Page 1

AVU-BASISPAKKE

januar – maj 2013

For dig der f.eks. er færdig med sprogskolen og gerne vil lære mere dansk, men måske også har brug for matematik, engelsk eller samfundsfag.


AVU-BASISPAKKE JANUAR 2013 Samlet timetal

Fag Dansk som 2. sprog basis (DSA)

90

Matematik basis (MAT)

60

Engelsk basis (ENG)

60

FVU - dansk 1-2-3-4

45

Samfundsfag G (SAMF)

45

Ugedag

Tidspunkt

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tirsdag Torsdag

SU-timer

08.05 - 10.25 08.05 - 10.25 08.05 - 09.05 10.35 - 11.35 08.05 - 10.25 08.05 - 10.25 10.35 - 13.00 10.35 - 11.35 10.35 - 11.35 09.25 - 13.00 12.00 - 13.00 09.25 - 11.35

8

5,5 5,5 4* 4

* Hvis du er 18-19 år og har AVU-fag

SÅDAN LIGGER TIMERNE I ET SKOLESKEMA Tidspunkt 08.05 - 09.05 09.25 - 10.25 10.35 - 11.35 12.00 - 13.00

Mandag MAT MAT ENG ENG

Tirsdag DSA DSA ENG SAMF

Onsdag DSA DSA ENG

Torsdag DSA SAMF FVU SAMF FVU FVU

Fredag MAT MAT DSA

For at få SU skal du have 23 lektioner (17 - hvis du har børn under 7 år). Kontakt studievejleder Sif Svaneby for yderligere oplysninger og tilmelding via skolens kontor på 87 93 30 70.

2

Højvangens Torv 2 | 8660 Skanderborg | 87 93 30 70


AVU-BASISPAKKE PÅ SKANDERBORG-ODDER CENTER FOR UDDANNELSE

7. januar – 3. maj 2013

PRISER Det koster 110 kr. at tilmelde sig et AVU-basisfag (og andre niveauer). FVU-undervisning er GRATIS. NB: • Har du en videregående uddannelse vil prisen for de enkelte fag være væsentlig højere – ca. 100 kr. pr. undervisningstime • Betalingsloven siger, at kommunerne skal betale for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Kontakt AVU- studievejleder Sif Svaneby via skolens kontor 87 93 30 70 for at høre nærmere / tilmelde dig.

wwww.soh.dk

3


DANSK SOM ANDETSPROG – BASIS I dansk som andetsprog lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser. Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. Du lærer også at arbejde med læsning af lettere danske tekster og deres opbygning. Om faget Vi arbejder med: • • • • • • • •

Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning Sproglig korrekthed Teksters opbygning Genrer, person- og miljøkarakteristik Læsning, læsestrategier og ordforråd Udtale Argumentationsteknikker Kommunikation

MATEMATIK – BASIS Matematik - basis er undervisning for voksne i matematik på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde grundigt med forståelse af helt grundlæggende matematiske begreber. I undervisningen vil du opleve, hvordan begreberne bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge. Om faget I undervisningen arbejder vi med disse matematiske begreber: • Vores talsystem • Plus, minus, gange og dividere • Brøker • Procent • Enheder (fx km, g, cl, m3) • Geometriske figurer. Prøve Der afholdes ikke prøve efter matematik - basis, men du kan få deltagerbevis.

I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du computer, og it indgår som et naturligt led ved informationssøgning m.m. Prøve Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog basis, men du kan få deltagerbevis.

4

Højvangens Torv 2 | 8660 Skanderborg | 87 93 30 70


AVU-BASISPAKKE PÅ SKANDERBORG-ODDER CENTER FOR UDDANNELSE

7. januar – 3. maj 2013

ENGELSK – BASIS

SAMFUNDSFAG G

Engelsk basis er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du kan genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du får også viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget.

Er det moderne demokratiske samfund svært at overskue?

Om faget For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder vi med: • Udtale og ordforråd • Kortere tekster om dagligdags emner • Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande • Dele af den centrale engelske grammatik • Enkle samtaleteknikker • Søgning af informationer på internettet • Brug af hjælpemidler, for eksempel ordbøger, pc og enkle, grammatiske oversigter. Prøve Der afholdes ikke prøve efter engelsk basis, men du kan få deltagerbevis.

wwww.soh.dk

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold og deres aktuelle udvikling. Gennem arbejdet med sociale, politiske og økonomiske forhold får du et indblik i det danske samfund. Faget er med til at øge din viden om samfundet og dermed øge dine handlemuligheder i det danske samfund. Samfundsfag sætter dagligdagen i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Om faget Vi arbejder med: • • • • • • •

Demokrati og menneskerettigheder Det politiske system, herunder de politiske partier Grundloven Retsvæsenet Velfærdssamfundet Livsformer og familietyper Sociale og kulturelle forskelle i Danmark

5


YDERLIGERE JANUAR-TILBUD Vi har igangværende AVU- engelsk-hold, hvor du kan optages, hvis du har de fornødne forudsætninger

Fag Engelsk G - begynder Engelsk G - fortsætter Engelsk D Aften Engelsk G

Resterende timetal 37,5 37,5 37,5

Ugedag Torsdag Tirsdag Mandag

Tidspunkt 13.00 - 15.45 12.00 - 14.45 13.00 - 15.45

SU-timer 3,3 3,3 3,3

45

Onsdag

18.00 - 20.50

4

NB: Hvis du er parat til at gå på G ( = 9. kl.) eller ED ( = 10. kl.) har vi undervisning i dansk, matematik, engelsk og historie. Kontakt studievejleder Sif Svaneby for at høre nærmere 87 93 30 70

Vi har også disse aftenhold fra januar:

Fag FVU - dansk 3-4* FVU - dansk 1-2* Engelsk basis - fagelement

Samlet timetal 30 30 29,5

Ugedag Mandag Tirsdag Tirsdag

Tidspunkt SU-timer 18.00 - 20.10 2,7 18.00 - 20.10 2,7 18.35 - 20.50 3

}

Hvis du er 18-19 år og har AVU-fag

* Kontakt os hvis dette ikke dækker dit behov.

FVU-DANSK FVU-dansk er GRATIS. Det er undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. På de forskellige trin lægges der vægt på, at deltagerne forstår de læste tekster, kan bruge dem og selv er i stand til at lave skrevne tekster. Du vil blive undervist i emner som: • Læse- og staveteknikker • Orddannelser • Grammatik • Læseforståelse • Skriftlig fremstilling • Brug af skrevne tekster I undervisningen inddrages forskellige teksttyper fra deltagernes hverdag Der afholdes FVU-prøver maj-juni 2013. Kontakt Dorthe Lund for at høre nærmere på 87 93 30 70

6

Højvangens Torv 2 | 8660 Skanderborg | 87 93 30 70


AVU-BASISPAKKE PÅ SKANDERBORG-ODDER CENTER FOR UDDANNELSE

7. januar – 3. maj 2013

PRISER Det koster 110 kr. at tilmelde sig et AVU-basisfag (og andre niveauer). FVU-undervisning er GRATIS. NB: • Har du en videregående uddannelse vil prisen for de enkelte fag være væsentlig højere – ca. 100 kr. pr. undervisningstime. • Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for dig, hvis du er: 1. 2. 3. 4.

Kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager Fleksjobvisiteret og ledig Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller starthjælp A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse. 5. Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge. Betalingsloven betyder dermed, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven. Prisen for de enkelte fag vil være ca. 100 kr. pr. undervisningstime. Kontakt AVU-studievejleder for at høre nærmere. 87 93 30 70

wwww.soh.dk

7


AVU-BASISPAKKE  

For dig der f.eks. er færdig med sprogskolen og gerne vil lære mere dansk, men måske også har brug for matematik, engelsk eller samfundsfag.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you