Page 1

CONTROL DE VALENCIÀ: NOM:…………………………………….CURS:…………………DATA:………….. 1-2-3-4: DICTAT: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 5.- Encercla els determinants possessius, numerals i indefinits d´aquestes oracions: • Qualsevol dia et contaré certes coses sobre un alter personatge. • Miriam viu en el número trenta-set, segon pis, porta tres. • Ton pare diu que el meu germà és molt educat i ma mare també. POSSESSIUS: ……………………………………………………. NUMERALS:…………………………………………………….. INDEFINITS:………………………………………………………. 6.- Escriu correctament aquests números. Milquatrecentsdos:…………………………………………… Vinticinc:…………………………………………………….. Seixantaset:………………………………………………….. Setcentscinquantasis:…………………………………………. 7.- Forma paraules noves amb aquestos sufixos: esa; or; itat/etat; ment Lleuger:……………………………… dolç:………………………… Ràpida:……………………………….. blanc:………………………… Divers:……………………………… plena:…………………………… Contrari:……………………………. infant :………………………….. Nou:………………………………... blau:…………………………….


8- Ompli els buits amb b i completa les oracions amb aquestes paraules. Re…….entat; …..olcat; mò…ils; …..ena; cal…. • Andreu ha ………………..la paperera de la classe. • M´han posat una …………..…per a cobrir la ferida de la mà. • L´amic de mon pare està completament…………………… • El globos ha ………………..abans d´enlairar-se • Aquella dona portava tres telèfons ………………………. 9.- Escriu el femení de cada adjectiu i encercla els que són dúna terminació. Major: ………………….; vell:…………………; estret:…………………; hábil: ……………..; feroç:……………………; 10.- Escriu el plural dels adjectius següents: blava:………………..; fluix:……………………; fi:…………………..; gran: ……………..; gros:………………… 11.- Copia els noms destacats en el text junt amb els adjectius que els acompanyen i indica´n el gènere i el nombre d´ambós. Nora va trobar un paper senzill amb una nota manuscrita que deia: “Val per un llibre excel.lent”. Palmira li va dir que pujara a la bicicleta nova i anara a buscar-lo. I la xiqueta veloç, va córrer per les amples voreres, amb cura de no atropellar cap dels tranquils vianants. Exemple: paper senzill: masculí singular. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 12- Forma famílies de paraules. Después encercla la paraula primitiva. Claror; ansiós; fort; clarament; fortament; ansiosament; fortalesa; clar, ansietat, claretat …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 13.- Completa les oracions amb les formes apostrofades l; d´; m´; t´; s´ Posa atenció a les majúscules. ……….altra nit plogué tant que …..inundà …… hort dels iaios. No …..agrada …..olor de la colònia …..Enric. ……has posat massa oli …..oliva en ….ensalada. …….índia té ……..ungla trencada. 14.- Busca els articles i els demostratius d´aquestes oracions. Eixe xiquet va caure en aquell cantó i es féu una ferida en el peu esquerre. Aquelles muntanyes són precioses; el faré una foto en aquest lloc. Eixa gata i el gos de Raül són uns animals molt educats. ARTICLES: …………..;……………;……………..;…………….;…………….. DEMOSTRATIUS……………..;…………………;……………..;………….;………….


15.- Ordena els diferents grups de paraules i escriu les oracions que en resulten. Recorda que has d´utilitzar-les totes, no te n´ha de sobrar cap. • de molt ordinador El meravella. funciona meu és vell, però ……………………………………………………………………………………………. • Plàstica hi tisores. ha necessitareu i dimarts les Recordeu que ……………………………………………………………………………………………. • a bon si anirem fa Demà, la nadar. oratge, platja a ……………………………………………………………………………………………. • l´escola. de Aquest soroll un matí al sentit estrany he pati ……………………………………………………………………………………………. 16.- Separa i escriu correctament aquestes paraules, posant guiones con calga: Giteuvos:………………………………………. Quarantahuit:…………………………………… Siscentsvintinou: ……………………………….. Penjarrobes:……………………………………. Nordest:………………………………………… 17.- Completa les oracions amb els possessius corresponents: La ……………..(de mi) iaia diu que el ………….(d´ella) gat és molt dòcil. El …………….(de tu )pare ens ha tornat la ……………( de nosaltres) pilota. El ……………(de vosaltres) mural és molt bonic. 18.- Busca els determinants indefinits que hi ha en aquestes oracions. • Algunes vegades tens raó, però en certes ocasions t´equivoques. • Dóna´m qualsevol llibre del prestatge i faré algun dictat. • L´altre dia va caure granís al poble. ……………. ,………………….. ,………………… ,……………. ,…………………. 19.- Separa les síl.labes amb guionets, tenint en compte els dígrafs. Guerrer………………………………. arrossar:…………………………. Cotxera:……………………………... col.legi…………………………… Paella:………………………………. metgessa:……………………….. Grosseta……………………………. platja:……………………………. Rebuig……………………………… orquestra………………………… 20.- Completa aquestes paraules amb les lletres correponents: b ; bl; br; mb; mbr; mbl • Davall d´aquell ar…..e vell vam trobar sis ….olets comesti…..es • M´he fet un gran em….olic amb aquest pro….ema tan em….emàtic. • El teu gos se….a un lleó salvatge; duu el pèl molt ….ut • A l´hivern, l´o….bra que proyecten els o….jectes és més llarga.

control  

control de lengua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you