Page 1

NEWSLETTER 1.

Spolupráce s KLAstrem liptov úspešne zacala

Klacr o.s. spolu se svým partnerem Klastrem Liptov začali s implementací projektu „Spoločne do prihraničia“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Společně jsme v rámci prvního monitorovacího období uskutečnili následující aktivity: 1. Aktivita 1 – Výměna zkušeností obou klastrů cestovního ruchu V rámci této aktvity se uskutečnil informační, úvodní workshop v Ostravě, a to ve dnech 25.2-26.2.2011. Dále v rámci aktivity jako podpora kvalitní implementace celého projektu byl uskutečněn nákup výpočetní a komunikační techniky – notebook se softwérem, dataprojektor, plátno a barevná tiskárna 2. Aktivita 2 – Branding – budování značky destinace cestovního ruchu V rámci této aktivity bylo realizované - Vypracování komplexního design manuálu pro značku Liptov - Tisk návodu na používání design manuálu regionu Liptov - Vypracování komplexního design manuálu pro společnou kampaň Navštivme susedov - Tisk návodu na používání design manuálu kampaně – infolist 3. Aktivita 3 – Společné přeshraniční marketingové aktivity – kampaň „Navštiv- me susedov „ Byl vypracován grafický layout pro billboardy – léto Byl zpracován grafický layout pro citylight – léto Nafocení a zpracování imidžových fotografií z regionu Liptov (fotoshooting) - část zimní tématika

LI

SLOVPETNOV 2 HOD.SKO

MORAV SLEZSKSKO2 HOD.O

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA


NEWSLETTER 1.

Spolupráce s KLAstrem liptov úspešne zacala

4. Publicita projektu V rámci publicity projektu byly vyrobeny: - Reklamí tabule s logem EU a programu - Přenosná reklamní tabule - Nálepky s logem EU a programu - Společný elektronický newsletter

Základné fakty o projekte v skratke: Názov projektu: Spoločne do prihraničia susedia Vedúci partner: KLASTER LIPTOV – združenie cestovného ruchu Hlavný cezhraničný partner: KLACR, o.s. Ostrava Celkové oprávnené náklady projektuobchod partnerov (EUR): 264 750,00 Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie stabilnej cezhraničnej siete partnerov v rámci ktorej sa realizuje vzájomná cezhraničná spolupráca v oblasti profesionálneho riadenia a marketingu cestovného ruchu destinácie, podporená spoločnou prezentáciou „Navštívme susedov“ v prihraničnom regióne. Špecifické ciele projektu: 1. Dlhodobo udržateľný a koordinovaný rozvoj cezhraničnej partnerskej spolupráce v uvažovanom území (sloven- sko-české prihraničie) prostredníctvom vytvorenia spoločných odborných manuálov, príručiek a štúdií, ktorých výsledky sa budú postupne implementovať v praxi a ktorých rozsah presahuje význam subjektov zapojených do projektu, má celoregionálny dopad a prispeje aj ku výraznému rozvoju cestovného ruchu v regiónoch. 2. Cielené zvýšenie návštevnosti a pobytového cestovného ruchu uvažovaného regiónu prostredníctvom kom- plexných marketingových opatrení zo strany oficiálnych riadiachich regionálnych centrál pre cestovný ruch. 3. Zvýšenie kvality, prenos know how a posilnenie personálnych a inštitucionálnych kapacít zameraných na riade- nie a marketing cestovného ruchu v uvažovanom území.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

2


zveme vás na tyto akce:

NEWSLETTER 1. 5. a 6. 4. 20.00 Michal Pavlíček unplugged tour klub Parník

9. 4. 11.00 Marek Eben - beseda a autogramiáda - Librex Ostrava

9. 4. Otvírání Ostravských řek - ceremoniál na soutoku řeky Lučiny s Ostravicí, spojeno se sjezdem do Zabelkova v Polsku 32 km

17. 4. Den Země v zoo Ostrava

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

3


zveme vás na tyto akce:

NEWSLETTER 1.

23. - 24. 4. Otevření a sjezd Moravice

30. 4. Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc na Slezskoostravském hradě

23. - 25. 4. Velikonoce v lázních - minijarmark, doprovodnýfolklorní program, malování vajíček, kreativní dílny, velikonoční menu v restauraci v lázních Klimkovice

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

4

Newsletter – Moravskoslezský región I.  

3. Aktivita 3 – Společné přeshraniční marketingové aktivity – kampaň „Navštiv- me susedov „ Byl vypracován grafický layout pro billboardy –...