Page 1

ANDELSBOLIGFORENINGEN RODEN 9260 Gistrup Referat af bestyrelsesmøde den 16. decbr. 2008. Bestyrelsen har holdt møde i den travle før juletid, det har i årets løb undertiden været endog meget svært at finde datoer, som kunne passe alle. Denne gang lykkedes det uden besvær at finde en dato der passede alle, så vi kunne afvikle mødet i en afslappet atmosfære. Regnskab og budget: forløber som forventet, d.v.s. at vi forventer et underskud for hele året på ca. 50.000,00 kr. Dette skyldes først og fremmest regningen fra P.E. Marcussen, for hans medvirken ved 5 års gennemgangen. Det lyder umiddelbart af meget, men vi tror pengene er givet godt ud, herom senere. Vi drøftede, at det kunne blive nødvendig med en vis konsolidering, således, at det bliver nødvendig med en mindre forhøjelse af opkrævningen til fællesudgifter. Dette vil indgå i budgettet 2009, som formelt skal vedtages på generalforsamlingen i foråret. Ejendomsskat: (Vdr). Rafn og Søn). Det ser ud til, at de har fundet ud af, at vores fradrag for forbedringer er for lille. Foreløbig tyder det på at vi skal have refunderet ca. 70.000 efter af Rafn & Søn har fået deres honorar. Der er p.t. indgået ca. 40.000 på vores konto. Endvidere betyder det at vores ejendomsskat i de kommende år vil blive reduceret med ca. 40.000 p.a. Rafn & Søn har klaget over afgørelsen, idet de mener at vi skal have godtgjort for yderligere et år. 5 års gennemgangen: Det skrider fremad, en meget venlig håndværker, går fra hus til hus, han har de af P.E. Marcussens skemaer med, som han går frem efter, alle punkter bliver ordnet. Det var vist ikke meningen, lige efter synet var foretaget, da sendte Arne Andersen et brev, hvor der blev taget afstand fra flere ting, hvor man mente, at indsigelsen var for sent indgivet. Når der alligevel bliver ordnet, må det skyldes, at de føler, vi har ekspertisen til rådighed, og de ånder dem i nakken. Loftsagen: Den mølle er der ikke så meget vind i, der er fra parterne stillet såkaldte ”Supplerende spørgsmål”. Afgørelsen? måske i 2009, måske først i 2010. Vend:

www.abf-roden.dk


ANDELSBOLIGFORENINGEN RODEN 9260 Gistrup Evt. Vi drøftede flere ting rent uformelt, bl.a. om vi i juletiden skulle have vores træer illumineret, der var divigerende meninger. Det ville koste en del penge til etablering, men det er under alle omstændigheder for sent i år. Til slut vil bestyrelsen ønske: Glædelig jul og et godt nytår til alle beboere i andelsboligforeningen Roden. P. B. V. Kr. Sivertsen sekretær.

www.abf-roden.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 16  

Loftsagen: Den mølle er der ikke så meget vind i, der er fra parterne stillet såkaldte ”Supplerende spørgsmål”. Afgørelsen? måske i 2009, må...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you