Naur-Sir Posten 05.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Maj

2021

Nyt fra borgerforeningen Nu må vi mere – der er lys forude - vi kan begynde at afholde de annoncerede arrangementer – vær opmærksom på, at der kan være ændrede datoer.

Torsdag, den 3/6

Generalforsamling med fællesspisning

Torsdag, den 17/6

Ølsmagning og håndbryg

Onsdag, den 23/6

Sankt Hans med fællesspisning

Lørdag, den 21/8

Børnenes Dag

Sæt X i kalenderen

Se kirkebladet inde i bladet


Generalforsamling

annonce - krunderup auto

Der afholdes generalforsamling i NSK mandag den 17. maj 2021 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 13. maj 2021.

2


Indhold Generalforsamling i NSK-------------------side Ølsmagning-----------------------------------side Generalforsamling--------------------------side Kirkebladet------------------------------------side

2 6 7 9

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Juni

25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2021

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 17. Juni mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf- sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt prisniveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby, når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr. person. Betaling foregår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 12 juni. Vi ses til en hyggelig aften.

6


Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Torsdag, den 03-06-2021. Der er fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Bo Jensen – ønsker genvalg Anja Villadsen – ønsker genvalg Karin Østergaard – ønsker ikke genvalg Kirsten Jacobsen - er ikke på valg, men ønsker at stoppe. Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden: Bo Jensen, Godrimvej 11, 7500 Holstebro, Tlf. 21659139 eller mail: bo140577@gmail.com senest den 26-05-2021.

7


HOLD DIN NÆSTE FEST I NAUR SIR SOGNEGÅRD Du kan leje og selv stå for festen. .....naur-sir-sognegaard.dk Vi leverer også gerne mad ud af huset. ....eller som de fleste gør, lad os stå for det hele, ALTSÅ et TOTAL ARRANGEMENT, .....hvor vi gør det hele, og i bare kan nyde festen. ....TOTALARRANGEMENT fra kr, 445 plus servering, MINIMUN 30 personer FREDAGS-SMØRREBRØD hver fredag indtil videre... (fiskefilet, dyrlægens natmad, hamberryg, æg og rejer, flæskesteg) 10 stk kun kr. 160 Afhentes fra kl 11 til kl 16. Bestilling på 28900435 gerne med en sms med antal og tidspunkt for afhentning. XXXXXX Ved større bestillinger kan det bestilles og leveres alle ugens dage. XXXXXXX Til orientering: fra 21 maj må vi være 50 personer fra 11 juni må vi være 100 personer samlet til fest, og pt med slut kl 23. Selvfølgelig med ALLE COVID-19 restriktioner. Kontakt os gerne for en snak om jeres næste fest. lonebrandtd@nielsen.mail.dk Lone 28900435 Hans 22981114 Naur Sir Sognegård Sirvej 3 Krunderup, Holstebro

8


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 5

KOM MAJ DU SØDE MILDE - VI LÆNGES EFTER VARME OG FÆLLESSKAB 1. Kom, maj, du søde, milde! gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj! hvor gerne igen i marken gå. 2. Om vintren kan man have så mangt et tidsfordriv; man kan i sneen trave, det er et lystigt liv; har leg af mange arter, især ved juletid, vel også kanefarter på landet hid og did. 3. Men når så lærken svinger sig op med muntert slag, og vi på engen springer, er det en anden sag! Men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå; thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå.

Anemoner i præstegårdshaven

4. Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj, o kom! at snart vi kan begynde på marken vor springom. Men frem for alt du mange violer tage med, og nattergalesange og kukkeren tag med!

Sådan lyder den nyeste udgave af Højskolesangbogen, 19. udgave, og det er med to flere vers, end vi er vant til. Versene er dog originale, de har bare ikke været med i mange år. LÆNGSLEN efter maj er slående, når der er vinter og søle - som sangen så rammende siger - og i skrivende stund er april så kold, at vi går mod den koldeste april i 35 år!! Når vi fejrer PINSE, er det forhåbentligt til dejlig varme, så vi kan sidde ude på terrassen til langt ud på natten - det er i al fald sket før! Det ville passe til det, Pinsen handler om, for Pinse handler om ÅND og FÆLLESSKAB - fælles ånd - fælles ånde - fælles åndedrag, som. f.eks. når vi synger sammen Med ønsket om en glædelig og varm Pinse 2021 sendes de bedste ønsker om fælles ånd Henrik præst


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Sæt kryds i kalenderen MORGENMAD OG MORGENSANG INDEN GUDSTJENESTEN søndag den 13. juni 2021 Fra kl. 08:30 er der rundstykker og kaffe til de morgenfriske i Naur-Sir Kirkehus - der vil være aktiviteter til børnene Organisten laver stemmeopvarmning på klaveret fra ca. 09:30. Kl. 10:00 er der gudstjeneste i Navr Kirke.

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19:00 Ida Jessen ”Kaptajnen og Ann Barbara”

Litteraturaften i Kirkehuset: tirsdag den 15. juni 2021 - Goethe ”Faust”, forlaget Wunderbuch, i oversættelse ved Ejler Nyhavn (”Faust” kan som forberedelse ses på Filmstriben.dk) Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.

Maj 2021

NAUR OG SIR SOGNE


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Sæt kryds i kalenderen NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS Vi må desværre aflyse alle planlagte møder i foråret. Vi vender stærkt tilbage efter sommerferien Mange hilsener Bestyrelsen

El Grecos «Pentecost» (Pinse) fra 1596.

Maj 2021

NAUR OG SIR SOGNE


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

02. maj 09. maj 13. maj 16. maj 23. maj 24. maj 30. maj 06. juni 13. juni 20. juni 23. juni 27. juni

Maj 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

4. s.e. Påske 5. s.e. Påske Kristi Himmelfart 6. s.e. Påske Pinsedag 2. Pinsedag Trinitatis Søndag 1. s.e. Trinitatis 2. s.e. Trinitatis 3. s.e. Trinitatis Sankt Hans Aften 4. s.e. Trinitatis

Sir Kirke

 10:00  10:00 Erik L

09:00  10:00  10:00 (kaffe 08:30)

  10:00

ca. 20:30

10:00  10:00  10:30 10:00  10:00  10:00  

Fri / ferie / kursus: 15.-16. samt 25.-27. maj 2021

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk

Navr kirke Sognepræst Graver Henrik Guldbrandt Kjær Jytte Olesen Præstegårdsvej 2 tlf. 97 43 20 56 Naur naurkirke@pc.dk 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 Menighedsråd mobil: 2013 1243 Kenn N. Rasmussen E-mail: hgk@km.dk kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

16 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

17


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

18

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

97 43 22 66

AKTIVITETSKLUBBEN Formand

97 43 22 40

Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk

97 43 24 43

AMATØRTEATER Formand Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. 97 43 20 13 Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Kasserer Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. 42 42 03 45 Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Kontaktperson Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65 24 45 37 09

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


Bastrupgårdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.