Page 1

Schoolkrant voor en door leerlingen

December 2012 / Jaargang 76

BINDEN & BOUWEN

KUNST aan op de muur

PART 2

Hoe overleef ik... De Gymles

Het vervolg van: Er was eens

ZE ZIJN TERUG!

Lerarenuitspraken

Verder: Een kijkje in de redactie

Poeziëhoek

Snelcursus macht en media + veel meer!


VOORWOORD “Haha de Binden en Bouwen is uit! Snel kijken voor de lerarenuitspraken! Goed, even zoeken. Hmmm, ik kan ze niet vinden, even verder kijken. Nee niks. Misschien heb ik het over het hoofd gezien. Nee! Niks, noppes, nada, helemaal niets! Wat is dit nou? Waar zijn de lerarenuitspraken?!”

“ WINNEN

vinden we allemaal leuk, daarover lees je meer in de prijzenpagina.

Facebookpagina http://facebook.com/ BindenEnBouwen

Komt dit misschien bekend voor? Juist ja, bij de vorige editie, de crisis uitgave, waren er helemaal geen lerarenuitspraken. Hoe komt dit en hoe is dit te verklaren? Heel simpel, zolang er niets binnenkomt kan er ook niets uitgebracht worden! Om dat te voorkomen, hebben voor deze uitgave een aantal leerlingen extra goed opgelet in de klas. Is dat niet mooi? De leuke, grappige, flauwe, cynische, vreemde, humoristische, opvallende en soms domme uitspraken van jullie docenten zijn dus weer toegevoegd aan onze super B&B. Als je dadelijk doorbladert zult je zien dat we zelfs ook leerlingenuitspraken pagina hebben toegevoegd. Want niet alleen leraren, maar ook leerlingen hebben soms de neiging om van die mooie uitspraken te doen. Winnen vinden we allemaal leuk, vooral leuke prijzen. Daarom heb ik voor jullie een leuke prijs kunnen regelen, namelijk een RC Helicopter gesponsord door StarBazaar.nl Daarover lees je meer in de prijzenpagina! Persoonlijk wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de schoolkrant voor zijn bijdrage, inzet maar vooral voor zijn enthousiasme. Top werk geleverd, super! Vergeet niet, de B&B is een schoolkrant gemaakt voor én door alle leerlingen van het Bernardinuscollege. Elke uitgave kan weer beter worden door jullie actieve support en feedback. Leuke tekstjes, gedichten, tekeningen en lerarenuitspraken kunnen jullie altijd in de B&B Melkbus doen. Ook hebben we een eigen Facebook-pagina, daar kun je natuurlijk ook je stukken kwijt. Namens de hele redactie, veel leesplezier! Nawid Daliry Voorzitter Binden & Bouwen

Binden & Bouwen / December 2012

3


INHOUD

B&B

December 2012 Jaargang 76

Schoolkrant voor en door de leerlingen van het Bernardinuscollege.

In deze uitgave

5 6 8 10 11 12 14 16 17 18 20 22

Kijkje in de redactie

24

Politieke macht een snelcursus via sociale media

26

Kunst aan op de muur - Part 2

27 28

Breinbrekers Een ongeluk zit in een klein hoekje... Japie uitspraken Windows 8: de moeite waard? Hoe overleef ik: De Gymles Lerarenuitspraken Leerlingenuitspraken De poĂŤziehoek De Wondere Kamer van de Wetenschapsnacht

30 33 34 38 39 40

Les Russisch op het Bernardinuscollege Over gymverhalen gesproken... Tongbrekers Les Chinees op het Bernardinuscollege Interview AmberHelena Reisig Prijzenpagina WINNEN QUIZ Filmagenda Grappen pagina Klaagmuur Vervolg: Er was eens...

COLOFON Hoofdredactie, Layout Redactie Nawid Daliry Quintly van Tilburg Christian Kicken David Blezer Cover Nicole Trines Judith Pieters Dennis Dekker

4

Binden & Bouwen / December 2012

Rianne de Rooij Judith Pieters Kay H. Golob Maxi Michiels Anne Driessen

Maarten Butink Daphne Blanker Michelle Meevis Glenn Hamers Shana Donckers


KIJKJE IN DE REDACTIE We verzamelen voor het officiële Binden & Bouwen lokaal. Een klein lokaaltje op zolder. Niet helemaal toevallig gelegen naast de Nederlands lokalen. Zelf hoop ik het ‘hok’ zoals het lokaal onder de redactie leden vaker genoemd wordt binnenkort eens flink onder handen te mogen nemen om het niet alleen klein maar ook knus te maken en het iets van zijn voormalige shine terug te kunnen geven. heeft, zijn kritische leerlingen die van zichzelf durven te laten Ongeveer een half jaar gelehoren. Gelukkig hebben we onze den kwam ik voor het eerst hoofdredacteur Nawid om te zoreen kijkje nemen bij de Binden gen dat we elkaar niet helemaal & Bouwen. Ik kwam erbij in in de haren vliegen of door tieren een stressvolle periode, de over ‘’wat me nu toch weer gegroep stond namelijk voor een beurd is’’ en vervolgens weer van groot dilemma: er was het het onderwerp afwijken. hele jaar nog niet één Binden Hij leidt deze vergaderingen en & Bouwen uitgebracht. Gelukregelt het contact tussen de kig hebben we dit jaar een beBinden & Bouwen en leraren of tere start gemaakt en brengen directie. Verder bestaat de groep we het eerste exemplaar al dit uit creatieve, enthousiaste schrijtrimester uit. vers, illustratoren, vormgevers In een vergadering brainstoren onze begeleidende lerares men we over ideeën voor mevrouw Pelt. We vergaderen nieuwe stukken, wie wat gaat meestal op dinsdag in de tweede schrijven en hoe we de schoolpauze vanwege de moeilijk te krant, die ook dit jaar weer combineren roosters van de meer moet gaan lijken op een groepsleden. Persoonlijk vind ik tijdschrift, kunnen verbeteren. dit jammer want we hebben niet Het kan er af en toe hectisch altijd de tijd die nodig is voor het aan toe gaan op zo’n vergadebespreken van bepaalde zaken. ring en dat is maar goed ook. Want wat de Binden & BouIk zou de Binden & Bouwen graag wen naar mijn mening nodig

een comeback zien maken. Een tijdschrift voor en door leerlingen en het mooiste is nog, je hoeft geen lid te zijn om van je te laten horen! In de melkbus (naast de schoolassistenten) kun je al je ideeën over nieuwe en interessante onderwerpen of opmerkingen/kritieken over schoolbestuur en dergelijke kwijt. Of kom gewoon een keer naar een van onze vergaderingen! Dus Bernardinus, maak je borst maar nat, want dit jaar zullen we van ons laten horen. Trines, * Nicole Binden & Bouwen.

Binden & Bouwen / December 2012

5


L

aten we beginnen met politiek, wat houdt dit in? Wel, in de politiek gaat het er om hoe je de ander zo kunt manipuleren zodat het voor jou het beste uitkomt. Over dit manipuleren zijn geen richtlijnen vastgesteld; het recht van de meest listige geld: manipulatie, chantage, liegen en bedriegen het mag zolang je er niet mee gesnapt wordt!

zonder het te weten jou alles geven en zich zelf kapot maken, en laat ze dan denken dat ze het juiste hebben gedaan! Want wanneer iemand denkt dat hij het goede heeft gedaan door je te helpen zal hij ook geen vraagtekens bij jou zetten, wat weer een mogelijke tegenstander minder betekend.

Maar denk eraan, Er zijn dan slechts twee gulmensen op afstand kelijk zijn van de ander dat hij je den geboden: bespelen is veelal moeilijker dan ware aard niet onthult, of maar persoonlijk, houd je aanhang dus het kleinste ongewenste detail, 1. Word niet gepakt. dicht genoeg bij je om ze te kundeze personen kunnen je via de 2. Zorg dat alles ten bate nen manipuleren, maar ver gepersoonlijke weg ten gronde richvan jou komt. noeg van je af om te voorkomen ten, en dan worden personen in dat ze je ware aard zien, en je ze dit spel pas echt gevaarlijk. Maar politiek draait niet enkel nog zonder enige moeite kunt om manipulatie en bedrog, je laten vallen. Men moet er vooral Men moet dus een effectieve hebt ook aanhangers nodig rekening methode die slikken wat je ze voorscho- mee Dit netwerken is zo ideaal voor dit hebben telt: verzamel daarom zo veel houden voor het soort praktijken omdat je jouw mogelijk aanhangers, zodat dat men“vrienden” relatief dicht bij je houdt op afstand je macht vergaart, maar laat sen die bespelen dezen dan ook snel genoeg het met en controweer vallen om te voorkoje eens leren van je volgelingen en die is men dat een ander ook op zijn snel dicht bij je willen probeer:“Netwerken”, perfect voor het de zelfde manier macht kan ren te komen. op afstand bespelen van andevergaren! Er is namelijk geen ren. grotere bedreiging voor je Bondgenoten die je door en door Dit netwerken is zo ideaal voor dan iemand die de techniek kennen maken je zwak in dit spel, dit soort praktijken omdat je van machtsvergaring van jou je mag namelijk nooit afhankelijk “vrienden” relatief dicht bij je, heeft geleerd, want deze kent zijn van anderen, want anderen zodat je ze kunt beïnvloeden, via je listen,maar ook je fouten maken fouten: die fouten zullen berichtjes, zoals Facebook-statusen zal van dezen leren, ze zelf jou met hen mee de ondergang sen of Tweets, niet meer maken. Zo zal hij jou in trekken. Je hoeft ze echter, omdat het via overstijgen. Deze afhankelijkheid kan zo groot de sociale media gaat nooit recht Hier moet je iets aan doen: zijn als het op elkaar steunen in aan te kijken. Met andere woorbeïnvloed anderen zo dat zij moeilijke situaties tot het afhanden: je volgelingen kunnen nooit

Dhr. Kuijpers: “Leeghoofd!’ ‘Aardappel!’ ‘Faalhaas!’ ‘Ken je klassieken: de Star Wars saga.”

POLITIEKE MACHT: EEN SNELCURSUS VIA SOCIALE MEDIA

6

Binden & Bouwen / December 2012


verkoop je ze, omdat ze anders negatieve invloed hebben op je vermogen (in dit geval je macht). En macht moet groeien, mag stil staan, maar is verboden te dalen, want dit is een neerwaartse spiraal die je als een maalstoom meesleurt, en waar het steeds en steeds moeilijke wordt uit te komen. Mocht je meer willen weten, of mij willen steunen, volg me dan op twitter onder de naam “Kameraad schrijver” of vind me op facebook onder de naam “Kameraad Schrijver”

* -Kameraad schrijver

Dhr. Winkels: “Had ik gezegd dat je die slang uit het raam mocht doen?”

zien wat je echt meent of bedoeld, ze kunnen zelfs je gezichtsuitdrukking zien of je stem horen als je ze iets vertelt. Nog leuker is dat je ze kunt toespreken op ieder gewenst moment, en dat ze jouw woorden kunnen lezen op welke plaats dan ook. Het gemak strekt zich zelfs nog verder uit: met een druk op de knop van je muis of een tikje op het beeldscherm van je smartphone kun je jouw trouwe volgelingen in de gaten houden, er is geen noodzaak meer om camera’s en afluisterapparatuur te benutten, mensen plaatsen toch haast alles op het internet via deze sites, je kunt van sommige personen zelfs bijhouden wanneer ze naar het toilet gaan. Belangrijk is ook dat je ze op het voor jou beste moment, verwijderen van jou profielpagina’s waardoor zijn jullie geen “vrienden” meer zijn en hij jouw berichten niet kan lezen, tenzij doorgespeeld door anderen. Belangrijker nog is dat hij jou niet meer in de gaten kan houden, zolang je je instellingen maar zo hebt staan dat enkel jouw “vrienden” jouw profiel kunnen bekijken en jouw “posts”kunnen lezen. Men kan dit gebruik van de sociale media het beste vergelijken met het verhandelen van aandelen, zolang je “aandelen” voor jou winst gevend zijn houd je aan ze vast, maar zodra ze niet langer naar behoeve rendabel zijn

Binden & Bouwen / December 2012

7


Kunst aan OP de muur! PART 2 Dhr. Lousberg: “Je moet het hebben gehad, om te snappen waar ik het nu over heb, snap je?”

Kill Bill Volume 2, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Dan ook maar een Kunst OP de muur! Part 2. In de vorige Binden & Bouwen konden jullie lezen over de muurschilderingen van Aad de Haas. Om nog een beetje in de kunststemming te blijven is hier nog een klein vervolg op ‘Kunst OP de muur!’

Wie is Piet (Pieter) Wiegersma? Pieter, geboren op 2 juli 1920 vertrok op 7 september 1931, op 11 jarige leeftijd, naar het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade. Nadat hij van school gestuurd werd, heeft hij de driejarige HBS in Eindhoven gevolgd. Pieter was een Deurnese glazenier, schilder, tapijtkunstenaar en schrijver. Vooral zijn raamwerken zijn zeer bekend. Hij begon zijn werk als glazenier in 1938 en zijn laatste raamwerken dateren uit 1999. Hij heeft het overgrootte deel van zijn leven besteed aan de kunst. Pieter is in 2009 op 88-jarige leeftijd in Brussel overleden.

8

Binden & Bouwen / December 2012

Athene Piet Wiegersma Op de bovenste trappen naar de Engels-gang is een forse afbeelding van de Griekse godin Athena te zien. Athena is vooral bekend als de godin van de wijsheid, krijgskunst (met gezond verstand oorlog voeren) en van de vrede. Zij wordt op de afbeelding vergezeld door een uil (wijsheid), een

duif (vrede)met een lauriertakje (overwinning), een slang (voorzichtigheid) en een haan (waakzaamheid). Behalve haar lieve huisdiertjes staat er naast Athena ook nog een Griekse zuil die mooi past bij het Grieks mythologische landschap van deze afbeelding.


afbreekbare onderbroek) & Eva en een paradijselijk Gaia Park dat bestaat uit visjes, een witte duif, een hert en een leeuw. Verder zie je nog de hand van God uit de hemel verschijnen en een merkwaardige boom met ogen. Wat wel jammer is, is de pilaar die het uitzicht bederft… Wie zet nou ook die pilaar voor het kunstwerk? Hoe onbeschoft.

Dhr. Winkels: “WIE IS DE BAAS? IK BEN DE BAAS.”

Als je via de luchtbrug bij de Fransiscusweg (Het wordt echt eens tijd dat die allemaal apart een naam krijgen: Als je het tegenwoordig hebt over de luchtbrug, heb je 4 verschillende keuzes…) naar de Engels-gang gaat kom je deze grote afbeelding uit de Bijbel tegen, namelijk ‘Het paradijs’. Nee dames, daarmee bedoel ik niet de uitverkoop bij de H&M. De belangrijkste figuren in de schildering zijn natuurlijk Adam (met z’n biologisch

Het Paradijs maker: onbekend

Christian Kicken G61

*

Was dat er altijd al? Is jou nog iets bijzonders opgevallen aan het interieur van de school, binnen of er buiten, en wil je hier graag meer over weten? Stuur ons dan een berichtje en wij zoeken het voor je uit! 404489@bernardinuscollege.nl

Binden & Bouwen / December 2012

9


BREINBREKERS Lastige Lamp

Top 4

In een kamer bevindt zich een gloeilamp. Buiten de kamer bevinden zich drie schakelaars, waarvan er één met de lamp is verbonden. In het begin staan alle schakelaars ‘uit’ en brandt de lamp niet. Van buiten kun je onmogelijk de kamer in kijken. Hoe kun je erachter komen welke schakelaar de lamp aan- en uitzet als je maar één keer in de kamer mag gaan kijken?

Elke maand bepaalt radiozender Epic Radio de actuele top 40, maar deze keer wilden ze het toch ietsjes anders aanpakken: het publiek moet raden welke nummers op de bovenste vier plaatsen staan. Daartoe geven ze de volgende aanwijzingen: De artiesten: Novastar, Purple Lum, noXcuse en The Black Curves. De nummers: For You, Again, Because en Don’t Cry. De genres: Dance, Pop, Alternative en Rock.

Zet schakelaar 1 een tijdje aan. Daarna zet je schakelaar 1 uit en schakelaar 2 aan en ga je de kamer in. Als de lamp aan is, is het schakelaar 2. Als de lamp uit is en hij is warm, dan is het schakelaar 1. Is de lamp koud, dan is het schakelaar 3.

Rechtbank Een man moet wegens een moord voor een rechtbank verschijnen en mag een laatste uitspraak doen. Als deze uitspraak waar is, wordt de man neergeschoten. Als de uitspraak niet waar is, wordt hij opgehangen. De man denkt diep na, doet zijn uitspraak en wordt vrijgelaten. Wat heeft hij gezegd?

- De band Novastar speelt het nummer Because. - De nummer 1 is een dancenummer. - Het nummer For You is niet van Purple Lum en staat op nummer 4. - noXcuse speelt geen Alternative. - Don’t Cry is geen dancenummer. - Because staat niet op nummer 1 of 2. - The Black Curves speelt een popnummer, maar dat nummer staat niet op 4.

De uitspraak is: “Ik word opgehangen.” Als deze uitspraak waar was, zou de man worden neergeschoten, wat de uitspraak dus onwaar maakt. Was de uitspraak niet waar, dan zou de man worden opgehangen, waardoor de uitspraak dus waar werd. Daarom kunnen beide vonnissen niet worden voltrokken en wordt hij dus vrijgelaten.

10

Binden & Bouwen / December 2012

Weet jij hoe de top 4 van Epic Radio eruitziet? Stuur het naar 404489@bernardinuscollege.nl of gooi het in de melkbus en win een geweldige prijs!

* Dennis Dekker


EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE... De meeste leerlingen hebben gehoord van het ongeluk dat in september is gebeurd onderaan de Molenberg. Ze is aangereden door een vrachtwagen en ze heeft een maand in coma gelegen. Deze informatie was ook te lezen op onze schoolsite. Ik ben erg geschrokken van het ongeluk en van de details die ik kreeg te horen en daarom wil ik dit stuk schrijven om te benadrukken hoe erg fietsongelukken kunnen zijn. Als fietser ben je erg kwetsbaar, met andere woorden komt een automobilist er vaker beter vanaf dan een wanneer een fietser wordt aangereden. Het vreemde echter is dat het lijkt alsof sommige fietsers dit zich niet lijken te realiseren. Dit zie je vaak terug in het rijgedrag van fietsers. Veel fietsers die ik zie, dragen oordopjes of een koptelefoon. Het is natuurlijk fijn om met muziek te fietsen, maar het probleem is dat je aandacht van het verkeer om je heen een stuk minder wordt en dat je het je verkeer niet meer kan horen. Echter wat in mijn ogen nog veel gevaarlijker is, is het feit dat sommige fietsers op hun telefoon kijken tijdens het fietsen. Niet alleen heb je dan je aandacht niet meer bij het verkeer (je aandacht is waarschijnlijk gericht op Facebook). Ook heb je dan niet meer je beide handen op het stuur en is je blik naar onderen gericht naar de

telefoon, in plaats van naar voren naar het verkeer. Sommigen fietsen roekeloos door bijvoorbeeld door rood te rijden, omdat ze anders bang zijn dat ze niet op tijd komen op school. Maar wat is belangrijker? Je gezondheid of op tijd komen? Ik ga voor de eerste optie, want het is me niet waard om een ongeluk te krijgen, vanwege het proberen op tijd te komen. Dit klinkt waarschijnlijk heel saai wat je hebt gelezen, maar sinds ik over dat

ongeluk heb gehoord, wil ik voorkomen dat er meer ongelukken gebeuren. Alleen gaat me dat niet lukken, daarvoor heb ik jullie steun nodig. Of beter gezegd; jullie oplettendheid. En fiets vooral niet met een paraplu.

* David Blezer

Binden & Bouwen / December 2012

11


Japie Dhr. Krill: “Swag, wie is dat?”

Hallo jongens en meisjes, mijn naam is Japie. Ik vind kritiek en vrijheid van meningsuiting heel belangrijk, dus dat laat ik ook graag merken. De komende weken hangen overal op school mijn affiches op. Hieronder staan er al een paar, zodat jullie alvast warm kunnen draaien!

Ik zal beter mijn best doen bij gym als ik weet dat de meisjes voor kerst een blootkalender van Mnr. Persoon krijgen 

Het zusje van Japie

Broodjesautomaat in de berekuil: Wanneer krijgen we nou eindelijk eens een moshpit?

Japie Je moet stil zijn in de mediatheek! Hoor je niet dat mevrouw Schwanen aan het bellen is?!

Japie

Rookgebieden:

Oost, west,

Zijn de Frans docenten tenminste niet meer bang dat de Bovenbouwkantine in de fik staat.

De wc thuis is nog altijd het best.

Japie 12

Binden & Bouwen / December 2012

Japie


Al even serieus actief als de TV in de Bovenbouwkantine…

Verboden toegang op de tweede en derde verdieping in de pauze: Binnenkort zullen er wel Noord-Koreaanse douaneambten staan…

Japie

De vriend van Japie

Als we nou eens de koffie automaat verplaatsen naar de bovenbouwkantine?

Een iPad voor onze zoon:

Dan heb je geen hyperactieve onderbouwleerlingen meer en de bovenbouwers zijn ’s morgens het eerste uur weer fit na een nacht lang feesten.

Speelt hij ten minste ook nog eens buitenshuis.

De moeder van Japie

De vriend van Japie

DORA the Hallguard iet n   n   n ge ge rlin  leerlin   e e L ! , pen rlopen o l r doo iet  doo n

OW NEE!  

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Kuijpers: “Augustus was braaf, had maar één vrouw en die hield hem onder de duim, net zoals mevrouw Kuijpers bij mij.”

Leerlingenraad:

13


WINDOWS 8: DE MOEITE WAARD? Dhr. Lumeij: “Derde week van de herfstvakantie”

Sinds een maand is het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 8, op de markt. Velen vragen zich natuurlijk af of het de moeite waard is om te upgraden voor de overigens alles behalve onaantrekkelijke prijs van €30. Om dit te onderzoeken, besloot ik om het OS eens flink onder handen te nemen. (Mijn notebook is hierdoor uiteindelijk gecrasht, maar dat doet er nu even niet toe). Wat iedereen meteen opvalt na het opstarten is het nieuwe startscherm, het verschijnt immers in plaats van het oude, vertrouwde bureaublad. Dit is ook de basis van het compleet nieuwe design van Windows, dat Microsoft de toepasse-

14

lijke naam “Modern UI” heeft gegeven. Het nieuwe design laat zien dat Windows 8 vooral voor touch-apparatuur is ontwikkeld. Het startscherm bestaat uit een aantal tegels die de geïnstalleerde software representeren. Nieuw zijn de Apps, veelal bekend van de mobiele besturingssystemen, die te downloaden zijn via de Windows Store. Wel is hiervoor een Microsoft-account vereist. Dit Microsoft-account kun je overigens ook gebruiken om mee in te loggen in Windows zelf, zodat je gegevens worden gesynchroniseerd via SkyDrive, dat ook geïntegreerd is, en overal beschikbaar zijn, waar je ook inlogt. Op het startscherm vinden we ook een knop met “Desktop”

Binden & Bouwen / December 2012

erop. Klikken we hierop, dan verschijnt het bureaublad zoals wij dat kennen uit eerdere versies van Windows. Ook dit is flink onder handen genomen, de Aerointerface uit Windows Vista en 7 met zijn doorschijnende venstertjes heeft plaats gemaakt voor een meer rechthoekige interface en de doorzichtige titelbalken zijn helemaal verdwenen. Microsoft heeft dit gedaan om “het nieuwe design van het startscherm en de desktop beter te laten overeenstemmen.” Overigens zijn de pictogrammen van onder andere Computer en de prullenbak niet veranderd. Wat opvalt is dat er in de linkeronderhoek geen startknop zit. Deze is min of meer vervangen door de “Charms Bar”. Deze


balk zit aan de rechterkant van het nen zijn, dat geef ik toe, maar als je beeldscherm en verschijnt als je je ze eenmaal onder de knie hebt, zal muis naar een van de rechterhoeken je Windows 7 niet meer missen. Van beweegt. Op de balk vinden we vijf Windows 8 zijn vier versies beschik“Charms”, knoppen met een icoonbaar: voor de doorsnee persoon is er tje erop, die elk een eigen functie Windows 8, maar wie meer wil, zal hebben. Bij Settings vind je ook een toch eerder voor Windows 8 Pro gaan. eenvoudigere variant van het confiDan is er nog Windows 8 Enterprise guratiescherm en, mocht je er hopevoor bedrijven en Windows RT, speloos op zoek naar zijn, de afsluitknop. ciaal ontwikkeld voor tablets. Deze Mocht je tabletvariant toevallig met is overigens op je muis in de het moment Wat opvalt is dat er linkerondervan schrijven hoek komen, niet verschenen in de linkeronderhoek dan zie je daar en zal alleen in geen startknop zit. een miniatuurcombinatie met versie van het de hardware startscherm en te koop zijn. als je hier op klikt, verschijnt het ook Voor de technici onder ons: je hebt echt in levenden lijve. minstens een 1GHz-processor nodig, Verdere nieuwe functies zijn onder 1GB RAM (2GB voor de 64-bitversie), andere twee nieuwe inlogmogelijkheeen DirectX 9-compatibele grafische den (PIN en via een afbeelding), een kaart en 16GB schijfruimte (20GB voor nieuw vergrendelingsscherm dat ons 64-bit). doet denken aan tablets, integratie Ze zeggen wel dat Windows het goedmet Xbox Live en zit de Ribbon-interslecht-principe kent: XP was goed, Visface zoals we die uit de nieuwere Ofta was toen slecht, Windows 7 maakte fice kennen geïntegreerd in Windows het weer goed. Dat zou betekenen dat Verkenner. Helaas zijn er ook een Windows 8 slecht zou zijn. Maar ja, aantal onderdelen die we gewend zijn iedereen heeft zijn eigen mening, dus verwijderd. Naast de startknop en het ik zeg doen! startmenu, wat al genoemd was, is de Gadgets Bar verdwenen (wat moet Dennis Dekker G65 je daar nog mee als je toch een startscherm hebt?) en kan Windows Media Player geen Dvd’s meer afspelen. Ook hebben we afscheid moeten nemen van het Media Center. Mocht je willen upgraden, dan raad ik dat ten zeerste aan, vooral omdat je merkt dat het allemaal soepeler draait. De nieuwe functies zullen wen-

*

Binden & Bouwen / December 2012

15


Hoe overleef ik de Gymles

“Meneer Persoon

stond met zijn hand uitgestrekt op de boomstam

O

f beter gezegd: hoe overleef ik de boscross? Nu denken sommigen vast: wat is nou weer de “boscross”, nou, ik heb het idee dat meneer Persoon dat vandaag helemaal zelf heeft bedacht. En óf dat leuk en vet en cool is, zeker als het lekker weer is. Nou, toevallig, dat was het vandaag dus niet. De boscross hield, volgens meneer Persoon, in dat we een rondje door het bos gingen lopen en daarbij misschien een paar hindernissen zouden tegenkomen. Oké, dat klinkt beter dan je score voor de bosloop verbeteren, dus laten we ons verrassen. We beginnen rustig te rennen, al kon je dit beter écht lopen noemen. Veel tempo zat er niet in en ik was al snel blij met mijn keuze voor deze “verrassende boscross”. Maar daarna merkte ik dat het niet bij rustig lopen bleef. Met een

16

big smile op zijn gezicht keek meneer Persoon me aan, “zullen we hier overheen springen? Lukt dat?”. Een paar meisjes gingen me voor en uiteindelijk sprong ook ik erover heen, en dat viel reuze mee. Iedereen bereikte, met of zonder vieze schoenen, de overkant. En zo renden we verder. De ideeën van meneer Persoon werden steeds creatiever: bergje op, bergje af, niet zomaar over het bruggetje, maar een heuse survivaltocht langs allemaal bomen en struiken en door de modder. Toen we al bijna het “einde” van het bos bereikt hadden en langs een bankje kwamen, remde meneer Persoon af. Ik dacht dat we klaar waren, maar dat was dus niet het geval. Hij sprong op het bankje, op de leuning en zo rende hij vrolijk verder door het gras. Wij deden dat maar na, want we wilden geen watjes zijn, ook al namen sommigen toch de makkelijke weg. Door het gras rennen was geen goed idee, want daar werden elke dag hondjes

Binden & Bouwen / December 2012

uitgelaten en al snel moesten we weer van het gras af. Toen we écht bijna het einde bereikt hadden en alleen nog maar het trapje af en het bruggetje over hoefden, stond dát natuurlijk niet in de planning. Lachend klom meneer Persoon het bergje af, richting het “beekje”, dat hier duidelijk op z’n breedst was. Hij sprong eroverheen en zei dat dit alleen was voor degenen die het durfden. De meesten waren al veilig over het bruggetje naar de

overkant gelopen, maar ik wilde ook wel eens stoer zijn. Een paar meisjes voor mij haalden redelijk droog de overkant, maar ik had minder geluk. Meneer Persoon stond met zijn hand uitgestrekt op de boomstam waar ik op terecht moest komen. En ja, hij had mijn hand ook vast toen ik sprong, en tóch kwam ik luid plonzend met beide voeten


Dhr. Leenders: “Ah, daar heb je meneer Binden en Bouwens!”

tegelijk in het water terecht. Tot halverwege mijn schenen stond ik in het water en ik voelde mezelf wegzakken, maar meneer Persoon trok me eruit en keek toch wel een beetje schuldig naar mijn doorweekte schoenen, met daaronder natte sokken en natte voeten. Mijn broekje was helemaal nat en vies en ook mijn knieën waren “bemodderd”. We waren aangekomen bij het einde van de fenomenale boscross en ondertussen kwam het bloed al door de modder op mijn knie. We liepen terug naar het veld, ik liet mijn knie schoonmaken bij de schoolassistenten, die heel verbaasd waren over mijn toestand en zich afvroegen wat ik gedaan had. Lachend vertelde ik dit en zei dat het wel meeviel. Eenmaal terug op het veld hebben we nog een partijtje softbal in de regen gespeeld, een paar keer uitgegleden en gevallen, maar de schade viel nog mee en ondanks alles vond ik het een geweldige gymles. Uiteindelijk heb ik meneer Persoon ervan kunnen overtuigen dat ik het niet erg vond en dat ik het echt een leuke gymles gevonden had. Snel ging ik me omkleden, om daarna weer met frisse moed naar de vergadering van de Binden en Bouwen te gaan.

* Judith Pieters

Binden & Bouwen / December 2012

17


Lerarenuitspraken Het moest ervan komen, de lerarenuitspraken! Op deze pagina vind je een aantal lerarenuitspraken. Uiteraard hebben we nog meer. Vanaf nu vind je de lerarenuitspraken verspreid over het blad, schuin aan de zijkant op bijna elke pagina. Veel plezier!

Heb jij ook een leuke lerarenuitspraak te pakken? Laat het achter op onze Facebook-pagina --> http://facebook.com/BindenEnBouwen

Dhr. Eijgelshoven

Dhr. Eijgelshoven geeft een omschrijving van de stem van Dhr. Lumeij : “Net een aangeschoten zeehond, die drie dagen op het ijs heeft liggen bloeden”

Dhr. de Heer

‘Wakker worden iedereen, we zijn bijna weer in Heerlen. Zorgen jullie ervoor dat je het afval gooit in het zakje naast je bed... uuhm... stoel natuurlijk. (Iedereen lacht) O god, dit gaat natuurlijk weer in de Binden & Bouwen komen.’

Dhr. Kuijpers

(Leerling heeft alweer huiswerk niet) ‘Ik ga zometeen een rustig plekje in het bos zoeken om mezelf op te hangen’

Dhr. Erven

tijdens de excursie naar het gerechtshof in Maastricht Leerling: ‘’Meneer, ik wil hier liever niet onbewaakt mijn jas ophangen’’ Dhr. Erven: ‘’Nou, als je hier een jas steelt, dan ben je toch echt leip!’’

Dhr. Satijn

Mannen zitten de klussen aan het raamkozijn: ‘’Wat voor les hebben ze hier?’’ ‘’Geen idee, ICT ofzo?’’ Meneer Satijn opent het raam en antwoordt: ‘’Tja, hadden jullie maar ook zoiets gedaan, dan zaten jullie nou geen kozijnen te verven!’’

18

Binden & Bouwen / December 2012


Leerlingenuitspraken

NIEUW

“Welke tijd is dat?” – Dhr. Weijenberg (EN) “eh… de present past” – A4 Dhr. Biessen (NE) heeft het over de verlichting (18e eeuw): “Waar doen wij praktisch iedere vijf minuten een beroep op?” Een leerling antwoordt: “Internet” – A5 “Dat is geen cumma sum laude hè” – A4 “Ik heb 5,76g, en er gaan 5,76g vanaf” – Dhr. Van Dreumel (SK) “44,75” – AG4

Nee, we gaan ze niet in elkaar slaan, we gaan ons alleen maar tegen de Marokkanen verdedigen, anders klinkt ’t zo cru” – A4. “Meneer, ik ga nu echt een heel erg domme vraag stellen” – A3, waarop een andere leerlinge roept: “Oh, zal ik ‘m dan maar stellen” – A3 “Dat vind ik echt niet kunnen, dat ze daar in China honden eten” – A6 --“Wij eten toch ook koeien, wat zullen ze daar dan in India van vinden” – A6 “Nee, wij eten geen koeien” – A6 --“Natuurlijk, rundvlees toch.” “Dat is toch van runderen, niet van koeien” – A6 “Ik heb mijn ritme van school voortgezet in de vakantie… ik heb nauwelijks iets gedaan” – A5 “Ik wilde wel naar de open dag gaan, maar ik was jarig” – G5 “oh ja klopt, de 19e hè” – G5 “Ja, en de 20e” – G5 “Ik heb mijn vingerspieren getraind” - G5 Dhr. Smeets: “Hoe zag Pythagoras er ook alweer uit?” “Met een baard.” - A6

Binden & Bouwen / December 2012

19


DE POËZIEHOEK

L’amour L’amour, c’est le silence C’est la paix que vous trouvez L’amour, c’est crier Si fort que vous pouvez L’amour, c’est simple Même très compliqué L’amour, c’est plus que ça C’est tout que vous avez Dhr. Fregin: “ik heb drie totaal onzinnige verhaaltjes bedacht, dat zijn zo’n idiote verhaaltjes, dat je denkt, wat is die leraar toch een idioot… maar ja, dat denken jullie toch al”

20

Judith Pieters

When you fall in love with a boy you fall in love with the curves of his shoulders the angles of his collarbones you fall in love with the way he holds you with the way his lips turn in to a smile and his eyes, twinkling with his boyish charm you fall in love with every frown, every freckle you fall in love with everything. Nicole Trines

Binden & Bouwen / December 2012


Kinderherz Sauberes Herz Ohne Schmerz Wie ein Kind Frei im Wind Grünes Gebirge und ein Fluss Wasser fließt weil es muss Kinderherzen lachen Ohne Krieg zu machen Unschuldig ist die Welt Der Kinder in ihrem Zelt Wenn sie aber größer werden Sehen sie den Schmerz der Erden Rianne de Rooij

Dromerig volg ik mijn lessen Muziek speelt in mijn oren Ik kan meneers stem al niet meer horen Vloeiende lijnen met kleine bessen Ze dansen op het zonnelicht Ik zing het lied voort Het drijft me naar een ander oord Opeens klapt de melodie dicht Een schreeuw, een slag Verschrikt uit mijn droom kijk ik op De leraar is boos tot over de top Door gaat mijn goede dag! Rianne de Rooij

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Kuijpers : “Als je slaapt hou je tenminste je mond.”

Dromen

21


DE WONDERE KAMER VAN DE WETENSCHAPSNACHT

We lopen een glazen gebouw in en worden warm onthaald met gratis dorstlessers (appelsap en koffie) en versnaperingen (koekjes van de Kaufland). Dan begint de persconferentie van Ernst Schmachtenberg, rector van de RWTH. Hij vertelt over wat de Wissenschaftsnacht inhoudt. De Wissenschaftsnacht is een jaarlijks evenement voor

iedereen, dat in het teken staat van het toegankelijk maken van wetenschap voor een breder publiek. In 2012 wordt de Wissenschaftsnacht voor de tiende keer gehouden, en wel op 9 november. Tijdens dit evenement vinden er verschillende concerten, exposities en lezingen plaats en staat de Wissenschaftsnacht garant voor een avond vol entertainment. Als de persconferentie afgelopen is, krijgen wij als redacteuren de unieke kans om een gesprek te voeren met meneer Schmachtenberg. Onze verslaggever en columnist, Kay H. Golob, vroeg onze beste man waarom juist de RWTH verantwoordelijk is voor de huisvesting van de Wissenschaftsnacht. Schmachtenberg antwoordt: “Voorheen werd dit

“Wetenschap en cultuur gaan hand in hand

22

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Den Boer: “Niet te enthousiast hè, school is niet bedoeld om leuk te zijn.”

In het kader van de Wissenschaftsnacht, zijn wij, C&M leerlingen van het VWO, aanwezig geweest bij de expositie “Wunderkammer Wissenschaft” op de RWTH te Aken. En ja hoor, die bestaan; C&Mleerlingen met interesse in wetenschap. En nee, we zijn hier niet alleen naartoe geweest omdat we dan een volle lesdag zouden missen – al speelt dat uiteraard ook een rol. Je blijft toch gewoon middelbaar scholier, hè.

evenement, in samenwerking met de gemeente, op de markt in Aken gehouden. Echter, vanwege slechte weersomstandigheden en de kosten verbonden aan het bezetten van de markt, werd tien jaar geleden besloten om de Wissenshaftsnacht in de gebouwen van de RWTH te houden. Daarnaast is de RWTH direct verbonden met de wetenschap, en wil zij deze voor het brede publiek openstellen. Na deze overgang op de RWTH werd besloten van dit evenement, dat eerst overdag plaatsvond, een avond-happening te maken, omdat veel mensen niet de mogelijkheid hebben om ons overdag te komen bezoeken.” Na het vragenrondje krijgen we de kans om de expositie,”Wunderkammer Wissenschaft” te bezoeken. Deze kunstzinnige expositie reist rond door Duitsland en past precies bij wat de Wissenschaftsnacht inhoudt, want naast prachtige foto’s van supernova’s, onderwaterdieren


Als het hele gebeuren voorbij is, en we van onze begeleidende leraren de tijd krijgen om even het centrum van Aken binnen te gaan, is het merkwaardig dat de helft van de groep besluit om bij de expositie te blijven. De bedoeling van de expositie is om rond te lopen en het doosje, die je zelf moet vouwen, te vullen met boekjes. In totaal zijn er 17 boekjes te vergaren, die verspreid over de expositie liggen. Elk boekje ligt bij een TV waar

foto’s op worden vertoond. Deze zijn weer verdeeld in verschillende onderwerpen in de wetenschap, zoals kankerbestrijding, projecten in de oceaan en satellietbouw. Eenmaal teruggekomen op het oude vertrouwde Bernardinuscollege, is iedereen erg content met wat hij of zij gezien heeft die dag. Die volle lesdag missen, is dus niet voor niets geweest.

* Quintly van Tilburg

Dhr. Heck: “Zo moet ik ontsnappen aan jouw kwetsende woordendiarree.”

en de bouw van satellieten, is er zeker rekening gehouden met het kunstzinnige aspect van de foto’s. “Wetenschap en cultuur gaan hand in hand”, wordt er op de persconferentie verteld.

Binden & Bouwen / December 2012

23


LES RUSSISCH OP HET BERNARDINUSCOLLEGE Donderdag 1 november 2012

De docente, Esther van Pardoes vliegen de woordStigt, checkt spelingen je rond de oren de absentie, maakt een kort pante creaties als: “Zegt ze nu praatje met de leerlingen en leerlingen die bijzonder goede necrofiel?” Je vraagt je in eervangt vervolgens de les aan. antwoorden geven en extra ste instantie af wat de docente De planning van dit lesuur inzet tonen, met een versnapewél vertelde, maar daarna wordt doorgenomen en daarna ring uit de door haar gespekte wordt de hamvraag: hoe komt wordt een Russische tekst met prijzenkast. zo’n eerstejaars van pakweg behulp van een cd behandeld Slechts een kwintet aan leerlinelf/twaalf jaar in godsnaam aan en geanalyseerd. Tussen de gen blijft onverstoorbaar doorhet woord ‘necrofiel’? grammaticaregels en uitspraak- gaan met hoe komt zo’n eerstejaars van finesses door, wordt de Russiroezesche staatsvorm en zijn cultuur moezen en pakweg elf/twaalf jaar in godsbehandeld. Zo is het commuverneemt naam aan het woord ‘necrofiel’? nisme een prominent thema niets van in de les en zorgt dergelijke het aanthematiek voor afwisseling. bod van de Door de leerlingen in het Rusdocente. sisch elkaar naar hun naam te Na enkele zinnen en uitspravragen, en uiteraard ook antPardoes vliegen de woordken te hebben geoefend en de woord te geven op de gestelde spelingen je rond de oren. De woordetymologie te hebben vragen, leren ze op een interes- Russische woorden worden behandeld, brak de tijd aan sante en efficiënte methode de snel vernederlandst en je krijgt voor het voor de leerlingen Russische taal. daardoor werkelijk bijzonder leukste moment van de les: het Ondanks het feit dat menig merkwaardige en o zo frap-

24

Dhr. Franssen: “Bij de eenmanszaak is één man de baas… kan ook een vrouw zijn maar liever niet.”

De 24 gymnasiumleerlingen van G11 druppelen onregelmatig, maar met enthousiasme het lokaal binnen en enkelen kijken vreemd op wanneer zij zien dat er zich twee jongeheren op de achterste rij bevinden. Na een kort voorstelmoment van onze zijde konden de leerlingen weer met een gerust hart verder met de gang van zaken.

leerling een woord uit het pas geleerde, Franse vocabulaire antwoordt, weet men toch al een aardig woordje Russisch te spreken. De telwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden en enkele zelfstandig naamwoorden zijn al goed geleerd en men is er trots op. Als men een woord niet weet, dan wordt er snel geroepen: “Ja, boeie. Niet dat ik ooit naar Rusland zou gaan”. De docente speelt hier goed op in en prijst

Binden & Bouwen / December 2012


привет!

Ter afsluiting mag de jury, ofwel de plenaire klas, zeggen welk optreden het best was. Het filmpje met de bevallende man en de knokkende Russinnen werd verkozen tot winnaar. Geen van de leerlingen werd beloond met een versnapering,

______ De leerlingen krijgen een cursusmodel van zes weken aangeboden waarin zij kennis maken met de Russische taal en cultuur. Na de zes weken is het mogelijk dat de leerlingen kiezen dit vak permanent te behouden, tot en met in de eindexamenklas. De leerlingen die het vak dit jaar kiezen zullen enkele hoorcolleges krijgen van onder andere Prof.dr. Jos Schaeken (professor in de linguïstiek aan de Universiteit van Leiden). De cursus wordt dit jaar afgesloten met een zevende college en wel in de in 2009 gerenoveerde Hermitage in Amsterdam waar keizerlijke kunst en cultuur wordt geherbergd. Al met al kan ik concluderen dat de les Russisch een bijzonder en memorabel lesuur was!

* Maarten Butink

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Heck: “JOEHOE! Hier ben ik! En ik heb een zwaard!”

beoordelen van Russische, soms patriottische liederen. De docente had een beoordelingsformulier ontworpen waarop de leerlingen als een soort jury van het Eurovisie Songfestival het aantal punten [letterlijk vertaald: het aantal ballen] moesten aangeven. Ze moesten kritisch kijken naar de originaliteit en luisteren naar de melodie, zangkwaliteit en naar de tekst. Ook hier kwam de symbiose tussen taal en cultuur naar voren. In het eerste filmpje dat getoond werd, waren een man die aan het bevallen was en een groep vechtende vrouwen te zien. Dit uitte zich uiteraard in veel hilariteit bij de leerlingen. In het volgende filmpje was de melodie en zangkwaliteit niet bepaald denderend te noemen volgens de leerlingen. Dat was op te merken aan constateringen als de volgende twee: “Die Russen hebben echt geen smaak” of “Meneer Gerards zou dit níets vinden”.

“Jullie zijn tamelijk onrustig vandaag”, constateerde en concludeerde mevrouw Van Stigt. De bel ging en de les was voorbij.

25


OVER GYMVERHALEN GESPROKEN... toe, hier deed ik ook aan mee) schoen, onhandige plek met je gezicht in de zon bij een honk en meneer Rijvers die staat te springen om weer terug te en dan maar afwachten. Ja, ja, gaan (al had ie ons het liefst jaaa, daar komt een bal, heel hoog, recht naar mij, dit is de nog een rondje zien rennen). Eenmaal terug op het veld aan- kans, DE kans om een vangbal gekomen, gaan we dan voetbal- te maken en eeuwige roem te len, hockeyen of softballen..? hebben. Wat doe ik? Juist, ik Okee, optie één, voetballen, mis en de bal valt op de grond. valt af, want het Wat kan ik is gewoon eng en ik sla eerst zo’n toch een hekel de bal is te groot aan mezelf en het is niet leuk 24930258232 keer hebben. Als en veel te gevaar- mis of foutslag dat hatelijke lijk, zeker met stuk van het jongens erbij. spel voorbij Optie twee, hockeyen, tja, dat is, drie uit, mogen we eindelijk is mijn sport, ik zou mezelf te wisselen en mag ik slaan. En kort doen als ik het niet deed, ja, eindelijk is dat dan iets dat ZOU JE DENKEN, maar hocwel goed gaat. En hoe. Meneer key op school is afschuwelijk, Rijvers staat te kijken, dus ja, stomme mensen die elkaar ik sla eerst zo’n 24930258232 meppen met kapotte sticks keer mis of foutslag, maar mag op een rotveld en van hockey door en doorgaan en dan EINkomt totaal NIETS terecht. Dus, DELIJK RAAK! Meneer Rijvers optie drie, softballen, bal is niet schreeuwt “JAAA, GOEDZO”, te groot, niet (heel) gevaarlijk, dus ik ren naar het eerste honk genoeg afstand van de mensen, en kijkt twijfelend om me meestal word je niet geslagen, heen. Oh, de bal is er al bijna. dus dat klinkt vrij aannemelijk. “RENNEN!” schreeuwt meneer Zo ligt mijn besluit om te gaan Rijvers, dus ik ren. Met korte softballen vast. Daar zitten rustpauzes bij alle honken en we dan, kijkend hoe iedereen veel geschreeuw van een overmisslaat of vangballen maakt, enthousiaste meneer Rijvers, sommigen achterlijk hard renkom ik aan bij het laatste honk nen om dan toch afgetikt te en zo rende ik, IK, een homeworden en (bijna) niemand die run. Kun je dat geloven? Nee, een bal fatsoenlijk kan gooien precies, ik ook niet. Wauw, wat of vangen. Hoera, ik ben bijna een gymles. aan de beurt en dan…. Drie uit, WISSELEEEEN!! Niet leuk. Okee, daar staan we in het veld, geen probleem, dat gaat goed. Veel te grote en stinkende handJudith Pieters

26

Binden & Bouwen / December 2012

Wauw, wat een gymles. Eerst zegt meneer Rijvers dat we naar buiten gaan “oh nee meneer, dat kunt u toch niet menen!? VEEEEL TE KOUD!!”, “aah, waarom blijven we niet binnen?”, “neee dat is niet éérlijk”, en dergelijke hoor ik om me heen met klagende meisjesstemmen. Als iedereen een kwartier later omgekleed, haartjes gedaan en wel op het veld ‘kou’ staat te ‘lijden’, komt deze beste meneer Rijvers ook nog met het grandioze idee om de bosloop te gaan doen. Dus opnieuw staat iedereen te springen van plezier. “neeee, meneer!! Dat kunt u ons niet áándoen!”, “kunnen we niet naar de fitness?!?!” (okee, het is echt heel erg met je gesteld als je naar de fitness wilt), “nee meneer, alstublieeeft” *kijkt heel lief*, maar zelf dat werkt niet. Dus we gaan bosloop doen. Na dat rondje zwoegen en zweten staat er een bende van meisjes die zeuren en klagen en oh zo moe zijn (okee, ik geef het

*


TONGBREKERS w

ag gau

eren opt kop obe o n k e eK e Kob Kobe d pen s Kobe d l a r a ,ma kno knopen eren knopen e Kobe di op geen k s er een man pen no ni kan,da ijn koperen k ez de Kob an k knopen

l en Pau g e t i e z l in Paul , is Pau s l o o P t in ‘ ul? wel Pa s l o o P ‘t egen i Paul t e z , e e N , ‘t Pools Paul in Pools is ‘t Paul in ki Popols

De zakken rollende z akkenroller rolde een andere za kke zakkenroll nrollende er zijn zak ken

De prins spreekt slecht Spaans

, . ist spis p ot otvi p s pi et p n e m n e vol i t is Kobe de K tv ispo obe knoop o p p t koperen knopen,m n n a a e r e a ls K obe de Ko geen kope se e be ren knope Al b je n k k n a e o n p ,d en an is er ee h n man die de Kobe z K o be ijn kopere n knopen knopen ka n Fritsie mixte zijn whisky met een whiskymixer

me e krom ppe d n e w a au ipte kn wgomk de kau len knap gekn de knecht ka aar e kleine knap m ende kromm t p i n k r w e u p kap mka ppe kauwgo geknipte kna uwe d n a v ka ap kale kn apper dan de kale kleine e n nipt k e klein k r m e m p o p r ka r ek kapppe uwend gom ka nipte knappe ek knap g kan n knippe

Dhr. Wijnands (te enthousiast): “Midlemilemilmidelmiddel-lijn.”

jpt de

Gijs gri

a gans gr e w u a r grijsg

Frans ze Frans: i tegen Fra ns “zeg F rans, k in het “Nee” e a in het ntwoordde n je Frans?” Frans, Frans F het Fr “ ans, F want,” zo z rans r e a Frans i in het ns tegen Fr in ans: Frans is :Fra nçois”

Noodsein e benne s eine die seine sijne as an dere seine kapo t seine

Binden & Bouwen / December 2012

27


LES CHINEES OP HET BERNARDINUSCOLLEGE Vrijdag 2 november 2012 De 22 ijverige leerlingen van G22 zaten al vlot op hun plaats met hun schrift geopend en hun pennen in de aanslag, toen ik het lokaal binnentrad. Ik werd direct overrompeld door twee docenten die voor de klas stonden. Meneer Blezer (docent Engels) en mevrouw Li (docente Chinees) begroetten me in het Engels en vertelden mij vervolgens dat ze de gehele les tezamen geven. De les wordt volledig in het Engels gegeven; mevrouw Li zorgde voor de Chinese grammatica en uitspraak en vertaalde dit naar het Engels. Waar het nodig was vertaalde de heer Blezer ook het Chinees naar het Engels of zelfs naar het “Hello” Nederlands.

en vaak correct te antwoorden op de gestelde vragen. De leerlingen hadden voor deze les de voornaamwoorden geleerd en moesten deze, samen met het docentenduo, hardop en klassikaal en “How uiteenzetten. Daarna liepen are you today?” beide docenDe les werd in het ten individueel Chinees aangevande leerlingen gen door mevrouw Li. “Hello” na en vroegen hen zichzelf en en “How are you today?” werd hun buurman of -vrouw voor in het Engels gevraagd door te stellen. Dat is pas een prakhaar en in het Chinees getische manier van onderwijs: antwoord door de leerlingen. eerst klassikaal de (bezittelijke) Geweldig om te zien hoe leervoornaamwoorden als mij, lingen na enkele weken al zo’n mijn, jij, jouw, u, uw leren en prachtige klankensymfonie in dit daarna toepassen in een deze taal door het lokaal laten korte dialoog met de vakexpert gonzen. De leerlingen grapdie je direct wijst op eventuele ten er ook op zijn tijd mee en uitspraakverbeteringen. riepen vaak de bestellijst van een Chinees restaurant door de Meneer Blezer merkt dat de klas. Ondanks dat wist de gehe- vertaling van “Good bye” nog le klas goed bij de les te blijven niet echt is doorgedrongen

28

Binden & Bouwen / December 2012

en beeldt het uit: hij loopt het klaslokaal uit en zorgt dat de kinderen ‘zia tsjing’ zeggen. De leerlingen wisten het hierdoor op het eind van de les dit nog steeds te onthouden. Bijzonder was dat als de ene docent aan het uitleggen was, de andere docent een storende leerling figuurlijk op de vingers kon tikken en om zijn aandacht kon vragen. De rest van de klas kon nietsvermoedend naar de vertellende docent luisteren. Na een behoorlijke tijd aan uitspraak te hebben gewerkt, krijgen de leerlingen de opdracht enkele Engelse zinnen met de daarbij behorende Chinese vertaling te noteren in hun cahier. Her en der wordt aandacht besteed aan het maken van een Chinees karakter. Stap voor stap wordt een karakter


Vervolgens wordt weer aandacht besteed aan de uitspraak en vertaling. Hoe vaker de docente het Chinese voorbeeld herhaalt, hoe kluchtiger de leerlingen gaan antwoorden. De hilariteit slaat toe bij de leerlingen, karakteruitspraken als “ké” en “oeh” worden streng en dicatuurlijk uitgesproken en worden bijgestaan door strakke en soldateske bewegingen. Maar zodra een leerling een tamelijk complexe zin in één maal goed antwoordt, klinkt er een serieus en gewaardeerd applaus door het vertrek dat goed gevuld werd met activiteit van de leerlingen. De aandacht was weer terug van een korte absence en de klas noteerde de zin zorgvuldig en je zag enkele leerling binnensmonds (maar dat niet al te goed lukte) de vertaling oefenen. De les wordt afgesloten. Het

docentenduo en de leerlingen begroeten elkaar in het Chinees en de leerlingen lopen zwaaiend en nogmaals enkele Chinese gerechten roepend, het lokaal naar buiten. ______ De leerlingen kunnen tijdens deze cursus van zes weken ruiken aan de Chinese taal. “Een soort snuffelcursus”, vertelt meneer Blezer na de les. “Of dit aanbod definitief blijft, is nog niet bekend. De vraag of er voldoende animo is, staat voorop.” Ik denk dat het zeer raadzaam is dit vak aan te bieden. De leerlingen pakken veel van de taal op, enkelen hebben persoonlijke affiniteit met China en zijn taal en daarbuiten is het de taal van de toekomst. “Economen en techneuten die Chinees spreken, die hebben in China de toekomst”, vertelt mevrouw Li in het Engels. Ze kijkt ons aan en zegt: “Mag ik wat vragen?” Ze kijkt Fabian Daemen aan en vraagt of hij een wiskundige is. “That’s true”, antwoordt hij. Vervolgens kijkt ze diep in mijn ogen en concludeert dat ik met mijn betogende blik en ogen “a

politician” ben. Wat ik hiermee wil aangeven is dat de Chinezen niet alleen dol zijn op (Chinees sprekende) Europeanen, maar dat zij ook aan kleine dingen zien wat de toekomst ons gaat brengen. Zij hebben immers een groot inzicht en immens veel innovatieve ideeën. Chinees is de taal van de toekomst en behoort een van de talen van de Bernardijnen te zijn!

* Maarten Butink

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Wijnands over een driehoek: ‘’Je kan de benen wijder doen.’’

getekend. Het fascinerende aan de taal is dat een herhaling van een karakter (bijvoorbeeld het karakter “day”) een verveelvoudiging (als “every day”) betekent.

29


INTERVIEW AMBER-HELENA REISIG

Allereerst heel erg gefeliciteerd met het Heerlens stadsdichterschap! Had je dit verwacht?

Bedankt. Ik had het wel en niet verwacht. Ik dacht namelijk wel dat ik een grote kans zou maken, anderzijds was ik bang dat het feit dat ik nu in Amsterdam woon voor veel weerstand zou zorgen. Het is natuurlijk ook wel een beetje gek: stadsdichter van Heerlen zijn en er niet wonen. Gelukkig hebben de Heerlenaren vooral op de poëzie gelet – dat hoop ik tenminste – en me toch deze kans gegeven. In de eerste week heb ik namelijk wel veel campagne gevoerd via de sociale media. Toch heb ik daarna besloten het op zijn beloop te laten omdat ik niet wilde dat men op mij als persoon ging stemmen. Ik heb wel al van veel mensen gehoord dat een stadsdichter natuurlijk niet alleen op de kwaliteit van zijn of haar poëzie

wordt gekozen maar ook op basis van diens persoonlijkheid en inbreng van ideeën voor de stad.

Wat vind je van Heerlens oud-stadsdichter, Harrie Sevriens?

selijk karakter in korte zinnen weer te geven.

Je woont in Amsterdam. Waarom dan toch stadsdichter van Heerlen?

Ja, dat is de grote vraag die iedereen mij de afgelopen Ik ken Harrie al heel erg lang. maanden heeft gesteld. WaarVroeger, toen ik nog op het Ber- om? Allereerst omdat het een nardinus College zat spijbelde ik ontzettend grote eer is. Daarwel eens een uur om met hem naast denk ik dat ik, ondanks koffie te kunnen gaan drinken. dat ik niet in de stad woon, het Ik kon en kan altijd alles bij hem goed zou doen als stadsdichter. kwijt en hij een goed zicht op Niet alleen omdat ik denk dat de mens in zijn doen en laten. mijn poëzie een goede bijdrage Vaak verheldezou zijn aan rend en duidede cultuur in Je blijft toch gewoon lijk. Voor mij is middelbaar scholier, hè. de stad, maar hij een soort ook omdat ik tweede vader denk dat ik en speelt, buiten zijn voorjuist doordat ik in Amsterdam beeldfunctie als (stads)dichter, woon iets van de grootstedeeen grote rol in mijn leven. lijke literaire wereld en cultuur Harrie is in mijn ogen dan ook hierheen kan halen. Heerlen is de enige echte stadsdichter. Er- als stad nog ontzettend maakgens ben ik alleen decor omdat baar en dat geeft mij, en alle de gemeente graag steeds een bewoners van de stad, de kans wisseling van de wacht wil. Ik om een invulling te creëren die kan me dit ook wel voorstellen: nieuw is. Ik ben in staat om in verandering van spijs doet eten mijn eentje iets op poten te en ik ben op veel fronten ook zetten. In een stad als Amsterheel anders dan Harrie. Niet dam is dat anders: daar is al zo alleen mijn poëzie maar ook veel te doen dat men vaak niet waar mijn aandachtspunten lig- weet wat te kiezen en ideeën gen. Meer op het organiseren zijn minder snel vernieuwend. van literaire evenementen en Veel is al gedaan. Ik kan die het aansporen van jongeren om de dingen die gaande zijn in zich tot de literatuur te wende Randstad, maar ook in de den. Harrie is veel observerenrest van Nederland, oppakken, der, meer bezig om het menmeenemen en in het vertalen

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Smeets: “ik heb zelden zo veel aardige meisjes in de klas gehad. Ik heb ook zelden zo veel gelogen.”

30

Met een naam als deze was het voorbestemd dat deze oudBernardijn en oud-hoofdredactrice van de Binden & Bouwen het helemaal ging maken. Ze verliet school vroegtijdig, verhuisde naar Amsterdam en deed daar hetgeen wat ze altijd al graag deed: Schrijven. Een interview met Heerlens nieuwe stadsdichteres, AmberHelena Reisig.


naar mijn werk als stadsdichter.

Welke taken staan je te wachten als stadsdichter?

Deze maand heb ik een uitgebreid gesprek met de gemeente waarin mijn functie en de invulling daarvan besproken zal worden. Hoe ik het nu zie is als volgt: als stadsdichter schrijf je over wat in de stad gebeurt. Over de mensen, de dingen, de veranderingen. Je legt de stad vast in woorden die aan kunnen zetten tot nieuwe ideeën, kunnen ontroeren en verrijken. Daarnaast heb je als stadsdichter ook een publieke functie. Ik wil niet alleen mijn eigen werk voordragen maar ook activiteiten voor de stad organiseren. Hierbij kun je denken aan een Heerlense poetry slam – een wedstrijd in voordracht en

poëzie – en aan het organiseren van literaire evenementen maar bijvoorbeeld ook aan poëzie in de openbare ruimte. Hiermee wil ik Heerlenaren kennis laten maken met poëzie, literatuur, muziek en voordracht. Zo zou ik graag dichters en schrijvers uit de rest van het land hierheen willen halen en zo de Heerlenaren en in het bijzonder de jongeren willen motiveren zich ook eens buiten de eigen stad op literaire podia te wagen. Jongeren zijn vaak niet goed op de hoogte van wat er in de rest van het land speelt en voor hen zou ik meer referentiekaders willen creëren maar ook onderlinge concurrentie om elkaar uit te dagen zodat zij ook zien hoe leuk literatuur is.

Toen je nog op Bernardinus

zat, was je hoofdredactrice van onze geliefde Binden & Bouwen. Heb je altijd al iets met taal willen doen?

Ja. Van kinds af aan ben ik met taal bezig geweest. Bij mijn ouders thuis werd al veel gelezen. Centraal in het huis stond dan ook een grote boekenkast die tot de nok gevuld was. Ook lazen mijn ouders mij veel voor, niet alleen voor het slapen gaan maar ook overdag. Mijn moeder maakte dan altijd haar eigen versies van verhalen waar ik dan plots een hoofdrol in kreeg. Ook werkte zij in de schoolbibliotheek van de basisschool. Ik geloof dat ik zo rond groep 7 wel ieder boek daar uit had gelezen. Toen kon ik aan de echte literatuur beginnen. Ik probeerde Oorlog en Vrede te lezen maar dat was niet zo’n

Binden & Bouwen / December 2012

31

Dhr. Smeets: “Ik heb het warm. Heeft er iemand bezwaar tegen dat ik mijn trui uitdoe? Rustig maar, ik laat het bij mijn trui!”

‘’Amber-Helena met oud stadsdichter Harrie Sevriens’’ © Anita Hondong


Dhr. Fregin : “Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben… und der coördinator.“

32

succes, haha. Toen ik 6 of 7 was schreef ik mijn eerste verhaal en dat ben ik altijd blijven doen. Schrijven was voor mij de manier om mijn fantasie de vrije loop te laten maar ook om mijn observaties vorm te kunnen geven. Ik was bang voor andere kinderen en door te schrijven gaf ik dat denk ik ook een plaats. De Binden en Bouwen was voor mij de uitgelezen kans om echt met mijn ambitie aan de slag te gaan. Als een soort speeltuin kon ik daar van alles schrijven. Het was op een gegeven moment zelfs zo erg dat de redactie zei dat ik moest oppassen dat ik niet eigenhandig het hele blad vulde. Toen ben ik maar pseudoniemen gaan gebruiken om alsnog alles te kunnen plaatsen. Als hoofdredactrice later had ik te kampen met een laag bezette redactie en ook een verminderde populariteit onder de leerlingen. Ik zag het als mijn missie om de Binden en Bouwen te ‘redden’. Tot ik besloot vroegtijdig van school te gaan. Je bent bezig aan je debuutroman. Kun je daar al iets over vertellen? Mijn debuutroman ‘Het Sterfhuis’ verschijnt in het voorjaar bij Uitgeverij Prometheus. De roman is gebaseerd op de dood van mijn moeder, nu twee jaar geleden. Zij is overleden in een hospice. Dat is een plek waar terminaal zieken hun laatste

dagen of weken kunnen doorbrengen. Deze plek, in het boek het sterfhuis genoemd, vormt de basis van de roman. Hierin gaat de dan achttienjarige hoofdpersoon Hannah met haar ernstig zieke moeder naar een hospice. Hannah probeert in de roman te verklaren hoe mensen met de dood om gaan. Niet alleen de stervenden zelf maar ook de omstanders. Dit doet zij door de voorgeschiedenis van haar eigen geboorte tot aan haar moeders ziekbed te beschrijven. Dan is er nog de heer Biedemeijer, een eenzame man die, in tegenstelling tot Hannahs moeder, niet omringd is door familieleden. Ook zijn verhaal wordt verteld. En daar waar de toestand van Hannahs moeder achter uit gaat begint Biedemeijer te herstellen, ook al is iedere bewoner van het sterfhuis ten dode opgeschreven. Gaandeweg ontdekt Hannah dat de angst voor de dood niet altijd onoverkomelijk is. Is er nog iets dat je kwijt wil aan ons, Bernardijnen, of aan de leraren? Ja. Ten eerste: ga nooit voortijdig van school af. Met mij is het nog goed gekomen maar het is absoluut niet iets om trots op te zijn en ik heb heel hard moeten werken om weer verder te kunnen. Ten tweede: ga of blijf lezen, kom kijken naar literaire voordrachten of neem zelf de pen ter hand. Ook kan

Binden & Bouwen / December 2012

ik iedereen van harte aanraden lid te worden van de redactie van de Binden en Bouwen. En ja, ik klink nu inderdaad precies zoals de leraren van Bernardinus. Excuus!

* Quintly van Tilburg

Als extraatje voegde AmberHelena een gedicht toe:

er zijn veel omstandigheden waaronder iemand buigt – of barst of breekt ik zei ooit dat in dagen van verlangen er verlangen zou woeden in mij en ook om mij - zo hard, zo belangeloos dat hij zou weten dat toch ik heb geleerd hoe een lichaam trillen kan, huilen en schokken kan hoe pijnlijk een lichaam woorden inhouden kan als het moet en dat het tomeloos is het breken is onverklaarbaar en soms zou je willen dat je kon liefhebben zoals je breken kunt en dat dat dan genoeg was.


WINNEN

QUIZ

Sommige uitspraken waren al zo vaak in de Binden&Bouwen, of zijn typisch voor een docent, dat we de rollen eens kunnen omdraaien: Welke docent zegt wat? Schrijf de nummertjes met de juiste docent erachter op een briefje, met je naam, klas en/of leerlingnummer erbij, gooi ’t in de melkbus en maak kans op een modelhelikopter gesponsord door StarBazaar.nl “Het leven is als een penis, keihard, maar vaak te kort.”

Dhr. Biessen (NE)

2.

“Pats boem”

Dhr. Blezer (EN)

3.

“Doe die cellphone weg”

Dhr. Cordeweners (FA)

4.

“Je bent echt perfect bezig”

Dhr. Lumeij (NA) 2×

5.

“Maar dat is eigenlijk een open deur intrappen”

Dhr. Franssen (EC)

6.

“Kan iedereen mijn spijkerschrift lezen”

Dhr. Krill (LB) 2×

7.

“Dodo’s”

8.

“Dan have you pech”

9.

“En dan schrijf je dat met potlood in je boek, en aan het eind van het jaar geef je ’t dan aan je kleine zusje.

10.

“Het werkwoordenspel is van kracht”

11.

“Dan doet ’t boem en dan is ’t weg”

12.

Bonus: “Komt door de pillen”

1.

Dhr. van Dreumel (SK)

Dhr. Koolen (SK) Dhr. Smeets (WI)

Binden & Bouwen / December 2012

33


Christian Kicken en Dean Vrösch presenteren u

FILMAGENDA: Komt dat zien, komt dat zien! Dhr. Wijnands: “Voila! Shit tous!”

LOOPER

Verwacht: Nu te zien in de bioscoop! In de spannende actiethriller Looper staat tijdreizen centraal, het wordt gebruikt door zogenaamde Loopers om mensen uit de toekomst in het heden te vermoorden. Professor Barabas (Joseph Gordon-Levitt) is zo’n Looper. Hij gebruikt de teletijdmachine voor zijn beroep als huurmoordenaar. Op een dag wordt de oudere Barabas

(Bruce Willis) opgepakt en terug gestuurd naar het verleden. Wat volgt is een spannende achtervolging, een ontmoeting met een extreem sterke man genaamd Jerom en een zoektocht naar een oplossing om het brein achter het illegale tijdreizen, een man genaamd Krimson, te slim af te zijn. Deze film is natuurlijk een remake van de klassieker Suske en Wiske en de Leipe Looper.

ANNA KARENINA

affaire. Die leidt tot veel Verwacht: Nu te zien in de actie en spektakel, waarbij John “Yippee Ki-yay Mobioscoop! ther Russia” schreeuwt en Anna Karenina is het tijd- oh wacht… volgens mij is loze verhaal over een bui- dat de verkeerde film. Iets tenechtelijke liefdesrelatie met ‘Ga hard dood’ geloof in het tsaristische Rusland ik. Deze gaat blijkbaar over van 1874. De prachtige en een affaire met een graaf. Liefde, relaties en drama: levenslustige Anna (Keira ook leuk. Knightley) voelt zich gevangen in haar liefdeloze huwelijk met de hooggeplaatste ambtenaar Alexei Karenina. Wanneer ze politieman John McClane leert kennen, ontstaat er een gepassioneerde

34

Binden & Bouwen / December 2012


Verwacht: Nu te zien in de bioscoop!

The Hobbit: An Unexpected Journey is het eerste deel van de filmtrilogie gebaseerd op het meesterwerk The Hobbit van J.R.R. Tolkien. Wederom een film over kleine mannetjes die grote avonturen beleven: De Smurfe- uhm, sorry, ik bedoel de Hobbit. Zal deze film ook weer genoeg beroemde quotes voort-

brengen zoals in The Lord of the Rings? Deze trilogie zal zich afspelen in Middenaarde, zo’n zestig jaar voor The Lord of the Rings. Voor de fans opnieuw genoeg kijkplezier de komende drie delen. One does not simply want to miss The Hobbit in cinema!

LIFE OF PI

Verwacht: do 20 december Life Of Pi, van Oscarwinnaar Ang Lee, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Yann Martel. Het gaat niet over het leven van een taart, maar het vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de jonge Pi op zee. Hij moet, in een klein bootje, proberen te overleven in het gezelschap van het halve Gaiapark. Life Of Pi is een betoverende, epische 3D

ervaring, die het publiek zal inspireren, raken en meevoeren naar een plaats van ontdekkingen. Denk dus aan de genoeg popcorn!

Binden & Bouwen / December 2012

Dhr. Smeets: “Heb ik bij 26 de straal goed uitgerekend? Of heb ik mij vergipst?”

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY

35


Mevr. Habets geeft het verschil tussen een n en een m aan met “tweepoot” en “driepoot” :“Ik ga wandelen met DEM – driepoot – hond.”

SO UNDERCOVER

Verwacht: do 20 december Molly Morris (Miley Cyrus) is een keiharde, jonge privédetective die door de FBI wordt benaderd voor een speciale missie. Wanneer zij undercover moet doorgaan voor een beschaafde, gevoelige universiteitsstudente is dat… weet je, nee, ik ga hier niet verder op in. Is er iemand, IEMAND, die zich voor deze film interesseert? We weten allemaal hoe dit

36

gaat lopen. Het meisje wordt eerst niet geaccepteerd als schoolmeid, uiteindelijk wel en Miley Cyrus gaat zich zó kotsfabulous voordoen dat er een nieuw woord voor moet worden uitgevonden. *zucht*

JACK REACHER

Verwacht: wo 26 december Hoewel zijn vrouw Katie Holmes met kindlief en de alimentatie het huis uit is, heeft Tom ‘Scientology’ Cruise zijn passie voor acteren niet laten varen. De Messias van Scientology geeft niet op en is terug in JACK REACHER! Wanneer er vijf mensen worden doodgeschoten denkt de politie de dader snel opgepakt te hebben. De verdachte, James Barr, weigert echter te praten en voor

Binden & Bouwen / December 2012

zijn advocaat heeft hij slechts één boodschap: “Get Jack Reacher!”

KLINKT DAT NIET SPANNEND?!


Verwacht: do 10 januari Les Misérables (Frans voor De Zielepietjes) is de verfilming van het boek van Victor Hugo en tevens bekend geworden als de succesvolle musical. De bekende liedjes van de musical zoals “I dreamed a Dream” (Natuurlijk gestolen van Susan Boyle) en “On My Own” (Het lijflied van Hero Brinkman), worden vertolkt door een internationale sterrencast, waaronder Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter en

Sacha Baron Cohen. Les Misérables speelt zich af in het 19e eeuwse Frankrijk en vertelt het verhaal van ex-gevangene Jean Valjean, die na zijn voorwaardelijke vrijlating al tientallen jaren achtervolgd wordt door de meedogenloze agent Javert. Die arme vent is natuurlijk wel zo aardig om te zorgen voor Cosette, de dochter van de single moeder Fantine. De Zielepietjes, komt dat zien. Dhr. Biessen: “Als het niet duidelijk is, is het fout. En als het fout is natuurlijk ook.”

LES MISÉRABLES

De explosieve toppertjes van binnenkort! A Good Day to Die Hard Donderdag 14 Februari

Iron Man 3 Woensdag 24 April

COOL GUYS DON’T LOOK AT EXPLOSIONS

Binden & Bouwen / December 2012

37


GRAPPEN PAGINA Dhr. Wijnands: “Ik word niet goed van dat drukte van jou.”

*Ooit een weerman willen zijn?? Dit is je kans!! Je hebt nodig 1 steen, ongeveer net zo groot als je hand. Hang deze op in je tuin. Je gaat nu nooit meer onvoorbereid de deur uit! Weersvoorspelling: -steen is nat -het regent -steen is droog -het regent niet -de bovenkant is wit -het sneeuwt -de steen beweegt -het waait -de steen gaat op en neer -Oef! Aardbeving!! *Mensen kappen bomen, maken er papier van en schrijven erop: “RED DE BOMEN, RED DE BOMEN”. * Nederlander tegen een Belg: “Heb je al nieuw water in je vissenkom gedaan?” Belg: “Nee, ze hebben het oude nog niet op!” *Jongen: Jij bent mijn drugs. Meisje: awhh wat lief, je ben verslaafd aan me! Jongen: Nee, jij hebt mijn leven verpest! * Schooltip: Als je je verveelt een gummen oorlogje doen met je vrienden. *De meester heeft vandaag op school naar je gevraagd pap. “Serieus?” Ja, hij vroeg van welke idioot ik afstam!

38

* Bodylotion in je haar smeren, omdat er op het flesje staat “Voor hem en voor haar”. * “Wooah, moet je dat zien!” “Wat?” *Steelt frietje* “Niks, laat maar.” * “Ik kon jullie proefwerk niet nakijken, ik had het druk.” *Tja, ik kon mijn huiswerk ook niet maken, ik had het druk.* * 1 uur leren zonder mobiel = 30 minuten naar de muur staren. *Mijn wekker is jaloers op de relatie die ik heb met mijn bed * Er staan 20 domme blondjes onder 1 paraplu toch worden ze niet nat, hoe kan dat?.. Het regent niet! *Er staat een jongentje heel hard te huilen naast een gracht. Een vrouw loop voorbij en vraagt: ”Wat is er toch jochie?” De jongen zegt: “Mijn moeder heeft 4 katjes verzopen in de gracht”. De vrouw roept uit: “Wat gemeen van je moeder!” “Ja”, brult het jongetje verder. “En ze had nog zo beloofd dat ik het mocht doen!” *Een invalidenwagentje heeft pech. Een man in een vette BMW rijdt langs en wil het mannetje graag helpen. Hij vraagt: “Zal ik je anders meetrekken aan een touw?” “Heel

Binden & Bouwen / December 2012

graag!´´ antwoordt het mannetje. De man van de BMW: “Doen we. Toeter maar als ik te hard ga.” De BMW geeft gas en het invalidenwagentje wordt keurig meegetrokken. Opeens wordt de BMW door een Porsche ingehaald. De man van de BMW pikt dat niet en haalt de Porsche weer in. Ze rijden van 80, 90, 120, 140, naar 160 tot zelfs 200 kilometer per uur. Vanuit een weiland ziet een boer het allemaal gebeuren. Hij rent naar binnen en zegt tegen zijn vrouw: “Je raadt nooit wat ik net zag. Een Porsche en een BMW deden een wedstrijdje. En vlak daarachter zat een invalidenwagentje op de bumpers en toeterde de hele tijd om er langs te kunnen!” *Een secretaresse ziet met grote opwinding dat er 500 euro teveel op haar salarisstrook staat. Ze besluit om niks tegen haar baas te zeggen. Een maand later staat er 500 euro te weinig op. Ze gaat boos naar haar baas en beklaagt zich. Haar baas zegt: “Waarom heb je vorige maand dan wel je mond gehouden, toen er 500 euro teveel op stond?” De secretaresse: “Ja duh! Eén fout wil ik nog wel door de vingers zien, maar twee fouten wordt mij echt te gortig!” Hamers * Glenn & Shana Donckers


KLAAGMUUR iliputerbeve m o c te h c De sle pg dit jaar o e re k ik : g gin g dat f ander din eens een o eerd geïnteress vroeg of ik s, stoute poe n e e in s a dat w aar gezegd m ik b e h toen udvis had. ik al een go De koffie uit de koffie automaat is niet sterk genoeg, want ik val alsnog in slaap tijdens de les!

Meneer Fregin moet als coördinator wat meer relaxen: Als we niet naar een mentorpauze komen hebben we strafmiddag, zelfs op 6VWO is dat. Zeer Kwalitatief Uitermate Teleurstellend

Leraren denken vaak te veel aan zichzelf: Ik heb de afgelopen weken alleen maar gemekker gehoord over ‘hoe veel zij moeten werken blablabla dat wij meer moeten werken blablabla’

Een TV in d bovenbouw e kantine met progra mma’s, geloof me als die er komt is he t nationale feestdag.

utomaat De Koffie-a de bovenmoet naar ne. bouwkanti

iten van Die activite e -dag voor d Fransiscus zijn kinderbovenbouw s gewoon t on achtig, laa p de bioscoo weer naar gaan...

Ik erger me kapot aan irritante meisjes of jongens die in het MIDDEN van het gangpa d (waar maar plaats is voor 2 of 3 mensen) hun huilie zitten te besp reken en mij dom aankijken als ik zeg dat ze aan de kant moeten ga an.

Ja de totalitaire staat genaamd “C&M op VWO” is inderdaad een algemene klacht.

de wc’s is De zeep op s eel jongen vaak op; V L E E LPERSON EN SCHOO iet n handen n wassen hu p. a e boodsch in le k e d a n

Binden & Bouwen / December 2012

39


Vervolg Er was eens...

“Ik heb eigenlijk nog wel zin in een packbier, maar het bier is op”. Ze gingen met z’n allen op zoek naar ander drinken. *********************** Toen zagen ze een grote put. Het had een platte onderkant met daarop een rondeel van steen. Ze openden de put en het water spoot eruit. Er kwam een grote overstroming. Het water maakte alles kapotten de grote hordijk brak door. De wever werd heel boos en smeet-sijn trui op de grond en begon te schelden. “Doe toch niet zo star-mans!” zei de heer. Toen de heer en den boer hem gekalmeerd hadden, zei de wever: “Ik doe het nooit meer, echt niet. Het spijt me”. Toen kwam Gregoire erbij en riep: “Sweer-t-s, je moet ’t echt sweren!”. Dus de wever sweerde dat hij het nooit

40

“Houd toch eens op

met dat gedreumel!

Binden & Bouwen / December 2012

Bij Duits hebben de opdrachten in het boek van de docent een andere nummering dan bij de leerlingen. Dhr. Fregin: “Das war 11 und 11 ist 10 und 10 ist 11 und 11 ist 41.”

Wat voorafging:

meer zou doen. “Eigenlijk heb ik nog wel hunger hoor..” zei den boer zachtjes. Dus gingen ze ook nog op zoek naar nog meer eten. “Ik weet nog wel waar ze eten hebben! In Paric, vlak bij Vejzovic!” zei de heer, “Maar dat is ver, -jans ver-bruggen over en ver weg van der heijden nog overberg door de wilden bossen, wil je ons daar naartoe zenden!?”. Maar, ze gingen op pad. Ze waren allemaal heel blij en de heer riep: “dit is koelman!”. De Franse schepers zongen: “van je hos, hos, hos en we lopen door het bos! Van je ploum, ploum, ploum, hee daar heb je weer een bloem! Van je knops, knops, knops en we voelen ons heel tops!” en daarna zongen ze allemaal samen: “Hee loo, hee loo, je krijgt ze niet cadeau!” en zo waren het net de zeven dwergen. Maar dan vijf. Na uren te hebben gelopen, kwamen ze aan bij het backhuijs in Paric. Voor ze naar binnen konden, moesten ze zich wel nog even scheeren. Door de geurds uit het backhuijs werden de mannen naar binnen geleid. “Oh, wat ruikt dat toch lekker”, zuchtte de heer. “Houd toch eens op met dat gedreumel!” zei de wever

kwaad, maar keek daarna meteen weer verontschuldigend. “Ja, de heer is weer eens aan het sjansen, zoals altijd aan het sjanssen… Altijd hetzelfde met van die dellen,” zei den boer nu zachtjes. “Ja ja, smüll-er maar lekker van!” lachte Gregoire. De heer liep achter een mooie vrouw aan die werkte in het backhuijs. “Lejeune fille”, zei den boer, de Franse schepers lachten: “het is la fille, niet le” en den boer bloosde. De schepers riepen tegelijk: “Custer-s op d’r mond”, “jaaa, kus d’r, kus d’r!”. “Nou, dan moet ze wel van goethem huizen komen!” zei de wever, nog steeds lichtelijk geïrriteerd. De vrouw zag hem-er staan en lachte voorzichtig. “Nou, zij willemseker!” zei Fregin. Zo keken ze een tijdje toe en gingen toen naar buiten. Toen ze buiten stonden, kwamen er opeens vanuit het bos twee geijselaers! Eén van hen zei: “wij zijn de mensenverslinders!” en de wever, den boer en de schepers waren heel bang. De andere geijselaer zei: “Nee, hij maakt maar een grapje, wij zijn twee schmidten van dehn Schweitzer, je weet wel, schmidten die werken mit hamers”. Toen waren de mannen veel minder bang. “Oh,” zei den boer, “ze zijn smid”. “Zijn jullie dan geen geijselaers?” vroeg Fregin. “Huh? Bedoel-


Dhr. Lousberg: “Het gemiddelde van de klas is dan meestal zo rond de 5. Daar wil ik je niet mee bangmaken, daar wil ik je alleen mee voorbereiden.”

u-meij? Nee hoor, hoe komt u erbij”. Ze moesten zo hard lachen dat allemmens buiken er pijn van deden. Ze hadden het over-kennis maken met elkaar, maar toen vroeg den boer aan de schmidten: “Weten jullie een plek om te slapen?”, waarop een van hen antwoordde: “Ja naturlich, van der plek hier weerden wij jullie wel even den weg wijzen. Even denken… Ah, ik hab-et-schon. Hier rechts en euh… Even rechtdoor und hier eur-lings en gleich rechts en dan moeten jullie zelf maar wieder weelen welke kant jullie op willen. Maar pas op, in het wout-er-sijn veel wilden dieren”. De heer had afscheid genomen van la jeune fille en ging mee terug. Na hun lange tocht door de wouden, overbergen en langs wilden dieren, kwamen ze op het punt waar ze moesten kiezen welke kant ze op wilden. De wever wilde nu echt naar huis, maar de schepers wilden liever naar Bijsmans. Ook de heer wilde graag naar huis, want zijn broek en blezer waren helemaal vies geworden. “Ik wil naar huis-man!” zei den boer, “ik moet weer aardbeien thelen!”. “Okee, kom we gaan naar huis”, zei de heer, “of naar Nick en Simons!” riepen de schepers in koor.

* Judith Pieters Binden & Bouwen / December 2012

41


Invulverhaal Een dagje met de trein

Het was dag en ik zat samen met vriendin in de trein naar plaatsnaam . Opeens zag ik een kleur voorwerp langs vliegen. De persoon tegenover ons zag het ook en schrok, waarna hij kleur werd. Hij begon te werkwoord , wat we erg bijv. naamwoord vonden. We besloten getal bankjes verder te gaan werkwoord . Daar zagen we toevallig docent (m) , die op weg was naar zijn familielid (v) , die in plaatsnaam woonde. Hij vertelde dat ze in een bijv. naamwoord zelfst.naamwoord woonde en dat ze een dier had, die een veel te vorm hoofd had. Daarna stopte de trein in station , op spoor getal . Er stapte een kleur bevolkingsgroep in, die van spoor getal uit een treinsoort kwam, en hij ging op het bankje naast ons zitten. De persoon die tegenover hem zat, begon te werkwoord en nadat de net ingestapte zijn wapen trok, ging de ander werk-

woord . De conducteur, die een kleur kledingstuk droeg, merkte dit en probeerde de man te werkwoord . Toen dit gelukt was, zei hij dat de man bij station moest werkwoord . De verdere rit bleef het bijv. naamwoord in de trein, behalve dan dat in treinstel getal geschreeuwd werd dat BN ‘er (v) daar was gespot, maar dit bleek bijv. naamwoord te zijn, want die vrouw zag er uit als een bijv. naamwoord voorwerp . We zagen dat ze in plaatsnaam moest uitstappen. tijdsduur later moesten ook wij werkwoord , en tot onze verbazing zagen we dat vriend de hele tijd achter ons zat en ons de hele tijd heeft voltooid deelwoord !

* Dennis Dekker

bb-december-2012-nawid-versie08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you