Page 1

bos


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, Allah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini yerine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir.

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, Allah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini yerine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir.

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, Allah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır. Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini yerine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir. Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

BUHARA Yayınları


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, Allah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetle-rini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilme-sinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini ye-rine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir.

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


Hak Dostunun Dilinden

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, Allah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetle-rini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilme-sinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini ye-rine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir.

SOHBETLER

SOHBETLER


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, ALlah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetle-rini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilme-sinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini ye-rine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir.

SOHBETLER

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini ye-rine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir. Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, ALlah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetle-rini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺


SOHBETLER SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Allah dostlarının sözleri kadar nazarları ve halleri de etkilidir. Mürşidler kâl dilinden çok hal diliyle konuşur. Çünkü hali etkili olmayanın söyledikleri de etkili olmaz. Gönülden söylenen sözler gönle ulaşırken, sadece iki dudak arasından çıkan cümleler kulaktan öteye geçmez, etkili olamaz. Sözün nuraniliği kalbin nuraniliği kadardır. Kalbin nuraniliği ise istikamet ve kulluk görevini yerine getirmeye bağlıdır. Elbette sohbet eden kadar dinleyenleri de yani mürşid kadar müridlerin de hâl ve niyetleri önemlidir. Gaflet içindeki derviş sohbetten istifade edemeyeceği gibi diğer dervişlerin hâllerini bozabilir, mürşidden gelecek feyzin akışına mani olabilir. Bu kitapta toplanan yazılar, 2009 yılında Bursa Yunuseli semtindeki dergâhta farklı günlerde yapılan sohbetlerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Okuyanların müstefid olması duasıyla…

BUHARA Yayınları issn no

SEYYİD AHMED YASİN BURSEVi

Dergâhlarda gerçekleştirilen tüm sohbetlerin amacı, ALlah ile sohbet edebilme yani onunla beraber olma duygusuna erebilmektir. Eğer kişi buna eremiyorsa hiç olmazsa o duyguya ermiş Allah dostlarıyla sohbet ederek o mertebeye ulaşmaya çalışmalıdır. Çünkü insanın ahlak eğitimi ve manevî terbiyesinde kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ya da geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. Bu aşı da yetişkin ve kemal ehli kişilerle olmak, onlarla beraber bulunmaktır.

SOHBETLER

Hak Dostunun Dilinden


Hak Dostunun Dilinden

Hak Dostunun Dilinden

SOHBETLER SEYY襤D AHMED YAS襤N BURSEVi

BUHARA Yay覺nlar覺

Kapakson  

kapak son

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you