Page 1

WORKSHOP K MARKETINGOVÝM AKTIVITÁM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI WORKSHOP KE SPOLEČNÝM MARKETINGOVÝM AKTIVITÁM K PROJEKTU SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA 22. – 23. 9. 2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 22. 9 .2011  09:30 příjezd do Štramberku, ubytování  10:00 – 13:00 jednaní k aktuálním činnostem v rámci projektu - Tvorba panoramatické mapy MSK - Internetová prezentace destinace – další možnosti rozširování databáz, aktualizace - Webové stránky navstivmesusedov.sk – přístupy, aktualizace  13:00 – 14.00 pracovní oběd  14:00 – 18.00 nastavení aktivit na další monitorovací období - Vzdělávání a informování kontaktních míst v destinaci MSK - Projednávání obsahu 3 denního workshopu pro recepční a infocentra - Projednávání obsahu 3 denního školení pro o recepční o poskytovatele služeb v CR o infocenter  18:00 – 20.00 pracovní večeře - shrnutí všech imageových materiálů zpracovaných k 31.8.2011a jejich zhodnocení 23. 9. 2011  9:00 – 13.00 projednávání monitorovací zprávy č.2 a plán činnosti na nejbližší období - Příprava dokladů, faktur, souhrn uskutečněných aktivit - Revize plánu činností na nejbližší období  13:00 pracovní oběd  14.00 ukončení V Ostravě, dne 9. 9. 2011

RNDr. Kamila Krečmerová, MBA ředitelka KLACR o.s.

Workshop v Ostravě 22. - 23.9.2011  

RNDr. Kamila Krečmerová, MBA ředitelka KLACR o.s.  9:00 – 13.00 projednávání monitorovací zprávy č.2 a plán činnosti na nejbližší období -...