NaVýchod

NaVýchod

Praha, Czech Republic

Časopis NaVýchod je jediným mezinárodním českojazyčným periodikem s širokým tematickým a zeměpisným záběrem, přitom však výrazně zaměřeným na postsovětský prostor východní Evropy.

Časopis byl založen v roce 2001 z iniciativy několika studentů slavistických oborů na FF UK. Po následujících třináct let časopis přinášel autorské texty, především z pera vysokoškolských studentů, ukazující život v zemích střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie.

Od roku 2017 vydání časopisu si převzal spolek Východoevropský klub, s.r.o. Tato koncepce v obnoveném časopise zůstala zachována. Také my jsme převážně doktorandi a studenti FF UK, kterým není lhostejné dění v našich zemích. A přestože se v „naší“ verzi politická a společenská témata objevují mnohem častěji, než tomu bylo ve verzi původní, značnou část textů i teď píší autoři a autorky pocházející přímo ze zemí, o nichž pojedn

vk.ff.cuni.cz/navychod/