Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Oktober

2017

Naur Sir Bo orgerfore ening inviterer til p Fu ur Bry yghu us hyggeafften på Tors sdag den 22. fe ebruar. Busse en kører kl. 18:0 00 fra Siir Lyngb bjerg Cen ntret. Der vil væ ære en kold d øl ellerr vand, og mass ser hygg ge i buss sen. Kl. 19 9:30 land der vi ho os Fur B Bryghus Besø øget starrter med d, at vi samles s i restaurranten, hvor I for lidtt historie e om bry yghusett. Her får vi serverret stegt flæsk k ad libitum med d hvide k kartoflerr, persilllesauce e samt hjemmes h syltede rødbed r er. Dere efter kom mmer I ionsloka rundt og ser produkt p alerne.

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFROKOST SØNDAG 8. retu OKTOBER 2017 ssenDEN kørrer ur kl. 22 2:00 Bus I NAVR KIRKE KL. 10:00

Vi kan k max x. være 40 pers soner, så å tilmeld ding førs st til mølle� Prise en bliverr på 300 0 krone er pr. pe erson, prrisen er inklusiv bus, mad, øl eller vand. Tilmeld ding på 2165913 2 39 eller bo140577@gmail.com en. Betaling - mobilep pay ellerr kontan nt i busse enlig hilsen Bo o Jensen n - Borg gerfore eningen n Med ve

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen informerer------------side 7 Madlavning for mænd---------------------side - 11 Valgflæsk---------------------------------------side 13 Kirkebladet------------------------------------side 15 Trækning 6 og 7------------------------------side 20

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

November December

2017 2017

fredag den 13. oktober fredag den 17. november

2017 2017

3


tømrer JØRGEN JØRGEN tømrer

T: 30 270 610 T: 30 270 610 ved Jørgen Lund

v/ Jørgen Lund Naur Nord Montering af køkken . bad . vinduer . døre ...

- klarer alle opgaver STORE som SMÅ www.jorgentomrer.dk

4


Vi støtter de lokale fightere. Gør du? Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv... Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du siger ja til et kundemøde med os, er over 18 år og ikke i forvejen kunde i banken. Kontakt os på 96 63 31 00 eller vestjyskbank.dk/bakop Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/holstebro

www.vinogdelikatessehuset.dk

Arkaden, Nørregade 18, 7500 Holstebro

tlf. 97 40 13 54 5


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 688


Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen: Fællesspisninger i sognegården 2014 2012. Stadig til den lave pris: 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år.

Datoer 2012: Torsdag 2. Feb. Onsdag 7. Mar Mandag 09-10-2017 Tirsdag 3. Apr Mortens aften, fredag den 10-11-2017 Mandag Julefællesspisning, mandag7. denMaj 04-12-2017 Torsdag 6. Sep Onsdag 3. Okt Tirsdag 6. Nov

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Vi starter kl. 18.00 og vil være færdige ca. kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden, senest torsdag kl. 16.00 ugen før Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening 7

7


Nyt fra badminton og gymnastik Det er i skrivende stund ikke lykkedes os at få bemandet børne-spring og rytme holdet hverken godt nok med ledere eller tilstrækkelig med hjælpere. Dette har vi det selvfølgelig ikke godt med, men har ikke helt opgivet håbet og har flere følere ude fortsat, og vi ved- tak for det- at bevidstheden om problemet er til stede i sognet. Vi vil gøre et sidste forsøg i timen, hvor den første time skal løbe af stablen. Det må kunne lykkes. Tidspunktet kan f eks rykkes lidt. Sidste år var der jo mange børn der gjorde brug af tilbudet….. Følg med på skoleintra eller facebook, eller henvend dig gerne… Hop og rul lørdag den 11. november kl 10-15 Arrangementet bliver ændret en anelse i år, men uændret bliver de gode timer med leg, bevægelse, grin, latter og hyggeligt samvær for store og små, unge og gamle. Entre Børn 50 kr Voksne 25 kr Mulighed for at købe mad og drikke. (du har selvfølgelig allerede sat x i kalenderen, ikke?)

8


    Naur Sir Bo orgerfore ening  invit til erer  p Fu ur Bry yghu us hyggeafften på   Tors sdag den 22. fe ebruar. Busse en kører kl. 18:0 00 fra Si ir Lyngb bjerg Cen ntret. Der vil væ ære en  kold d øl ellerr vand, og mass ser hygg ge i buss sen.  9:30 land der vi ho os Fur B Bryghus Kl. 19   Besø øget starrter med d, at vi samles s i restaurranten, hvor I for lidtt historie  e om bryyghusett. Her får vi serverret stegt flæsk k ad libitum med d hvide k kartoflerr,  persilllesauce e samt hjemmes h syltede rødbed r er. Dere efter kom mmer I ionsloka rundt og ser produkt p  alerne.  ssen kørrer retu ur kl. 22 2:00 Bus  Vi kan k max x. være 40 pers soner, så å tilmeld ding førs st til mølle�  Prise en bliverr på 300 0 krone er pr. pe erson, prrisen er inklusiv bus, mad, øl eller vand.  Tilmeld ding på 2165913 2 39 eller bo140577@gmail.com en. Betaling - mobilep pay ellerr kontan nt i busse   n - Borggerforeeningenn enlig hilsen Bo o Jensen Med ve  

9


Aktivitetsklubben

Vi inviterer alle pensionister og andre med god tid til socialt samvær hver onsdag kl.1400 til 1700 i Sirlyngbjergcentret.

Vi har flere aktiviteter bl.andet Billard-BobspilRommycup –Kortspil og Petanque. Vi starter gerne nye aktiviteter hvis der er andre ønsker. Man medbringer selv kage og kaffe . Oplysning om klubben på: tlf. 9743 2240

10


Madlavning for mænd 2017. Mange mænd kan ikke koge en kedel vand, uden den brænder på, og det er ikke sikkert at undertegnede kan lære jer dette, men vi forsøger os frem i skolekøkkenet på Naur Sir skole, og der er altid garanti for underholdning,, når vi kaster vi os ud i de forskellige discipliner i køkkenet. –Oftest med et ganske fint resultat. Reglen er i hvert fald den, at alt laves fra bunden, og en ting er helt sikker; ingen går sultne hjem. Der er adgang forbudt for koner og kærester, og man skal kun tro på halvdelen af det der bliver sagt.:-) Mandehørmen fornægter sig i hvert fald ikke. Som I kan læse nedenstående, så forsøger vi os frem fire gange i alt, tre onsdage og en enkelt fredag. -Den obligatoriske julefrokost. Programmet ser således ud: Onsdag den 01. november, kl. 18.00 - 21.00 Onsdag den 15. november, kl. 18.00 - 21.00 Onsdag den 29. november, kl. 18.00 - 21.00 Fredag den 08. december, kl. 17.00 - ?

Pris for alle fire gange; 400 kroner.

11


En efterårsdag ved Sir Lyngbjerg. Søndag den 8. oktober 2017, kl. 11.00. Motionsløb med start og mål fra Sir Lyngbjerg Centret. Distancer: 3, 5 & 10 km. Gratis for børn under 15 år, 60 kroner for voksne. Inklusiv en øl eller vand, plus en pølse med brød.

Tilmelding til Michael.R.Soerensen@skolekom.dk, 51511362, eller på løbsdagen fra kl. 10.00 til 10.45. Arrangør: Naur Sir Borgerforening. 12


”Valgflæsk” i sognegården, mandag den 9. oktober, kl. 18.00. Kommunalvalget står snart for døren, og derfor byder vi på valgaften i forbindelse med fællesspisningen. Denne aften har vi inviteret følgende politikere: Kim Bak, Kurt Josefsen, Jytte Dideriksen og Søren Olesen. Mød endelig op og deltag i debatten.

13


14 14 14

23 23


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Oktober 2017

NAUR OG SIR SOGNE 53. ÅRGANG NR. 8

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFROKOST SØNDAG DEN 8. OKTOBER 2017 I NAVR KIRKE KL. 10:00 Årets høst af afgrøder på markerne er ved at være bjerget - og det fejrer vi med høstgudstjeneste og høstfrokost søndag den 8. oktober. Vi spiser ca. 11:30 i Naur-Sir Sognegård - og synger årstidens sange fra Højskolesangbogen. OBS OBS tilmelding til Susanne Brogård på: jsb.naur@dlgmail.com senest onsdag den 4. oktober.

Sæt kryds i kalenderen VED TIDL. FORMAND FOR FOLKETINGET

CHRISTIAN MEJDAHL (V) - MIN LIVSFORTÆLLING Sir Kirke Kl. 17:00 med prædiken af Mejdahl! Mejdahl skriver: ”I min fortælling vil jeg tage udgangspunkt i Danmarks dåbsattest (Jellingestenen) videre over klostre og munke til Luther og reformationen i Danmark. Jeg vil sige noget om reformationens betydning for det samfund, som har udviklet sig til det, vi kender i dag. Og så vil jeg føje nogle betragtninger til om de opgaver og oplevelser, jeg har haft som politiker set i lyset af det foregående.” Vi spiser sammen efter gudstjenesten, og kl. 19:00 holder Christian Mejdahl sit foredrag. OBS OBS: tilmelding til spisning til Erik Bukbjerg Møller på: hovvej13@gmail.com senest mandag den 23. oktober. Vel mødt - og tag endelig naboen med!

15 15 15

15


KIRKEBLADET

Oktober 2017

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen MUSIKFESTGUDSTJENESTE SIR KIRKE SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 14:00 NATTERGALEN FRA WITTENBERG Som lokal fejring af Reformationens 500 års jubilæum afholdes musikfestgudstjeneste i Sir Kirke søndag eftermiddag den 29. oktober 2017 kl. 14:00. Organist Inge Risgaard Pedersen skriver: Vi skal i ord og toner forsøge at få et lille indblik i musikken i kirken omkring Reformationen og Luthers indflydelse herpå. Emnet er kæmpestort og kan ikke klares på en times tid i Sir Kirke, men man kan få et indtryk heraf. Musikfestgudstjenesten bliver en mosaik af musik, sang og Luthers tanker omkring forkyndelse og musik. 6 lokale organister medvirker med orgelspil, fortælling og sang. Der serveres et lille glas efter gudstjenesten. OBS: Tirsdag den 31. oktober 2017 er det præcis 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor ringes der med klokkerne over hele Danmark - i Navr og Sir Kirker 15 minutter ekstra den dag - fra kl. 17:00-17:15 - bare rolig - ingen ildebrand - kun en festlig markering af den runde dag

Sæt kryds i kalenderen JAGTGUDSTJENESTE ONSDAG DEN 1. NOVEMBER NAVR KIRKE KL. 17:00 MED SPISNING I NAUR-SIR KIRKEHUS Igen i år afholdes jagtgudstjeneste i Navr Kirke. Kirken vil blive pyntet med udstoppede dyr, blomster og grønt. Vi satser stærkt på jagthornsblæsernes medvirken også - de spillede så fint sidste år. Efter gudstjenesten er der spisning og sang i Naur-Sir Kirkehus - pris kr. 70 inkl. vin. Tilmelding til sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær senest den 27. oktober.


KIRKEBLADET

Oktober

2017

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen NAUR-SIR PENSIONISTKLUB PROGRAM EFTERÅR 2017 Vi mødes i Naur-Sir Kirkehus tirsdage 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20. Tirsdag den 17. oktober 2017 Musikalsk underholdning med de ”Fire glade musikanter” - Vejrumboere! Tirsdag den 31. oktober 2017 Birgit Byskov Jensen fortæller om sine 10 år i Sir. ”Fra høje hæle til kaptræsko.” Birgit og Ejgil Jensen boede dengang i Sir Gl. Skole. Har du brug for kørelejlighed, så ring til Bestyrelsen: Formand: Grethe Gade, tlf. 9746 4006

MENIGHEDSRÅDSMØDER kl. 19:00 i Naur-Sir Kirkehus

NAUR SOGN - torsdag den 12. oktober


KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

08. okt. 15. okt. 22. okt. 26. okt. 29. okt. 01. nov. 05. nov. 12. nov. 19. nov. 26. nov. 29. nov. 03. dec.

Høstgudstjeneste 18. s. e. Trinitatis 19. s. e. Trinitatis Fyraften Chr. Mejdahl Ref500 fejring Jagtgudstjeneste Alle Helgens Søndag 22. s. e. Trinitatis 23. s. e. Trinitatis Sidste søndag kirkeår Menighedsmøde 1. søndag i advent

Oktober

2017

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Sir Kirke

10:00  09:00 RVC   17:00 spisning 15:00 Niels Arne C 10:30 Niels Arne C  10:00  æbleskiver 14:00

 10:30  / 17:00 spisning foredrag 14:00 musikgudstjeneste  10:00 KarenIngeborg J.  09:00 RVC  17:00 spisning møde 

frokost i sg. gård

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Hjemmebesøg?

19.-22. oktober samt 4.-19. november 2017 Vil du have besøg af præsten? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne, så sig endelig til! Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger

Afløser er: Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC) tlf. 9748 5024 - 2635 5024 e-mail: RVC@KM.DK Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Redaktion og foto:

Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Jytte Østerby Dideriksen jyttedideriksen@hotmail.com tlf. 2980 8069

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


OKTOBER MÅNED Årets 10. måned 31 dage Tycho Brahesdage i måneden: 6.. Gammel dansk navn for oktober måned var sædemåned eller slagtmåned Oktober betyder egentlig ottende (Octo), månedens navn stammer fra Kong Numa Pompilius gamle Romerske ca. 500 år f.kr. året startede dengang med marts måned og oktober var derfor årets ottende måned. Først efter kalender reformen i 1582 (Danmark år 1700) hvor den Gregorianske kalender blev indført blev januar gjort til årets første måned. Når måneden i gamle dage her til lands blev kaldt sædemåneden, hænger det sammen med, at vintersæden dengang vil det sige rugen, absolut skulle sås i denne måned Helt ind i dette århundrede var der fast flyttedag to gange om året 3. tirsdag i april måned og oktober måned. Lejekontrakter omfattede altid ind- eller udflytning en af disse to dage. I Norden var "friugen" tidligere et almindelig kendt begreb. Karl og pige kunne da få fri fra 24. oktober til 1. november for at se sig om efter ny plads.

19


Trækning nr. 6 af 10 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

350 687 209 432 362 56 666 663 690 326 305 685 473 313 346 403 298 358 382 180 283 327 23 384 616 71 114 51 124 394

Frode Nygård Fam. Olesen Lis Gregersen Fam. Christensen Torben Gilborg Thomas Neil Fam. Bastrup Larsen John Christensen Fam. Bjørn Hansen Pilgård Bent & Jytte Jensen Birger T. Jensen Fam. Jacobsen Peder Thomsen Fam. Bjerre Emil & Mads Laursen Peter Støvring Fam. Olesen Brogård Simon og Anders Hansen Ingrid Gade Søren Markvorsen Frits & Lone Jensen Eli Højbjerg Andersen Fam. Bødker Peter Støvring Rita Jensen Inger & Kaj Olesen

Krp. 34 Krp. 152 Østerbyvej 7 Vembvej 15 Krp. 28 Falsigvej 7 Kærvej 15 Gedmosevej 1A Krp. 140 Krp. 148 Sirvej 57 Krp. 100B Vilhelmsborgvej 17 Dyssegården 13 1tv Lindtorpvej 9 Godrimvej 8 Havbakken 8 Krp. 74 Falsigvej 10 Krp. 152 Naurvej 5 Krp. 116 Sirvej 18 Vembvej 7 Torpvej 2 Alstrupvej 5 Gedmosevej 6 Falsigvej 10 Krp. 4 Vilhelmsborgvej 7

Præmierne er delt ud inden 31. oktober

20


Trækning nr. 7 af 10 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

258 375 347 265 75 650 360 153 272 106 77 32 334 545 248 188 364 350 39 644 89 390 27 163 405 621 321 382 371 408

Jacob Thorsen Juliane & Agnette Fam. Jacobsen Svend Støvring Fam. Olsen Frank Albjerg Bennedsgård Anna Støvring Fam. Bertelsen Jakob Åberg Markussen Peter Støvring Hanne Buhl Isabell Toft Rene Pedersen Rikke Hansen Marianne Nielsen Frode Nygård Peter Støvring Liselotte Lindegård Hans Jørgen Have Svend Støvring Inga Jensen P.H. Bertelsen Ejnar Thomsen Fam. Linderoth Fam. Bjørn Hansen Peter Støvring Tommy Flæng Fam. Østergård

Krp. 6 Thorshammer 108 Lindtorpvej 9 Falsigvej 13 Torpvej 6 Naurvej 2 Krp. 188 Falsigvej 10 Krp. 72 Overgårdvej 2 Torpvej 9 Falsigvej 10 Torpvej 15 Krp. 118 Krp. 170 Godrimvej 6 Krp. 182 Krp. 34 Falsigvej 10 Naurvej 28 Kærgårdvej 4 Falsigvej 13 Krp. 27 Krp. 52 Godrimvej 7 Krp. 164 Krp. 140 Falsigvej 10 Naurvej 11 Godrimvej 1

Præmierne er delt ud inden 31. oktober

21


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2017… Torsdag den 11. maj kl. 1830 – Arbejdsaften i skoven Søndag den 11. juni 2017 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Fredag den 23. juni 2017 kl. 18 Sct. Hans aften i skoven Borgerforeningen arrangerer årets Sct. Hans aften. Annonceres særskilt senere. Lørdag den 24. juni 2017 kl. 12.00 – ca. 21.00 Udkantsrock Succesen fra de sidste år gentages. Michael Sørensen fra Borgerforeningen er tovholder på dette arrangement. Annonceres særskilt af borgerforeningen. Lørdag den 1. august – Orienteringsløb i skoven Søndag den 27. august 2017 kl. 14 Høstmødemed Steffen Damsgaard Steffen Damsgaard, der er formand for landdistrikternes fællesråd, landmand og byrådsmedlem i Lemvig holder årets tale, der efterfølges af fællessang. Se særskilt information herom senere. Lørdag den 23. september 2017 kl. 1030 Svampetur og frokost i skoven Vi gentager efterårsoplevelsen med at samle svampe og sammen spise frokost i skoven. Lørdag den 28. oktober – Orienteringsløb i skoven Lørdag den 25. november og 9. december 2017kl. 10 - 15 Køb dit juletræ i skoven. Traditionen følges og du kan igen i år købe et flot juletræ i skoven. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage! 22


Indendørs-fodbold 2017-18 Opstart i uge 43. Opslag kommer på facebook, www.NSK-Fodbold.dk eller via mail

23


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 24


2014

25


26


Garant GarantHolstebro Holstebro

brich brichtæpper tæpper Lavhedecentret Lavhedecentret48 48 7500 7500Holstebro Holstebro· ·97 9742 4202 0299 99 holstebro@garant.nu holstebro@garant.nu· ·www.garant.nu www.garant.nu

27 2929


DØESVEJ 109 . 7500 HOLSTEBRO TLF. 97412095 28 28


2014

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangerer ...og gøre dem uforglemmelige.

Naur Sir Sognegård

Naur Sir Sognegård Hans 60565478 lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 29


Borgerforeningens Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 04-2017 bestyrelse 04-2017 04-2017 Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 04-2017 Formand Formand Formand Michael R. Sørensen Michael R./ Sørensen Michael Sørensen tel. 9743 2464 5151R.1362 tel. 9743tel. 2464 / 5151 9743 24641362 / 5151 1362 michael.r.soerensen.skolekom.dk michael.r.soerensen.skolekom.dk michael.r.soerensen.skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem EjvindBestyrelsesmedlem Hansen Ejvind Hansen Ejvind Hansen tel. 9743 2368 / 2424 9768 tel. 9743tel. 2368 / 2424 9743 23689768 / 2424 9768 ejvind.hansen@dlgpost.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk

Formand Bestyrelsesmedlem Michael R. Sørensen Ejvind Hansen Næstformand Bestyrelsesmedlem tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel.Jensen 9743 2368 / 2424 9768 Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Næstformand Kenn Rasmussen Bo michael.r.soerensen.skolekom.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Kenn2470 Rasmussen Bo Jensen Bo Jensen Kenn Rasmussen tel. 9770 / 2232 1750 tel. 2165 9139 tel. 9770tel. 2470 / 2232 tel. 2165tel. 9139 2165 9139 9770 24701750 / 2232 1750 kennrasmussen@icloud.com bo140577@gmail.com kennrasmussen@icloud.com bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com kennrasmussen@icloud.com Næstformand Bestyrelsesmedlem Kenn Rasmussen Bo Jensen Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem Kasserer sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 9770 /og2232 1750 tel. 2165 9139 Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem Karin H. 2470 Østergaard Helle Olesen Karin2610 H.Karin Østergaard Helle3107 Olesen kennrasmussen@icloud.com bo140577@gmail.com H. Østergaard Helle Olesen tel. 2227 tel. 2216 tel. 2227tel. 2610 tel. 2216tel. 3107 2227 2610 2216 3107 karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem Betalingsoplysninger Karin H. Østergaard Helle Olesen Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger tel. 2227 2610 Kontingent årligt kr. 150,00 tel. 2216 3107 2233 1099 MobilePay: karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 2233 1099 Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 2233 1099 Konto nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Konto nr. 7600nr. 0001477769 Giro: 73Giro: +84873896 Konto 7600 0001477769 73 +84873896 Betalingsoplysninger

30

Kontingent årligt kr. 150,00

MobilePay: 2233 1099

Konto nr. 7600 0001477769

Giro: 73 +84873896


HOVEDFORENINGEN FORMAND Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. Mail: braagaard@privat.dk KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Tut Steffensen, Hartmannsvej 25, Ho. Mail: Tut.stef@gmail.com KASSERER Mette FetherstonhaughDalbjergvej 4 Ho. Mail: mettegf@yahoo.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Daniel Bundgaard, Langelinie 17, st. -4, Ho. Mail: daniel-bundgaard@hotmail.com KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk

30 26 04 74 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 22 40 97 43 20 13 42 42 03 45 53 57 26 53 28 83 5277 97 43 29 22 28 18 84 25 28 11 97 04 97 43 22 27

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: ebj@mail.dk

97 43 20 65 97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

31


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

32

Naur-Sir Posten 08.2017  
Naur-Sir Posten 08.2017  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Advertisement