Page 1

>cavall vermell parc de la farinera

>Barcelona

parc de la farinera

Mollet del Vallès

red horse

>cavall vermell

Mollet del Vallès

red horse

>Barcelona

cv

ns>navas&solĂŠ>arquitectes


cv escultura

>cavall vermell parc de la farinera

Mollet del Vallès

ns>navas&solĂŠ>arch.

>Barcelona


©2015 ns>arquitectes

Disseny de l’escultura: Daniel Navas/ Neus Solé. Arquitectes Promotor: Junta de Compensació U.A. La Farinera Constructora: Vias y Construcciones S.A. Equip facultatiu de direcció i gestió de l’obra: Ramon Serrasolsas -Junta de Compensació-, Santiago Vazquez -Vias y Construcciones-, Daniel Navas (Navas&Solé. Arquitectes), Silvia Tolmo (Dopec Enginyeria) Taller de construcció de l’escultura: Talleres Ferper / Martorell © del text, els autors © de les imatges, els il·lustradors i/o fotògrafs autors


Contingut MOTIVACIÓ DEL DISSENY Prototipus i iconografies/ Inserció en el paisatge ASPECTES TÈCNICS Materials emprats/ Tècniques de conformació/Plànols PERFIL DELS AUTORS Relacionat amb l´obra d´art i l´arquitectura OBRES RELACIONADES Altres escultures , esgrafiats i murals en edificis públics i referència bibliogràfica


6

>parc de la farinera / escultura “Cavall Vermell�


Motivació disseny

La relacio amb l’entorn de l’espai urbà

<Pàgina anterior Escultura un cop acabada i instalada al parc de capçalera de La Farinera. >A sota Visita de l’alcalde de la ciutat, posterior a la col·locació de l’escultura.

Fà temps que els parcs han deixat de ser recintes aïllats per convertir-se en fluïdesses, continuïtats, itineraris en els paisatges de les ciutats que ara s’entrellacen per proporcionar continuïtats i recuperar de vegades allò propi del passeig vianant a través del territori. Itineraris a peu que havien estat abandonats i ara poden esdevenir rutes, circuïts per al passeig i el gaudi, anades amb bicicleta, l’esport el coneixement de la natura dins les nostres ciutats i el retrobament amb les continuïtats arrelades a ella. Pinetons, Gallecs.....etc. constitueixen aquest nous corredors verds que dibuixen a la ciutat metropolitana de Barcelona. Des d’aquests retrobaments amb cadascun dels municipis a partir dels petits parcs que s’hi entrellacen s’està construint aquesta nova escala de ciutat de les relacions complexes i múltiples que hi conviuen. La Farinera tanca un petit enlairament sobre les vies del tren i les grans infraestructures de comunicació territorial que l’envolten. Dins la llògica de les petites zones verdes de la urbanització de La Farinera, trobem en el punt més allunyat, on hem anomenat Parc de Capçalera, la figura del cavall vermell, que vé de lluny i ens rep al final del passeig des de les línies de ciclistes i àrees de descans del parc. Amb els darrers contraforts de la serralada del litoral al fons que ens separa del mar, ens convida a seguir els camins més llunyans alhora que ens espera sempre en el mateix lloc.

>Mollet del Vallès | Barcelona

7


8

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


La relació amb el context plàstic

>A sota “Cheval Rouge” (Red Horse) Alenxander Calder 1974 “National Gallery of Art” Washington

L’obra “Cavall Vermell” pren el nom en forma de petit homenatge a l’escultura d’Alenxander Calder “Cheval Rouge” (Red Horse) fet per l’artista l’any1974 a través de la col·laboració de diferents tallers metalùrgics a l’entorn de Tours (França) i que avui forma part del “Sculpture Garden” de la “National Gallery of Art” a Washington. El nom, el color i el material constitueixen però els únics elements compartits. Mentre que l’obra de Calder es una abstracció de les formes naturals l’obra “Cavall Vermell” evoca la interpretació més minimalista del treball amb paper plegat u orgamí, del que n’és la trasllació d’aquestes formes simples a la gran escala i amb el material de l’acer. També es pot llegir com una referència a la tipografia de la primera lletra “M” del nom de la ciutat que es dibuixa a l’escultura així com a la de Joan Brossa per al frontispici del nou Ajuntament. D’altres obres dels autors - Daniel Navas i Neus Solé - en caràcter escultòric individualitzat son el conjunt d’”Arbres Vermells” del Parc de l’Aigua a Lleida i la Piràmide al Parc de Can Sabaté de Barcelona. D’altres obres de caràcter escultural-arquitectònic les configuren les entrades al Metro i FFCC del Passeig de Gràcia de Barcelona en homenatge a l’obra de Gallimard per a les entrades del Metro de Paris l’any 1913 des d’una versió deconstructiva i els elements centrals de la plaça de la constitució d’Esparreguera. En ambdos casos els elements arquitectònics al servei de funcions específiques; baranes, forats i peces d’acer esdevenen part d’aquesta escultura a escala urbana que perllonga l’obra arquitectònica.

>Mollet del Vallès | Barcelona

9


10

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


Aspectes tècnics

L’escultura ha estat realitzada amb pestell d’acer estructural de 16 mm de gruix sobre una tècnica senzilla de treball de tall amb làser de l’acer segons les diferents peces d’encaix dissenyades per a posteriorment soldarles amb els angles i posicions relatives determinades entre elles pels plànols constructius de detall i especejament. Aquest procediment permet definir i conformar les diferents peces estabilitzar-ne les alçades i dimensions que assolirà la figura un cop acabada. <Pàgina anterior Diferents visions virtuals produïdes amb anterioritat a la confecció de l’escultura per ajudar-ne a la seva comprensió. Modelatge i aplicació de textures i colors.

L’acer ens ha permès de simular i reinterpretar el treball de papiroflexia al que aludeix i/o en el que s’inspira l’escultura, retallant aquestes diferents peces de les quals es composa el cavall, després d’un treball previ de simplificació en els plecs del model en paper i d’una cerca de la mobilitat i la senzillesa entre el material i la seva posterior composició. Aquesta es compon solament de 4 tipus de peces, fet que facilita el treball de muntatge i engarç: el cos i les potes estan formats per 4 peces iguals dos a dos, de manera que la soldadura des del centre i els angles previstos constitueixen ja l’amplada que assolirà el cavall en la base, completant el muntatge, el cap i la cua, 4 peces més, iguals tambés dos a dos que tanquen la figura. Els quatre puns descansen sobre quatre suports construïts amb quatre pestells del mateix acer estructural que s’ancoren a quatre petites bases de formigó armat.

>Mollet del Vallès | Barcelona

11


12

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès | Barcelona

13


Perfil dels autors Els arquitectes Daniel Navas i Neus Solé han desenvolupat la seva activitat entorn la ciutat i el territori indistintament, construïnt espais i contenidors per a equipaments públics amb un alt grau d’interferències sobre el paisatge. Paisatges que volen incorporar puntuacions i pautes a modus d’obres escultòriques, fragments i pauses de la pròpia obra arquitèctònica que es transforma en obra d’art u objecte plàstic, de vegades en una part de la pròpia obra i d’altres específica i separadament d’ella. 14

>parc de la farinera / escultura “Cavall Vermell”


Obres relacionades

>Pàgines següents Construcció al taller de l’escultura “Cavall Vermell”.

- Parc de l’Aigua al municipi d’Almacelles encarregat per l’Ajuntament. Escultures arbre vermell. Referència bibliogràfica/ 1a mostra d’arquitectura de les terres de lleida 2005. - Parc de Can Sabaté a la ciutat de Barcelona encarregat per l’Ajuntament. Escultura font de Can Sabaté. Referència bibliogràfica/ ART PÚBLIC de Barcelona 2009. www.bcn.cat/ artpublic/ El museu virtual de l’Art Públic de Barcelona/LA CONQUESTA DEL VERD Els parcs i jardins de Barcelona. - Jardí de Les Drassanes i Plaça de Navas. Inclusió i disseny dels basaments per a la reubicació de l’escultura de l’exposició de 1929 Marinada d’Antoni Alsina i Maternitat de Joan Rebull. Referència bibliogràfica/Plans i Projectes per a Barcelona 19811982/ BARCELONE ou comment refaire une ville/The architectural review nº 1048/Neue Stadträume in Barcelona Ecole polytechnique fédérale de Zurich 1991

>Mollet del Vallès | Barcelona

15


16

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

17


18

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>A l’esquerra i pàgines següens Imatgtes de l’escultura “Cavall Vermell”.

>Mollet del Vallès

19


48,1

75

101,2

241,8

316,4

81

54,9

10,89,1

102

55,7

112,7

169

PESTELL 16MM

40 61 107,2

53,9

53,8

107,2

17,1

61

60

60

17,1

180

70 70

70

4Ø16

70

1Ø10/30cm

60

4Ø16

40

40

R-1

176,4

122

121,7

180

150

187

,7

187

,7

E.1/20

ELEMENT> CAVALL DE PAPER

Títol del projecte

>SECTOR INDUSTRIA SERVEIS POLÍGON D´ACTUACIÓ P.A.U.39 >MOLLET DEL 20 VALLÈS URBANÍSTICA 39 >"LA FARINERA" >RONDA DE LA FARINERA JUNTA DE COMPENSACIÓ

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Projecte executiu

Data

Escala gràfica

Escales

Títol del plànol

>parc de la farinera / escultura “Cavall Vermell” -

NAVAS&SOLÉ >ARQUITECTES DOPEC >ENGINYERIA

AGOST 2010

0

0.2

0.4

0.6

1:20

DIN A1: 1:20 DIN A3:

Full

ELEMENT> CAVALL DE PAPER 1 de


2 UD. >*( Las medidas finales de esta pieza requieren de la realizacion de una plantilla in situ para su montage ajustado en angulos i holguras correspondiente a las soldaduras)

2 UD. >*( Las medidas finales de esta pieza requieren de la realizacion de una plantilla in situ para su montage ajustado en angulos i holguras correspondiente a las soldaduras)

98,9

,4 90

,4 90

11,2

57,50° ,7

2, 4

79° 145,

13

11

11 2, 4

157

4,

4

68,48°

2 UD.

45,

00°

00°

114

45,

179,9

135

186,1

, 00

°

344 ,8 01

0

15

3 9,

,6

90,00°

°

>2

90,00°

, 52

l"

s

, 52

66

el

te

3 9,

m er

ec

2 UD.

15

a "c

lv

&

uit rq >a

,6

66

135

° , 00

l va

as av >n

lé so

80

Texto: "cavall vermell" >2010 >navas&solé >arquitectes

80

Grabado en una linea letra tipo Arial o Helvetica de 1,50 a 2 cm de altura aprox. correspondiente a las letras de palo bajo y alto respectivamente.

135

, 00

°

°

4 UD.

18

40

18

40

DESPIECE ORTOGONAL DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL ELEMENTO COMPLETO > (cotas en centimetros)

>Mollet del Vallès

21


22

>la farinera / polígon d’actuació urbanística 39


>Mollet del Vallès

23


24

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

25


>A baix Visió virtual escultura “Cavall Vermell”.

26

>la farinera / polígon d’actuació urbanística 39


>A baix i pàgines següens Conjunt d’escultures“Arbres vermells” al Parc de l’Aigua de Daniel Navas i Neus Solé.

>Mollet del Vallès

27


28

>la farinera / polígon d’actuació urbanística 39


>Mollet del Vallès

29


30

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

31


32

>la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

33


34

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

35


36

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

37


38

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

39


40

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

41


42

>parc de la farinera / escultura â&#x20AC;&#x153;Cavall Vermellâ&#x20AC;?


>Mollet del Vallès

43


ns>navas&solé>arch. 44

>la farinera / escultura “Cavall Vermell”

Cavall Vermell > Red Horse | sculpture  

Art and Public Space Barcelona Building process "red horse" sculpture Daniel Navas + Neus Solé | Architects. >>> Arte y espacio público Ba...

Cavall Vermell > Red Horse | sculpture  

Art and Public Space Barcelona Building process "red horse" sculpture Daniel Navas + Neus Solé | Architects. >>> Arte y espacio público Ba...

Advertisement