Page 1

1


SAPS Quins SÓN ELS COMPONENTS DE L’ORDINADOR? això serà una explicació senzilla sobre els components d’unordinador.

Dels components que avui anem a parlar són:

- La font d’alimentació - La placa base - El microprocessador - La memòria RAM - El disc dur - Dispositius de memòria òptica - Els ports - Ranures i targetes d’expansió El que varia realment és la seva funcionalitat, - Funcionament de la memòria òptica la potència per realitzar certes tasques i l’ús que li donem. El primer de tot hem de dir que tant un ordinador de sobretaula, un portàtil, notebook tenen els mateixos components. Tots són ordinadors amb majors o menors capacitats, però al cap i a la fi són ordinadors personals que per funcionar tenen una sèrie de peces o components bàsics principals.

2


LA FONT D’ALIMENTACIÓ Podem tenir un ordinador amb el més ràpid i potent del mercat, però, tot això depèn d’un petit dispositiu anomenat “Font d’alimentació”.

Podem dir que la font d’alimentació de l’ordinador és l’encarregada de subministrar l’energia que tots els components i perifèrics necessiten per funcionar.

CARACTERÍSTIQUES Disposa de diferents sortides de corrent continu, amb diferents valors de tensió (+3,3 V, -5 V, +5 V, -12 V i +12 V), i també de connectors per alimentar la placa base, discs durs, CD i DVD, disquetera i ventiladors. Com la font d’alimentació realitza el treball físic s’escalfa i per evitar que s’escalfi té un ventilador que agafa aire fred de l’exterior i ho fa passar a través del seu interior.

Per saber el potencial de la font d’alimentació és important és conèixer la potència en Watts que pot lliurar, ja que d’això depèn que les plaques de vídeo, àudio, perifèrics i altres rebin la quantitat necessària d’energia sense esforços per part de la font, que es tradueix en reescalfaments i desgast de els components electrònics interns de la font. En aquest sentit, sol considerar-se com que a major potència, és a dir major quantitat de Watts que pot oferir la font, millor, ja que podrem instal·lar més plaques o usar algunes que necessiten de més potència, com certes plaques de vídeo gamers. Tenint això en ment, podria dir-se que la font d’alimentació és el component més important d’un PC, i li hem de prestar la mateixa atenció que a qualsevol altre dispositiu dins del gabinet, i fins i tot més, ja que si no ofereix un cert rang de paràmetres , els adequats al nostre maquinari, podria no efectuar el seu treball com correspon.

3


la placa base Podem definir la placa base, com una pla-

Chipset:

ca de plàstic, amb un circuit gravat en super superfície, es Dir un circuit imprès. La seva importància radica que depenent de qual Triïs estaràs delimitant la Capacitat de l’equip. D’ella depenen tots els altres, com per exemple, la Quantitat de memòria RAM i el tipus que podràs usar, el nombre de ports USB o el nombre d’unitats de disc dur.

El chipset és el conjunt de circuits que interconnecten els elements de la placa base.

Quins components formen una placa base?

Slots PCI:

Conectors de disc dur:

BIOS:

La BIOS és l’encarregada d’executar el programa que realitza l’arrencada del teu PC. Va per tant molt associada a la placa base ja que d’aquest element depenen moltes de les seves característiques És on col·loques les targetes d’expansió. Per exemple la targeta gràfica.

El disc dur és el magatzem de tota la informació que conté teu PC. Necessites, per tant una connexió que serveixi de transport a aquestes dades.

Connectors per a USB, firewire, ps2, etc:

Slots de memòria:

La placa base té dues funcions:

Sockets per al processador central:

- I finalment, tenim la funció de permetre la comunicació entre els diferents components de l’ordinador. Això es deu, al fet que en la superfície de la placa base, hi ha conductors de coure que permeten que les dades circulin en forma impulsors elèctrics.

Tots ells depenen que el fabricant de la placa base les inclogui.

funciones

La memòria RAM s’insereix en uns connec- La primera és servir de suport, ja que alguns tors coneguts com slots de memòria. Les plaques normals solen tenir entre dos i quatre components de l’ordinador estan subjectes o soldats a la placa base. d’aquests elements. El sòcol és el lloc on es col·loca el processador. Així que aquest et delimita amb precisió quals podràs utilitzar.

4


EL MICROPROCESSADOR El microprocessador és un xip o circuit in-

tegrat què fa la funció de cervell de l’ordinador. És molt potent i utilitzat per als ordinadors. En el seu interior podem trobar centenars de milions de transistors i altres components elèctrics, que li permeten manejar una gran quantitat d’informació i fer càlculs matemàtics a una velocitat increïble. Podem dir que el microprocessador s’encarrega de rebre tota la informació que prové dels perifèrics d’entrada, i processar-la i enviar-la als resultats dels perifèrics de la sortida.

Podem trobar el microprocessador a la placa base, exactament en un Sòcol, preparat especialment per a agafar-lo, i que permet que pugui ser substituït fàcilment en cas d’una necessitat. Igual que la placa base, el microprocessador s’escalfa molt és per això que el ventilador que conté l’ordinador és un component molt necessari, ja que evita que s’escalfin els components.

LA MEMÒRIA RAM El microprocessador d’un ordinador treba-

La memòria RAM està formada per diferents circuits integrats, que estan soldats en una placa de plàstic, el conjunt rep el nom de mòdul de memòria RAM

lla contínuament amb una gran quantitat d’informació. Per processar-la i obtenir un producte útil, necessita guardar temporalment dades i programes, per fer això s’utilitza Podem trobar la memòria RAM a la placa la memòria principal o més coneguda com base exactament a la ranura de memòria. memòria RAM.

5


DISC DUR El dispositiu que normalment fem servir

quan volem guardar alguna cosa per continuar treballant després es diu disc dur. A part d’informació, també es guarden programes, així com processadors de text, fulls de càlcul, la navegació a Internet, entre d’altres ... També el sistema operatiu que tenim és a dir Windows, Linux o Mac. Les dades que queden gravats permanentment en el disc dur, no es perden quan s’apaga l’ordinador. Normalment podem trobar el disc dur al nostre ordinador buscant disc local C; hi ha vegades que el podem trobar dividit en dues parts, i cadascuna d’aquestes parts es diu particions, cada partició té una lletra majúscula diferent.

6

Podem trobar el disc dur fixat a l’interior de l’ordinador, connectat a la placa base, com la gran majoria de components. Però hi ha algunes excepcions on es troben discs durs que són extraïbles. Últimament es posa de moda els discs durs externs. Físicament podem trobar que el disc dur és una caixa metàl·lica que conté al seu interior un o diversos discos d’alumini, cada un sobre l’altre. Els discos giren a una velocitat impulsada per un motor elèctric. A la superfície d’aquests discos hi ha una pel·lícula d’un material magnètic.


ELS PORTS Definim ports, com connexions elèctriques

que permeten al microprocessador comunicar-se amb els perifèrics: el teclat, la pantalla, el ratolí, entre d’altres ...

tàtils o memòries USB TIPuS: -El port PS2 que és el port més utilitzat per connectar ratolins i teclats després trobem el port paral·lel a què s’utilitza per connectar impressores.

L’adaptador de cable es introduïu aquí a la part que es diu connector. En els ordinadors de taula, normalment estan - El port USB és un dels més utilitzats ja que serveix per connectar escàner llapis de situats a la part posterior. memòria, lectors de MP3, càmeres, mòbils, entre d’altres Molts ordinadors actuals també tenen ports a la part davantera per facilitar la connexió de dispositius com càmeres, discs durs, por-

-Els ports de so que es connecten altaveus i auriculars micròfons equips d’àudio externs

Ranures i targetes d’expansió Les targetes d’expansió són circuits im-

presos, similars a la placa base però amb una mida i complicitat menor. S’instal·len a l’ordinador per ampliar la seva funció i donar-li noves capacitats que no vénen amb l’equip. Les podem trobar a la placa base o en ranures especials trucades ranures d’expansió. Les targetes d’expansió més utilitzades són: - Les de vídeo o targeta gràfica, que transformen la informació gràfica generada per l’ordinador en un senyal què pot interpretar el monitor per formar imatges.

gic que va d’un altaveu o uns auriculars per convertir-se en so. -Targeta d’ampliació de ports USB augmenta el nom de ports USB disposem de molts perifèrics amb connexió USB pot ser necessari instal·lar més ports d’aquest tipus. - La targeta de xarxa o targeta Ethernet que permet connectar l’ordinador amb una xarxa d’ordinadors també s’utilitza per connectar l’ordinador a un encaminador o router ADSL i obtenir connexió a Internet.

- La targeta de so que tradueix el so digital i generat per l’ordinador a un senyal analò-

7


Dispositius de memòria òptica A part del disc dur que podem emmagatzemar una gran quantitat d’informació, podem trobar altres memòries externes, per exemple els CD i DVD ja que són dispositius de memòria òptica.

TIPuS: Podem agrupar-los en tres tipus: - Únicament de lectura què són CD-ROM, DVD, DVD-ROM. - Grava només una vegada i només d’escriptura CD-R, DVD-R, DVD + R - Regravable CD-RW, DVD-RW, DVD + RW

8

Normalment les unitats de CD i DVD les podem trobar fixes a l’interior de l’ordinador, tot i que hi ha models externs que es connecten a l’ordinador mitjançant un cable. Utilitzem la llum d’un raig làser tant per llegir com per gravar dades en la superfície d’un disc, aquesta és la raó per la qual se’ls crida òptiques, les dades queden gravats de forma dels microscòpics, en el cas dels DVD dels clots són més petits i més Units. La seva capacitat varia en funció del tipus de suport entre 700 MB d’un CD-ROM i 8,5 GB d’un DVD. La seva velocitat d’accés és molt lenta que els discs durs i molt més ràpida que els disquets.


Funcionament de la memòria òptica Les memòries òptiques, així com el CD i el DVD, les podem trobar a tot arreu, així com en ordinadors de taula o portàtils, reproductors de DVD per a televisors, equips de música, consoles de videojocs, ... Les seves aplicacions són nombroses distribucions de programari, còpies de seguretat, emmagatzematge d’àudio, vídeo, ... En un CD o un DVD la informació està gravada de forma digital. Això vol dir, que es troba en forma d’una llista d’1 i 0 bits que segueixen un ordre. Per gravar un 0, l’espai pla que queda entre dues 1 s’omple amb un 0, quan més llarg sigui aquest espai més zeros hi haurà per gravar un DVD o un CD.

Els discos òptics fabricats industrialment amb grans quantitats, es fabriquen mitjançant injeccions de plàstic policarbonat, a partir d’això tenen una forma a com es fabrica un plat, la carcassa del telèfon mòbil o una joguina plàstic. En cas de les gravadores domèstiques i d’oficina s’utilitza un disc gravable que conté una capa de tint termosensible, aquest tint és originalment transparent però quan s’escalfa es torna opac. Per gravar-lo, el làser es va escalfant selectivament a la capa de tint produint zones fosques que no reflecteixen la llum del làser.

9


10 ROJAS 4.3 NAYELI

Components de l'ordinador  

Autora: Nayeli Rojas Curs. 4ESO (4.3)

Components de l'ordinador  

Autora: Nayeli Rojas Curs. 4ESO (4.3)

Advertisement