Naur-Sir Posten 04.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

April

2020

Kære Borgere i Naur, Sir og Krunderup Vi vil gerne invitere til byforskønnelsesdag og fællesspisning.

Fredag d. 1. maj kl. 16 -? Vi skal samle skrald Vi skal male flagstangen ved Sognegården Vi skal plante sommerblomster Vi skal shine vores plantekasser op Vi skal hygge med familien og naboen Vi sørger for sække, blomster m.m. Medbring gerne redskaber og godt humør.

Menu: Sandwich inkl. 1 vand eller 1 øl 25,- kr. Vi giver en is til dessert Tilmelding senest 30. april på www.naur-sir.dk eller på Facebook Naurinde Sir iBorgerforening. Se kirkebladet bladet

Hvis Danmark stadig er lukket ned pga. coronavirus aflyses arrangementet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 6 NSK----------------------------------------------side 8 Byforskønnelse-------------------------------side 10 Kirkebladet------------------------------------side 11

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: Maj 2020 Juni 2020

Indleveres senest: 24. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur – Sir Borgerforening

Naur Sir Borgerforening afholdt general forsamling mandag den 09 marts, efter vedtægterne. Her var vi så heldige at få 1 nyt medlem, og jeg vil her byde velkommen til Steen Dueholm, ligeledes blev Helle Olesen og Kirsten Jacobsen genvalgt. Vores revisor blev også genvalgt. Så vi kan melde fuld besætning. Tak for super fremmøde. Formandens beretning for 2019. 2019 blev året, hvor vi fik lukket Langemettevej for gennemkørsel. Så mangler vi bare bomme/slynger og belysning til cyklisterne. Vi fik vejbelysning på Alstrupvej i 2019. Vi er gået i kommunikation med Holstebro Kommune, omkring de tunge trafik på Naurvej. Det bliver nok en svær opgave, men den opstarter inden længe med en trafik- måling. I samme åndedrag, forsøger vi at få nedsat hastigheden i Naur-by. Til disse opgaver, har vi fået opbakning af Jytte Didriksen, Søren Olesen og Kim Bak, stor tak fra os. Årets første arrangement, en fælles spisning i februar, der var nogenlunde besøgt. Efterfølgende tog vi en tur til Viborg Bryghus hvor vi smagte mange gode øl og fik en spændende rundtur, i deres forholdsvist lille bryggeri. Fastelavn blev i 2019 flyttet tilbage til Sir Lyngbjerg-Centret, og afholdt i samarbejde med Lene og Menighedsrådene. Dette var en god beslutning, som resulterede i en godt arrangement og med mange glade deltagere. Ved generalforsamlingen, I marts, sagde vi tak til Ejvind Hansen, for hans indsats, i bestyrelsen for borgerforeningen. Denne fælles spisning, er oftest den med færrest deltagere. Det konstateres at, der i 2020 er fremgang, tak. Fællesspisninger generelt: Påskelam sammen med Menighedsrådene, havde en ok deltagelse, Sankt Hans blev igen blev bragende succes, hvor Søren Olesen hold årets båltale, og blev afsluttet af gudstjeneste, under aftensolen, arrangementet blev afholdt ved Sir Lyngbjerg Centret. Vi har afholdt Flagdags fællesspisning, hvor Uffe Fink fortalte om sit arbejde, for det Danske Forsvar. Mortens aften og Jule-fællesspisningerne gav fulde huse som altid, hvilket er skønt.

g

6


Årets store satsning, blev foredrag med Lola Jensen, som gav os nogle skønne inspirerende timer i sognegården, med et nogenlunde besøgstal. Forpagtning af Sognegården, har været et turbulent år. Vi fik en opsigelse fra Lone i maj, med ønske om at stoppe pr 01. januar 2020. Efterfølgende fik vi den information, at Hans ville køre videre. Det ændrede sig desværre, hvilket var noget af en mavepuster. Vi måtte hurtigt sætte ind og få delt et job -opslag. Dette resulterede i et par gode ansøgere, som var til samtale, i samarbejde med Kim Bak, men det faldt ikke i hak. Og Hans og Lone valgte heldigvis at forlænge, til skolen skal bruge lokalerne. Det er vi alle glade for, så vi kan nyde Hans’ gode mad et par år endnu! I starten af september afholdt Borgerforeningen Tema Møde for at ryste posen. Ole havde lavet en liste, med ca. 30 punkter, som skulle drøftes og vendes, blandt andet vores fælles spisninger, og hvordan de kunne forbedres og gøres mere attraktive i 2020. Vi har lavet en del ændringer, som vi håber I tager godt i mod. Igen som sidste år er stort ønske fra Borgerforeningen er at man bruger den fælles kalender, der ligger på www.naur-sir.dk så vi undgår dobbeltbookinger, da det er det samme publikum alle foreninger skal nå ud til. Samtidig skal det siges at Hovedforeningen og Borgerforeningen arbejder på ny hjemmeside, hvilket bliver en temmelig stor udskrivning. Men lige så stor forbedring. Borgerforeningen deltog igen i år, sammen med NSK, til kåring af årets borger, det blev Søren Kromann, som har knoklet i NSK og mange andre bestyrelser i over 20 år. Det blev uddelt ved Forårsfesten. Julebelysning i 2019, overgik alle forventninger, vi fik lys op i både Naur og Sir. Og træet ved sognegården, fik Ejvind Hansen pyntet smukkere end nogen sinde. Borgerforeningen har plads i NSK Hovedbestyrelsen, det varetages af Flemming Ørnskov, ligeledes har vi en plads i Halbestyrelsen som jeg, Bo Jensen varetager. I 2019 mistede vi desværre Ole Toft til NSK Hovedbestyrelsen, tak for indsatsen. Husk: ønsker I kontakt til Holstebro Kommune, har gode ideer til arrangementer, ønsker flag alle stillet op, spørgsmål, så kontakt os i bestyrelsen. Vi er her for jeres skyld. Tak for et spændende år. Bo Jensen, Formand. 7


NSK’s Formandsberetning til generalforsamlingen 2020:

2019 har samlet set været et godt år for NSK. Tilgangen af medlemmer og yderligere aktiviteter er fortsat. Så der skal lyde et stort ”well done” til alle afdelinger og de mange, der gør et stort og prisværdigt frivilligt arbejde i det daglige. Det er fællesskabet, der skaber resultater.

I 2019 er medlemstallet i NSK igen øget. Foreningslivet i Danmark oplevede faldende medlemstal for år tilbage. Tendensen blev heldigvis vendt i 2016 til en stigning i medlemstal både generelt på landsplan og i NSK (ref. DIF pressemeddelelse af 9. april 2019. I NSK havde vi 272 medlemmer i 2016, hvilket steg til 346 medlemmer i 2018. I 2019 er tallet steget igen til 413. En del af forklaringen er tilgangen af bordtennis, børnenes dag men helt sikkert også, at det er sjovt at gå til idræt i NSK takket være de frivillige og deres engagement samt kreative tilgang. Paletten af tilbud i rammen af NSK er mangeartet; store ungdomsafdelinger, divisionshåndbold, mor-barn gymnastik, bordtennis, teater, i rammen af fodbold voksenbold søndag formiddag for ældre men stadig veltrænede herrer samt meget andet.

I 2019 blev der igen holdt både running-diner og forårsfest. Tak til dem, der får disse fortrinlige aktiviteter til at ske. Udover det rutinemæssige arbejde har styregruppen tillige deltaget i et brugermøde arrangeret af Holstebro Kommune med deltagelse af DIF og DGI med henblik på at udarbejde en strategi for fremtidige idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen

8


NSK har tillige støttet etableringen af pumptrackbanen, dels ved søgning af midler ved kommunen og dels ved at bidrage med kassererfunktion.

I forhold til NSK driftsbudget tilvejebringes kun ca. 30% (27,5% i 2019) ved medlemskontingentet. Resten skal tilvejebringes ved frivilligt arbejde ved fx Kulturperlen og sponsorater. Det er derfor vigtigt at alle byder aktivt ind omkring disse aktiviteter, da de er en forudsætning for NSK eksistens.

Målet for NSK i 2020 og fremadrettet er at fastholde, at det er sjovt at gå til idræt i NSK, fastholde og om muligt udvide den store palette af tilbud. Det er tillige NSK hensigt som primærbruger at bidrage både såvel aktivt som konstruktivt til det igangværende projekt Sir-Lyngbjerg Center V2.0.

På grund af risiko for smitte, med corona-virus, aflyses ”Påskelam” søndag, den 5. april 2020. Pas godt på jer selv og hinanden. Hilsen Menighedsrådene og Naur-Sir Borgerforening God påske 9


Kære Borgere i Naur, Sir og Krunderup Vi vil gerne invitere til byforskønnelsesdag og fællesspisning.

Fredag d. 1. maj kl. 16 -? Vi skal samle skrald Vi skal male flagstangen ved Sognegården Vi skal plante sommerblomster Vi skal shine vores plantekasser op Vi skal hygge med familien og naboen Vi sørger for sække, blomster m.m. Medbring gerne redskaber og godt humør.

Menu: Sandwich inkl. 1 vand eller 1 øl 25,- kr. Vi giver en is til dessert Tilmelding senest 30. april på www.naur-sir.dk eller på Facebook Naur Sir Borgerforening.

Hvis Danmark stadig er lukket ned pga. coronavirus aflyses arrangementet Vi ses Naur-Sir Borgerforening

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April 2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 4

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!” Sådan lyder det i Filipperbrevet i Det nye Testamente, og det kan Paulus jo sagtens komme at sige - her midt i vores mærkværdige tid med et underdrejet samfund, der nærmest kører på vågeblus.

Påskeliljer i haven ved Naur Præstegård

Påsken er aflyst - i al fald i kirken, hvor der kun ringes med klokkerne og flages med Dannebrog - ingen menighed samles om det forunderlige budskab, at graven var tom påskemorgen. Ingen menighed vil sidde og undre sig over Skærtorsdags sidste måltid. Ingen menighed vil gyse over Langfredags lidelse og død. Ingen menighed vil juble over Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag. For coronavirus, COVID-19, som den teknokratiske betegnelse lyder, er over os - en pandemi, dvs. en verdensomspændende, smitsom sygdom hærger i hele verden. For at undgå at sundhedsvæsenet kollapser, har man valgt at drosle voldsomt ned for al menneskelig kontakt siden 12. marts - og i skrivende stund er alt offentligt lukket til og med 2. påskedag.

Langfredag fra "The Passion Of The Christ"

Mange er syge, men statistisk er ikke mange døde (i skrivende stund), set ud fra hele Danmarks befolkning. Men frygten og angsten er enorm. Vi udfører ”stivbenet kragedans”, når vi mødes (Kristeligt Dagblad 27. marts), for det naturlige møde med håndtryk er udsat, krammet og kysset og udsat, livet er på mange måder udsat på ubestemt tid. Når denne periode er overstået, vil meget blive som før - og meget vil blive forandret. Vi ved bare ikke, hvad der ændres, når frygten for medmennesket stille og roligt fortager sig. Det kan blive små ændringer - det kan blive altomfattende nye måder at leve på som verdensborger. Indtil da skal vi glæde os over det, der er at glæde sig over: at solen skinner, at alting grønnes, at fuglene pipper/larmer om morgenen - og at vi har hinanden, selvom nærværet er på afstand. Vi har måske ekstra tid til noget, der længe har trængt til at blive ordnet - fotoalbummet på computeren, haven eller pulterkammeret skal ryddes op - og dem, man bor sammen med hænger man på i mange timer i døgnet! Hvilken glæde!

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Så vi skal følge Paulus’ råd: Glæd jer altid i Herren! - for der er lys forude, og når der er lys, er der liv. I mismod og ked-somhed skal man værdsætte de små lys - de små lys, som på afstand ofte er de største og bærende lys i vores liv - det nære, det kendte, det hverdagsagtige. Nyd, at der er tid til at læse en hel bog. Nyd, at høre noget Mozart - han er virkelig en komponist, der formidler glæde spilleglæde, livsglæde - glæde ved at trække vejret! Hør bare hans klaversonater - små sole af lys Og så skal vi naturligvis glædes over Jesu Kristi opstandelse fra de døde Påskemorgen - og vi skal fejre det med vore små påskefejringer i hjemmene, måske med radiogudstjeneste fra P1, måske med en god påskefrokost - og med gode hilsener og samtaler - på afstand - med vore familier og venner og naboer. Wolfgang Amadeus Mozart

Uden Påske var der ingen Kristendom - uden Påske var der ingen Kirke eller menighed eller glæde over kærlighedens sejr over synd, død og djævel. Så derfor - GLÆDELIG PÅSKE til jer alle ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær - og jeg skulle hilse fra formændene for Naur og Sir menighedsråd, Kenn Nørgaard Rasmussen og Erik Bukbjerg Møller.

PIERO DELLA FRANCESCA, 1463

Sæt kryds i kalenderen ALSANG I NAVR KIRKE 75 ÅRS BEFRIELSESFEST MANDAG DEN 4. MAJ 2020 KL. 19:30 I NAVR KIRKE Kom til markering af 75 årsdagen for befrielsens glade budskab i 1945. Vi indleder med gudstjeneste, derefter en lille forfriskning i våbenhuset, hvorefter vi synger årstidens lyse sange efter menighedens eget valg.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

NAUR OG SIR SOGNE

MENIGHEDSMØDE VEDR. VALG TIL MENIGHEDSRÅD Tirsdag den 12. maj kl. 19:00 i Naur-Sir Sognegård KOM og hør om arbejdet i menighedsråd. Vi skal 15. september vælge 2x5 medlemmer til rådene i Naur og Sir sogne. Der serveres kaffe undervejs.

SOGNEUDFLUGT 2020 torsdag den 18. juni kl. 8-18 Årets sogneudflugt går til Thy, hvor vi bl.a. vil se Nationalpark Thy, Klitmøller, Thisted, Nørre Vorupør, Stenbjerg og Lodbjerg - med forbehold for mindre ændringer. Programmet kommer i kirkebladet for maj. Vi håber, Danmark er klar til udflugter til den tid

KONFIRMATION I SIR KIRKE LØRDAG DEN 20. JUNI 2020 KL. 10:00 Årets planlagte konfirmation den 10. maj udsættes til lørdag den 20. juni 2020 kl. 10:00 i Sir Kirke. Listen over konfirmanderne kommer i næste kirkeblad. OBS OBS - fra 2023 bliver Store Bededag ny konfirmationsdag for Naur og Sir sogne. Det er en fredag, så mon ikke I bliver glade for det? Mere om det i næste nr.

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB Generalforsamlingen den 31. marts afholdes senere. Udflugten tirsdag den 12. maj forventes afholdt. Turen går til Vejle-området.

Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Sir MR, torsdag den 16. april 2020, kl. 19-22.

2020


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

Navr Kirke

19. apr. 26. apr.

1. s. e. påske 2. s. e. påske

03. maj 04. maj 08. maj 10. maj 17. maj 21. maj 24. maj 31. maj 01. juni

3. s. e. påske Befrielsesfest 75 år Bededag 4. s. e. påske 5. s. e. påske Kristi Himmelfart 6. s. e. påske Pinsedag 2. pinsedag

April

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

 10:00 10:00   08:30 19:30  10:00   10:00  08:30 08:30 Mia W   10:00 Mia W 09:00 10:30  10:30 Black Box 

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Støt din lokale klub uden det koster dig ekstra ”Det Lokale Liv” er vores måde at støtte klubber og foreninger. Jysk Energi donerer 100 kroner hvert år til klubben hvert år, for hver af vores el-kunder, der vælger at støtte NSK-Fodbold. NSK-Fodbold er en af vores samarbejdspartnere og du kan tilmelde via vores hjemmeside på: https://jyskenergi.dk/el/privat/det-lokale-liv/

Uanset om du er eksisterende eller ny kunde skal du tilmeldes ordningen og det er meget hurtigt gjort. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 96106677 eller tag fat i din lokale kontaktperson:

Per Hornshøj Jensen, der er formand for NSK-Fodbold. 61 74 65 40. Han har tilmeldings sedler, hvis du ikke er så meget til tilmeldingen via internettet. De kan også downloades på NSK-Fodbold.dk

Med Det Lokale Liv støtter du både din yndlingsklub og den grønne omstilling i Danmark.

Er du NY kunde: Når du tilmelder dig, så sørger vi for at skifte dit kundeforhold til Jysk Energi. Du skal ikke tænke på at kontakte din eksisterende el-leverandør, men du vil modtage en slutopgørelse fra dem, i forbindelse med skiftet til Jysk Energi. Det tager normalvis 14 dage at skifte el-leverandør, og der er ingen risiko for, at stå uden el i hjemmet under skiftet.

3 hurtige • • •

Det er nemt og gratis at skifte til os. Vi gør hele arbejdet for dig! Vi har hverken bindinger eller opsigelsesfrist Du støtter den grønne omstilling i Danmark, hvis du vælger Jysk Energi!

Jysk Energi støttede i 2019 NSK-Fodbold med en soundboks, som kan benyttes til hjemmekampe, holdfester osv. Klubben lejer den ud for 300,- pr. døgn til private.

15


INFO vedrørende PRÆMIESPIL 2020 Præmiespillet er en afgørende indtjening for at vi kan drive fodboldklub i den lokale klub!

Dette forår er vi ALLE ramt af udsættelser, aflysninger med mere. Det har selvfølgelig også ramt vores præmiespil, da det ikke pt. er muligt at komme rundt og blive færdige med salget af lodder ved de enkelte husstande. Nogle ruter er gjort færdige, men ca. halvdelen mangles, desværre. Vi genoptager salget, så snart dette er muligt og så tager vi trækningerne derefter. Alle de sædvanlige trækninger bliver selvfølgelig foretaget og offentliggjort i Naur-Sir Posten og på NSK-Fodbold.dk, når den tid er, således at ”præmiespilsæsonen”, blot bliver lidt kortere end sædvanligt Tak for støtten til jer der allerede har købt!!

En ny mulighed er at tegne abonnement på dine lodder fremadrettet. Dvs at har du f.eks. 3 lodder til 250,- gentegnes de blot til næste år og vi sender en opkrævning via mobilepay/conventus.

Udbetalingen via mobilepay har været muligt de sidste par år, du skal bare giv dit nummer til sælgerne af lodderne, når de kommer rundt.

Kort fra fodboldafdelingen: Generalforsamlingen er også udskudt på ubestemt tid. Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil, der har været afholdt generalforsamling. E-Fodbold er nyt tiltag fra Dansk Boldspilsunion og vi er selvfølgelig repræsenteret. I foråret i 3 rækker, hvis turneringerne bliver gennemført. De et pt. udsatte. Nyt stadion-lys har efterhånden været nødvendigt temmelig længe og her er det ikke Coronavirus, men vejret og baneforhold, der indtil videre har sat en stopper for det. Vi har i forbindelse med det nye lys, fået lov at tegne ekstra sponsorater, målrettet til lysanlægget, da det er en ret stor udskrivning. Så skulle være interesseret i at være ”lys-sponsor”, så tag fat i Troels Bak på 21 41 75 68, så kan han fortælle mere omkring mulighederne

16


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

21


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand og Webmaster Bo Jensen Formand og Webmaster tlf. 2165 9139 Bo Jensen bo140577@gmail.com tlf. 2165 9139

Bestyrelsesmedlem

Anja Villadsen Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Villadsen ak24122@gmail.com bestyrelse Anja tlf. 4140 0118 Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

bo140577@gmail.com

Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F. Jacobsen Næstformand tlf. 2175 Bo Jensen Kirsten F.6022 Jacobsen og Webmaster f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf.Formand 2175 6022 tlf. Bo 2165 Jensen 9139

f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær & Kasserer Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard Næstformand Næstformand Karin H.F.Østergaard tlf. 2227 2610 Kirsten Jacobsen

Kirsten F. Jacobsen 2175 6022 tlf.tlf.2227 2610 karinhaxen@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022 Sekretær & Kasserer vestermark03@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Bestyrelsesmedlem tlf. 2275 3542 Anja Villadsen Flemming Ørnskov

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com tlf. 2275 3542 tlf. 4140 0118 Anja Villadsen tlf. 4140 0118 rf.ornskov@gmail.com ak24122@gmail.com ak24122@gmail.comBestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle tlf.Olesen 2216 3107 Flemming Ørnskov Ledig plads,Meld dig Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542 tlf. helleolesen@altiboxmail.dk 2216 3107 rf.ornskov@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 2275 3542

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247

Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

omkring betaling bibeholdes

Kontingent årligtpr. pr.husstand husstandkr.kr. 200,00 Kontingent årligt 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Konto nr. nr. 0001477769 Konto 7600 0001477769 Konto nr.7600 7600 0001477769 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 FI-kreditor/giro: 73+84873896 +84873896

Betalingsoplysninger Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

22

0402

Bestyrelsesmedlem tlf. olitoft@privat.dk 5247 0402

Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

tlf. XXXX XXXX

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107 Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Toft Flemming Ørnskov tlf. 5247 0402 tlf. 2275 3542 olitoft@privat.dk rf.ornskov@gmail.com


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALD UDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24