Issuu on Google+


Publ i c a c i one s PHOT OVOGUE-VOGUEI T AL I A I NNMAGAZ I NE:PAUL OS UCCARCO. BL AMEWEBZ I NE I NKUL TMAGAZ I NE BL ABL ABL AF ANZ I NE HI L ARI O:ORGUL L O,MODA,ACT I T UD MI S SBL ACKBOOKBL OG ET C.

F B:NAVAG PHOT OGRAPHY OF I CI AL :NAVAGPHOT OS . COM. MX CONT ACT O:NAVAGPHOT O@GMAI L . COM

T AL ENT OS :MARI ANA MUÑOZ/L ORENA MAL DONADO /MI CHEL L ES EL GUERO / EF RAI NS UCCAR/J ES I CAMARMOL EJ O /ANDREACANEDO /GABRI EL AMART I NEZ /PAUL OS UCCAR/F ERL I Z ARDI /PET T O RANGEL/DI ANACERVANT ES/S OF I API ÑA /GI NYANG. DI S EÑO:ELGÉMI NI SL AB


NAVAG 2013