дълготрайни приятелства и контакти между колегите. В продължение на много години сме поддържали връзка и обменяли опит по най-различни служебни задания, пътнотранспортни казуси и мероприятия.

Снимка за спомен от състезанието: з.м.с. Владимир Илиев, Ради Петров и журналистът Ричард Груев Организатори от поновото поколение: гл. инспектор Георги Петришки, пол. инспектор Деница Иванова и гл. инспектор Валери Митов

30


Пожелавам на всички колеги точен мерник и високи служебни резултати, а в личен план – здраве и успех! А относно състезанието? Запазете традицията жива! полк. Славчо Рангелов: През 1992 г. със заповед на ръководството на КАТ-ДНСП ми бе възложена дейност по организацията и провеждането на национално състезание „Пътен полицай на годината“. Ръководството се бе спряло на мен в качеството ми на дългогодишен служител в сектор ãПътен контрол“, тъй като от безбройните ми командировки из Родината бях създал множество контакти, както със структурите на КАТ в страната, така и с ръководителите на много стопански обекти и юридически лица. полк. Славчо Рангелов, КАТ-ДНСП, главен съдия на първите осем национални състезания „Пътен полицай на годината“

И така, започнахме! От нулата, само с ентусиазъм и желание да направим нещо наистина полезно както за пътната полиция, така и за обществото. Спомням си, че в началото нямаше дори командировъчни за участниците в състезанието. Отивахме и работехме ей така, за идеята. Най-трудно по отношение на организацията на състезанието всъщност беше набирането на средства за провеждането му. Правеше впечатление, че някои от ръководителите на предприятия и фирми по места, при които отивахме с молба за спонсорство, ни гледаха с недоверие до момента, в който им разяснявахме в детайли идеята на състезанието и неговата полза за обществото. Други пък от половин дума ни разбираха и прегръщаха идеята, като помагаха с каквото и колкото могат. Първото състезание в Стара Загора за мен беше най-трудно. Имаше проблеми по разчета на времето, откриване, представяне, започване на същинските изпити по дисциплини. За щастие, се справихме и така напред във времето с всяко следващо състезание проблемите се изглаждаха. Така, като главен съдия, участвах в общо осем поредни национални конкурса, от 1992 до 1999 година. Дейността ми се изразя-

31

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ваше в стиковане действията на съдиите по отделните дисциплини и уеднаквяване на дейността им по отчитането на резултатите. Трябваше да съм изключително принципен и да не се поддавам на влияния, защото съдиите от отделните дисциплини, като обикновени човеци и те имаха своите фаворити от състезателите, имаха своите емоционални предпочитания и се опитваха да въздействат върху класирането. Проблем беше и това, че министерството не се ангажираше със състезанието и фактически всичко, което постигахме, го правехме едва ли не на базата на лични контакти, движени от единия ентусиазъм. Хубаво ще е за в бъдеще МВР да се ангажира по-сериозно с организацията и обезпечаването на националното състезание като един естествен завършек на служебната учебна година на полицейските служители. Да се отпускат средства от бюджета на МВР за учебната дейност или от някой друг сектор.

Главен инспектор Валери Митов, ГДНП, организатор и главен съдия на националното състезание „Пътен полицай на годината“ от 2011 г. до 2016 г.

Главни инспектори Георги Петришки и Валери Митов: Централна фигура в организацията и провеждането на състезанието „Пътен полицай на годината“ е главният съдия. Той е човекът, който е натоварен с най-отговорните задачи по цялостната подготовка и самото провеждане на мероприятието, до неговото официално закриване. Освен чисто съдийски той изпълнява и основни функции по материално-техническото обезпечаване на мероприятието. Ангажиментът към състезанието започва още с издаването на организационната заповед, в която се определя РДВР домакин, брой на участниците, регламент и организационен комитет. Главният съдия изготвя разпоредителните писма до ОДМВР в страната за определянето на участниците в конкурса. Във връзка с приетия регламент за състезанието той провежда предварителни работни срещи за координация и взаимодействие по направление на дейност със съответните партньори и съорганизатори, като СБА, БЧК, АМВР и др. С тях се договаря осигуряването на необходимия брой квалифицирани 32


съдийски състави по съответните дисциплини. Осигурява се група за времеизмерването, а от АМВР се изготвят необходимите тестове за теоретичния изпит.

Главен инспектор Георги Петришки, ГДНП, организатор и главен съдия на националното състезание „Пътен полицай на годината“ от 2011 г. до 2016 г.

С ръководството на съответното РДВР домакин се провеждат предварителни срещи на място, като се обсъждат задачите по организацията на състезанието, протоколната и спортно-техническата част, настаняването и прехраната. В тези срещи се определят ангажиментите по осигуряването на моторните превозни средства, горивото за тях и необходимият брой боеприпаси. Изготвя се и сценарий за откриване, провеждане и закриване на състезанието, както и проекти за плакати, транспаранти и други рекламни материали. Определят се местата за изграждане на авто- и мотополигоните, мястото на провеждане на стрелбите и на теоретичните изпити. Набелязват се мерки за безопасност както на състезателите, така и на зрителите. Договаря се присъствието на медицински и противопожарни екипи. Ден преди самото състезание, съвместно със съдийските екипи по дисциплини, се построяват полигоните, подготвя се стрелбищният комплекс и се организира редът за отчитане на резултатите. В деня на конкурса, съвместно с коменданта от съответното РДВР домакин, главният съдия провежда основния инструктаж на участниците и съдиите, като традиционно ги запознава с регламента и предварителната програма на състезанието. През цялата спортна проява контролира стриктното спазване на регламента и обективното оценяване на състезателите. Взема активно участие при разрешаването на възникнали спорни случаи и подадени контестации и следи за безпристрастното им решаване. Главният съдия носи основна отговорност за правилното организиране и точното и безопасно провеждане на състезанието. Независимо от това, за нормалното протичане и успешното финализиране на всеки конкурс винаги сме влагали и влагаме огромна енергия,

33

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


сили и ентусиазъм, защото това е едно от малкото останали хубави неща в системата на КАТ и заслужава да се съхрани като традиция във времето. Действително, много са трудните моменти и несгоди, но си заслужават изключителният ефект и положителното въздействие, което оказва конкурсът върху професионалната подготовка на пътните полицаи. И преди всичко за нас това е едно прекрасно мероприятие, чрез което се демонстрират професионални умения, осъществяват се полезни контакти и обмяна на опит между служителите на Пътна полиция в национален мащаб.

Мишена обр. №4 (гръдна) Примерни трасета за състезанието по „Майсторско управление на автомобил“ и „Майсторско управление на мотоциклет“ като част от „Пътен полицай на годината“ 34


01 40


1

Първо национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Стара Загора 1992 година

Първото национално състезание „Пътен полицай на годината“ е проведено на 10 и 11 октомври 1992 г. в Стара Загора и е организирано по идея на в. „Авто мото свят“ и Управление КАТ-ДНП. Съорганизатори бяха ОС-СБА гр. Стара Загора и РДВР-Стара Загора. Основен спонсор на състезанието бе фирма „Ванто Трейд Ауто“, официален дистрибутор на „Фиат“ за България с управител Николай Тодоров. Събитието бе почетено от секретаря на МВР ген.-майор Петко Ангелов, началника на „Охранително направление“ ДНП полк. Петко Кондов и секретаря на НКБД инж. Димитър Ганев. Състезанието бе открито с пресконференция от ген.-майор Петко Ангелов, майор Румен Миланов от КАТ-ДНП – главен организатор на състезанието, и майор Славчо Рангелов от КАТ-ДНП – главен съдия. В присъствието на над 30 журналисти от национални и регионални медии бяха представени програмата и регламентът на полицейската надпревара. Основна подкрепа за организацията имаше от Общинския съвет на СБА, чиито членове предоставиха полигона си на организаторите за провеждане на състезанията по управление на мотоциклет и управление на автомобил. Дисциплината „Стрелба с пистолет“ беше проведена в закритото стрелбище на Регионалната дирекция на МВР в Стара Загора, а теоретичният изпит – в зала на сградата на същата дирекция. 41

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


В първото национално състезание „Пътен полицай на годината“ участваха 58 състезатели, представители на „КАТ-Пътна полиция“ от 28 областни дирекции на МВР, сформирани в отбори по двама. Столична дирекция на вътрешните работи се представи и от женски екип – серж. Латинка Колева и серж. Мариела Николова. Състезателите бяха настанени в почивния дом на Министерството на транспорта в курорта Старозагорски минерални бани. Едно живописно кътче, където участниците можеха да си починат и съсредоточат за предстоящата надпревара. А тя започна с решаване на теоретичен казус за ПТП и издаване на необходимите документи. Както всяко начало, амбициите на организаторите и желанията на участниците бяха състезанието да премине на високо ниво и разбира се, с победа. Майор Ангел Кузманов от ДНП се беше постарал казусът да бъде доста „завързан“, което бе сериозно предизвикателство пред участниците. След решаване на казуса, състезателите трябваше да попълнят и всички изискващи се за това документи – АУАН, Протокол за ПТП и други. Казусът наистина беше сложен, което наложи проверката на работите на състезателите да продължи цяла нощ, до обяд на следващия ден. Може би поради този факт къде на шега, къде на сериозно на майор Кузманов му беше присвоено званието „мистър Казус“. Надпреварата в дисциплините по управление на автомобил и мотоциклет се проведе в два манша, като за краен резултат се вземаше по-доброто време. Полигонът майсторски бе подреден от з.м.с. по автомобилизъм и преподавател в Националната спортна академия Владимир Илиев и автомобилния състезател Никола Манолов. Първи през полигона премина м.с. Георги Петров, който демонстрира как най-бързо, безаварийно и без нарушения може да се премине състезателното трасе. Измерването на времето беше ръчно, с хронометър. Шумът на моторите и свистенето на гуми събра много любители на силните усещания. Старозагорци коментираха, че имат още един повод за гордост. Освен с древната си история, съвременния културен живот и липите, са домакин на първото национално 42


Момент от състезанието по управление на мотоциклет з.м.с. Георги Петров, автомобилист на годината за 1992-ра, награждава първенеца на дисциплината „Майсторско управление на служебен автомобил“ гл. серж. Стоян Динев

състезание „Пътен полицай на годината“. Надпреварата продължи с провеждане на дисциплината „Стрелба с пистолет“, където отговорникът кап. Георги Игнатов от КАТ-СДВР, връчваше на всеки състезател лична мишена и заедно със секретаря на състезанието серж. Ради Петров от КАТ-РДВР-Ловеч съблюдаваше за стриктното спазване на правилата. Регламентът на състезанието по стрелба включваше поразяване на мишена обр. №4 с осем патрона на разстояние 25 метра за 40 секунди. Всеки състезател стреляше със зачисленото му служебно оръжие. Първо място в индивидуалното комплексно класиране спечели гл. серж. Стоян Динев от РДВР-Стара Загора, второто – гл. серж. Георги Спасов от РДВР-Стара Загора, а третото – гл. серж. Михаил Кънев от СДВР. Отборно първото място заеха представителите на РДВРСтара Загора. За почетен „Пътен полицай на годината“ бе обявен посмъртно гл. сержант Петко Генчев от РПУ-Етрополе, загинал при изпълнение на служебния си дълг, преследвайки криминален престъпник.

43

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Официалната церемония по награждаването се състоя в ресторанта на почивния дом на Министерството на транспорта. Освен с купи, победителите бяха стимулирани с парични награди. А те, както повелява традицията при големите състезания, отвориха бутилки шампанско.

Момент от автомобилната надпревара Откриване на първото национално състезание „Пътен полицай на годината“, 1992 г., Стара Загора

Секретарят на МВР ген. Петко Ангелов, който връчи наградата на „Пътен полицай №1“ гл. серж. Стоян Динев, сподели: „Инициативата за състезанието е много добра. Смятаме догодина да я обогатим с други бойноприложни техники. Ще направим всичко възможно тя да се превърне в още по-ефектно и привлекателно шоу“. Разчупвайки официалния протокол, мероприятието продължи с много музика, песни и танци. „Микрофонът е ваш!“, с тази реплика водещият се обърна към състезателите. Без притеснение, с чувство за хумор редовите служители от КАТ разказваха вицове за катаджии и комични случки от ежедневието си. Оказа се, че наред с тежката и отговорна работа понякога има и забавни моменти. 44


ген. Румен Миланов: Годината е 1992-ра, година на социални, политически и икономически промени. Органите на МВР се припознаваха със старото статукво – социалистическата държава. Незачитането на закона и неизпълнението на разпорежданията на политическите органи се приемаше от немалка част от обществото като израз на демокрация и революционно поведение. Обстановката наложи необходимостта патрулите на КАТ вече да са от двама служители. Авторитетът на пътните полицаи значително се ограничи, както и тяхната ефективност.

ген. Румен Миланов, началник на КАТ-ДНП в периода 1993 – 1995 г.

През тази година министър на вътрешните работи е Йордан Соколов, а главен секретар на МВР е ген.-майор Богомил Бонев. Директор на Националната полиция е полк. Виктор Михайлов, който през пролетта на 1992 г. си подаде оставката, тъй като не приемаше стила и метода на работа на ръководството на МВР. Неговата длъжност временно се изпълняваше от полк. Славчо Босилков. В този период в дирекция на Националната полиция имаше две направления: криминално и охранително, както и няколко самостоятелни сектора. Аналогична е структурата и в областите, и в София. Някогашното управление КАТ при дирекция на Народната милиция беше разформировано в два сектора в направление „Охранително“ с началник полк. Петко Кондов. Единият сектор е „Регистрация, технически контрол, квалификация, превантивно и анализ на информация“ с началник майор Стоян Йотов. Вторият сектор е „Организация на движението и пътен контрол“ с началник майор Румен Миланов. Независимо от тези структурни промени двата сектора работеха в пълен синхрон и координация. През лятото на 1992 г. при мен дойдоха Иля Селиктар, който бе главен редактор на в. „Авто мото свят“, и кап. Георги Игнатов от столичния КАТ. Те предложиха да се проведе конкурс/състезание, чрез който да се покажат уменията на пътните полицаи с цел да се повиши техният авторитет и самочувствие. След обсъждане решихме

45

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


да откажем тази инициатива. Лично информирах Иля Селиктар и му обясних причината – нямаме средства. Мина известно време и по пощата се получи същото предложение, но вече утвърдено от главния секретар на МВР ген. Бонев. Впоследствие разбрах, че Иля Селиктар и Андрей Андреев са представили посочената инициатива и той я приел. Андрей Андреев беше съветник в екипа на президента на България д-р Жельо Желев и координатор на СДС за област Стара Загора. След разпореждането на главния секретар на МВР на нас не ни оставаше нищо друго освен да започнем подготовката за конкурса. По предложение на Андрей Андреев за домакин на проявата беше избран гр. Стара Загора. По това време директор на областната дирекция на МВР беше майор Тончо Михайлов. Конкурсът включваше майсторско управление на мотоциклет, на лек автомобил, стрелба с пистолет след бягане по пресечена местност, решаване на листовка и казус от административнонаказателната дейност. За комендант на състезанието е определен майор Славчо Рангелов, а аз отговарях за цялостната подготовка. Консултант при избора на автомобилно трасе бе м.с. Георги Петров от Стара Загора, който е и национален състезател

Иля Селиктар, главен редактор на в. „Авто мото свят“, награждава Пътен полицай №2 на годината – гл. серж. Георги Спасов, РДВР-Стара Загора Още награди за победителя в състезанието

46


по рали. Казусите се подготвиха от кап. Ангел Кузманов. Колегите от Стара Загора положиха много грижи за осигуряването на отлични условия за подготовката и провеждането на конкурса. Тогава решихме конкурса да се нарича „Пътен полицай“. Трябва задължително да посоча огромната помощ от СБА. Тя беше и организационна, и най-вече финансова. Тук следва да отправим благодарност на Георги Янакиев – председател на СБА, и неговия екип. И така, конкурсът стартира. Вече не си спомням много детайли, но знам, че журитата работеха денонощно, за да определят победителите в отделните категории. На официалното награждаване присъства секретарят на МВР ген.-майор Петко Ангелов. Първоначалната подготовка за тържествената вечер и награждаването предвиждаше подреждането на залата да е в стил „традиционните банкети“. Андрей Андреев категорично се възпротиви на тази организация и наложи „коктейлна схема“. Мотивира се, че така се прави при по-големите ралита и награждаванията. И беше прав! Така се формира традицията при награждаването. Наградният фонд не беше малък за онзи период от нашата действителност. Всички наградени се отказаха от средствата в полза на вдовицата на убития пътен полицай от гр. Етрополе старшина Петко Генчев, републикански шампион по таекуондо. На мен възложиха връчването на тези средства. В дома му, в присъствието на двете му деца предадох средствата и съболезнованията на всички колеги. Не зная колко време прекарах с тях. Буца беше заседнала на гърлото ми, не можех да говоря. Тя и сега стои там, когато си спомням за тези мигове и когато пиша тези редове. Конкурсът „Пътен полицай“ вече четвърт век заема достойно място в професионалното израстване на редица полицейски служители. Традицията прави институциите, а те правят традицията, ако тя се подкрепя от хората. 47

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


подп. Стоян Йотов През лятото на 1992 г. изпълнявах длъжността началник на управление КАТ при ДНП. В този период от началото на демократичните промени в България служителите на КАТ изпълняваха нетрадиционни задачи по осигуряване сигурността на редица политически масови мероприятия. В тази обстановка пристигна заповедта на тогавашния главен секретар на МВР за организирането и провеждането на републиканско състезание на пътните полицаи от областните дирекции на МВР в страната. Притеснението беше голямо, защото за пръв път трябваше да организираме такава мащабна проява. Тогава финансовото ни състояние не беше добро, но благодарение на СБА и други лични контакти успяхме да създадем организация и да подготвим това първо от подобен род събитие у нас. Искам да подчертая, че без участието на такива сърцати хора като Иля Селиктар, Румен Миланов, Славчо Рангелов, Ангел Кузманов, Красимир Костов, Валя Горанова и Ради Петров от Ловеч, състезанието нямаше да придобие тази значимост. Параметрите които бяха зададени към състезателите, не бяха никак малки, което вдигна изискванията за нивото на тяхната подготовка. Те идваха с настройката за участие в едно наистина класно състезание.

подп. Стоян Йотов, и.д. началник КАТ-ДНП в периода 1991 – 1993 г.

Изпитвам задоволство от това, че тази проява намери място в живота на управлението и подразделенията в страната. Състезанието „Пътен полицай на годината“ натрупа авторитет, запази идентичност в годините и се превърна в един празник за пътната полиция.

48


Стоян Динев Стоянов гр. Стара Загора

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 27 години Трудов стаж в Пътна полиция – 27 години (1983 – 2010 младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 13 пъти 1992 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 1998 г. – първо място, дисциплина „Теоретичен изпит по БД“ 2000 г. – второ място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2002 г. – второ място, дисциплина „Управление на автомобил“ Връчил наградата: ген. Петко Ангелов, секретар на МВР Мнение за организацията на състезанието: Като идея и изпълнение през годините на все по-високо ниво. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Най-честото ми пожелание към участниците е за здраве и дълголетие, и като служител, и като състезател.


02


2

Второ национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Ловеч 1993 година

Добрата организация и засиленият интерес от страна на участниците, ръководството на МВР, журналистите и публиката на първото национално състезание „Пътен полицай на годината“ дава основание на дирекцията на Националната полиция да започне организация и провеждане на втората такава надпревара. Тя е организирана в Ловеч на 24 и 25 септември 1993 г. Организаторите, РДВР-Ловеч, Общински съвет на СБА, ДНП – направление КАТ и в. „Авто мото свят“ се постараха за първи път да бъде издаден плакат на състезанието с покана към зрителите да посетят събитието. Състезателите бяха настанени в почивната база на завод „Балкан“ в село Сливек. Главен съдия на състезанието бе майор Славчо Рангелов от Управление КАТ при ДНП, а за секретар бе назначен съдията от републиканската колегия по Автомобилен спорт Ради Петров от РДВР-Ловеч. На различните дисциплини съдии са з.м.с. Владимир Илиев, инж. Иля Селиктар, кап. Георги Игнатов от КАТ-СДВР и майор Ангел Кузманов от КАТ при ДНП. Освен професионално компетентни, водещите на състезанието, кап. Красимир Костов от Направление КАТ-ДНП и Николай Казаков – заслужил съдия по автомобилен спорт, бяха и атрактивни. В коментарите си умело вмъкваха интересно поднесена информация за пътнотранспортната обстановка и любопитни случаи от ежедневието на пътния полицай. Както е по изработения регламент, в 51

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


състезанието се регистрираха представителите на „КАТ-Пътна полиция“ от 28 областни дирекции на МВР с 56 участници и две дами от специализираното подразделение в столицата.

Момент от състезанието по управление на автомобил Плакат на състезанието

Състезанието по управление на мотоциклет се проведе на мотополигона на СБА в Ловеч, а по управление на автомобил – на пистата за автокрос „Баховица“. Трасето Ӝ е специализирано и лицензирано и е едно от най-добрите в България. Това даде възможност в района на пистата да се построи полигонът за автомобилизъм, а в средата да бъде изграден тол за упражнението по стрелба. Така подредените съоръжения спомогнаха да се реализира едно състезание от комбинация между автомобилизъм и стрелба. Идеята повдигна адреналина на всички участници. Характерно за това състезание беше, че водачът спира управлявания автомобил на определена позиция, излиза от него и бягайки 100 метра през пресечена местност, се изнася на огневия рубеж. Там стреля с осем патрона по мишена № 4 без изискване за време, след което отново бегом се качва на автомобила и продължава по трасето. 52


По повод на мотоциклетното състезание з.м.с. Владимир Илиев казва: „Тази година решихме да разнообразим полигона от предишното състезание, за да отворим място за повече творчество от страна на състезателите. Стартът е тип „Льо Ман“. Участниците имат възможност да покажат бързина и физически качества, бърза ориентация на старта, за да пуснат двигателя и да свалят мотоциклета от стойката. Това изисква концентрация и разпределение на вниманието. Веднага следва натоварване на една скоростна отсечка за ускорение. След това се преодолява водно препятствие и „гърбица“, която трябва да се премине с влажни гуми и така, изпитание след изпитание до финала, където се спира „на кантар“.

Покана за състезанието

Подп. Йордан Сергиев от КАТ-СДП и член на бюрото на федерацията по мотоциклетен спорт коментира, че три от елементите са взети от европейското състезание за полицаи в Италия. Във връзка с провеждания теоретичен изпит подп. Кузманов от КАТДНП, каза: „Усъвършенствахме теоретичния изпит. Трябваше да се решат два казуса с определяне на вината за ПТП и квалифициране на текстовете съгласно определенията, дадени в закона. При решаване на третия казус трябваше да се състави акт със свойствените за него атрибути“. Като комплексни индивидуални победители бяха излъчени: първо място – гл. серж. Георги Георгиев от РДВР-Монтана, второ място – гл. серж. Веселин Василев от РДВР-Ловеч, и трето място – гл. серж. Румен Гатев от РДВР-Разград. Отборно състезанието бе спечелено от представителите на РДВРМонтана. Вечерта на скромен коктейл бе обявено крайното класиране. Сред присъстващите бяха директорът на Националната полиция полк. Иван Бацаров, областният управител на Ловешка област Венцислав Йотов, кметът на община Ловеч Минчо Диков и директорът

53

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


на РДВР-Ловеч майор Мариян Черкезов. Обявеният за „Пътен полицай на годината“ гл. серж. Георги Георгиев, получи парична награда, а като личен подарък от началника на КАТ-ДНП подп. Румен Миланов – шотландски полицейски шлем. Още преди да бъдат връчени наградите, директорът на Националната полиция полк. Иван Бацаров сподели: „Смятам, че състезанието ще повдигне имиджа на пътния полицай и може да бъде мерило за неговия професионализъм. Това е едно натоварване, близко до реалното в практиката. На полицаите все по-често се налага да стрелят, за да запазят живота си. Ръководството на МВР оценява изключително положително инициативата за организиране на състезанието. Ние развиваме идеята за универсален полицай и моето желание е от догодина да участват и служители от патрулнопостовата служба“. полк. Иван Бацаров: От основаването на тази проява са минали вече 25 години и спомените ми за събитието са леко избледнели.

полк. Иван Бацаров, д-р по право, директор на Националната полиция в периода 1992 – 1994 г.

Като бивш служител, от 1968 г. на управление „Криминално“ на ДНМ (по-късно дирекция на Националната полиция), винаги съм имал добри лични и служебни контакти със служителите на тогавашното управление КАТ. Като колеги от една и съща структура често сме участвали в различни спортни прояви по линия на МВР, включително в първото по рода си рали-биатлон със служебни автомобили, проведено в Ловеч (някъде около 1979 година). Но минаха години, станах преподавател в Академията на МВР, а по-късно (след началото на демокрацията) започнаха да ме назначават на различни ръководни длъжности в МВР. Така до пролетта на 1992 година заемах длъжността „началник на управление ãКадри“ на МВР“. Тогава се подготвяше напълно ново щатно 54


Мотополигонът започва да се усложнява. Вече се поставят и трамплини Гл. серж. Мариела Николова от СДП показа много добър „мерник“

разписание. Имаше предложение абревиатурата „КАТ“ да се премахне. Тогава се преборих това съкращение (като познато на хората) да остане, като към него се прибави Пътна полиция. В началото на 1993 година бях назначен за директор на Националната полиция. Имам спомен, че някъде през лятото на същата година ми позвъни Румен Миланов от КАТ, който ме помоли да приема главния редактор на единственото тогава списание за автомобили „Авто мото свят” Иля Селиктар (когото познавах от рали шампионатите) и един служител на КАТ от СГУ на МВР, чието име не си спомням. Приех ги, разговаряхме, харесах инициативата и дори предложих победителят да получава офицерско звание. Така проявата беше утвърдена, като участниците имаха право на командировъчни. Отпуснат беше и награден фонд за второто състезание „Пътен полицай на годината“, което се проведе в Ловеч. На първото състезание в Стара Загора не успях да присъствам, но на

55

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


следващата 1993 година, вече като директор на полицията, бях поканен от Иля Селиктар и тогавашния председател на СБА Жоро Янакиев да присъствам и да връча наградите на победителя.

Полковник Иван Бацаров, директор на „Националната полиция“ награждава победителя в състезанието гл. серж. Георги Георгиев от РДВР-Монтана Победителят се радва на подарения му полицейски шлем от началника на КАТДНП подп. Румен Миланов

56


Георги Иванов Георгиев гр. Монтана

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 27 години Трудов стаж в Пътна полиция – 27 години (1987 – 2014 г. младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 5 пъти 1993 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2000 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране 2013 г. – трето място, дисциплина „Управление на мотоциклет” Връчил наградата: полк. Иван Бацаров, директор на Националната полиция Мнение за организацията на състезанието: Смятам, че организацията на състезанието е много добра. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Успех на участниците в „Пътен полицай на годината“.


03


3

Трето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Боровец 1994 година

През годините курортен комплекс „Боровец“ се утвърждава като домакин на множество различни спортни мероприятия. Така през далечната 1994 г., на 30 септември и 1 октомври, там се организира и проведе Третото национално състезание „Пътен полицай на годината“ – „Боровец-94“. За участие пристигнаха 60 състезатели от РДВР в страната. Организаторите се бяха погрижили участниците да бъдат настанени в хотел „Рила“, символ на курорта, разположен в сърцето на „Боровец“ сред спираща дъха природа. Съревнованието започна с пресконференция, журналисти и гости бяха запознати с регламента на състезанието. Голямата заседателна зала на хотел „Рила“ отвори врати за дисциплината „Теоретична подготовка“. За определено време състезателите трябваше да се справят със зададения казус. За няколко часа паркингът пред хотела се превърна в трасе за майсторско управление на автомобил. Една допълнителна атракция за гостите на курорта, които бурно реагираха на изпълненията на състезателите. Голям интерес предизвика и управлението на мотоциклет, което съчетано с упражнението по стрелба се проведе на полигона за биатлон. Главен съдия беше подп. Славчо Рангелов от КАТ-ДНП, с помощници подп. Бакалов от КАТ-ДНП и подп. Чавански – началник КАТ-РДВР-София. По отделните дисциплини съдии бяха: „Теоретичен“ изпит – подп. Георги Георгиев, „Управление на автомобил“ и „Управление на 59

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


мотоциклет“ – з.м.с. Владимир Илиев и Красимир Шопов, и по „Стрелба с пистолет“ – гл. серж. Евгени Маринов. Поради високото напрежение и спортен хъс у състезателите имаше случаи, когато при слизане от мотоциклета стойката не се фиксираше и машината падаше на земята. Това накара организаторите да вземат решение за двама асистенти, които да придържат мотоциклета, докато състезателят изпълнява упражнението по стрелба. Крайното комплексно индивидуално класиране беше:

Подготовка на служебния мотоциклет под зоркия поглед на з.м.с. Милчо Младенов В състезанието се въвеждат елементи, изискващи висока физическа издръжливост на пътния полицай Последни инструкции от з.м.с. Владимир Илиев

1-во място – гл. серж. Радул Радулов от РДВР-Ямбол; 2-ро място – гл. серж. Христо Колев от РДВР-Ловеч; 3-то място – гл. серж. Иван Иванов от РДВР-Сливен. Отборно състезанието бе спечелено от служителите на СДВР. При официалното връчване на наградите в ресторанта на хотел „Рила“ в присъствието на подп. Румен Генев – зам.-директор на ДНП, инж. Димитър Ганев – секретар на НКБД, Матей Матеев – пръв зам.60


председател на ДЗИ, Георги Янакиев – председател на СБА, Стоян Желев – президент на „София Франс Ауто“, подп. Румен Миланов – началник направление „Пътна полиция“ при ДНП, Светослав Шапкаров – водещ на предаването „Хора, пътища, автомобили“ по БНР, и инж. Иля Селиктар – главен редактор на вестник „Авто мото свят“, победителите получиха купи, парични и предметни награди. Призът за „Най-етичен полицай“ получи гл. серж. Михаил Симеонов от РДВР-Добрич.

Момент от автомобилната надпревара в курортен комплекс „Боровец“, Самоков

Както се случва при големи републикански и международни прояви, за първи път в историята на това състезание е подадена официална контестация. Представителят на РДВР-Пловдив гл. серж. Юрий Денчев внесе и определения депозит. Назначената за целта комисия се запозна внимателно със случая и реши, че контестацията е неоснователна. Независимо от това по време на официалното закриване главният съдия на състезанието подп. Славчо Рангелов върна депозита на подателя. На награждаването подп. Румен Генев каза: „Приятно ми е, че вече съм на третото поред състезание, което означава, че то вече е традиционно. Вече се замислям дали да не организираме подобни и за останалите служби в полицията. Надявам се конкурсът да се превърне във венец на усилията на пътния полицай“. Секретарят на Националната комисия по безопасност на движението, инж. Димитър Ганев допълни: „Подобно състезание е стимул за работещите в Пътната полиция и има място в нейния живот. НКБД е заинтересована от това, пътните полицаи да си гледат добре работата и да гарантират високо ниво на безаварийност по пътищата. Подобни инициативи ще стимулират професионализма“. В неформална обстановка, след официалното награждаване, най-точни бяха думите на съдията по стрелба гл. серж. Евгени Маринов: „Тук цари такава приятелска атмосфера, сякаш тези хора не са събрани само за два дни от цяла България, а са работили заедно допреди два часа“. В този смисъл победени нямаше. Любопитно съвпадение се оказа фактът, че по същото време в курортния комплекс беше пристигнал и световноизвестният пилот от

61

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


„Фолмула-1“ Деймън Хил. Само на няколко стотин метра от полицейската надпревара той даде старт на международно състезание по мотокрос. Ради Петров: Повишаването на квалификацията и уменията на пътните полицаи винаги е било основна задача на МВР. През 1976 г. беше даден стартът на състезанията по майсторско управление на мотоциклети и автомобили в подразделенията на регионален принцип. Идеята беше на полковник Павлин Шопов – началник на „Специализирано подразделение за пътен контрол“ в Софийското градско управление на КАТ. Полковник Шопов беше един от първите и най-компетентни съдии по автомобилен спорт, дългогодишен комендант от 1971 г. на най– авторитетното рали „Златни пясъци”. Него ще запомним и като спортен деятел на КАТ. Той организира първото „Рали” на служители от КАТ с център град Ловеч. В състезанието взеха участие служители от всяко ОУ на МВР, по един екипаж – пилот и навигатор, с автомобили на пътния контрол. Състезанието се състоеше от скоростна отсечка (Казачево), стрелба с пистолет и точна езда. Гордея се и аз, че съм негов кадър и колега в републиканската съдийска колегия по автомобилизъм. Винаги, когато се срещахме, и в съвместни мероприятия коментирахме, че е настъпил моментът за провеждане на национален преглед–състезание „Пътен полицай на годината”, но уви, той не дочака този ден.

Ради Петров, съдия от Републиканската съдийска колегия по автомобилизъм при БФАС и секретар на състезанието „Пътен полицай на годината“

За реализиране на идеята за провеждане на състезание „Пътен полицай на годината“ заслуга имат инж. Иля Селиктар (инициаторът), полковник Румен Миланов и главният съдия на състезанието полковник Славчо Рангелов от КАТ-ДНСП. И така, дойде моментът за първото състезание – 10 октомври 1992 г. – с любезното домакинство на град Стара Загора. Участниците бяха 56 младши автоконтрольори от регионалните дирекции на КАТ. След дългата пресконференция по про62


Снимка от стрелковия рубеж Момент от състезанието по управление на мотоциклет

блемите на безопасността на движението се проведе първата дисциплина по решаване на писмен казус от нормативните документи на КАТ. Автор на казуса и оценител на писмените работи (проверката продължи през цялата нощ, до следващия ден) беше майор Ангел Кузманов от КАТ-ДНСП, когото колегите добронамерено нарекоха „Мистър Казус”. Отговорник за дисциплината „Стрелба с пистолет по гръдна мишена” беше небезизвестният капитан от КАТ-СГУ-МВР Георги Игнатов. Надпреварата се проведе в закритото стрелбище на полицията в Стара Загора, а управлението на мотоциклет и автомобил се проведе на полигона на СБА-Стара Загора в мъгла и студ, както в реални пътни условия. Елементите за изпитание на състезателите бяха подредени от з.м.с. Владимир Илиев, преподавател в НСА. Времеизмерването беше ръчно – с хронометри. Обработката на резултатите индивидуално по дисциплини, казус, стрелба, мотоциклет, автомобил, генерално и отборно класиране се извършваше с фишове, което отнемаше време. Липсата на контестации от състезателите пока-

63

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


за блестящата работа на Секретариата. Класирането се публикува на голямо табло, а коментарите и условностите „ако” бяха много интересни. Като венец на двудневната надпревара бяха коктейлът и тържественото награждаване на носителя на първия приз „Пътен полицай на годината” Стоян Динев от КАТ-Стара Загора. Раздадоха се купи и предметни награди от в. „Авто мото свят”, спонсора „Ванто Tрейд Ауто” и много други. На второто състезание „Пътен полицай на годината” домакин беше РДВР-Ловеч. Управлението на автомобил се проведе на трасето „Рали-крос”, включващо разнородни настилки – асфалт, трева, мергел. След индивидуалния старт, на принципа на биатлона, всеки полицай спираше, провеждаше стрелба с пистолет и продължаваше по трасето до финала на обиколката. Управлението на мотоциклет беше съпътствано с преодоляване на множество препятствия–вода, пясък, скокове. Представителят на РДВР-Перник гл. серж. Йордан Костов показа майсторство и точност, обирайки овациите на публиката. Домакините бяха озвучили трасетата за управление на автомобил и мотоциклет. Колорит в надпреварата внесоха коментарите на з.м.с. Николай Казаков и Красимир Костов от ДНСП. В крайното комплексно класиране за „Пътен полицай на годината“ беше обявен главен сержант Георги Георгиев от РДВР-Монтана. Освен традиционните награди полковник Румен Миланов му връчи „боби” каска на полицай от английската полиция.

Снимка за спомен: гл. серж. Васил Чакъров – РДВРСмолян, кап. Георги Игнатов, гл. серж. Костадин Манджуков – РДВР-Смолян и гл. серж. Евгени Маринов (съдия по стрелба)

Третото състезание „Пътен полицай на годината 1994“ се проведе в курортен комплекс „Боровец“. Тежестта на състезанието, относно организация и провеждане са падна на главния съдия полковник Славчо Рангелов. Надпреварата се извършваше в традиционните дисциплини: казус, автомобил, мотоциклет и стрелба. Класиране, награди, снимки, интервюта, но най-голям спомен остана срещата с пилота от „Формула-1“ Деймън Хил, който беше отседнал в същия хотел.

64


Радул Иванов Радулов гр. Ямбол

CV ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Строй на състезателите при откриване на състезанието в к.к. „Боровец“, Самоков, 1994 година


04


4

Четвърто национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Смолян 1995 година

На 29 и 30 септември 1995 година бе даден стартът на четвъртата национална проява. Тя беше проведена в Смолян. В състезанието се регистрираха представители на „КАТ-Пътна полиция“ от 28 областни дирекции на МВР с 56 участници. Състезателите бяха настанени в хотел „Персенк“ в к.к. „Пампорово“. В нощта преди състезанието температурите паднаха рязко. Дъждът премина в сняг, което изключително много притесни организаторите относно успешното преминаване по трасетата. Главен съдия на състезанието отново беше подп. Славчо Рангелов, главен секретар беше гл. серж. Ради Петров, а комендант – подп. Тодор Тодоров, началник група „Пътен контрол“ при КАТ-РДВР-Смолян. Съдии по съответните дисциплини бяха: автополигон – з.м.с. Владимир Илиев, мотополигон – републиканският шампион по мотоциклетен спорт Милчо Младенов, стрелба с пистолет – Евгени Маринов от СДВР, и теория – подп. Георги Георгиев от КАТ-ДНП. Като спонсори на мероприятието се отзоваха „ДЗИ“, „Минстрой“ и „Секюри марк“. Състезанието беше тържествено открито от полк. Иван Димов – директор на Националната полиция. Церемонията се проведе на централния площад в гр. Смолян пред едноименния хотел. На нея присъстваха представители на СБА, БЧК и община Смолян. Автополигонът беше разположен в близост до площада, като по средата му бе поставено чучело, манекен на човек. Изискването към 67

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


състезателите бе да спрат автомобила, да слязат от него и да приложат няколко хватки от ръкопашния бой върху чучелото, като го „респектират“, поставяйки му белезници. Свистенето на гуми, полицейските автомобили и униформените мъже събудиха интереса на жители и гости в планинския град. Опасенията на организаторите, че лошото време ще попречи, се оказаха неоснователни. С възторжени възклицания публиката посрещаше всеки един състезател.

Анкета на информационния център на КАТ към състезателите Гл. серж. Петър Капарашев и гл. серж. Валентин Тонков разговарят с директора на полицията Готовност за старт в състезанието по „Управление на мотоциклет“

Мотополигонът беше разположен във военното поделение в града и съчетан с дисциплината стрелба. Падналия през ноща сняг се беше стопил и изпаренията създаваха илюзията, че моторите едва ли не летят обгърнати в облаци от пара. Оправилото се време амбицира участниците да се състезават с още по-голям хъс, демонстрирайки безспорен професионализъм. Информационният център на „КАТ-ПП“-ДНСП, под ръководството на Красимир Костов, бе разработил анкета в обем от четири страници за всеки от състезателите. В нея бяха включени множество въпроси 68


относно ежедневието и условията в работата, проблеми със зачислената техника, предложение за подобряване на резултатите в служебната дейност, жизнен стандарт, социален статус и др. Наградата за най-атрактивен състезател беше връчена на гл. серж. Йордан Костов от РДВР-Перник. Състезателите бяха наградени от домакините с купи, грамоти и предметни награди. След приключване на състезанието комплексни индивидуални победители станаха: 1-во място – гл. серж. Валентин Тонков от РДВР-Велико Търново; 2-ро място – гл. серж. Валери Крумов от РДВР-Кюстендил; 3-то място – гл. серж. Владимир Николов от СДВР. Главен сержант Петър Капарашев, РДВР-Велико Търново, дългогодишен участник в състезанието

Отборно найдобре се представиха служителите от РДВР–Кюстендил. За първи път на победителя в състезанието – гл. с–т Валентин Тонков от РДВР-Велико Търново, му беше присвоено първо офицерско звание от министъра на вътрешните работи. Главен сержант Петър Капарашев: Участвал съм в десет национални състезания „Пътен полицай на годината“, от първото през 1992 г. в Стара Загора до 2001 г., което се проведе в столицата. До титлата „Пътен полицай на годината“ не се добрах, но почти на всички състезания бях в призовата „тройка“ по някои от петте спортни дисциплини. Спомням си първите участия, когато се състезавахме с едни стари, грохнали автомобили, които загряваха по трасето или „изпушваха“ и се налагаше да се спира състезанието, за да се охладят и се включат отново в гонката. Технически проблеми имаше и при мотоциклетите. Независимо от затрудненията участниците в надпреварата имахме висок спортен дух и бяхме физически и професионално подготвени за нея.

69

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Състезанието „Пътен полицай на годината“ продължи да се доразвива и надгражда, за да може днес да получи този си вид и да бъде оценено както вътре, в системата на МВР, така и в обществото като цяло. От друга страна то създаде много добри приятелски отношения между колегите от цялата страна и организаторите, които продължават и до днес.

Моменти от надпреварата за победа

Пожелавам успех на участниците и нека традицията на това отговорно състезание да продължи напред в годините!

70


Валентин Минчев Тонков гр. Велико Търново

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 18 години Трудов стаж в Пътна полиция – 18 години (1983 – 1995 г. автоконтрольор, 1995 – 2001 г. началник смяна пътен контрол) Участия в състезанието – 3 пъти 1994 г. – трето място, дисциплина „Управление на мотоциклет” 1995 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2013 г. – трето място, дисциплина „Управление на мотоциклет” Връчил наградата: полк. Иван Димов, директор на Национална служба „Полиция“ Мнение за организацията на състезанието: Едно хубаво мероприятие за обмяна на опит между колеги и ръководство, опознаване и служебни контакти. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Постоянството винаги дава резултат.


05


5

Пето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Варна 1996 година

Петото национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе в гр. Варна на 28 и 29 септември с подкрепата на СБА, спонсори бяха „Синит“, „София Франс Ауто“, „ДЗИ“ и др. В състезанието участваха 56 състезатели от РДВР в страната, които бяха настанени в почивната база на МВР в к.к. „Дружба“. Конкурсът по теория се проведе в почивния дом, а мотополигонът беше изграден на територията на сержантската школа на МВР в града. Там беше проведено и съревнованието по стрелба с пистолет. На мотополигона бяха построени множество елементи за майсторско управление. Имаше изградена рампа (трамплин) за скок с мотоциклет, която трябваше да се премине на скорост, но поради недостатъчната подготовка на някои от състезателите или поради високия им адреналин упражнението завърши с два счупени щита на мотоциклетите. Надпреварата по майсторско управление на автомобил се проведе на изграден полигон пред входа на Морската градина. Мястото беше отлично озвучено и независимо от студеното време и ръмящия дъжд варненци с интерес наблюдаваха полицейската надпревара. Състезанието включваше много интересни и атрактивни елементи, като упражнението по неутрализиране на „престъпник“. Ролята на „престъпника“ се изпълняваше от петдесет килограмова кукла (чучело). По думите на участниците ãсъстезанието до такава степен беше 73

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


реално, че неусетно се пренесохме на пътя в затрупаните от сняг коли, вкочанени от студ и изпълняващи поредната задача…“. Съревнованието протече в спортсменски дух, без проблеми и оспорване на съдийските решения. Състезанието беше спечелено от гл. серж. Валери Крумов от РДВРКюстендил, следван от гл. серж. Юрий Денчев от РДВР-Пловдив и гл. серж. Петър Капарашев от РДВР-Велико Търново.

Подготовка за старт в състезанието по „Управление на автомобил“ в к.к. „Дружба“, Варна 1996 г. Победителят главен сержант Валери Крумов от РДВР-Кюстендил с купата на комплексен първенец

Отборен победител станаха представителите на домакините – РДВР-Варна. На специално организиран коктейл шампионите бяха наградени с купи, грамоти и предметни награди. Екатерина Дончева: През погледа на 25-годишния ми журналистически стаж, по-голямата част от който е преминал под знака на предаването „Хора, пътища, автомобили“ на програма „Хоризонт“ към БНР, помня, че работя 74


Моменти от състезанието „Пътен полицай на годината 1996“, Варна

Екатерина Дончева, гл. редактор на сп. „Езда“, дългогодишен журналист в БНР – „Хора, пътища, автомобили“

с „Пътна полиция“ още от времето, когато службата бе сгушена на ул. „Хайдушка поляна“ в столицата. Първият ми допир с конкурса „Пътен полицай на годината“ беше някъде през 1995 г. в Смолян. Тогава кореспондент за преки включвания от мястото бе колегата Светослав Шапкаров и преди всяко включване от студиото в София бърках Смолян със Сливен и това бе поводът да ме посрещнат „на нож“ в мига, в който пристигнах и аз на конкурса във високопланинския град. Очарованието на тези срещи бе голямо – лично виждах и се запознавах с хора, с които по принцип вземах интервюта по телефона или черпех информация за пътната обстановка, ежедневно необходима за информационните емисии на „Хоризонт“. След Смолян последваха Бургас, Пловдив, София… и вече дори бях част от организацията като водещ или журналист в пресцентъра на това престижно събитие.

75

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Конкурсът е причина да имам и много запознанства и изпитани с времето приятелства с пътни полицаи от цялата страна. Преди личния емоционален момент обаче националният конкурс „Пътен полицай на годината“ е показно за обратната страна на медала и онова недоизковано доверие към полицейските служители, което се калява само в ситуация на място. Благодарение на работата на пътя в съвместни акции с пътните контролни органи опознах човеците и професионалистите. От тогава никой, никъде и по никакъв повод не може в мое присъствие да каже лоша дума за пътните полицаи. Имам заряд от аргументи колко са смели, силни и отдадени на любимата си професия – всъщност това е идеята на националния конкурс „Пътен полицай на годината“, да покаже на обществеността, че униформеният на пътя с палка е преди всичко другар. Протокол от състезанието На състезанието във Варна е въведен и елемент „Неутрализиране на престъпник“

76


Валери Христов Крумов гр. Дупница

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 28 години Трудов стаж в пътна полиция – 27 години (1991 – 2005 г. младши автоконтрольор, 2005 – 2015 г. инспектор пътен контрол) Участия в състезанието – 10 пъти 1995 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране 1996 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2002 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране 2003 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2004 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: 1996 г. – генерал Васил Василев, директор ДНП 2003 г. – Георги Петканов, министър на вътрешните работи Мнение за организацията на състезанието: Уникално състезание, много добре организирано. Подготвяйки се за него, помага на състезателите да придобият знания и умения за бъдещата им работа на пътя. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Участниците в състезанието да се явяват много добре подготвени и с амбицията да спечелят, а не само да участват.


06


6

Шесто национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Бургас 1997 година

Шестото национално състезание се проведе на 26 и 27 септември в гр. Бургас. Времето изигра лоша шега на участниците. Обикновено характерните за южното ни Черноморие топли есенни дни се бяха скрили. От сивото небе се лееше силен хладен дъжд. В проявата участваха 54 състезатели от РДВР в страната (отсъстваха представители от РДВР-Враца). Домакините бяха осигурили отлични условия за провеждане на конкурса. Участниците се регистрираха в хотел „България“ в Бургас, където се проведе и пресконференцията. Състезателите бяха настанени в почивната база на МВР в гр. Созопол, която предостави много добри условия за отдих. Председател на организационния комитет беше директорът на Националната полиция полк. Славчо Босилков. Зам.-председатели бяха Борислав Михайлов – председател на ДЗИ, и полк.Румен Миланов – зам.-директор на Националната полиция. В оперативното бюро по организацията на състезанието бяха включени подп. Георги Георгиев – началник направление КАТ-ДНП, полк. Георги Пенев – началник служба „Полиция“ – РДВР-Бургас, подп. Светлозар Желязков – началник сектор „Пътен контрол“ КАТ-ДНП, главен съдия – подп. Славчо Рангелов от КАТДНП. Коменданти бяха майор Николай Иванов, началник сектор КАТРДВР-Бургас и полк. Начо Матов от КАТ-ДНП. Секретар на състезанието беше Ради Петров от РДВР-Ловеч. Състезанието се реализира с подкрепата на „ДЗИ;, „Три Ем“, „Рейнолдс“и др. 79

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Надпреварата в дисциплините по „Теория“ и „Стрелба с пистолет“ беше проведена в сградата на РДВР-Бургас. Полигоните за дисциплините „Управление на автомобил“ и „Управление на мотоциклет“ бяха изградени на територията на морската градина в града. Това е първото състезание, при което времеизмерването на участниците става по електронен път.

Понякога се налага и ремонт на място на „състезателните“ автомобили Въведен е елементът всеки състезател сам да включва хронометъра за измерване на времето за преминаване по трасето

На откриването подп. Георги Георгиев – началник на направление „КАТПътна полиция“-ДНСП, каза: „Не толкова точките, класирането или наградите са важното в този конкурс, а преди всичко професионализмът на пътния полицай. Нашата основна задача е борбата с престъпността. Всички знаят, че престъпният свят е на колела и тъкмо пътният полицай е на предната линия на фронта. Това изисква висока професионална полицейска подготовка, универсалност, способност за справяне с всяка ситуация. Пожелавам на състезателите да пренесат в своите поделения духа на състезанието и високите критерии за професионализъм!“. Заелите призовите места състезатели получиха възпоменателни купи. Най-добрият стрелец бе удостоен със специалната награда на предаването „Хора, пътища, автомобили“ от Българското национално радио. 80


Състезанието завърши при следното комплексно индивидуално класиране: 1-во място – гл. серж. Васил Чанков от РДВР-Бургас; 2-ро място – гл. серж. Иван Гюлев от РДВР-Бургас; 3-то място – гл. серж. Петър Вълканов от РДВР-Смолян. Отборно състезанието беше спечелено от представителите на домакините РДВР-Бургас. з.м.с. Милчо Младенов:

з.м.с. Милчо Младенов, европейски и републикански шампион по мотоциклетен спорт и носител на световен рекорд на „Гинес“

През годините ми на активна спортна кариера винаги съм бил в близки взаимоотношения със служителите от „Пътна полиция“. Често съм използван в качеството ми на инструктор – експерт по мотоциклетен спорт. Винаги съм помагал и съдействал за спортното развитие на Пътната полиция. Като активен член на Полицейски спортен клуб „КАТ-София“ през 2007 г. със собствени средства осигурих участието на мотоциклетния отбор в международното полицейско състезание в гр. Харара – Италия, където момчетата се представиха блестящо, заемайки второ място при изключително силна конкуренция. Многократно, при провеждането на столичното и национално състезание „Пътен полицай на годината“, съм участвал в комисията за оценка на резултатите, показани от състезателите в дисциплините „Майсторско управление на автомобил и мотоциклет“. Освен в София, като съдия участвах и в националните състезания в Самоков, Пловдив, Смолян и др. Участвал съм и в редица мероприятия на българската полиция, показвайки демонстративно и майсторско управление със спортния си мотоциклет. Скъпи приятели, движението по пътната мрежа в България без вас, пътните полицаи, е немислимо. Бъдете живи и здрави!

81

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Васил Чанков гр. Бургас

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Подадени официални контестации от представителя на РДВР-Пловдив, гл. серж. Юрий Денчев 82


07 84


7

Седмо национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Пловдив 1998 година

Седмото национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе в гр. Пловдив на 24 и 25 септември. В конкурса взеха участие 56 представители от РДВР в страната. Състезателите бяха настанени при много добри условия в престижния хотел „Санкт Петербург“. Организационният комитет на състезанието включваше: председател полк. Славчо Босилков – директор на Национална служба „Полиция“, зам.-председатели бяха Борислав Михайлов – председател на ДЗИ, и полк. Румен Миланов – зам.-директор на ДНСП. Оперативно бюро: полк. Георги Георгиев – началник „КАТ-ПП“-ДНСП, подп. Илиян Йорданов – началник РЗ „Полиция“ – РДВР-Пловдив, полк. Щоно Щинков – началник сектор „КАТ“ – РДВР-Пловдив, главен съдия подп. Славчо Рангелов – „КАТ-ПП“-ДНСП. Коменданти: майор Сашо Рунтев – сектор „КАТ“ – РДВР-Пловдив и полк. Начо Матов от „КАТ-ПП“ -ДНСП. Секретар на състезанието беше Ради Петров от РДВР-Ловеч. Дисциплината „Теоретичен изпит“ беше проведена в конгресната зала на хотела, а авто-и мотополигонът бяха изградени в района на гребната база в града. Полигоните бяха разположени на голяма площ, като управлението на мотоциклет беше комбинирано с дисциплината „Стрелба“. Стрелбището се намираше в самия край на мотополигона, като състезателите трябваше да преминат през осем препятствия. След това слизат от мотоциклета, стрелят по мишена обр. №4, качват се обратно на машината и отново управлявайки я през 85

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


елементите на полигона, финишират. Като пропуск в състезанието беше отбелязан ограниченият допуск на зрители до мотополигона и стрелбището, както и младият съдийски състав (подбран лично от м.с. Георги Гераджиев). Това доведе до появата на съмнение относно постигнатите резултати и реалността на класирането. За пръв път в това състезание бе въведено електронното отчитане на резултатите, както и крайното класиране от ръководителя на комисията по времеизмерване Минко Минков.

Гл. серж. Юри Денчев от РДВР-Пловдив с мотоциклет по време на състезанието и в ежедневната му дейност Отборният победител от РДВР-Пазарджик гл. серж. Людмил Георгиев и гл. серж. Илия Вълков

На състезанието беше реализирано и ПТП. Гл. серж. Анжело Богоев от КАТ-СДВР в преследване на шампионското време пропусна завой и самокатастрофира в дърво. Не коментирам какви чувства изпитвахме с полк. Румен Миланов, когато тичахме към мястото на инцидента. За радост на всички събитието се размина само с материални щети, калник и фар на автомобила. Състезанието завърши с победата на гл. серж. Юрий Денчев от РДВР-Пловдив, а на второ и трето останаха гл. серж. Людмил Георгиев и гл. серж. Илия Вълков от РДВР-Пазарджик. 86


Отборен победител стана РДВР-Пазарджик. Връчването на наградите се проведе в ресторанта на хотел „Санкт Петербург“, а за доброто настроение на състезатели и гости се грижеше оркестър „Канарите“. Стоян Сентов: СБА е неизменен партньор на „Пътен полицай на годината”. Още от създаването си Съюзът на българските автомобилисти (преди това Български автомобилен и туринг клуб) работи в тясно сътрудничество с Пътната полиция, като основата на това сътрудничество е безопасността на движението. Затова още с идеята за организирането на първото национално състезание „Пътен полицай на годината” през 1992 г. СБА е основен съорганизатор на събитието.

Стоян Сентов, главен секретар на СБА

Още тогава, на първата надпревара в Стара Загора стана ясно, че и през следващите години ще работим заедно. Щом има състезание е нужно времеизмерване, съдии, обработка на резултати… А къде другаде освен в СБА може да се намерят по-добри специалисти в моторните спортове. Така дейци от СБА започнаха да подреждат полигоните за майсторско управление на мотоциклети и автомобили, на които пътните полицаи показват уменията си. Наши хора са по трасето и отчитат не само времето, но и допуснатите грешки, помагат при обработката на резултатите и класирането. Това бе само в началото. След това сътрудничеството на СБА с Пътна полиция се задълбочи още повече. Освен съвместната организация на състезанията от СБА оказвахме помощ при осигуряването на купи, награди, за изготвянето на рекламни материали и сувенири за участниците. Хората от нашите местни структури оказваха пълно съдействие на съответната областна или районна дирекция на МВР, която е домакин на надпреварата. Ние от СБА работим заедно с Пътна полиция, с децата и учащите се. Това е свързано с национални викторини и състезания по приложно колоездене. Тъкмо по тази при-

87

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


чина по време на надпреварите за пътен полицай на годинатадецата от различни клубове по места показват своите умения с велосипеди. На всяко състезание СБА организира щанд, на който посетителите могат да наредят пъзел, да покажат знания по правилата за пътна безопасност, да получат съвети за членство в Съюза и дори награди. Изданието на СБА „Авто мото свят“ е отразявало всяко едно състезание. Нещо повече, през 1992 г. тогавашният главен редактор инж. Иля Селиктар е един от инициаторите и първите организатори на състезанието. Така „Авто мото свят“ е медията, която най-подробно разказва за всяко едно национално състезание „Пътен полицай на годината”. По-късно на състезанието е отделено и доста сериозно място в предаването на програма „Хоризонт“ на БНР „Хора, пътища, автомобили“. Съюзът съдейства и за привличането на други медии, радиостанции и телевизионни канали.

Протокол от състезанието „Пътен полицай на годината 1998“, Пловдив Момент от мотоциклетната надпревара

Както личи, съвместната работа на СБА с Пътна полиция за организирането и провеждането на състезанието е поставена на широка и задълбочена основа. Надявам се, че така ще продължи и занапред. 88


Юрий Петров Денчев гр. Пловдив

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 29 години Трудов стаж в Пътна полиция – 29 години (1987 – 1999 г. младши автоконтрольор, 1999 – 2011 г. инспектор „Пътен контрол”, 2011 – 2015 г. началник група „Организация на движението и пътен контрол“) Участия в състезанието – 6 пъти 1996 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране 1998 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: полк. Георги Георгиев, началник направление „Пътна полиция“-ДНСП Вашето мнение за организацията на състезанието: Това е един много добър повод за проверка на моментните познания и възможности на пътните полицаи от страната, свързан изцяло с професионалните им задължения, произтичащи от закона. Вашето обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Уважаеми приятели и колеги, преследвайте мечтите си, защото те се сбъдват. Аз сбъднах своите мечти, свързани с МВР.


08


8

Осмо национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

София 1999 година

Осмото национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе в столицата на 24 и 25 септември. В конкурса взеха участие 60 служители от РДВР в страната. Отборите бяха настанени в хотелски комплекс „Диана“. В една от залите на хотела се проведе и състезанието по дисциплината „Теоретичен изпит по познаване и прилагане на нормативната база“. Уменията си по точна стрелба с пистолет състезателите показаха на стрелбищния комплекс на Българската армия в кв. „Панчарево“. Авто-и мотополигоните бяха изградени в парка и на паркинга пред НДК. Състезанието беше открито от директора на Националната полиция ген. Васил Василев. Пред трибуната като на парад дефилираха ретроавтомобили, полицейски автомобили и мотоциклети от състава на групите „Ескорт и пилотиране“ и МГБР „Сигма“ при направление „ПП-КАТ“-СДВР. Бяха демонстрирани авто-и мотокаскади с картинги и мотоциклети. Все още като състезателни се използваха автомобили „Лада“ и мотоциклети „MZ”. Шумът на моторите, мирисът на изгорели газове, които се носеха из въздуха, привлякоха вниманието на софиянци и гости на столицата, като ги накараха искрено да се забавляват. Интерес предизвикаха и съпътстващите мероприятия на състезанието. Във фоайето на НДК беше организиран автосалон с участието на „Шкода“, „Форд“, „Тойота“, „Киа“, „Пежо“, „Хонда“. Любителите на стрелковото оръжие имаха възможността, както шеговито се изрази един колега, „да си начешат крастата“, вперили поглед в оръжейното изложение. 91

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Нов момент в това издание на конкурса бе тестът по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП. Индивидуален комплексен победител в състезанието стана гл. серж. Румен Петков от РДВР-Търговище с подгласници гл. серж. Румен Лилов от КАТ-СДВР и гл. серж. Людмил Георгиев от РДВР-Пазарджик. Победителят в състезанието получи награда револвер „Smith & Wesson”.

Комендантът подп. Ваньо Стоевски и главният съдия подп. Славчо Рангелов след приключване на състезанието в НДК, София

Отборен победител в съревнованието бе РДВР-Пазарджик. За доброто настроение на състезателите и организаторите допринесе концерт с участието на изпълнителите Стефан Вълдобрев, Графа и група „Уикеда“ и др. Официалното награждаване се проведе в тържествена обстановка в ресторант „Континентал плаза“ – НДК. Направление „Пътна полиция“-СДВР, като домакин на мероприятието, беше наградено от управителя на „Бултрако“ Коста Грозданов – официален представител на „Хонда“ за България, със специално оборудван полицейски мотоциклет „Хонда“. С награда беше удостоен и 92


Отчет на резултатите по стрелба Победителят гл. серж. Румен Петков с подарения на СДВР оборудван полицейски мотоциклет „Хонда“ от официалния вносител „Бултрако Моторс“ Подп. Петър Башев от СДВР и подп. Алекси Стратиев от ДНСП подготвят тестовете за проверка на знанията на състезателите

главният организатор на състезанието направление „Пътна полицияКАТ“-ДНСП, който получи нов „Форд“. Наградата беше връчена от представителя на „Форд“ – Мото Пфое за България, Мареков, а ключовете прие лично директорът на НСП, ген.-майор Васил Василев. По време на състезанието „Пътен полицай на годината 1999“ бе приета идеята и изработен запазен знак с логото на състезанието. д-р Надежда Тодоровска: Вече повече от 25 години отдел „Пътна полиция“ при ГД „Охранителна полиция“ на МВР, с традиционното съдействие на Българския Червен кръст и Съюза на българските автомобилисти, организира националното състезание „Пътен полицай на годината“.

д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Българския Червен кръст, ръководител направление и директор „Социално-оперативни дейности“

Престижният форум не само допринася за проверка на професионализма на пътните полицаи, за теоретичните им познания и практически умения, свързани с ежедневната им служебна дейност, но и подпомага изграждането на по-висок капацитет за компетентно оказване на първа помощ в реални условия на възникнал инцидент. Благодарение на инициативата пътните полицаи се утвърдиха като умели помощници на медицинските екипи при пътен инцидент. Обикновено те са първи на мястото на злополуката и с навременната си намеса помагат за спасяването на човешки живот и здраве. За Българския Червен кръст е голяма чест да бъде една от институциите, които активно участват в подготовката и провеждането на това значимо събитие. С нашата експертиза и знания в областта на първата долекарска помощ, най-същностната и най-емблематичната дейност на организацията ни, ние се радваме да бъдем пълноправен партньор и да отговорим на предизвикателствата за своевременна и адекватна реакция при произшествия.

93

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Съвместните ни регулярни обучения за служители от системата на Министерството на вътрешните работи за оказване на първа помощ на участниците в пътното движение са още едно доказателство за отличното взаимодействие между нашите институции. Уверена съм, че ползотворното ни сътрудничество ще продължи и занапред в името на общата ни цел – намаляване на човешкото страдание и спасяване на човешки животи.

Откриване на състезанието на паркинга на НДК, София, 1999 г. Щанд от оръжейното изложение в рамките на състезанието Плакат на състезанието

Управителят на Мото Пфое Борис Мареков връчва ключовете от нов автомобил „Форд Мондео“ на директора на Националната полиция ген. Васил Василев 94


Румен Ганчев Петков гр. Попово

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 25 години Трудов стаж в Пътна полиция – 14 години (1997 – 2000 г. младши автоконтрольор, 2000 – 2011 г. инспектор пътен контрол) Участия в състезанието – 1 път 1999 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: ген. Васил Василев, директор на Националната полиция Вашето мнение за организацията на състезанието: Много добра организация. Вашето обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Пътните полицаи да са запознати с измененията на нормативните документи, а ЗМВР и ЗДвП да ги знаят наизуст, което ще помогне да ги прилагат най-правилно в ежедневната си дейност.


09


9

Девето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

София 2000 година

Състезанието се проведе в столицата на 29 и 30 септември. Тази година в надпреварата взеха участие 62 състезатели от РДВР в страната. За първи път в историята на конкурса имаше и международно участие. Свои представители изпратиха четири държави – Сърбия, Турция, Македония и Кипър. Турският отбор включваше полицаите от истанбулската „Trafic polici” М. Асланди и К. Суавип. Горан Митрович, Коце Петковски и Садик Палевац бяха представители на македонската пътнополицейска служба. Кипър беше представен от Джордж Вутунос – главен суперинтендант и началник на пътната полиция на Кипър, и Теодорос Ахилеос – гл. инспектор от същата служба. Участниците бяха настанени в хотелски комплекс „Диана“. Там беше проведено и състезанието по дисциплината „Теоретичен изпит по познаване и прилагане на нормативната база“. Състезанието по стрелба с пистолет се проведе на стрелбищния комплекс на РДВР София в кв. „Гео Милев“. Традиционно, като един добър партньор, НДК предостави за изграждане на авто и мотополигон, парка и паркинга пред сградата. Официални гости на състезанието бяха директорът на Националната полиция ген. Васил Василев, зам.-директорът на Националната полиция полк. Павлин Димитров, началникът на отдел КАТ-ДНСП полк. Алекси Кесяков, ген. Румен Миланов – директор на НСБОП и бивш на97

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


чалник на КАТ, посланици и служители от посолствата на държавите гости и др. За провеждането на състезанието беше дадена широка обществена гласност, като във всеки един брой на ежедневниците „24 часа“ и „Труд“ от 29.09.2000 г. беше поставено цветно приложение – рекламен плакат на състезанието. Официалното откриване започна с парад на ретроавтомобили и мотоциклети под музикалния съпровод на духовия оркестър на Академията на МВР. В демонстрациите по откриването взеха участие представителни групи от секцията по мотокрос на Полицейски спортен клуб „КАТ-София“, мотоциклетисти от МГБР „Сигма“-СДВР, картинги от мотоклуб „Сенакс рейсинг“ и др, които представиха пред многолюдната публика елементи от майсторското управление на машините. Специална демонстрация по майсторско управление на мотоциклет с кош (сайдкар) направи притежателят на „Рекорд на Гинес“ за най-дългогодишен шампион (22 поредни национални и три европейски титли) з.м.с. по мотоциклетизъм Милчо Младенов.

Организаторите на състезанието „Пътен полицай на годината 2000“ с представители на отборите от Турция и Кипър Поздравление към участниците в състезанието от г-н Джордж Вутунос, началник на пътната полиция на Кипър Плакат на състезанието

98


Журналистката Екатерина Дончева взема интервю от дългогодишния участник в състезанието гл. серж. Костадин Манджуков от РДВР-Смолян Демонстрация на з.м.с. Милчо Младенов с неговия „сайдкар“

Протокол от състезанието „Пътен полицай на годината 2000“

Майсторът на спорта Ясен Попов със своя „Форд Косуърд“ направи майсторски дрифт пред състезатели и публика. Във въздуха се понесе миризмата на изгорен каучук и бензинови пари, което вдигна адреналина на състезателите и накара публиката да притихне. Това бе катализаторът, който спомогна състезанието да протече с изключителна динамика и при голям зрителски интерес. Комплексен индивидуален победител стана гл. серж. Светослав Дяков от РДВР-Търговище. Второ и трето комплексно индивидуално място си поделиха колегите от РДВР-Монтана гл. серж. Георги Георгиев и гл. серж. Кузман Кузманов. Отборно състезанието беше спечелено от представителите на РДВР-Монтана. Наградите връчваше лично ген.-майор Васил Василев, директор на НС „Полиция“. Щедрите спонсори „Опел“ България, вестниците на „Медия холдинг“, сред които „Авто Труд“ се отличиха с красиво изработените купи, които получи всеки победител. „Петрол“, „Шел България”, „Мобиком“, СБА и много други доказаха уважението си към майстор-

99

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ството на победителите, като ги наградиха с многобройни награди. Пътният полицай на годината гл. серж. Светослав Дяков се сдоби с мобилен телефон от фирма „БМВ“, пистолет от „Smith & Wesson” и тридневна почивка за двама на Охридското езеро. На всеки един участник и организатор в състезанието домакините от „КАТ-Пътна полиция“-СДВР подариха по бутилка червено вино с етикет плаката на състезанието.

Интервю преди старта Коктейл след състезанието в ресторант „Континентал плаза“, НДК, София

Закриването на състезанието и награждаването на победителите се проведе в ресторант „Континентал Плаза“ в НДК. По време на пребиваването им в София един от представителите на турския отбор изяви желание да участва в регулиране на движението съвместно с български колеги. Той обясни, че в Турция полицаите при регулиране на движението са по двама и заемат позиция в ъгъла на кръстовището, по диагонал, а не като у нас в центъра, и оттам регулират автомобилните потоци. За демонстрация колегите от КАТ-СДВР избраха кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. Придружен от 100


Гл. серж. Атанас Разложки от СДВР инструктира участниците преди старта в мотоциклетната надпревара Част от представителните отбори на Сърбия и Македония

ген.-майор Васил Василев, директор на НС „Полиция“ в периода 1997 – 2003 г.

опитен регулировчик и офицер, турският колега Курт Суавип застана в средата на кръстовището с палка в ръка. При вида на турската полицейска униформа водачите се стъписаха и сякаш за миг забравиха къде се намират. Не минаха и три четири минути и колегата от Турция беше изведен от кръстовището. Седна в автомобила и масажирайки се по слепоочията, след известно мълчание каза, че това е изключително опасна и отговорна работа и я определи с една дума – геройство. Приветствие от ген. Васил Василев: Имам удоволствието да ви приветствам с откриването на деветото национално и първо международно състезание „Пътен полицай на годината 2000“ в София, България. Тази важна спортна проява се организира от дирекция на Национална служба „Полиция“, направление „Пътна полиция“ с домакин КАТ-Пътна полиция при СДВР. Първото в историята на състезанието международно участие е естествен израз на процеса на европейско интегриране и унифициране

101

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


на оперативните стандарти и практика по опазване на обществения ред и ефективен контрол над престъпността. В духа на една приятелска атмосфера състезанието дава възможност за демонстриране на професионални умения, осъществяване на полезни контакти и обмяна на опит между служителите на Пътна полиция в национален и международен мащаб. Вярвам, че това ще допринесе за повишаване ефективността на работата на пътните полицаи на страните участници.

Част от шоуто при откриване на състезанието Част от официалните лица по откриването

Пожелавам на всички състезатели достойно представяне и добри резултати в предстоящите изпитания!

102


Светослав Стоянов Дяков гр. Търговище

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 22 години Трудов стаж в Пътна полиция – 22 години (1993 – 2015 г. мл. автоконтрольор) Участия в състезанието – 12 пъти 2000 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2010 г. – трето място, дисциплина „Долекарска помощ“ Връчил наградата: ген.-майор Васил Василев Мнение за организацията на състезанието: Организацията на състезанието винаги е била на ниво. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Участниците да се подготвят сериозно за състезанието и се представят по найдобрия начин.


10


0

Десето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

София 2001 година

Топлото слънце в последните септемврийски дни създаде празнично настроение както на публиката така, и на участниците в десетото юбилейно състезание „Пътен полицай на годината“, което се проведе в столицата на 28 и 29 септември. В него взеха участие 66 пътни полицаи от София и страната. Пристигнаха и представителни отбори от Македония и Сърбия. Официални гости на състезанието бяха главният секретар на МВР полк. Бойко Борисов, директорът на НСП ген.-майор Васил Василев, зам.-директорът на НСП полк. Павлин Димитров, зам.-председателят на СБА Стоян Сентов, директорът на НДК Христо Друмев, председателят на Спортната асоциация на МВР Люсиен Велчев и др. Традиционното приветствие поднесе ген. Васил Василев – директор на национална служба „Полиция“, който наблегна на международното участие като елемент от усилията на страната ни към евроинтеграцията. Успех на участниците пожела и началникът на направление „Пътна полиция-КАТ“ при ДНСП. Приветствайки състезателите, полк. Алекси Кесяков напомни, че „ако на състезанието се оценяват сръчността и точността, то истинският изпит за пътния полицай е на пътя и това е един непрекъснат и ежедневен конкурс по етика, честност и чувствителност към всеки човешки проблем“. 105

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Състезанието беше открито с музикално-артистична програма, в която участваха ансамбли за народни танци, детски групи и състави. Демонстрационна конна езда по прескачане на препятствия представи елитна част от конния ескадрон на ПСО-СДВР. Мотоциклетисти от МГБР „Сигма“ демонстрираха пред многолюдната публика екстремни акробатични номера при езда на мотоциклет.

„Пътен полицай на годината 2001“ е първото състезание, което се провежда с автомобили от марката „Опел“ Част от фолклорната програма при откриване на състезанието Плакат от състезанието

Както и в предишната година състезанието по стрелба с пистолет бе проведено на стрелбищния комплекс на РДВР-София в кв. „Гео Милев“, а мото-и автополигоните бяха разположени в парка и на паркинга на НДК. За пръв път от десет години насам грохналите лади бяха заменени с лъскави и нови „Опел Астра“, които любезно бяха предоставени от един от основните спонсори на състезанието „Опел“ България. Други спонсори бяха „Smith & Wesson“, „Булстрад“, „Кастрол“ България и „Петрол“. Вестник „Авто Труд“ раздаде 13 красиви купи на отличилите се в различните дисциплини състезатели. Победителят в състезанието, гл. 106


серж. Седеф Моралийски от Направление „Пътна полиция-КАТ“-СДВР получи като награда револвер „Smith & Wesson“ и красива статуетка от именития ни скулптор и художник Ставри Калинов. Второ място спечели гл. серж. Явор Николов от РДВР-Кюстендил, а третото остана за гл. серж. Здравко Арменчев от РДВР-Добрич. Отборни победители станаха представителите от РДВР-Кюстендил. Наградите връчи главният секретар на МВР полк. Бойко Борисов. Освен от ръководството на МВР и организаторите на състезанието участниците бяха поздравени и от директора на НДК Христо Друмев. Тържественото закриване на състезанието се проведе отново в изискания ресторант „Континентал Плаза“. полк. Алекси Кесяков: полк. Алекси Кесяков, началник направление „Пътна полиция“-ДНСП в периода 1999 – 2004 г.

„Пътен полицай на годината“ – форум, събрал в себе си неспокойния дух на пътните полицаи за постигане на по-високо професионално майсторство, амбиция и стремеж към съвършенство, предавани от поколение на поколение с една-единствена цел – по-ефективно въздействие за опазване на живота и здравето на хората, участващи в движението по пътищата. През този период, съпроводен с бурни обществени промени след настъпването на демокрацията, служителите на КАТ-Пътна полиция неотклонно изпълняваха своите задължения, търсеха начин за разширяване на своето влияние и подпомагаха всички, които се включваха в битката за опазване живота и здравето на хората. И това проличава ясно и при организацията и провеждането на този уникален форум „Пътен полицай на годината“, в чиято организация се включват много неправителствени организации, други министерства и кметствата домакини на събитието. Големият брой дисциплини, по които се провежда конкурсът, показва широката гама от ангажименти, които пътните полицаи изпълняват в ежедневната си дейност. Управление на автомобил, управле-

107

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


„Обмяна на опит“ след края на състезанието Част от шоуто при откриване на състезанието

ние на мотоциклет, стрелба, проверка на познанията по нормативната база и разбира се, умението да се оказва долекарска медицинска помощ на пострадалите. Духът по време на състезанието е олимпийски. Пътни полицаи от цялата страна, предвождани от своите началници, водят битка за по-предно класиране. Независимо от огромните критики към Пътната полиция през този период ежегодното провеждане на „Пътен полицай на годината“ възвръщаше вярата на служителите от КАТ, че са в правилната посока и значението на тяхната дейност няма да намалее. В ежедневната си работа пътните полицаи оказват постоянно и непрекъснато помощ на участниците в движението, при пътнотранспортни произшествия, при задръствания, бедствия, катастрофи, масови мероприятия, оказват долекарска помощ на пострадалите, но тази дейност остава скрита в ежедневието. Благодарностите на хората много често се изразяват в личната признателност. 108


Началникът на направление Пътна полиция-КАТ-ДНСП полк. Алекси Кесяков награждава най-добрия мотоциклетист гл. серж. Йордан Костов от РДВР-Перник Момент от мотоциклетната надпревара в парка на НДК

През този период действията на Пътната полиция оказваха определено въздействие и върху пътнотранспортната обстановка. Ако през 1992 г., когато започна провеждането на това уникално събитие „Пътен полицай на годината“, броят на загиналите от пътнотранспортни произшествия е бил 1527, то през последните няколко години жертвите намаляха на 600 – 700. За тези резултати определено е допринесъл и скромният ежедневен труд на пътните полицаи. По достойнство следва да оценим и основната роля на ръководните екипи на Пътната полиция, които независимо от трудностите през периода поддържаха с всички сили провеждането на този уникален фестивал на професионалното майсторство на пътния полицай, като получаваха разбиране и подкрепа от ръководствата на Министерството на вътрешните работи. Днес от пиедестала на 25-годишния юбилей на уникалния форум „Пътен полицай на годината“ пожелавам на ръководството на Пътната

109

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


полиция и на всички пътни полицаи здраве, вяра в голямото значение на тяхната мисия да спасяват хората от смърт и нараняване. Пожелавам сила и увереност както на сегашното, така и на бъдещите ръководства на Пътната полиция, да не допускат да загасне олимпийският огън на това събитие и да продължат в следващите 25 години да разширяват значението на този форум, за да се превърне той в един общонароден събор за опазване на най-големия дар на природата – животът и здравето на човека.

Коктейл за гости, състезатели и организатори след края на състезанието Директорът на НДК Христо Друмев награждава гл. серж. Петър Капарашев от РДВР-Велико Търново със специалната награда за дългогодишно участие

110


Седеф Спартаков Моралийски гр. София

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 25 години Трудов стаж в Пътна полиция – 25 години (1991 – 2004 г. младши автоконтрольор, 2004 – 2014 г. инспектор, от 2015 г. началник група масови мероприятия) Участия в състезанието – 5 пъти 2001 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2002 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2004 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: 2001 г. – полковник Бойко Борисов, главен секретар на МВР 2002 г. – Минко Брайков, зам.-генерален секретар на МВР 2004 г. – проф. Георги Петканов, министър на вътрешните работи Мнение за организацията на състезанието: Отлична организация. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Организатори и състезатели, не спирайте да развивате това отлично мероприятие.


11


1

Единадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

София 2002 година

Състезанието се проведе в столицата на 27 и 28 септември, като в него взеха участие 67 служители от РДВР в страната. В конкурса демонстрираха умения и два чуждестранни отбора от Македония и Сърбия. Участниците бяха настанени в хотелски комплекс „Диана“. Както през последните години, откриването беше проведено в тържествена обстановка. На него присъстваха Зам.-генералният комисар на МВР Минко Брайков, директорът на НСП ген. Васил Василев, представители на СБА, БЧК, Столична община и др. На площада пред НДК дефилираха ретроавтомобили и мотоциклети от авто-и мото клубове от столицата. Детски групи от Двореца на децата, в национални носии представиха народни танци. Водещите, журналистката Екатерина Дончева и Красимир Костов от КАТ-ДНСП, представяха пред публиката състезателите и изнасяха интересни факти от ежедневната им дейност. Както е по регламент, надпреварата включваше няколко дисциплини. Теоретичният изпит по познаване и прилагане на нормативната база се проведе в залата на хотел „Диана“ и представляваше решаване на тест, съдържащ 30 въпроса по ЗДвП и ЗМВР, на които трябваше да се отговори в рамките на 50 минути. Публиката с нетърпение очакваше едно от най-атрактивните състезания – по майсторско управление на автомобил и мотоциклет. Те бяха организирани в района 113

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


на НДК. Директорът на НСП ген. Васил Василев, под чийто патронаж се проведе проявата, каза: „Състезанието допринася за усъвършенстване на професионалната подготовка и за постигане на по-добри резултати в борбата с престъпността, в опазването на обществения ред, както и за намаляване на пътно транспортния травматизъм и опазване на живота и здравето на участниците в движението“.

„Подгряване“ на състезатели и публика Победителят в състезанието „Пътен полицай на годината 2002“ гл. серж. Седеф Моралийски Момент от състезанието по „Управление на мотоциклет“

Д-р Максим Гайдев от Центъра за спешна медицинска помощ изказа задоволство от включването в състезанието на дисциплината „Оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП“ и заяви: „Първият един час след катастрофата е „златният час“ за спасяване на пострадалите и е много важно полицаите да могат да оказват първа помощ“. За състезанието се използваха предоставените от „Опел“ България леки автомобили „Опел Астра“. Мотоциклетите бяха „MZ”. За втори път националният конкурс „Пътен полицай на годината“ 114


беше спечелен от гл. серж. Седеф Моралийски от КАТ-СДВР. Второ място завоюва гл. серж. Валери Крумов от РДВР-Кюстендили, а на трето остана Сергей Стоянов от РДВР-Видин. Отборен шампион стана КАТ-СДВР. Специалната купа за „Феър плей“ на вестник „Авто Труд“ заслужено получи полицаят от пътната полиция на гр. Скопие – Македония, серж. Горан Митрович. Наградата на победителя бе връчена от зам.-генералният секретар на МВР Минко Брайков. Стефан Илиев: Катаджийската Олимпиада!

Стефан Илиев, главен редактор на сп. „Moto Club“

През 1992 г. работех във в. „Спорт“. Един ден ми се обажда моят приятел инж. Иля Селиктар – главен редактор на в. „Авто мото свят“ и казва: „Правим полицейско състезание в Стара Загора с капитан Георги Игнатов. За катаджии. Ще има стрелба, майсторско управление на мотоциклети и автомобили. Ще дойдеш ли?“. По същото време имах друго състезание, но поръчах на кореспондента ни. Прати си човекът чинно дописката, а на планьорката ме питат: „И за катаджии ли взехме да пишем?“. Отговарям: „Сега те се състезават, а не глобяват! Стрелят, карат коли!“. После отразихме и второто състезание в Ловеч, отново с кореспондента и със съдействието на Ради Петров – пътен полицай и един от най-добрите съдии по автомобилен спорт. Никой от шефовете на вестника не обели дума. Третото състезание през 1994 г. бе на Боровец. Съвпадна с посещението на пилота от „Формула 1“ Деймън Хил. Нямаше как да изтърва двете събития. Съчетах ги. Тогава видях, че пътните полицаи наистина се състезават, не си играят, а дават всичко от себе си на полигоните. Вечерта наминах за кратко на вечерята с Деймън Хил, но побързах да се измъкна, за да отида на награждаването на победителите. И до ден-днешен си спомням, че тогава „Полицай на годи-

115

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ната“ стана Радул Радулов от Ямбол. За първи път правех интервю с… катаджия. От този момент имам ли възможност неизменно присъствам на националното състезание „Пътен полицай на годината“, независимо дали е в Пловдив, Смолян, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора… На тези, които бяха в столицата – задължително. Някои отразявах като журналист. На други бях зрител. Просто ми беше интересно да гледам. На едно дори бях водещ. Когато работех във в. „Авто Труд“ давахме и награди, купи, за спортсменство, на най-бързия при автомобилите. Сътрудничихме си с Пътна полиция, с ръководството на Полицейския спортен клуб „КАТ-София“, със служители, които даваха сърце и душа за спорта. В последните 7 – 8 години отразявам състезанието в „Авто мото свят“ издание на СБА, и в сп. „Moto Club“. И винаги го правя с огромно удоволствие, а не като задължение. Защото състезаващите се полицаи го правят от сърце и от душа, дават всичко от себе си. Дори кръстих „Пътен полицай на годината“ „Катаджийска Олимпиада“. Пък бях впечатлен и от броя на зрителите, особено във Видин през 2013

Оказване на първа помощ на пострадал при ПТП Момент от състезанието „Управление на автомобил“

116


Плакат на състезанието Моменти от „Пътен полицай на годината 2002“

година, после през 2014 г. в Самоков. Около трасето имаше повече зрители, отколкото на мач от елитната футболна група!? На тези състезания завързах приятелства, запознах се с много и интересни хора – и министри, и началници на отдели, на районни и областни дирекции на Пътна полиция, обикновени служители и състезатели. Хора, с които дори да се срещнем на пътя, ще се поздравим като стари и добри приятели.

117

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


12


2

Дванадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Благоевград 2003 година

Състезанието се проведе на 19 и 20 септември, като домакин на проявата беше РДВР-Благоевград. Участниците в конкурса бяха настанени в хотел „Ален мак“. Организаторите се бяха постарали, като полигоните за „Управление на автомобил“ и „Управление на мотоциклет“ бяха изградени на площад „Македония“ в центъра на града. И точно както се прави при големи и важни мероприятия, движението за МПС по околните улици беше затворено с цел безопасността на зрители и участници. Предварителното разгласяване на мероприятието, топлото есенно време и почивните дни подклаждаха огромен зрителски интерес. Пространството около площада беше почерняло от народ. Не всеки ден се виждат униформени полицаи да участват в състезание и да демонстрират професионалните си умения. Състезанието беше уважено от министъра на вътрешните работи проф. Георги Петканов, представители на местната власт, СБА, БЧК и много граждани. При откриването министърът заяви: „Правим състезанието в провинцията, за да разберат хората, че София не е България. Освен това в провинцията работят много добри кадри. Искахме те да получат нужното признание и самочувствие. Мисля, че успяхме. Апелирам към медиите да ни помагат за безопасността на движението, защото заедно трябва да променим манталитета 119

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


на българския водач. Сега първата ни задача е да оборудваме с добра техника КАТ и да поставим видеокамери по пътищата. Ще намерим средства чрез различни програми и проекти“. Бившият началник на пътната полиция на Финландия и експерт към ЕС по превенцията за безопасността по пътищата Свен Матиас Хасел бе специален гост и лектор на семинар за безопасността на движението, организиран в рамките на състезанието „Пътен полицай на годината“. Участниците в състезанието признаха, че и друг път са били мотивирани за участие, но днес заради многобройната публика се чувствали като артисти и дали всичко от себе си, за да не посрамят пагона. Някои полицаи си признаха, че през нощта преди състезанието са проучвали полигоните, за да опознаят обстановката.

Гл. серж. Валери Крумов преди старта на мотоциклетната надпревара Министър Петканов с отбора победител – РДВР-Кюстендил

На почетната стълбичка застанаха: победителят в конкурса гл. серж. Валери Крумов от РДВР-Кюстендил. На второ място се класира гл. серж. Костадин Марковски от РДВР-Смолян, а на трето място 120


Плакат от състезанието Оказване на първа помощ на „пострадал“ при ПТП

Борислав Цаков, главен редактор на списание „Auto club“, журналист от предаването на БНР „Хора, пътища, автомобили“

гл. серж. Николай Симеонов от РДВР-Габрово. Отборно състезанието бе спечелено от служителите на РДВР-Кюстендил. На тържествен коктейл в ресторанта на хотел „Ален мак“ победителите бяха наградени от ръководството на МВР и нашите партньори. Борислав Цаков: „Пътен полицай на годината“ – добрите традиции трябва да се уважават! Нашата България може и да е малка, но в нея си имаме от всичко по много. Невъобразими природни красоти, море, езера и планини, красиви жени, умни деца, прекалено много партии, няколко синода… Имаме си и съревнования по всичко, някои от тях изключително съдържателни – „Мис мокра фланелка“, „Най-интересен татус“ или например „Най-потентният коч в с. Долно Уйно“. В този ред на мисли трябва да си признаем, че спазваме и много и различни традиции: вържи си червено-бял конец на 1 март, винаги търси някой друг да ти е виновен, оплюй полицая и др. Казано с други думи,

121

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ако не съществуваше шегата, колко ли истини щяха да останат неизказани… На фона на всичко това ми се иска да отбележа, че има едно състезание, в което няма победени – всички печелят, включително зрителите. Дори и тези, които даже не знаят за съществуването му. Но пък те, а и всички ние можем да почувстваме положителния му ефект. „Пътен полицай на годината“ е идеалната комбинация на ефективното с приятното, на полезното с интересното. И това, че 25 години то последователно продължава да се провежда, го доказват. На тези състезания най-добрите в работата си показват специфичните си умения и качества. Добре е първо за тези, които се включват в надпреварата. Те се подготвят здраво, поддържат добрата си форма, усъвършенстват се и по този начин могат да сверят часовника си с други майстори в професията. Стимулиращо е и за другите, които още не се чувстват готови да се включат в борбата за първите места. Те виждат какво могат и как го правят най-добрите, в повечето случаи това ги пали и си поставят за цел догодина да са в списъка на отличниците. Добре е и за нас, гражданите, защото колкото по-добре подготвени са полицаите, за нас това означава повече спокойствие на пътя. Идеалният случай – всички печелят!

Плакат от регионалното състезание на СДВР, 2003 г.

Зрителите на това състезание имат възможност, макар и само в минимална степен, да си създадат впечатление какво трябва да могат да правят пътните полицаи в ежедневната си работа. Какви рискове поемат и какви трудности се налага да преодоляват. И много от тях всъщност прилагат уменията си всеки ден, съвестно и отговорно. Най-лесно е да се коментира и критикува отстрани. Ние, българите, сме царе в това! Но истината е, че понякога има реални основания за това. Добре знаем, че във всеки бостан има и изкуфели дини. Така е и сред сравнително голямата армия на пътните полицаи. Но точно за да се прочистват редиците и за да се стимулират тези, които работят честно и с желание, провеждането на това съревнование е 122


Моменти от „Пътен полицай на годината 2003“

важно да продължава. И те самите трябва да осъзнаят, че трябва да работят по различен, по-удачен начин. Съвсем умишлено никъде не ги наричам „катаджии“. Според мен КАТ е наименование, което трябва да остане в миналото. Катаджията смята, че той трябва само да контролира, разбирай – да санкционира нарушителите. А истинската работа на пътния полицай на първо място е да помага на участниците в движението и чак когато някой пречи на нормалния трафик, той да бъде справедливо наказван. Съревнованието „Пътен полицай на годината“ всяка година показва добрите примери, насочва погледите в правилната посока, стимулира служителите и ги кара сами да си поставят цели. Ето заради това то трябва да продължава да се провежда. И аз ще продължавам да го подкрепям.

123

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


13


3

Тринадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Пловдив 2004 година

Проявата беше организирана на територията на РДВР-Пловдив от 7 до 9 октомври 2004 година. Участваха 65 служители от РДВР в страната, от които седем дами полицаи. Състезателите бяха настанени в хотел „Санкт Петербург“, а надпреварата в различните дисциплини се проведе в района на гребния канал на гр. Пловдив. За разлика от предишни състезания и с цел по-обективното оценяване на резултатите, за съдии са привлечени утвърдени специалисти от СБА, републиканските съдийски колегии по автомобилизъм, мотоциклетизъм, стрелба и служители от ДНСП. Според водача на отбора на РДВР-Пловдив, кап. Юрий Денчев полигоните за управление на автомобил и мотоциклет са в значителна степен по-сложни от предишни години. Участниците при управлението на автомобил трябва да преминат през девет елемента, а при мотоциклета те са десет. Като официални гости на състезанието присъстваха министърът на вътрешните работи проф. Георги Петканов, директорът на НС „Полиция“ полк. Илия Илиев, началникът на кабинета на министъра на вътрешните работи ген. Манчо Манчев, директорът на РДВР-Пловдив полк. Валентин Петров и кметът на гр. Пловдив Иван Чомаков. Присъстваха и представители на традиционните ни съорганизатори БЧК и СБА, както и спонсори на мероприятието. По време на надпреварата министър Петканов коментира: „Полицаите трябва да демонс125

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Етап от надпреварата в дисциплината „Управление на автомобил“ в състезанието, проведено в Пловдив Плакат на състезанието

трират майсторство, а не да стоят само до храста на прав участък“. Вечерта след състезанието, в тържествена обстановка на коктейл в хотел „Санкт Петербург“ бяха връчени наградите на победителите.

Гл. инспектор Трендафил Новаков, началник сектор „Пътна полиция” при РДВР-Пловдив от 1999 до 2011 г.

Комплексен индивидуален победител за трети път в състезанието беше гл. серж. Седеф Моралийски от СДВР, на който министър Петканов връчи и офицерски пагони. Подгласници бяха – второ място гл. серж. Валери Крумов от КАТ-РДВР-Кюстендил, и на трето – гл. серж. Здравко Арменчев от КАТ-РДВР-Добрич. Отборен победител в съревнованието стана РДВР-Добрич. Сред деветте дами, участнички в националното състезание, най-добре се представи гл. серж. Мими Табакова от КАТ-РДВР-Пловдив. Гл. инспектор Трендафил Новаков „Пътният полицай“ е единствената полицейска професия, която до последния ден от службата в МВР се допълва и доразвива вследствие променящите се динамични условия. Достойна и трудна професия с 126


Министърът на спорта Васил Иванов поздравява победителите в регионалното състезание на СДВР, 2004 г. Етап от състезанието „Управление на мотоциклет“, Пловдив, 2004 г.

призвание да помага и изисква чрез прилагането на ЗДвП, ЗМВР и др. Професия, която във времето технически и технологически най-бързо се променя в съответствие с условията в обществото, нуждаеща се от все по-широка обществена подкрепа. Ежегодно в различни областни центрове се организира състезание „Пътен полицай на годината” и тази година ще бъде юбилейно – бележи 25-годишен юбилей. В рамките на няколко дни от всички областни центрове се събират отбори с участници пътни полицаи – автоконтрольори от съответния сектор „Пътна полиция”. Това е една от най-хубавите запазени традиции в „Пътна полиция”, при която определените автоконтрольори състезатели показват и доказват професионалните си възможности и натрупан опит, и не по-малко важно е, че се събират и опознават от цяла България. Организацията на едно такова състезание не е лесно мероприятие, но си заслужава усилията на ръководството на Пътна полиция към Дирекция на полицията и местното в съответния град, където се провежда.

127

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


В Пловдив са провеждани две състезания „Пътен полицай на годината” – през 1998 година и 2004 година. През 2004 година състезанието беше посетено от министъра на вътрешните работи Георги Петканов, секретаря на министъра генерал Манчев, генерал Илиев и генерал Петров, кмета на Пловдив доктор Иван Чомаков, ръководството на Пътна полиция начело с Алекси Стратиев и местното ръководство на ОДМВР-Пловдив.

Министър Георги Петканов награждава победителя в състезанието „Пътен полицай на годината 2004“ гл. серж. Седеф Моралийски Трикратният победител в състезанието гл. серж. Седеф Моралийски оказва първа помощ на „пострадал“ при ПТП

Съревнованието беше открито на Гребния канал в Пловдив и там се проведоха състезанията по дисциплините майсторско управление на полицейски автомобил, мотоциклет и БЧК. Тогава „Пътен полицай на годината“ след оспорвана и вълнуваща надпревара стана Седеф Моралийски от СДВР. На всички участници в предстоящото юбилейно състезание и останалите служители от Пътна полиция пожелавам много здраве, успех и само напред.

128


14 130


4

Четиринадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Слънчев бряг 2005 година

Домакин на проявата за втори път бе РДВР-Бургас. Състезанието се проведе в к.к. „Слънчев бряг“ на 30 септември и 1 октомври. В надпреварата взеха участие 30 отбора от РДВР в страната, които бяха настанени в хотел „Перла“ в курорта. Официални гости на съревнованието бяха зам.-министърът на вътрешните работи Камен Пенков, областният управител на област Бургас Любомир Пантелеев, зам.-генералният директор на БЧК д-р. Надежда Тодоровска, зам.-председателят на СБА Стоян Сентов и директорът на РДВР-Бургас ген.-майор Красимир Петров. Лично зам.-министърът на вътрешните работи Камен Пенков поздрави участниците в състезанието, като ги нарече „елитът на пътната полиция“. Той заяви, че „европейските колеги могат да завиждат на всеки от призьорите в състезанието“. Конкурсът бе открит с богата музикална програма с участието на ансамбъл „Атанас Манчев“, детски музикални формации и състави. Демонстрации по карате представиха малките състезатели от детски спортен клуб „Аякс“. Авто-и мотополигоните бяха изградени в центъра на курортния комплекс пред административната сграда на „Слънчев бряг“ АД. Конфигурацията на трасетата, подредени от главния съдия на авто-и мотополигоните з.м.с. Владимир Илиев, позволяваше както възможност 131

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


за максимална изява на участниците, така и за голяма атрактивност при изпълненията.

Готовност преди старта

Оглушителният шум и облаците прах привлякоха любопитството на нашите и чуждестранните туристи. Хората се тълпяха около полигоните в желанието си да не пропуснат нещо интересно. Не всеки ден човек има възможността да наблюдава такава атракция и то безплатно!

Старт

Напрежение при съдийската маса

За състезанието по стрелба домакините предоставиха стрелбищен комплекс „Кондор“, където обичайната дисциплина „Прецизна стрелба с пистолет“ на 25 м по мишена №4 бе проведена на открито, в пет коридора едновременно. Теоретичният тест в дисциплините „Познаване и прилагане на нормативната база“ и „Долекарска помощ на пострадали при ПТП“ се състоя в залите на хотела. Комплексен индивидуален победител в състезанието стана гл. серж. Кирил Чифлички от РДВР-Бургас с подгласници гл. серж. Живко Желев 132


Плакат на състезанието Тържествено преминаване на отборите по централната алея на к.к. „Слънчев бряг“

Стоян Желев, изпълнителен директор на „София Франс Ауто“

от РДВР-Добрич и Цветан Младенов от СДВР. Наградите на шампионите връчи зам.-министърът на вътрешните работи Камен Пенков. Отборен победител в съревнованието станаха представителите на СДВР. Стоян Желев: Скъпи приятели от Пътната полиция, За мен е чест да ви приветствам с предстоящото 25-о юбилейно национално състезание „Пътен полицай на годината“. „София Франс Ауто“ многократно е помагала и участвала в организирането и провеждането на това събитие. Фактът, че конкурсът се провежда за двадесет и пети път, показва, че той е изградил своя авторитет и е намерил своето място в обществото, станал е традиция за изпитване на професионализма на пътните полицаи.

133

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Моменти от състезанието „Пътен полицай на годината 2005“, к.к. „Слънчев бряг“, Бургас

Пътната полиция е инструмент за ефикасен контрол на спазването на закона, за намаляване на жертвите по пътищата. В тази благородна и отговорна битка ви пожелавам здраве и сили за постигане на високи резултати и реализиране на набелязаните цели!

Плакат от регионалното състезание на СДВР, София, 2005 г.

134


Кирил Деянов Чифлички гр. Бургас

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 28 години Трудов стаж в Пътна полиция – 28 години (1988 – 2012 г. младши автоконтрольор 2012 – 2014 г. инспектор пътен контрол, от 2015 г. асистент в катедра ООР-АМВР) Участия в състезанието – 10 пъти 2005 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2006 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране 2010 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: Камен Пенков, зам.-министър на вътрешните работи Мнение за организацията на състезанието: Уникално като идея и същност. Единствено по рода си в системата на МВР. Показателно за традиции в нивото на професионализъм и интелект. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Пазете традициите, наложени от времето и професионалистите преди вас! Те са безценни и достойни за уважение! Развивайте професионализма си и го доказвайте в тази благородна надпревара! Това е единственият верен път към издигане авторитета и достойнството на дейността по осигуряване на безопасността на движението по пътищата. Обществото има остра нужда от осигуряването на този продукт. Вие, уважаеми колеги, сте призвани да бъдете гарант за осигуряването на този продукт в съвсем нелеки условия! Превърнете в кауза общата благородна цел, както го направи и продължава да го прави цялата плеяда от доказани и заслужаващи обществено уважение пътни полицаи! Бъдете сигурни, заслужава си! Всеки живот е безценен, а работата на пътния полицай нерядко е свързана със спасяването на човешки живот!


15


5

Петнадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Русе 2006 година

На 29 и 30 септември на площад „Свобода“ в Русе се проведе петнадесетото национално състезание „Пътен полицай на годината 2006“. То бе организирано от Главна дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ (ГДППООРП) – отдел „Пътна полиция“ и Областна дирекция „Полиция“ – Русе. В конкурса за най-добър пътен полицай участваха 62-ма състезатели от ОДП в страната, които бяха настанени в хотел „Рига“. Русенци за пръв път бяха домакин на националната надпревара. Съревнованието „Пътен полицай на годината 2006“ откри директорът на Главна дирекция „ППООРП“-МВР комисар Владимир Иванов. От името на домакините приветствие към участниците, гостите и зрителите на състезанието отправи директорът на ОДП-МВР-Русе комисар Светослав Първанов. Зам.-областният управител Добрин Данев поднесе поздравителен адрес от името на областния управител на Русе г-жа Мария Димова. Участниците в състезанието поздрави и кметът на гр. Русе Божидар Йотов. След официалните приветствия танцови и певчески състави от Общинския детски център за култура и изкуство изнесоха кратък концерт. Като гости на състезанието бяха поканени и взеха участие колегите от румънската пътна полиция, водени от аташето по вътрешните работи на Посолство на Румъния в България гл. комисар Аурел Джорджеску, гл. инспектор на Окръжен инспекторат на полицията в 137

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Гюргево Щефан Карлиджа и началника на Пътна полиция – Гюргево, гл. инспектор Мариян Попеску. Комисар Светослав Първанов предложи своята идея състезанието „Пътен полицай на годината“ да се превърне в балканско полицейско състезание.

Снимка от стрелковия полигон Последни уточнения преди началото на състезанието

Конкурсът премина при спазване на регламента. В оспорваното състезание по стрелба представителката на нежния пол гл. серж. Деница Иванова от ДНСП постигна второ място при индивидуалното класиране. Комплексен индивидуален победител в конкурса стана гл. серж. Росен Манев, представител на домакините. Втори се класира гл. серж. Живко Георгиев от ОДП-Добрич, а третото място зае миналогодишният победител гл. серж. Кирил Чифлички от ОДП-Бургас. Отборно състезанието беше спечелено от представителите на РДВР-Русе. 138


На официалната церемония по закриването подп. Любка Маринова от „КАТ-Пътна полиция“-СДП получи специалната награда на БЧК за работата си с децата и учениците за безопасността им на пътя. Съпътстващо състезанието мероприятие беше съвместното провеждане на специализирана полицейска операция с румънската пътна полиция по контрол на румънски и български водачи на МПС. Операцията се проведе на бул. „България“ в района на ГКПП „Дунав мост“. Комисар Алекси Стратиев:

Комисар Алекси Стратиев, началник направление „Пътна полиция-КАТ“ДНСП в периода 2004 – 2007 г.

Поради стечение на обстоятелствата доста години имах честта да участвам в организацията и провеждането на „Пътен полицай на годината“. Това беше и състезание, и конкурс, и среща на колеги, и обмяна на добри практики, и анализ на дейността и малък празник за пътната безопасност. Представяне на най-доброто пред обществото в различни области на страната, пред много и разнообразни медии, пред малки и големи участници в движението. Съществено значение на това събитие беше и е професионалната подготовка на всеки пътен полицай в страната, за да се номинират най-добрите, които да представят региона на национално ниво. А за да се докажат, се искат много знания и умения–законодателство, долекарска помощ на пострадал при произшествие, управление на автомобил и мотоциклет на полигон, стрелба. В крайна сметка, след общия подбор на национално ниво застават най-добрите и от тях се излъчват отборът победител и най-добрият пътен полицай. Всяка година, с изключение на 2009 г., за реализиране на събитието се ангажираха много хора и институции. Особено трудно беше за региона, където се провеждаше конкурса. За настаняване на над сто участници, осигуряване на полигони, стрелбище и

139

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


зали за теория полагаха усилия най–вече колегите, но съществена помощ оказваха и областни управители, кметове, директори на регионални дирекции на МВР, за което на всички дължим дълбока благодарност. За създаването на тази традиция признателност заслужава Иля Селиктар, както и всички негови колеги, отразявали в своите медии събитието и темата за пътна безопасност. Огромна помощ на Пътната полиция оказа БЧК. С тяхна помощ в течение на няколко години бяха обучени стотици пътни полицаи за оказване на спешна долекарска помощ при произшествие, за което им беше предоставен съответният сертификат. Същевременно по време на състезанието БЧК организираше и провеждаше теоретичния и практическия изпит на участниците за оказване помощ на пострадали при ПТП. Огромна благодарност за всичко това на акад. Христо Григоров, проф. Красимир Гигов, д-р Надежда Тодоровска и г-жа Живка Димитрова.

Засилено полицейско присъствие на паркинга на хотел „Рига“, Русе Директорът на Главна дирекция „ППООРП“ комисар Владимир Иванов и началникът на направление „Пътна полиция-КАТ“ комисар Алекси Стратиев разговарят с представителите на пътната полиция на Румъния Плакат на състезанието

140


Шиниране на „пострадал“ при ПТП Колективен подход при решаване на спорни моменти Обработка на резултатите от дисциплината „Стрелба“

За организиране на ежегодните събития изключително съдействие оказваше и СБА при изработване и предоставяне на купите за победителите, както и за общата организация по трасето на полигоните и съдийството. За тази помощ дължим признателност към покойния председател Георги Янакиев, Стоян Сентов и целия екип на СБА. За първи път в рамките на балканските държави, в различни периоди бяха канени и присъстваха на събитието колеги от Румъния, Сърбия, Гърция, Македония и Турция. Тези гости бяха изключително впечатлени и впоследствие контактите спомогнаха за създаване на добро взаимодействие със съседните държави, включително организиране на съвместен контрол на пътното движение в приграничните райони, а по-късно и изграждането на съвместни контактни центрове. Трудно е да се споменат всички, които помагаха да се състоят тези празници за пътна безопасност в страната, но не може да не се споменат моите колеги, бивши и настоящи служители в Пътна поли-

141

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Комисар Владимир Иванов награждава началника на КАТ-Русе майор Йордан Маринов за добре създадената организация на състезанието Неформален разговор в очакване на резултатите от надпреварата

ция, без усилията на които това едва ли би могло да се случи – Ваньо Стоевски, Славчо Рангелов, Недко Христов, Валери Митов, Георги Петришки, Мария Ботева и много други всеотдайни служители от Пътната полиция. Като бивш пътен полицай, на всички допринесли за „Пътен полицай на годината“ – благодаря и успех!

142


Росен Райков Манев гр. Русе

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 23 години Трудов стаж в Пътна полиция – 18 години (1992 – 2010 г. младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 10 пъти 1999 г. – първо място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2000 г. – второ място, дисциплина „Долекарска помощ“ 2002 г. – първо място, дисциплина „Теоретичен тест по БД“ 2003 г. – първо място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2004 г. – първо място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2006 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: комисар Светослав Първанов, директор на ОДМВР-Русе Мнение за организацията на състезанието: Организацията на състезанията, в които съм участвал, винаги е била перфектна. Състезанието е много полезно. Участниците са с отлична подготовка, обменяхме опит, създавахме запознанства и приятелства, които поддържаме и до днес. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: За да бъдат професионалисти пътните полицаи, трябва да следят измененията на нормативната база по безопасността на движението и служебната полицейска дейност. Да си припомнят правилата и начините за оказване на първа помощ и успехът в състезанието ще им бъде гарантиран, което им желая от все сърце. Извън състезанието – помагайте на гражданите в пътното движение, но бъдете безкомпромисни към нарушителите.


16


6

Шестнадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Стара Загора 2007 година

Стара Загора е домакин на събитието за втори път. Именно тук, в града на липите преди шестнадесет години бе поставено началото на най-авторитетния полицейски професионален конкурс, в който служителите, грижещи се за реда и сигурността по пътищата доказват своя професионализъм. Шестнадесетото национално състезание се организира от Главна дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ — отдел „Пътна полиция“, Областна дирекция „Полиция“ – Стара Загора, и Националния полицейски синдикат, със съдействието на община Стара Загора и традиционните партньори и спонсори: СБА, БЧК, ЗАД „Алианц“ България, вестник „Стандарт“, както и с подкрепата на „Медина Мед“, „Кока-кола“ България, „Принс Хамбургер“, печатница „Непедони“ и др. Състезанието се проведе на 28 и 29 септември. В него взеха участие 60 представители от ОДП в страната. Те бяха настанени в хотел „Марица изток“ в курорта Старозагорски минерални бани. Самото съревнование стартира на централния площад „Берое“ в града на липите. Според утвърдената шестнадесетгодишна традиция, чието начало бе поставено в същия град през 1992 година, пътните полицаи се състезаваха в пет дисциплини, теория, стрелба, оказване на първа доле145

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


карска помощ, майсторско управление на автомобил и мотоциклет. Дисциплината „Теоретичен изпит по познаване и прилагане на нормативната база“ се проведе в залите на хотел „Марица изток“, а по „Стрелба с пистолет“ на стрелбищния комплекс „Армком“, Стара Загора. Най-атрактивно беше състезанието по майсторско управление на мотоциклет, което предизвика много положителни емоции сред участниците и публиката. В стремежа към първото място състезателите бяха провокирани от силна емоция, която от своя страна доведе и до четири падания с тежките машини. С цел осигуряване безопасността на участниците и по желание на по-голямата част от началниците на сектори „Пътна полиция“ в страната, следващите години елементът „люлка“ отпадна от състезанието.

Автополигонът на състезанието „Пътен полицай на годината 2007“ в Стара Загора Системата за времеизмерване в действие Плакат на състезанието

Пътен полицай за 2007 година стана гл. серж. Костадин Марковски от КАТ-ОДП-Смолян с подгласници гл. серж. Иван Иванов от Русе и гл. серж. Владимир Иванов от Монтана. Тридесет и три годишният шампион от Смолян Костадин Марковски получи и специалната награда за спортсменство. Отборно състезанието беше спечелено от 146


представителите на КАТ-ОДП-Русе. Наградите на победителите бяха връчени от почетните гости на конкурса д-р Евгений Желев – кмет на община Стара Загора, Стоян Сентов – зам.-председател на СБА, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, Калин Костов – зам.-изпълнителен директор на „Алианц“ България, комисар Тончо Михайлов – директор на ОДПСтара Загора, Емил Рашев – председател на Националния полицейски синдикат. Купата на победителя гл. серж.Костадин Марковски беше връчена от комисар Владимир Иванов – директор на ГД „ППООРП“. В конкурса участваха и четири дами от Кърджали и София, които д-р Надежда Тодоровска награди със специалните награди на БЧК. Главен сержант Костадин Манджуков: Главен сержант Костадин Манджуков, РДВР-Смолян, дългогодишен участник в състезанието

В периода от 1993 г., първото ми състезание в Ловеч и до последното през 2008 г. в Добрич, съм участвал в общо девет национални надпревари. В много от тях, в различни дисциплини съм се класирал на първо място. Особено добри резултати показвах в стрелбата. Въпреки добрата си подготовка срещах изключително оспорвана конкуренция от страна на останалите участници в конкурса. Винаги, не само състезанията, в които съм участвал, но и като цяло работата ми като пътен полицай за мен е била изключителна отговорност, мисия, смисъл на живота ми. Винаги съм се стремял към професионално израстване, защото според мен пътният полицай е задължително да бъде знаещ и можещ, а знае ли и може ли един полицай, той винаги е в помощ на хората. Този мой стремеж донесе и най-големите награди в живота ми – добро семейство, оценката на обществото (и до ден-днешен), верни приятелства и т.н. Участията в състезанията също ми донесоха трайни и ползотворни контакти с много колеги – настоящи и бивши. Освен дружбата, чисто служебно състезанията бяха школа за профе-

147

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


сионално израстване. Ние спорехме, дискутирахме, обсъждахме казуси, случки, като всичко бе в интерес на работата на пътния полицай. На тези състезания уеднаквявахме практиката, защото нееднаквото и неправилно „тълкуване“ на ЗДвП и ППЗДвП от колегите довежда до погрешни решения, до увреждане на признати от закона права на участниците в движението. Това е голямата полза от тези състезания, а не индивидуалните награди. И въпреки че съм имал и много разочарования, професията пътен полицай лично за мен остава най-достойната, отговорна и трудна професия (не е работа за всеки). Макар вече да съм извън системата на МВР, оставам с добри чувства към нея. И до ден-днешен усещам, че обществото, особено в малкия град, никога не греши в оценката си за всеки полицай.

Победителят гл. серж. Костадин Марковски реже специално приготвената торта за състезанието Министър Румен Петков с ръководството на МВР присъства на регионалното състезание на СДП, София, 2007 г. Плакат на регионалното състезание на СДП

148


Костадин Илиев Марковски гр. Смолян

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 21 години Трудов стаж в Пътна полиция – 18 години (1998 – 2008 г. младши автоконтрольор, 2008 – 2013 г. инспектор пътен контрол, от 2013 г. началник група „Пътен контрол и организация на пътното движение“) Участия в състезанието – 7 пъти 2003 г. – второ място, комплексно индивидуално класиране 2004 г. – второ място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2007 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: Евгений Желев, кмет на община Стара Загора Мнение за организацията на състезанието: Организацията е на добро ниво. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Да четат много. Да са перфектно подготвени и грамотни на пътя. Автомобилното рали „Албена“ се счита за едно от най-престижните състезания с международно участие. Автомобили от цяла Европа се надпреварват по трасето в курорта. Съвсем закономерно у организаторите възниква идеята, че е време и националното състезание „Пътен полицай на годината“ – седемнадесето по ред, да се проведе в курортен комплекс „Албена“. Конкурсът стартира на 26 и 27 септември с организатори Главна дирекция „Охранителна полиция“ – отдел „Пътна полиция“, ОДМВР-Добрич и Националният полицейски синдикат, със съдействието на общините Добрич, Балчик и Каварна и с подкрепата на партньори и спонсори СБА, БЧК, к.к. „Албена“, ЗАД „Алианц“ България, „Interlease”, Добруджански агробизнес център и др.


17


7

Седемнадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

к.к. „Албена“ 2008 година

Автомобилното рали „Албена“ се счита за едно от най-престижните състезания с международно участие. Съвсем закономерно в организаторите възниква идеята, че е време националното състезание „Пътен полицай на годината“ да се проведе в курортния комплекс. Конкурсът стартира на 26 и 27 септември с организатори главна дирекция „Охранителна полиция“ – отдел „Пътна полиция“, ОДМВРДобрич и националният полицейски синдикат, със съдействието на общините Добрич, Балчик и Каварна и с подкрепата на партньорите СБА, БЧК, и спонсорите „Албена“, “Алианц България“, „Interlease”, „Добруджански агро бизнес център“ и др. Състезателите бяха настанени в престижния хотел „Добруджа“. Официално надпреварата откри комисар Ивелин Петров – директор на Областна дирекция на МВР-Добрич. В своето обръщение към състезателите той заяви: „Състезанието е традиционно със седемнадесетгодишна история. С него се утвърждава една положителна традиция на ежегодна проверка нивото на професионализма на служителите от „Пътна полиция“ в страната“. Зам.-областният управител Владимир Калчев и секретарят на община Добрич Румен Русев поднесоха поздравителни адреси от името на областния управител Ердинч Хаджиев и на кмета на Добрич г-жа Детелина Николова. Приветствие към участниците, гостите и зрителите на състезанието бяха поднесени от представители на СБА, БЧК и традиционните партньори и спонсори на състезанието. Официален старт на състезанието беше даден пред хотел „Добруджа“. В 151

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Гл. серж. Здравко Арменчев по мотоциклетното трасе Инструктаж преди състезанието

оспорваната борба взеха участие 62-ма пътни полицаи от ОДП в страната. Надпреварата по майсторско управление на автомобил и мотоциклет се поведе на територията пред хотела, а състезанието по стрелба с пистолет – в стрелбищния комплекс на фирма „РЕКАР“ гр. Добрич. Националният конкурс беше спечелен от гл. серж. Здравко Арменчев от ОДП-Добрич, с подгласници гл. серж. Живко Желев от същата дирекция и гл. серж. Ивайло Богданов от ОДМВР-София. В отборното класиране първо място заеха отново домакините от ОДМВР-Добрич. Наградите, купи и грамоти, бяха връчени в тържествена обстановка на организирания коктейл, а индивидуалният победител гл. серж. Арменчев беше награден лично от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“ ген. Живко Живков.

Гл. инспектор Недко Христов, ОПП ДНСП, организатор и съдия на състезанието

Гл. инспектор Недко Христов: Служих 31 години в органите на МВР. Първоначално постъпих на работа в КАТ, а впоследствие в Пътна полиция. Двадесет и пет години от трудовия ми стаж преминаха в отдел „Пътен контрол“ на ГДНП. 152


Плакат на състезанието Моменти от надпреварата по автомобилното и мотоциклетното трасе

153

Оказа се, че едва ли не съм доайен в организацията и провеждането на Националния конкурс „Пътен полицай на годината“. Трябва да отдадем необходимото уважение и признателност към основателите на състезанието ген. Румен Миланов, полк. Стоян Йотов, полк. Славчо Рангелов. През последните 15 години работата по организиране и провеждане на мероприятието се ръководеше от комисар Алекси Стратиев. Навремето започнах участието си в конкурса като съдия по отделните видове дисциплини. Завърших службата си, като главен съдия и един от организаторите на състезанието. Целта на конкурса е да се демонстрират професионалната подготовка и компетентност на служителите от пътния контрол, които са в непосредствен, ежедневен контакт с гражданите. През годините, на някои от индивидуалните победители в състезанието по време на официалното награждаване бе присвоено първо офицерско звание. Голяма част от тези служители са вече инспектори, а има и началник сектор „Пътен контрол“. В работата на днешните организатори на състезанието се наблюдава приемственост и утвърждаване на установените през годините традиции. Искам да спомена и плодот-

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ворното дългогодишно сътрудничество със СБА и БЧК при провеждането на надпреварата. Нито едно мероприятие не би се осъществило в необходимия обем без спомоществувателството на „Алианц България”, „ДЗИ“, „Петрол“, „Приста Ойл” и др. Тук е мястото да припомня един от най-големите успехи на българския полицейски екип в състав: полк. Недко Христов, лейт. Крум Дончев и мл. лейт. Седеф Моралийски. През далечната 2005 година нарушихме италианската хегемония и спечелихме международното полицейско автомобилно рали „Европа без граници“. Състезанието се проведе на територията на Италия, Австрия и Словения при жестока конкуренция между отбори от 12 европейски държави. Искам да споделя една моя отдавнашна мечта – да организираме и домакинстваме на първо Балканско състезание на пътната полиция. В годините, на ротационен принцип на домакинство, да се утвърди като ежегодна проява в рамките на международното полицейско сътрудничество. Разполагаме с отлично подготвени професионални отбори от автоконтрольори и инспектори, победители в досегашните национални конкурси „Пътен полицай на годината”.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ – Добрич, гл. инсп. Жулиен Минев с представителните отбори на домакините Директорът на ГДОП ген. Живко Живков награждава победителите в състезанието 154


Здравко Иванов Арменчев гр. Балчик

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 26 години Трудов стаж в Пътна полиция – 26 години (1988 – 2014 г. младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 10 пъти 2001 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране 2004 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране 2008 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: генерал-майор Живко Живков, директор на ГД „Охранителна полиция“ Мнение за организацията на състезанието: Превъзходно. То събира най-добрите пътни полицаи от страната и показва техните възможности и умения, научени през годината. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Успех и късмет на всички колеги! Да продължават в същия дух!


През 2009 г. поради редица обективни причини национален конкурс „Пътен полицай на годината“ не е провеждан. На заседание на Държавно–обществената комисия по безопасност на движението по пътищата (ДОККПБДП), проведено в началото 2010 г., д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, поставя въпроса за възстановяване на състезанието. Предложението Ӝ е подкрепено от Алекси Кесяков – секретар на Комисията. Тогава председателят на ДОККПБДП Цветан Цветанов, в качеството си на министър на вътрешните работи, е разпоредил изготвянето и докладването на предложение за продължаване на традиционната надпревара.

157

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


18 158


8

Осемнадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

София 2010 година

За пети път домакин на републиканското състезание е СДВР. Конкурсът се проведе на 1 и 2 октомври на централния площад „Александър I” в столицата. Състезателите, 61 пътни полицаи от цялата страна, бяха настанени в Парк-хотел „Москва“. Официални гости на състезанието бяха министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, главният секретар на МВР гл. комисар Калин Георгиев, директорът на ГДОП комисар Милчо Енев, ректорът на АМВР Йордан Пенев, зам.-кметът на София инж. Любомир Христов, зам.-председателят на СБА Стоян Сентов и д-р. Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК. Състезанието беше организирано от ГД „Охранителна полиция“, отдел „Пътна полиция“ при СДВР и подпомогнато от ЗАД „Алианц“ – България, „ВАНТО Трейд“, „Панда-ИП“, „MOTO Phoe”, „София Франс Ауто“ и др. Конкурсът бе открит с авто-мото парад, в който взеха участие представители на ретро авто-и мото клубове от София. Неподправеният дух на XX век завладя публиката. С възторжени възклицания зрителите приветстваха всяка стара машина. С талант и неподправена артистичност, палитра от свои представления показаха танцови формации от Двореца на децата. Майсторът на спорта Димитър Илиев изпълни на площада демонстративна 159

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


езда със своето „Митцубиши“, като показа дрифт и майсторско управление в екстремни условия. Като навигатор в автомобила му седна министър Цветанов. Представителни групи от сектор „Пътен контрол“ и група „Ескорт и пилотиране“ при отдел „Пътна полиция“ на СДВР, под звуците на „Валс №2“ от Дмитрий Шостакович представиха на площада своеобразен танц, изпълнен със зачислената служебна автомобилна и мотоциклетна техника. Гости и публика изпаднаха във възторг от изпълненията, което даде едно добро начало за провеждане на съревнованието.

Победителите на почетната стълбичка Началникът на сектор „Пътна полиция“ РДВРБургас гл. инсп. Йонко Тончев с отбора на РДВРБургас: гл. серж. Кирил Чифлички и гл. серж. Румен Железаров Плакат на състезанието

Състезанието беше спечелено от представителя на РДВР-Габрово полицай Момчил Григоров. Подгласници станаха полицай Кирил Чифлички от РДВР-Бургас и полицай Лъчезар Близнаков от СДВР. Отборен първенец стана РДВР-Габрово. Наградите бяха връчени на тържествен коктейл в Парк-хотел “Мос160


Официални гости при откриване на състезанието Проверка на попаденията в дисциплината „Стрелба“

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи в периода 2009 – 2013 г.

ква“. Организатори и състезатели с удоволствие се наслаждаваха на музикалните поздрави на известни български певци и артисти. Приветствие от Цветан Цветанов: Уважаеми дами и господа, колеги, За мен е удоволствие да ви приветствам преди старта на националното състезание „Пътен полицай на годината 2010“. Станалата вече традиционна проверка на професионализма на служителите на „Пътна полиция“ и тази година, убеден съм, ще покаже уменията ви. Надпреварата ще даде шанс да демонстрирате пред обществото ежедневната си работа и усилията, които всички вие полагате, за да опазите живота и здравето на участниците в движението. Макар че сега ви предстои да се впуснете в съревнование, за да се докажете, не забравяйте, че след това отново ще се изправите пред предизвикателствата на пътя. Майсторското шофиране, точната

161

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


стрелба или оказването на първа помощ, в което и от тях да сте най–добрите по време на състезанието, в работата те са еднакво важни. Професионализмът ви зависи не само от отличната подготовка, а и от безпристрастното прилагане на закона и морала на всеки един от вас! Желая ви успех!

Валс с автомобили и мотоциклети под звуците на Шостакович, изпълнен на пл. „Александър I“, София, 2010 г. Техническо обезпечаване на състезанието В очакване на старта

162


Момчил Цветанов Григоров гр. Габрово

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 13 години Трудов стаж в Пътна полиция – 9 години (от 2007 г. до момента младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 8 пъти 2010 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2011 г. – първо място, дисциплина „Долекарска помощ“ 2012 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2013 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2014 г. – първо място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2014 г. – второ място, дисциплина „теоретичен изпит по БД“ 2015 г. – второ място, дисциплина „Стрелба с пистолет“ 2016 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: 2010 г. – Калин Георгиев, гл. секретар на МВР 2012 г. – Живко Коцев, директор на РДВР-Велико Търново 2013 г. – Константин Джунински, директор на РДВР-Видин Мнение за организацията на състезанието: Един добър форум за проверка нивото на професионализма на служителите от „Пътна полиция“. Организирането на такова мероприятие е сложен и трудоемък процес, нека така умело организаторите да продължат реализирането на състезанието и за в бъдеще. Нивото е отлично, поздравления! Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Победата не е най-важното! По-важно е какво ще остане след това – придобити знания, умения, обмяна на опит и не на последно място нови запознанства и добри приятелства. Важен момент е изграждането на лична самооценка, касаеща нивото на подготовка на служителя и неговия професионализъм.


19


9

Деветнадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Смолян 2011 година

За втори път домакин на националното състезание „Пътен полицай на годината“ е ОДМВР-Смолян. Съревнованието се проведе на 30 септември и 1 октомври на площад „България“ в центъра на града. В него участваха 59 представители на ОДМВР в страната, от които една жена полицай – Женя Иванова, представител на КАТ-Кърджали. Състезателите бяха настанени в хотел „Смолян“ на едноименния град. Организатори на състезанието бяха Главна дирекция „Охранителна полиция“ и Областна дирекция на МВР-Смолян. Присъстваха зам.-директорът на Главна дирекция „Охранителна полиция“ комисар Алекси Стратиев, директорът на ОДМВР комисар Кирил Хаджихристев, представители на БЧК, СБА, община Смолян, както и гости от пътната полиция на Република Гърция. Областният управител на област Смолян Димитър Кръстанов изпрати поздравителен адрес до директора на ОДМВР-Смолян комисар Кирил Хаджихристев и началника на сектор „Пътна полиция“ гл. инспектор Неделчо Делев. Официалното откриване започна с пищно тържество, в което взеха участие самодейни групи за народно творчество, ансамбъл за народни танци „Родопа“ от Смолян, фолклорен ансамбъл „Сто каба гайди“, детски театрални и танцови групи, които отправиха поздрав към участниците в конкурса. Членове от автоклуб за екстремни спорто165

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


ве представиха пред многолюдната публика демонстративна езда на автомобили и мотоциклети (автородео). Полигоните за майсторско управление на мотоциклет и автомобил бяха построени на самия площад в града, където участниците демонстрираха висок професионализъм. Събитието предизвика любопитството и събра многолюдна публика в центъра на планинския град. С бурни възгласи множеството приветстваше изпълненията на състезателите. Надпреварата по стрелба с пистолет се проведе на модерния стрелкови полигон на РДВР-Смолян. В сградата на общината състезателите отговаряха писмено на въпросите по „Познаване и прилагане на нормативната база“. Съпътстващо състезанието мероприятие беше проведеният семинар на тема „Актуални проблеми на пътната безопасност – социалнопсихологически аспекти, превенция и ролята на медиите“. В семинара освен началниците на сектори „Пътна полиция“ при ОДМВР в страната взеха участие и журналисти, експерти по превенция и външни лектори. Състезанието беше спечелено от представителя на СДВР полицай Лъчезар Близнаков. На второ място с равен брой точки се класираха полицай Ва-

Победителите в състезанието Отчет на резултатите по стрелба Плакат на състезанието

166


сил Бакалски от ОДМВР Смолян и полицай Живко Желев от Добрич. Трето място бе спечелено от представителя на ОДМВР-София полицай Валери Паланкасов. Комисар Кирил Хаджихристев връчи купата на отбора-победител – състезателите от Смолян. Главен инспектор Красимир Костов: Сливането на енергиите! Традиционното състезание на пътните полицаи – модел в превенцията.

Главен инспектор Красимир Костов, отдел „Пътна полиция“ при ГДНП

Тогава, преди 25 години, не предполагахме, че това състезание, което замисляхме малко неуверено, ще се осъществи и ще се превърне в една дълга и успешна традиция. Идеята бе повече от привлекателна – пътните полицаи от цялата страна да се състезават, като демонстрират нивото на своя професионализъм, да мерят знанията и уменията си, които изисква ежедневната дейност на пътя. Имаше и съмнения и опониране, но повечето от колегите, с които се консултирахме, бяха въодушевени и амбицирани от идеята. Отпадна и последното съмнение – ръководството на дирекцията и на министерството напълно одобриха предложенията. На всички допадна идеята униформените, които работят за пътната безопасност в страната, като един отбор, но всеки в своята област и участък, да се срещнат в един град, да се опознаят отблизо, да споделят опит. Най-добрите пътни полицаи от страната през дните на състезанието бяха с гражданите на областния град домакин, сред местните пътни полицаи и дейците на безопасността на движението. Тук по време на конкурса бяха и традиционно участваха в обсъжданията и началниците на Пътната полиция на столицата и областните центрове, както и партньорите – Държавно-обществената комисия по безопасност на движението, Българският Червен кръст, Съюзът на българските автомобилисти, ДАИ, представители на органите на образованието. На практика в трите дни и вечери на „Пътен полицай на годината” през тези 25 години се провеждаше един неформален

167

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


национален семинар по пътна безопасност. В него всички участници мислеха, коментираха и обсъждаха най-многообразни въпроси и проблеми на безопасността на движението. Това бе един почти непредвиден в замисъла, но изключително полезен ефект на конкурса, който го издига много по-високо от нивото на едно обикновено състезание. Още след първия национален конкурс в Стара Загора стана ясно, че той ще продължи да набира популярност и ще стане ежегоден. Конкурсът всъщност не се провежда по документация, по описание на извършеното от полицаите по време на тяхното ежедневие, а по реални резултати на място, получени в отделните дисциплини: решаване на практически казуси от ежедневната контролна дейност на пътя, майсторско управление на автомобил и мотоциклет, умения за оказване на долекарска медицинска помощ на пострадали при катастрофи, точна стрелба с пистолет. През годините организаторите от отдел „Пътна Полиция” при ДНСП усъвършенстваха съдържанието на дисциплините и тестовете, както и организацията на провеждане на конкурса. Новаторско бе състезанието да протича с

Строй на отборите при откриване на състезанието Директорът на ОДМВРСмолян комисар Кирил Хаджихристев открива „Пътен полицай на годината 2011“ Началникът на ОПП-ДНСП комисар Бойко Рановски разговаря с колега от пътната полиция на Гърция

Фолклорен ансамбъл „Сто каба гайди“ 168


Изпълнение на Ансамбъла за народни танци „Родопа“ Момент от състезанието по „Управление на мотоциклет“

двама водещи – журналисти. Когато униформен излизаше на старта и бе по трасето зрителите научаваха от водещия много неща за него в служебен и личен план. Създаваше се организация за пълно медийно отразяване на националния конкурс „Пътен полицай”. Пътни полицаи и журналисти ставаха съмишленици, а не опоненти, когато разсъждаваха и спореха за онова, което трябва да се прави за успешното спасяване на човешкия живот. И в това отношение „Пътен полицай на годината” е също новатор, защото стана атрактивно, привлекателно, успешно средство за съчетаване на възможностите и енергиите на специализираните униформени органи с тези на журналистите и на гражданите. Това всъщност е онази най-трудно постижима задача на т.нар. превенция. В този смисъл конкурсът постига нещо твърде важно. То бе признато напълно и от специалисти на „Пътна полиция” на Холандия по време на съвместните проекти и сътрудничество с българските колеги. Те бяха невероятно впечатлени в България от това резултатно единодействие на полицаи и журналисти по темата за безопасността на движението, от множеството публикации и предавания във всички медии на всички нива. 169

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Всяка година в края на септември идва тръпката на състезанието на „катаджиите” — да се състезават в популярния конкурс и да излъчат поредния „Пътен полицай на годината”. Преди това пътните полицаи във всяка област в страната излъчват своите победители – представители за националния конкурс, след дълги тренировки и местни състезания. Първите, които участваха в конкурса, вече са на есенна възраст, някои са извън системата, но всички преки и косвени участници, всички партньори носят у себе си едно добро чувство, когато се заговори на тази тема.

Снимка за спомен от състезанието „Пътен полицай на годината 2011“ на началници на сектори „Пътна полиция“ в страната На автомобилния полигон

„Пътен полицай на годината” продължава. На старта застават младите момчета с униформа. Те продължават, за да дойдат нови след тях.

170


Лъчезар Иванов Близнаков гр. София

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 10 години Трудов стаж в Пътна полиция – 10 години (2006 – 2015 г. младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 8 пъти 2010 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране 2011 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2014 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране 2015 г. – трето място, комплексно индивидуално класиране 2016 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: 2011 г. – комисар Кирил Хаджихристев, директор на РДВР-Смолян 2014 г. – Кирил Хаджихристев, зам.-министър на вътрешните работи 2016 г. – главен комисар Георги Костов Мнение за организацията на състезанието: Висока професионална организация, с високо внимание както към участниците така и към най-малките детайли. Обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Много късмет и успех на всички състезатели. Участието в състезанието е винаги, съпроводено с много силни емоции, които оставят траен спомен в паметта ни. Да спечелиш титла в това състезание е огромна чест, имайки предвид жестоката конкуренция в лицето на най-способните пътни полицаи в страната. Пожелавам на всички да изпитат тази радост!


20


0

Двадесето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Велико Търново 2012 година

Двадесетото национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе на 28 и 29 септември на територията на старопрестолния град Велико Търново. Организатори на юбилейното издание са Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Велико Търново, със съдействието на традиционните партньори СБА и БЧК. Състезанието се проведе под патронажа на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. В проявата взеха участие 59 пътни полицаи от страната. Гости бяха зам.-министърът на вътрешните работи Димитър Георгиев, областният управител на област Велико Търново проф. Пенчо Пенчев, зам.-кметът на Велико Търново Генчо Карабаджаков, председателят на Общинския съвет Николай Ашиков, както и ръководни служители от структурите на пътната полиция на Република Гърция и Румъния. В провеждането на състезанието от страна на БЧК взеха участие д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, д-р Живка Димитрова – началник отдел „Здравна политика и първа помощ“, д-р. Пенчо Пенчев и Маргарита Котева от дирекция „Социална и здравна политика“ към Секретариата на НС на БЧК. Съюзът на българските автомобилисти традиционно беше представен от зам.-председателя Стоян Сентов. Състезатели и гости бяха настанени в Интерхотел „Велико Търново“. На юбилейното, двадесето поред издание на конкурса, като почетни 173

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


гости присъстваха победителят в Първото национално състезание „Пътен полицай на годината 1992“, гл. серж. Стоян Динев от ОДМВР-Стара Загора, първият комендант на съревнованието ген. Румен Миланов, както и идеологът на шампионата на пътните полицаи – журналистът дал идеята за него, инж. Иля Селиктар. В свое изказване зам.-министър Димитър Георгиев отбеляза: „Трудът на пътния полицай пази човешки животи и създава дисциплина в движението пътищата!“.

Грешка на автомобилния полигон – конусът е бутнат Награждаване на победителя в състезанието гл. серж. Момчил Григоров от РДВР-Габрово

Официалното откриване започна с представление на музикални и танцови групи от Велико Търново и региона. Стартът бе даден на централния площад пред общината, а самото състезание се проведе на ул. „Васил Левски“ в града. Там бяха построени авто-и мотополигоните. Състезанието беше спечелено от полицай Момчил Григоров, мл. автоконтрольор от ОДМВР-Габрово. Втори се класира полицай Васил 174


Моменти от надпреварата

Комисар Антон Антонов, началник отдел „Пътна полиция“-ГДНП в периода 2011 – 2014 г.

Бакалски от ОДМВР-Смолян, а на трето място – полицай Йордан Петков от ОДМВР-Ловеч. Отборен победител станаха представителите на ОДМВР-Габрово. На официалната церемония по награждаването областният управител на Велико Търново проф. Пенчо Пенчев връчи наградата на победителя. Комисар Антон Антонов: „Не губете присъствие на духа насред вихъра на събитията“. Робърт Грийн, „33 стратегии на войната“ Състезанието „Пътен полицай на годината“ допринася да се запазят фундаменталните устои на една система, градени с много усилен труд във времена, когато враговете са повече от приятелите, разрухата и безцелните реформи надделяват над съзиданието. Както вечното противоборство на Ин и Ян, доброто и злото, надпрева-

175

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


рата е еманация на доброто начало, традициите и същността на Пътната полиция, срещу изкуствено създадения и умишлено поддържан негативен имидж, обслужващ користните цели за придобиване на обществена популярност. Дълги години този празник на Пътна полиция, освен съревнование на сърцатите и знаещите, се превръща във форум за обмяна на опит и надграждане на уменията в пътната безопасност.

Моменти от състезанието „Пътен полицай на годината 2012“ Плакат на състезанието

176


CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност. Разход на гориво: извънградски цикъл 6,4 л/100 км, градски цикъл 9,3 л/100 км, комбиниран цикъл – 7,4 л/100 км. Емисии СО2 от 115 г/км. Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, което не е част от стандартното за модела. Промоцията важи за ограничено количество автомобили. Цената е с включен ДДС.

Бултрако АД. Oфициален вносител за България. За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.

София-Юг, Бултрако Mоторс АД, бул. България 111, сгр. А, тел.: 02 8181 968 | София-Изток, Бултрако Mоторс АД, бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980 | Пловдив, Бултрако Mоторс АД, бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 175 | Варна, Бултрако Mоторс АД бул. Ян Хунияди 69, тел: 052 703 969 | Стара Загора, Ай Ем Ай ЕООД, Богомиловско шосе, 1-ви километър, тел.: 042 270 034. honda.bg


21


1

Двадесет и първо национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Видин 2013 година

Напълно заслужено Видин беше избран да приеме Двадесет и първото национално състезание „Пътен полицай на годината“. След Русе това е вторият крайдунавски град, в който на 27 и 28 септември домакините от ОДМВР посрещнаха 58 състезатели, между които и две дами от областните дирекции в страната. Официални гости бяха зам.-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов, главният секретар на МВР гл. комисар Светлозар Лазаров, началникът на отдел „Охранителна полиция“ при ГДНП комисар Николай Григоров и др. Състезанието бе организирано от Главна дирекция „Национална полиция“ и Областна дирекция на МВР-Видин със съдействието на СБА и БЧК, както и с подкрепата на община Видин. В надпреварата като гости взеха участие и представители на пътната полиция от Румъния, Сърбия и Гърция. Състезанието се проведе на бул. „Панония“ на паркинга на хипермаркет „Кауфланд“. Мероприятието премина при огромен зрителски интерес и както сподели един от зрителите: „...има повече хора, отколкото на футболен мач на националния отбор“. Първенец е представителят на ОДМВР-Габрово, полицай Момчил Григоров, следван от полицай Никола Николов от ОДМВР-Шумен. Третото място с равен брой точки си поделиха полицай Ивайло Паунов от ОДМВР-Кюстендил и полицай Николай Николов от ОДМВР-Ловеч. 179

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Отново за отборен първенец бяха определени представителите на ОДМВР-Габрово. На официалната церемония по награждаването зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска награди двете участнички от нежния пол: полицай Женя Иванова от КАТ-Кърджали и полицай Красимира Димитрова от КАТ-Видин. Председателят на „Българска асоциация на пострадалите при катастрофи“ Владимир Тодоров награди началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Видин гл. инспектор Красимир Живков с грамота „За личен принос в безопасността на движението“.

Старт на състезанието по „Управление на автомобил“ Част от дисциплината „Управление на мотоциклет“ в коловоз (пуканки) Плакат на състезанието

доц. д-р Добромир Доков Провежданият изпит по специализирана подготовка на националното състезание „Пътен полицай на годината“ е проверка на теоретичните знания на пътните полицаи. В нелеката ежедневна дейност по контрол на пътното движение пред тях са поставени високи отговорности, свързани с правилното прилагане на разпоредбите на За180


Пламен Ангелов, зам.-министър на вътрешните работи, открива състезанието Съорганизаторите от БЧК в лицето на д-р Надежда Тодоровска и СБА – Стоян Сентов наблюдават надпреварата

доц. д-р Добромир Доков, преподавател в Академия на МВР

181

кона за движението по пътищата и на издадените въз основа на него подзаконови актове. До 2012 г. теоретичният изпит се е провеждал от инспекторите на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ОПП-ГДНП). За първи път през 2012 г. е предоставена възможност изпитът да се провежда от преподаватели на Академията на МВР (АМВР). Предложението за тази промяна е на началника на ОПП-ГДНП комисар Антон Антонов, продиктувано от обстоятелството, че АМВР е основна обучаваща структура в министерството, както и от безпристрастността при провеждането на изпита. Ангажираността на Академията за провеждането на изпита се свежда основно до подготовката на тестове, съобразени с основните дейности на пътните полицаи, както и до обективното провеждане и оценяване на резултатите от него.

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


22


2

Двадесет и второ национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Самоков 2014 година

Двадесет и второто национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе на 12 и 13 септември в Самоков. Домакин беше РДВР-София. Пристигнаха 61 състезатели от РДВР в страната, от които една жена. Участниците и гостите бяха настанени в хотел „Арена“ Самоков и хотел „Янакиев“ в к.к. „Боровец“. Съоръженията за провеждане на състезанието се изградиха на паркинга пред хотел „Арена“ в Самоков. На официалното откриване на площад „Захари Зограф“ присъстваха зам.-министърът на вътрешните работи Кирил Хаджихристев, гл. секретар на МВР гл. комисар Светлозар Лазаров, директорът на ГДОП комисар Тодор Гребенаров, председателят на СБА Георги Янакиев, председателят на БФ по автомобилен спорт Радослав Козлеков и др. Главен съдия на състезанието беше з.м.с. Владимир Илиев. На откриването главният секретар на МВР Светлозар Лазаров каза: „Националният конкурс „Пътен полицай на годината 2014“ е най-престижният форум за демонстрация на познаването на законовите разпоредби, гарантиращи пътната безопасност на гражданите“. Той бе допълнен от комисар Мариета Иванова, директор на РДВР-София: „Безопасността на движението винаги ще бъде сред най-значимите социални проблеми и първостепенна задача както на държавното управление, така и на цялото общество“. 183

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


В своето изказване кметът на община Самоков Владимир Георгиев заяви: „Община Самоков изключително много държи на сътрудничеството с органите на Пътната полиция и съдейства за подобряване на движението по пътищата“. На състезанието беше демонстриран симулатор на „обръщащ се“ автомобил и всеки желаещ можеше да пробва своите реакции в рискови ситуации на пътя. Доброволци от Българския младежки Червен кръст демонстрираха действия по оказване на първа медицинска помощ на пострадали при ПТП. Като съпътстващи мероприятия на състезанието бяха откриването на пешеходна пътека на бул. „Искър“ до училище „Станислав Доспевски“ и откриването на интерактивна площадка по безопасност на движението пред ЦДГ „Детелина“ в Самоков. Атракцията предизвика небивал интерес сред жителите и гостите на града. През цялото време любопитно множество се тълпеше около мероприятието.

Откриване на пешеходна пътека на ул. „Искър“ в Самоков Част от дисциплината „Управление на мотоциклет“. Преминаване в коловоз (пуканки) Плакат на състезанието

Състезанието беше спечелено от полицай Лъчезар Близнаков от СДВР. Второ място зае полицай Васил Бакалски от РДВР-Смолян, а третото 184


Старт на мотоциклетното състезание Откритата интерактивна площадка по безопасност на движението

Владимир Тодоров, председател на „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“

място бе за Ивайло Паунов от РДВР-Кюстендил. Отборното първо място заслужиха участниците от РДВР-Смолян. На официалното награждаване в хотел „Янакиев“ председателят на „Българска асоциация на пострадалите при катастрофи“ Владимир Тодоров връчи специална грамота на кмета на община Самоков Владимир Георгиев. Владимир Тодоров: Първите ми спомени от Пътна полиция са от далечната 1990 г. Като ученик в Пловдивската английска гимназия изкарах шофьорските курсове и трябваше да се явя на изпит пред КАТ. За да получа тъй желаната шофьорска книжка, преминах през листовки, полигон и градско кормуване, което се провеждаше пред представител на КАТ. Няма да забравя как един майор от Пътната полиция в Пловдив ме накара да направя забранена маневра върху железопътен прелез. Скъса ме, като ми обясни, че не бива да слушам нареждания било то и от униформен, които провокират нарушаване на правилата за движение.

185

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Началникът на сектор „Пътна полиция“-Кюстендил гл. инсп. Румен Точев със своите момчета гл. серж. Ивайло Паунов и гл. серж. Славчо Шопов Симулатор на преобръщащ се автомобил

Преживях тежко този мой „провал“, но това беше важен житейски урок. Не се намеси и баща ми, който по това време беше директор на ОДМВР-Пловдив. Взех книжка от втория път, но никога не забравих, че пред Закона всички сме равни и е писан, за да се спазва! За първи път присъствах на състезанието „Пътен полицай на годината“, когато то се провеждаше в Албена – Добрич. Валеше проливен дъжд, който не спря 48 часа, но дори и той не успя да помрачи доброто настроение на момчетата от „Пътна полиция“.

Обсъждане на тактиката на представяне

По това време имаше една традиция, организирана от легендарния Краси Костов, да се канят журналисти от различни медии. Присъствието им гарантираше задълбочено отразяване, достойно за значимостта на събитието, а също така и доста по-приятна атмосфера във вечерта на награждаването. Представете си на дансинга 40 – 50 млади полицаи и още толкова млади репортерки… За съжаление, този обичай не се запази, от което по мое мнение изгубиха всички. 186


През годините „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“ стана един от неизменните партньори на състезанието. Включваме се винаги и с удоволствие. Участваме в семинарите, изнасяме беседи, прожектираме филми. Връчваме награди и подкрепяме участниците. Професията на полицая, в частност на пътния полицай, често поражда в обществото мисли за корупция. Медиите редовно ни правят свидетели на разкази за неморални действия в търсене на лошата новина и сензация. Състезанието „Пътен полицай на годината“ отдава почит и признание на доблестните, на мъжете и жените, които са пример за достойно поведение, на оказващите помощ дори с цената на живота си. Това е и основната причина да харесвам инициативата. Чрез нея се популяризират добрите дела! А вярвам те са фундамент на проспериращите общности. По автомобилното трасе с добре познатите „Опел Астра“

Надявам се традицията да се запази и надгради, превръщайки състезанието в институция-символ на висока работна етика и човешки добродетели!

Зам.-министър Кирил Хаджихристев с победителите в състезанието Деца от приложното колоездене

187

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


23 188


3

Двадесет и трето национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Кюстендил 2015 година

Двадесет и третото национално състезание „Пътен полицай на годината“ се проведе на 11 и 12 септември в гр. Кюстендил. За настаняването на 61 състезатели домакините от РДВР-Кюстендил бяха ангажирали Парк-хотел „Кюстендил“. Състезанието се проведе на площад „Велбъжд“ в центъра на града. Като официални гости присъстваха министър Бъчварова, гл. секретар на МВР гл. комисар Георги Костов, директорът на Главна дирекция ãНационална полиция“ гл. комисар Христо Терзийски, областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, зам.-областният управител г-жа Силвия Велкова, кметът на Кюстендил Петър Паунов, директорът на ОДМВР-Кюстендил Елиан Стамболийски, председателят на СБА Емил Панчев, зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска и гл. секретар на ИА ãАвтомобилна администрация“ Дамян Войновски. Провеждането на състезанието съвпадна с обявения „Ден на превенцията“ в община Кюстендил. Състезатели и гости останаха приятно изненадани от множеството организирани прояви, свързани с пътната безопасност на децата. Бяха представени демонстрации на техники и способи за контрол на скоростта, превантивни кампании на различни институции и организации, раздавани бяха листовки, рекламни материали и флаери с полезни съвети, както и играчки за най–малките. Велосипедисти демонстрираха умения по приложно колоездене. В крайното индивидуално класиране първите три места за189

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


еха полицай Николай Стойчев от РДВР-Сливен, с подгласници полицай Райчо Сивенов от РДВР-Смолян и полицай Лъчезар Близнаков от СДВР. Отборно съревнованието спечели тимът на РДВР-Смолян. На официалната церемония по награждаването в Парк-хотел „Кюстендил“, на 25-годишния полицай от РДВР-Разград Стоян Стоянов бе връчена специалната награда на БЧК. Поводът за това беше, че при изпълнение на служебните си задължения полицай Стоянов е оказал първа долекарска помощ и е спасил живота на пострадал при тежко ПТП. Специалната награда на „Българска асоциация на пострадалите при катастрофи“ беше връчена от нейния председател Владимир Тодоров на единствената жена състезател в конкурса, полицай Женя Иванова от КАТ-Стара Загора.

Гл. серж. Николай Стойчев от РДВР-Сливен, готов за старт на надпреварата по „Управление на мотоциклет“ Министър Румяна Бъчварова и главният секретар на МВР Георги Костов дават интервюта Плакат на състезанието

Иво Пандев: Близките ми приятелски отношения с пътните полицаи от София започнаха от 2003 г. Тогава бях поканен да взема участие в организирането и провеждането на ежегодното им състезание „Пътен полицай 190


Жива верига като символичен протест против войната по пътищата Пол. инсп. Любомир Рангелов от ОДМВР-София (четвъртият от ляво надясно) с отборите на СДВР – гл. серж. Мирослав Ценов и гл. серж. Лъчезар Близнаков, и на ОДМВР-София – гл. серж. Валери Паланкасов и гл. серж. Ивайло Богданов

на годината“, като задачата ми в това състезание бе да осигуря кетъринга за състезателите и гостите. Иво Пандев, управител на Панда-ИП

Направи ми впечатление, че в състезателната програма бяха включени и други дисциплини освен ежедневните им дейности по управление на автомобил и мотоциклет. На церемонията по откриването софийските катаджии се бяха постарали да направят демонстрация как на терен в синхрон работят представители на различни служби (полиция, пожарна и бърза помощ) при реална пътна катастрофа с пострадали участници. Наблюдавайки състезанието, бях впечатлен от професионализма и желанието на пътните полицаи да изпълняват отговорно своите задължения. Това беше причината, която ме накара тези наши взаимоотношения да се превърнат в традиция и да продължат в годините. През 2007 г. моето семейство беше сполетяно от тежък инцидент, в който загубих баща си в ПТП на автомагистрала „Тракия“. В същото време в катастрофиралата кола пътуваше и шестгодишният ми син. За щастие, той бе изваден навреме от колата с помощта на

191

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


полицаите от КАТ и транспортиран спешно в „Пирогов“. Освен че спасиха живота на детето ми, пътните полицаи осигуриха и бързото придвижване до болницата, за да стигна навреме за операцията на сина ми. Този факт ме мотивира в следващите години да изградя още по–добри и традиционни връзки с приятелите ми от „Пътна полиция“. Незабравим ще остане споменът от провеждането на Осемнадесетото национално състезание „Пътен полицай на годината“ в столицата през есента на 2010 г. Тогава, като управител на фирма, в която транспортът и логистиката са основна част от дейността Ӝ, се включих активно в организацията на тържествената вечер по награждаването на победителите в състезанието. За спомен от тържествената вечернаправих видеофилм, който връчих на участниците в конкурса. Комуникацията между мен и пътните полицаи винаги е била и остава отлична и се надявам безкористното ни партньорство да продължи и за в бъдеще.

Пол. инсп. Мария Ботева от ОПП-ГДНП с рекламни сувенири на дирекцията Откриване на състезанието Отборите са строени за началото на „Пътен полицай на годината 2015“

192


Николай Димитров Стойчев гр. Сливен

CV

ПЪРВО МЯСТО Kомплексно индивидуално класиране

Трудов стаж в МВР – 17 години Трудов стаж в Пътна полиция – 10 години (от 2006 г. до момента младши автоконтрольор) Участия в състезанието – 9 пъти 2007 г. – трето място, дисциплина „Теория по БД“ 2008 г. – второ място, дисциплина „Управление на автомобил“ 2010 г. – трето място, дисциплина „Управление на автомобил“ 2012 г. – второ място, дисциплина „Управление на мотоциклет“ 2013 г. – второ място, дисциплина „Долекарска помощ“ 2014 г. – второ място, дисциплина „Управление на мотоциклет“ 2015 г. – първо място, комплексно индивидуално класиране Връчил наградата: Георги Костов, главен секретар на МВР Мнение за организацията на състезанието: Най-престижното състезание в системата на МВР. Вашето обръщение към участниците в следващите издания на състезанието: Бъдете днес по-добри от вчера.


24 194


4

Двадесет и четвърто национално състезание ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА

Хасково 2016 година

За първи път домакин на националното състезание е РДВР-Хасково. Конкурсът се проведе на 9 и 10 септември, като в него взеха участие 60 полицейски служители, младши автоконтрольори от РДВР в страната. Състезателите бяха настанени в хотел „Европа“ в града, а самото състезание се организира на паркинга зад комплекс „XXI век”, където бяха изградени и полигоните за майсторско управление на автомобил и мотоциклет. Участниците демонстрираха стрелковите си умения на стрелбищен комплекс „Диана“. Официални гости на състезанието бяха министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, гл. секретар на МВР гл. комисар Георги Костов, директорът на ГДНП гл. комисар Христо Терзийски, председателят на СБА Емил Панчев, зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, зам.-кметът на Хасково Евгени Консулов и др. Състезанието откри министър Бъчварова: „Това е един много хубав празник и за мен е чест и удоволствие да го открием. Основното състезание за вас, пътните полицаи, обаче е състезанието с нарушителите, с тези, които застрашават сигурността на гражданите. И тази битка е най-важна и най-благородна, защото от нея ще спечелят други, българските граждани“. Точно в 12 часа служители от МВР, доброволци от БЧК и граждани се хванаха в жива верига като символичен протест срещу войната по пътищата. В рамките на организирания „Ден на превенцията“ бяха открити 195

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


импровизирани приемни за деца и родители, в които експерти от „Пътна полиция“, Академията на МВР и други институции представиха практически препоръки за безопасно поведение. Представени бяха демонстрации на полицейска техника, рокерски мотоциклети и специални облекла. На участващите в конкурса бяха раздадени дребни подаръци за спомен с пожелания за успешно представяне в надпреварата.

„Равнис“ на полицейските автомобили Плакат на състезанието

За трети път индивидуален победител стана полицай Лъчезар Близнаков от СДВР. На второ място остана полицай Васил Бакалски от РДВР-Смолян, на трето – полицай Момчил Григоров от РДВР-Габрово. Отборно състезанието спечелиха представителите на РДВР-Смолян. При награждаването на победителя гл. секретар на МВР Георги Костов каза: „Излишно е да ви напомням, че противодействието на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на движението е основен приоритет на работата на МВР. Това е факт, че ежедневните прояви на професионализъм и професионална компетентност 196


на служителите от пътната полиция формират в гражданското общество облика на МВР“. Директорът на РДВР-Хасково ст. комисар Ангел Цанков получи специален приз за перфектната организация на конкурса от председателя на СБА Емил Панчев. Купата на СБА за „Феърплей“ бе връчена на отбора на РДВР-Враца от председателя на съюза в Ямбол Кънчо Илиев. Комисар Бойко Рановски: През последните 25 години се утвърди практиката ежегодно да се провежда превърналият се в традиция национален конкурс „Пътен полицай на годината”. В него по право участват младши автоконтрольори, ръководени пряко от началниците на структурните звена „Пътна полиция”. Комисар Бойко Рановски, началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ от 2015 г.

Националният конкурс „Пътен полицай на годината” е едно изключително събитие за служителите, осъществяващи контрол на пътното движение, регулиране и подпомагане на движението, разследване на пътнотранспортни произшествия и други дейности, свързани с опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата. Това са служителите, които ежедневно се сблъскват с различни проблеми – недисциплинирани водачи; водачи, които не желаят да спазват нормите за поведение на пътя; хора, пострадали при пътнотранспортни произшествия; мъката и трагедията на роднините на жертвите при произшествия на пътя. Професионалната подготовка на служителите пътни полицаи за точно, безпристрастно и отговорно изпълнение на възложените им задължения е от изключително значение и намира допълнително приложение именно по време на националния конкурс. Престижното състезание е свързано с демонстриране на професионалното майсторство на пътните полицаи и отличаване на най-подготвените сред тях, показали най-високи практически и теоретични умения. За

197

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


състезателната програма младши автоконтрольорите се подготвят, като участват активно в обучението по месторабота в рамките на служебната учебна година на регионално ниво. Теоретичното и практическото обучение са насочени към повишаване нивото на стрелковите умения, специализираната подготовка по направление на дейност, оказване долекарска помощ на пострадали при ПТП и майсторско управление на автомобил и мотоциклет. За националния конкурс се излъчват пътните полицаи, представили се най-успешно в отделните направления на областните подборни състезания. Всяка областна дирекция участва с един представителен отбор, като дирекцията домакин участва по право с два отбора.

Победителят гл. серж. Лъчезар Близнаков от СДВР в ПР акция На автополигона вече и с автомобили „КИА“

За това, че националният конкурс „Пътен полицай на годината” е едно изключително събитие, говори фактът, че няма друга структура в МВР, която да организира и провежда такова мероприятие. Тук е мястото да изкажа своята благодарност към хората, у които се е родила идеята за подобно събитие в началото на 90-те години и са направили възможно стартирането му през далечната 1992 г. в Ста198


На старта Момент от дисциплината „Оказване на първа помощ на пострадал при ПТП“

По мотоциклетното трасе

ра Загора, както и на началниците на „Пътна полиция” през годините, допринесли за провеждането на конкурса и спомогнали традицията да продължи. Приносът на ръководството на „Пътна полиция” и подкрепата на ръководството на МВР за провеждането на конкурса ежегодно от 1992 г. до 2016 г. (с изключение само на 2009 г.) са ярко доказателство за ангажираността на държавата с проблемите за безопасността на движението по пътищата в страната. През последните три години националният конкурс „Пътен полицай на годината” се провежда в обявената от Главна дирекция „Национална полиция” и подкрепена от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата Седмица за превенция на детската пътна безопасност. Заключителните и най-атрактивни етапи от състезанието – майсторско управление на автомобил и майсторско управление на мотоциклет, съвпадат с националния Ден на превенцията. В този ден

199

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


се изграждат приемни и щандове по превенция за консултация и демонстрация на технически средства, уреди и други превантивни материали на „Пътна полиция” и на различни държавни и местни органи, както и на други организации, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата. По този начин жителите и гостите на градовете домакини се превръщат едновременно в зрители на спортносъстезателната програма и получават превантивна информация и консултации от експерти от държавната и местната администрация и от органите на изпълнителната власт. Националният конкурс „Пътен полицай на годината”, в съчетание с провежданите мероприятия в Деня на превенцията, съдейства за повишаване на професионалната подготовка на пътните полицаи, като същевременно предизвиква висок обществен интерес. Конкурсът е събитието, което оказва изключително голямо и положително въздействие за издигане авторитета на „Пътна полиция” и на Министерството на вътрешните работи. Главният секретар на МВР Георги Костов награждава победителите Тържествено откриване на състезанието По „пуканките“ с мотор

200


САКСА ООД

През последните десет години Сакса ООД се налага като основен доставчик на горива на едро и услуги свързани с петролния бизнес. Развитието и успехът на компанията са резултат от натрупания опит, високо квалифициран персонал и коректното сътрудичество с партньори като ОМВ България, ЕКО България, Шел България и Ромпетрол България. Круиз е търговскта марка под която САКСА ООД развива търговия на дребно на територията на страната. Изграждат се по-малък тип търговски обекти, с цел по-малките инвестиции и текущи разходи да позволяват продажбата на горива на по-ниски цени. Независимо от по-компактния си вид обектите на Круиз включват бензиностанция, газстанция, метанстанция, ТIR паркинг, кафене и магазин.

Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗЦЯЛО БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА ГОРИВА.


Участие на жени пътни полицаи в съревнованието

Както във всяка надпревара, така и в ежегодните национални състезания „Пътен полицай на годината“ има и дамско участие. Съгласно регламента на състезанието дамите трябва да са младши автоконтрольори и да работят по контрола на пътното движение. Участието им внася по-различен дух както сред колегите им, така и сред публиката. В една определено мъжка професия дамите предизвикват интерес. Надявам се, че всички ще се съгласят с факта, че когато в едно кръстовище движението се регулира от жена полицай, всички стават по-внимателни. Още в първите два национални шампионата – през 1992 г. в Стара Загора и 1993 г. в Ловеч има участие на жени полицаи. Отборът на дамите е от направление „Пътна полиция КАТ“-СДВР и е единствен. Състои от гл. серж. Латинка Колева и гл. серж. Мариела Николова и двете младши автоконтрольори в столицата. Дамите участват във всички дисциплини наравно с мъжете. Те стрелят с пистолет, управляват мотоциклет и полицейски автомобил, решават казуси от нормативната уредба. По-късно от състезателните дисциплини за жени отпада „Майсторско управление на мотоциклет“. За постигнатите добри резултати в надпреварата, дамският отбор е отличен със специална награда-купа. На състезанието през 1999 г. в София ОПП-СДВР, участва с два отбора жени. Първи отбор в състав 205

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


– гл. серж. Калинка Павлова, гл. серж.Лидия Борисова, и втори отбор – гл. серж.Маруся Данова, гл. серж. Мария Сулинаджиева. В шампионата през 2000 г. в София като представители от СДВР участват гл. серж. Калинка Павлова и гл. серж. Мария Велева-Сулинаджиева. С още една състезателка – гл. серж. Евдокия Иванова от ОДМВР-Велико Търново, се увеличава участието на жените в националното състезание, проведено в София през 2001 г. Участва и отборът на столичната Пътна полиция в състав – гл. серж. Лидия Борисова и гл. серж. Мария Велева-Сулинаджиева. В общото класиране при жените на първо място се класира гл. серж.Евдокия Иванова от ОДМВР-Велико Търново.

Генерал Васил Василев, директор на НС „Полиция“, награждава победителките в регионалното състезание на СДВР „Пътен полицай на годината 2004“ гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Мария Сулинаджиева Снимка за спомен от националното състезание „Пътен полицай на годината 2004“, Пловдив

В състезанието, проведено през следващата 2002 г., отборът на столичния КАТ е представен от служителките гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева. На 12-ия национален шампионат, проведен в Благоевград през 2003 г., дамският отбор на ОПП-СДВР отново е в състав гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева и за достой206


Победителката в надпреварата „Пътен полицай на годината 2001“ гл. серж. Евдокия Иванова от РДВРВелико Търново с подгласнички гл. серж. Мария Сулинаджиева и гл. серж. Лидия Борисова от СДВР Гл. серж. Мария Сулинаджиева се подготвя за състезанието по стрелба Зам.-генералният директор на БЧК д-р Тодоровска награждава жените участници в състезанието „Пътен полицай на годината 2013“ – Видин гл. серж. Красимира Иванова от РДВР-Видин и гл. серж. Женя Иванова от РДВР-Кърджали

ното си представяне е награден лично от тогавашния министър на вътрешните работи проф. Георги Петканов. Най-многобройни – седем, бяха участничките в националното състезание, проведено в Пловдив през 2004 г. Участваха отбори от Пловдив в състав: гл. серж.Мими Табакова и гл. серж.Валя Тодорова; гл. серж. Маруся Данова и гл. серж.Таня Мичева от ОПП-СДВР; гл. серж. Евдокия Иванова от Велико Търново, гл. серж. Мария Миланова – мл. автоконтрольор от РУП-Нова Загора (ОДМВР-Сливен) и гл. серж. Милена Делинова от ОДМВР-Кърджали. Най-добре се представи дамският отбор домакин от ОДМВР-Пловдив. В Бургас през следващата 2005 година отново участва отборът на ОПП-СДВР в състав гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева. През 2006 г. в Русе гл. серж. Деница Иванова от отдел „Пътна полиция“ при ГДП се класира на второ място в общото класиране в дисциплината: „Стрелба с пистолет“ наравно с мъжете полицаи. В същото състезание участва и отборът на ОПП-СДВР в състав: гл. серж. Мария 207

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Сулинаджиева и гл. серж. Вера Симеонова. На Шестнадесетото национално състезание „Пътен полицай на годината“, проведено в Стара Загора през 2007 г., участие взеха 4 пътни полицаи жени от ОДМВРКърджали – гл. серж. Милена Белинова; гл. серж. Мария Миланова от ОДМВР-Сливен, и отборът на ОПП-СДВР в състав: гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева. В к.к. „Албена“ през 2008 г. отново участва отборът на ОПП-СДВР – гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева. Въпреки трудните метеорологични условия – мокър полигон при силен дъжд и вятър, участничките се представиха достойно в дисциплината „Майсторско управление на автомобил“. През 2010 г. състезанието отново се провежда в София. Участват гл. серж. Маруся Данова, гл. серж. Таня Мичева от ОПП-СДВР и гл. серж. Женя Иванова от ОДМВР-Кърджали. В последните години жените участват в надпреварата предимно като индивидуални състезателки, а именно: 2011 г. Смолян – гл. серж. Женя Иванова от ОДМВР-Кърджали; 2012 г. Велико Търново – гл. серж. Женя Иванова от ОДМВР-Кърджали; 2013 г. Видин – гл. серж. Женя Иванова от ОДМВР-Кърджали и гл. серж. Красимира Димитрова – ОДМВРВидин; 2014 г. Самоков – гл. серж. Галя Борисова – ОДМВР-Велико Търново; 2015 г. Кюстендил – гл. серж. Женя Иванова, вече като представител на ОДМВР-Стара Загора.

Главен сержант Маруся Данова, СДВР, дългогодишен участник

С най-много участия в националните състезания са гл. серж. Маруся Данова от ОПП-СДВР и гл. серж. Женя Иванова от ОДМВР-Кърджали. В почти всички състезания в дисциплините: оказване на долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия – теоретичната и практическата част; решаване на казуси по нормативните документи на МВР и стрелба с пистолет, дамите показват добри и отлични резултати. Жените пътни полицаи са силно мотивирани и амбициозни и не отстъпват на мъжете. Не бива да се мисли, че малкото на брой участнички в състезанията се дължи на липсата на желание при жените полицаи. Напротив, просто те са по-малко като брой в състава на Пътната полиция. 208


Моменти от състезанието

Главен сержант Маруся Данова: Участието ми във всяко едно от националните състезания „Пътен полицай на годината“ беше изключително вълнуващо, тъй като имахме възможност да покажем не само знанията и уменията си, а и да споделим опита си и добрите практики в ежедневната си работа, както и да се запознаем с колеги от страната. Състезанията бяха изключително добре организирани и даваха възможност на състезателите да покажат своите умения. Особено впечатление ми правеше организацията на състезанията в столицата. Избираха се атрактивни места за дисциплините майсторско управление на автомобил и мотоциклет, практическата част от долекарската помощ които даваха възможност на колегите не само да покажат своите възможности, а и да се запознаят със забележителностите на София. В повечето първенства участието на жените полицаи се ограничаваше до един отбор. Имаше и индивидуални състезателки от секто-

209

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


рите „Пътна полиция“ в страната. Участвахме в определените дисциплини наравно с мъжете. В почти всички състезания някои от нас се класираха на призови места по стрелба с пистолет, решаване на тест по Закона за движение по пътищата, Закона за МВР и оказване на долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия. За мен ще остане незабравим спомен награждаването ни от министър Георги Петканов в Благоевград. Заедно с колежката Таня Мичева бяхме отличени за активно участие. В състезанията чувствахме уважението и интересът към нас от ръководителите ни, от колегите пътни полицаи, от журналистите и не на последно място от зрителите, които ни подкрепяха в различните дисциплини. Надявам се, че състезанията ще продължат напред в годините, като все повече жени пътни полицаи ще се решат да участват в тях.

Гл. серж. Вера Симеонова от СДВР оказва първа помощ на дете, „пострадало“ при ПТП Отборът на СДВР гл. серж. Маруся Данова и гл. серж. Таня Мичева от СДВР с министъра на вътрешните работи Георги Петканов, Благоевград, 2003 г. Гл. серж. Калинка Павлова от СДВР участва в дисциплина от състезанието Журналистката и ПР на БЧК Валя Горанова отново на бойното поле

210


Участия на пътни полицаи в международни изяви

По линия на международното полицейско сътрудничество страната ни е била както домакин, така и гост на множество международни полицейски спортни прояви. Отборът победител от първото национално състезание в Стара Загора през 1992 г. ни представи и на международно моторали през 1993 г. в гр. Вилнюс (Литва). В състезанието участваха отбори от 14 европейски държави, които се надпреварваха по различни настилки и отсечки, както и в решаване на тест с въпроси по правилата за движението. Отборът ни, в състав гл. серж. Стоян Динев и гл. серж. Георги Спасов от РДВР-Стара Загора, воден от кап. Марин Раковски от КАТ-ДНП, се състезаваше с мотоциклети „MZ” и завоюва престижното четвърто място.

Старшина Лазар Бачев от СГУ на МВР регулира движението на централно кръстовище в Прага, Чехословакия, 1971 г. 213

В периода 1991-2003 г. наши представителни отбори по мотоциклетизъм участваха осем пъти в състезания по мотокрос в Италия. През 1991 г. в град Терни отборът ни бе представен от състезателите гл. серж. Сашо Кудев, гл. серж. Атанас Разложки, гл. серж. Румен Йорданов от СДВР и гл. серж. Йордан Костов от РДВР-Перник. Нашите момчета се състезаваха с мотоциклети „Ява-250“. При следващите две състезания, през 1992 г. в Модена и 1994 г. в Падуа, към отбора бе включен и гл. серж. Гален Веселинов от СДВР. През 1995 г. в гр. Ациреале (Сицилия), отборът ни бе представен само от двама състезатели – гл. серж. Сашо Кудев и гл. серж. Атанас

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Разложки от СДВР. За четирите състезания, организирани в Италия, водач на отбора беше подп. Йордан Сергиев, началник сектор в КАТ-СДВР. При всички тези надпревари нашите състезатели бяха в изключително тежка конкуренция с отборите на домакините, но независимо от това се представяха много добре. През 1996 г. наш отбор беше представен на международно състезание по автоориентиране в градски условия, провеждащо се в столицата на Русия – Москва. Освен участието ни в смесени екипи с колеги от ГАИ състезанието включваше стрелба с пистолет и майсторско управление на автомобил на полигон. В надпреварата взеха участие отбори от Руската федерация, Украйна и България. Нашият отбор беше представен от състезателите от КАТ-СДВР кап. Драгомир Янчев, гл. серж. Атанас Разложки, гл. серж. Гален Веселинов, гл. серж. Румен Лилов. Водач на отбора беше подп. Ваньо Стоевски. Отборът ни се представи достойно.

Представителният отбор на СДВР на международното полицейско рали „Състезание без граници“, Италия, 2003 г. Представителният отбор на КАТ-СДВР, участник в състезание по автоориентиране в градски условия, съвместно с ГАИ, Москва, Русия, 1996 г.

По примера и идеята на колегите от Москва, през 2000 г., на тери214


Отборът на българската пътна полиция в очакване на старт: гл. серж. Атанас Разложки, гл. серж. Сашо Кудев, гл. серж. Анжело Богоев от СДВР и гл. серж. Йордан Костов от ОДМВРПерник, гр. Бреша, Италия, 2000 г. Участниците от българския отбор (в сини екипи) в международната надпревара: гл. серж. Йордан Костов, гл. серж. Сашо Кудев и гл. серж. Румен Йорданов и техни колеги от домакините, гр. Терни, Италия, 1991 г.

Гл. серж. Атанас Разложки (вдясно) с колега от Апенините преди старта, гр. Бреша, Италия, 2000 г.

торията на София беше организирано и проведено състезание по автоориентиране в градски условия. Самото състезание беше от регионален тип, като в него взеха участие както служители от отдел „Пътна полиция“, така и екипи от районните полицейски управления на СДВР. Участниците се състезаваха със зачислените им служебни автомобили. Горивото за тях беше осигурено от спонсорите на надпреварата. През същата година в гр. Бреша (Италия) участвахме в поредното международно състезание по мотокрос. Отборът включваше състезателите гл. серж. Сашо Кудев, гл. серж. Атанас Разложки, гл. серж. Анжело Богоев от СДВР и гл. серж. Йордан Костов от РДВР-Перник. Водач на отбора бе майор Стефан Златарев, началник група в КАТ-СДВР. Град Ферара (Италия) става домакин на международното полицейско състезание по мотокрос през 2001 г. Българското участие се изразява в отбор, сформиран от четирима полицаи: гл. серж. Сашо Кудев, гл. серж. Анжело Богоев, гл. серж. Михаил Кънев от ОПП-СДВР

215

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


и гл. серж. Йордан Костов от ОДМВР-Перник, като водач на отбора е началникът на столичната „Пътна полиция“ полк. Атанас Вълков. Нашият отбор се класира на второ място, като първото заеха представителите на Франция, а третото остана за домакините. През следващата 2002 г., отново в Италия, гр. Салерно, отборът на ПСК „КАТ-София“ в миналогодишния си състав още веднъж участва в полицейската надпревара. Годината е 2003-та. Представителен отбор на ОПП-СДВР в състав гл. серж. Седеф Моралийски и гл. серж. Йордан Костов с водач гл. серж. Атанас Разложки участваха в полицейско моторали в Болоня – Италия.

Минути преди началото на състезанието, гр. Бреша, Италия, 2000 г. Отборът на КАТ-СДВР в края на деня: гл. серж. Анжело Богоев, гл. серж. Михаил Кънев и гл. серж. Сашо Кудев, гр. Ферара, Италия, 2001 г.

Всички тези състезания включваха мотокрос в пресечена местност, скоростни етапи и майсторско управление на мотоциклет в мотополигон (джимкана). Нашите състезатели участваха с мотоциклети „Хонда-250 Ендуро“ и „БМВ Ф-650“. От 2003 до 2005 г. български представителни отбори на МВР взеха 216


участие в провежданото в Италия международно полицейско рали „Състезание без граници“. В оспорваната надпревара бяха включени полицейски екипажи от много европейски страни. Състезанията се провеждаха на територията на три държави: Италия, Словения и Австрия. Първият етап включваше маршрута Удине – Гемона де Фриули – Тревизо. Вторият, Тревизо – Клагенфурт (Австрия) – Бовес (Словения) – Кливидале де Фриули (Италия) – Удине. Третият етап от състезанието преминава по маршрута Удине – Градо – Монтфлаконе – Брестовица (Словения) – Триест. През тези години в нашите представителни отбори са включени следните служители: през 2003 г. – подп. Стефан Златарев, полк. Ваньо Стоевски, майор Борислав Василев. През 2004 г. – подп. Стефан Златарев, полк. Емануил Стоянов, майор Борислав Василев, гл. серж. Ирена Младенова, гл. серж. Лидия Борисова и гл. серж. Цветан Ценков от СДВР, които, разделени в два екипа, участват с два автомобила. През 2005 г. екипаж в състав полк. Недко Христов от НПП-ДНСП, лейт. Крум Дончев от ЦБПС-МВР и мл. лейт. Седеф Моралийски от СДВР, след крайно оспорвана борба, включваща четири специални изпитания за време и майсторско управление на полигон, спечели състеза-

Представителният отбор на българската полиция в международното полицейско рали „Състезание без граници“: мл. лейт. Седеф Моралийски, полк. Недко Христов и лейт. Крум Дончев, 2005 г. Старт от гр. Ациреале, Сицилия, 1995 г. 217

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


нието. За първи път в историята на това рали победи чуждестранен екипаж, а домакините заеха второ и трето място. Независимо от факта, че през всичките тези години нашите момчета разполагаха с морално и физически остаряла техника, те се представяха достойно и по нищо не отстъпваха на материално и технически обезпечените си западноевропейски колеги. От участието ни във всички тези международни прояви стана ясно, че освен солидната професионална подготовка са необходими мотивация и постоянство, сърце и воля и най-вече хъс за победа. инж. Стефан Златарев: Уважаеми участници, ръководители, съдии и журналисти, съпричастни към традиционното състезание „Пътен полицай на годината“. Благодарение на всички вас тази проява придоби голяма популярност не само в средите на МВР, но и сред обществеността. Националният конкурс, излъчващ най-добрите пътни полицаи при състезателна проверка на основните им задължения – правна култура и познание на основни нормативни документи, безопасно и умело управление на мотоциклет и автомобил, точна и прецизна стрелба с пистолет, неотложна помощ на пострадали граждани, показа устойчивост и развитие в годините от неговото създаване до днес. Надявам се това развитие да продължи и в следващите му издания.

инж. Стефан Златарев, председател на ПСК „КАТСофия“

Полицейският спортен клуб „КАТ-София“, като продължител на традициите на Клуб за спорт и туризъм към отдел „КАТ-СДВР”, разви допълнителни умения на служителите от столичната пътна полиция, които помогнаха за успешното им представяне в регионални, национални и международни спортни прояви. Утвърдените в годините дисциплини намериха място и в дейността на клуба. Бяха сформирани секции по футбол с ръководител подп. Д. Варадинов, стрелба с ръководител подп. Б. Василев, автомобилизъм и мотоциклетизъм с ръководител полк. В. Стоевски и ски с ръководител подп. Ст. Златарев. 218


Снимки за спомен от международни полицейски състезания в Италия

Благодарение на усилената работа на Управителния съвет отборите от тези секции участваха в редица национални и международни полицейски състезания, като винаги заемаха призови места. След добрите резултати не закъсняха и поканите от националните федерации и асоциации да се приобщим в техните редици – Спортна асоциация на МВР, Българска федерация по ски, Българска федерация по автомобилен спорт. Благодарение на подкрепата от тези организации ПСК ãКАТ-София” успя да организира пет национални състезания „Пътен полицай на годината“, като три от тях бяха с международно участие на полицаи от Турция, Сърбия, Македония и Кипър. Националното състезание „Пътен полицай на годината“ е резултат на усилията на редица спортни деятели и ентусиасти от редиците на МВР. Продължаващото вече 25 години спортно мероприятие доказва, че в редиците на Пътна полиция на МВР служат достойни и уважаващи професията си хора. От името на Управителния съвет на ПСК „КАТ-София“ пожелавам на всички участници крепко здраве, много професионални успехи и когато се обърнат назад във времето, да бъ-

219

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


дат горди, че са били служители в една трудна и отговорна професия „Пътен полицай“ от редиците на МВР. Крум Дончев: За мен е чест и удоволствие да изкажа своите най-искрени пожелания за успех във вашето начинание „Пътен полицай на годината“ и още повече, че тази година то е юбилейно мероприятие. Вие, пътните полицаи, сте абсолютният пример за доблест, чест и достойнство, които в днешно време са едни от най-важните качества, които трябва да изповядваме в нашето общество и да възпитаваме у нашите деца. Вашата професия зад волана е една от най-трудните, които могат да се видят в днешно време, защото вие попадате в изключително динамична обстановка, в която човек трябва да реагира мигновено в различните ситуации, така наречените екстремално аварийни ситуации. Това ниво на бърза адаптация не е присъщо за всеки човек, тя е ключов фактор за хора, които имат неимоверно развити мисловни способности и двигателни умения.

Крум Дончев, автомобилен състезател

Това, което вие показвате „по метода на съревнованието“, са точно тези способности, които са изключителен пример за вашите последователи! Желая ви успех и не забравяйте, че вие сте примерът за нашите поколения. На жаргон, газ и пълен напред!

220


http://www.technotest.bg


Епилог

В настоящата книга, независимо от бедната информация в архивите и избледнелите спомени на участниците, бе направен опит да се отрази правдиво историята на най-мащабното, традиционно състезание в МВР – „Пътен полицай на годината“. Замисълът за демонстриране на високи професионални умения и резултати превърна конкурса във форум за утвърждаване на добрите практики, обмяна на опит, създаване на нови контакти и дългогодишни приятелства между колеги, организатори и гости. Започнало през 1992 г. като обикновена надпревара, с течение на времето то се надгражда и получава все по-голяма популярност в обществото. Подготовката и провеждането преминават при голям спортен хъс за победа, за да остане след финала един дълбок, приятен спомен и желанието за едно по-добро представяне през следващата година. И накрая, уважаеми читателю, трябва да отбележим, че през изминалите 25 години състезанието „Пътен полицай на годината“ съществува и се развива не само благодарение на своите сърцати и отговорни служители и ръководители от Пътната полиция. Принос за това имат и организаторите, съдиите, журналистите, спонсорите и феновете. Без тяхната благородна и отговорна дейност състезанието нямаше да добие този си вид. Нека настоящите и бъдещите служители от Пътната полиция да знаят, помнят и носят в себе си идеята на това прекрасно и благородно съревнование, като се стремят да поддържат традицията жива. 223

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Напълно вярно е, че при това състезание няма победители и победени! От него печелят всички. Да се надяваме, че чрез подготовката, участието и отразяването на състезанието „Пътен полицай на годината“ е спасен поне един човешки живот. Тук е мястото да благодарим на колегите, съмишлениците и приятелите, които оказаха безценна помощ при материализирането на вече забравените факти и спомени. Благодарности към ген. Богомил Бонев – министър на вътрешните работи (1997 – 1999), полк. Иван Бацаров – дирекор на Националната полиция (1993 – 1995), бивши и настоящи служители на „КАТ-Пътна полиция“ – ген. Румен Миланов, полк. Алекси Кесяков, комисар Алекси Стратиев, комисар Антон Антонов, комисар Бойко Рановски, полк. Славчо Рангелов, кап. Георги Игнатов, гл. инспектор Недко Христов, гл. инспектор Красимир Костов, гл. инспектор Трендафил Новаков, гл. инспектор Валери Митов, гл. инспектор Георги Петришки, гл. инспектор Стефан Златарев, гл. инспектор Любка Маринова, ст. инспектор Божидара Петкова, ст. инспектор Седеф Моралийски, пол. инспектор м.с. Евгени Маринов, гл. серж. Сашо Кудев, гл. серж. Ради Петров, гл. серж. Костадин Манджуков, гл. серж. Петър Капарашев, гл. серж. Маруся Данова, доц. д-р. Добромир Доков, и всички колеги от РДВР в страната. Д-р Надежда Тодоровска и д-р Живка Димитрова от БЧК, Стоян Сентов от СБА, журналистите Иля Селиктар, Екатерина Дончева, Стефан Илиев, Борислав Цаков, Валя Горанова, спортните деятели м.с. Владимир Илиев, з.м.с. Милчо Младенов, Крум Дончев, Минко Минков, председателят на Българска асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров, както и спонсорите Стоян Желев – „София Франс Ауто“, Иво Пандев – „Панда-ИП“, които предоставиха материали от историята на състезанието. Специални благодарности на гл. инспектор Чавдар Авджиев от ОППСДВР, който ми оказа неоценима помощ при подготовката и издаването на тази книга. 224


Победителите досега

1992 Стара Загора Индивидуален победител: Стоян Динев (РДВР-Стара Загора) Отборен победител: РДВР-Стара Загора 1993 Ловеч Индивидуален победител: Георги Георгиев (РДВР-Монтана) Отборен победител: РДВР-Монтана 1994 Боровец Индивидуален победител: Радул Радулов (РДВР-Ямбол) Отборен победител: СДВР 1995 Смолян Индивидуален победител: Валентин Тонков (РДВР-Велико Търново) Отборен победител: РДВР-Кюстендил 1996 Варна Индивидуален победител: Валери Крумов (РДВР-Кюстендил) Отборен победител: РДВР-Варна 1997 Бургас Индивидуален победител: Васил Чанков (РДВР-Бургас) Отборен победител: РДВР-Бургас

227

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


1998 Пловдив Индивидуален победител: Юрий Денчев (РДВР-Пловдив) Отборен победител: РДВР-Пазарджик 1999 София Индивидуален победител: Румен Петков (РДВР-Търговище) Отборен победител: РДВР-Пазарджик 2000 София Индивидуален победител: Светослав Дяков (РДВР-Търговище) Отборен победител: РДВР-Монтана 2001 София Индивидуален победител: Седеф Моралийски (СДВР) Отборен победител: РДВР-Кюстендил 2002 София Индивидуален победител: Седеф Моралийски (СДВР) Отборен победител: РДВР-Кюстендил 2003 Благоевград Индивидуален победител: Валери Крумов (РДВР-Кюстендил) Отборен победител: РДВР-Кюстендил 2004 Пловдив Индивидуален победител: Седеф Моралийски (СДВР) Отборен победител: РДВР-Добрич 2005 Бургас – Слънчев бряг Индивидуален победител: Кирил Чифлички (РДВР-Бургас) Отборен победител: СДВР 2006 Русе Индивидуален победител: Росен Манев (РДВР-Русе) Отборен победител: РДВР-Русе 229

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


2007 Стара Загора Индивидуален победител: Костадин Марковски (РДВР-Смолян) Отборен победител: РДВР-Русе 2008 Добрич Индивидуален победител: Здравко Арменчев (РДВР-Добрич) Отборен победител: РДВР-Добрич 2010 София Индивидуален победител: Момчил Григоров (РДВР-Габрово) Отборен победител: РДВР-Габрово 2011 Смолян Индивидуален победител: Лъчезар Близнаков (СДВР) Отборен победител: РДВР-Смолян 2012 Велико Търново Индивидуален победител: Момчил Григоров (РДВР-Габрово) Отборен победител: РДВР-Габрово 2013 Видин Индивидуален победител: Момчил Григоров (РДВР-Габрово) Отборен победител: РДВР-Габрово 2014 Самоков Индивидуален победител: Лъчезар Близнаков (СДВР) Отборен победител: РДВР-Смолян 2015 Кюстендил Индивидуален победител: Николай Стойчев (РДВР-Сливен) Отборен победител: РДВР-Смолян 2016 Хасково Индивидуален победител: Лъчезар Близнаков (СДВР) Отборен победител: РДВР-Смолян 231

СЪСТЕЗАНИЕТО • ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА


Съдържание

Малко история . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Организация и подготовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Състезанието „Пътен полицай на годината“ по години . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Участие на жени пътни полицаи в съревнованието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Участия на пътни полицаи в международни изяви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Епилог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Победителите досега . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227


LOGOLOGOTYPETRADE MARKSCORPORATEIDENTITY EMERGENCYGRAPHICDESIGN COVERSPRINTDESIGNPACKAGING BROCHURESPOSMATERIALS BRANDINGWEBSITESCATALOGUE FLYERSILLUSTRATIONPOSTERS ANNUALREPORTSPRE-PRESS AND...


Адрес: София, ул. „Климент Охридски” 65, ул. „Солун” 112 тел.: +359 899 84 84 41; +359 899 98 52 69, +359 889 84 84 47 e-mail: office@davitek.bg, www.davitek.bg


Книгата се издава с подкрепата на:


Ваньо Стоевски СЪСТЕЗАНИЕТО ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА Българска Първо издание Редактор Зоя Крачунова Технически редактор Чавдар Авджиев Графично оформление и корица Александър Георгиев Предпечат ncg.bg Снимки: архив на автора Не е издадена с комерсиална цел.


Profile for NO COMMENT GROUP

Състезанието. Пътен полицай на годината  

Ваньо Стоевски

Състезанието. Пътен полицай на годината  

Ваньо Стоевски

Profile for ncg.bg
Advertisement