Page 1

Miniguia – Manual d’usuari

Índex Introducció................................................................................................................. 1 Realització de la sol·licitud de materials ................................................................ 2 1. 2.

Llista de sol·licituds - Consulta de les campanyes accessibles. ..............................2 Sol·licitud d’una campanya - Realització de les sol·licituds pròpiament dites. .........3

Introducció Aquesta guia inclou la descripció de l’ús de l’aplicació de ‘Sol·licitud de material TIC’. L’aplicació “Sol·licitud de material TIC” permet a les unitats educatives (UE) demanar material TIC en el marc de una campanya. Una campanya és una actuació de sol·licitud de materials que s’efectua sobre un conjunt d’articles, dins d’un període determinat comprès entre una data d’inici i una data fi. Les campanyes són gestionades per unitats gestores (UG). Per participar en una campanya, la unitat educativa té una assignació determinada, expressada en unitats de catàleg (#), que li permetrà sol·licitar materials seleccionant, d’entre els materials disponibles, cadascun dels que té assignat un valor determinat.

Miniguia

1 de 4


Realització de la sol·licitud de materials 1. Llista de sol·licituds - Consulta de les campanyes accessibles Aquesta opció permet consultar les campanyes que en un moment determinat té accessibles la UE. Els camps que hi intervenen, així com la seva descripció i valors, són:

Camp

Descripció

Campanya

Identificador únic de campanya

Nom

Nom que descriu i identifica la campanya

Període sol·licituds

de

► Data d’inici: data a partir de la qual es pot començar a demanar material ► Data fi: data a partir de la qual ja no es pot demanar més material ► Pressupostat: nombre d’unitats de catàleg assignades a la UE per participar en la campanya. El valor dels materials sol·licitats no pot superar l’assignació inicial.

Valor

► Sol·licitat: informació del valor total que s’ha sol·licitat, expressat en unitats de catàleg. Aquesta quantitat variarà a mesura que es facin sol·licituds. ► Assignat: informació del valor finalment atribuït. Aquesta quantitat es disposarà un cop finalitzada la campanya.

Sol·licita

Opció per sol·licitar articles.

Per poder sol·licitar materials dins d’una campanya determinada, primerament cal escollir una campanya de la llista disponible de campanyes.

Per seleccionar la campanya, marqueu la primera columna Sel de la imatge anterior i a continuació cliqueu sobre el botó Sol·licita.

Miniguia

2 de 4


2. Sol·licitud d’una campanya - Realització de les sol·licituds pròpiament dites La imatge següent mostra la pantalla d’interacció bàsica a través de la qual es fan les sol·licituds de material.

En acabar cliqueu sobre el botó Desa. Podeu fer canvis entre la Data d’inici i la Data fi.

Miniguia

3 de 4


Tot seguit s’enumeren els camps que hi intervenen, així com la seva funcionalitat, descripció i valors vàlids.

Camp

Descripció

Observacions

Espai reservat per introduir qualsevol comentari referent a la sol·licitud d’articles sempre que la campanya ho permeti. Camp opcional. Llista de finalitats per a les quals es poden demanar els articles o lots de la campanya.

Finalitats

Camp opcional. En cas que aquesta opció estigui activada, la persona peticionària podrà seleccionar una de les opcions disponibles per exposar les motivacions de la seva sol·licitud. Espai reservat a la informació d’articles sol·licitats

Articles sol·licitats

Articles per sol·licitar

Aquesta secció només conté els articles que tenen una quantitat superior a 0 en la columna “Sol·licitada”, a causa d’haver estat objecte d’una sol·licitud per part del peticionari. Espai reservat a la informació d’articles pendents de sol·licitar. Aquesta secció només conté els articles que tenen la quantitat 0 en la columna “Sol·licitada”.

Desa

Opció per emmagatzemar la informació introduïda

Cancel·la

Opció per descartar els canvis efectuats i no desats

Imprimeix

Opció per imprimir en format xls (OpenOffice o Microsoft Excel) la informació referent a la campanya

Miniguia

4 de 4

Miniguia peticions TIC  
Miniguia peticions TIC  

miniguia peticions tic

Advertisement