Page 1

Indbydelse til alle Sejlklubber i Limfjordskredsen Maritim Center Skive Indbyder til

Match Race for klubhold. Som noget nyt indbyder Maritim Center Skive til match race mellem klubhold i DS 37. Hver klub stiller med 5 – 6 besætningsmedlemmer, Der kan deltage x antal hold fra hver klub, der kan også laves udtagelse i klubben indbyrdes, eller der kan træffes aftale om leje af DS 37 i Skive. Maritim Center Skive vil til dette event, sørge for at der kan bestilles en let anretning i klubben, leveret af Restaurant Strandtangen, så sejladserne kan følges, der er også mulighed for at medbringe madpakke, tilmelding nødvendig, pris: 100.00 kr. pr. person pr. dag. Man kan også leje sig ind på Hotel Strandtangen, i deres fine lejligheder lige ved Sejlklubben. Leje af båd og deltagergebyr pr. hold

2000.00 kr.

Efter en kort introduktion og præsentation af bådene, opmænd, banesystem, samt div. oplysninger vedr. afviklingen, vil der blive sejlet indledende match, sluttende med finale og kåring af Limfjordens bedste klubhold. Hvor der er mange spændende præmier, som uddeles, der vil også være lodtrækningspræmier. Der sejles lørdag og søndag d. 24. – 25. september 2011.. Med finale søndag, der er skippermøde kl. 9.00, lørdag d. 24. september 2011. Besætningerne vil blive skiftet på banen som vil ligge ud for Moland kajen,. Banen vil blive lagt meget publikumsvenlig, så der er mulighed for publikum at følge med i denne dyst imellem Limfjords klubberne. Flere oplysninger og nyheder, samt tilmeldte klubhold vil kunne ses på www.maritimcenterskive.dk Pakke 1. Start gebyr pr. hold:

2000,00 kr.

Pakke 2. Startgebyr, lørdag frokost og søndag frokost.

3000.00 kr.

Der er også mulighed for overnatning på Hotel Strandtangen..

ved 5. mand.


Senest tilmelding mandag d. 19. september 2011. Til: Maritim Center Skive. Strandvejen 26. 7800 Skive.

nielssohn@c.dk Niels Sohn Mob. 29445013.

Tilmeldings skema. Klub:_________________________________________ Skipper:______________________________________ Mobil nr._____________________________________ Gast:________________________________________ Gast:________________________________________ Gast:________________________________________ Gast:________________________________________ Gast:________________________________________ Gast:________________________________________ Niels Sohn. Mob. Nr.: 29445013 nielssohn@c.dk

/Indbydelse  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/materialer/Indbydelse.pdf

Advertisement