Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Juni - Juli - August

2019

Sct. Hans og Fællesspisning ved Sir Lyngbjerg Centret Søndag den 23 juni 2019 Se kirkebladet inde i bladet

mødes ved Sir Lyngbjerg Centret er serveres vi Helstegt Pattegris med kartoffelsa


annonce - krunderup auto

2


Indhold Arbejdsdag------------------------------------side Sct. Hans---------------------------------------side Fællesspisning / debat---------------------side Udtrækning-----------------------------------side Kirkeblad---------------------------------------side Udtrækning-----------------------------------side

4 5 6 11 13 19

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

fredag den 23. august 2019 fredag den 20. september 2019 fredag den 25. oktober 2019 fredag den 22. november 2019

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Arbejdsdag i Sir-Lyngbjerg Centret Søndag d.25 august (ny dato) Vi mødes ved centret søndag den 30 Juni kli 09:00, der vil der blive serveret kaffe og Arbejdsdag Sir-Lyngbjerg Centret rundstykker, Søndag d.25 august (ny dato) Arbejdsopgaverne består af: Vi mødes ved centret søndag den 30 Juni kl 09:00, der vil der blive serveret kaffe og -forfaldende opgaver rundstykker, -el arbejde -VVS-arbejde Arbejdsopgaverne består af: -havearbejde -malerarbejde -forfaldende opgaver -el arbejde - og andre små projekter. -VVS-arbejde -havearbejde Byd ind med hvad du kan, Kom -malerarbejde den tid du og familien har tid til. og andre småtilprojekter. Vi vil -grille en pølse frokost og have kage til kaffe tid. Vi glæder os til en hyggelig dag, Byd ind med hvad du kan, ogUdvalget. familien har tid til. hilsenKom Leneden Tofttid ogdu Hal Vi vil grille en pølse til frokost og have kage til kaffe tid. Vi glæder os til en hyggelig dag, hilsen Lene Toft og Hal Udvalget.

4


Sct. Hans og Fællesspisning ved Sir Lyngbjerg Centret Søndag den 23 juni 2019

Sct. Hans og Fællesspisning 18,00: Vi mødes ved Sir Lyngbjerg Centret 18,20: Der serveres vi Helstegt Pattegris med kartoffelsalat og grønt 19,45: Båltale ved Byrådsmedlem Søren Olesen DF 20,00: Bålet tændes og vi synger midsommervisen bag Skovholt 20,25: Der Grilles skumfiduser til Mariekiks 20:30: Kort Gudstjeneste og kaffe ved Sir Lyngbjerg Centret

ved Sir Lyngbjerg Centret Søndag den 23 juni 2019

Husk tiderne er cirka tider.

Vi mødes ved Sir Lyngbjerg Centret Vi trækker lod en gratis en fællesspisning en købmandskurv Der serveres viomHelstegt Pattegrisogmed kartoffelsala til et husstandsmedlem af Borgerforeningen grønt Vi ses til nogle hyggelige timer. Båltale Medved venligByrådsmedlem hilsen Borgerforeningen Søren Olesen DF Bålet tændes og vi synger midsommervisen bag Sk Der Grilles skumfiduser til Mariekiks Kort Gudstjeneste og kaffe ved Sir Lyngbjerg 5Cent


Fællesspisning / debataften 9. maj 2019 Dejligt med så mange, der havde lyst til STEGT FLÆSK med persillesovs og som efterfølgende deltog i debatten. Der var en rigtig god stemning og megen snak efter ” Ole’s Forsamlingshus” Referat fra debatten i stikordsform: Fællesspisning: Et godt meddelelsesforum. Maden fin, dejligt med en anden type mad, end det der serveres hjemme. Vedr. pris: Kostpris. Fint med det antal fællesspisninger vi har. Ønske om at tidspunktet bliver kl. 17.00 ( hensyn til børnefamilierne) Meget gerne” rullende” ugedage og evt. forskellige tidspunkter. Evt. søndagsarrangementer. Ønske om indlæg udefra. Evt. informationer/ emner fra lokalområdet, måske hver 2.gang. Forslag om fælles aktiviteter, gerne andre lokaliteter end sognegården, evt. hallen. Differentierede fællesspisninger, hvor målgruppen tydeligt angives. For mange fællesspisninger uden indhold.

”Vi kan selv bakke op, ved at melde os ind i borgerforeningen” Dejligt med ildsjæle der tager ud og hilser på nye beboere i området……… Husk at fortælle Lise og Nanna om nye tilflyttere

Andre arrangementer: 2020 forventes aften med øl-smagning sammen med fællesspisning. Arrangementer rettet mod børnefamilier. Brunch.

Rundkørsel – indkørsel til vores sogn. Hvad kan vi gøre for at tiltrække trafikanternes opmærksomhed? Evt. konkurrence ved fællesspisning om forslag. Mountainbikes-cykel…..et stort træ…..oplysningstavle…..gammel traktor. Der kom ønske om trafiktælling på Vilhelmsborgvej. Støjvold på Krunderupsiden.

6


Fællesspisning / debataften 9. maj 2019 Ole Toft orienterede om grundejerforeningen Krunderupparken 94 – 152’s dialog med kommunen/vejdirektoratet de sidste 3 -4 år. Frist for klage ultimo august 2019.

Naur-Sir posten: Der laves beholdere à la Metroexpres-løsningen til blade, som opsættes centrale steder. Hvornår og hvor oplyses senere.

Hvad kan borgerforeningen gøre for dig: Koordinere møder med diverse møder og aktiviteter, evt. ved hjælp af LANDSBY-APP Event-styregruppe, så aktiviteter koordineres på tværs af diverse aktører. Evt. fælles generalforsamling. Ønske om fælles arrangementer, med skoven/borgerforeningen/menighedsråd. Ønske om ”sognejulefrokost”

Naur-Sir Borgerforening

7


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 888


Søndag den 02. juni kl. 11,00 tur til Tvis Mølle Naturlaboratorium og Sjørup Vi mødes på Tvis Møllevej 15, Holstebro, hvor vi spiser frokost. Efter frokosten kører vi til Sjørup, hvor vi hos Kirsten Frandsen og Finn Pedersen, Vestre Skivevej 115, Sjørup, 8800 Viborg, skal opleve en dejlig landbohave med mange spændende planter. Vi slutter havebesøget af med kaffe i haven Tag selv kaffe med, så sørger kredsen for brød. Pris kr. 75/150 incl. frokost og kaffebrød. Tilmelding senest den 28. maj på 30 28 64 45 og www.haveselskabet.dk/maabjerg Den 19. og 20. juni 2-dages tur til CPH Garden. Arrangør Struer Kreds Den 22.juni kl. 7,00 – 21,15 Afdelingstur til CPH Garden. Søndag den 23. juni bustur til området ved Mariager fjord. Bus afgår kl. 7,30 fra Kirkegårdens parkeringsplads på Viborgvej (indenfor Ringvejen). Havekredsen sørger for formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Der bliver mulighed for at købe planter i løbet af dagen. Begrænset antal deltagere. Pris: kr. 300/700. Forventet hjemkomst til Holstebro ca. kl. 19,00. Bindende tilmelding senest den 4. juni på tlf. 30 28 64 45. Oplys gerne ved tilmelding, hvis du ønsker plads forrest i bussen. Den 6. aug. kl. 18,30 Aftentur til Øster Hjerm. Vi mødes ved Øster Hjerm Kirke, Kviumvej 10B, Hjerm, og får fortalt om kirken. Derefter besøger vi Ruth og Torkild Mose, Øster Hjermvej 18, Hjerm, og oplever deres fantastiske landbohave. Ruth laver rigtig mange flotte cementting, som det er muligt at købe. Hvis du selv tager kaffe/the med sørger kredsen for brød til aftenkaffen. Pris kr. 50/100. Tilmelding senest 2.aug. på tlf. 30 28 64 45 eller www.haveselskabet.dk/maabjerg

g 9


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2019… Tirsdag den 14. maj kl. 1830 Arbejdsaften i skoven Alle er velkomne til at komme og give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Traditionen tro er der lidt at drikke og spise når arbejdet er udført. Lørdag den 22. juni Udkantsrock Michael Sørensen er tovholder på dette arrangement. Annonceres særskilt. Søndag den 11. august kl. 14 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Se nærmere i kirkebladet. Søndag den 25. august kl. 1400 Høstmøde – med Annette Lind – medlem af folketinget Annette Lind fortæller om sit liv og virke. Talen efterfølges af fællessang fra højskolesangbogen. Arrangeres sammen med højskoleforeningen, seniorlandbrug og borgerforeningen. Annonceres særskilt senere. Lørdag den 28. september kl. 1030 Svampetur og frokost i skoven Efterårsoplevelsen med at samle svampe og spise frokost sammen i skoven. Lørdag den 5. oktober kl. 0930 Arbejdsdag i skoven Alle er velkomne til at komme og give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Traditionen tro er der lidt at drikke og spise når arbejdet er udført. Fredag den 11. oktober kl. 1900 Sir Lyngbjerg Open by Night I samarbejde med Borgerforeningen vil vi skabe en unik oplevelse med aftenvandring i skoven, underholdning på scenen i skoven, og afslutning med suppe i Sir Lyngbjergcentret. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage! 10


Marts - trækning (1 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

104 692 125 691 325 2 688 449 132 146 347 47 342 455 14 46 265 687 197 576 345 349 503 264 286 343 37 126 156 277

Fam. Østergård Torben Gilborg Gudrun Bennedsgaard Lars Pedersen Jørgen Krog Jan & Karin Herping Rita Jensen Jonas R. Petersen Ingrid Gade Erna Rosenbjerg Kristensen Fam. Knudsen Akela & Claus Peter Buhl Anders Åberg Anna Støvring Fam. Bovard Thomas Olsen Fam. Jacobsen Poul Madsen Kristensen Rudi Holmstrøm Peter Støvring Henrik B. Holm Mette & Sune Fam. Laursen Asta Mikkelsen K. Nielsen Fam. Kromann Fam. Bertelsen

Godrimvej 1 Krp. 28 Sirvej 7 Krp. 32 Torpvej 1 Krp. 124 Krp. 4 Torpvej 13 Sirvej 18 Østerbyvej 1 Krp. 160 Vembvej 11 Krp. 154 Torpvej 15 Torpvej 8 Falsigvej 10 Krp. 76 Krp. 18 Lindtorpvej 9 Torpvej 3 Krp. 160 Krp. 62 Falsigvej 10 Krp. 82 Kærgårdvej 9 Krp. 44 Falsigvej 6 Sirvej 11 Blodmosevej 13 Krp. 72

Præmier vil være delt ud inden 1. juni (enten fysisk eller via mobilepay)

g 11


April - trækning (2 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

580 504 239 631 310 319 570 475 261 235 447 349 252 328 452 141 43 182 317 677 453 301 116 379 442 473 346 606 273 604

Ejnar Thomsen Fam. Christensen Fam. Lind Lis Gregersen Anette & Martin Gade Bodil Amstrup Ringgård Morten & Simone Bogø Silje Johansen Fam. Herping Rudi Holmstrøm Finn Weber Jørgen Krog Frits & Lone Jensen Fam. Jensen Fam. Dahl John Christensen Inge Markussen Fam. Galsgaard Siw H.Bertelsen Svend Støvring Kim Mikkelsen Svend Støvring Birger T. Jensen Amalie Christiansen Kristensen Nikolaj Bertelsen Fam. Lind Frode Åberg

Godrimvej 7 Vembvej 8 Krp. 178 Østerbyvej 7 Falsigvej 4 Gedmosevej 1A Godrimvej 9 Holmgårdvej 6 Krp. 46 Krp. 174 Alstrupvej 2 Krp. 62 Sirvej 59 Torpvej 1 Torpvej 2 Vilhelmsborgvej 10 Falsigvej 11 Gedmosevej 1A Vembvej 23 Ravnsbjergvej 17 Elme Allé 10 Falsigvej 13 Godrimvej 2 Falsigvej 13 Beringshaven 19, L8 Havbakken 6 Krp. 160 København Krp. 178 Alstrupvej 3

Præmier vil være delt ud inden 1. juni (enten fysisk eller via mobilepay)

12


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni - Juli - August 2019

NAUR OG SIR SOGNE 55. ÅRGANG NR.

6

KONFIRMATION I NAUR KIRKE 2019 Søndag den 12. maj kl. 10.00 blev flaget hejst i Naur kirke. Denne dag blev 19 skønne unge mennesker fra Naur Sir nemlig konfirmeret. De var spændte, meget flotte og helt parate. Kirken var helt fyldt op og det var en særdeles festlig, varm og hyggelig dag som uden tvivl var uforglemmelig for konfirmanderne og ikke mindst for mig. Kirken var helt utrolig smukt pyntet op og der lød smuk trompet musik, orgel og sang fra kirkesanger og kirkekor og det hele samspillede og gik op i en højere enhed. Der var heller ikke kun en præst til stede ved konfirmation. Begge præster var nemlig til stede den ene, Gunilla Nygaard Knudsen i kødet, og den anden, Henrik Guldbrandt Kjær i ånden idet han havde sendt en sød hilsen fra de syv have til konfirmanderne. Jeg håber at hver af en jer havde en festlig konfirmationsfest med jeres familie og venner. FARVEL… MEN MÅSKE OGSÅ ET PÅ GENSYN FRA VIKAR-PRÆSTEN 


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni - Juli - August 2019

NAUR OG SIR SOGNE

Kære Naur Sir. Sig nærmer tiden hvor præst Henrik finder vej tilbage til jer igen og jeg skal til Aarhus. Tillad mig at benytte pladsen til at sige tak for min tid hos jer. Det har været en stor oplevelse at få lov til at være præst hos jer de sidste knap 4 måneder. Og, ja, tiden er gået utrolig stærkt. Det synes som i går at jeg blev indsat og havde min første dåb i Sir kirke. Tak, for alle de gode gudstjenester, konfirmation, mini-konfirmation, påske, pinse, dåb, bryllup osv. vi har haft sammen. Jeg er glad for at mit første job som præst har været hos jer. Nu bliver det (forhåbentligt) snart sommer. For nogle er lys symbol på det gode og mørket det onde og svære. Jeg forstår godt hvorfor man synes det. Men en præst fortalte mig engang hvordan det ikke var så sort/hvidt for hende. Nogle gange føles solen og lyset måske blot som et udtryk for manglen på lys i ens eget liv. Man kan derfor have perioder hvor man har brug for at tilbringe tid i måske ikke decideret mørke men i en skumringsperiode. Stedet lige midt i mellem mørke og lys. I salmen Du gav mig o Herre en lod af din jord står der fx således: det vokser jo, medens vi sove. I en tid hvor man skal være glad hele tiden og altid se det positive i alt kan det være godt at blive mindet om hvordan vi som mennesker også har brug for et sprog til afmagtsfølelsen og håbløshed – dog med håbet om at der er lys i mørket. For på den måde at blive mindet om hvordan vi ikke skal være guder i vores liv eller i andres liv men også er som børn der har brug for en forælder. Det kan være et hårdt arbejde at skulle skabe en perfekt og succesfuld livsfortælling. Min tro og håb er at min livsfortælling allerede er som den skal være fordi den er skrevet ind i Guds fortælling der fortæller mig at jeg allerede er lykkedes, nu. Og ikke først når jeg har opnået nogle af de drømme jeg har og derfor er fri til at leve i kærlighed… Så godt som man nu kan finde ud af det ;) Jeg ønsker jer alle alt det bedste og et velsignet liv. I vil blive savnet. Kærlig hilsen Sognepræst Gunilla Nygaard Knudsen


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni - Juli - August 2019

NAUR OG SIR SOGNE

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 20. JUNI 2019 Bussen kører fra Sir-Lyngbjerg centret kl. 8.00, og første stop er Tvilum kirke, hvor vi får kaffe og rundstykker, og en kort fortælling og fremvisning af kirken. Andet stop er Aarhus domkirke, hvor vi får en rundvisning. Tredje stop er Sjette Frederiks Kro i Riisskov, med flot udsigt over Aarhus bugt, her spiser vi til middag. Nu venter en bustur i Aarhus, hvor Henrik vil fortælle, og så går turen til Himmelbjerget hvor kaffen venter på os. 16.30 sætter vi os igen i bussen, og nu går turen tilbage til Sir-Lyngbjerg centret, som vi forventer at nå ca. kl.18.00. Turen koster 250 kr. som betales i bussen. Tilmelding senest den 10. juni til Anne-Lise Witschel Telefon 29 40 03 58 annelisewit@gmail.com

LITTERATURAFTEN Den 27. juni er der litteraturaften i Kirkehuset kl. 19.00. Denne aften vil litteraturaftenen beskæftige sig med en klassiker inden for russisk litteratur idet vi skal læse den store kærlighedsroman ”Anna Karenina” af Lev Tolstoj i den nye danske oversættelse fra 2018. Forlaget skriver: ”Anna Karenina er den store klassiker af Lev Tolstoj om den smukke, sanselige kvinde Anna Karenina, der vælger at forlade sin borgerlige tilværelse for at leve for sine lidenskaber – og knuses af dem. En dramatisk og forunderlig roman om zartidens Rusland længe før den store revolution. For første gang siden 1929 er værket nu genoversat


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

Juni - Juli - August 2019

Navr Kirke

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

09. juni 10. juni

Pinsedag 2. Pinsedag

09:00 10:30 Box 10.30  Black friluft

16. juni 23. juni 30. juni 07. juli 14. juli 21. juli 28. juli 04. aug. 11. aug. 18. aug. 25. aug. 28. aug. 01. sep.

Trinitatis søndag Sankt Hans 2. s e Trinitatis 3. s e Trinitatis 4. s e Trinitatis 5. s e Trinitatis 6. s e Trinitatis 7. s e Trinitatis 8. s e Trinitatis 9. s e Trinitatis 10. s e Trinitatis Fyraften 11. s e Trinitatis

10:00     10:00 10:00 HMM   10:00 SN 19:00 HMM   10:00 NAC 10:00   10:00 10:00   10:30 konf start 17:00 m foredrag  10:00 NN 

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Vikar Gunilla Nygaard Knudsen T 92 43 4040

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Marie Munk Hyldgaard T 2168 7836 mmh@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni - Juli - August 2019

NAUR OG SIR SOGNE

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB PROGRAM 2019-2020 NAUR-SIR KIRKEHUS TIRSDAGE KL. 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20 – Alle er velkommen Tirsdag den 17. september 2019 Da Kamoon indtil videre er lukket ned mødes vi hos Inge Margrethe og Kristian Borup Nordre Ringvej 2 kl. 14.00. Her skal vi se deres nyanlagte have og de dejlige omgivelser. Vi får en rundvisning og skal derefter drikke kaffe og høre om hvordan sommeren er gået. Vel mødt. Tirsdag den 1. oktober 2019 Siri Hopland og Jon Aril Johannesen har inviteret os til et besøg i Sir gamle skole. Her vil der blive vist en fotoudstilling af Søren Langkjær. Han vil fortælle om sine fotografier og hvilke livssyn der gemmer sig i hans billeder. Derefter drikker vi kaffe i gymnastiksalen og kigger os omkring. Vi ses til en hyggelig eftermiddag i Sir gamle skole. VEL MØDT TIL EN SPÆNDENDE SÆSON! Har du brug for en kørelejlighed, så ring til Bestyrelsen: Formand Grethe Gade, tlf. 9746 4006 Herdis Nielsen, tlf. 9743 2350 Margrethe Andersen, tlf. 9783 6257 Inga Lind, tlf. 9742 9120 Erik Bukbjerg Møller, tlf. 2011 6310, rep. Fra Sir Menighedsråd Suppleant Inger Markussen, tlf. 9743 2042 Forretningsordfører P.H. Gade

g 17


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Juni - Juli - August 2019

NAUR OG SIR SOGNE

ORGANIST-AFLØSER STOPPER Birgitte Hviid har besluttet at stoppe som fast afløser i begge kirker for organist Inge Pedersen. Birgitte Hviid, der er 68 år, blev ansat som organist ved Sir og Naur kirker i 2007. Efter otte år valgte hun i 2015 at stoppe som organist, og i de sidste tre et halvt år har hun været fast afløser for organist Inge Pedersen. Birgitte Hviid fortsætter som afløser for kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen ved begge kirker. 2 GUDSTJENESTE ÆNDRINGER I AUGUST 4/8 - Naur Kirke kl. 08.30. Med efterfølgende kaffebord i kirkehuset. 11/8 - Friluftsgudstjeneste på Sir Lyngbjerg kl. 14.00 ! AFLYST SKOVAFTEN TIL PLANTAGERNE DEN 6. JUNI AFLYST !

FREMTIDENS LANDMAND I KIRKEHUSET – FOREDRAG DEN 28. AUGUST Onsdag den 28. august er der fyraftensgudstjeneste i Naur Kirke kl. 17.00 med spisning og foredrag i kirkehuset efterfølgende. Foredragsholder er godsejer Kristian Lundgaard Karlshøj fra Ausumgård, hvor han arbejder med økologisk planteproduktion, vindmøller, biogas og insektproduktion. Kristian Lundgaard Karlshøj blev i november i fjor udnævnt til fremtidens landmand i bæredygtighed, fordi han på Ausumgård kombinerer hensynet til miljø, samfund og økonomi med en bedrift, der hænger sammen. Det hører med til historien, at kirkene i Sir og Naur i perioden 1759 til 1912 var ejet af Jermiin-slægten på Ausumgård. Og næsten al jord i Naur og Sir sogne hørte i en længere periode under Ausumgård 18


Maj - trækning (3 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

8 109 118 666 507 667 522 64 25 418 654 293 345 71 182 690 268 270 329 219 68 278 127 658 574 501 238 443 143 28

Østergaard Bodil Thomsen Kim Mikkelsen Svend Støvring Knud Bjerre Knud Erik Degn Berthelsen Sara B. Olsen Sigrid Jensen Frode Riber Ruben Christiansen Tonny Sørensen Kristensen Fam. Røjkjær John Christensen Herdis Nielsen Olesen Lea og Lukas Sørensen Jørgen Krog John Christensen Klaus Godtkjær Akela & Claus Inga Jensen Ove Kjærgaard Karsten Møller Svend Støvring Lucia Raunsbæk Frits & Lone Jensen Asger Kvist Fam. Christensen

Linde Allé 11 Godrimvej 8 Godrimvej 2 Falsigvej 13 Falsigvej 1 Falsigvej 14 Krp. 156 Krp. 10 Krp. 4 Krp. 36 Havbakken 6 Vilhelmsborgvej 21 Krp. 160 Krp. 30 Gedmosevej 1A Krp. 200 Krp. 186 Krp. 184 Torpvej 1 Gedmosevej 1A Krp. 1 Krp. 154 Krp. 27 Krp. 16 Godrimvej 4 Falsigvej 13 Krp. 50 Torpvej 2 Dalbjergvej 4 Vembvej 15

Præmier vil være delt ud inden 1. juni (enten fysisk eller via mobilepay)

g 19


juni - trækning (4 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

655 30 635 35 610 55 339 311 567 452 611 491 606 219 659 69 318 333 323 587 605 461 266 367 70 533 376 160 410 537

Per Lupus Ejvind & Jytte Hansen Inger & Kaj Olesen John Christensen Thomas Buhl Peter Støvring Emil M. Bertelsen Fam. Skovsted Jørgen Jacobsen Frits & Lone Jensen Kasper R. Petersen Astrid Nielsen Nikolaj Bertelsen John Christensen Ove Kjærgaard Thomas Olsen Knud Bjerre Nichlas Buhl Kristian Johnsen Anette & Martin Gade P.H. Bertelsen Morten & Simone Justesen Svend Støvring Fam. Kristensen Emil & Mads Laursen Jens Mikkelsen Fam. Olsen Thomas Olsen Fam. Bovard

Skivevej 75 Naurvej 37 Vilhelmsborgvej 7 Gedmosevej 1A Torpvej 15 Falsigvej 10 Hørning Gedmosevej 4 Godrimvej 3 Torpvej 2 Torpvej 13 Sirvej 43 København Gedmosevej 1A Krp. 16 Krp. 18 Falsigvej 1 Torpvej 15 Torpvej 5 Falsigvej 4 Krp. 52 Holmgårdvej 6 Krp. 66 Falsigvej 13 Krp. 23 Krp. 74 Falsigvej 6 Torpvej 6 Krp. 18 Krp. 76

Præmier vil være delt ud inden 1. juni (enten fysisk eller via mobilepay)

20


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 21


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 22


2014

23


Garant Holstebro

brich tÌpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro ¡ 97 42 02 99 holstebro@garant.nu ¡ www.garant.nu

24 28

29


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangerer ...og gøre dem uforglemmelige.

Naur Sir Sognegård

Naur Sir Sognegård Hans 60565478

lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 25


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand ogWebmaster Webmaster Formand og Bo Jensen Bo Jensen tlf. 2165 9139 9139 tlf. 2165 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Borgerforeningens Villadsen AnjaAnja Villadsen tlf. 4140 4140 01180118 bestyrelse tlf. ak24122@gmail.com ak24122@gmail.com Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

Næstformand Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F.Jacobsen Jacobsen Kirsten F. Bo Jensen 2175 6022 tlf.Formand 2175 og 6022 Webmaster tlf. f_o_n_e_s@post.tele.dk Bo 2165 Jensen 9139 f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær Sekretær&&Kasserer Kasserer Næstformand Karin H. Næstformand Karin H. Østergaard Østergaard Kirsten F. Jacobsen tlf. 2227 2610 tlf. 2610 Kirsten F. Jacobsen tlf.2227 2175 6022

karinhaxen@gmail.com

f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022

Sekretær & Kasserer f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Betalingsoplysninger

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Flemming Ørnskov Anja Villadsen tlf. tlf. 2275 35423542 2275 Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Anja Villadsen rf.ornskov@gmail.com rf.ornskov@gmail.com tlf. 4140 0118

ak24122@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk rf.ornskov@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Bestyrelsesmedlem Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107

Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247 0402

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 kr. 200,00 Kontingent årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 0001477769 Konto nr. 7600 0001477769

Konto nr. 7600 0001477769

FI-kreditor/giro: 73 +84873896 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

Betalingsoplysninger

Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

26

Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542

tlf. 2275 3542

Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Helle Olesen Flemming Ørnskov tlf. tlf. 2216 31073107 2216

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. 30 26 04 74 Mail: braagaard@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. 97 43 22 66 Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. 97 43 24 43 Mail: peterfys@gmail.com Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk

97 43 22 40

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

97 43 20 13

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk

42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

HÅNDBOLD FORMAND Daniel Bundgaard, Langelinie 17, st. -4, Ho. 28 11 97 04 Mail: daniel-bundgaard@hotmail.com KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. 29 25 72 21 Mail: dorte@krusemarslev.dk Haludvalg Formand Brian Bjørn Hansen, mail: brianbjørn@me.com 23 25 03 32 Bestyrer Lene Toft, mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk 25 43 22 77 STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: Mail: imj55@live.dk.

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

27


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

28

Profile for Naur-Sir Posten

Naur-Sir Posten 06.2019  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Naur-Sir Posten 06.2019  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Advertisement