Page 1

HELLASBLADET MEDLEMSTIDNING FÖR SIM- OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS, STOCKHOLM

Nr 4 • 2010 • Årgång 95

som avancerade till Allsvenskan

Bakre raden: Joanna Eng, Annelie Hallin, Sandra Brodin, Malin Brodin, Christel Kindblom, Catharina Trossvik och Annica Elfgren. Främre raden: Linn Alerius, Nathalie Asklund och Monica Söderlund. Foto: Anette Asklund


Tel. 08-556 338 40 www.tekompaniet.se

Elleverantören nära dig

2

Vi har konkurrenskraftiga priser på: • Elavtal • Värmepumpar

A www.booenergi.se • Telefon 08 - 747 51 70

6

2


Medlemstidning för SIM- och IDROTTSKLUBBEN HELLAS Nr 4 2010 Årgång 95

Innehåll: Ansvarig utgivare Stefan Widenholm Redaktionskommitté Fredrik Wicksell Jan Falk Leif Gravenius Keith Sandqwist Distribution och expedition Sim- och IK Hellas Hellasgården 131 33 Nacka Tel. 08/773 10 25 Fax 08/773 22 05 Annonser Box 4122 102 63 Stockholm Tel. 08/44 66 116 Postgiro: 5 25 49–3

Alliansinformation, Kallelse till SoIK årsmöte....

5

Bowling..............................................................

7

Friidrott...........................................................

11

Handboll............................................................ 14 Orientering........................................................ 15 Simning............................................................. 16 Tennis................................................................ 18 GH-aren............................................................ 19 Vedeldad bastu vid Hellasgården........................ 21 Hellas julmiddag................................................ 22 Våra jubilarer..................................................... 26 Överstyrelsen, sektioner...................................... 27

3


E-post: info@elektrotjanst-tyreso.se www.elektrotjanst-tyreso.se

Vard. 10-19. Lörd. 10-15. Sönd. 11-17 Ryttarhalsv 21 Tel 680 04 40 Kungens Kurva

070-728 56 97

Getfotsvägen 79, 122 46 Enskede Tel./Lager och Fax 08-93 33 53 Mobiltel. 070-493 02 54 23

4 20


Alliansinformation!! Samtliga sektioner är nu klara med bildandet av egna föreningar och det officiella datum som gäller för övergång till den nya alliansföreningen är den 1 december, 2010. Det är alltså då som de nya stadgarna börjar att gälla och då som SoIK Hellas inte längre kommer att tillhöra Riksidrottsförbundet.

Kallelse till SoIK ÅrsmöteAllservice 2011 AB

Härmed kallar SoIK Hellas Alliansstyrelse samtliga medlemmar i samtliga medlemsföreningar inom alliansen till årsmöte på Hellasgården. torsdagen den 31 mars 2011 klockan 19.00

Kom och var med om det historiska ögonblicket när SoIK Hellas har sitt första årsmöte som en alliansförening. Nytt i och med alliansbildningen är att alla medlemmar i samtliga medlemsföreningar är välkomna och har närvaro- och yttranderätt. Men endast en representant från varje medlemsförening har rösträtt. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen och förslag från medlemsföreningarna kommer finnas tillgängliga på Hellasgården, bastun samt på Hellas hemsida http://www.hellas.se senast den 17 mars i enlighet med de nya stadgarna. Alla medlemmar bjuds på kaffe med dopp. Hjärtligt välkomna!

Prästkragensväg 15, 132 45 Saltsjö-boo www.bildelar.com

5 34


SoIK Hellas årsmöte torsdag den 31 mars 2011 Dagordning 1. Årsmötets öppnande av föreningens ordförande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet 5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 6. Fastställande av föredragningslista 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 10. Fastställande av årsredovisningen 11. Redogörelse för styrelsens verksamhetsplan samt beslut om budget för innevarande verksamhetsår. Förslag från styrelsen om budget ska innefatta förslag om medlemsavgift för innevarande år och förslag om tilldelning till medlemsföreningarna ur tillgängliga disponibla medel som SoIK Hellas förfogar över. Härvid ska minst sex tiondelar fördelas lika mellan de till RF-förbund anslutna medlemsföreningarna, medan resterande ska fördelas enligt styrelsens förslag. Om årsmötet ej kan enas om att biträda styrelsens förslag om medlemsavgift och storleken av de tillgängliga medlen och/eller styrelsens förslag om fördelningen utöver sex tiondelar ska beslut härom hänskjutas till avgörande vid ett extra föreningsmöte att hållas tidigast tre och senast sex veckor efter årsmötet. 12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna förslag från medlemsförening 13. Val av ordförande för SoIK Hellas för en tid av ett år 14. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter, samt val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år 15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år samt beslut om i vilken turordning de ska inträda 16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år 17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande 18. Övriga frågor Förslag som inte avser stadgeändring, upplösning av SoIK Hellas eller sammanläggning med annan förening eller annat ärende av väsentlig betydelse för SoIK Hellas och/eller en eller flera av medlemsföreningarna och som inkommit senare än 15 januari får avgöras endast om samtliga röstberättigade medger detta. Motsvarande gäller om förslag som framläggs vid mötet. Dock får ärende av väsentlig ekonomisk betydelse för SoIK Hellas och/eller en eller flera av medlemsföreningarna inte avgöras om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. 19. Årsmötets avslutning

6


BOWLING Halvvägs in i framtiden Snart har halva säsongen gått , snö och rusk lurar runt hörnet eller snarare över våra huvuden. Tomten har bråda dagar i klotverkstan för att kunna förse våra ungdomar med alla dom klot som står högst av allt på önskelistan (?), lussebullarna är på väg att ta över i butikerna och glöggen är på ingående för att tina frusna själar.

D

rötstrikar, jag ger mig f-n på att dom fått strike om dom slagit i rännan”. Så med lite tur hade det sett helt annorlunda ut. Men det där med marginaler brukar jämna ut sig. Till våren är rötstrikarna våra. SÅ DET SÅ!!

ock återstår några skälvande matcher före juluppehållet så spänningen råder fortfarande i våra än så länge isfria bowlinghallar. Heja tjejer Damlaget som ju avancerade till allsvenskan har, trots att ett par av dom tongivande spelarna valt att gå till andra klubbar, gjort mycket bra ifrån sig. Flera av våra yngre spelare (under 15 år), har flyttats upp från vårt mixlag, och bidragit till de fina resultat som medfört att laget för närvarande ligger på en sjunde plats. När de nya spelarna hunnit få lite mer rutin, tror jag det är fullt möjligt att laget slutar säsongen på den övre halvan i tabellen, vilket skulle vara fantastiskt bra då skillnaden mellan div. 1 och Allsvenskan är ganska stor. Att vi klarar detta med hjälp av vår ungdomsverksamhet och helt utan att värva nya spelare utifrån är ett gott tecken för framtiden.

B-laget fortsätter att övertyga Förra året tappade vi seriesegern i sista matchen. Årets upplaga fortsätter att rada upp segrar (men tyvärr också ett par förluster). DOCK, laget ligger för närvarande på fjärde plats, men bara två poäng efter ledarna så i en jämn serie kan ett par vinster föra laget till toppen. Laget bygger mer och mer på juniorer på väg uppåt, så om ett par år torde andra klubbar få det ruskigt svårt i kampen om seriesegern. Kanske något uppkäftigt skrivet men eftersom jag sticker fram inte bara hakan utan också nosen, får jag väl finna mig i att i värsta fall få den lite tilltufsad.

Kom igen “gubbar” Om damerna börjat säsongen på ett lysande sätt, har vårt ärade A-lags fina form från i våras till stor del lyst med sin frånvaro. Efter åtta omgångar har vi två vinster, en oavgjord och fem förluster. Detta till trots ligger vi på tredje plats i vår grupp, vilket om det håller hela vägen skulle leda till kvalspel uppåt i seriesystemet. Till vårt försvar måste dock sägas att förutom ett par riktiga snytingar, där motståndarna gjorde mos av oss, har förlusterna varit av karaktären ”hade inte den jämrans 10:an stått som fastvuxen” och ”jisses amalia, dom har bara

Mixlaget går från klarhet till klarhet Det är tur att vi har Ingemar Danielsson att luta oss emot. Utan honom skulle vårt mixlag hamna på en medelålder av ungefär 17 år, men med Ingemars hjälp landar vi på runt 30. Eftersom jag inte är något mattesnille, kanske uppgiften skall tas med en nypa salt, men Ingemar som varit medlem sen 1946, (undrar om detta är något för Guiness Book of Records) bidrar med så mycket rutin och erfarenhet, att det räcker och blir över. Laget som tidigare år haft svårt att hävda sig, parkerar nu i mitten av tabellen. 7

forts


www.booenergi.se • Telefon 08 - 747 51 70

B

RUAB Rulltrappservice AB

Gabri & Co

Allévägen 11, 132 42 SALTSJÖ-BOO Tel: 08-91 54 00

e 2 54

Drop in och tidsbeställning

Ta med annonsen så får du 50 kr rabatt vid klippning och 100 kr rabatt vid behandling G:a Värmdövägen 2, 131 37 Nacka Tel: 08-718 08 83

ALLT INOM RULLTRAPPSBRANCHEN

VÄRMDÖ DÄCK & FÄLG AB

detaljer n

Mörtnösvägen 4-6, 139 36 Värmdö Tel: 08-570 19 400

8

Telefon 08-574 000 00

12

MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB Värmdövägen 84 131 34 NACKA www.miabelkonsult.se

8

10

8


Bowling, forts det plats för många fler. Så har ni en junior hemma som inte provat på klotkastandets ädla konst, ta med honom/henne till Bowl-o-rama i Årsta partihallar. Vår goda ekonomi tillåter att första gången är kostnadsfri, så vad talar emot ett besök en torsdag mellan 17.15 och 18.30. För frågor kontakta Annette Asklund på tel. 070-496 03 00. Välkomna till bowlinghallen, något Ni inte vet att Ni längtat efter! Även vuxna är självklart välkomna!

Unga spelare som Malou Eng, Rebecca Söderlund och Joakim Trossvik, födda 1997 och 1998 börjar göra sådana resultat att vår ärade UK börjar bli gråhårig. Sist men inte minst, våra ungdomar Ungdomsverksamheten i Hellas BK rullar på (hehe) och tillhör fortfarande stadens ledande. Framskjutna placeringar i ungdomstävlingar tillhör vanligheterna. God uppslutning och hög trivsel på våra träningar, gör att antalet medlemmar sakta men säkert ökar. Med tanke på att vi har en väl fungerande organisation och fyra utbildade tränare, finns

God jul och gott nytt år på Er! Hoppas att tomten är snäll Åke Nilsson Bowlingsektionen

9


BLT Lack & Plåtservice Timmermansvägen 6 132 38 SALTSJÖ-BOO

Telefon 08-715 28 20 BILPLÅT & BILLACKERING

Öppet: vard 800-2100, lörd-sönd 900-2100 Tel: 448 09 60

10


FRIIDROTT Ungdomsfinnkampen 2010 I skuggan av den stora Finnkampen genomförs varje år den ”lilla Finnkampen” för Sverige och Finlands 17-åriga ungdomar. Den liknar i mångt och mycket seniorkampen skillnaden är att här tävlar två per kön och gren och inte som i seniorernas kamp tre deltagare per land.

F

– Det är alltid en erfarenhet att få tävla i blågult. Konstigt nog var jag aldrig nervös, det kändes som vilken tävling som helst men i andra kläder. Förutom den härliga gemenskapen och alla stora stjärnor som vi träffade kommer jag nog mest att minnas kylan och motvinden under tävlingen, säger Calle. Hellas hade ytterligare en representant, Viktoria Ämting på 1500 mh. Efter en motig säsong med benhinneproblem var det otroligt starkt att vinna Junior SM för några veckor sedan och kvalificera sig till kampen. Den här gången var finskorna för starka. Viktoria slutade på en fjärde plats. – Gemenskapen var häftig, säger Viktoria Jag har dessutom fått många nya vänner bland annat min ”värsta” konkurrent. Ungdomsfinnkampen har varit ett av mina mål sedan jag började friidrotta. Klart jag är nöjd att fått varit med. Jeanette Sténson Hallgren

ör många stora stjärnor som bland annat, Stefan Holm och Michel Tornéus, har Ungdomsfinnkampen varit starten i landslagslaget. Vem vet vilka som efter årets upplaga kommer att bli svensk friidrotts nya stjärnor. I år var den finska truppen för stark för våra blågula atleter. Pojkkampen slutade 106–88 och flickkampen 119–82 till Finlands favör. Glädjande är att Sverige även på ungdomsnivå är starka i de flesta hoppgrenar. Killarna tog en dubbel i både längd och höjd Hellasframgångar Vi gläds speciellt med en av segrarna, Calle Sténson, som normalt tävlar för Hellas. Nu flög han över 460 i stav. Sedan blev alla stavar för mjuka för att kunna hoppa med. För en stavhoppare är det positivt, för mjukt visat på en bra form, men för ungdomar innebär det inte alltid att det finns fler stavar att tillgå.

Mehdi byter klubb

H

ellas höjdhopparstjärna Mehdi Alkhatib har beslutat sig för att lämna klubben. För något år sedan bytte han till samma tränare som längdhopparen Michel Tornéus. Förhoppningen var att inför säsongen 2010 bli ännu bättre och kvalificera sig till EM. Då skulle han behöva hoppa 2.25. Men målsättningen uppnåddes inte. Tvärtom blev resultaten sämre än året innan. I hopp om att få en nytändning väljer han nu att byta miljö och gå över till Hammarby.

Vi får önska Mehdi – två gånger vald till Årets Hellen - lycka till med sin fortsatta satsning och tacka honom för de år han satt färg på klubben. En annan som försvinner är Hanna Tjernell, som sedan några år bor i Göteborg och tänker fortsätta där. För henne blir Mölndal ny klubbadress. Men tränaren Jonas Malm kan samtidigt glädja sig åt att ha fått sex nya adepter till sin träningsgrupp. De kommer från Mälarhöjdens 11

forts


Friidrott, forts IK, Hammarby, Österhaninge och Hanviken. - Två försvinner men sex nya kommer.

Två är för övrigt höjdhoppare, säger Jonas Malm.

DN-galans bas är från Hellas Sveriges största årliga friidrottsarrangemang är DN-galan på Stockholms Stadion. Tävlingsansvarig för galan är Rajne Söderberg, svensk mästare och rekordhållare från Hellas, som här intervjuas av Kjell Löfberg.

D

Bodde i USA I Södertälje IF hade han varit tämligen ensam. Klubben hade en tränare som var utbildad i kastgrenar. Så Rajne fick träna för honom tillsammans med spjutkastaren Kent Eldebrink. - Då jag kom till Hellas gick väldigt många aktiva till Hammarby, vilket kändes lite konstigt. Det året flyttade jag också till USA. På något vis var det naturligt att då byta klubb. Under somrarna då jag var i Sverige vistades jag dessutom enbart i Stockholm. Rajne Söderberg bodde 6,5 år permanent i USA, men kom att vistas där i nästan 10 år. Han var utbildad laboratorieassistent och tillsammans med fyra andra startade han ett forskningslaboratorium i Los Angeles. Inriktningen var immunologi. - Vi höll till på en högskola vilket gjorde att jag hade bra träningsmöjligheter. Däremot blev det inte så mycket tävlande i USA. Det var bara skolans elever som fick delta i tävlingar. Jag kunde ibland få springa på en ytterbana utom tävlan. Han har tagit tre svenska mästerskap på 110 meter häck för Hellas. Det första SM-tecknet kom 1977. Året därpå gick hälsenan av och därmed var han borta från tävlandet i nästan två år. Sedan vann han SM på korta häcken åren 1980 och 1981. - Under de två år jag gick skadad stöttade Hellas mig fullt ut. Det visade att de verkligen brydde sig och ville ha mig i klubben.

N-galan har fått Diamond League status. Det betyder att flera av världens bästa friidrottare kommer till Stockholms Stadion varje sommar för att tävla om de åtråvärda diamanterna. - De friidrottare som deltar i Diamond Leaque har skrivit på ett kontrakt vilket innebär att de skall tävla på ett antal av Diamond Leaquegalorna. För vår del innebär det att vi automatiskt får flera av världens bästa friidrottare till vår gala. Nu är det lättare för oss att få världsstjärnor än då vi stod utanför tävlingsformen.. Rajne Söderberg är uppvuxen i Nykvarn. Hans moderklubb var Södertälje IF som han tävlade för fram till senioråldern. Pappa idrottsintresserad Hans far var mycket friidrottsintresserad och ordnade träningsgrupper och idrottsläger varje sommar för ungdomarna. Och självklart var Rajne med. Han visade tidigt talang för häcklöpning. Samtidigt höll han på med flera andra idrotter, exempelvis ishockey vintertid. - Det var först då jag var 16 år som jag började träna friidrott efter ett träningsprogram. Rajne Söderberg tillhörde de tre fyra bästa häcklöparna i landet under ungdoms- och juniortiden. Men han vann aldrig något USM eller JSM. Det gjorde i stället en annan hellen, nämligen Gunnar Boghard. Hellas hade dessutom ytterligare en häcklöpare på den tiden, Åke Österberg, som höll ungefär samma klass som de två andra. Rajne blev tidigt bekant med flera av Hellas duktiga sprinters och häcklöpare. År 1977 gick han över till Hellas. Det som lockade var bland annat att få springa stafett och få sprintträning. Det var häcklöparen Bertil Wistam som såg till att han blev hellen.

Utbildad läkare Rajne Söderberg utbildade sig senare till läkare. Studierna påbörjades 1985 då han kom hem från USA. I dag frilansar han som läkare i Skåne där han bor med familj. Han är gift med Lena Wallin som vunnit sex 12

forts


SM i länghopp. Både Rajne och Lena tillhör skaran så kallade Stora Grabbar. De bor i Kivik och har tre barn, varav två håller på med friidrott. Äldste sonen är 21 år och häcklöpare. Han pluggar för närvarande i Falun men tävlar för Spårvägen. Det gör också den 16-åriga dottern som är stavhoppare. - De har helt själva valt friidrottsklubb. Inget vi lagt oss i. Det naturliga hade väl annars varit en förening på orten. År 1988 frågade Bertl Wistam, som då satt i Stadionklubbarnas valberedning, om han ville ingå som ledamot i styrelsen. Rajne tackade ja och blev så småningom också tävlingsdirektör med ansvar för att kontakta aktiva från hela världen till tävlingen och också hitta sponsorer.

Fakta Rajne Söderberg: Södertälje IF, SoIK Hellas. Rajne vann SM på 110 m häck 1977, 80, 81. Pers rekord 200 m 22,2, 400 m 49,2, 110 m häck 13.9, 14,47 eltid, 400 m häck 53,1. Rajne är sedan många år chef för DN-galan på Stadion och ingår i den europeiska topporganisationen för de internationella galatävlingarna. Fakta Lena Wallin-Söderberg: MAI. Lena har vunnit SM i längd sex gånger; 1980, 82, 84, 85, 87 och 88. Inomhus vann hon 1981 och 1985-88. Hon han fem SM i stafett 4x100m och två på 4x200m. Lena slog svenskt rekord i längd med 6,46. Övriga pers rekord; 11,83 på 100 m, 24,32 på 200 m och 54,65 på 400 m.

Många resor - Brukar kalla mitt engagemang i Stadionklubbarna för min heltidshobby. Att jag tillfrågades berodde dels på att jag som aktiv kände flertalet friidrottare i Sverige och att jag dessutom efter alla mina år i USA hade bra kontakter med amerikanska tränare och friidrottare. Det underlättade då vi skulle locka dem till vår gala. När Hellasbladet intervjuar honom har han precis kommit hem efter en vecka i Monaco i Stadionklubbarnas tjänst. Han hann mellanlanda i Skåne innan det var dags att flyga till Stockholm och veckans sammanträde med Stadionklubbarnas styrelse. Nästa års gala måste ju planeras. Så det vi slutligen undrar är om 57-årige Rajne Söderberg själv hinner träna något nu för tiden - Inte så mycket. Men det blir lite styrketräning då och då. Och då tränar jag med fria vikter så som jag alltid tränat styrka.

Rajne Söderberg. Foto: Jonas Malm

Kjell Löfberg

Arkivbild

13

forts


HANDBOLL Trög säsongstart för handbollen Som vanligt under senare år så måste man konstatera att den korta försäsongsträningen straffade sig. Vi brukar bli bättre ju längre säsongen lider, för att avsluta våren riktigt bra. Nu krävs nåt liknande för att vi ska vara helt nöjda.

U

Mathias Lind när jag var nere på den sista träningen i Eriksdalshallen inför resan.

nder sommaren försökte handbollstyrelsen göra vad de kunde för att vi skulle få slippa att spela i div. 2 Norrlandsserien. När det inte lyckades tröstade vi oss med att Norrlandsserien rent sportsligt såg enklare ut än den östra serien, i vilken vi spelat de senaste åren. En hake i sammanhanget var ju naturligtvis de tre norrlandsresorna med spel lördag och söndag. Hur skulle vi klara detta sportsligt men framför allt ekonomiskt? Inför förra numret av Hellasbladet intervjuade jag klubbordföranden, Mathias Lind, som kommenterade detta. – Ja, men jag är obotlig optimist. Vi borde via alla kontakter vi har kunna skaffa fler sponsorer till klubben. I skrivande stund förbereder man den första resan till Härnösand och Sundsvall. Dit tar man sig i egna bilar. Vidare får varje spelare bidra med en extra slant för mat och uppehåll. – Just nu är vi åtta spelare plus coach Clint Fischerström som är klara. Vi hoppas på ett par spelare till så det kommer att gå bra, sade

Men resultaten? Men åter till det sportsliga. Det skulle ju bli enklare i Norrlandsserien. Men av matcherna hittills att döma så är inte det fallet! Hellas har i skrivande stund spelat sju matcher och bara vunnit två, mot Boden resp. Jakobsberg. En oavgjord (Strömsnäs) samt fyra förluster. Det innebär just nu en åttonde plats i tabellen (av tolv lag). Vad beror det på? Hellas har en relativt rutinerad trupp med storväxta försvarsspelare som dock inte är tillräckligt snabba i anfallsspelet. Detta återspeglas i den nuvarande tabellen där Hellas är det lag som gjort minst antal mål, men å andra sidan är man det lag som släppt in minst antal mål. Bättre och säkrare anfallsspel anbefalles å det varmaste! Lycka till under den första Norrlandsresan! Om du som läser detta vill ha information om tabelläget eller Hellas kommande hemmamatcher kontakta gärna mig på leif.gravenius@telia.com.

Leif Gravenius

Hellas startar juniorlag 2011 – Dags att anmäla sig! Styrelsen för Hellas HK meddelade i början av november, via hemsidan www.hellashandboll.com, att man avser att starta ett juniorlag under 2011.

Vi säker nu cirka 20 killar i Junioråldern som vill träna och spela handboll på hög nivå och som känner att andra föreningar inte erbjuder rätt utmaning.

Målsättningen är att vårt lag premiärspelar i Eken Cup 2011 för att sedan spela seriespel hösten 2011. Vi kommer även satsa på deltagande i Junior SM. 14


Vi söker också värderingsstyrda ledare som prioriterar välmående och socialt engagemang före kortsiktiga idrottsliga resultat. Vi jobbar långsiktigt! Vi anser att vägen till framgång ligger i individernas utveckling mentalt och av kärleken till idrotten!” Om du är intresserad av att vara med i denna satsning antingen som spelare eller ledare

kontakta oss via info@hellashandboll.com eller direkt till klubbens ordförande (tillika målvakt i A-laget) Mathias Lind på mobil 070/7293722. ”Vi har redan delar av vår satsning finansierad genom sponsorer och bidrag. Följ bloggen för att bli uppdaterad om detta.” Styrelsen

ORIENTERING Ejvin Retsloff död Ejvin Retsloff, 81, har avlidit. Hans närmaste är makan Inga och sönerna Jan och Jörgen med familjer. Men han lämnar också ett stort tomrum efter sig bland klubbens orienterare. På orienteringsklubbens hemsida har Sverker Tirén lagt ut sitt hyllningsbrev till Ejvin på 80-årsdagen ett år tidigare. Hellasbladet återger här en kortare version av texten:

ner inte fram till den självklara fråga: Och du? Hur har DU det? Ditt sätt inbjuder till att man vill prata, meddela sig, men din brist på självupptagenhet har medfört att lite för mycket blivit osagt, ännu aldrig färdigberättat, under åren. Men tillräckligt mycket har jag haft glädjen att få höra, per telefon till exempel – då stunden uppstått, och vi kommit att prata om det ena och andra, om stort och smått, om Hellas men också om så mycket annat. Och det har varit samma upplevelse av att få vara med om något klokt och kul, att få ta del av ditt perspektiv, om hur du ser på vart utvecklingen bär. Och något om hur tillvaron nyss var beskaffad, under din ungdoms 1950-tal. Jag minns inte så noga vad vi dryftat, men att samtalen liksom födde sig själva, det fanns något lite mer att inflika, att lägga till, och dialogen gav mersmak – på ett stillsamt sätt öppnade du mina ögon, och dialogerna efterlämnade hos mig ett gott humör, en ny lust att ta itu med saker och ting. Och minnet fastnar i detaljer. Om hur du gav uppmuntrande ord till oss som påtade med tidningen Budkavlen, och ditt förslag: Det vore

När familjen Retsloff i Högdalen kom med i Hellas Orientering så ändrades sektionens historia; den blev så mycket rikare och roligare, mer lyckosam och bokstavligen stabil. Inte bara genom Jannes och Jörgens allt snabbare framfart i skogen utan också genom det engagemang som ni visade, i mängder av praktiska vardagsbestyr och tävlingsarrangemang. Jag minns kartförrådet på bottenplanet vid Harpsundsvägen 149, dit man begav sig när det exempelvis var dags att ordna ett sommarskubb – och man kunde notera snickrade hyllor där den ena kartupplagan efter den andra låg uppradade i välsorterade högar med dessa Hellaskartor. Ordning och reda, gediget skött, år efter år. Och skulle något konkret klaras av, något byggas, lagas, förbättras – nog kom din och dina söners yrkeskunskap och noggrannhet också Hellas till godo. Men ännu viktigare än alla dessa insatser är en mänsklig närvaro, som man märker då en viss person kommer in i ett rum: en vänlig blick, ett snabbt leende, någon försynt fråga om hur det står till. Och så börjar man prata just om hur det står till med en själv, och hin15

forts


Orientering, forts bra om tidningen, som tenderade att bli rätt omfångsrik, levererades hålslagen. Så blev den lättare att förvara i pärm – för den som i likhet med dig tog vara på saker och ting. En detalj, verkligen bara en detalj – men jag tänker ofta på den eftersom den berättar om något mycket mer, om en praktisk hållning som syftade till förbättring och förenkling, till det som underlättar för oss alla i vardagen. Och varje gång vi, och ibland även andra klubbar, arrangerar en större tävling, så informeras deltagarna av den snyggaste och mest praktiska av informationsställningar, designad och snickrad av Retsloffs…” Sverker Tirén

SIMNING Schweiziska Mastersmästerskapen 11-12/9 2010

S

Jag simmade 200 fritt och 200 bröst på lördagen och 400 fritt och 200 medley på söndagen. Jag vann samtliga sträckor på 2.42,793.29,96-5.48,60-3.17,59 resp. Min tid på 200 fritt visade sig räcka till priset för bästa prestation på damsidan och jag belönades med en pokal (ej vandrande). Den var dock så liten så den gick att packa ner på hemresan. Min 400-meterstid var dessutom näst bästa prestation. Fast man kunde bara få ett pris.

chweiziska Mastersmästerskapen i 25-metersbassäng ägde i år rum i Wädenswil vid Zurichsee söder om Zürich. Då min syster bor cirka en timmes tågresa därifrån beslöt jag mig för att kombinera ett besök hos henne med tävlande. Tävlingarna hölls i en bassäng med fem banor och simmades lördag em och söndag fm. Det gick bra då det inte alls är lika många deltagare vid mästerskapen därnere som i Sverige.

Margareta Rainer

16


Barbro Grufman och Katrin Moberg Nilsson. Foto: Tor Gustafsson

Finska mastersmästerskapen, långbana, i Kuopio Finland Efter en lång resa i höstmörkret, var det desto ljusare i bassängen. Katrin och Barbro nära ”full pott” i Kuopio. Tre personbästa och tre medaljer, på fyra starter!

P

Tävlingen var mycket välarrangerad, och vandrarhemmet där vi bodde, kan vi rekommendera. Förutom Hellas, var Sverige även representerat av Täby simmare.

å 1 500 m putsades gällande svenska rekord med marginal. 40 sek. av Katrin (45-49) och 3,5 min. av Barbro (60-64). Barbro vann, och Katrin kom två, efter en ”omöjlig” finska. Vidare satte Katrin pers. på 50 fritt, medan Barbro hade för mycket mjölksyra från dagen innan, för pers. 17

Tor Gustafsson forts


TENNIS Tennisfest i Estland Ett stort gäng förväntansfulla Hellas-spelare i varierande åldrar gav sig av till Tallinn för spel mot Estlands största tennisklubb. Gruppen innehöll 22 stycken sugna lirare, både juniorer, seniorer och en och annan ”fun-player”.

E

en förstaserve och den hobbyspelande motståndaren ramlade baklänges av chock. Den estländske amatören repade sig dock och kunde spela vidare. 15 minuter senare var matchen slut och Danne hade tagit dagens första Hellasseger. Efter gårdagens tunga singelresultat var det fler seniorer som hade revansch att utkräva och både Omar el Laban och Daniel ”Tor” Waluszewski levererade stabila singelsegrar. Även på juniorsidan såg det ljust ut och starka Hellasinsatser radades upp. William Elmlund, Nicole Reinbring, Nina Sundqvist, Ruben Frydman och Emil Persson var några av de som levererade. Sammanfattningsvis kan sägas att Hellasgänget behövde en dag för att spela in sig på det snabba underlaget, men sedan visade att vi kan mätas oss med Estlands bästa tennisklubb. Slutresultat blev dock 29-16 till Estland. De som gjorde spelande insatser under helgen var Dan, Ruben, Anton, William, Filip, Jack, Oskar, Emil, Nicole, Nina, Richard, Tor, Daniel, Omar, Alessandro och Peter. Tränarna Johan och Richard sammanfattade resan på detta sätt: ”Otroligt nyttig och rolig resa, vi får göra något annorlunda tillsammans och samtidigt få många bra internationella matcher i kroppen, där vi tränare kan vara med och coacha i avgörande situationer. Mycket fokus på tennis och sammanhållning!” Till sist vill alla vi som deltog rikta ett stort tack till Jonas Silberstein, Johan Thorselius, Richard Gardt och övriga i arrangörsstaben för en händelserik och välplanerad helg!

fter en händelserik överfart med färja, där ett par av de mer seniora personerna i sällskapet passade på att addera ett par incidenter till sina CVn som inte lämpar sig att beskrivas i detta forum, tog sig Hellasgänget ut till den imponerade tennisanläggning där matcherna skulle äga rum. Anläggningen innehöll 16 banor med olika underlag, gym, badhus, restaurang och en tennisshop. En viss kontrast mot Hellas ”arena”. När matchspelet inleddes mönstrade den välkände estländske tränaren René Busch sin klubbs bästa spelare direkt och både juniorer och seniorer i Hellas fick tufft motstånd. Trots starka insatser stod förlusterna som spön i backen. Vändningen kom när Anton Nordenhem, med sitt sedvanliga säkra baslinjespel, kämpade ner en estländsk juniorstjärna i en stenhård batalj. Plötsligt var det Hellasjuniorerna som levererade. Dan Silberstein och Ruben Frydman följde upp med klara segrar och när dubbelspelet inleddes på eftermiddagen visade allt fler framfötterna. Även seniorerna som hittills hade radat upp tunga förluster tog hem ett par segrar och stämningen var god när dagen avslutades med middag på en rysk restaurang i de äldre delarna av Tallinns stadskärna. ”Fun-player”? På söndagen mötte René Busch upp med ett nytt spelschema och nya matcher. En hel del jämna bataljer utspelades. En av de mindre jämna ägde rum när Danne Rynell fick beskedet att han skulle få möta en estländsk spelare som René beskrev som en ”fun-player”. Katastrofen var nära på inbollningen när Danne fyrade av

Daniel Waluszewski 18


med supportbulletinen

Sällskapet Gamla Hellener (GH) + Supporterklubben = Sant Om hvad som sig i Sällskapet Gamla Hellener tilldragit hafver och ska.

U

Dess är gemensam styrelse och ekonomihantering, gemensamt årsmöte och medlemsregister, gemensamma informationskanaler (utskick, hemsida) och gemensamma medlemsaktiviteter m.m. GH:s uppfattning är att både verksamheten inom supporterklubben och i sällskapet är värdefulla för dess medlemmar och för SoIK Hellas. Vi vill därför puffa för de möjligheter Ni som medlemmar i Hellasklubbarna har att stötta medlemsklubbarna genom att lämna bidrag till en eller flera av våra fonder. Supporter med inriktning mot elitsatsning, 300 kr per andel/125 kr per extra andel och då ingår också medlemskapet i Sällskapet Gamla Hellener, Farbrors minne med inriktning för ungdomsverksamhet, Milli och Carl Palmers fond för ungdoms- och juniorelit samt Gunnel och Arne Jutners fond för veteranidrott. Under de senaste åren har GH och supporterklubben vardera totalt kunnat dela ut sexsiffriga belopp till framgångsrika ungdoms-, junioroch elitidrottare samt till projekt inom dessa idrottsområden.

ppmärksamma läsare noterar att rubriken efter en lång tids uppehåll åter har tillägget ”med Supporterbulletinen”. Det är med glädje vi har kunnat göra tillägget, bakgrunden är följande. GH:s och Supportklubbens anpassning till tiden Ett allmänt möte på Hellasgården den 28 oktober i år beslöt att godkänna ett förslag till ändrade stadgar för sällskapet. Ändringarna är på intet sätt genomgripande, utan mer en anpassning till gällande standard och en förberedelse inför en planerad ansökan från sällskapet till SoIK Hellas alliansförening som dess kamratklubb. Stadgarna finns tillgängliga på Sällskapets hemsida så snart protokollet justerats. Samma afton beslöts på ett extra medlemsmöte för Supporterklubben att den upplöses i sin nuvarande form. Supporterklubbens hela nuvarande verksamhet kommer att fortsätta inom ramen Sällskapet Gamla Helleners verksamhet. Det innebär också, givetvis, att supporterklubbens medlemmar har möjlighet att delta i GH:s olika verksamheter, i den mån de inte redan gör det. Supportermedlems tillhörighet inom SoIK Hellas kommer fortsättningsvis att vara Sällskapet Gamla Hellener (GH) alternativt samtidigt medlemskap i någon av de andra nybildade idrottsutövande klubbarna. Fördelarna med sammanslagningen av verksamheterna är i första hand de synergier som kan tillvaratas.

Supporterbulletinen Supporterklubbens upplösta styrelse är från och med den 15 november adjungerad i GH:s styrelse fram till och med GH:s årsmöte i februari 2011 då en ”ny” styrelse ska tillträda. Under denna tidsperiod kommer Supporterklubbens upplösta styrelse dels avsluta verksamhetsåret 2010, dels detaljplanera den nya Supporterverksamheten inom ramen för GH:s verksam29 19

forts


GH-aren, forts Vi kan också avisera lotterier, bl.a. de som normalt ägde rum på supporterklubbens årsmöte men som nu återfinns på GH:s dito i och med att supporterklubbens verksamhet nu sambördats med GH:s. Förhandsanmälan görs till Kjell Gustafsson, tel. 070-827 85 90, kjell.gustafsson@logica. com, Jan Falk, tel. 070-620 12 52, jan.falk@ dn.se, Clas Ström, tel. 070-513 20 20, classe@ stroms.eu. senast den 17 februari.. I tiden mellan skrivandet av detta och Hellasbladets tryckning har Sällskapet haft två arrangemang. Vi har dels besökt Leksaksmuséet som finns inrymt i Spårvägsmuséet på Södermalm och vi har fått se ett genrep av Trettondagsafton på Stadsteatern. Om Du själv har förslag på något du tycker GH ska arrangera, teater- museibesök eller annat, hör av dig så undersöker vi möjligheterna.

het. Information om den nya verksamheten kommer att finnas tillgänglig i samband med GH:s årsmöte 2011. Det som närmast kommer att märkas i supporterverksamheten är att ordinarie medlemsutskick med inbjudan till årsmöte och inbetalningskort för medlemsavgiften för 2011 inte kommer att skickas ut som brukligt är i december. Motsvarande utskick kommer i stället att skickas ut i januari/februari och då som kallelse till GH:s årsmöte i slutet av februari. Kallelse till årsmöte för Sällskapet Gamla Hellener Årsmötet blir preliminärt torsdagen den 24 februari 2011 på Hellasgården kl 18.00. Förtäring erbjudes: Storstugans utsökta och berömda fiskgryta, öl eller vatten, starkare drycker kan köpas från restaurationen på den tillresandes egen bekostnad, kaffe och kaka efteråt.

Kjell Gustafsson Styrelsen Sällskapet Gamla Hellener

GH delade ut 50 000 kronor Sällskapet Gamla Hellener har under året delat ut 10 000 kronor var åt tennis, orientering, bowling, friidrott och simning. Det är i samtliga fall stipendier för aktiviteter med ungdomar i centrum, bland annat för träningsläger. Bidragen kommer den här gången från Stiftelsen Farbrors Minne, som GH förvaltar. Nästa år kommer det finnas ännu mer medel att söka. Då kommer även Palmérs fond vara tillgänglig för ungdomssatsningar. Vidare blir Supporterfonden en del i GH. Där är inriktningen akuta elitsatsningar – i år handlade det om hjälp till handbollslagets resor. Även Jutners fond kan bli aktuell. Masters kanske behöver ett tillskott.

Sune Haglund död Förra moderata borgarrådet Sune Haglund har avlidit, 93 år gammal. Han var själv aldrig aktiv i Hellas, men som son till Kalle Haglund, en av klubbens första medlemmar, kom han ändå att dras in i verksamheten. Anledningen var att fadern efter sin friidrottskarriär i början av förra seklet startade ett tryckeri som bland annat kom att trycka Hellasbladet under flera decennier. Tryckeriet togs sedan över av Sune som därmed kom att bli fortsatt uppdaterad av allt som hände i pappans gamla idrottsförening. Själv var han dock inte ett dugg idrottsintresserad, som han förklarade då han oväntat dök upp på ett årsmöte med GH på 90-talet. Sune Haglund var en färgstark politiker i Stadshuset. Han lanserade idén om en skyskrapa på Södra stationsområdet, i folkmun kallad ”Haglunds pinne”. Men skrapan krympte undan för undan efter hårda politiska debatter med framförallt Stockholmspartiet. Resultatet blev det inte alls särskilt höga Söders torn. När Sune Haglund berättade hur det gick till för GH:s mötesdeltagare nämnde han hur en av dagstidningarna fick till det i rubriken ”Haglunds pinne kom aldrig till stånd”. Jan Falk

20


Vedeldad bastu vid Hellasgården De senaste årens upprustning och anpassning för en ökad tillgänglighet av Hellasgården har medfört en glädjande och klar ökning av antalet besökare till vår allt attraktivare friluftsanläggning.

T

där även dusch och omklädningsrum skall användas. Den vedeldade bastun blir därmed ett välkommet och efterlängtat komplement för gårdens trogna bastubadare och till events av olika slag. Bastuplanen utreds för närvarande med förhoppning om positiva ställningstaganden i olika instanser.

ack vare Hellas nära samarbete med Stockholms stad kan nu allmänheten ta del av en fräsch och tillgänglig anläggning som är anpassad för alla frisksportare och naturvänner. Utöver föreningens och stadens gjorda investeringar fortsätter arbetet med att utveckla områdets yttre miljö med bland annat förbättrad skyltning och markering av spår och leder samt nya aktiviteter. En önskan har här sedan länge varit en vedeldad bastu i anslutning till motionscentralen. På initiativ av Hellasgårdens Motions- och Badförening har nu ett skissförslag (se bif.) tagits fram om hur en tänkt bastubyggnad med ca 25 platser kan se ut. Den kommer i så fall att anpassas till den befintliga bastubyggnaden

Följ gärna utvecklingen av kommande projekt och ta samtidigt del av övrig information om Hellasgårdens aktiviteter via hemsidan: hellasgarden.se. Välkomna ut till Hellas egen friluftsgård! Kurt Nyström

Vedeldad Bastu ”MILAN” till Hellasgården skissförslag av Uglycute sep. 2010

Kommentar: Förslaget är en budget variant utan toalett, dusch eller omklädningsrum Material: Tak: asfaltspapp Väggar: asfaltspapp med sotad eller svartbetsad vildmarkspanel Fönster, farstu och bänkar: lärkträ

21


Hellas julmiddag

Stavhopparen Carl Sténsson. Foto: Jan Falk

Bowlaren Nathalie Asklund. Foto: Jan Falk

Oskar Almroth fick Brittis Malms hederspris. Foto: Jan Falk

Romena och Nicklas Holm tog Lasse Holms pris. Foto: Jan Falk

Årets Hellen Tony Darkwah och Hellas ordförande Stefan Widenholm. Foto: Jan Falk

22


Anteckningar:

23


Anteckningar:

24


Redaktionen tillรถnskar alla Hellasmedlemmar en

Frรถjdefull Jul och Ett Gott Nytt ร…r

25


:

5

23/09 18/10 22/10 12/11 23/12

Torbjörn Samuelsson Astrid Claeson Jan-Erik Edlund Bengt Liljedahl Maria Eklund

nossleumaS nröjbroT nosealC dirtsA dnuldE kirE-naJ lhadejliL tgneB dnulkE airaM

Våra Jubilarer 2011!

95 år 30/04 90 år 29/01 14/03 29/03 augusti 03/04 14/04 november 05/05 06/06 24/06 31/08 23/12 85 år 08/02 20/03 29/04 16/05 13/08 06/10 07/12 21/12 80 år 30/03 24/06 24/07

Mats Hellstadius Siwert Cromwall Carl-Evert Dellerstam Gunnar Falkenås Järk Borén Erland Andersson Arne T Bergqvist Gustav Peibert Ove Sundelius Carl-Eddie Lund Greta Nyhammar Stig-Åke Wågstrand Eva-Britt Widahl Rune Thörnelöf May Aronsson Harald Englund Ingmar Danielsson Brittis Malm Börje Pålsson Solweig Hansson Arne Liljeberg Marianne Grane

04/08 02/11 27/12

Karin Liljeberg Lars Ottoson Arne Larsson

75 år 16/01 08/03 10/05 07/06

Randy Fenimore Börje Karlsson Bo Winald Pär Jensing

70 år 07/01 07/04 17/04 02/05 12/05 ström 20/05 02/06 02/07 19/10

14/10 Ann Storkitt 28/10 Eva-Lotta Kraft 29/10 Christina Ekman 50 år 11/01 23/01 26/02 14/03 27/03 18/04 28/05 08/06 16/06 14/07 02/09 10/09

Sören Olsson Björn Danell Jan Hernelius Håkan Kindblom Bengt-Göran FernKarl Sidenbladh Anders Lindahl Rolf Österholm Olle Bohman

Anders Källhed Inger Stevén Robert Nilsson itsugua Bibbi Sandfeldt ebmevon MariCarmenrRodriguez Anders Winald Anders Olzon Dick Wennberg Per Nilsson Jörgen Retsloff Jan Åkerberg Ulf Nyström

60 år 01/03 Gunnar Bohgard 03/03 Per-Arvid Bergman 21/03 Bengt Hammarström 25/03 Christer Högrelius 27/06 Hans Johansson 18/08 Christina Sjölander

Följande Hellener har lämnat kamratkretsen Sune Haglund Ejvin Retsloff Kalle Woodsack Margit Spångberg

MANUSSTOPP: Nr 1 Nr 2

15 januari 15 april

Nr 3 Nr 4

26

90/32 01/81 01/22 11/21 21/32

15 augusti 5 november


Sim- och Idrottsklubben Hellas ÖVERSTYRELSEN 2010 Ordförande: Stefan Widenholm Patronsväg 4 131 50 Saltsjö-Duvnäs Tel. 642 40 14, 070-962 31 00 stefan.widenholm@flood.se

Vice ordförande: Alf Kindblom Gullmarsvägen 84 120 39 Årsta Tel. 08-500 301 89, 070-951 93 01 alf.kindblom@hellasbowling.se

Sekreterare: John Nävertun Backvägen 23 139 30 Värmdö Tel. 08-420 214 00, 073-438 16 52 john.navertun@hellasbowling.se

Kassör: Lennart Hjelm Källåkersvägen 36 145 71 Norsborg Tel. 08-531 716 90, 070-839 05 16 lhjelm@telia.com

Ledamöter: Erik Gravenius Vejlegatan 9, 6 tr 164 44 Kista Tel. 08-751 66 50, 0730-45 43 47

Revisorer Björn Holmgren Liljeholmstorget 32 117 61 Stockholm Tel. 710 47 83, 070-945 55 24

erik.gravenius@bredband.net

bjorn.f.holmgren@bredband.net

Bo Jutner Fendergatan 4 120 71 Stockholm Tel. 073-341 40 20

Jan Edlund Ystadsvägen 115 121 51 Johanneshov Tel. 600 15 76, 070/630 18 75

bo.jutner@edu.distra.se

jan.e@jefab.se

Kristina Norman Järla Gårdsväg 23 131 61 Nacka Tel. 070-619 40 20

Sim- och IK Hellas Postgiro 25 85–8

kristina@hellasfriidrott.se

Kurt Nyström Färgargårdstorget 50 116 43 Stockholm Tel. 08-640 40 96, 070-658 13 72

Storstugan Storstugan, 131 33 Nacka Tel. Serveringen 716 07 02 Bastu- och motionslokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel./Fax 716 39 61

kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

Per-Arvid Bergman Blekingegatan 65 116 62 Stockholm Tel. 08-714 97 32, 070-827 67 66 per-arvid.bergman@sundbyberg.se

Hellas klubblokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel. 773 10 25 Fax 773 22 05 info@hellas.se hellasbladet@hellas.se

(adress och telefon i övrigt, se klubblokalen)

KLUBBORDFÖRANDEN Hellas Bowlingklubb Alf Kindblom, tel. 08-500 301 89 Postgiro 40 05 26–0

Hellas Simklubb Bo Jutner, tel. 073-341 40 20 Postgiro 19 41 84–8

alf.kindblom@telia.com

bo.jutner@edu.distra.se

Hellas Friidrottsklubb Stefan Widenholm, tel. 642 40 14 Postgiro 65 00 62–3

Hellas Tennisklubb Kurt Nyström, tel. 640 40 96 Postgiro 55 93 10–8

stefan@hellasfriidrott.se

kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

Hellas Handbollsklubb Mathias Lind, tel. 84 15 15 Postgiro 15 51 59–7

Gamla Hellener Kjell Gustafsson, tel. 0171-547 25 Postgiro 50 53 33–5

mathias.lind@sbsradio.se

kjell.gustafsson@logica.com

Hellas Orienteringsklubb Anders Thureson tel. 550 697 54 Postgiro 70 57 43-3

Supporterklubben Clas Ström tel. 500 318 06 Postgiro 65 56 96–3

anders.thureson@hercules.se

classe@stroms.eu

De senaste nyheterna om Hellas läser du på klubbens hemsida

www.hellas.se


Vi erbjuder Totalentreprenad!

eller ring vard 08-622 25 80 så hjälper vi dig.

Börja med att beställa vår katalog på www.myresjohus.se

En dröm om ett nytt hus, som inte är som alla andra. Då brukar frågorna samlas: Var ska huset ligga? Har vi råd? Vem ska hålla i allt? I vilken ände ska vi börja?

Har du också en dröm? POSTTIDNING

B Nacka 6

Hellasgården

Porto betalt Att: Fredrik Wicksell Skarpbrunnavägen 25, 4 tr

145 65 Norsborg

Hellasbladet #4 2010  

Hellasbladet nummer 4 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you