Page 1

Нов български университет

Пътеводител за библиотеката на НБУ Академична 2009/2010 година

1


СЪДЪРЖАНИЕ Добре дошли в библиотеката на НБУ

3

Работно време

4

Членство в библиотеката

4

Библиотечен комплекс

4

Зони в библиотеката

4

Електронен каталог

7

Сигнатура

7

Колекции

8

Книги

8

Списания

8

Магистърски и бакалавърски тези

8

Аудиовизуални материали

8

Е-ресурси

8

Е-книги

8

Е-справочници

8

Е-списания и е-вестници

9

Е-решения, е-анализи, е-коментари

9

Библиотечни и информационни услуги

11

Заемане за дома

12

Запазване на книга

12

Попитай библиотекаря

12

Писмена тематична библиографска справка

12

Междубиблиотечно заемане

12

Международно междубиблиотечно заемане

12

Електронна доставка на документи

12

Моите списания

14

Електронен абонамент

14

Консултация при ползване на бази данни

14

Помощ от специализиран библиотекар

14

Заявка за покупка на литература

14

Услуги за хора с увредено зрение

14

Компютърни услуги

15

Копирни услуги

15

Услуги в Технологичен център “Minolta”

15

Безплатни карти за копиране

15

Обслужващи звена

17

Сигурност

18

Нашата молба към вас!

18

План на библиотеката

19

Как да се свържете с нас

2, 24

2

Как да се свържете с нас Тел.: 8110296 Факс: 9556080 E-mail: library@nbu.bg ICQ: NBU_Biblioteka Skype: NBU_Biblioteka Електронен каталог: http://qopac.nbu.bg/eosweb/opac/ Уебсайт: http://www.nbu.bg/index.php?l=27 Пощенски адрес: Библиотека Нов български университет ул. “Монтевидео” № 21 1618 София


Добре дошли в библиотеката на Нов български университет, Стремежът ни, като библиотекари, е да ви предложим: • комплексно информационно обслужване по време на вашето обучение, тъй като наша основна цел е да подпомагаме образователния и научно-изследователския процес в университета; • най-подходящите ресурси, в най-подходящата форма и в удобно за вас време. Очакваме, по време на вашето обучение, библиотеката да е едно от многото уютни и приятни места в университета, които ще посещавате често, защото тук може да се срещате с колеги, да учите, да използвате различни ресурси и услуги, да получите помощ и съвет. Желая ви успех, Надя Терзиева Директор Библиотека

Библиотеката на НБУ е носител на Национална награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело” за 2007 г. и е член на престижни международни организации, като: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL) и eIFL.net. 3


Работно време

Членство в библиотеката

ПРЕЗ СЕМЕСТРИТЕ Звено

понеделник – петък

събота

неделя

Бюро “Заемна служба”

8.00 – 20.00

Бюро “Информация”

8.30 – 17.30

10.00 – 16.00

Бюро “Справочнобиблиографска информация”

9.00 – 19.00

10.00 – 16.00

Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”

8.00 – 20.00

10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

Компютърни центрове

8.00 – 20.00

10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

Копирен център “Xerox”

8.00 – 20.00

10.00 – 16.00

Копирен център “Toshiba”

8.00 – 20.00

10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

Технологичен център “Minolta”

8.00 – 20.00

10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

Звено

понеделник – петък

събота

неделя

Бюро “Заемна служба”

8.00 – 20.00

9.00 – 17.30

9.00 – 17.30

Бюро “Информация”

8.30 – 17.30

9.00 – 17.30

Бюро “Справочнобиблиографска информация”

9.00 – 19.00

9.00 – 17.30

Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”

8.00 – 20.00

9.00 – 17.30

9.00 – 17.30

Компютърни центрове

8.00 – 20.00

9.00 – 17.30

9.00 – 17.30

Копирен център “Xerox”

8.00 – 20.00

9.00 – 17.30

Копирен център “Toshiba”

8.00 – 20.00

9.00 – 17.30

9.00 – 17.30

Технологичен център “Minolta”

8.00 – 20.00

9,00 – 17.30

9.00 – 17.30

10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

ПРЕЗ СЕСИИТЕ

ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ През ваканциите библиотеката работи от 9.00 до 17.30 ч. без събота и неделя. ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ Официални празници и съответно неработни дни са: 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември, а също великденските и коледните празнични дни.

4

За да станете член на библиотеката е необходимо да получите читателска карта. Регистрацията се извършва на бюро “Заемна служба” срещу документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка или мeждународен паспорт). За студенти, докторанти, преподаватели и служители издаването на читателска карта е безплатно. Абсолвентите и докторантите могат да продължат своето безплатно членство до една година от датата на тяхното дипломиране. Студентите, дистанционна форма на обучение, могат да се запишат като изпратят име и факултетен номер на адрес: library@nbu.bg . Курсистите, обучаващите се в програми към центровете за продължаващо обучение и външните потребители също представят лична карта, но заплащат такса за издаване на читателска карта. Повече информация може да намерите тук: http://www.nbu.bg/index.php?l=980.

Библиотечен комплекс

Библиотеката е разположена на три нива както следва: Партер: копирен център I “Xerox”, гардероб, бюро “Заемна служба”, бюро “Информация”, информационна зона, читателско място за хора с увредено зрение, изложбена площ, зала със сините столчета, технологичен център “Minolta”, заседателна зала и тоалетни. Първи етаж: колекции от книги, справочни издания, периодични издания, лични библиотеки, както и депозитна колекция “IMF”, всички на свободен достъп, бюро “Справочно-библиографска информация”, читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”, Компютърен център I и тоалетна. Втори етаж: самостоятелно разположена колекция “Изкуство” на свободен достъп. Корпус II, стая 103: Компютърен център II.

Зони в библиотеката

Зелена зона: Разговорите и ползването на мобилни телефони са разрешени на следните места: копирен център I “Xerox” (9), гардероб (10), бюро “Заемна служба” (11), бюро “Информация” (13), информационна зона (12), читателско място за хора с увредено зрение (14), изложбена площ (12), зала със сините столчета (12), технологичен център “Minolta” (13) и зала за колективна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. (6) Жълта зона: Тихи разговори и ползване на мобилни телефони са разрешени на следните места: бюро “Справочно-библиографска информация” (2) и при колекциите от книги (3), справочни издания (2), депозитна колекция “IMF” (8), разположени на първи и втори етаж (15). Към жълтата зона принадлежат местата за работа с електронни ресурси в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. Червена зона: Разговори и ползване на мобилни телефони не са разрешени на следните места: читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” (1), компютърни центрове I и II (7).


5


6


Електронен каталог

Каталогът е най-бързото и удобно средство за търсене на информация. Достъпен е от всички компютри в университета, както и на адрес: http://qopac.nbu.bg/eosweb/opac/. Ползвайте го, за да откриете книгите, периодичните издания, дипломните работи или аудиовизуалните материали, които са ви необходими. В него може да се търси по автор, заглавие, ключови думи, предметни рубрики и др. За да стигнете до търсените от вас документи трябва да запишете сигнатурите им. В меню “Моят запис” ще намерите информация за заетите от вас книги, срока им за връщане, както и дали имате просрочени книги с течащи глоби. “Моите заглавия” съхранява информация за избрани от вас заглавия, а в “Нови заглавия” ще откриете всички нови документи, набавени през последния месец. Информация за потребителското име и парола за достъп до менютата “Моят запис” и “Моите заглавия” можете да получите от бюро “Заемна служба”.

Сигнатура

За да намерите конкретните документи на стелажите след проведено търсене в електронния каталог, ви е необходима тяхната сигнатура. Сигнатурата е знак върху документа, който показва мястото му в конкретна библиотечна колекция. Обикновено представлява бял кръгъл етикет върху корицата на изданието и съдържа фондова буква, цифров и буквен индекс. Например книга със сигнатура 398 / П 361 се намира на рафт 398 и е подредена азбучно под буква П 361.

Видове сигнатури в библиотеката на НБУ: Вид сигнатура 398 / П 361 С 74 / B 99 Сп 330 / И 503 В 330 / И 503 ДД 3376 УчМ POL 654 РЦК 122075 Ак 806.0 / B 24 Вк 791.43 / Ч 77 CD 809 / E 94 DVD 104231 МС 90216 ДХК ТС Т46 ИА / T 48 ГМ / Б 433 АС / К 132 АФ / С 30 ПБ / В 90 МС / A 81 ВМ / Ш 449 ЦТ / D 48 РШ / L 81

Вид документ Книга Справочник Списание Вестник Дипломна работа Материали към курсове Издание от колекция “Редки и ценни книги” Аудиокасета Видеокасета Компактдиск DVD Брошура Документ от колекция “Доктор хонорис кауза на НБУ” Документ от личната библиотека на проф. Иванка Апостолова Документ от личната библиотека на проф. Георги Михайлов Документ от личната библиотека на Атанас Славов Документ от личната библиотека на проф. Александър Фол Документ от личната библиотека на проф. Питър Блек Документ от личната библиотека на ст. н. с. Магдалина Станчева Документ от личната библиотека на акад. Вера Мутафчиева Документ от личната библиотека на проф. Цеко Торбов Документ от личната библиотека на проф. Ричард Шнайдер 7


Колекции

Библиотеката притежава различни по вид, съдържание и език публикувани и непубликувани документи. Те са организирани в колекции и заемат точно определено физическо място. За да разберете дали материалите, които търсите се притежават от библиотеката, е добре винаги да проверявате в електронния каталог.

Книги

На първия етаж се намират изданията по право, психология, икономика, философия, социология, история, информатика, природни науки и др. На втория етаж са разположени книгите в областта на изкуството - живопис, архитектура, дизайн, кино, театър, балет, фотография, музика и др. Съобразно правилата за заемане те са облепени със зелени, жълто-червени и червени етикети. Всички справочници, енциклопедии и речници са събрани в отделна колекция до бюро “Справочно-библиографска информация” и са маркирани с жълти етикети. Личните библиотеки на проф. Иванка Апостолова, ст. н. с. Магдалина Станчева, проф. Георги Михайлов, Атанас Славов, проф. Александър Фол, проф. Питър Блек, проф. Цеко Торбов, проф. Ричард Шнайдер и акад. Вера Мутафчиева са подредени в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. Пак там, в специална колекция се съхраняват и произведенията на автори, удостоени с почетната титла Доктор хонорис кауза на НБУ, обозначени със сини етикети. Зелен етикет: Книгата се заема за дома за един месец. Жълто-червен етикет: Книгата се заема за дома за десет дни. Червен: Книгата се използва само в читалня. Жълт: Справочното издания се използва само в читалня. Син: Книга, част от специална колекция се използва само в читалня.

Списания

Библиотеката поддържа абонамент за над 480 списания и вестници. Те са разположени в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. Ако желаете да ползвате периодични издания от предходни години е необходимо да попълните заемна бележка и да подадете своята заявка в читалнята.

Магистърски и бакалавърски тези

Всички дисертации, магистърски и бакалавърски тези, защитени в НБУ, се съхраняват в хранилище. Библиографските записи на част от тях в електронния каталог са маркирани със знака (око). Това означава, че може да видите съдържание, увод и заключение на тезите

8

и дисертациите, ако проследите връзката “Прикачени документи”. Пълният им текст ще разгледате след като попълните заемна бележка и подадете своята заявка на бюро “Справочно-библиографска информация”. В зависимост от вида на документа (на хартия или оптичен носител), те се използват в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” или компютърен център I. Важно е да знаете, че копирането им не е разрешено.

Аудиовизуални материали

В колекцията от аудиовизуални материали ще намерите богато разнообразие от игрални и документални филми, образователни видеозаписи, музикални и немузикални аудиозаписи на аудио и видео касети, CD и DVD. Може да ги използвате както в библиотеката, така и у дома, но преди това е необходимо да попълните заемна бележка и да подадете своята заявка на бюро “Справочнобиблиографска информация”.

Е-ресурси

Освен книжни източници на информация библиотеката ви предлага и електронни ресурси. Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.” разполага със специални работни станции за тях. Чрез безжичен интернет електронните ресурси са достъпни от всяка точка в университета. Голяма част от базите данни могат да се ползват от дома, като от сайта на библиотеката изберете меню “Електронни ресурси”, а след това заредете връзката “Достъп извън локалната мрежа” и въведете потребителско име и парола. Информация за вашите потребителско име и парола ще получите от бюро “Справочно-библиографска информация”.

Е-книги

Oxford Scholarship Online – съдържа 2000 електронни книги на английски език в следните научни области: икономика и финанси, бизнес и мениджмънт, философия, психология, политически науки, религия и класически изследвания.

Е-справочници

Encyclopaedia Britannica Online – пълнотекстово издание на енциклопедия “Британика”. Grove Art Online – пълнотекстов достъп до речниците “The Dictionary of Art” и “The Oxford Companion to Western Art”. Oxford Reference Online: Premium collection – пълнотекстови електронни справочници на английски език. Oxford English Dictionary Online –английски тълковен речник.


Е-списания и е-вестници Сиела ИнфоМедия – пълнотекстова база данни, която съдържа статии и новини от български електронни и печатни издания. Cambridge Journals Online – пълнотекстов достъп до онлайн версии на списанията, издания на Cambridge University Press: - American Political Science Review – от 2002 г. до 2008 г.; - Behavioral and Brain Sciences – от 1997 г. до 2008 г.; - British Journal of Political Science – от 1997 г. до 2008 г.; - Journal of Linguistics – от 1997 г. до 2008 г.; - Perspectives on Politics – от 2003 г. до 2008 г.; - PS: Political Science & Politics – от 2001 г. до 2008 г. Central and Eastern European Library (CEEOL) – пълнотекстова база данни с научни списания в областта на хуманитарните и социални науки, издавани в Централна и Източна Европа на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски и мн. др. езици. Включени са 19 български списания. EBSCO – пълнотекстови периодични издания във всички области на знанието, предимно на английски език. Голяма част от статиите могат да се превеждат автоматично на френски, немски, испански език и руски език. Informaworld – пълнотекстов достъп само до онлайн версии на списанията, издания на Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press: - Cognitive Neuropsychology – от 1996 г. до 2008 г.; - History and Anthropology – от 2002 г. до 2008 г.; - Infant Observation – от 1997 г. до 2008 г.; - Journal of Environmental Planning and Management – от 1997 г. до 2008 г.; - Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence – от 1996 г. до 2008 г.; - Memory – от 1996 г. до 2008 г.; - Psychoanalytic Psychotherapy – от 1997 г. до 2008 г. ISI Web of Knowledge – изследователска платформа, подпомагаща учените в процесите на търсене, анализ и обмен на научна информация. Осигурява интегриран достъп до: Web of Science with Conference Proceedings, Derwent Innovations IndexSM, Biological Abstracts, MEDLINE и Journal Citation Reports. JSTOR – пълнотекстов архив на списания в различни научни области на английски език. ProQuest Central – политематична база дани, която обхваща различни области като: бизнес и икономика, медицина и здравеопазване, новини и световни събития, наука, образование, техника, хуманитарни и социални

науки, психология, литература, право и др. на английски език. SAGE Journals Online – пълнотекстов достъп само до онлайн версиите на списанията: - Anthropological Theory – от 2001 г. до 2008 г.; - Comparative Political Studies – от 1999 г. до 2008 г.; - East European Politics & Societies – от 1999 г. до 2008 г.; - European History Quarterly – от 1971 г. до 2008 г.; - European Union politics – от 2000 г. до 2008 г.; - Group Processes & Intergroup Relations - от 1998 г. до 2008 г.; - International Journal of Cross Cultural Management – от 2001 г. до 2008 г.; - Theory, Culture & Society – от 1999 г. до 2008 г.; - Urban Affairs Review – от 1999 г. до 2008 г. Science Direct – политематична база дани, която обхваща различни области като: физически и инженерни науки, селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология, здравеопазване, изкуство, хуманитарни и социални науки, бизнес, мениджмънт, счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология и др. на английски език. Scopus – база данни съдържаща реферати и цитирания на научна периодика и препратки към уеб ресурси във всички области на знанието. Обхваща над 16 000 научни издания на повече от 4 000 издатели от цял свят.

Е-решения, е-анализи, е-коментари Апис ВРЕМЕ – експертни анализи, коментари на промените в законодателството, законови и персонални срокове. Апис ПРАВО – нормативна уредба на България, съдебна практика, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат. Апис ПРАКТИКА – информационна система за съдебната практика и исковия процес. Апис ПРОЦЕДУРИ – готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори. Апис РЕГИСТЪР + – информационна система за лицата и фирмите. Апис ФИНАНСИ – икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми. Апис ЕВРО ПРАВО – нормативни актове на правото на Европейския съюз и тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство. Сиела Норми – правноинформационна система с пълни и актуални текстове на българската нормативна уредба.

9


10


Библиотечни и информационни услуги Заемане за дома

Заемането, връщането и презаписването на библиотечни документи се извършва на “Заемна служба”. Можете да заемате за вкъщи книги, художествена литература, аудиовизуални документи и нотни издания. Видове документи Книги със зелен етикет Книги с червен етикет Художествена литература Нотни издания Материали към курсове CD / DVD Видеокасети Аудиокасети

Читатели Преподаватели Студенти, докторанти, служители брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване 10 3 месеца 5 1 месец 1 20 дни – – 1 10 дни 1 10 дни 1 1 месец 1 1 месец 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни 2 3 дни 1 3 дни

В случай, че: – желаете да удължите срока за ползване на заетите от вас книги и те не са търсени от друг читател, можете да ги презапишете за още един месец еднократно. Това се отнася само за книги със зелен етикет и се извършва на място в библиотеката. – се обучавате в две програми или учите по индивидуален план имате възможност да подадете заявление до директора на библиотеката за увеличаване броя на едновременно заеманите документи. – сте студент в дистанционна форма на обучение или по някаква друга причина не можете да посетите библиотеката лично, за да върнете заетите материали, тогава може да използвате услугите на Български пощи или куриерски фирми. Изпратете книгите на пощенския адрес на библиотеката. За дата на връщане се счита пощенското клеймо. – не успеете да върнете в срок заетите от вас материали се начислява глоба за просроченото време. Вид документ Книга Аудиовизуален документ (CD / DVD, видеокасета, аудиокасета)

Глоба за ден 0,10 лв. 1,00 лв.

Запазване на книга

Ако търсената от вас книга е заета от друг читател, може да направите заявка за нея. Това става чрез функцията “Запази” в електронния каталог. Когато книгата бъде върната в библиотеката, ще получите съобщение, че заглавието е налично и в срок до пет дни може да го заемете. За повече информация: бюро “Заемна служба”, тел. 8110196, в. 1196, library@nbu.bg

11


Попитай библиотекаря

Можете да задавате въпроси и да получавате отговори в реално време за всичко, свързано с библиотеката – правилата за ползване, услугите и ресурсите, които ви интересуват по следния начин: • ICQ: NBU_Biblioteka • Skype: NBU_Biblioteka • електронен формуляр: http://www.nbu.bg/index.php?l=116#

Писмена тематична библиографска справка

Това е библиографски списък от литература в интересуващата ви научна област. Той може да включва книги и статии от периодични издания от нашия електронен каталог, от каталози на други библиотеки и бази данни. Услугата е платена и може да я заявите онлайн, от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Междубиблиотечно заемане

Междубиблиотечното заемане е услуга, която ви дава възможност да ползвате книги, статии от списания и доклади от конференции, които библиотеката не притежава, но може да достави за вас от други библиотеки в страната. Услугата е платена и може да я заявите онлайн, от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Международно междубиблиотечно заемане

Чрез международното междубиблиотечно заемане можете да поръчате и ползвате книги и статии от колекциите на библиотеки извън страната. Услугата е платена и може да я заявите онлайн, от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Електронна доставка на документи

Под формата на PDF файл в електронната си поща получавате желаните от вас статии от списания, вестници, сборници или глави от книги. Услугата е платена и може да я заявите онлайн от меню “Услуги” в сайта. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

12


13


Моите списания

Чрез тази услуга получавате актуална информация за съдържанието на новите периодични издания в библиотеката. Информацията се изпраща по e-mail и съдържа сканирана страница със съдържанието на избраното от вас издание. За да се регистрирате, е необходимо да попълните електронен формуляр от меню “Услуги” в сайта на библиотеката. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Електронен абонамент

Чрез електронния абонамент можете да получавате в електронната си поща бюлетина на библиотеката. От него ще се информирате за всички нови заглавия, постъпили през последния месец, ще намерите информация за събитията, предстоящи изложби, нови продукти и услуги в библиотеката. За да се регистрирате е необходимо да попълните електронен формуляр от меню “Услуги” в сайта на библиотеката. За повече информация: отдел “Комплектуване и каталогизация”, тел. 8110192, в. 1192; 8110295, в. 1295, library@nbu.bg

Консултация при ползване на бази данни

Услугата ви дава възможност да се запознаете с основни принципи на работа при различните бази данни, за които библиотеката е абонирана. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg 14

Помощ от специализиран библиотекар

Той помага да се ориентирате по-добре в информационните източници в конкретна научна област и предлага подходящите за вас ресурси и услуги. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Заявка за покупка на литература

В случай че библиотеката не притежава търсено от вас заглавие, което ви е необходимо за учебния процес или научно-изследователска работа, може да го предложите за покупка. Необходимо е да попълните електронен формуляр от меню “Услуги” в сайта на библиотеката. За повече информация: отдел “Комплектуване и каталогизация”, тел. 8110192, в. 1192; 8110295, в. 1295, library@nbu.bg

Услуги за хора с увредено зрение

Библиотеката разполага със специализирано работно място за хора с увредено зрение. То е снабдено с компютър със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и със специализирана периферия - брайлов принтер и брайлов дисплей. За повече информация: Координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение, тел. 8110193, в. 1193, library@nbu.bg


Компютърни услуги

В компютърните центрове ви предлагат следните услуги: • интернет достъп; • достъп до софтуерните продукти на MS Office – Word и Excel; • разпечатване на лазерен черно-бял принтер до формат А4; • разпечатване на лазерен цветен принтер до формат А3; • използване на компютър за текстообработка; • сканиране; • запис на CD; • дигитализация на звук; • дигитализация на текст. Важно е да знаете, че всички услуги са платени. Изключение прави само достъпът до интернет, който е безплатен за студенти, преподаватели и служители в университета. За повече информация: Компютърен център I – библиотека, етаж 1, тел. 8110194, в. 1194; Компютърен център II - корпус 2, стая 103, тел. 8110673, в. 2103, library@nbu.bg

Услуги в Технологичен център “Minolta” Разположен е в залата със сините столчета в близост до бюро “Информация”. В него с помощта на технически сътрудник може да ползвате следните услуги: • черно-бяло копиране до формат А3; • черно-бяло разпечатване до формат А3; • черно-бяло сканиране до формат А3; • изпращане и получаване на факс (от и на факс 8110195). Услугата черно-бяло копиране до формат А3 може да се използва срещу заплащане на страница. Извън работното време на техническия сътрудник центърът работи с карти на самообслужване.

Копирни услуги

Услуги в Копирен център “Xerox” Разположен е вляво след главния вход на библиотеката. В него с помощта на технически сътрудници може да ползвате следните услуги: • черно-бяло копиране и разпечатване до формат А3; • цветно копиране и разпечатване до формат А3; • ламиниране; • черно-бяло сканиране до формат А3; • подвързване (твърди и меки корици, спирали). Карти за копиране се продават на място в центъра. За повече информация: Копирен център “Xerox” тел. 8110197, в. 1197, library@nbu.bg

Безплатни карти за копиране

Всеки студент в редовна форма на обучение получава едноктратно безплатна карта за копиране от технологичен център “Minolta” и я ползва единствено там. В началото на всеки семестър тази карта се зарежда от техническия сътрудник с 250 бр. безплатни страници. След приключване на обучението в университета картата трябва да се върне в библиотеката на бюро “Заемна служба”. За повече информация: Технологичен център “Minolta”, тел: 8110193, в. 1193, факс: 8110195, library@nbu.bg

Копирен център “Toshiba” Намира се в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”, а за удобство допълнителна машина има в компютърен център ІІ във 2-ри корпус, зала 103. Центърът работи на самообслужване, като може да ползвате само черно-бяло копиране максимум до формат А3. Карти за копиране се продават на бюро “Заемна служба”, бюро “Справочнобиблиографска информация”, компютърни центрове I и II във 2-ри корпус, зала 103. За повече информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Всички видове карти за отделните копирни центрове са валидни до изчерпване на броя страници за копиране, с които са заредени. В “Ценоразпис за услугите в библиотеката на НБУ”, публикуван в меню “Услуги” в сайта, е изнесена информация за цените на всички платени услуги.

15


16


Обслужващи звена Бюро “Заемна служба: – регистрация и издаване на читателска карта; – заемане на желаните от вас заглавия за дома; – презаписване на вече заети библиотечни материали; – издаване на бележка, удостоверяваща, че не дължите книги и сте върнали безплатната карта за копиране; – получаване на запазен екземпляр за дома. За повече информация: тел. 8110196, в. 1196, library@nbu.bg Бюро “Информация” / Технологичен център “Minolta”: – регистрация и издаване на читателска карта; – получаване на безплатна карта за копиране; – зареждане на картата с безплатни страници; – информация за работното време; – запознаване с общите условия и правила за ползване; – помощ при работа с електронен каталог; – копиране, принтиране, сканиране и факс услуги; – и всички въпроси за библиотеката, които ви интересуват. За повече информация: тел. 8110193, в. 1193, library@nbu.bg Бюро “Справочно-библиографска информация”: – специализирано търсене в електронния каталог; – помощ при ползване на колекциите: “Книги”, “Справочни издания”, “Периодични издания”, “Лични библиотеки”, “Дипломни работи и дисертации”, депозитна библиотека “IMF” и “Аудиовизуални документи”; – консултация за работа с бази данни и помощ при използването им; – информация за всички библиотечни и информационни услуги, предлагани от библиотеката. За повече информация: тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg В читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.н.”: – ползване на всички документи, които библиотеката притежава след регистриране и предоставяне на читателска карта; – запазване за срок от един месец на избрани от вас заглавия, които възнамерявате да ползвате по-дълго. Ако в продължение на пет последователни дни не ги ползвате, документите се освобождават. – в залата за колективна работа може съвместно с ваши колеги, да обсъждате общи задачи, свързани с учебния процес;

17


– ползване на специализираните места за работа с електронните ресурси, до които библиотеката осигурява достъп; – възможност за ползване на личен компютър и безжичен интернет; – всички материали, с които сте работили, оставяте на библиотекарите. За повече информация: тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg

Сигурност

Библиотеката е обществено пространство, различно от учебните зали и аудитории. Тук в даден момент могат да се съберат десетки читатели, както представители на академичната общност, така и външни потребители. Използването на гардероба е задължително, а внасянето на личен багаж е забранено. Следвайте съветите на охраната на библиотеката и не оставяйте личните си вещи без надзор. Предварително се запознайте с плановете за евакуация на етажа или помещението, в което се намирате. В случай на пожар или друга извънредна ситуация, следвайте указанията на охраната и библиотекарите.

Нашата молба към вас!

Университетската библиотека е място за самоподготовка, учене или изследователска работа. За да осигурим тиха и спокойна творческа атмосфера, ни е необходима вашата помощ и разбиране. В библиотеката не се пуши и не се консумират храни и напитки. Препоръчваме ви, все пак ако внасяте течност, тя да бъде в плътно затворена бутилка. Водете тихи разговори и намалете звука на мобилния си телефон, когато се намирате на територията на библиотеката и пазете тишина в тихите зони. Така ще бъдете сигурни, че не пречите на другите читатели около вас. И не на последно място, използвайте книгите и списанията с необходимото внимание, като не ги повреждате чрез подчертаване на текста и нанасяне на бележки върху него. Уведомете най-близкия до вас библиотекар в случай на забелязана повреда. Благодарим ви!!!

18


19


20


21


22


Съставители: Текст: Радостина Тодорова, Началник отдел “Библиотечни и информационни услуги” Гергана Мартинова, библиотекар Снимков материал: Маргарита Тимчева, технически сътрудник Радостина Тодорова, Началник отдел “Библиотечни и информационни услуги” Архитектурни планове: Силвия Цветкова, студент в НБУ

Издателство на Нов български университет София 1618, ул. Монтевидео № 21, стая 125

© Предпечат:

www.selektabg.com

23


Нов български университет Как да се свържете с нас Тел.: 8110296 Факс: 9556080 Електронна поща: library@nbu.bg ICQ: NBU_Biblioteka Skype: NBU_Biblioteka Електронен каталог: http://qopac.nbu.bg/eosweb/opac/ Уебсайт: http://www.nbu.bg/index.php?l=27 Пощенски адрес: Библиотека Нов български университет ул. “Монтевидео” № 21 1618 София

24

Patevoditel  

Patevoditel na bibliotekata