Page 1

#2

Nyt magasin til dig hvis boligdrømme ikke skal forblive drømme


Artikel

STORBYENS PULS TRÆKKER Jo tættere man kommer storbyens bankende hjerte, jo højere bliver kvadratmeterprisen. Et summende byliv med menneskemylder i gaderne og cafeer, restauranter og teatre lige uden for døren er noget, som over halvdelen af beboerne i de centrale dele af København prioriterer højt. Det viser en undersøgelse, som Realkreditrådet offentliggjorde midt i november. Det er specielt København K, også kaldet ”middelalderbyen”, brokvartererne og Frederiksberg, der trækker. Men også Gentofte kan registrere kraftigt stigende priser. Det koster ekstra at bo i nærheden af alt det spændende og interessante. Man skal ikke længere væk end til Nordvest, Sydhavnen eller Valby, før priserne falder. Det giver så til gengæld mulighed for, at en anden type kunder med knap så høje indtægter kan komme ind på boligmarkedet. Når vi taler boligpriser, er det endnu en gang hovedstadsområdet, der trækker landsgennemsnittet i vejret. Vel er tempoet gået lidt ud af prisstigningerne i årets 3. kvartal i forhold til de to første. Men det går stadig opad for alle boligtyper, selv om villaer og rækkehuse ikke helt kan følge med stigningerne på lejligheder.

Det er dog stadig kun hovedstadsregionen, Århus og Østjylland, der oplever mærkbare prisstigninger. I de områder har danskerne til gengæld også fået et langt mere positivt syn på boligmarkedet. Nu tror hver anden, at huspriserne vil fortsætte med at stige det næste halve år. Det er klart flere end for bare 9 måneder siden, skriver Boligsiden.dk. Samtidig med stigende priser er salgstiden blevet kortere. Dertil kommer, at udbuddet er vokset, fordi folk nu igen tør sætte deres bolig til salg uden frygt for store økonomiske tab. Mange har hidtil holdt sig tilbage, fordi de købte, mens priserne var helt i top i 2006-07, og derfor ville et salg for bare et år siden have været ensbetydende med økonomisk tab. Men med de stigende priser kan eventuelle tab formindskes eller helt undgås. Udviklingen har mange steder betydet, at boliger oftere og oftere sælges uden afslag. Og vil man bo tæt på storbyens pulserende arbejds- og fritidsliv i de eftertragtede bydele, risikerer man at ryge i budkrig med en konkurrerende køber – med det resultat, at prisen ryger op over udbuddet.

2


2

Artikel

4

Intro

5 Klumme 6

Østerbro

14

Nørrebro / Nordvest

19 Frederiksberg / Vesterbro 22

København City

26

Valby

30

Interview – Anitta Behrendt

34

Gentofte

38

Hellerup

42

Lyngby / Virum

46

Rødovre

50

Hvidovre

54

Feature – Aamanns

60

Brønshøj

64

Kbh. S / Kastrup / Dragør

3


INTRO

Velkommen til andet nummer af The Local, som er de københavnske LokalBolig-mægleres boligmagasin. Her finder du et bredt udsnit af boliger til salg i hovedstaden – præsenteret med flotte fotos og QRkoder i lækkert layout. LokalBolig er Danmarks hurtigst voksende ejendomsmæglerkæde, kåret som gazellevirksomhed af dagbladet Børsen i både 2011 og 2012. The Local udkommer hver 2. måned. Her sætter vi på skift fokus på LokalBolig i de bydele, der står bag udgivelsen af magasinet. Det drejer sig om Brønshøj, Dragør, Dyssegård, Frederiksberg, Gentofte, Hellerup, Hvidovre, Kastrup, Lyngby, Nordvest, Nørrebro, Rødovre, Stenløse, Sundby, Søborg, Valby, Vesterbro, Virum og Østerbro. I første nummer af The Local satte vi Nørrebro i centrum. Denne gang er det Østerbro – Københavns fine, gamle brokvarter. Østerbro dækker et stort område, hvor Ydre Østerbro er den familievenlige del med god plads og brede, lyse gader uden det vilde natteliv. Til gengæld leves livet på Indre Østerbro efterhånden på de samme høje nagler som Nørrebro med perlekæder af cafeer, restauranter, specialbutikker, m.m. Specielt gaderne ud mod Søerne er eftertragtede. Her ser vi igen priser i det samme høje niveau som i 2006-07. LokalBolig Østerbros mægler Nicolai Maare Bai åbnede forretningen i februar 2008, så han og hans medarbejdere har gennem de seneste næsten seks år oparbejdet et indgående kendskab til lokalområdet. Det har givet kontant bonus i form af en selvstændig kåring af LokalBolig Østerbro som gazellevirksomhed i 2012 efter en vækst på hele 321 pct. Den slags kan kun lade sig gøre, når chefen stoler på sine medarbejdere og giver dem ansvar. Det er der også behov for i en bydel, hvor der er ”sindssygt meget gang i salget”, og hvor der er mangel på boliger til salg. Presset betyder, at der i LokalBoligs forretningslokaler næsten altid er lys og medarbejdere indtil 21-22 tiden om aftenen – et håndgribeligt bevis på, at LokalBolig er til for kunderne, og at vi lever op til kædens værdier: Passion for at sælge boliger.

Nicolai Maare Bai Indehaver, LokalBolig Østerbro

4


Klumme

Rigtig prissætning kræver lokalkendskab ning om, at den gamle bolig nok skal blive solgt, når nu markedet igen går op. Som sælger skal du huske, at selv i Københavns kommune vokser træerne ikke ind i himlen. Trods de mange positive eksempler på lynhurtige handler, tager det i gennemsnit stadig 88 dage at sælge en lejlighed i kommunen. Det er 28 dage hurtigere end for blot et år siden. Men altså stadig temmelig lang tid, fremgår det af en analyse fra Boligsiden.dk Ifølge Boligsiden er en forlænget salgsperiode ensbetydende med faldende priser. Tager et salg 5-6 uger, må sælger i snit give et prisnedslag på 4 pct. Tager salget 8 uger, falder prisen med 5 pct. Derfor er det en god ide at bruge en ejendomsmægler med det helt rigtige lokalkendskab, når du går i salgstanker. Bliver prisen som udgangspunkt sat rigtigt, vil sælger ofte opleve, at en anden køber trænger sig på, hvis den første bruger for lang tid på at tænke over tingene eller forlanger afslag i prisen. For den forsmåede køber er der dog trøst at hente i det faktum, at jo hurtigere boligerne bliver solgt – og til de rigtige priser – jo flere kommer der til salg.

Den sikre opskrift på at få solgt sin bolig så hurtigt som muligt, og med så lille et afslag som muligt, er at sætte prisen så tæt på markedsværdien som muligt. Det lyder jo indlysende enkelt, grænsende til det banale. Men i disse tider, hvor priserne i en række københavnske bydele er steget med to-cifrede procentsatser i løbet af 2013, kan det faktisk være noget af en kunst. Nogle vil sætte prisen for højt ud fra en går-den-så-går-den holdning og en ide om, at man bare kan give afslag, hvis prisen har været for høj fra starten. Andre vil føle sig fristet til at skrue godt op for prisen i bevidstheden om, at priserne generelt er steget meget det seneste års tid. Men ræsonnementerne holder ikke. For selv om der er kommet langt flere købere på banen, så gælder der på boligmarkedet stadig en tommelfingerregel om, at høje udbudspriser, lange salgstider og store prisnedslag hænger sammen. Hvis prisen sættes for højt, bliver kunderne væk. Når en bolig har mistet nyhedens interesse og bliver ved med at dukke op i boligannoncerne, opstår den tanke hos køberne, at der må være noget galt, siden den ikke bliver solgt. Og så er sælger desværre havnet i en negativ spiral, hvor de potentielle købere begynder at kræve store nedslag i prisen. Når sælger afviser, forlænges salgsperioden yderligere, og så fremdeles. For at gøre ondt værre har sælger måske allerede købt ny bolig, ud fra en betragt-

Så rådet fra de erfarne mæglere med det store lokalkendskab er altså, at du som sælger skal få sat den rigtige pris på din lejlighed fra første færd. Dermed bliver liggetiden kortere, og du undgår at skulle forhandle prisen længere ned, end du havde regnet med.

5


ØSTER B RO ET FINT FARVEL PÅ 14 DAGE ...

i den ånd, at jeg gerne vil videregive det til en ny familie, der også skal have nogle gode år her. Så er det mindre

Mit ønske er at være anonym, men ikke desto mindre

væsentligt, om prisen er et nøk i den ene eller anden

har jeg som tilfreds sælger af et byggeforeningshus på

retning.

Østerbro lyst til fortælle om mine oplevelser med at handle ejendom hos LokalBolig. Faktisk er jeg både sælger

Tidligt op og sent i seng

af et byggeforeningshus og min datters lejlighed.

Som privatperson er det ikke tit, jeg sælger en ejendom, så det er vigtigt, at jeg føler mig sikker, og at jeg omgiver

Jeg vælger LokalBolig på grund af ejeren, Nicolai Maare

mig med nogle dygtige mennesker, der ved, hvad det

Bai. Han har en god tilgang til det at sælge ejendomme.

handler om og kan agere i tråd med mine værdier. Det

En tilgang, som jeg respekterer og påskønner – både som

oplever jeg hele vejen igennem hos LokalBolig - og mere

sælger, men også som menneske. Nicolai har nogle fine

til. Da Nicolai tager på ferie i en uge, frygter jeg, at alt går

værdier og en adfærd, der vækker tillid hos mig.

i stå. Men tværtimod – det varetages på bedste vis af bl.a. Tone og Camilla. Og tilmed bliver aftalen lukket af dem.

Det gælder faktisk hele LokalBolig-teamet. De er oprigtigt optaget af at hjælpe mig – også når det gælder udfordringer uden for deres ansvarsområde. Det er

“For mig er det vigtigt, at der er en god handel for både køber og sælger. Og grundlæggende er jeg meget tilfreds med prisen og har også fået mere end forlangt.”

imponerende at opleve deres oprigtige glæde, når tingene falder i hak, også efter at købsaftalen er underskrevet. Den form for dedikation sætter jeg stor pris på. Byggeforeningshus solgt på 14 dage over prisen Faktisk har jeg haft huset til salg før hos en anden mægler. Der er mange problemer, og alt er meget besværligt – 220 dage uden et håndgribeligt resultat. Da en køber springer fra i sidste øjeblik, stopper al lyst til at sælge huset. Da jeg på et senere tidspunkt møder Nicolai fra

- En anonym Østerbro-borger

LokalBolig, vækkes min interesse på ny for at sælge vores byggeforeningshus – i alt fire etager med hems. På 14 dage og til samme udbudspris, som den tidligere mægler ikke

Spørgsmålet er, hvorfor oplevelsen hos LokalBolig er en ganske anden end andre steder?

kunne sælge til, får vi solgt vores ejendom.

Det taler jeg med Nicolai om en dag. Når man som

Huset gror på én

jeg er en lille, selvstændig mægler med egen butik, er

Nogle vil nok spørge sig selv, om huset blev solgt lidt for

præmissen en anden. Jeg er ikke en del af en kæde med

billigt, når det nu røg så hurtigt. Tja, måske kunne jeg have

masser af kapital i ryggen, der subsidierer og hjælper.

fået lidt mere, men jeg vil hellere have en tilfreds køber,

Hos os står vi tidligt op og kommer sent i seng for at løse

som jeg ved har betalt en fair pris – end udsigten til at

opgaverne på bedste vis, siger han.

mødes i byretten eller over diskussioner om alle mulige og umulige detaljer.

Og de løser opgaverne så godt, at almindelige privatpersoner som mig kan handle ejendom med ro i

For mig er det vigtigt, at der er en god handel for både

maven og vished om, at de kyndigt og professionelt vil

køber og sælger. Og grundlæggende er jeg meget tilfreds

varetage min boligsag. Både denne, men også ejendomme,

med prisen og har også fået mere end forlangt.

jeg skal handle i fremtiden.

Min familie og jeg har boet i huset i en del år og haft et

- En anonym Østerbro-borger

dejligt liv her. Sådan et hus gror lidt på én – og det er også

6


Østerbro / 43 58 23 33

Rækkehus Jens Juels Gade 49, 2100 København Ø Bolig 135 m², Grund 74 m², 5 vær. Kontant 7.495.000, Udb. 375.000 Brutto 39.912, Netto 33.629 Energimærke D Sagsnr. 12-NB3219

7


Østerbro / 43 58 23 33

Ejerlejlighed Classensgade 19, 2100 København Ø Bolig 210 m², 6 vær. Kontant 6.500.000, Udb. 325.000 Brutto 38.363, Netto 34.047 Energimærke E Sagsnr. 12-NB3172

8


Østerbro / 43 58 23 33

Ejerlejlighed Scherfigsvej 3A, 2100 København Ø Bolig 199 m², 6 vær. Kontant 4.995.000, Udb. 250.000 Brutto 29.229, Netto 26.348 Energimærke D Sagsnr. 12-NB3004

9


WILLEMOES GADE Østerbro-borgere har ofte området omkring Willemoesgade i kikkerten, når de overvejer et lokalt redeskift. Charmen er ikke svær at få øje på her. Som en af de få er Willemoesgade en lang brostensbelagt gade med charmerende næsten 100 år gamle rønnebær allétræer og et gadeliv der summer af lokalt nærvær. Willemoesgade har et historisk vingesus over sig med en overvægt af bygninger, der kan dateres tilbage til 1890’erne med talrige ornamenter og udsmykninger, men holdt i forholdsvis kontrollerede rammer. Historicisme er vist det korrekte historiske begreb om byggestilen, hvis vi skal bringe arkitektens ordforråd i spil. I dag summer Willemoesgade af, bl.a. børnefamilier og entreprenante sjæle, med små specialiserede håndværkere som Mette Palsteen og independent shops og caféer som Lionel’s lille franske Bistrot Figaro med mere end 200 vine på kortet. Her mødes de lokale til en snak om livet i stort og småt på gaderne og stræderne omkring Willemoesgade. Her er livet vibrerende og vitalt i et voksent og underspillet format, som i den grad smitter af på de omkringliggende sidegader.

10


Østerbro – Tapetserer Mette Palsteen

Stof til eftertanke Lidt nede af Willemoesgade, nærmere beteg-

inden­for i et privat hjem”, fortæller Mette som altid

net nr. 11, støder du på, hvad der måske først

har vidst at dette fag var hendes kald. Dagene er der-

ligner en lille hjørnebutik i stueniveau med en

for også stadig lange, da detaljerne altid knokles på

forkærlighed for puder og stoffer. Men bagved

plads med stor præcision. Det er sjovt, det er som

og nedenunder udfolder der sig et værkstedsliv,

om denne her stemning af dedikation og passioner-

som kan tage pusten fra de fleste. Her huserer

et arbejdsomhed er nærmest et vilkår i denne gade.

tapetserer Mette Palsteen flankeret af hendes møbelsnedkermand og forretningspartner

Hvis du er på jagt efter stoffer og tapeter i

Claus Palsteen og deres team af håndværkere.

international klasse, så er det hos Mette i Willemoesgade du skal kigge forbi. Her finder

Inden for den professionelle indretningsverden har

du altid de bedste metervarer fra brands

de fleste kendt til Mette & co. i mange år. På kun-

som Designers Guild, Christian Lacroix, Mark

delisten står blandt mange andre både Højesteret,

Alexander, Sonia Rykiel og Ralph Lauren. Forvent

Mærsk, Christiansborg Slot og Sticks’n’Sushi restau-

ikke en butik i traditionel forstand. Det her er et

ranterne. Så det er nok ikke en overdrivelse at sige,

arbejdende værksted, hvor man kan komme ind

at du hos Mette Palsteen i Willemoesgade løber

og se metervarerne og møde håndværkerne bag.

ind i et af de mest anerkendte værksteder, når det drejer sig om boligindretning og møbelrestaurering.

Kommer du for at få personlig sparring, så er det en god idé at booke tid hos Mette først, da der er tryk på

De store erhvervskunder fylder naturligvis meget i

kedlerne herinde. En indretningsudforing bliver ta-

ordrebogen, men Mettes store passion ligger sær-

get alvorligt her, så betragt dit besøg hos Mette Pal-

ligt hos de private kunder, der går efter den helt

steen som et besøg hos psykologen. Der skal være

delikate løsning til eksempelvis soveværelset, hele

tid og ro til at forklare og få indsigt i de mekanismer

første salen, eller måske blot tapetseringen og den

der er på spil, så der kan problemløses fokuseret

rigtige koordinering i entréen. “Der sker altid no-

og målrettet. Willemoesgade kan vist roligt kaldes

get særligt og personligt, når man bliver inviteret

en gade for de passionerede og dedikerede sjæle.

11


Østerbro / 43 58 23 33

Ejerlejlighed Engelstedsgade 49, 2., 2100 København Ø Bolig 89 m², 4 vær. Kontant 2.795.000, Udb. 140.000 Brutto 15.170, Netto 12.896 Energimærke E Sagsnr. 12-NB3099

12


Østerbro / 43 58 23 33

Ejerlejlighed Strandboulevarden 107. 3 th, 2100 København Ø Bolig 108 m², 4 vær. Kontant 3.499.000, Udb. 175.000 Brutto 20.259, Netto 17.719 Energimærke D Sagsnr. 12-NB3147

13


Nørrebro / Nordvest / 35 39 15 55

NØRREBRO NORDVEST en anden mægler uden resultat, og det har været

VORES KUNDER SIGER...

en god beslutning. Jeg er meget tilfreds med Et fint og meget professionelt forløb. Fra første møde var vores indtryk af mægleren fra LokalBolig meget positivt. Han kunne begejstres over vores lejlighed, og vi følte hurtigt, at han (og LokalBolig) var de rigtige til at sælge for os. Forløbet blev nøje beskrevet, og der var en klar forventningsafstemning – hvilket var nødvendigt på grund af vores forholdsvis høje krav til udbudsprisen. Mæglerens skitsering af forløb og vurdering af processen viste sig at holde stik, og vi solgte endda væsentligt hurtigere end forventet – og til den pris, som vi havde udbudt til.

salget og har fået en god pris set i lyset af et svært

- Casper & Marlene

Vi er utrolig glade for at LokalBolig var så hurtige

boligmarked. Det hænger ikke mindst sammen med den vedholdende og ihærdige indsats LokalBolig har ydet. Jeg er hele vejen igennem salgsprocessen blevet mødt med stor forståelse for min situation og fået en meget ærlig og professionel rådgivning. Hvis man ønsker en mægler, man kan have fuld tillid til, og som skaber resultater, kan jeg varmt anbefale LokalBolig. - Lisbeth Søgaard Nielsen

til at finde en køber til vores lejlighed. Takken, Før jeg henvendte mig til LokalBolig Nørrebro, havde jeg i flere måneder forgæves forsøgt at sælge min andelslejlighed gennem Den Blå Avis. LokalBolig Nørrebro’s professionelle håndtering og materiale fik hurtigt gang i fremvisningerne, og indenfor 2 måneder var lejligheden solgt. - Carsten Hollstein Eriksson Jeg har netop solgt min lejlighed på Nørrebro gennem LokalBolig. Jeg valgte LokalBolig efter at have haft min lejlighed til salg hos

for at det er gået så hurtigt, tilfalder efter vores opfattelse LokalBolig, som har et rigtig

At sælge sin lejlighed til den ”rigtige” pris og indenfor rette tidsrum, handler om tillid. Det får man hos LokalBolig. De har den rette positive indstilling og et nærværende og personligt engagement. Deres kendskab til lokalområdet er et stort plus. At sælge sin bolig er en krævende proces som LokalBolig guider dig igennem. - Charlotte Vyff

14

godt lokalkendskab og som har været gode til at få folk ud at se lejligheden. Derudover har de været meget professionelle og holdt os opdateret igennem processen. - Rune


Nørrebro / Nordvest / 35 39 15 55

Andelslejlighed Slangerupgade 8, 2. tv., 2200 København N Bolig 75 m², 3 vær. Kontant 995.000 Boligafgift 2.791, Forbrug 625 Energimærke D Sagsnr. 11-WM1097

Andelslejlighed Jægersborggade 55, st. th., 2200 København N Bolig 52 m², 2 vær. Kontant 735.000 Boligafgift 2.196, Forbrug 538 Energimærke D Sagsnr. 11-JC1041

15


Nørrebro / Nordvest / 35 39 15 55

Ejerlejlighed Guldbergsgade 5, 1. dør, lejl. 3, 2200 København N Bolig 47 m², 2 vær. Kontant 1.850.000, Udb. 95.000 Brutto 11.118, Netto 9.751 Energimærke D Sagsnr. 11-FM1075

Denne bolig bliver ikke annonceret på nettet. Ring for yderligere info. 35 39 15 55 Ejerlejlighed Borups Alle 231A, 3. th. 2400 København NV Bolig 104 m², 4 vær. Kontant. 2.395.000, Udb. 120.000 Brutto 16.173, Netto 14.454 Energimærke: D Sagsnr. 11-JC0970

16


Nørrebro / Nordvest / 35 39 15 55

Ejerlejlighed Kronborggade 26, 1. tv., 2200 København N Bolig 85 m², 3 vær. Kontant 2.595.000, Udb. 130.000 Brutto 16.433, Netto 14.405 Energimærke C Sagsnr. 11-CM1088

17


Frederiksberg / Vesterbro / 33 86 15 55

Ejerlejlighed H.C. Ørsteds Vej 50A, 3.th., 1879 Frederiksberg C Bolig 133 m², 5 vær. Kontant 4.599.000, Udb. 230.000 Brutto 25.805, Netto 22.577 Energimærke C Sagsnr. 15-PR0035

18


FREDERIKSBERG X

V E STERBRO VELKOMMEN HOS LOKALBOLIG FREDERIKSBERG...

Årsagen til at jeg valgte LokalBolig var den gode og professionelle håndtering jeg oplevede som køber. At vælge jer igen som sælger af selvsamme bolig var oplagt. I er meget profesionelle, yderst venlige og har orden i tingene. Desuden har I et højt informations­ niveau og jeg har følt mig tryg og godt behandlet hele vejen igennem. Men måske den allervigtigste grund til min tilfredshed er mæglers entusiasme og engagement.

Da vi åbnede vores forretning på Gammel Kongevej 146 for over 5 år siden, var vores mål, at skabe en ejendomsmæglerbutik, som tilbyder kunderne på Frederiksberg og Vesterbro et stærkt lokalt alternativ når de skal sælge deres bolig. Vi ønskede at være den stærke, ansvarlige, ordentlige og passionerede ejendomsmægler, som kunderne i høj grad vælger, fordi de har hørt godt om os fra venner og bekendte. Vi ville med andre ord basere vores succes og vækst på at skabe gode resultater og høj kundetilfredshed. Der er gået 5 år, og vi kan med stolthed i hjertet kigge tilbage på tiden der er gået og konstatere: ”Vi har lykkedes med vores målsætning”. LokalBolig Frederiksberg er i dag én af Frederiksbergs mest sælgende mæglere, og i 2012 solgte vi flere boliger på Frederiksberg end nogen anden mægler. Vi kan ligeledes mærke, at langt størstedelen af vores nye kunder kommer til os, fordi de har hørt positivt om os, altså på grund af “word of mouth”. Det er uden tvivl den bedste og mest tilfredsstillende måde at skabe nye kunderelationer på. I vores daglige virke er vore mange tilfredse kunder en belønning i sig selv, da det gør at man er glad når man tager på arbejde om morgenen, og tilfreds når man tager hjem. Og så gør det bestemt heller ikke noget, at vi tilmed sælger rigtig mange boliger. Du er altid velkommen i vores butik hvis du går i salgstanker, købstanker eller bare vil tale lidt om boligmarkedet. Ud fra vores erfaring starter et godt samarbejde ofte med en god kop kaffe.

- Elisa Stokholm

Myterne om mæglere er mange, men de holder ikke stik, når det gælder LokalBolig på Frederiksberg.

Vi oplevede dem som professionelle, troværdige og effektive i salget af vores lejlighed. - Morten Grøn

Med venlig hilsen - Morten Yde Indehaver

19


Frederiksberg / Vesterbro / 33 86 15 55

Villalejlighed Beringsvej 6, st., 2000 Frederiksberg Bolig 141 m², Kælder 70 m², Grund 586 m², 5 vær. Kontant 6.295.000, Udb. 315.000 Brutto 35.855, Netto 29.834 Energimærke F Sagsnr. 15-PR0029

20


Frederiksberg / Vesterbro / 33 86 15 55

Ejerlejlighed Stampesgade 6, 3. sal. 1702 København V Bolig 174 m², 6 vær. Kontant 5.395.000, Udb. 270.000 Brutto 32.180, Netto 28.035 Energimærke C Sagsnr. 15-PR0033

Ejerlejlighed Falkoner Allé 18B, 1.tv., 2000 Frederiksberg Bolig 131 m², 5 vær. Kontant 4.595.000, Udb. 230.000 Brutto 27.882, Netto 24.863 Energimærke C Sagsnr. 15-HF0091

21


K Ø B E N H AV N CITY Kaffe, kunst og boliger Patinerede Chesterfield-møbler om-

indrette vores nye forretning. Vi vil gerne

kranser et lavt bord med aviser og ma-

skabe et miljø, der minder om det City-

gasiner. Fra en høj reol kigger en udstop-

borgerne selv bor i. Det skal være som

pet ravn ud over lokalet, der lyses op af

at føle sig hjemme”, siger den ene af de

en old school filmprojektør. I vinduerne

to indehavere, Lars Elbæk, der ynder at

og på væggene hænger kunst af Sergej

kalde sig selv ‘købmand’ i stedet for ‘ejen-

Sviatchenko. I hjørnet står et drøn af en

domsmægler’.

kaffemaskine, der laver en velsmagende

Der var nogen skepsis i lokalområdet,

espresso sirligt serveret i håndmalet

da nyheden om at der skulle være ejen-

porcelæn. Og på gulvet ligger hushunden

domsmæglerforretning på den fine

Houbert og hygger sig.

plads, men efter at butikken åbnede, har

Velkommen til Citys nyeste ejendoms-

tilbagemeldingerne været anderledes

mægler.

positive.

Ejendomsmægler? Jo, den er god nok.

“Folk stopper op og kigger nysgerrigt ind

For det er LokalBolig, der med stil er

ad vinduerne og på kunsten, og pludseligt

rykket ind i hjørnebutikken Nikolaj Plads

får de øje på en salgsopstilling mel-

26 – lige overfor indgangen til Kunsthal

lem malerierne, fortæller Thomas Friis

Nikolaj.

Vinther fra LokalBolig.

Men det er ikke en ejendomsmæglerfor-

Det er stadig ikke alle, der vover at

retning, som ejendomsmæglerforretnin-

træde indenfor for at kigge på maleri-

ger er flest. Her kan man komme ind fra

erne eller smage kaffen uden at have et

gaden og nyde en kop gratis kaffe med sin

boligærinde, men det skal nok komme,

kæreste. Her kan man slå sig ned med sin

forsikrer Thomas Friis Vinther.

laptop og arbejde på butikkens wifi. Her

“På denne måde kan vi komme i dialog

kan man betragte den udstillede kunst

med folk vi ellers ikke ville være kommet i

som på et galleri – og også købe den. Og

kontakt med.” siger Thomas Friis Vinther.

når vejret igen bliver varmere, kommer der også bænke udenfor.

Besøg forretningen på Nikolaj Plads 26,

“Vi har nøje overvejet, hvordan vi skulle

1067 København K. Af Christian M. Olsen, Cityavisen

22


København City / 36 45 15 55

Andelslejlighed Amaliegade 36, 3. th., 1256 København K Bolig 148 m², 4 vær. Kontant 1.375.000 Boligafgift 11.090, Forbrug 1.540 Energimærke D Sagsnr. 36-TV0003

23


København City / 36 45 15 55

“På denne adresse får du serveret indre by på et sølvfad. Få hundrede meter fra lejligheden ligger Tivoli og Ny Carlsberg Glyptotek, Rådhuspladsen samt Hovedbanegården.”

Ejerlejlighed Ny Kongensgade 14, 3. sal, Dør 1, 1472 København K Bolig 59 m², 2 vær. Kontant 1.995.000, Udb. 100.000 Brutto 13.253, Netto 11.861 Energimærke D Sagsnr. 12-NB3024

24


København City / 36 45 15 55

Ejerlejlighed Adelgade 47, 4. mf., 1304 København K Bolig 53 m², 2 vær. Kontant 2.498.000, Udb. 125.000 Brutto 14.865, Netto 12.817 Energimærke C Sagsnr. 36-LE0003

Andelslejlighed Amaliegade 30, 4., 1256 København K Bolig 173 m², 5 vær. Kontant 1.600.0000 Boligafgift 13.128, Forbrug 1.640 Energimærke D Sagsnr. 13-300131

25


VALBY VORES KUNDER SIGER ...

Forløbet var super professionelt, og jeg følte, at LokalBolig virkelig formåede at videreformidle min glæde ved at bo i min lejlighed til potentielle købere. Og ikke nok med det; lejligheden blev solgt på godt 2 uger og til over udbudsprisen! Mine varmeste anbefalinger til LokalBolig og Henrik.

Vi vil gerne tilkendegive vores positive oplevelse af LokalBolig i Valby.

Vi valgte blandt flere mæglere LokalBolig til at stå for salget af vores lejlighed. Grunden til at vi valgte - Helene Hoff LokalBolig var, at vi følte at vi fik en professionel, realistisk og ærlig tilgang til salget. Vi mærkede hurtigt at vi fik en god rådgivning. De var lydhøre overfor vores tanker samt vi følte at der blev lagt den At sælge sit hjem er en stor beslutning, hvorfor en dygtig og rette strategi for at imødekomme engageret ejendomsmægler er essentielt. Jeg valgte LokalBolig ud vores ønsker omkring pris, ønsket fra positiv omtale fra naboer og venner. Det var vigtigt for mig, at salgsdato m.m. der blev givet en konstruktiv tilbagemelding fra fremvisningerne Vi har hele vejen igennem oplevet og at alle mæglerne arbejdede seriøst med salget. en seriøs og professionel håndtering af salget af vores lejlighed; om det så drejede sig om at få taget billeder, skrevet tekst, svar på vores spørgsmål eller hurtige og brugbare tilbagemeldinger på fremvisninger. Det er et supergodt team, især tak til Henrik V. Andersen og Joel Jørgensen. Vi har været meget tilfredse og vil absolut gerne anbefale LokalBolig i Valby til andre der ønsker et professionelt og gnidningsfrit salg. - Christian & Louise

Boligpræsentationen var ligeledes flot, og der blev kræset lidt ekstra for detaljerne.

Jeg kan kun give LokalBolig Valby/SV Min lejlighed blev solgt meget hurtigere end forventet, og mine bedste anbefalinger. Det var en LokalBolig Valby har levet fuldt ud op til mine forventninger. fornøjelse fra første gang at møde Jeg kan varmt anbefale LokalBolig, hvis du skal have solgt. Henrik, som formåede at gøre, hvad - Karina der kan være en hård tid, til en rigtig god oplevelse. Henrik var fra begyndelsen ærlig og ligefrem og kunne se mulighederne i min lejlighed, hvilket gjorde at jeg følte mig tryg og fik mod på at tage beslutningen om at komme videre og sælge min lejlighed.

26


Valby / 36 46 15 55

Ejerlejlighed Oscar Pettifords Vej 23, 5.tv., 2450 København SV Bolig 112 m², 3 vær. Kontant 4.695.000, Udb. 235.000 Brutto 27.046, Netto 23.173 Energimærke C Sagsnr. 08-HA0031

Ejerlejlighed Carl Torps Vej 4, 2., 2500 Valby Bolig 66 m², Grund 162 m², 3 vær. Kontant 2.595.000, Udb. 130.000 Brutto 16.108, Netto 14.189 Energimærke D Sagsnr. 08-NA0062

27


Valby / 36 46 15 55

Salgsstart 15.11.2013

28


Valby / 36 46 15 55

Velkommen til Vigerslevvej 35 i Valby 11 luksuslejligheder sælges P-KÆLDER, ELEVATOR, TERRASSER. 3, 4 ELLER 5 VÆRELSER. 98 M2 - 145 M2. PRISER FRA 2.495.000.

På Vigerslevvej 35 har berømte ’Banani’

Rundt om hjørnet finder du hyggelige

i 60’erne og 70’erne håndbygget sine

Valby Langgade, der byder på både

racercykler til en hel generation

caféer, specialforretninger og shopping

af verdens bedste professionelle

centret Spinderiet med en bred vifte af

cykelryttere.

tøjbutikker, fitnesscenter plus de lokale Torvehaller med madvarer fra mere

Og lige siden er der blevet bygget de

end 30 lande. Med beliggenheden får

mest gedigne cykler til alle os andre

du ydermere nem adgang til det bedste

almindelige motionister. Men, nu er det

af to verdener, idet du bliver nabo til

tid til at skifte gear!

mondæne Frederiksberg såvel som hippe

På den ikoniske grund, hvor det

Vesterbro!

gamle cykelværksted lå, opføres nu 11 topmoderne ejerlejligheder – perfekte til

Lejlighederne er et suverænt match til

den kræsne køber, der ønsker kvalitet og

singlen, unge par, børnefamilier eller

kort afstand til hjertet af København.

seniorer, der ønsker gode rammer i København - og så endda på et sted med

I tråd med klassisk skandinavisk arkitektur

lidt historie...

har lejlighederne fokus på lys og rumlige æstetiske oplevelser i form af bl.a. en

Ring 36 46 15 55 for booking af

åben planløsning med kompromisløse

informationsmøde med Nicholas

kvalitetsmaterialer.

Andersen og Thomas Vinther.

29


Mesterskud og røverhistorier En aften på Østerbro med livsstilsfotograf Anitta Behrendt alt hvad de ved er moderne, eller om man kan se at tingene er samlet over tid, om der er nogle arvestykker og loppefund. Det er her jeg synes man kan give sin bolig en mere personlig stil. Det er knastørt at se en bolig, hvor man straks fornemmer, at de har kigget i et boligmagasin, og bare gjort det samme som alle andre. Det er altid langt mere stilfuldt, når de selv har fundet på nogle originale personlige løsninger, der kort og godt forøger boligens funktionsmuligheder og ikke mindst stemning.   2. Hvor meget er den rene virkelighed, når du laver boligreportager, og hvor meget er din fortolkning?

Gennem de sidste 13 år har livsstilsfotograf Anitta Behrendt spottet, portrætteret og foreviget en lang række af de mest spændende boliger I Danmark. Hvad der startede som en passioneret hobby blev til et eftertragtet håndværk hos redaktørerne på mange af de bedste danske bolig- og indretningsmagasiner. Undervejs er Anitta stødt på så mange spændende og kreative indretningsløsninger, at hun for nylig satte blæk og print på de mange års erfaringer og udgav bogen “Forvandlinger i boligen” i samarbejde med journalist Nichola Kragh Riis. Vi mødte Anitta til et glas god vin, en rygende varm vinterragout, og en snak om do´s and don’ts og indretningens ABC en kold vinteraften nede på den lokale franske café Bistrot Figaro i Willemoesgade på Østerbro.   1. Hvad er det første der fanger din opmærksomhed, når du vurderer potentialet i en bolig, du skal fotografere?

Det er meget forskelligt. Nogle cases er lige til at gå til, der hvor der er tænkt rigtig meget over indretningen, måden puderne står på osv. Andre gange bliver stylisten og jeg nødt til at flytte rundt på ting, fjerne ting eller stille nogle medbragte accessories ind i boligen. Men jeg vil sige, at ofte fotograferer jeg slet ikke en bolig, hvis jeg ikke synes, at de er nogenlunde som de skal være. Jeg vil helst ikke komme med en flyttebil fyldt med ting og møbler. Det skal jo være personens egen stil vi fortolker og viser frem. Men vi ser helt sikkert med andre øjne og ved derfor, hvad der virker på kamera. Derfor bliver der ofte fjernet ting fra fyldte hylder osv. Alt det som vi alle har i vores boliger, som ikke er så pænt på billeder, det fjerner vi. Skuffer der er fyldte med tændstikæsker, elastikker, dims af alle arter fjerner vi. Billederne må ikke se rodede ud. Vi vil gerne se boliger i bladene, som vi drømmer om. Ikke alt det vi kender i forvejen.

Det første jeg kigger på når jeg skal finde en bolig er om der er en gennemgående rød tråd i indretningen. Om dem der bor der, har tænkt over helheden, hvilken stil de godt kan lide? Er det fransk boheme, romantisk, moderne stramt eller mere etnisk? Jeg kigger efter sammensætningen, ikke fordi man ikke må blande, man må alt, bare der er en gennemført mening og tanke bag idéen. Selvfølgelig alt med måde! Det er rigtig godt, hvis boligen indeholder nogle DIY- (do it yourself red.) idéer, opbevaringsløsninger eller anden funktionalitet, der optimerer boligens anvendelighed. Jeg kigger også efter, om alt ser nyt ud, om de bare har købt

30


Interview – Anitta Behrendt

31


Interview – Anitta Behrendt

32


Interview – Anitta Behrendt

3. Hvilke indretningsmæssige misforståelser støder du ofte på?

tionen er at gøre din bolig imødekommende for nye gæster?

Nogle folk med penge går ud og køber alt det, de har læst er moderne, det kommer til at se kedeligt og lidt kønsløst ud. At blande alle stilarter - eller kun have kraftige signalfarver i boligen! Mase alt for mange ting ind i et rum, det bliver man stresset af at se på. 4. Hvilke indretnings­ trends rykker i øjeblikket?

Jeg tænker, at hvis man ikke har så mange penge at gøre godt med, så ville maling kunne skabe et nyt look. F.eks. kunne man vælge at male en væg i et rum en farve, tapet på en væg eller skabe sin egen billedvæg. Det vil kunne gøre meget. Man kunne vælge at gøre noget ud at små stillebens på bordet og i vindueskarmen, det kunne være nye knager i entréen, et lille tæppe i børneværelset, fliser i køkkenet eller male en gammel reol, som trænger til at blive piftet op. Belysning gør også meget, men er ofte et overset element i indretningen, hvilket er ærgerligt, da vi nu engang ikke er et solskinsland. Man skaber hygge med flere små lyskilder i stedet for kæmpe lamper som lyser alt op. Lav små lys-zoner der giver fokus på ønskede detaljer og en kontrolleret baggrundsbelysning til at dække de store flader.   7. For ikke så længe siden købte du selv ny lejlighed. Hvilke indretningsperspektiver leder du selv efter i en københavnerlejlighed?  

Det helt store i øjeblikket er helt sikkert kobber og messing, en bolig med en lampe i kobber fra Tom Dixon eller Light Years hitter. Lysestager eller vaser i keramik, puder i velour og støvede farver f.eks. en grøn eller en pudderlyserød. Men det er stadig vigtigt at blande det nye med det gamle. 5. Man kan altid købe sig til lækre boligløsninger, men hvor kan man gøre en markant forskel alene med en god portion knofedt og en smule materialer?   Det er altid sjovt at se noget folk selv har fundet på og bygget. Det kunne være en sofa med opbevaring indeni, en reolløsning med dobbeltfunktion, som jeg selv er ved at lave i ungernes  værelse, eller det kunne være europaller, som er malet og bygget til en sofa. Ting som man selv laver, giver helt sikkert noget spændende og originalt til boligen. Man får lyst til at se mere og gå på opdagelse.   6. Hvis budgettet til en bolig makeover er begrænset, eks. 10.00015.000 kr, hvor mener du så det er vigtigst at rette fokus, hvis ambi-

Det er rigtigt, jeg var selv på jagt og så ret mange lejligheder inden jeg købte den vi har nu. Jeg kiggede rigtig meget på, hvordan rummene lå i forhold til hinanden. Jeg ville gerne have en lejlighed, hvor der var et stort køkken, da jeg elsker at lave mad. Og så skulle der også være plads til et stort børneværelse. Men faktisk synes jeg mest af alt, at jeg kunne mærke en god stemning i lejligheden, og den fandt jeg ikke i de andre jeg så på. Jeg ved godt det lyder lidt skørt, men jeg tror mange boligjægere kender den fornemmelse. Størrelsen og fordelingen af rummene var perfekt til 4 mennesker. Jeg valgte dog at flytte køkkenet til et andet rum, så vi fik et stort spisekøkken. Og så gik jeg efter at skabe nogle af de ting jeg beskriver for at skabe stemning; fliser, farver, tapet, billeder, nyt og gammel blandet.

33


GEN TOF T E VORES KUNDER SIGER ... LokalBoligs mæglere er gennemført professionelle. Som sælgere har vi lænet os trygt tilbage og nydt godt af en effektiv og strømlinet salgsproces. Dialogen er åben og ærlig, og mæglerne optræder på en i høj grad tillidsvækkende og handlekraftig måde.

Min villalejlighed var en endog meget komplicereret og svær sag at få solgt. Men Michael Bjørn Nielsen gav på ingen måder op og kom konstant frem med mange gode konstruktive løsningsforslag der tilfredsstillede køberne. Jeg kan på bedste vis anbefale Michael Bjørn og hele LokalBoligs team der ydede god rådgivning og service.

- Kenn & Thea

- Søren Hyldgaard

Som både køber og sælger via LokalBolig har vi haft en utrolig positiv oplevelse. Vi har oplevet et meget engageret og professionelt forløb hvor personlig rådgivning og tæt opfølgning har været prioriteret højt. Vi kan på denne baggrund varmt anbefale LokalBolig Vinggaard & Kanstrup-Clausen.

34


Gentofte / 39 62 66 00

Villa Niels Steensens Vej 21, 2820 Gentofte Bolig 177 m², Underetage 79 m², Grund 773 m², 8 vær. Kontant 5.250.000, Udb. 265.000 Brutto 29.835, Netto 25.552 Energimærke D Sagsnr. 23-300095

35


Gentofte / 39 62 66 00

Villa Ellegårdsvej 4, 2820 Gentofte Bolig 128 m², Underetage 66 m², Grund 265 m², 4 vær. Kontant 3.750.000, Udb. 190.000 Brutto 20.963, Netto 17.472 Energimærke D Sagsnr. 23-300098

36


Gentofte / 39 62 66 00

Villa Herredsvej 40, 2820 Gentofte Bolig 159 m², Kælder 71 m², Grund 1036 m², 6 vær. Kontant 6.250.000, Udb. 315.000 Brutto 34.835, Netto 29.552 Energimærke E Sagsnr. 23-300092

37


H E L L E RU P VORES KUNDER SIGER ... Vi kan som køber af en andelslejlighed i Hellerup klart

I har været meget åbne og positive overfor mig som

anbefale LokalBolig i Hellerup. Samme dag vi ringede,

kunde og lyttet til mine ønsker og holdninger. I har med

fik vi en fremvisning af boligen, som foregik med stor

det samme kunne se husets potentiale og fokuseret på

professionalisme, der bar præg af stort kendskab til

dette fremfor alle fejlene, og det medfører at det også

lokalområdet. Vi besluttede os for at købe boligen

har været meget nemmere for jer at sælge, sådan som

samme dag og hurtigt fik LokalBolig ekspederet sagen,

jeg ser det. Og det gik jo ret hurtigt:-)

så vi hurtigt fik købsaftalen m.m. på plads. Kun 14 dage

- Ellinorsvej 30

efter fremvisning stod vi med nøglen til lejligheden I hånden. - Lene og Jan

En fornøjelse at samarbejde med LokalBolig. Professionelle, seriøse og hurtigt arbejdende. Mange fremvisninger og åbent hus – altid med hurtige informative tilbagemeldinger. Resultatet var et hurtigt salg på 4 måneder. Herefter hurtig og professionel sagsbehandling. Man føler sig i gode og sikre hænder. 38


Hellerup / 39 62 66 00

Villa Jægersborg Allé 96, 2920 Charlottenlund Bolig 174 m², Underetage 95 m², Grund 831 m², 6 vær. Kontant 8.500.000, Udb. 425.000 Brutto 46.830, Netto 40.452 Energimærke C Sagsnr. 13-300090

Huset er oprindeligt fra 1937, men har netop gennemgået en totalrenovering. Ved hjælp af en arkitekt er villaen forvandlet til en luksuriøs villa, der opfylder alle nutidige krav til behagelig levestil – med stor respekt for husets originale sjæl. 39


Hellerup Gentofte / 39 62 66 00

Villalejlighed Marievej 17, 1 & 2. sal, 2900 Hellerup Bolig 152 m², 5 vær. Kontant 6.500.000, Udb. 325.000 Brutto 34.271, Netto 29.958 Energimærke F Sagsnr. 13-300167

40


Hellerup / 39 62 66 00

Ejerlejlighed Sophus Bauditz Vej 2, 1. Sal, 2920 Charlottenlund Bolig 114 m², 4 vær. Kontant 3.950.000, Udb. 200.000 Brutto 23.963, Netto 20.472 Energimærke D Sagsnr. 2900-3014

41


LYNGBY X V IR U M VORES KUNDER SIGER ...

huset og beliggenheden. Og nu, hvor vi skulle videre og havde konkrete planer for flytning, var det også rart at vide med sikkerhed, at sagen var godt lukket. Ingen usikkerhed eller bekymring for, om tingene faldt på plads eller det hele faldt til jorden. En fugl i hånden er bedre end ti på taget, som man siger.

Igennem flere år har vi været klar til at sælge vores ejendom, for med tre børn og jobs er det rart at være tættere på familien og kunne få backup, når logistikken kniber eller hverdagen skal glide lidt mere gelinde.

Når vi kigger tilbage på forløbet, blev det et virkeligt godt, men kort bekendtskab med LokalBolig. Og heldigvis for det.

Men flere ting skulle falde på plads, før vi kunne gøre alvor af at flytte tilbage til Jylland, hvor vi begge kommer fra. Vigtigst af alt skulle vi finde nye, gode jobs, og det har været en proces, som har taget et par år. Vi havde nemlig en klar idé om, hvad vi ønskede os af en god arbejdsplads.

Nu kan vi starte vores nye liv i Århus, Smilets By, tæt på vores forældre, der glæder sig til at få deres børn og børnebørn i nærheden igen. Og bedst af alt – en lettere hverdag med hjælp til børnepasning ind imellem.

Først på sommeren faldt brikkerne på plads, og vi besluttede os for at sætte vores ejendom i Lyngby til salg. Super reel og ærlig: Som det er god fornuft og kutyme, valgte vi at kontakte tre forskellige ejendomsmæglere i området – for at høre deres bud på huset, men også for at finde ud af, hvor kemien var god, og hvem vi havde mest tillid til kunne løfte opgaven. Alle tre mæglere vurderede huset nogenlunde ens og gav os nærmest en identisk udbudspris. Vi valgte Jesper fra LokalBolig . Det, der betød mest for os, var, at Jesper virkede meget troværdig. 15 dage var alt, der gik, fra vores hus blev udbudt, til det var solgt. Intense dage med 12-15 fremvisninger og ét Åbent Hus, hvor så mange som syv familier viste interesse. Det bedste af alt var, at vi fik hele tre bud på huset. De lå prismæssigt nogenlunde ens, så det store spørgsmål var, om vi skulle gå i en budrunde. Måske kunne vi optimere en smule på prisen, men der var også fare for, at vi mistede det hele, hvis køberne sprang fra. En fugl i hånden er bedre: Vi tog en grundig snak med Jesper, og sammen blev vi enige om at acceptere et af de tre bud. Vi havde fået den optimale pris i forhold til

- Anders Blomgreen Petersen Hyldehavevej 10, Lyngby

Min lejlighed havde været til salg i 7 måneder hos en anden mægler – uden at der skete noget som helst. På det tidspunkt tænkte jeg, at ejendomsmæglere bare var ude på at snyde folk. Men da jeg skiftede til LokalBolig, oplevede jeg heldigvis noget helt andet. Jeg fik god rådgivning, lejligheden blev sat til en realistisk pris, og de var gode til at få den ud på markedet og nok så vigtigt, så var de gode til at følge op. Resultatet var, at min lejlighed blev solgt i løbet af 14 dage og på første fremvisning af LokalBolig. – Charlotte Bak Michaelsen

42


Lyngby / Virum / 43 58 23 33

Villa Kongevejen 120A, 2830 Virum Bolig 122 m², Kælder 34 m², Grund 892 m², 5 vær. Kontant 3.795.000, Udb. 190.000 Brutto 21.441, Netto 19.035 Energimærke E Sagsnr. 18-1106JH

43


Lyngby / Virum / 43 58 23 33

Villa Christoffers Allé 73, 2800 Kongens Lyngby Bolig 168 m², Kælder 8 m², Grund 837 m², 6 vær. Kontant 3.998.000, Udb. 200.000 Brutto 22.463, Netto 19.825 Energimærke C Sagsnr. 18-1117JS

44


Lyngby / Virum / 43 58 23 33

Rækkehus Eremitageparken 229, 2800 Kongens Lyngby Bolig 126 m², 4 vær. Kontant 2.499.000, Udb. 125.000 Brutto 16.261, Netto 14.988 Energimærke D Sagsnr. 18-1134JS

Andelslejlighed Frederiksdalsvej 5B, 2. tv. 2830 Virum Bolig 107 m², 5 vær. Kontant 1.220.000 Boligafgift 6.268, Forbrug 1.000 Energimærke D Sagsnr. 18-1089JS

45


R Ø D OV R E Rødovre har et blomstrende foreningsog kulturliv, hvor du kan vælge mellem mange og vidt forskellige fritids- og kulturtilbud.

Rødovre har i dag ca. 36.800 indbyggere og er centralt placeret på Københavns vestegn. Arealmæssigt er kommunen ikke så stor – kun 12,1 km2. Det betyder, at der ikke er særligt langt til hverken skoler, daginstitutioner, indkøbsmuligheder eller sportshaller noget sted i kommunen.

Rødovre Kommune blev 100 år i 2001, og vi har haft tid til at opbygge gode traditioner for samspillet mellem borgerne og den kommunale virksomhed. Rødovres kommuneplan 2010-2022 bygger på de traditioner, og den indeholder derfor mange visioner og planer for det, vi har kaldt Den Gode By:

Fra byens centrum omkring rådhuset, politistationen, biblioteket, kulturhuset Viften, og Rødovre Centrum kan du gå til det dejlige område omkring Damhussøen og den hyggelige gamle Rødovregård, eller du kan tage ud på Vestvolden, hvor der også er mulighed for en tur i det grønne.

• Indholdsrige og grønne byområder • Trafiksikre veje og et godt miljø

Rødovre er placeret centralt i det veludviklede regionale vejnet og kommunen har gode kollektive trafikmuligheder – med seks S-togstationer i nærheden og 12 buslinjer, der kører til, fra og igennem Rødovre. Dertil kommer kommunens ”egen” servicebuslinje 848, der kører inden for kommunens grænser.

• Kulturelle initiativer i samarbejde med alle • Interessenter • Stærke initiativer på børne- og ungeområdet • Et rigt og frodigt foreningsliv • En aktiv bolig- og ældrepolitik

Indkøbsmulighederne i Rødovre er fine. Byen har et af regionens største butikscentre, Rødovre Centrum. Langs Roskildevej finder du en lang række detailbutikker, ligesom der rundt omkring i kommunen er flere gode indkøbsmuligheder fra Rødovre Stationscenter i syd til Islev Torv i nord.

Rødovre skal være en by hvor borgerne føler sig godt til rette. – Erik Nielsen, Borgmester

46


Rødovre / 36 44 15 55

Villa Rødovrevej 33, 2610 Rødovre Bolig 160 m², Kælder 76 m², Grund 644 m², 5 vær. Kontant 3.850.000, Udb. 195.000 Brutto 23.299, Netto 12.166 Energimærke: D Sagsnr. 29-SJ2895

Villa Åmosevej 19, 2610 Rødovre Bolig 140 m², Grund 929 m² 4 vær. Kontant 3.095.000, Udb. 155.000 Brutto 19.256, Netto 16.907 Energimærke: D Sagsnr. 29-SJ2753

47


Rødovre / 36 44 15 55

Villa Resenbrovej 4, 2610 Rødovre Bolig 128 m², Kælder 131 m², Grund 848 m², 5 vær. Kontant 2.795.000, Udb. 140.000 Brutto 17.022, Netto 15.511 Energimærke: E Sagsnr. 29-SJ2893

Villa Mose Allé 9A, 2610 Rødovre Bolig 102 m², Grund 950 m², 4 vær. Kontant 2.395.000, Udb. 120.000 Brutto 13.519, Netto 11.727 Energimærke G Sagsnr. 29-JG2913

48


Rødovre / 36 44 15 55

Villa Dianavej 10, 2610 Rødovre Bolig 129 m², Kælder 25 m², Grund 650 m², 4 vær. Kontant 3.498.000, Udb. 175.000 Brutto 20.319, Netto 17.540 Energimærke: D Sagsnr. 29-SJ2932


H V I DOVRE VORES KUNDER SIGER ... Hej LokalBolig. Vi må starte med at sige at I alle har været et dejligt bekendtskab. Vi er utroligt glade for vores nye hjem, og er helt sikre på at vi bliver her til vi bliver båret ud med benene først. En speciel stor tak til Jesper Greve, da det var ham som solgte vores hus. Tilmed en stor tak til Lavst for bistand og rådgivning af køb af vores nye bolig. Virkelig en behagelig og forstandig mand at være i kommunikation med. Tiderne gjorde at det trak meget længere ud end vi havde regnet med, hvilket var lidt hårdt for os. Men det er på ingen måde jeres skyld. I er et professionelt og dygtigt team, og gud forbyde det, men skulle det blive aktuelt en anden gang, ville vi vælge LokalBolig. - Helle og Kim

Efter en frustrerende oplevelse hos en anden mægler, satte vi vores rækkehus til salg hos LokalBolig i Hvidovre.

Der var lige fra starten en smittende entusiasme og en plan for hvordan vi fik vores hus solgt. Planen blev fulgt og 4 måneder senere er vores hus solgt. Under forløbet blev vi involveret og fik feedback hver gang der havde været fremvisninger og henvendelser. Den gode kommunikation med mæglerne, gjorde at vi hele tiden havde et overblik over potentielle købere og hvad vi evt. selv kunne gøre for at fremme salget. En stor anbefaling – og tak fra - Rasmus og Jette Henningsen

50


Hvidovre / 36 48 15 55

Villa Vesterkærsvej 27, 2650 Hvidovre Bolig 188 m², Grund 841 m², 5 vær. Kontant 3.650.000, Udb. 185.000 Brutto 21.309, Netto 18.610 Energimærke D Sagsnr. 19-JN4224

Rækkehus Østre Messegade 9B, 2650 Hvidovre Bolig 153 m², Grund 113 m², 5 vær. Kontant 3.195.000, Udb. 160.000 Brutto 16.798, Netto 14.341 Energimærke B Sagsnr. 19-TK4231

51


Hvidovre / 36 48 15 55

Dobbelthus Bibliotekvej 17, 2650 Hvidovre Bolig 139 m², Grund 593 m², 6 vær. Kontant 2.795.000, Udb. 140.000 Brutto 16.463, Netto 14.880 Energimærke D Sagsnr. 19-TK4211

Rækkehus Gammel Køge Landevej 370P, 2650 Hvidovre Bolig 96 m², 3 vær. Kontant 1.795.000, Udb. 90.000 Brutto 10.711, Netto 9.678 Energimærke C Sagsnr. 19-TK4190

52


Hvidovre / 36 48 15 55

Villa Tranevej 23, 2650 Hvidovre Bolig 128 m², Grund 850 m², 5 vær. Kontant 2.948.000, Udb. 150.000 Brutto 17.029, Netto 14.980 Energimærke C Sagsnr. 19-BP4229

53


Kart Karto

54


Feature – Aamanns

toffelmadder i offelrækkerne Adam Aamann laver håndmadder med nerve og respekt droslet ned. Således huser Aamann forretningen nu også en tilstødende restaurant med både frokost- og aftenservering med nyfortolkninger fra det gode gamle danske køkken – men altid med et twist der rykker ved konventionerne! Vi mødtes med Adam Aamann over en kartoffelmad og en kølig snaps til en snak om livet ved Kartoffelrækkerne på Østerbro, og behovet for at udfordre konventionerne i dansk madkultur. Så er der serveret!

Hvis du troede smørrebrødet var et overstået kapitel som kulinarisk retning, så er det tid til at spidse ørene og følge med her. På Øster Farimagsgade på Østerbro huserer en dansk kulinarisk frontløber, der i den grad har sat strøm til den gamle danske klassiker. Det er gjort på uprætentiøs manér og med en sjælden stor kærlighed til danske råvarer og det bagvedliggende håndværk. Den vedholdende kompromisløshed fra holdet på Øster Farimagsgade har i dag bragt den danske smørrebrøds-kuriositet på verdenskortet, som et yderst trendy emne. Adam Aamann åbnede i 2006 en enkel smørrebrødsrestaurant i krydset mellem Østerbro og City. Ingen store armbevægelser, men rigelig med knofedt, kærlighed til råvarerne - og en innovationslyst langt ud over det sædvanlige. 6 måneder senere kiggede en hvis hr. Price forbi og lavede en af sine berømte anmeldelser. Derfra fik de travlt. Rigtig travlt! I dag er Aamann projektet taget til i styrke. Således har Aamann repræsenteret Danmark på den seneste verdensudstilling som madambassadør og senest slået dørene op for en rendyrket minimalistisk nyfortolkning af smørrebrødet med deres nyeste restaurant i The Big Apple – NYC. De lokale ambitioner er dog langt fra

Et af startskuddene til Adam Aamanns forretning kom, da han stod i sin lejlighed på Østerbro en morgen og smurte madpakker til sine børn, og det gik op for ham at det var på tide at give håndmadderne den kærlighed de fortjener. Hvordan blev smørrebrød din passion? ”Jeg har altid haft en dybfølt kærlighed til den danske frokost. Jeg kommer fra en opvækst på en gård på Djursland, hvor vi altid har lavet tingene fra bunden. Da jeg dengang kiggede på udvalget af det, vi lagde på både vores madpakker såvel som det vi kalder traditionelt højt belagt smørrebrød, så gik fanden i mig. Vi har så mange fantastiske råvarer og gode køkkentraditioner som f.eks. syltning

55


Feature – Aamanns

mebagte malt-surdejsrugbrød være et af de bærende elementer i smørrebrødet i mere end én forstand. Vi prøver at finde en balance i smage og teksturer mellem brød, pålæg, grønt og urter, hvor alle dele spiller en rolle. Ikke blot for det visuelle men i allerhøjeste grad for smagens skyld.”

af sæsonens grønt, sprængning af kødstykker til pålæg uden brug af nitrit osv. Glemte dyder, som var værd at kaste sin kærlighed over”. Adam beskriver hvordan han kastede sig ud i projektet med fuld power og uden kompromiser. Den nemmeste måde at komme i gang var derfor ikke at spørge nogen om lov og i stedet bare at klø på selv. Den første gode undskyldning han gav sig selv, var at imens han alligevel forkælede børnene med deres madpakker, så kunne man jo ligeså godt se om der var andre i nabolaget, der på samme måde satte pris på et stykke smørrebrød med råvarer lavet fra bunden og med smagen i fokus.

I dag serveres der Aamanns smørrebrød i New York. Har du fået storhedsvanvid? ”Nej, slet ikke. Vi har ingen ambitioner om at blive et imperium, men vi er uhelbredelige når det drejer sig om udvikling. Over årene har vi oplevet en stærkt stigende interesse for vores kompromisløshed omkring smørrebrødet. NY var simpelthen en unik chance, der var for god til at sige nej til. I New York er konkurrencen ekstrem, men samtidig så vi et åbent vindue – alle køkkener i verden er repræsenteret i den by – så smørrebrød er der naturligvis også plads til. Det er vanvittigt udfordrende og vi lærer af det hver eneste dag”.

Aamanns elsker de klassiske smørrebrød, men har et gennemgående drive om at udvikle smagen og råvarerne med hjælp fra godt solidt kokkehåndværk. Deres kød kommer fortrinsvis fra sunde frilandsdyr og deres mejeri- og kornprodukter er økologiske og altid produceret for kvaliteten og ikke for kvantitetens skyld. Det koster naturligvis lidt på bundlinjen, men for Aamanns er det det hele værd.

Med jeres ry og rygte, Hvorfor ligger I så her i et lokalt kryds mellem Østerbro og City?

Hvordan adskiller jeres fortolkning af smørrebrøds traditionen sig fra det de fleste af os kender?

“Først og fremmest fordi området er fyldt med mennesker, der sætter pris på mad af ordentlig kvalitet. Lige rundt om hjørnet har vi Statens Museum for kunst, Østre Anlæg, Botanisk have og Kongens have.

Man kan smage forskellen, og det gør hele for os. I stedet for ‘kød-tsunamier’ af centimetertykke skiver pålæg og tynde skiver anonymt rugbrød, lader vi det hjem-

56


Feature – Aamanns

57


Feature – Aamanns

Fantastiske områder – især om sommeren. Perfekt til en lille picnic­kurv med smørrebrød. Området omkring Sølvtorvet og Kartoffelrækkerne summer af liv fra både små, kreative virksomheder samt f.eks. forskningsmiljøet omkring Københavns Universitet ved det gamle kommunehospital. Mange lokale her nyder godt af at kunne servere en god frokost for deres kunder eller kolleger. Det er allesammen ting, vi nyder godt af ved at forblive lokale og holde fast i adressen, hvor vi startede op.” Find Aamanns på Øster Farimagsgade 10, 2100 København Ø eller på 13 Laight Street, New York, NY.

58


Feature – Aamanns

59


BRØ NS HØJ VORES KUNDER SIGER ... Jeg vil blot sige jer tak for forløbet omkring salget af min lejlighed. Jeg har hele tiden følt mig i gode, kompetente hænder, fået tilfredsstillende svar på alle spørgsmål og har haft en rar, personlig kontakt med jer. Det er også en fornøjelse, at I ikke slipper sagen, så snart salget er gået igennem, men at Birgit tålmodigt og med stort fagkendskab følger op og sørger for, at alt er i orden. Det har været en fornøjelse, og jeg vil til enhver tid anbefale jer til andre, der skal sælge bolig. - Birgit Hej LokalBolig. Det var dejligt at få afsluttet handlen. Vil ligeledes sige tak for forløbet, jeg har været tilfreds og vil klart anbefale jer til andre :-) - Susanne

Tak for Jeres gode og professionelle håndtering af salg og handel af Mellemvangen 4. Jeg har været meget tryg ved, at have Jer på processen, og meget tilfreds med Jeres engagement som vores personlige kontakt.

Det var, som I ved, ikke nemt for mig, at skulle sælge mit hjem efter 18 år. Et forhold som jeg oplevede, at I havde meget respekt omkring og forståelse for – så også stor tak for det. I det hele taget et meget tilfredsstillende forløb, som jo også “endte rigtig godt”, med en hurtig god handel, der oven i købet faldt på plads med, at jeg kunne købe lejligheden, hvor jeg er faldet rigtig godt til, og som jeg er meget glad for. De bedste hilsner, - Tina Gents

60


Brønshøj / 38 80 98 10

Andelslejlighed Dybendalsvej 50, st., 2720 Vanløse Bolig 112 m², 4 vær. Kontant 1.099.000 Boligafgift 6.988, Forbrug 1.500 Energimærke E Sagsnr. 17-002708

Andelslejlighed Bellahøjvej 122, 2700 Brønshøj Bolig 84 m², 3 vær. Kontant 1.495.000 Boligafgift 3.239, Forbrug 508 Energimærke C Sagsnr. 17-002717

61


Brønshøj / 38 80 98 10

Villa Sonnerupvej 97, 2700 Brønshøj Bolig 150 m², Grund 644 m², 5 vær. Kontant 3.995.000, Udb. 200.000 Brutto 23.398, Netto 20.403 Energimærke D Sagsnr. 17-002706

62


Brønshøj / 38 80 98 10

Villa Gyrstingevej 4, 2700 Brønshøj Bolig 94 m², Kælder 52 m², Grund 667 m², 4 vær. Kontant 2.995.000, Udb. 150.000 Brutto 18.837, Netto 16.683 Energimærke E Sagsnr. 17-002720

63


K B H. S – K AST RU P – D R AG ØR VORES KUNDER SIGER ...

Jeg brugte LokalBolig Holmbladsgade, da jeg solgte mit hus i foråret. Det var en super god oplevelse lige fra det første indledende møde, over salgsstrategiarbejdet, videre gennem salgsfasen og den efterfølgende håndtering af overdragelse m.v.

Jeg har tidligere solgt lejlighed, men har aldrig oplevet en så professionel og behagelig service som jeg oplevede i forbindelse med mit salg på Islands Brygge, her i august 2013. LokalBolig Amager arbejder som et entusiastisk og sympatisk team og jeg følte mig meget rolig og tryg ved deres vejledning og anbefalinger. Jeg valgte dem pga. en anbefaling og jeg vil varmt anbefale dem videre.

Vi havde en fremragende dialog med Brian og Frederik og det hele endte med en underskrevet købsaftale til prisen, efter ca. 10 dage på nettet super fedt. Så det kan I sgu’ godt være stolte af. - Karsten

- Henrik

Vi bor i Grønland, og var begejstret over det hele kunne foregå via mail og at LokalBolig var så

Salget gik utroligt stærkt, og jeg har siden første dag stolet på I vidste hvad der skulle gøres, og følt mig i meget trygge hænder. Også efter salget, er alt papirarbejdet gået som smurt.

samarbejdsvillige. Ting som vi egentlig selv skulle tage os af, tog vores mægler hånd om. Vi er meget tilfredse med LokalBolig, og vi vil vælge LokalBolig når vi vender tilbage til Danmark igen!

Jeg har allerede anbefalet Jer til flere, og vil bestemt bruge Jer igen!

- Lisa & Jesper Vi ville helt sikkert bruge LokalBolig igen en anden gang! Vores dygtige og karismatiske mægler forstod virkelig at forklare tingene, og gav sig tid til at lytte og forstå vores ønsker, og kom med realistiske tilbagemeldinger efter fremvisninger. - Anne Kirstine & Michael Jeg var glad for at overlade salget til LokalBolig, da de sørgede for det hele. Også da jeg var på en rundrejse i Asien, kunne jeg samtidig være i forhandling med køberen, da mægleren sørgede for alt via internet og telefon.

- Birgitte Vogensen

Jeg vil trygt vælge LokalBolig igen! - Isabella Pajor

64


Kbh. S / Kastrup Dragør / 36 30 15 55

Ejerlejlighed Reykjaviksgade 5, 2.tv., 2300 København S Bolig 105 m², 4 vær. Kontant 3.495.000, Udb. 175.000 Brutto 20.953, Netto 18.156 Energimærke D Sagsnr. 10-FH0119

Ejerlejlighed Weidekampsgade 41, 1. tv., 2300 København S Bolig 108 m², 4 vær. Kontant 3.795.000, Udb. 190.000 Brutto 21.635, Netto 19.121 Energimærke A Sagsnr. 10-BG0077

65


Kbh. S / Kastrup Dragør / 36 30 15 55

Ejerlejlighed Hessensgade 27, st. th., 2300 København S Bolig 56 m², 2 vær. Kontant 1.245.000, Udb. 65.000 Brutto 8.779, Netto 7.875 Energimærke E Sagsnr. 10-CB0035

Ejerlejlighed Hyacintvej 6, 1+2, 2300 København S Bolig 130 m², 5 vær. Kontant 3.795.000, Udb. 190.000 Brutto 20.148, Netto 16.679 Energimærke C Sagsnr. 10-FH0101

66


Kbh. S / Kastrup Dragør / 36 30 15 55

Villa Karupvej 25, 2770 Kastrup Bolig 100 m², 4 vær. Kontant 2.395.000, Udb. 120.000 Brutto 14.241, Netto 12.613 Energimærke F Sagsnr. 21-MV0030

Villa Farsøvej 19, 2770 Kastrup Bolig 190 m², 4 vær. Kontant 3.525.000, Udb. 180.000 Brutto 20.151, Netto 18.041 Energimærke C Sagsnr. 21-MV0002

67


Brand-Aid.dk

Gennem tilfredse kunder er vi kendt som en dedikeret, målbevidst og anbefalet ejendomsmægler

Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt solgte boliger. Oplag: 24.000.

Skal din bolig med i næste udgave af The Local? Kontakt din LokalBolig mægler udfra listen nedenfor eller på LokalBolig.dk

The Local er produceret af LokalBolig for mæglerne: Brønshøj: 38 80 98 10, Frederiksberg / Vesterbro: 33 86 15 55, Gentofte: 39 62 66 00, Hellerup: 39 62 66 00, Hvidovre: 36 48 15 55, Kbh. S / Kastrup / Dragør: 36 30 15 55, København City: 36 45 15 55, Lyngby / Virum: 43 58 23 33, Nørrebro / Nordvest: 35 39 15 55, Rødovre: 36 44 15 55, Valby: 36 46 15 55, Østerbro: 43 58 23 33

The Local #2  
The Local #2  
Advertisement