Page 1

PROGRAM (starttider) TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Kl. 10.00 U6 Drenge U10 Drenge U11 Piger Kl. 11.00 U11 Drenge Kl. 11.20 U9 Piger Kl. 11.30 U9 Drenge Kl. 12.00 U12 Drenge Kl. 14.00 Serie 6 Kl. 14.00 Serie 5

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Maj

2018

- der vil hele dagen være... Gratis kaffe Naur Sir Krunderup ...

Mulighed for at handle i Lenes kiosk på Stadion

Alle er velkomne - det bliver så SJOVT!

Lørdag d. 26. Maj fra kl. 10.00 til 18.00 PROGRAM (starttider) Kl. 10.00 U6 Drenge U10 Drenge U11 Piger Kl. 11.00 U11 Drenge Kl. 11.20 U9 Piger Kl. 11.30 U9 Drenge Kl. 12.00 U12 Drenge Kl. 14.00 Serie 6 Kl. 14.00 Serie 5 - der vil hele dagen være... Gratis kaffe Naur Sir Krunderup ...

Mulighed for at handle i Lenes kiosk på Stadion

SOGNEUDFLUGT Alle er velkomne - det bliver så SJOVT! TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 08:00-18:45

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen informerer------------side 4 Trækning---------------------------------------side 6 Fællesspisning--------------------------------side 11 Kirkebladet------------------------------------side 13 Sporbyggerlauget---------------------------side 17

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: Juni 2018 Sept. 2018 Okt. 2018 Nov. 2018 Dec. 2018

Indleveres senest: fredag den 18. maj fredag den 17. august fredag den 14. september fredag den 19. oktober fredag den 16. november

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2018 2018 2018 2018 2018

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Kære Borgere i Naur, Krunderup og Sir Vi bor et skønt sted. Det kan blive endnu skønnere. Holstebro kommune har givet tilsagn om en sum penge til byskønnelse, mod at vi selv planter m.m. - det har vi sagt ja tak til. Vi har brug for små og store hænder

Onsdag d. 9. maj kl. 17 -? Vi skal samle skrald Vi skal plante forårsløg Vi skal plante sommerblomster Vi skal så flerårige blomsterfrø Vi starter grillen og der vil mulighed for at købe pølser og kartoffelsalat. Hvis I har overskudsløg kan de medbringes eller afleveres ved Krunderupparken 152. Vi sørger for sække, blomster m.m. Medbring gerne redskaber og godt humør. Tilmelding senest 7. maj på www.naur-sir.dk eller på Facebook Naur Sir Borgerforening.

Vi ses Naur-Sir Husmoderforening og Borgerforening

4


5


Marts - trækning (1 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

199 525 2 248 219 318 666 125 349 262 402 39 66 584 30 376 106 505 71 385 491 77 305 567 333

Svend Støvring Fam. Olsen Fam. Bertelsen Alberte H. Jensen Thomas Neil Peter Støvring Inge Markussen Rita Jensen Justesen Bogø Susanne & Bjørvin Fam. Knudsen Dorte Fam. Jacobsen Ejvind & Jytte Hansen Frank Albjerg Ringgård Anna Støvring Nikoline Rod Fam. Lykke Aksel Jensen Klaus Fanø Peter Støvring Karsten Larsen Thomas Buhl

Falsigvej 13 Torpvej 6 Krp. 72 Krp. 122 Falsigvej 7 Falsigvej 10 Vembvej 23 Krp. 4 Krp. 66 Krp. 46 Krp. 136 Vembvej 11 Krp. 112 Lindtorpvej 9 Naurvej 37 Naurvej 2 Godrimvej 9 Falsigvej 10 Krp. 112 Naurvej 14 Sir Kirkevej 3 Krp. 114 Falsigvej 10 Sir Lyngbjergvej 1b Torpvej 15

Nye numre nedenfor trukket, da der enkelte der ikke var solgte 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

255 243 656 558 398

Hans Bjerre Damgaard Ib Lybech Dorte & Ole Kirsten Hilligsø Hans Sørensen

Havbakken 12 Havbakken 5 Sirvej 15 Naurvej 18 Naurvej 15

Præmier vil være delt ud inden 31. maj (enten fysisk eller via mobilepay)

6


April - trækning (2 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie 4. præmie

515 408 73 616 381 275 77 547 562 270 680 10 385 586 102 335 249 462 125 16 201 91 357 649 154 623 652 83 266 138

Svend Støvring Fam. Bjørn Hansen Rasmus Rod Dennis Bertelsen Birgitte & Svend Lucia Raunsbæk Klaus Fanø Bent & Jytte Jensen Mette Hansen Fam. Bøttern Svend Støvring Sigrid Jensen Fam. Lykke John Christensen Dagmar Thomsen Frits & Lone Jensen Inger & Kaj Olesen Liv Rita Jensen Olesen Asta Mikkelsen Marius Blæsbjerg Bogø K. Nielsen Pia & Brian Nielsen Henriette Østergård Niels Povlsen Kirsten Hilligsø Justesen Fam. Kielsgård

Falsigvej 13 Krp. 140 Krp. 112 Elme Allé 10 Naurvej 30 Krp. 50 Krp. 114 Vilhelmsborgvej 17 Godrimvej 6 Krp. 68 Falsigvej 13 Krp. 4 Naurvej 14 Gedmosevej 1A Godrimvej 7 Torpvej 2 Vilhelmsborgvej 7 Sirvej 15 Krp. 4 Krp. 186 Falsigvej 6 Naurvej 9 Krp. 46 Sirvej 11 Dalbjergvej 2 Gilborgvej 2 Skovholt 11 Naurvej 18 Krp. 66 Sir Kirkevej 6

Præmier vil være delt ud inden 31. maj (enten fysisk eller via mobilepay)

7


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 888


Lørdag d. 26. Maj fra kl. 10.00 til 18.00 PROGRAM (starttider) Kl. 10.00 U6 Drenge U10 Drenge U11 Piger Kl. 11.00 U11 Drenge Kl. 11.20 U9 Piger Kl. 11.30 U9 Drenge Kl. 12.00 U12 Drenge Kl. 14.00 Serie 6 Kl. 14.00 Serie 5 - der vil hele dagen være... Gratis kaffe Naur Sir Krunderup ...

Mulighed for at handle i Lenes kiosk på Stadion

Alle er velkomne - det bliver så SJOVT!

9


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2018… Torsdag den 24. maj kl. 1830 Arbejdsaften i skoven Alle er velkomne til at komme og give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse og mange andre ting. Lørdag den 26. maj Indvielse af MTB banen i skoven. Annonceres særskilt. Lørdag den 9. juni Udkantsrock Michael Sørensen og borgerforeningen er tovholder på dette arrangement. Annonceres særskilt. Søndag den 10. juni 2017 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Lørdag den 23. juni kl. 18 Sct. Hans aften i skoven Borgerforeningen arrangerer årets Sct. Hans aften. Annonceres særskilt senere. Søndag den 26. august 2017 kl. 14 Høstmøde Se særskilt information herom senere. Lørdag den 29. september 2017 kl. 1030 Svampetur og frokost i skoven Efterårsoplevelsen med at samle svampe og sammen spise frokost i skoven. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

10


PRÆSENTERER FÆLLESSPISNINGER Torsdag den 3. maj Spisning i Naur-Sir Sognegård med musikalsk underholdning Lørdag den 23. juni Spisning i Sir-lyngbjerg Plantage Vi fejrer Sct. Hans Torsdag den 6. september Spisning i Naur-Sir Sognegård Torsdag den 4. oktober Spisning i Naur-Sir Sognegård Lørdag den 10. november Fest og spisning i Naur-Sir Sognegård Mortensaften Torsdag den 6. december Spisning i Naur-Sir Sognegård Vi ønsker hinanden Glædelig Jul Vi spiser kl. 18 og er færdige ca. kl. 19.30 Tilmelding på www.naur-sir.dk eller vores Facebookside Naur-Sir Borgerforening senest 2 dage før arrangementet. Kom til hyggeligt samvær med din nabo og andet godtfolk fra sognet. Vi ses

11


Forårsfesten Festudvalget vil gerne sige tak for god opbakning til forårsfesten. Fredag aften var der ca. 100 personer, som havde en hyggelig og sjov aften med Revy. Lørdag aften mødte 164 feststemte NSK borgere op til fest i hallen med Revy. Stor tak til revyholdet for igen at leverer en fantastisk og morsom revy, og stor tak til alle de frivillige. Uden alle de frivillige kan det ikke lade sig gøre  Hele arrangementet gav et overskud på ca. kr. 30.000,00, hvilket blev generet grundet jeres utrolige gode aktivitet i baren lørdag aften og jeres støtte ved køb af lotteri.En god støtte til vores alles NSK Idrætsforening. Der er uafhentede gevinster på følgende numre:

16, 38, 532, 623, 641, 702, 763 De kan afhentes ifølge aftale med Pia Bennedsgaard, tlf.: 22292379

Festudvalget Kenn, Pia og Tinne

12


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

2018

NAUR OG SIR SOGNE 54. ÅRGANG NR. 5

KONFIRMATION - EN VELSIGNELSE! GÅ DA FRIT ENHVER TIL SIT OG STOLE PÅ GUDS NÅDE! Disse salmelinjer lyder ved alle konfirmationer i Navr og Sir Kirker, for det er meget kort fortalt, hvad kristendom drejer sig om. Salmeverset er fra salmen ”Morgenstund har guld i mund”, som de fleste kender og holder af - og derfor skal konfirmanderne naturligvis også have denne arv med i bagagen. Det er nummer 752 i salmebogen. Konfirmationen er ikke et sakramente, sådan som dåb og nadver er sakramenter, altså hellige handlinger, hvor Gud i særlig grad har lovet at være til stede. Men derfor kan konfirmationen godt være vigtig - ligesom vielsen og begravelsen og ordinationen af præsterne osv, osv. Disse handlinger er heller ikke længere sakramenter - ikke efter Reformationen - men de er stadig gode og fornuftige velsignelseshandlinger. Konfirmation kommer af det latinske ord confirmere, at bekræfte - men det er ikke konfirmanden, der bekræfter sin tro i konfirmationen - det er konfirmanden, der bekræftes i Guds kærlighed. Dvs. det er Gud, der bekræfter sin tro på konfirmanden - ikke omvendt! Med denne forståelse falder alle krav om at have den ”rigtige” tro bort fra konfirmandens smalle skuldre - for heller ikke konfirmanden kan selv stå som garant for forholdet til Vorherre - det kan kun Vorherre selv! Sådan gælder det os alle - alle kristne - alle døbte: at Gud tror på os - at Gud giver os tryghed og tillid, så vi ikke skal fortvivle i jagten på den perfekte tro. Vi må hver især tro, som vi nu kan og har evner til - vi må længes efter Guds anerkendelse på den måde, der nu er blevet vores måde at hige efter kærlighed på resten sørger Vorherre for! Glædelig konfirmation til alle de kommende konfirmander! Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

13 13 13

13 13


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

2018

NAUR OG SIR SOGNE

KONFIRMANDER 2018 Navr Kirke den 13. maj kl 10:00 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Jasmin Hornshøj Jensen, Silje Johansen, Sanne Lindegaard Kjeldsteen, Ida Østergaard Kundakci, Naja Rabis Poulsen, Isabell Anne Toft, Emma Ørnskov, Marc Toftgaard Bak, Hjalte Oppegaard Fink, Jeppe van der Spoel Gade, Nikolai Weis Borum Jensen, Viktor Nielsen, Noah Klinge Skræddergaard, Klaus Sonnichsen Slyk, Peter Østergaard-Jensen,

Krunderupparken 122 , 7500 Holstebro Krunderupparken 174 , 7500 Holstebro Naurvej 28 , 7500 Holstebro Krattet 24 , 7500 Holstebro Sirvej 19 , 7500 Holstebro Krunderupparken 118 , 7500 Holstebro Krunderupparken 126 , 7500 Holstebro Sirvej 13 , 7500 Holstebro Naurvej 51 , 7500 Holstebro Falsigvej 4 , 7500 Holstebro Valmuevej 2 , 7500 Holstebro Krunderupparken 19 , 7500 Holstebro Heimdalsparken 40,2 th , 7500 Holstebro Ravnsbjergvej 3, 7600 Struer Gilborgvej 2 , 7500 Holstebro

Måbjerg Kirke den 10. maj Noah Hausted Fredberg,

Naurvej 33, Naur

Sæt kryds i kalenderen

VADEHAVSCENTERET

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 14 08:00-18:45

KLÆGAGER VED BALLUM, DEN GAMLE DIGEGREVES GÅRD


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Maj

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Velkommen til årets sogneudflugt for alle interesserede. I år går turen sydpå, til Vadehavscenteret, Klægager ved Ballum (Danmarks smukkeste bondegård) samt Rømø. Prisen er kr. 250,- alt inklusive (undtagen drikkevarer til frokost). Programmet er - med forbehold for ændringer: 08:00 afgang fra Sir Lyngbjerg Centeret 09:15 kaffe ved Nymindegab 11:15 Vadehavscenteret 12:45 Frokost på Klægager - med indlagt fortælling om stedet 14:45 Rundtur på Rømø 15:30 Kaffe på Kommandørgården, Rømø 18:45 Hjemkomst til Sir Lyngbjerg Centeret. Tilmelding til sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær på 2013 1243 eller hgk@km.dk

FYRAFTENSGUDSTJENESTE og FOREDRAG OM RUSSISK KULTUR MED TANYA KRISTENSEN tIrsdag den 15. maj kl. 17:00 I SIR KIRKE Efter spisning er der foredrag ved organist i Mejdal Kirke, Tanya Kristensen, som særligt er kendt for at være korleder af Naur-Sir Voksenkor. Tanya vil fortælle om sit hjemland, Rusland, og alle dets fortræffeligheder. Vi trænger til at høre positive historier om denne store nation!

SKOVTUR DEN 23. MAJ KL. 17:00 MED SKOVFOGED JANUS PEDERSEN HEDEDANMARK

15

Onsdag den 23. maj 2018 er der udflugt til Præsteembedets skovarealer på Vembvej, Falsigvej og Præstegårdsvej - i alt 33ha. Vores vejleder er skovfoged Janus Pedersen fra HedeDanmark, som står for den daglige drift af skovene. Efter rundvisningen er der en lettere forplejning i Naur-Sir Kirkehus. Vi mødes kl. 17:00 ved Naur-Sir Kirkehus. Vel mødt til en dejlig naturoplevelse.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

06. maj 10. maj 13. maj 15. maj 20. maj 21. maj 27. maj 03. juni 10. juni 17. juni 24. juni 01. juli

Maj

Navr Kirke

5. s. e. Påske Kristi Himmelfartsdag Konfirmation Fyraften med Tanya Pinsedag 2. Pinsedag Trinitatis søndag 1. s. e. Trinitatis 2. s. e. Trinitatis 3. s. e. Trinitatis 4. s. e. Trinitatis 5. s. e. Trinitatis

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

09:00 Niels Arne C ←  10:00 10:00 ←  17:00 m foredrag 10:30 09:00 Black Box Holstebro kl. 10:30←  10:00 10:00 ← Sir Lyngbjerg kl. 14:00 ← 10:00 Søren N ←  10:00 10:00 ←

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 5.-6. maj samt 28. maj-2. juni 2018

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Afløsere Erik Ladegaard (kbf) T 2445 4483 elad@km.dk

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Niels Arne Christensen Mia Malene Wriedt T 2424 9786 T 2168 7836 nac@km.dk mimw@km.dk Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Sir-Lyngbjerg MTB spor

Sir-Lyngbjerg Plantage og Sir-Lyngbjerg Sporbyggerlaug har fornøjelsen at indbyde alle interesserede til officiel åbning af Sir-Lyngbjerg MTB spor

Lørdag, den 26. maj 2018 kl. 10:00 – 15:00

Programmet vil bl.a. indeholde klipning af det røde bånd, taler, demodag ved Cykel-Mads. Her har alle mulighed for gratis at afprøve fede MTB-cykler på sporet. Der vil også være mulighed for at købe lidt til ganen. MTB sporet har været under opbygning i ca. et års tid. Sporet er udelukkende bygget af frivillige kræfter. Projektet er støttet økonomisk af Holstebro Kommune, LAG Holstebro/Struer og Nordeafonden. Allerede nu er sporets første sløjfe taget ibrug, og høster stor ros og anerkendelse fra nær og fjern. MTB sporet må bruges af alle, og det er ganske gratis. Sporet henvender sig primært til letøvede og opefter. Sir-Lyngbjerg Sporbyggerlaug vil løbende udvikle sporet – ligesom vi vil arbejde for, på sigt, at få i alt 5 km MTB spor i lokalområdet. Vi håber, at alle interesserede vil komme i Sir-Lyngbjerg Plantage d. 26. maj 2018 og fejre denne store dag med os.

Med venlig hilsen Allan Madsen Ansvarlig, Sir-Lyngbjerg Sporbyggerlaug.

g 17


NAUR SIR BORGERFORENING INFORMERER Vi jubler i Borgerforeningen. Ved årets generalforsamling meldte Kirsten Jacobsen sig til bestyrelsen og efterfølgende har Ole Toft og Flemming Ørnskov meldt sig under fanerne. Det er fantastisk, nye kræfter, nye ideer. Det er dejligt med en fuldtallig bestyrelse. Glæd jer, vi har masser af arrangementer og projekter i støbeskeen for 2018. Vi har fået tilsagn fra Holstebro Kommune på op til kr. 5.000,00 til byforskønnelse og grønne glæder. Vores aktive Husmoderforening har grebet bolden og har planer om en ”BYFORSKØNNELSESDAG”. Det bliver i maj, så hold øje med vores Facebookside og opslag i hallen. Sir Lyngbjerg MTB Spor har officiel åbning den 26. maj kl. 10 – 16. Her vil Borgerforeningen også være tilstede med en bod, hvor vi sælger lidt til ganen og til maven. Vi samarbejder med Lone og Hans fra Sognegården. Traditionen tro holder vi Sct. Hans i Sir-Lyngbjerg lørdag, den 23. juni kl. 18:00 med helstegt pattegris (lokal), kold kartoffelsalat og grønt. Prisen for spisning bliver kr. 75,00. Børn under 15 år spiser gratis. Drikkevarer kan også købes. Sct. Hans vil byde på en spændende konkurrence (med gode præmier) for børnene, båltale og friluftsgudstjeneste efter bålet. Sæt ”X” i kalenderen – HUSK at invitere familie, venner og naboer med. Til fællesspisningen den 3. maj, vil der blive trukket lod blandt aftenens fremmødte medlemmer af Borgerforeningen, om et gavekort til en valgfri fællesspisning for hele husstanden.

g

18


En gruppe borgere (med Lise Bue som tovholder) har ytret ønske om, at der bliver skabt fokus på nye tilflyttere. Gruppen ønsker at skaffe kontakt mellem de nye borgere og foreningerne, samt fortælle den gode historie om området. Vi bakker selvfølgelig op om initiativet og tager imod den store hjælp med kyshånd. Folder, til udlevering, om vore aktiviteter/foreninger er under udfærdigelse. Der arbejdes også på at arrangere ”BØRNENES DAG”.Vi forestiller os, at det bliver en dag i august med sjove aktiviteter og konkurrencer ved Sir Lyngbjergcentret. Dagen afsluttes med fællesspisning og banko for børnene i Sognegården. Yderligere informationer følger. I marts var vi forbi jeres postkasse med en lille hilsen omkring to arrangementer og en”reminder” om betaling af medlemskab. Det har vi fået meget positiv feedback på, og har nu 106 husstande som medlemmer. - MEN vi er knap 400 husstande, og vi vil da gerne have alle med. Brug Borgerforeningen og alle vore arrangementer for kun kr. 150,00 pr. husstand pr. år – det er da billigt. Betalingen kan stadig nåes på MobilePay 68459 eller konto nr. 7600 1477769 (påfør gerne adresse). Følg med her i bladet, www.naur-sir.dk eller på vor Facebook-side: Naur Sir Borgerforening. Med venlig hilsen Naur-Sir Borgerforening

19


"Påskelam i Naur-SirBorgerforening ”Påskelam” i Naur-Sir Borgerforening

Borgerforeningen og Menighedsrådene bød på fællesspisning Skærtorsdag i Sognegården. Efterogen hyggelig gudstjeneste med sang i Sir Kirke valgte Borgerforeningen Menighedsrådene bød på fællesspisning Skærtorsdag i ca. 100 veloplagte borgere at hyggelig deltage gudstjeneste i fællesspisningen i Sognegården. Sognegården. Efter en med sang i Sir Kirke valgte ca. 100 veloplagte borgere at deltage i fællesspisningen i Sognegården. Lone og Hans serverede et utroligt velsmagende lam med flødekartofler. ViLone havde en konkurrence, hvor børnene tegnede påskelam. Her fik vi mange og Hans serverede et utroligt velsmagende lam med flødekartofler. flotte tegninger, og tre blev præmieret med et kæmpe påskeæg. Vi havde en konkurrence, hvor børnene tegnede påskelam. Her fik vi mange flotte tegninger, og tre blev præmieret med et kæmpe påskeæg.

VI SES TIL FÆLLESSPISNING I MAJ

20


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 21


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 22


2014

23


Garant Holstebro

brich tÌpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro ¡ 97 42 02 99 holstebro@garant.nu ¡ www.garant.nu

24 28

29


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangerer ...og gøre dem uforglemmelige.

Naur Sir Sognegård

Naur Sir Sognegård Hans 60565478

lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 25


Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 12-2017

Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem bestyrelse

Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 11-2017

Formand Michael R. Sørensen Ejvind Hansen Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 12-2017 michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Formand Bestyrelsesmedlem Formand Michael R. Sørensen Bestyrelsesmedlem Ejvind Hansen Michael R. Sørensen Ejvind Hansen tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 Bestyrelsesmedlem michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk michael.r.soerensen.skolekom.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Bo Jensen tel. 2165 9139 d Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Bestyrelsesmedlem R. Sørensen Ejvind Hansen Bestyrelsesmedlem Bo Jensen Jensen 3 2464 / 5151 1362 tel.2165 9743 2368Bo / 2424 9768 tel. 9139 tel. 2165 9139 .r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk bo140577@gmail.com Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Karin H. Østergaard Helle Olesen Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Karin H. Østergaard Helle Olesen Bestyrelsesmedlem karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Bo Jensen karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Karin H. Østergaard Helle Olesen tel. 2165 9139 tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 bo140577@gmail.com Betalingsoplysninger karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Betalingsoplysninger

Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 2233 1099 r og sekretær Bestyrelsesmedlem Betalingsoplysninger Konto nr. 7600 0001477769 Helle Giro: 73 +84873896 nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Østergaard Konto Olesen Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 7 2610 tel. 2216 3107 xen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Konto nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Betalingsoplysninger Kontingent årligt kr. 150,00

MobilePay: 68459

Konto nr. 7600 0001477769

Giro: 73 +84873896

26


HOVEDFORENINGEN FORMAND Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. Mail: braagaard@privat.dk KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Tut Steffensen, Hartmannsvej 25, Ho. Mail: Tut.stef@gmail.com KASSERER Mette FetherstonhaughDalbjergvej 4 Ho. Mail: mettegf@yahoo.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Daniel Bundgaard, Langelinie 17, st. -4, Ho. Mail: daniel-bundgaard@hotmail.com KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk

30 26 04 74 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 22 40 97 43 20 13 42 42 03 45 53 57 26 53 28 83 5277 97 43 29 22 28 18 84 25 28 11 97 04 97 43 22 27

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: ebj@mail.dk

97 43 20 65 97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

27


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

28

Naur-Sir Posten 05.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Naur-Sir Posten 05.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Advertisement