Page 1

CEZARY NAZARUK portfolio


Lawki edukacyjne, 2013 Projekt wykonany w ramach współpracy z trum Nauki Kopernik. Przedmiotem pracy eksponaty w postaci nakładek na ławki, jące stać się atrakcją dla zwiedzających kających w kolejce przed wejściem do

Cenbyły maczeCNK.

W ramach kooperacji powstało kilka koncepcji, z których do realizacji wybrano cztery projekty. Zakres prac obejmował przygotowanie pełnego projektu wykonawczego. Wraz z: Pamela Krzyszczak, Alicja Rudowska, Agnieszka Piwnik, Filip Dzimwasha


Szkola parkour, 2012 „Le parkour, często skracane do PK bądź l’art du déplacement (fr. sztuka przemieszczania się) – pochodząca z Francji forma aktywności fizycznej (...) Główną ideą parkour jest pokonywanie przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób.”

Głównym zadaniem była próba odpowiedzenia na pytanie czy parkour, będący sportem miejskim, którego obszar działania obejmuje całą tkankę miejską, da się w stanie zamknąć w budynku. Szukając podobnych struktur można tu dostrzec analogię do skateparków. Problemem jest fakt, że kończymy z imitacją przestrzeni miejskiej obudowaną zadaszoną halą. Wyzwaniem w tym projekcie było przystosowanie działki w zwartej zabudowie miejskiej Pragi do dość „otwartych” wymagań przestrzeni do trenowania parkour. Projekt wykonany w ramach wymiany studenckiej z Detroit w roku 2012.


Eksploratorium przyszLosci miasta, 2013 Eksploratorium przyszłości miasta to czasowy budynek użyteczności publicznej będący miejscem debaty na temat rozwoju i przyszłości Warszawy. Ustawiony w obrębie Placu Defilad, na styku siedziby administracji i główne j przestrzeni publicznej miasta, w rejonie potencjalnego największego placu budowy Warszawy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, budynek ten ma za zadanie pełnić rolę platformy porozumienia pomiędzy mieszkańcami, inwestorami, administracją oraz projektantami. Ma to zostać osiągnięte poprzez działalność w trzech wymiarach - informatorium, partycypatorium i eksploratorium. Projekt dyplomowy.


kontenerart, 2009 Projekt centrum sztuki z wykorzystaniem kontener贸w na konkurs Kontenerart. Wraz z: Pamela Krzyszczak, Filip Dzimwasha


PRZEKRYCIE PETLI WILANOWSKA, 2012 Przekrycie stworzone w ramach projektowania konstrukcji. Głównym założeniem było zapewnienie dachu na dużej powierzchni bez użycia słupów wewnętrznych. W tym celu wykorzystano konstrukcję podobną do zadaszenia Stadionu Narodowego. Membrany rozciągnięte są pomiędzy stalowymi łukami, które wiszą naciągnięte nad peronami. Sztywność zapewniają przestrzenne kratownice łukowe od strony wjazdu i wyjazdu na perony.


osrodek miedzywydzialowy, 2012 Projekt ośrodka międzywydziałowego to połączenie uczelni, miejsca pracy i relaksu. Miejsce, gdzie studenci i wykładowcy z różnych uczelni mogą się wspólnie uczyć, wymieniać doświadczenia, pracować oraz spędzać wolny czas. Dwie bryły zlokalizowane na rogu ulic Tamki i Kruczkowskiego połączone są wspólnym placem, który zanurza się w warszawskiej skarpie, będąc jednocześnie przedsionkiem do obiektu. Bezpośrednio z placu znajduje się główne wejście poprzez łącznik wkopany w zbocze. Przeciwieństwem ukrytego w skarpie łącznika jest kładka od strony ulicy, która łączy górne kondygnacje obiektu. W budynkach oprócz licznych miejsc do pracy grupowej jak i indywidualnej znajduje się audytorium na 234 osoby, laboratorium komputerowe oraz mediateka z czytelnią. Dla znużonych użytkowników przewidziana jest kawiarnia na parterze oraz strefa relaksu na dolnym poziomie. W lokalu usługowym na parterze proponowana jest księgarnia akademicka, będąca świetnym uzupełnieniem programu i idei obiektu.


Portiernia, plac politechniki 2010


wola gazownia, 2013

szkic/ schwarzplan

Głównym założeniem projektu zagospodarowania przestrzennego okolic warszawskiej gazowni było wykorzystanie potencjału jaki daje jego położenie na zbiegu różnych środków i dróg komunikacji - Dworca Zachodniego, Dworca PKS, Alei Jerozolimskich, kolei podmiejskiej oraz w przyszłości - stacji III linii metra. W rejonie tym znajduje się centrum wystawienniczo-targowe Expo XXI, które ze względu na swoje rozmiary, brak dobrze zorganizowanego połączenia z dworcem oraz niewielką ilość miejsc parkingowych nie może stanowić realnej alternatywy dla innych centrów targowych w kraju. Tym samym brakuje w Warszawie odpowiedniego miejsca mogącego przyciągnąć większe imprezy z innych miast.  W projekcie zagospodarowania przewidziano rozwój strefy wystawienniczej, targowej i konferencyjnej, skierowanej w kierunku Dworca Zachodniego. Przebieg deptaku rozciągniętego między stacją a kompleksem nawiązuje do trasy nieistniejącej już nitki kolejowej prowadzącej do warszawskiej gazowni.W opracowaniu uwzględnione zostały dwie duże planowane inwestycje komunikacyjne - włączenie llinii Warszawskiej Małej Obwodnicy Kolejowej w układ torowo-peronowy stacji Warszawa Zachodnia oraz połączenie Alei Jerozolimskich z ul. Kasprzaka poprzez tunel prowadzący pod torami linii średnicowej. Dzięki przedłużeniu tunelu i korekty planowanego przebiegu torów udało się uzyskać duży obszar pod inwestycje. Oprócz wspomnianej już wcześniej rozbudowy kompleksu Expo XXI, teren ten został przeznaczony pod zabudowę usługowo-biurową oraz zabudowę mieszkaniową, aby zdywersyfikować program tego obszaru. Część biurowo-handlowa tworzy bufor pomiędzy terenami targowymi oraz korzysta z bliskości Dworca Zachodniego. Budynki mieszkalne zlokalizowane są we wschodniej części opracowania, na wysokości skweru im. A. Pawełka, który to został powiększony i wciągnięty w nową zabudowę.

podzial funkcji

wizualizacje


cezary nazaruk Jestem absolwentem studiów inżynierskich na WAPW, obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich. Oprócz architektury zajmuję się również wzornictwem, projektowaniem stron internetowych oraz DTP.

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement