__MAIN_TEXT__

Page 1

íÜóÜÚ": 02 †Ø‘": 10 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 20 •  ݲôÜåÏËÜÓ 2014

“âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü": _ 15

Profile for Navajivan Trust

Navjivanno Akshardeh Dec 2014  

नवजीवनનો અક્ષરદેહ, ડિસેમ્બર 2014 આ અંકમાં.... . ગાંધીસંસ્થાઓ અને ગાંધીજનોને આત્મમંથન માટે પ્રેરતો પત્ર..... ચંદ્રશેખર ધર્માધિકારી ....

Navjivanno Akshardeh Dec 2014  

नवजीवनનો અક્ષરદેહ, ડિસેમ્બર 2014 આ અંકમાં.... . ગાંધીસંસ્થાઓ અને ગાંધીજનોને આત્મમંથન માટે પ્રેરતો પત્ર..... ચંદ્રશેખર ધર્માધિકારી ....

Advertisement