Naur-Sir Posten 04.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

April

2021

Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 17. Juni mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf- sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt prisniveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby, når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr. person. Betaling foregår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 12 juni. Vi ses til en hyggelig aften.

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 6 - 7 Kirkebladet------------------------------------side 9

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Maj Juni

26. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2021 2021

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 17. Juni mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf- sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt prisniveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby, når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr. person. Betaling foregår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 12 juni. Vi ses til en hyggelig aften.

6


”de vakse seniordamer” Mandag d. 8 marts (kvindernes kampdag) ”de vakse seniordamer” Mandag 8 marts (kvindernes kampdag) Efter end.lang nedlukning af vores indendørs gymnastik, startede ”deaf vakse seniordamer” Efter end.lang nedlukning vores indendørs op igen, Mandag 8 marts (kvindernes kampdag) denne gang udendørs medseniordamer” skoven som ramme. gymnastik, startede ”deog vakse op igen, Naur Sir Borgerforening Efter en lang af med voresskoven indendørs denne gangnedlukning udendørs og som ramme. Fantastisk at få rørt lemmerne og høre fuglesang gymnastik, ”de vakse seniordamer” op igen, samtidig.startede Dejligt at Inger Margrethe tog dette Fantastisk at få rørt lemmerne og høre fuglesang denne gang og udendørs og med skoven som ramme. initiativ, at såatmange bakker op.Sir Afholdelse af generalforsamling 2021 i Naur Borgerforening, samtidig. Dejligt Inger Margrethe tog dette udskydes endnu en gang – reserver den 3. juni 2021. Fantastisk lemmerne og op. høre fuglesang initiativ, at ogfå atrørt så mange bakker Tjek Facebook og Naur-Sir´s samtidig. Dejligt at Inger hjemmeside. Margrethe tog dette initiativ, og at så mange bakker op.

Naur Borgerforening NaurSir Sir Borgerforening Naur Sir Borgerforening

Afholdelse af generalforsamling 2021 i Naur Sir Borgerforening, udskydes endnu en gang – reserver den 3. juni 2021.

Afholdelse af generalforsamling 2021 i Naur Sir Borgerforening, Tjek Facebook og Naur-Sir´s hjemmeside. udskydes endnu en gang – reserver den 3. juni 2021. Afholdelse af generalforsamling 2021 i Naur Sir Borgerforening, udskydes en gang – reserverhjemmeside. den 3. juni 2021. Tjekendnu Facebook og Naur-Sir´s Tjek Facebook og Naur-Sir´s hjemmeside.

Borgerforeningen ønsker alle en rigtig god påske. Borgerforeningen ønsker alle en rigtig god påske.

7


Navr-Sir Kommune i starten af 1900-tallet

Navr-Sir Kommune -

-

i starten af 1900-tallet

består af Navr og Sir Sogne.

Navr Sogn omgives og Maabjerg Sogne, Ulfborg Herred, Bure består af Navr og af SirSir Sogne. og Aspe Sogne samt Vejrum Sogn.

Navr Sogn omgives af Sir og Maabjerg Sogne, Ulfborg Herred, Bure Sir Sogn omgives af Navr, Maabjerg, Hjerm og Vejrum Sogne. og Aspe Sogne samt Vejrum Sogn. I Navr Sogn findes Byerne: Navr Stationsby med Kirke, Præstegaard

Sir Sogn omgives af Navr, Maabjerg, Hjerm og Vejrum Sogne. og Missionshus, Købmandshandel, Vandmølle og Jernbanestation,

Falsig, Vognstrup, Krunderup med Skole, I Navr SognBlodmose, findes Byerne: NavrAlstrup, Stationsby med Kirke, Præstegaard Kærgaarde, Gade med Skole, samt en Del gaarde og Huse. og Missionshus, Købmandshandel, Vandmølle og Jernbanestation, Falsig, Alstrup, Krunderup med Skole, I SirBlodmose, Sogn findesVognstrup, Byen Sir med Kirke, Skole, Forsamlingshus og Købmandshandel samt en Samling Gaarde og Huse. Kærgaarde, Gade med Skole, samt en Del gaarde og Huse. Navr Sogn harByen Tingsted i Holstebro og hører under Holstebroog RetsI Sir Sogn findes Sir med Kirke, Skole, Forsamlingshus og Politikreds, Holstebro Amtstuedistrikt, Købmandshandel samt en Samling GaardeHolstebro og Huse. Lægekreds,

Lemvig Skattekreds, Holstebro Vurderingskreds, Amtets 3. 3. Forligskreds ogog 5. Udskrivningskreds´ 175. Lægd. NavrFolketingskreds, Sogn har Tingsted i Holstebro hører under Holstebro Rets-

og Politikreds, Amtstuedistrikt, Lægekreds, Sir Sogn harHolstebro Tingsted i Holstebro og hørerHolstebro under de Kredse som Lemvig Skattekreds, Holstebro Vurderingskreds, Amtets 3. Hovedsognet, samt 5. Udskrivnings´ 181. Lægd. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 5. Udskrivningskreds´ 175. Lægd. Sir Sogn har Tingsted i Holstebro og hører under de Kredse som Skolerne.: I Kommunen findes 3 Skoler, og Lærerkræfterne er: Hovedsognet, samt 5. Udskrivnings´ 181. Lægd.

Førstelærer A. R. Lavrsen, Krunderupskole, Førstelærer Chr. Jensen og Forskolelærerinde F. Jensen Gadegaard ved Gade Skole og Førstelærer H. C. Pedersen og Lærerinde M. Bollerup ved Sir Skole.

Skolerne.: I Kommunen findes 3 Skoler, og Lærerkræfterne er: Førstelærer A. R. Lavrsen, Krunderupskole, Førstelærer Chr. Jensen og Forskolelærerinde F. Jensen Gadegaard ved Gade Skole og Førstelærer H. C. Pedersen og Lærerinde M. Bollerup ved Sir Skole. Kilde: ”Danske Byer og Sogne”, Ringkøbing Amt, Hæfte 7 Venligst udlånt af Kristian Borup.

8

Kilde: ”Danske Byer og Sogne”, Ringkøbing Amt, Hæfte 7


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 4

PÅSKE ER ALTID PÅ TRODS Sidste år, påsken 2020, var en tid i vildrede. Dengang vidste vi meget lidt om coronavirus, og alle var meget nervøse og mere eller mindre bange for, hvad der egentlig var på spil. Af samme grund var alt lukket ned - også kirkerne. For første gang NOGENSINDE i kirkens historie, var kirkerne lukket helt ned for gudstjeneste - også i den helligste højtid af alle, PÅSKEN! I denne påske er vi ved at have fået optimismen tilbage - vaccinerne flyder i en lind strøm og lover os en sommer med selskab og glade fester - i de mindste Piero della Francesca, Jesu opstandelse, udendørs på de lune aftener 1463 -meget cool Jesus! Denne baggrund af optimisme er fremragende at holde Påske på - for Påske er løftet om en lysere, varmere og livligere fremtid. Fra Dødsrigets mørke hives vi op af håbet om den levende Jesus Kristus, der kommer og redder os, frelser os, giver os livet tilbage. Sådan kan vi normalt mærke forårets komme samtidigt med Påskens komme - det synger vi højt og flot om i alle påskesalmerne. Men i år er der mere på spil - der er en normalitet på spil i ønsket om at vende bare nogenlunde tilbage til en hverdag uden virusfrygt. Og derfor er Påskens budskab endnu mere vigtigt end før - budskabet om ikke at frygte, men at stole på, at alt skal blive godt igen - i den gode Guds navn, i den opstandne Jesu Kristi navn. At Jesus Kristus opstår fra de døde, er vores daglige opstandelse fra frygtens mørke til håbets lys. Bliv lys og gør dig rede, for du er i den almægtiges hænder - du er i den for evigt hengivne Guds hænder! - uanset, hvor sort din hverdag ser ud. Påsken fejres altid på trods af sygdom, død og elendighed - for troen og håbet på at være omkranset af Guds kærligheds lys vil altid sejre over død og undergang! Derfor ønskes I alle en glædelig, velsignet og strålende PÅSKE! Glædelig påske til jer alle ønsker jeres præst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur Præstegård.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April 2021

NAUR OG SIR SOGNE

LIVESTREAMING OG VIDEO I PÅSKEDAGENE I påskedagene, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag vil der blive udsendt billeder, lyd og tekst på Facebook, YouTube og mail. Kl. 11:00 Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag sender vi ca. 15 min. LIVE - DIREKTE! - fra kirkerne på Facebook - Påskedag sender vi kl. 11:30, da vi jo har 2 tjenester Påskedag I påskedagene vil der også blive lagt små videoer ud på vore YouTube-kanal (søg Navr og Sir kirker). Vi ses

Opstandelsen.

Matthias Grünewald, Isenheimeralteret, 1515 Jesus Kristus i kongefarverne rød og gul vælter op af gravens kolde blå farver. Han er ustoppelig, så vagterne ved gravhulen bliver slået til jorden.

Den opstandne udfrier Adam og Eva fra De dødes Rige til De levendes Land. Fresko i det græsk-ortodokse patriarkat i Jerusalem - som de første af de mange føres de første mennesker ud af Dødens fangehul - op til friheden i Guds evige Rige.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Ukendt kunstner - den opstandne med et Kristusflag, der til forveksling ligner et Dannebrogsflag! Også for Danmarks sag kæmper den Opstandne

Sæt kryds i kalenderen

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS

Vi må desværre aflyse alle planlagte møder i foråret. Vi vender stærkt tilbage efter sommerferien Mange hilsener Bestyrelsen


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

01. apr. 02. apr. 04. apr. 05. apr. 11. apr. 18. apr. 25. apr. 30. apr. 02. maj 09. maj 13. maj 16. maj 23. maj 24. maj 30. maj

April 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag 1. s.e. Påske 2. s.e. Påske 3. s.e. Påske Store Bededag 4. s.e. Påske 5. s.e. Påske Kristi Himmelfart 6. s.e. Påske Pinsedag 2. Pinsedag Trinitatis Søndag

Sir Kirke

10:00   10:00 10:30 09:00 10.00   10:00 10:00 Mia W   10:00 10:00   10:00 10:00   10:00 10:00 Erik L  09:00 10:30  10:00 10:00 

Fri / ferie / kursus: 13.-18. april 2021

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk

Navr kirke Sognepræst Graver Henrik Guldbrandt Kjær Jytte Olesen Præstegårdsvej 2 tlf. 97 43 20 56 Naur naurkirke@pc.dk 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 Menighedsråd mobil: 2013 1243 Kenn N. Rasmussen E-mail: hgk@km.dk kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

16 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

17


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

18

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

97 43 22 66 97 43 24 43

7 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


Bastrupgårdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20