Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

April

2018

09.06.18.

Gratis entre

KONFLIKTRAMT KONFIRMATION? I skrivende stund (medio marts) er det uafklaret, om der bliver storkonflikt med strejker og lockout indenfor det folkekirkelige område.

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold formandens beretning---------------------side Udtrækning 1---------------------------------side Borgerforeningen informerer------------side Kirkebladet------------------------------------side

4 7 8 9

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: Maj 2018 Juni 2018 Sept. 2018 Okt. 2018 Nov. 2018 Dec. 2018

Indleveres senest: fredag den 13. april fredag den 18. maj fredag den 17. august fredag den 14. september fredag den 19. oktober fredag den 16. november

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2018 2018 2018 2018 2018 2018

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Generalforsamling i Naur Sir Borgerforening. Traditionen tro så kan vi sagtens være her i sognegården i aften, i forbindelse med generalforsamlingen. Som i så mange andre foreninger, er dette nemlig ikke ligefrem et større tilløbsstykke. Dette er dog ikke kun en lokal problematik, men et landsdækkende problem at færre og færre byder ind. For leden kunne jeg læse i dagbladet at ingen gad at stille op til generalforsamlingen i Vinderup Idrætsklub, en klub med over 300 medlemmer, og selv Naur Sir, hvor Tordenskjolds soldater indtil videre år efter år har påtaget sig adskillige opgaver, kan efterhånden mærke det hele vejen rundt. Senest Gymnastikforeningen. Generelt er det lidt forskelligt fra person til person om man ser et glas som halv fyldt eller som halv tomt, om man er positiv stemt og ser muligheder frem for begrænsninger, og i stedet for at fokusere på problemstillingen angående manglende frivillige i lokalsamfundet, kan vi jo i stedet vælge at glæde os over de rigtig mange foreninger i Naur, Sir og Krunderup, og huske at værdsætte de personer som rent faktisk byder ind. Når vi om lidt gennemgår regnskabet, kan I se at medlemstallet ikke er vild imponerende, lige meget hvordan vi vælger at dreje det, og de røde tal kan vi heller ikke trylle til en anden farve. Et underskud som hovedsageligt skyldes vores store investering i julebelysningen, og der har været rigtig mange positive tilbagemeldinger med hensyn til denne julebelysning. Men der var også dem som stillede spørgsmål ved indkøbet. ”Det er godt nok mange penge”, lød det, men borgerforeningen har forsøgt at være en aktiv medspiller, har valgt at se glasset som halvfyldt, og forsøgt gennem flere år at skabe lidt liv i lokalsamfundet, qua mange forskellige aktiviteter og tiltag. Og i min verden gør mange bække små, en stor å. Festlig fredag for børn, fællesspisninger, bryghusbesøg, foredrag med Jørgen Skouboe, en husmoderforening og Nytårsbold i Sir Lyngbjerg Centret, Sankt Hans i skoven, Udkantsrock med over 500 besøgende, og et motionsløb i oktober hvor +100 løb 3,5 eller 10 kilometer, var nogle af de ting vi bød ind med i 2017, og sammenholdt med skolen, hallen, halbal, beach håndbold og nu også det nye mountainbikespor i skoven, så forsøger vi generelt at fortælle den gode historie herude, og det skal vi fortsætte med.

g

4


Selvfølgelig vil det være ønskværdigt hvis der var frit valg på alle hylder, med hensyn til frivillige, samt at der var gang i salg af huse og grundene, og ligeledes ville det være stort hvis vi snart får lukket Lange Mettevej som der blev lovet, og som borgerforeningen har arbejdet meget for. Men selv om det gang på gang bliver sparket til hjørne, så kæmper vi videre. Nu også sammen med skolens bestyrelse. For en lukket cykelvej giver ikke blot tryghed hos de familier med børn enten på Naur Sir Skole eller i overbygningen på Nørre Boulevardskolen, men vil helt sikkert også skaffe flere kunder i butikken, altså flere elever på Naur Sir Skole. Men vi håber stadig på at Alstrup sø-området, og de kommende +200 parceller, vil medføre medvind på cykelstien for vores lokalområde. Et barn pr. husstand plejer man at sige, så forhåbentlig vil skolen, som er lokalområdets nerve, snart vokse sig lidt større, og igen bevirke at Naur Sir Krunderup bliver et lidt mere attraktivt område at slå sig ned i. For det er et skønt sted. De ved vi, det skal vi bare huske at fortælle andre. 2017 var også året hvor vi fik en omfartsvej i baghaven. Igen vælger nogle at se positivt på dette. Det bliver hurtigere at komme frem og tilbage, og husene stiger i pris, lyder det, men andre - måske med rette - har fokus på de støjgener dette medfører. Disse støjgener er Grundejerforeningen Krunderup meget opmærksomme på, og arbejder videre med dette. Generalforsamlingen her i aften bliver endestationen for mig som formand af Naur Sir Borgerforening. Efter seks år føler jeg at tiden er inde til at stemple ud, og derudover mangler vi to medlemmer mere til vores bestyrelse efter en større åreladning sidste år. Jeg håber meget at nogle af jer skulle finde tiden og lysten til at ta´ en tørn, og arbejde videre for lokalområdet, og her til sidst vil jeg takke bestyrelsen for deres hårde flid, og de mange hyggelige timer. Michael Reinicke Sørensen.

5


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 688


Marts - trækning (1 af 10) 1. præmie 2. præmie 3. præmie 4. præmie

199 525 438 2

4. præmier 248, 219, 318, 666, 125, 238, 349, 262, 402, 493 39, 66, 584, 30, 376, 193, 106, 505, 71, 385, 491 77, 305, 12, 333, 567 (Der vil være navne på vinderne i næste udgave af Naur-Sir Posten) Præmierne er delt ud senest 30. april

Med Forenings El er der gevinst til dig og din lokale klub/ forening. Du får glæde af billig el – og klubben får et årligt tilskud til materialer, arrangementer eller andet. Forenings El sikrer dig en god kombination af variabel og fast pris. Hvert kvartal køber vi din el til den bedste pris på elbørsens, og så er denne pris fast det kommende kvartal – uanset udviklingen på elmarkedet. Hvis elpriserne er lave på grund af vind og vejr – og udbud og efterspørgsel – så får du glæde af de lave kWh-priser hele kvartalet. Selvom markedsprisen stiger midt i perioden. Du ved præcis, hvad du kommer til at betale. Tilmeld dig elektronisk på nedenstående hjemmeside https://www.jyskenergi.dk/da/forenings-el Spørgsmål? Så kontakt Jysk Energi på 96 10 66 77 Eller NSK-Fodbold 61 74 65 40

7


Borgerforeningen informerer: Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen: Sæt kryds i kalenderen: Fællesspisninger i sognegården 2012. Fællesspisninger i sognegården 2012. 2014 Stadig til den lave pris: Stadig til40,-Kr den lave for pris: voksne 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år. Gratis for børn under 3 år.

Datoer 2012: Datoer 2012: Torsdag 2. Feb. Torsdag 2. Feb. Onsdag 7. Mar Onsdag 7. Mar Tirsdag 3. Apr Tirsdag 3. Apr Mandag 7. Maj Mandag 7. Maj Torsdag 6. Sep Torsdag 6. Sep Onsdag 3. Okt Onsdag 3. Okt Tirsdag 6. Nov Tirsdag 6. Nov

Torsdag den 3. maj. Fællesspisning i Sognegården Lørdag den 23. juni. Sct. Hans med fællesspisning i Sir Lyngbjerg Torsdag den 06 september. Fællesspisning i Sognegården Torsdag den 04 oktober. Fællesspisning i Sognegården Lørdag den 10 nobember. Mortens And Fest og fællesspisning i Sognegården Torsdag den 6 december. jule-fællesspisning i Sognegården

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Kom ogVifåstarter lidt hyggeligt medfærdige din nabo nogle andre fra sognet. kl. 18.00samvær og vil være ca.eller kl. 19.30. Vi starter kl. 18.00 ogsenest vil være færdige kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden, torsdag kl.ca. 16.00 ugen før Husk tilmelding på hjemmesiden, senest torsdag kl. 16.00 ugen før Med Venlig Hilsen Venlig Hilsen Naur SirMed Borgerforening Naur 8 Sir Borgerforening 8


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

2018

NAUR OG SIR SOGNE 54. ÅRGANG NR. 4

KONFLIKTRAMT KONFIRMATION? I skrivende stund (medio marts) er det uafklaret, om der bliver storkonflikt med strejker og lockout indenfor det folkekirkelige område. Denne helt usædvanlige situation kan komme til at betyde uregelmæssigheder i den kirkelige betjening i Naur og Sir sogne. Begravelser kan blive det største problem, for ingen kan grave eller sørge for alle de indviklede procedurer ved begraveler og bisættelser på kirkegårde og krematorier. Men derudover kan der sagtens gennemføres gudstjenester i Navr og Sir Kirke. Jeg er tjenestemand og er ikke omfattet af hverken strejke- eller lockoutvarsel. Kun hvis der står Mia Wriedt på gudstjenesteplanen, må jeg ikke tage tjenesten, for så blander jeg mig i konfliktramt arbejde. Mia er nemlig overenskomstansat sognepræst, sådan som 20% af præstestanden efterhånden er det. Menigheden kan sagtens fejre gudstjeneste - men den (menigheden) må selv gøre kirken ren og pynte med blomster - og tænde lys og lyd. Og musikken må vi undvære - og kirkesangeren! - så præsten må vælge nogle salmer, vi alle kan synge godt med på Den 13. maj er der konfirmation i Navr Kirke - med eller uden orgel, kirkesanger eller graver. Jeg håber inderligt, der er fundet en løsning på arbejdsmarkedets kampe inden da - men som sidste udvej skal det nok blive en god dag alligevel… Vi håber det bedste - det skal vi jo, for vi er kristne - og som kristen ved man, at alting ender godt Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

9


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

2018

NAUR OG SIR SOGNE

KONFIRMANDER 2018 Navr Kirke den 13. maj kl 10:00 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Jasmin Hornshøj Jensen, Silje Johansen, Sanne Lindegaard Kjeldsteen, Ida Østergaard Kundakci, Naja Rabis Poulsen, Isabell Anne Toft, Emma Ørnskov, Marc Toftgaard Bak, Hjalte Oppegaard Fink, Jeppe van der Spoel Gade, Nikolai Weis Borum Jensen, Viktor Nielsen, Noah Klinge Skræddergaard, Klaus Sonnichsen Slyk, Peter Østergaard-Jensen,

Krunderupparken 122 , 7500 Holstebro Krunderupparken 174 , 7500 Holstebro Naurvej 28 , 7500 Holstebro Krattet 24 , 7500 Holstebro Sirvej 19 , 7500 Holstebro Krunderupparken 118 , 7500 Holstebro Krunderupparken 126 , 7500 Holstebro Sirvej 13 , 7500 Holstebro Naurvej 51 , 7500 Holstebro Falsigvej 4 , 7500 Holstebro Valmuevej 2 , 7500 Holstebro Krunderupparken 19 , 7500 Holstebro Heimdalsparken 40,2 th 7500 Holstebro Ravnsbjergvej 3, 7600 Struer Gilborgvej 2 , 7500 Holstebro

Måbjerg Kirke den 10. maj Noah Hausted Fredberg,

Naurvej 33,

Naur

Sæt kryds i kalenderen

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 08:00-18:45

10

VADEHAVSCENTERET

KLÆGAGER VED BALLUM, DEN GAMLE DIGEGREVES GÅRD


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Velkommen til årets sogneudflugt for alle interesserede. I år går turen sydpå, til Vadehavscenteret, Klægager ved Ballum (Danmarks smukkeste bondegård) samt Rømø. Prisen er kr. 250,- alt inklusive (undtagen drikkevarer til frokost). Programmet er - med forbehold for ændringer: 08:00 afgang fra Sir Lyngbjerg Centeret 09:15 kaffe ved Nymindegab 11:15 Vadehavscenteret 12:45 Frokost på Klægager - med indlagt fortælling om stedet 14:45 Rundtur på Rømø 15:30 Kaffe på Kommandørgården, Rømø 18:45 Hjemkomst til Sir Lyngbjerg Centeret. Tilmelding til sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær på 2013 1243 eller hgk@km.dk FYRAFTENSGUDSTJENESTE og FOREDRAG MED LASSE LØBER torsdag den 19. april kl. 17:00 I NAVR KIRKE Efter spisning er der foredrag ved Lasse Løber. LASSE LØBER er meget kritisk over for vores brug af smartphones og han spørger: ER DU AFHÆNGIG AF DIN SMARTPHONE? Han skriver om sig selv: ” Mit navn er Lasse Løber, jeg er 29 år gammel, kommunikationsuddannet, og så er jeg en utrolig nysgerrig person. I sommeren 2016 besluttede jeg mig for at skifte min iPhone ud med en 90’er Nokia tlf., da jeg var frustreret over de konstante forstyrrelser. Efter at have overkommet fantomvibrationer og andre abstinenser – konsekvenserne af min smartphoneafhængighed – blev jeg hurtigt positivt overrasket over alle de gode ting skiftet til “dumphonen” medførte. Jeg blev bl.a. mere produktiv, nærværende og jeg begyndte endda at sove bedre 11 om natten!” Velkommen til en spændende aften om den teknologiens velsignelser

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB PROGRAM FORÅR 2018 Vi mødes i Naur-Sir Kirkehus tirsdage 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20.

Tirsdag den 17. april 2018 Generalforsamling - derefter pakkespil! Medbring en pakke til ca. kr. 25. Vi synger sammen og drikker kaffe.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

08. apr. 15. apr. 19. apr. 22. apr. 27. apr. 29. apr. 06. maj 10. maj 13. maj 15. maj 20. maj 21. maj 27. maj 03. juni

Navr Kirke

April

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

1. s. e. Påske  2. s. e. Påske 10:00 Fyraften m Løber 17:00+foredrag 3. s. e. Påske  Bededag 10:00 4. s. e. Påske  5. s. e. Påske 09:00 Niels Arne C Kristi Himmelfartsdag  Konfirmation 10:00 Fyraften med Tanya  Pinsedag 10:30 2. Pinsedag  Black Box Ho. Trinitatis søndag  1. s. e. Trinitatis 10:00

10:00 Erik Ladegaard ← ← 10:00 ← 10:00 ← 10:00 ← 17:00 m foredrag 09:00 kl. 10:30 ← 10:00 ←

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Erik Ladegaard (kbf) T 2445 4483 elad@km.dk

2.-8. april 2018

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Afløsere

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Niels Arne Christensen Mia Malene Wriedt T 2424 9786 T 2168 7836 nac@km.dk mimw@km.dk Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Garant Holstebro

brich tÌpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro ¡ 97 42 02 99 holstebro@garant.nu ¡ www.garant.nu

16 28

29


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangerer ...og gøre dem uforglemmelige.

Naur Sir Sognegård

Naur Sir Sognegård Hans 60565478

lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 17


Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 12-2017

Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem bestyrelse

Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 11-2017

Formand Michael R. Sørensen Ejvind Hansen Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 12-2017 michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Formand Bestyrelsesmedlem Formand Michael R. Sørensen Bestyrelsesmedlem Ejvind Hansen Michael R. Sørensen Ejvind Hansen tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 Bestyrelsesmedlem michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk michael.r.soerensen.skolekom.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Bo Jensen tel. 2165 9139 d Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Bestyrelsesmedlem R. Sørensen Ejvind Hansen Bestyrelsesmedlem Bo Jensen Jensen 3 2464 / 5151 1362 tel.2165 9743 2368Bo / 2424 9768 tel. 9139 tel. 2165 9139 .r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk bo140577@gmail.com Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Karin H. Østergaard Helle Olesen Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Karin H. Østergaard Helle Olesen Bestyrelsesmedlem karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Bo Jensen karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Karin H. Østergaard Helle Olesen tel. 2165 9139 tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 bo140577@gmail.com Betalingsoplysninger karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Betalingsoplysninger

Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 2233 1099 r og sekretær Bestyrelsesmedlem Betalingsoplysninger Konto nr. 7600 0001477769 Helle Giro: 73 +84873896 nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Østergaard Konto Olesen Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 7 2610 tel. 2216 3107 xen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Konto nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Betalingsoplysninger Kontingent årligt kr. 150,00

MobilePay: 68459

Konto nr. 7600 0001477769

Giro: 73 +84873896

18


HOVEDFORENINGEN FORMAND Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. Mail: braagaard@privat.dk KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Tut Steffensen, Hartmannsvej 25, Ho. Mail: Tut.stef@gmail.com KASSERER Mette FetherstonhaughDalbjergvej 4 Ho. Mail: mettegf@yahoo.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Daniel Bundgaard, Langelinie 17, st. -4, Ho. Mail: daniel-bundgaard@hotmail.com KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk

30 26 04 74 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 22 40 97 43 20 13 42 42 03 45 53 57 26 53 28 83 5277 97 43 29 22 28 18 84 25 28 11 97 04 97 43 22 27

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: ebj@mail.dk

97 43 20 65 97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20

Naur-Sir Posten 04.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Naur-Sir Posten 04.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Advertisement