Page 1

POPIS SVJETALA CRNOGORSKE OBALE JADRANSKOG MORA I SKADARSKOG JEZERA

TABLICA SVJETALA 11.02.2013.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Sektor za hidrografiju i okeanografiju


Sve pozicije su date u World Geodetic System 1984 (WGS84) geodetskom datumu i mogu se direktno unositi jedino na karte konstruisane tim datumom. Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) takoñe radi u istom datumu tako da ukoliko nisu promjenjena podešavanja u Vašem ureñaju, ove pozicije se direktno mogu unosti i u njega. Za karte koje su u Hermannskögel datumu (Bessel 1841 ellipsoid), koji je korišćen na većini dosadašnjih karata u izdanju nekadašnjeg Hidrografskog instituta Mornarice, neophodno je prije ucrtavanja pomjeriti poziciju 0.02 minuta JUŽNO i 0.3 minuta ISTOČNO.


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

Opis svijetla (visina svijetla)

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE-CRNA GORA

m

M

m

Dodatne informacije

BOKA KOTORSKA 743 E 3622

- Ostrvce Mamula

42 23. 726 18 33. 472

B Bl 3s

34

6

Bijela okrugla plastična kula sa platformom

[0.3]

743.5 E 3622.5

- Dobreč

42 25. 314 18 32. 799

Z Bl 5s

6

6

Crno bijela okrugla plastična kula sa platformom, 5

[0.5]

HERCEGNOVSKI ZALIV 744 E 3623

- Rose, W strana pristana

42 25. 691 18 33. 379

Z

5

2

Zeleni stub, 4

745 E 3624

- HERCEG NOVI, glava lukobrana

42 26. 977 18 31. 943

Z Bl(2) 5s

9

5

Četvorostrani kameni obelisk, 7

745.5 E 3626

- Meljine

42 27. 150 18 33. 630

C Bl(2) 6s

5.5

2

746 E 3628

- Zelenika, NW ugao pristana

42 26. 981 18 34. 279

C Bl 3s

9

4

42 25. 951 18 36. 217

C Bl 3s

l4

6

42 26. 427 18 37. 759

C Bl 5s

4.9

3

42 25. 541 18 36. 108

Z Bl 3s

7

5

Crveno bijela poliesterska kula sa galerijom i platformom Bijela kula sa stubom i galerijom na postolju, 5

[0.5;0.5;0.5; 3.5]

[l] Vid. 3l5-l35 (l80)

KUMBORSKI TJESNAC 747 E 3632 747.5 E 3632.5 748 E 3630

- ðenovići, glava metalnog mosta - Baošići, glava koljenastog gata

- Pristan, glava gata

Metalna konstrukcija uz kućicu Crveno bijela poliesterska kula sa galerijom i platformom Crno bijela okrugla plastična kula sa galerijom, 6

[0.3]

[0.5; 4.5]

[0.3]


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE-CRNA GORA Opis svijetla (visina svijetla)

m

M

m

Z

5

2

Bijeli stub, 5

Dodatne informacije

TIVATSKI ZALIV 42 24. 556 18 39. 161

749 E 3648

- Krašići, glava gata

750 E 3647

- Bjelila (Oko), NW ugao pristana

42 24. 370 18 39. 966

Z Bl 2 s

6

2

Crno bijeli plastični stub, 5

75l E 3646

- Žukovac, koljenasti gat

42 24. 242 18 41. 169

Z Bl 3 s

7

2

Zelena kula sa stubom

752 E 3645

- Plićina Tunja

42 24. 971 18 40. 655

BC Bl 5 s

8

B6 C4

Piramidalna kamena kula na bloku u moru

753 E 3644

- Kalimanj

42 25. 604 18 41. 975

C

6

4

Crveni stub

753.5 E 3644.5

- Plićina Kalimanj

42 25. 521 18 42. 018

C Bl 4 s

6

5

753.6 E 3638.7

-Porto Montenegro, S strana pontona

42 23.835 18 41.452

C Bl 4s

4.5

3

753.7 E 3638.5

-Porto Montenegro, N strana pontona

42 26.048 18 41.398

Z Bl 4s

4.5

3

Zeleni stub na N kraju pontona 4,5

[0.5]

754

-Porto Montenegro, gat l

42 25.892 18 41.436

B Bl 3s

9

7

Bijela kula na kraju gata

[0.5]

754.l

-Porto Montenegro, gat 4

42 26.023 18 41.465

C Bl 4s

4.5

5

Crveni stub na kraju gata

Vid.294-350 (056)

755 E 3643

- Pristan Staničić, NW ugao gata

42 25. 815 18 41. 706

C Bl(2) 6s

5.6

3

756 E 3638

- Rt Seljanovo

42 26. 341 18 41. 173

C Bl 3 s

7

5

Crveno bijela plastična kula sa platformom, 4.6 Crveni stub na S kraju pontona visine 4,5

Bijela okrugla kula sa crvenom spiralom Crveno bijela okrugla kula na postolju

[0.3;l.7] [0.3] Pot.2l6-245(29) preko plićine Tunja [0.5;1;0.5;3] 274-C-l4(l00) preko oi otok stradioti

[0.5]

[0.5]

[0.5;0.5;0.5;4.5]

[0.3]


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE - CRNA GORA

m

M

Opis svijetla (visina svijetla)

Dodatne informacije

m

TJESNAC VERIGE 758 E 3652

- Rt Sv. Neñelja

42 27. 598 18 40. 575

C Bl 2s

7

5

759 E 3654

- Rt Opatovo

42 27. 565 18 40. 889

Z Bl 2s

9

4

762 E 3658

- Turski rt

42 28. 709 18 41. 203

B Bl(2) 5s

9

6

763 E 3660

- Rt Verige (Gospa od Anñela)

42 28. 647 18 41. 408

Z Bl 3s

10

4

Crveno bijela okrugla kula sa galerijom, 7 Četvorostrana kula na bloku u moru Bijela čunjasta kula sa galerijom Crno bijela okrugla kula uz crkvicu

[0.3] [0.3] [0.5;l;0.5;3]

[0.5]

MORINJSKI ZALIV 764 E 366l

- Kostanjica, sredina gata

42 29. 196 18 39. 955

C

4

3

Bijela piramidalna konstrukcija

765 E 3662

- Morinj, NE ugao pristana

42 29. 419 18 39. 019

Z

4

4

Zeleni stub,3

RISANSKI ZALIV 767 E 3663

- RISAN, glava gata

42 30. 806 18 41. 659

Z Bl(3) 6 s

5

2

767.5 E 3663.6

- Gospa od Škrpjela, ostrvce

42 29. 181 18 41. 344

C Bl(2) 6 s

5

6

768 E 3664

- PERAST, sredina pristana

42 29. 145 18 41. 906

C Bl(3) 7 s

5.6

3

Bijela okrugla kula [0.5;l;0.5;l;0.5; sa stubom i 2.5] galerijom, 5 Okrugla betonska kula bijele boje, [0.5;0.5;0.5:4.5] 4 Bijela okrugla kula sa crvenom spiralom, 4.6

[0.5;0.5;0.5;0.5; 0.5;4.5]


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE - CRNA GORA Opis svijetla (visina svijetla)

m

M

m

Bijeli stub, 4

Dodatne informacije

KOTORSKI ZALIV 769 E 3666

- Stoliv, glava gata

42 28. 352 18 42. 717

Z

5

2

770.5 E 3671

- Prčanj, Markov rt

42 27. 938 18 44. 035

Z Bl(2) 6s

7

7

771 E 3674

- Prčanj, N dio pristana

42 27. 221 18 44. 937

Z Bl 3s

5.6

3

772 E 3676

- Rñakovo, N gat

42 26. 941 18 45. 249

Z Bl 5s

8

6

- Rt Plagente

42 26. 165 18 45. 822

C Bl(2) 5s

8

6

774 E 3678

- Muo, glava pristana

42 26. 096 18 45. 438

Z Bl(2) 5s

5

5

775 E 3682

- KOTOR, NW strana obale

42 25. 567 18 46. 003

C Bl 3s

8

5

773

Crno bijela okrugla kula sa platformom, 6 Crno bijela okrugla kula sa platformom, 4 Bijela četvorougaona kula sa stubom i galerijom, 7 Bijela plastična kula sa crvenom spiralom, 5 Okrugla bijela kula sa platformom,4

Kameni obelisk, 7

[0.5;0.5;0.5;4.5] [0.3;2.7]

[0.5]

[0.5;l;0.5;3]

[0.5;0.5;0.5;3.5]

[1]

ZALIV TRAŠTE 776 E 3684

- Rt Trašte

42 21. 462 18 41. 271

B Bl 3 s

9

5

777 E3684.5

- Bigova, pristanište

42 21. 358 18 42. 258

C Bl 3 s

7

2

778 E 3685

- Rt Platamuni

42 16. 046 18 46. 737

B Bl 6 s

32

9

Bijela okrugla kula sa galerijom na postolju, 6 Crvena okrugla metalna kula, 5 Kamena kula sa stubom i galerijom, l0

[0.3] Vid.010-278 (268) [0.3] [l]


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

m

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE - CRNA GORA Opis svijetla (visina svijetla)

M

m

Dodatne informacije

BUDVA 779

- Prilazna plutača l

42 16. 387 18 50. 628

Z Bl 2s

2

Zelena plutača

[0.3]

779. 5

- Prilazna plutača 2

42 16. 393 18 50. 563

C Bl 2s

2

Crvena plutača

[0.3]

780

- Prilazna plutača 3

42 16. 734 18 50. 765

Z Bl 3s

2

Zelena plutača

[0.3]

780. 5

- Prilazna plutača 4

42 16. 789 18 50. 545

C Bl(2) 5s

2

Crvena plutača

[0.3]

781 E 3688

- Lukobran, N ugao glave

42 16. 760 18 50. 364

3

Crvena kula sa stubom i galerijom, 5

[0.5] Pot.270-090 (l80)

783 E 3686

- Ostrvce Sv. Nikola

42 15. 539 18 51. 482

B Bl(3) l0s

23

8

Bijela kula uz kuću, 3

[0.5;l;0.5;l;0.5; 6.5] Vid.248-113 (225)

783.2 E 3688.5

- Katići

42 11. 731 18 56. 156

C Bl 4s

25

6

Okrugla kula bijele boje na betonskom bloku, 5

[0.5]

l42

25

30

20

3.8

2

C Bl 3s

6

BARSKO SIDRIŠTE 783.5 E 3689

- Crni rt

42 08. 175 19 00. 640

B Bl 6s

784 E 3690

- Rt Volujica

42 05. 304 19 04. 223

B Bl(2) 10s

- Pilotska plutača, P

42 06. 489 19 03. 680

C Bl 5s

784. 5

Bijela okrugla kula na betonskom bloku, 4 Šestougaona crno bijela betonska kula, 6 Narandžasta čunjasta plutača sa ispisanim slovom P

[l] Rezervno svijetlo l6 M [0.5]


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

JADRANSKO MORE - CRNA GORA

m

M

Opis svijetla (visina svijetla)

Dodatne informacije

m

BAR Okrugla betonska kula bijele boje [l] sa galerijom na vrhu, l3 Crveno bijela okrugla kula sa [0.5;1;0.5;3] platformom, 5.5 Crno bijela okrugla kula sa [0.5;0.5;0.5;0.5; zelenom 0.5;2.5] platformom, 5

785 E 3691

-W lukobran, glava

42 05. 949 19 04. 734

Z Bl 3s

l9

6

786 E 3693

- N lukobran, glava

42 05. 815 19 04. 913

C Bl(2) 5s

6.5

3

786.5 E 3694

- Marina, N gat

42 05. 987 19 05. 206

Z Bl(3) 5s

7

3

786.6 E 3694.1

- Marina, S gat

42 05. 954 19 05. 247

C Bl(3) 5s

6

3

788 E 3696

- Rt Mendra

41 57. 157 19 08. 978

B Bl(3) 10s

35

22

Bijela kula uz kuću, 8

3 bljeska u grupi

789 E 3698

- Vrh tvrñave

41 55. 344 19 12. 082

B Bl 3s

27

8

Bijela četvorougaona kula, 4

[0.3]

- Sv. ðorñe

41 57. 100 19 21. 020

1

Crveni metalni stub, 6

[0.3;2.7] Potamnjeno prema granici s Albanijom

[0.5;0.5;0.5;0.5; 0.5;2.5]

ULCINJ

791 E 3700

C Bl 4s

7


Ime pozicija

ϕλ

Karakteristika

(N/E)

m

Domet

WGS 84

Visina nad morem

Broj svijetla Meñunarodni broj

SKADARSKO JEZERO - CRNA GORA

M

Opis svijetla (visina svijetla)

Dodatne informacije

m

SKADARSKO JEZERO 792 793

- VIRPAZAR, ulazni kanal, desna plutača - VIRPAZAR, ulazni kanal, lijeva plutača

42 15. 016 19 06. 695

Z Bl 3s

4

42 15. 579 19 06. 290

C Bl 3s

3

Zelena čunjasta plutača, lateralna desno Crvena čunjasta plutača, lateralna lijevo Svijetlo na krovu betonske kućice Crvena cilindrična plutača Crvena čunjasta plutača

[0.3] [0.3]

793.l

- Virpazar

42 14.783 19 05.509

C Bl(2) 5s

3

793.2

- Tanki rt

42 13.936 19 06.828

C Bl 3s

2

794

- Usamljena opasnost - Plavnica, oznaka kanala, lateralna desno - Plavnica, oznaka kanala, lateralna lijevo

42 15. 540 19 06. 828

C Bl(2) 3s

5

42 15.528 19 11.519

Z Bl 5s

4.9

2

Zeleni stub sa feralom

[0.3;4.7]

42 15.521 19 11.509

C Bl 5s

4.9

2

Crveni stub sa feralom

[0.3;4.7]

42 18. 410 19 05. 249

C Bl 3s

4

Crvena čunjasta plutača

[0.3]

794.l 794.2 795

-Rijeka Crnojevića, ulazni kanal

[0.3; 0.7; 0.3; 3.7] [0.3;2.7] [0.3;0.3;0.3;2.l]

04 Popis Svetionika  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you