Naur-Sir Posten 06.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Juni

By- forskønnelse I år er der sået en sommerblomst blanding i plantekasserne. Vi håber rigtig meget at det kommer til at tage sig godt ud. Allerede nu er der godt med spirer.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer

Se kirkebladet inde i bladet

2021


annonce - krunderup auto

2


Indhold Sct Hans----------------------------------------side 6 Borgerforeningen orienterer-------------side 7 Kirkebladet------------------------------------side 9

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

September Oktober November December

27. August 24. September 25. Oktober 26. November

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2021 2021 2021 2021

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Sankt Hans onsdag 23 juni 2021 Menighedsrådene og Borgerforeningen inviterer til en hyggelig aften. Planen er som vi plejer, med helstegt pattegris leveret af Claus Bach, kartoffelsalat og grønt salat, bål og båltaler og afslutning med kaffe og en gudstjeneste. I år kommer spisningen til at foregå ved Kirkehuset i Naur og bål på marken hos Knud Bjerre. Tilmelding til fællesspisningen på vores hjemmeside: https://naursir.dk/faellesspisning/ eller på Facebook. Pris: 50 kroner for voksne & 25 kr. for børn. Sidste tilmelding er den 20. juni kl. 18:00. Vi starter med spisning kl. 18:00, vi må maks. være 100 personer da arrangementet foregår udendørs. Husk Corona Pas eller Test som er højest 72 timer gammelt skal kunne forevises.

6


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 17. Juni mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf- sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt prisniveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby, når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr. person. Betaling foregår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 12 juni. Vi ses til en hyggelig aften.

7


BØRNENES DAG SØNDAG D. 22/8-21

Borgerforeningen har fastsat datoen for dette års ”Børnenes dag”, hvor skolebørn fra 0.-7. klasse får mulighed for en masse sjove aktiviteter på kryds og tværs af alder og interesser.Derfor har vi i Borgerforeningen brug for dig/jer, der er involveret i diverse lokale klubber/ foreninger mm. For hvad kan I tilbyde af aktiviteter til denne dag?Dagen afholdes med base i området omkring Sir Lyngbjergcenteret. Vi håber på mange tilbagemeldinger, så vi kan få en FED dag med hyggelige og aktive oplevelser.

Den egentlige invitation kommer ultimo juni måned :) Meld venligst tilbage på ak24122@gmail.com senest d. 15/6, med dine/jeres ideer.

8


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 6

TRINITATIS ER MERE END RUNDETÅRN Trinitatis Kirke i København er en meget kendt kirke, ikke mindst pga. det berømte tårn, Rundetårn, som er bygget sammen med kirken. Men hvad betyder Trinitatis egentligt? Vi møder jo ordet næsten halvdelen af kirkeåret, når X. søndag efter Trinitatis bliver nævnt som søndagens navn. Trinitatis betyder trinitet - treenighed - 3-enighed, som vi kender det i Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi har én Gud: Gud Fader, Skaberen - Gud Søn, Frelseren - Gud Helligånd, Talsmanden/ tolken/oversætteren. Gud er én, OG Gud har 3 ansigter, 3 måder at vise sig på. Muslimerne og jøderne har anklaget kristendommen for polyteisme, altså at vi som kristne har flere end én Gud. Netop muslimerne og jøderne hævder meget stærkt, at der kun kan være tale om EN Gud - og det forplumres jo af den kristne forkyndelse af Jesus Kristus som både Gud og menneske. Det er dog hele pointen i kristendommen, at Gud blev menneske i Jesus Kristus - for Gud blev menneske for at vise, at det sande menneskeliv er et liv, hvor man er sin næstes tjener. Gud blev menneske i Jesus Kristus for at ophøje menneskelivet - vi er dermed indsat som konger og præster alle sammen - OG samtidig har vi altid pligt til at bære vores medmenneskes byrder. Denne spænding i at være ophøjet og tjener på samme tid er hele kristendommens hemmelighed - og dette mysterium fejrer vi hver eneste søndag efter Trinitatis - og enhver anden helligdag - hvor vi i Jesu Kristi navn er forsamlet i kirken. Vel mødt i Navr og Sir kirker Med ønsket om en glædelig og varm sommer 2021sendes de bedste ønsker om fælles ånd Henrik præst


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni 2021

NAUR OG SIR SOGNE

POST SCRIPTUM OM PRÆSTENS ORLOV Med nogle års forsinkelse har jeg fået bevilget studieorlov til at færdiggøre et masterstudium i Reformationsteologi. Det sker i perioden 1. september til 30. november 2021. Præsternes studieorlov er egenfinansieret, idet midlerne til vikarpræsten er opsparet gennem indeholdt lønudvikling. Jeg skal i min afsluttende masteropgave undersøge, om digital nadver er en luthersk nadver - altså, kan man på afstand (radio/tv/internet) reelt afholde en nadver? Er inkarnationen, dvs. at Gud bliver kød (carne), afhængigt af fysisk nær-vær mellem præst og nadvergæst, eller hvordan forholder det sig egentligt. Ja, hvad er en luthersk nadver dybest set? Og hvorfor er der ingen, der taler om digital dåb eller digital konfirmation? Disse spændende og helt grundliggende spørgsmål skal jeg studere i 3 måneder, hvorefter en opgave skal afleveres og forsvares på Københavns Universitet. I perioden september-oktober-november bliver der konstitueret en vikarpræst, som I snarest vil få præsenteret på hjemmesiden og facebook. Det skal nok blive godt, så tag vel imod ham/hende HGK

Sæt kryds i kalenderen MORGENMAD OG MORGENSANG INDEN GUDSTJENESTEN søndag den 13. juni 2021

Fra kl. 08:30 er der rundstykker og kaffe til de morgenfriske i Naur-Sir Kirkehus - der vil være aktiviteter til børneneOrganisten laver stemmeopvarmning på klaveret fra ca. 09:30. Kl. 10:00 er der gudstjeneste i Navr Kirke.

Litteraturaften i Kirkehuset:

tirsdag den 15. juni 2021 - Goethe ”Faust”, forlaget Wunderbuch, i oversættelse ved Ejler Nyhavn (”Faust” kan som forberedelse ses på Filmstriben.dk) Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen

Litteraturaften i Kirkehuset: tirsdag den 17. august 2021 - Tara Westover ”Oplyst”. Oplyst er fortællingen om

en ung kvindes kamp for at finde sig selv og sin plads i verden. Det er en beretning om stærk familieloyalitet og den sorg, der opstår, når man bryder båndene til sine nærmeste. Skrevet med den største indsigt giver bogen et billede af, hvad uddannelse og læring betyder for et menneske. Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS

Vi må desværre aflyse alle planlagte møder i foråret. Vi vender stærkt tilbage efter sommerferien Mange hilsener Bestyrelsen


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

Juni 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Sir Kirke

06. juni 13. juni 20. juni 23. juni

1. s.e. Trinitatis  10:00 2. s.e. Trinitatis 10:00 (kaffe 08:30)  3. s.e. Trinitatis  08:30 OBS Sankt Hans Aften  ca. 20:30 

27. juni 04. juli 11. juli 18. juli 25. juli 01. aug. 08. aug. 15. aug. 22. aug. 29. aug. 05. sep.

4. s.e. Trinitatis 5. s.e. Trinitatis 6. s.e. Trinitatis 7. s.e. Trinitatis 8. s.e. Trinitatis 9. s.e. Trinitatis 10. s.e. Trinitatis Konfirmation 12. s.e. Trinitatis 13. s.e. Trinitatis 14. s.e. Trinitatis

10:00   10:00 NAC 10:00 AE   10:00 AE 10:00 AE   10:00 10:30  10:30 09:00  14:00 Sir Lyngbjerg 10:00   10:00 konf velkomst

Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk samt facebook. com/naursirkirker.dk samt youtube/navr og sir kirker

Fri / ferie / kursus: 2.-30. juli 2021

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk

Navr kirke Sognepræst Graver Henrik Guldbrandt Kjær Jytte Olesen Præstegårdsvej 2 tlf. 97 43 20 56 Naur naurkirke@pc.dk 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 Menighedsråd mobil: 2013 1243 Kenn N. Rasmussen E-mail: hgk@km.dk kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

16 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

17


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

18

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

97 43 22 66

AKTIVITETSKLUBBEN Formand

97 43 22 40

Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk

97 43 24 43

AMATØRTEATER Formand Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. 97 43 20 13 Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Kasserer Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. 42 42 03 45 Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Kontaktperson Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65 24 45 37 09

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


Bastrupgårdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20