Page 1

S P E C I A L I S E R A D E A F F Ä R S KO N S U LT E R , U N I K A K U N D L Ö S N I N G A R

Nr 1, 2018

”Jordbruk och mjölkkor är en välgörande kontrast till affärslivet” intervju med Anna Nordström Carlsson, styrelseledamot i Navet

Svåra frågor formar ­fastighetsbolagets framtid Microsoft Dynamics 365 Business Central gör entré


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Rådgivning med hjärna och hjärta Med ”Bättre Affärer” informerar vi om Navets verksamhet. Mottagare är våra med­ arbetare och samarbetspartners, kunder, leverantörer, banker, och revisorer. Genom den här informationen vill vi skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet. ”Bättre Affärer” utkommer ca två gånger per år med en upplaga på ca 3 500 exemplar. P RO D UCE RA D AV

Marcus Crona LAYO UT

Tomi Andersin A N SVA RI G UTGI VA RE

M

itt i all intensiv diskussion och alla projekt om vikten av fortsatt digitalisering så är det alltid lika givande att ta del av våra kunders respons på vårt arbete som ofta använder ord som personliga, engagerande, kompetenta, lyhörda, pålitliga, tillgängliga och trevliga! grunden självklart för varje framåtriktat företag eller organisation att tillse att de tekniska hjälpmedlen är i framkant. Detta kan man driva process­ inriktade projekt kring. Det som över åren är riktigt utmanande och särskiljande i en tjänsteorganisation är att finna den optimala mixen av specialister som brinner för sitt arbete, sina kollegor, sin arbetsplats och sin familj. ­Receptet på vår rådgivning är därför hjärna och hjärta. Ett sylvasst affärssinne och en lyhördhet!

DE T ÄR I

Göran Hellström TEXTE R

Marcus Crona, Göran Hellström, Meisam Shiravand, Anna Mildner och Olof Engvall. INTE GRI TE TSP OLI CY

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se www.navet.se/integritetspolicy Du är alltid välkommen att besöka eller ringa oss! Kontaktuppgifter till våra kontor finner du på www.navet.se

presenterar vi några aktuella genomförda uppdrag där våra kunder berättar om vårt framgångsrika samarbete för bättre affärer. Vi är väldigt stolta att berätta om uppdragen för Gullberg & Jansson, Humlegården Fastigheter AB samt Pharmaxim AB.

I DE T TA N U M MER

VI INTERVJUAR ÄVEN vår styrelseledamot sedan 2015, Anna Nordström C ­ arlsson i en trevlig artikel författad av Olof Engvall. Anna tillför styrelsearbetet ovärderlig spetskompetens kring bla marknadsföring och sälj. Vi presenterar även hela vår styrelse där årsstämman nyvalde Lars Wahlström och Per Hemström. NÄR N U S NART halva året har gått ligger vi fortsatt i topp i Öresundsregionen när det gäller genomförda fastighetstransaktioner. Även bolagstransaktioner växer sig allt större hos oss och med tanke på att dessa projekt kring ägarstyrda bolag ofta kräver längre förberedelser så är vår inledande analysfas avgörande för en lyckad transaktion. Snabbt och fel är inte vår melodi!

går i ett rasande tempo vilket såklart är särskilt märkbart inom Navet Affärssystem. Nu tar Microsoft nästa steg till det molnbaserade Dynamics 365 Business Central. Härefter kommer Navet att på ett kraftfullt sätt erbjuda samverkande specialistkompetens inom NAV från Navet Ekonomistyrning och Navet Affärssystem och utöver affärssystemet så föreligger integrerade lösningar för bl a CRM och Power BI.

DE N TE KNI S K A UT VECKLINGE N

säsongen väntar Almedalen där vi tillsammans med Industri­ fakta tar plats i Öresundshuset, bla med några trevliga näringslivsfrukostar på ­programmet. Navets team i årets upplaga av Rynkeby trampar till Paris för 5:e gången! Vi har också nyligen lyft på locket för Bättre affärer dagen 2018 med en save the date. Årets tema – Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd – är högaktuellt och det inledande startfältet talar för sig själv.

SOM S PU RT PÅ

KON TA KT

Göran Hellström Partner, VD goran.hellstrom@navet.se 0706- 62 86 79

2

en riktig skön och avkopplande sommar och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2018 med bättre affärer!

JAG ÖN S K AR DIG

Göran Hellström


S Å S K A PA R N AV E T B ÄT T R E A F F Ä R E R

ByggSjögren säljer två bilprovningsfastigheter i Helsingborg

Mjukvaruföretaget inRiver satsar på Microsoft Dynamics NAV 2018 som ny ERP plattform MALMÖBASERADE INRIVER

mjukvara som hjälper e-handlare och andra företag att få en överblick över sitt produktutbud, främst på nätet. Tekniken som InRiver har utvecklat kallas PIM (Product Information) och ­handlar om att effektivt samla in och anpassa säljmaterial för en vara eller tjänst i form av filmer, text och bilder. Materialet presenteras slutligen enhetligt i olika sälj­ kanaler. I början av året 2018 meddelade inRiver en fortsatt enorm tillväxt för år 2017 med 70% ökning på årsbasis i molnprogramvaruintäkter. Med flera hundra kunder i Europa, Asien och Nord Amerika förenar sig inRiver till den ständigt växande skaran av svenska mjukvaruleve­ ran­törer som t.ex. Qlik, Skype och Klarna. Bland kunder åter­finns välkända företag som Volvo, Lindex, L´oreal, Brother International, Converse och Fujifilm. Under våren 2018 har inRiver tillsammans med Navet Affärssystem genomfört ett implementationsprojekt av Microsoft Dynamics NAV 2018 och även Continias faktura­scanning lösning “Document Capture”. Hela sys­ temlösningen är driftsatt på en hyrd Azure (moln) drift från Navet. Projektet forsätter nu med ytterliggare leve­ ranser och driftsättning av fler dotterbolag.

UTVECKLAR

N AV E T C O R P O R AT E F I N A N C E

har agerat rådgivare till Bygg­ Sjögren (Kepada Gruppen) när man avyttrar fastigheterna Bunkagärdet 6 och Musköten 15 Helsingborg till W ­ ihlborgs Fastigheter. Fastigheterna är belägna på Ättekulla industriområde (Bunkagärdet 6) respektive Berga (Musköten 15) i Hel­ singborg. Fastigheterna omfattar totalt ca 2 200 m² uthyrningsbar yta bestående av kontorslokaler samt bilprovningsytor, och är fullt uthyrda med Svensk Bilprovning som hyresgäst. – Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare på Berga och Ättekulla, säger Jenny Moberg, transaktions­ ansvarig för Wihlborgs Fastigheter. – Det känns tryggt och bra att lämna över fastigheterna till en stor och långsiktig aktör med lokal förankring som Wihlborgs, säger Patric Sjögren, vd för ByggSjögren. KON TA KTP E R SO N

KON TAK T PERS ON

Martin Larsson Partner martin.larsson@navet.se 0725-16 68 08

Anders Claesson Partner anders.claesson@navet.se 0705-33 50 22

Castellum säljer fastigheter i centrala Helsingborg C A S T E L L U M H A R VIA en

bolagsaffär i april 2018 avyttrat de två centralt belägna fastigheterna Vikingen 6 och ­Vikingen 12 i Helsingborg. Köpare är lokala fastighets­ ägaren Gustavson fastigheter som sedan tidigare äger ett antal fastigheter i närliggande kvarter. Fastigheterna är belägna vid Mariatorget i Helsingborgs centrum, intill Helsingborgs Centralstation, Knutpunkten. Fastigheterna omfattar totalt ca 2 000 m2 uthyrnings­ bar yta, primärt kontors-, utbildnings- och nattklubbs­ lokaler, och är fullt uthyrda. – Vi är nöjda med vårt förvärv som ligger strategiskt i centrala Helsingborg och utökar genom affären vårt innehav runt Mariatorget, säger Stephan Gustavson, vd för Gustavson Fastigheter. Navet Corporate finance agerade rådgivare till Castellum i affären.

KON TAK T PERS ON

Joakim Lindahl Partner joakim.lindahl@navet.se 0705-79 02 45

3


S Å S K A PA R N AV E T B ÄT T R E A F F Ä R E R

SVERIGES STÖRSTA PLANTSKOLA, AB Granquists Plantskola, får nya ägare grundades redan 1948 och har sedan dess vuxit till att idag vara den största plantskoleverksamheten i sitt slag i Sverige. Senaste verk­ samhetsåret omsattes ca 120 Mkr med god lönsamhet. Verksamheten har fram till idag ägts och drivits i tredje generation av syskonen Lars och Karin Svenstrup. Verk­ samheten bedrivs från den egna anläggningen i samhället Ausås utanför Ängelholm. Med en odlingsareal om ca 500 hektar har man kapacitet att leverera till kunder över hela Sverige. Kunderna består av allt från enskilda plant­ skolor till större entreprenadföretag, kommunala förvalt­ ningar och butikskedjor. Karin och Lars Svenstrup, beslutade för en tid sedan att inleda arbetet med ett generationsskifte av verksam­ heten. För hjälp med denna process valde man att anlita Navet. Under hösten blev det klart att det Stockholms­ baserade företaget Finsmakarens Trädgård AB, mer känt under varumärket Zetas, förvärvar rörelsen och namnet Granquists Plantskola. De nya ägarna tillträdde verksamheten den 1 januari 2018 och kommer fortsatt att bedriva verksamheten från Ausås. De flesta medarbetarna har erbjudits fortsatt anställ­ ning och målet är att bedriva plantskolan som tidigare. A B G R A N Q U I S T S P L A N T S KO L A

Lars och Karin kvarstår även som konsulter i verksamheten under en övergångsperiod för att säkerställa att överläm­ ningen till den nya ägaren går smidigt. – Vi är mycket glada att se att verksamheten kan leva vidare med en ny och målinriktad ägare som kan fortsätta att leverera god service till våra kunder, säger Lars Svenstrup. KON TAK T PERS ON

Marcus Crona Partner marcus.crona@navet.se 0730-35 41 92

Miljö och innovation i fokus när Malmöbaserade ­Polygiene väljer Microsoft Dynamics NAV 2018

ansvarar för två tredjedelar av ett klädesplaggs miljöavtryck under sin livstid där över­ användning av vatten, främst på grund av överdriven tvätt, spelar en viktig roll vid beräkningen av detta miljöavtryck. Vattenbrist är ett akut problem i större delar av världen och därför finns ett behov av innovativa miljölösningar. Malmöbaserade Polygiene har utvecklat en marknads­ ledande produkt som erbjuder textiltillverkare en metod för att stoppa dålig lukt i textlier. Detta ger textilierna ett mervärde genom att garantera att de är fräscha och inte luktar illa utan att behöva tvättas särskilt ofta.

VÄ R L D E N S KO N S U M E N T E R

4

Polygiene erbjuder tillverkare en affärsmodell som bygger på co-branding och Polygiene har lyckats bygga ett starkt varumärke med en helhetslösning som inte bara är teknik och kemikalier, utan även varumärke, u­ tbildning och ett innovativt miljötänk. Ett bevis på att Polygiene erbjuder en spännande produkt är bland annat att Adidas har valt Polygiene för luktbehandling av vissa träningskläder och även beslutat sig för att använda P ­ olygiene i en ny skomodell. För att fortsätta utvecklas och effektivisera sitt arbete har Polygiene i sammarbete med Navet Affärssystem, valt att implementera Microsoft Dynamics NAV 2018 som affärssystem i sin verksamhet. Utöver NAV har även fakturascanning produkten “Document Capture” från Continia implementerats för att underlätta det dagliga arbetet. Hela systemlösningen är driftsatt på en hyrd Azure (moln) drift från Navet. Projektet forsätter nu med ytter­ ligare leveranser av delprojekt. KON TAK T PERS ON

Anders Claesson Partner anders.claesson@navet.se 0705-33 50 22


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

SENASTE NYTT OM DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL Microsofts nylanserade molnbaserade affärssystemlösning, Dynamics 365 ­Business Central är en plattform som ska förena, effektivisera och automatisera processer och flöden för företag som önskar arbeta i molnet. Plattformen ­integrerar bl a Outlook, Word och Excel och skapar därmed en smidig lösning för att hantera exempelvis ekonomi, drift, försäljning och kundservice.

är att detta är en betydligt modernare logga än NAVs ”diagram och trendlinje”. Det gäller inte bara loggan, systemet är också modernare än NAV. Om man studerar loggan lite närmare kan man se en komponent i mitten (Business Central), som navet av systemet, med andra komponenter, externa och interna, runtomkring. Precis så är systemet uppbyggt! När man loggar in möts man av ett nytt gränssnitt med nytt färgspråk, i linje med Microsofts andra produkter. Man känner direkt att detta är ett helt nytt system! För de som inte riktigt har hängt med så är Dynamics 365 Business Central alltså ett helt molnbaserat sys­ tem (SaaS) med full NAV funktionalitet och lite till. Vi kan inte nog påpeka hur stort detta är med tanke på hur bred och kapabel NAV är som system. Att det är en SaaS-lösning innebär bl a att varken vi på Navet Affärssystem eller våra kunder behöver fundera på driftsfrågor, utan det är Microsoft som

D E T F Ö R S TA I NTRYC K E T

sköter det. Det innebär att uppdate­ ringar sker automatiskt. För att möjlig­ göra detta kommer alla anpassningar i Business Central att göras i form av Extensions, alltså inte direkt i koden utan som ett tillägg eller en app. Eftersom Business Central finns i molnet har integrationer mellan olika tjänster och system blivit enklare. Exempelvis tar det bara några klick för användare att sätta igång en Power BI integration. När man har navigerat runt och börjat testa lite flöden upptäcker man att i grunden finns NAVs robusta och välutvecklade processer kvar. Detta känns tryggt eftersom det är processer och rutiner som har ut­ vecklats genom många år och även är något som Navet Affärssystem arbetat med väldigt länge. Framåt väntar nya godbitar

Under hösten 2018 får Business Central och NAV samma kodbas. Från och med den uppdateringen kommer också NAV som varumärke

att sluta användas och det kommer endast finnas en produkt vid namn Dynamics 365 Business Central. Det är viktigt att notera att kunderna kommer ha valet att köra Business Central som en SaaS-lösning eller en On-prem (traditionell lösning). Denna strategi från Microsoft ligger helt i linje med Navets tankar kring systemet där vi tror på flexibilitet och valmöjligheter för kunden. För vissa kunder kommer On-prem lösningen fortsatt vara vägen framåt och för andra kommer SaaSlösningen vara det rätta valet. Vi kom­ mer självklart att hjälpa våra kunder när det är dags att ta det beslutet. Oberoende av plattform (SaaS eller On-prem) kommer Navet Affärs­ system att fortsätta leverera Microsoft Dynamics och hjälpa våra kunder till bättre affärer! KON TAK T PERS ON

Meisam Shiravand Manager meisam.shiravand@navet.se 0730-55 41 43

5


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Jordbruk och mjölkkor är en välgörande kontrast till affärslivet” Anna Nordström Carlsson

Hej Anna – för den som inte känner dig – hur skulle Anna beskriva Anna?

Ja det är ju aldrig enkelt att beskriva sig själv men till att börja med är jag en nyfiken person med ett stort hjärta för Malmö och Öresunds­ regionen. Jag är född och uppvuxen i Lund och är glad över att kunna variera mitt liv med intensivt före­ tagande och att i nästa ögonblick stå med stövlarna i myllan, omgiven av kossor på vår mjölkgård. Jag gillar variationen och att personligen bidra till att vår region växer och tar tillvara på all potential. Just nu är jag uppslukad av att fortsätta bygget av DDB ­Ehrenstråhles satsning i Malmö och på ett år har vi gått från en anställd, d v s jag, till fjorton personer. Jättekul! Men Anna – innan vi pratar business. Hur kom det sig att du blev mjölkbonde?

När vi för nio år sedan fick chans att ta över släktgården på Bjärehalvön så var det givet. Min man är den nionde generationen som driver gård där och vi har 200 djur varav 100 mjölkar. Jag 6

I mer än halva sitt liv har entreprenören och byråveteranen Anna Nordström Carlström arbetat med företagande, medier och kommunikation. Sedan fyra år är Anna styrelseledamot i Navet och brinner för att synliggöra Navet i Öresundsregionen. På sin fritid driver hon mjölkgård på Bjärehalvön. Möt styrelseledamoten som älskar Öresundsregionen och bättre affärer. är stolt över att vi satsade på ekolo­ giskt jordbruk och det har gått bra, även om det sannerligen inte är själv­ spelande. Framgången bygger på våra fyra fantastiska anställda som driver en väldigt fin verksamhet. Jag menar, tänk att jordbruksministern delade ut utmärkelsen ”Årets djur­ skötare” till en av våra killar för ett par år sedan! Eftersom jag har suttit i Skånemejeriers styrelse kan jag ett och annat om mjölk och bidrar med utvecklingstankar, men min man är ansvarig för driften av gården. Gården ger en underbar variation till mitt vardagliga affärsliv och är en härlig kontrast till konferensrum och kund­ möten. Det ger en livskvalitet utöver det vanliga att exempelvis vara med på ett kosläpp, med 90 djur och 1200 gäster.

Hur ser du på ditt styrelse­ uppdrag i Navet?

Eftersom mitt yrkesliv har en kärna av att hela tiden utveckla företag är uppdraget i Navet en naturlig för­ längning av det. Navets kundlöfte, att skapa bättre affärer, intresserar mig genuint. Att i styrelsen få bidra till att stärka Navet som i sin tur kan stärka kundernas affärer i Öresundsregionen är något jag brinner för. Eftersom jag arbetar med att strategiskt och ­kommunikativt utveckla företag och varumärken kan jag också bidra till att synliggöra Navet ännu mer och öka vår närvaro i Malmö-Lund-området. Jag är stolt över att styrelsen exem­ pelvis valde att satsa offensivt på ”Bättre affärer-dagen” i Malmö, en årlig konferens som blivit en succé och samlingsplats för näringslivet i


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D r­ egionen. Det är viktigt att tillsammans med kunder och medarbetare ta en roll i näringslivsdebatten och att be­ svara frågan, ”hur kan vi utveckla vår fantastiska region ännu mer?” Vilka är Navets framgångs­ faktorer?

både affären och medarbetarna och inte minst att det finns en långsiktig­ het. Att vår VD Göran är en väldigt drivande ledare med förmåga att se nya möjligheter och är lyhörd är en absolut framgångs­ faktor.

”Gården ger en underbar variation till mitt vardagliga affärsliv och är en härlig kontrast till konferensrum och kundmöten”

Det är ett välskött företag med en stark målsättning att skapa bättre ­affärer för kunder­na. Jag gillar kombina­ tionen av djup kompe­tens men också stor öppen­ het och vilja att gå framåt och vara nyfiken på vad som händer i omvärlden och hur det påverkar våra kunder. Genom att vara lyhörd för utveck­ lingen kan Navets konsulter vara ännu rappare och mer värdefulla för kunderna. S­ edan tycker jag om att det finns en stark vilja att ut­veckla

På vilket sätt tycker du att Navet skapar bättre affärer för kunderna?

Det snabba svaret är att det verkar vara ett kall för Navet. En kund är inte bara en kund man konsultar för. Förhållningssättet är att ha ett tydligt mål ihop med kunden som man jobbar benhårt mot och det är centralt att förstå kundens affär, utmaningar och möjligheter. Navet är väldigt ”nära” kunderna och de långa relationerna är ett kvitto på att man är värdefull i det man leve­

rerar. Jag tror också att intresset för personerna, människorna bakom kundrelationerna är en viktig fram­ gångsfaktor. Du brinner för att utveckla Öresundsregionen med alla dess företag och människor. Hur mår Öresundsregionen enligt dig?

Självklart har vi våra utmaningar men på det stora hela har regionen en fantastiskt fin utveckling både bakom sig och i framtiden. Bara genom att resa runt i regionen får man en känsla av hur mycket som händer. Det byggs överallt, människor och företag flyttar hit, företag startas och växer, vi har två starka universitet, universitets­ sjukhus som expanderar och vi bygger infrastruktur för att vara porten till Europa. Visst saker tar sin tid men det går absolut i rätt riktning och med stadig fart, så jag är väldigt positiv över Öresundsregionens framtid.

Navets styrelse, fr.v: Per Hemström, Partner Navet AB, Göran Hellström, Partner och CEO Navet AB, Lars Wahlström, Ordförande i Aviation Capacity Resources AB, Ulf Strömqvist (ordförande)Senior Advisor Utvecklingsbolaget Metamorfosen AB och Anna Nordström Carlsson, Business Director på Ehrenstråhle.

7


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”En inhyrd CFO höjer vår kompetens och sänker våra kostnader” För det snabbväxande och noterade miljöteknikföretaget Gullberg & Jansson gäller det att ha koll på såväl siffrorna som expansionen. När företaget 2017 bestämde sig för en outsourcad CFO-funktion vann Navet uppdraget efter ett noggrant urval. Idag är Navets Gunilla Månsson CFO och bidrar med ledarskap inom redovisning, rapportering och controlling. En lösning som hjälper Gullberg & Jansson spänna bågen mot fortsatt organisk och förvärvad tillväxt. – Som snabbväxande företag och dessutom på börsen är det väldigt viktigt att vara vassa inom ekonomifrågor. Även om vi är ett mindre företag med tolv anställda vill vi vara bäst på alla positioner och säkerställa högsta möjliga kompetens i alla funktioner. Därför valde vi att hyra in vår nya CFO och det är vi väldigt nöjda med, berättar Alex Molvin, VD Gullberg & Jansson. Och det är inte bara Gull­ berg & Janssonkoncernen som är nöjd med lösningen. Så även Gunilla Månsson. – Jobbet som inhyrd CFO är oerhört spännande och utvecklande samtidigt som det ställer krav på mig att arbeta koncentrerat och effektivt. Det är ­väldigt roligt och en stor tillfredsställelse att känna att jag gör nytta för kunden och ger stöd, både ekonomiskt och utvecklingsmässigt, i och kring verksamheten, säger Gunilla Månsson. Gullberg & Janssonkoncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson

(publ) samt de två helägda dotter­ bolagen Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm. Att utveckla och erbjuda exklusiva och energisparande pooltak, upp­ värmning med mera är mycket upp­ skattat hos pool-älskande villaägare. Med en genomsnittlig årlig tillväxt

med 30 procent och hela 56 procent 2017 nådde koncernen vid senaste årsbokslutet en omsättning på 89 miljoner kronor. Backup för ökad trygghet

En dag i veckan arbetar Gunilla Månsson på bolaget i Ramlösa utan­ för Helsingborg. Hon ansvarar för redovisning, rapportering och con­ trolling samt vägleder och stöttar

befintlig­ekonomipersonal i ekonomi och personalfrågor. Som CFO säker­ ställs rapportering i form av månads­ rapporter, kvartalsrapporter samt års­ bokslut. Men det stannar inte vid det. – Det fina med att få in en mycket erfaren CFO är att hon förstås bidrar på i stort sett alla plan av företagets utveckling. Gunilla är med på våra team-möten och är en i gänget. Eftersom hon också har goda erfarenheter av förvärv och snabbväxande företag får vi väldigt mycket brain-power genom att ta in henne, säger Alex. En annan fördel med att hyra in en CFO från Navet är att bolaget alltid har en backup vid behov av extra kapacitet eller semestrar. – Det är tryggt och skönt att veta att bakom Gunilla finns fler mycket kompetenta personer på Navet som kan komma in om det behövs. Och inte bara bakom Gunilla, utan även när vår egen redovisningsekonom behöver vara ledig. En dubbel känsla av trygghet alltså, säger Alex. Utveckling för fortsatt expansion

I takt med att Gullberg & Jansson fortsätter expandera står även Navet redo att bidra med vass kompetens inom Business Intelligens och strategisk rådgivning av olika slag. Att outsourca CFO-tjänsten är ett lyckokast enligt Alex som ser det hela som en lång­ siktig lösning. KON TAK T PERS ON

Gunilla Månsson Partner gunilla.mansson@navet.se 0703-69 20 66

8

Alex Molvin, VD och delägare Gullberg & Jansson


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

7 NOV

på Malmö

Live

FRAMTIDENS FÖRETAGANDE I ÖRESUNDSREGIONEN

Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd Ekonomi och marknader rör sig allt snabbare. Produktionsmöjligheter och konkurrens kan förändras över en natt. Ska man försöka förutse? Härma andra och haka på? Stå kvar och hoppas på det bästa? Under Bättre affärer-dagen 2018 sätter vi fokus på företagande i förändring och tar sikte på att svara på hur, var, när och vad det kan leda till. I år kommer du bl a att bli inspirerad av: Anna Kinberg Batra

Sarah Wittbom

Henrik Mitelman

Anders Bouvin

Fd Partiledare för Moderaterna och Leader-in-residence, Handelshögskolan i Stockholm

User Experience Manager IKEA Sverige

Ekonomikrönikör

President and Group Chief Executive Svenska Handelsbanken AB

Reservera den 7/11 och anmäl dig på www.battreaffarerdagen.se när biljetterna släpps i augusti

Fabian Beng tsson på Bätt

Fredrik Reinfeldt på Bättre affärer-dagen 2015

Alexander Bard på Bättre affärer-dage

MEDIAPARTNER

MEDARR ANGÖRER

re affärer-dagen 2017

n 2016

PARTNERS

9


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget med fokus på kontor i Stockholm. När framtidens strategier skulle formas anlitade man Navet som extern rådgivare under affärsplanearbetet, med målet att skapa en framtidssäkrad plan. En plan som medarbetarna lever efter dagligen och som pekar ut vägen mot fortsatt expansion. på 22 miljarder kronor är Humlegården Fastigheter en av de största aktörerna på marknaden för kontorsfastigheter i Stockholm. Genom ett tydligt fokus på att äga, förvalta och utveckla kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholm har beståndet utvecklats starkt under de drygt 20 år som bolaget varit verksamt. Ägda av Läns­ försäkringsgruppen är drivkraften att erbjuda kvalitet för kunderna och skapa långsiktig, hållbar lönsamhet. – Vi jobbar aktivt med vår fastighetsportfölj och investerar i fastigheter vi tror på långsiktigt. Jag och mina medarbetare är stolta över att våra kunder är mycket nöjda med oss som fastighetsvärd och vi arbetar ständigt för att utveckla vårt erbjudande och vårda rela­tionen med våra kunder, säger Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter AB. M E D E N FA S T I G H E T S P O RT F Ö L J

Anneli är VD på fastig­ hetsbolaget sedan 2016 och har över 20 års e­ rfarenhet från fastighetsbranschen. Humlegårdens relation med Navet inleddes några år innan Annelie tog över rodret, nämligen 2014. – Vid det första tillfället då vi samarbetade med Annelie Jansson, VD Humlegården Fastigheter ­Navet handlade det om en genomlysning av bolaget. Ett avancerat arbete med syfte att utveckla gentemot andra fastighetsbolag och genomlysning av arbetssätt för att hitta vårt sätt att arbeta. Under 2017 initierade förbättringsområden. Ett projekt som vi nästa uppdrag, som fokuserade på togs emot mycket väl av styrelse och framtagningen av vår affärsplan, där ledning. När det var dags att ta affärs­ Navet har bidragit stort i vårt strategiska planearbetet till nästa nivå valde Anneli arbete, säger Anneli. och ledningsgruppen att ta hjälp av en Navet hade djupa förkunskaper extern rådgivare, d v s Navet, för att Navets inledande strategiarbete åt skapa en ny, genomgripande affärsplan. Humlegården Fastigheter 2014 hand­ – Det var första gången Humle­ lade bland annat om benchmarking gården tog hjälp av en extern rådgivare

Engelbrektsplan i Stockholm.

”Navet ställer de svåra frågorna vars svar formar vår framtid” Annelie Jansson, VD Humlegården Fastigheter

10


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Humlegårdens projekt Grow i Solna Strand ritat av arkitekterna Tham & Videgård.

för att facilitera affärsplanearbetet. Det blev ett mycket bra projekt där den interna kompetensen kompletterades med ett externt perspektiv. Att få både kvalificerad rådgivning och en strukturerad koordinator som driver arbetet i mål var en framgångsfaktor, säger Anneli. Beslutet att samarbeta med Navet i affärsplane­ arbetet grundade sig i att Anneli och ledningen ville satsa på en affärsplan med stort A. Ett arbete där man genom att ta ett helhetsgrepp skulle staka ut kursen för Humlegården Fastigheter under de kommande fyra åren. Arbetet påbörjades före som­ maren 2017 och utgick ifrån lednings­ gruppen, som i sin tur involverade sina respektive team i delar av arbetet. I november 2017 presenterades och antogs affärsplanen av styrelsen och i december introducerades den för alla medarbetare. En gedigen process blev en gedigen plan

Från Navet drevs processen av ­konsulter som sedan tidigare hade arbetat med Humlegården Fastigheter. Ett stort antal arbetsmöten, med involvering av Humlegårdens med­ arbetare, tillsammans med strategi­ arbete och omvärldsbevakning av

Navets systerföretag Industrifakta ledde fram till den nya affärsplanen. – Navets process var gedigen och ett stort stöd för mig och mina ledningskollegor. Med tanke på att vi är typiskt ”röda”, med massor av idéer och inspel, var det väldigt bra att få

samarbeta med Navets ”blåa” och strukturerade medarbetare som ­skickligt höll projektet på vägen och effektivt tog det över mållinjen, i tid, säger Anneli med ett skratt. Fokus i affärsplanearbetet har varit att ta fram mål för perioden 2018–2021 samt strategier och aktivi­ teter för hur målbilden ska uppnås. – Affärsplanen är inget vi stoppar i byrålådan. Det är en karta som leder hela bolaget framåt, som används i vardagen och skapar riktning vid både små och stora beslut. Vi har kokat ner innehållet till strategier, nyckeltal och handlingsplaner. Övergripande bolagsmål har genererat avdelningsmål som därefter landat i individuella målsättningar. På varje ledningsmöte följer vi upp hur vi ligger till mot affärsplanen. Ett halvår efter att den lanserades lever vi efter den väldigt väl, men samtidigt är vi alltid beredda att omvärdera och priori­tera

annorlunda ifall det behövs. En affärsplan är inte slagen i sten utan är ett levande strategidokument, menar Anneli. Att våga ställa de tuffa frågorna

Att ta in externa rådgivare i affärsplane­ arbetet bidrog positivt till ­processen. Kvalificerad projektledning, med erfarna affärs- och strategikonsulter skapade såväl ordning och reda som strategisk spänst i slutleveransen. Och att ställas inför svåra frågor var särskilt uppskattat. – Det är när erfarna konsulter ställer vassa frågor som kräver genomtänkta svar som något verkligt värdefullt sker. Navets tuffa frågor utmanade oss, vilket är ett måste för att man ska hitta en bra väg framåt. Det är annars lätt att hamna i detaljer och ”inifrånperspektiv”. Det gäller att diskussionerna lyfter för att även våra strategier ska nå nya höjder. Navet har hjälpt oss med detta och jag kan varmt rekommendera dem i affärs­ planearbeten, avslutar Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter AB.

KON TAK T PERS ON

Göran Hellström Partner och CEO goran.hellstrom@navet.se 0706-62 86 79

11


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Med två lagkaptener är Navet unika i hela Norden för Team Rynkeby” Orden tillhör Paul Chronkvist Svensson som vet vad han talar om. Sedan 2013 är han Country Manager för välgörenhetsprojektet Team Rynkeby God Morgon. Ett projekt som varje år samlar in uppemot 30 miljoner kronor till Barncancer­ fonden. Bara i Sverige. Och när det gäller Navets mångåriga sponsorskap är det unikt. Utöver det monetära stödet har inget annat företag, i hela Norden, haft med inte bara en utan två lagkaptener för Team Rynkebys lag. Fredrik Hansson Alkbrand och Joakim Lindahl.

strålande exemplet på hur företag inte bara väljer att sponsra något så viktigt som cancerforskningen utan på riktigt väljer att engagera sig djupt och länge i projektet. Det är helt unikt i Norden att ha kvalifi­ cerat två lagkaptener som framgångsrikt lett sina lag under flera år, säger Paul. Utöver att 2018 för femte året i rad vara guldsponsor till Team Rynkeby har Fredrik varit lagkapten under två år och 2017/2018 är det Joakim som tagit ledartröjan för laget. Därtill har Navets medarbetare Marcus Gustafsson med­verkat som cyklist i laget och var initiativtagare till Navets engagemang 2014. Ett ettårigt hedersuppdrag som toppas av den veckolånga cyklingen till Paris i juli månad. 2018 är Helsing­ borgslaget ett av 15 svenska lag som tillsammans med total 48 lag och ­ 2 000 cyklister från hela Norden kommer att trampa till Paris. Som en manifestation på det årslånga insam­ – N AV E T Ä R D E T

12

lingsprojektet som totalt i Norden samlar in otroliga +80 miljoner kronor till livräddande cancerforskning mot barncancer. Forskning som räddar liv. Ett verkligt test av ledarskap och lagarbete

Samtidigt som det är viktigt att poäng­ tera att projektet är ett lagarbete med 40 cyklister och ett 15-tal service­ personal är rollen som lagkapten utmärkande och krävande. Att varje år bilda ett nytt lag och bygga en team-känsla mot ett gemensamt mål kräver sitt tydliga ledarskap. – Fredrik och Joakim är väl införstådda med vad som krävs för situations­baserat ledarskap och kan med både fasthet och flexibilitet leda en stor grupp genom tuffa prövningar och över m ­ entala berg. De har med den äran bemästrat förmågan att bygga framgångsrika lag baserat på gruppens styrkor och olika förutsättningar. Det är verkligen inte

för alla att klara av och uppdraget är betydligt mer avancerat än man kan tro, säger Paul. Och när det kommer till frågan om VAD Navet får ut av sponsor­ skapet är Paul tydlig. – Man visar att man på djupet är engagerad i en viktig samhällsfråga och att man satsar långsiktigt och är beredd att svettas för det, på riktigt. Samtidigt är genuina företag som inte bara bryr sig om pengar och vinster en förutsättning för dagens unga medarbetare. De vill kunna dela värdegrund med sin arbetsgivare och Navet utmärker sig också i det sätt de kommunicerar samarbetet med Team Rynkeby. Fler företag borde lära av deras goda exempel, säger Paul. Sedan 2017 är Team Rynkeby God Morgon Barncancerfondens största bidragsgivande projekt, efter att ha passerat Postkodlotteriet. Navet har varit guldsponsor till Hel­ singborgslaget sedan 2014.


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Pharmaxims framtid var viktigast när vi sålde vårt livsverk” Att sälja ett bolag är något alldeles särskilt. Att sälja sitt livsverk ännu större. Men går det att både äta kakan och behålla den? Jo faktiskt visar det sig vid försäljningen av Pharmaxim. Navet möter VD Ove Ohlson som sedan cirka 25 år varit med om att utveck­lat verksamheten som nu fått en ny ägare med hjälp av Navet Corporate finance. Ove Ohlson, vad är Pharmaxim?

Till att börja med är det mitt yrkes­ livs livsverk, tillsammans med vår huvudägare Lars Wahlström och övriga delägare. Vi har arbetat nära ihop och med ungefär samma produkter i snart 30 år. Pharmaxim bildades 2004 som en avknoppning när Pfizer köpte Pharmacia och vi tog över verksamheten inom veterinärmedicin och förebyggande djurhälsovård. Vi har gått från en omsättning på cirka 50 miljoner till 250 miljoner kronor och även utvecklats inom konsument­ marknaden. Det har varit en fantas­ tisk resa som nu fortsätter, fast i ett annat ägande och där jag går från att vara Vice VD till VD. Varför ville ni sälja ert livsverk?

Vi har under en tid letat efter en ord­ ning för succession eftersom vår huvud­ ägare och min medgrundare Lars ville trappa ner och samtidigt ta ansvar för att företaget skulle kunna utvecklas vidare självständigt. För oss var det viktigaste att säkra att en ny ägare skulle vara långsiktig och engagerad. Varför tog ni hjälp av Navet med att sälja bolaget?

Vi försökte initialt på egen hand med några industriella intressenter. Då insåg vi hur mycket arbete det är med att lyckas sälja ett bolag på ett bra sätt

och att just hitta en långsiktig ägare som var beredd att ta över med ansvarskänsla. I februari 2017 startade vi projektet med Navet och deras rådgivare i projektet. Ett år senare var vi i mål med försäljningen till Bolags­ gruppen Lotorp AB. Hur skulle du ­beskriva processen?

kunde erbjuda ett brett kontaktnät av potentiella köpare och en person­ lig relation till flera av dessa. Navet insatser var viktiga även i slutskedet för att få affären i mål och koordinera alla steg. För mig var det lite extra spännande eftersom jag både var säljare och skulle fortsätta som VD.

Utan tvekan är den Blev det en bra ”puls­höjande” och försäljning? emellanåt mycket inten­ siv. Jag erkänner att det Jag skulle vilja uttrycka ibland varit frustrerande det som att vi ”fick Ove Ohlson, VD Pharmaxim och tufft att hinna med, hyggligt rätt betalt” för givet att man samtidigt ska driva en företaget. Som säljare förväntar man stor verksamhet och utveckla den. sig alltid mer och som köpare det Det har under perioder varit dagliga motsatta. Det är nästan en naturlag kontakter med Navet, men just tack men vi är väldigt nöjda och det vikti­ vare att vi fick extern hjälp blev pro­ gaste för oss var att säkerställa att den cessen hanterbar och lyckad. Det var nya ägaren skulle låta Pharmaxim första gången jag varit med om att leva vidare i egen regi och fortsätta ta in en extern transaktionsrådgivare utvecklas som eget företag. Detta vid en försäljning och det var ett lyckades vi med och är glada att vi mycket bra beslut. fick en ny ägare i Bolagsgruppen Lotorp. Ännu en glädje är att vi hittat Vilka var Navets viktigaste en lösning där jag fortsätter som VD bidrag till försäljningen? och vår huvudägare och grundare Lars fortsätter som konsult och kom­ Först och främst att de hittade en mer att vara engagerad i företagets köpare och att vi kom i mål. Navets utveckling. På så vis klipper vi inte team var duktiga på att genomlysa tvärt av navelsträngen med vårt livs­ verksamheten och beskriva den på verk utan fortsätter på resan och ett attraktivt sätt för intressenterna. kan se vår ”bebis” fortsätta att ut­ Till skillnad från oss i bolaget var de vecklas och växa. inte hemmablinda utan såg saker som vi inte såg själva och som kunde bidra till en attraktiv presentation av KO N TA K T P E R S O N bolaget. Presentationsmaterialet blev Anna Mildner Partner väldigt bra och kunde strukturera ut anna.mildner@navet.se en rad olika usp:ar i bolaget som vi 0722-11 05 59 själva faktiskt inte riktigt sett. Navet 13


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Ett felfritt samarbete”

Ett positivt och långsiktigt samarbete

Samarbetet med Navet beskriver Science Village Scandinavia är ett exploateringsbolag som sätter Lund, Ulrika som tryggt, kompetent och tillgängligt. Och väldigt, väldigt pålitligt. Skåne och Sverige på världskartan. Det är fastighetsutveckling i – Faktum är att vår inhyrda ekonomi­ dess absoluta framkant med koppling till forskningsanläggningarna chef alltid levererar felfritt, även i de ESS och MAX IV. När det gäller att hålla koll på ekonomistyrning minsta detaljerna. Det är inget annat och strategiska fastighetsfrågor lutar sig VDn tryggt mot Navet. än imponerande och ger mig en trygg känsla. Dessutom har vi alltid väldigt – N AV E T Ä R E N viktig partner till oss, – Eftersom vi är en liten roligt när vi träffas och framförallt inom ekonomistyrning och organisation finns det inget skrattar mycket, en inte avancerad rådgivning om fastighetsfråbehov av en intern ekooviktig del i ett bra samgor. Dessutom är de trevliga och alltid nom. Vårt sätt att arbeta arbete, avslutar Ulrika. tillgängliga, inleder Ulrika Lindmark, bygger på att hyra in rätt Science Village Scan­ VD på Science Village Scandinavia. kompetens för varje dinavia ägs av Lunds Samarbetet med Navet inleddes ­behov och i fallet med Kommun, Lunds Univer­ med utvecklingen av en affärsplan. ekonomin har vi en drömsitet och Region Skåne. En affärsplan som lade grunden för ett lösning. Vi får dagliga behov Ulrika Lindmark, Det är ett exploaterings­ VD Science Village Scandinavia av världens mest avancerade forsk­ utförda men lika snabbt bolag vars mål är att skapa ningscentrum. 2019 planeras byggstart exempelvis avancerad rådgivning om världens bästa forsknings- och innova­ på 18 hektar åkermark och redan nu komplexa bolagsaffärer, säger Ulrika. tionsmiljö på 18 hektar mark mellan står klart att Skanska, Wihlborgs och Science Village Scandinavia är ett MAX IV och ESS. Här kommer forsk­ Akademiska Hus ges möjlighet att exploateringsbolag som äger marken ningsinstitut och forskarbostäder, bygga. Den pågående byggnationen tills det att området är planerat. Sedan filialbyggnader och lokaler för univer­ av spårväg skall förbinda området säljs bit för bit till aktörer som bygger sitet och högskolor samt service att med centrala Lund 2020. och förvaltar fastigheterna. I frågor uppföras de kommande 25 åren. kring projektbolag ställs det stora krav Förutom att vara ett exploaterings­ Nära koll på siffrorna på kunskaper om fastighetsekonomi bolag ingår det i uppdraget att utveckla och bolagstransaktioner. ett större Science Center med kopp­ Efter att Navet utvecklat en affärs­ – Det gäller att styra rätt i ekonoling till ESS och Max IV, att jämföra plan åt Science Village Scandinavia miska frågor kring bolagsförsäljningar, med Universeum i Göteborg eller fick Navet Ekonomistyrning ansvaret skattefrågor, fördelning av bokförda Experimentarium i Köpenhamn. för ekonomistyrningen i exploate­ värden, aktiveringar av kostnader och ringsbolaget. Konkret agerar Navets bildande av stiftelser. Balansräkningar ­konsult ekonomichef och ansvarar för KON TAK T PERS ON är sällan ingenjörernas paradgren utan redovisning, rappor­tering, bokslut, Gunilla Månsson Partner löner etc. En tjänst som sker ”off site”, ett ämne som kräver andra kunskaper gunilla.mansson@navet.se men med en konsult som alltid är till­ och erfarenheter än våra. Där litar jag 0703-69 20 66 på Navet, säger Ulrika. gänglig. 14


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

VI SES I ALMEDALEN FÖR FEMTE ÅRET i rad finns Navet och Industrifakta på plats i Almedalen. I år arrangerar

vi, i Öresundshuset, tre frukosttillfällen för rundabordssamtal i högaktuella ämnen, med spännande inspiratörer och intressanta gäster, tisdag-torsdag kl 8-10. Om du är intresserad av att deltaga som gäst, kontakta Anna Mildner, anna.mildner@navet.se. Vi hoppas att vi får nöjet att se dig som gäst under någon av nedanstående tillfällen: TISDAGEN DEN 3 JULI 2018 Inspiratör Renée Mohlkert, senior rådgivare Helsingborgs Stad Tema: Greater Copenhagen utifrån Skånes perspektiv ONSDAGEN DEN 4 JULI 2018 Inspiratör Linda Swärd, Director Public Sector, Microsoft Tema: AI för bättre affärer?

TORSDAGEN DEN 5 JULI 2018 Inspiratör Christian Jansson, VD Godsinlösen Nordic AB (GIAB) Tema: Att implementera cirkulära affärsmodeller

Från Navet och Industrifakta träffar du Göran Hellström, Marcus Crona, Mats Persson, Anna Mildner, Patrik Wikman och Magnus Johansson. Varmt välkommen!

SYDSVERIGE LIVE!

Framtidens sydsvenska näringsliv för insikt och rätt beslut! Rapporten Sydsverige Live hade premiär på Bättre affärer-dagen 2017 och har därefter distribuerats till beslutsfattare i det sydsvenska näringslivet. Rapporten är i ett första skede ett 3-årigt samarbete med Sydsvenska Industri- och Handels­ kammaren och är gratis att ladda ned på industrifakta.se och handelskammaren.com.

I rapporten från 2017 studeras och analyseras följande områden: • Internationell jämförelse • Sydsveriges ekonomi • Infrastruktur • Kompetensförsörjning • Innovation & Entreprenörskap • Investeringar • Regionens framtid

Målet är att erbjuda den allra bästa inblicken i hur Sydsverige mår och vilka utmaningar och förutsättningar som finns här och nu. Målsättningen med rapporten är att den skall fungera som beslutsunderlag samt ge en överblick på den utveckling som sker i den miljö man själv verkar inom.

Nu arbetar redaktionen för fullt med Sydsverige Live 2018 som kommer att fokusera på regionens förut­ sättningar för framtida tillväxt och blir därmed kortare och ännu lättillgängligare. En betydande del i rapporten är fortsatt intervjuerna med ett stort antal sydsvenska beslutsfattare jämte en företagarpanel.

R APPORTEN SL ÄPP S PÅ BÄT TRE AFFÄRER- DAGEN 2018 DEN 7/11 PÅ MALMÖ LIVE! 15


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

FÖLJSOCIAL OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH LINKEDIN SOCIAL MEDIA

MEDIA

75 450

Genom att följa oss på Facebook och LinkedIn kan du ta del av unik kunskap och 75 nyheter samt få användbara tips från vardagen i våra affärsområden. Vi publicerar 450ett digitalt nyhetsbrev250 också regelbundet som skickas ut cirka en gång i månaden. Under 2018 har innehållet bl a handlat om: • Snabbkurs. Så växer du lönsamt med förvärv • NAV(et) 2018. Enklare-smartare-bättre • Så ökar du värdet på din fastighet med en strukturerad försäljningsprocess • Skattefokus! Häng med i senaste nytt om förändrade företagsskatter • Så fungerar tilläggsköpeskilling – men för vem är det bra egentligen? • Äntligen! EDI for dummies (alltså inte DU)

250

PS. Även Industrifakta återfinns på LinkedIn och publicerar varje måndag nya insikter och nyheter om marknaden på MyNewsdesk.

Navet höll den årliga ­vårkonferensen på Torekov Hotell

Samling för teambuilding

Kombinerad ribbåtst

aktivitet tillsammans med

ur runt Hallands Vä

Stora Blå.

Den 4-5 maj arrangerade Navet den årliga vårkonferensen för samtliga medarbetare. Denna gång höll vi till på Torekov Hotell. Dagarna bjöd på allt från internutbildning, team­ buildingaktiviteter, god mat, träning och ribbåtstur runt Hallands väderö kombinerat med sälsafari.

Fördrink innan middag på Torekov Hotell

derö och sälsafari

Teambuildingaktivitet som

krävde samarbete för att

lyckas.

Navet stödjer stolt följande verksamheter

16

Bättre affärer nr 1 2018  
Bättre affärer nr 1 2018  
Advertisement