Naur-Sir Posten 05.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Maj

2020

Kære Borgere i Naur, Sir og Krunderup OBS! ny dato til Byforskønnelsesdag og fællesspisning.

Fredag d. 15. maj kl. 16 -? ”Saml skrald” konkurrence for børnene. Hvem samler mest skrald i Naur, Sir, Alstrup og Krunderup? Præmie til vinderen i hvert område.

Vi skal male flagstang ved Sognegården. Vi skal plante sommerblomster Vi skal shine vores plantekasser op Vi skal hygge med familien og naboen Vi sørger for sække, blomster m.m. Medbring gerne redskaber og godt humør. Menu: Sandwich inkl. 1 vand eller 1 øl 25,- kr. Vi giver en is til dessert Tilmelding senest 12. maj på www.naur-sir.dk eller på Facebook Naur Sir Borgerforening.

Se kirkebladet indeikke i bladet Hvis forsamlingsforbuddet er ophævet pga. coronavirus aflyses arrangementet.


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 7 Arrangementer-------------------------------side 8 Kirkebladet------------------------------------side 9

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Juni

2020

25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


kommer spisningen til at foregå ved Kirkehuset i Naur og bål på marken hos Knud Bjerre. Nærmere information følger i juni udgaven af Naur Sir posten.

Sankt Hans onsdag 24 juni 2020 Menighedsrådene og Borgerforeningen arbejder på en plan for fantastisk aften. Planen er som

vi plejer, med helstegt pattegris, bål og båltaler og afslutning med en gudstjeneste. I år Sankt Hans onsdag 24 juni 2020

kommer spisningen til at foregå ved Kirkehuset i Naur og bål på marken hos Knud Bjerre. Nærmere information følger i juni udgaven af Naur Sir posten.

Menighedsrådene og Borgerforeningen arbejder på en plan for fantastisk aften. Planen er som vi plejer, med helstegt pattegris, bål og båltaler og afslutning med en gudstjeneste. I år kommer spisningen til at foregå ved Kirkehuset i Naur og bål på marken hos Knud Bjerre. Nærmere information følger i juni udgaven af Naur Sir posten.

Så blev der nyt liv i plantekasserne og det vil være rigtig dejligt, hvis der er nogen der vil vande dem lidt.

Så blev der nyt liv i plantekasserne og det vil være rigtig dejligt, hvis der erSå nogen derder vil vande dem lidt. blev nyt liv i plantekasserne og det vil være rigtig dejligt,

hvis der er nogen der vil vande dem lidt.

En stor tak til Lone, Viborgvejs Blomster, for blomster. Også tak til Marianne, der havde jord til afhentning.

En6stor tak til Lone, Viborgvejs Blomster, for blomster. Også tak til Marianne, der havde jord til afhentning.


Kære Borgere i Naur, Sir og Krunderup OBS! ny dato til Byforskønnelsesdag og fællesspisning.

Fredag d. 15. maj kl. 16 -? ”Saml skrald” konkurrence for børnene. Hvem samler mest skrald i Naur, Sir, Alstrup og Krunderup? Præmie til vinderen i hvert område.

Vi skal male flagstang ved Sognegården. Vi skal plante sommerblomster Vi skal shine vores plantekasser op Vi skal hygge med familien og naboen Vi sørger for sække, blomster m.m. Medbring gerne redskaber og godt humør. Menu: Sandwich inkl. 1 vand eller 1 øl 25,- kr. Vi giver en is til dessert Tilmelding senest 12. maj på www.naur-sir.dk eller på Facebook Naur Sir Borgerforening.

Hvis forsamlingsforbuddet ikke er ophævet pga. coronavirus aflyses arrangementet. Håber vi ses Naur-Sir Borgerforening

7


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2020 - Under forudsætning af, at forsamlinger er tilladt……… Onsdag den 6. maj kl. 17.30 Arbejdsaften i skoven Alle er velkomne til at give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Der er lidt at drikke og spise, når arbejdet er udført. Lørdag den 27. juni Udkantsrock Michael Sørensen er tovholder på dette arrangement. Lad os fylde skoven med sang og musik. Annonceres særskilt. August En sensommeraften i skoven – informationer følger Søndag den 23. august kl. 14.00 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Kjær Gudstjeneste i skovens dybe stille ro. Se nærmere i kirkebladet. Lørdag den 26. september kl. 10.30 Svampetur og frokost i skoven Efterårsoplevelse med at samle svampe og spise frokost sammen i skoven. Biolog og svampejæger Haris Nuhanovic guider os rundt i de spiselige svampe – og hvilke det er bedst at lade stå. Der er tilmelding til arrangementet. Lørdag den 3. oktober kl. 9.30 Arbejdsdag i skoven Alle er velkomne til at give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Der er lidt at drikke og spise, når arbejdet er udført. Lørdag den 14. november kl. 11.30 (kl. 10.00 i skoven) Generalforsamling Traditionen tro, starter vi generalforsamlingen med en rundtur i skoven kl. 10.00. Vi mødes på p-pladsen. Derefter er der generalforsamling kl. 11.30. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

8


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 5

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE MENIGHED

GLÆDELIG PÅSKE! Det vil jeg igen ønske jer, for Påsken varer helt frem til Pinse - 7 ugers fest for Herrens opstandelse - Jesu Kristi opstandelse, som også skal blive vores opstandelse! Det var ellers en meget underlig Påske i år. Nu havde jeg sådan glædet mig til en helt normal Påske, fordi jeg sidste år skulle fejre Påske på fregatten ”Niels Juel”. Det var også fint, men slet ikke som en rigtig Påske med menighed, englesang og klokkeklang i Navr og Sir Kirker. I stedet var vi adskilt i år - vi menighed - vi, der gerne vil være sammen om at fejre den store højtid. Som et lille plaster på såret ”mødtes” vi digitalt - på Facebook og Youtube/hjemmeside ikke kun i tekst og prædiken, men med levende billeder og mundtlig prædiken.

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Jeg kan se, at en del mennesker har set disse små film, og det er dejligt at vide, at der på denne måde måske er blevet udråbt lidt Påske for jer alligevel Fremover vil jeg lægge små film op til søn- og helligdagene - i al fald så længe, vi ikke kan mødes fysisk - men sandsynligvis også derefter. Jeg får god hjælp af min datter Sofie, som er noget mere hjemme i teknikken, end jeg! Jeg vil slutte med et Jesus-citat, der meget rammende siges til os i corona-tiderne: ”Frygt ikke, tro kun!” (Markus 5,36) Glædelig påske- og forårstid! ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sæt kryds i kalenderen

SOGNEUDFLUGT 2020 torsdag den 18. juni kl. 8-18 Årets sogneudflugt går til Thy, hvor vi bl.a. vil se Nationalpark Thy, Klitmøller, Thisted, Nørre Vorupør, Stenbjerg og Lodbjerg - med forbehold for mindre ændringer. Vi håber, turen kan blive til noget! Se på hjemmesiden www.naursirkirker.dk efter 10. maj eller juni kirkeblad.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

NAUR OG SIR SOGNE

KONFIRMATION I SIR KIRKE LØRDAG DEN 20. JUNI 2020 KL. 10:00

Årets planlagte konfirmation den 10. maj udsættes til lørdag den 20. juni 2020 kl. 10:00 i Sir Kirke. Listen over konfirmanderne kommer i juni måneds kirkeblad. OBS OBS - fra 2023 bliver Store Bededag ny konfirmationsdag for Naur og Sir sogne. Det er en fredag, så mon ikke I bliver glade for det?

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB Generalforsamlingen den 31. marts udskydes til senere på året. Udflugten tirsdag den 12. maj må desværre aflyses i år. I stedet afholdes ”Eli-turen” næste forår.

Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Sir MR, torsdag den 4. juni 2020, kl. 19-22. Fælles MR, onsdag den 10. juni 2020, kl. 19-22.

2020


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

17. maj 21. maj 24. maj 31. maj 01. juni 07. juni 14. juni 20. juni 21. juni 23. juni 28. juni

Navr Kirke

Maj

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

5. s. e. påske 08:30   Kristi Himmelfart 08:30 Mia W  6. s. e. påske 10:00 Mia W Pinsedag 10:30 09:00  2. pinsedag  10:30 Black Box  Trinitatis søndag 10:00  1. s. e. Trinitatis 10:00 Mia W  Konfirmation 10:00  2. s. e. Trinitatis 10:00 Sankt Hans 20:00 ca   3. s. e. Trinitatis 08:30

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 21.-24. maj 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

16 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

17


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand og Webmaster Bo Jensen Formand og Webmaster tlf. 2165 9139 Bo Jensen bo140577@gmail.com tlf. 2165 9139

Bestyrelsesmedlem

Anja Villadsen Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Villadsen ak24122@gmail.com bestyrelse Anja tlf. 4140 0118 Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

bo140577@gmail.com

Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F. Jacobsen Næstformand tlf. 2175 Bo Jensen Kirsten F.6022 Jacobsen og Webmaster f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf.Formand 2175 6022 tlf. Bo 2165 Jensen 9139

f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær & Kasserer Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard Næstformand Næstformand Karin H.F.Østergaard tlf. 2227 2610 Kirsten Jacobsen

Kirsten F. Jacobsen 2175 6022 tlf.tlf.2227 2610 karinhaxen@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022 Sekretær & Kasserer vestermark03@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Bestyrelsesmedlem tlf. 2275 3542 Anja Villadsen Flemming Ørnskov

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com tlf. 2275 3542 tlf. 4140 0118 Anja Villadsen tlf. 4140 0118 rf.ornskov@gmail.com ak24122@gmail.com ak24122@gmail.comBestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle tlf.Olesen 2216 3107 Flemming Ørnskov Ledig plads,Meld dig Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542 tlf. helleolesen@altiboxmail.dk 2216 3107 rf.ornskov@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 2275 3542

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247

Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

omkring betaling bibeholdes

Kontingent årligtpr. pr.husstand husstandkr.kr. 200,00 Kontingent årligt 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Konto nr. nr. 0001477769 Konto 7600 0001477769 Konto nr.7600 7600 0001477769 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 FI-kreditor/giro: 73+84873896 +84873896

Betalingsoplysninger Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

18

0402

Bestyrelsesmedlem tlf. olitoft@privat.dk 5247 0402

Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

tlf. XXXX XXXX

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107 Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Toft Flemming Ørnskov tlf. 5247 0402 tlf. 2275 3542 olitoft@privat.dk rf.ornskov@gmail.com


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALD UDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20