Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

FREDAG 26. MAJ Kl. 18.00 - 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.30 INFO ... LØRDAG 27. MAJ Formiddag Kl. 17.30 Kl. 01.00 INFO omkring halbal ...

April

2017

FAMILIEBINGO Dørene åbnes til revyen REVY- generalprøve, entré 50 kr. Der sælges øl, vin, vand, kaffe/the og kage hele aftenen HYGGE for BØRNENE omkring Sir Lyngbjerg Centret - nærmere info kommer HALBAL - dørene åbnes Musikken stopper .... tak for i aften:) GLÆDELIG PÅSKE TIL JER ALLE Der serveres 3 retter lækkert mad Hylende morsom revy Se kirkebladet inde i bladet Dans til det fantastiske band ”Ugler i Mosen” - alt sammen med en masse gode venner og bekendte ... det bliver så SJOVT! Kun 275 kr.


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen informerer------------side 7 Revy---------------------------------------------side 8 Sommerfest-----------------------------------side 9 Trækning---------------------------------------side 11 Kirkeblad---------------------------------------side 12

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: Juni September Oktober November December

Indleveres senest: 2017 2017 2017 2017 2017

fredag den 19. maj fredag den 18. august fredag den 15. september fredag den 13. oktober fredag den 17. november

2017 2017 2017 2017 2017

3


tømrer JØRGEN JØRGEN tømrer

T: 30 270 610 T: 30 270 610 ved Jørgen Lund

v/ Jørgen Lund Naur Nord Montering af køkken . bad . vinduer . døre ...

- klarer alle opgaver STORE som SMÅ www.jorgentomrer.dk

4


Vi støtter de lokale fightere. Gør du? Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv... Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du siger ja til et kundemøde med os, er over 18 år og ikke i forvejen kunde i banken. Kontakt os på 96 63 31 00 eller vestjyskbank.dk/bakop Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/holstebro

www.vinogdelikatessehuset.dk

Arkaden, Nørregade 18, 7500 Holstebro

tlf. 97 40 13 54 5


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 688


Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen: Fællesspisninger i sognegården 2014 2012. Stadig til den lave pris: 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år.

Datoer 2012: Torsdag 2. Feb. Onsdag 7.den Mar Påskefællesspisning torsdag 13-04-2017 Mandag 08-05-2017 Tirsdag 3. Apr Sct.Hans aften, fredag den 23-06-2017 Mandag 04-09-2017 Mandag 7. Maj Mandag 09-10-2017 6.10-11-2017 Sep MortensTorsdag aften, fredag den Julefællesspisning, mandag den 04-12-2017 Onsdag 3. Okt Tirsdag 6. Nov

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Vi starter kl. 18.00 og vil være færdige ca. kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden, senest torsdag kl. 16.00 ugen før Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening 7

7


REVYEN er atter tilbage .... FREDAG 26. maj kl. 20.30

LØRDAG 27. maj til HALBALLET

Årets REVY HOLD består af: IBEN Godtkjær Hansen ANNELISE Jensen LARS Jensen JØRGEN Lund VIVIAN Røjkjær HELLE Olesen DORTE Rytter FINN Hoffmann JACOB Søvndal FINN Jacobsen PEDER Fruergaard ULLA Hoffmann JENS Holm

Holdet er gået i skarp træning og sprudler af energi og lyst til at få jer til at grine endnu engang!

Kan I huske dem fra denne revy ??

8

88 8


FREDAG 26. MAJ Kl. 18.00 - 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.30 INFO ... LØRDAG 27. MAJ Formiddag Kl. 17.30 Kl. 01.00 INFO omkring halbal ...

FAMILIEBINGO Dørene åbnes til revyen REVY- generalprøve, entré 50 kr. Der sælges øl, vin, vand, kaffe/the og kage hele aftenen HYGGE for BØRNENE omkring Sir Lyngbjerg Centret - nærmere info kommer HALBAL - dørene åbnes Musikken stopper .... tak for i aften:) Der serveres 3 retter lækkert mad Hylende morsom revy Dans til det fantastiske band ”Ugler i Mosen” - alt sammen med en masse gode venner og bekendte ... det bliver så SJOVT! Kun 275 kr. Tilmelding senest 19. maj ved at betale og opgive navn, efternavn og evt. bordnavn på konto nr. 7600 16 66 361

9


10


Trækning nr. 1 af 10 1. præmie 579 2. præmie 501 3. præmie 585 4. præmier:

44 66 229 51 188 392

126 675 572 399 12 343

219 180 248 306 511 1

617 18 324 683 632 33

559 538 205

Trækning nr. 2 af 10 1. præmie 614 2. præmie 242 3. præmie 443 4. præmier:

439 80 302 628 699 190

515 540 366 476 682 237

280 4 464 283 124 141

208 541 592 437 446 600

183 66 330

Præmierne er delt ud inden 31. marts HUSK du kan stadigvæk købe lodder på: formand@NSK-Fodbold.dk eller 61746540

11


12 12 12

23 23


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

April

2017

NAUR OG SIR SOGNE 53. ÅRGANG NR. 4

GLÆDELIG PÅSKE TIL JER ALLE På Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, søndag den 16. april 2017, er der påskedag i år. Der er også valg i et stort muslimsk land dén dag - Tyrkiet skal stemme, om de vil have en ny sultan, en ny enehersker, der i så fald ville kunne stå som Islams store beskytter; et valg, der desværre kan komme til at betyde temmelig meget for resten af Europa - hvis Tyrkiet da overhovedet vil regne sig for at tilhøre det europæiske hus… Under alle omstændigheder er der trods alt noget at glæde sig over søndag den 16. april - Dronningens fødselsdag - og Jesu Kristi opstandelsesdag. Dronningen kan vi glæde os over, fordi hun repræsenterer vores land og historie som person - og Jesu Kristi opstandelse skal vi glæde os over, fordi Dødens og Mørkets magter fik deres afgørende hug den morgen! - Døden er død pga. Jesu Kristi opstandelse!

Jesu Kristi opstandelse og død - Isenheimeralteret, Colmar, Frankrig - ca. 500 år gammelt!!

LYSET VIL VINDE OVER MØRKET - ALTID - sådan lyder Påskens budskab, budskabet om Guds død og opstandelse. Dét kan være svært at tro - især når mørke kræfter vil trække os ned i ufrihed og tyranni - kræfter, der hele tiden truer os i tiden - kræfter, der kun kan kaldes fordærvsmagter. Det er med vilje, jeg har sat opstandelsesbilledet først og korsfæstelsesbilledet derefter, for LYSET skal ses på baggrund af mørket. Ofte er det et meget lille og spinkelt lys, som vi hænger vort håb op på - men på baggrund af det store, mørke, der hele tiden truer med at kvæle os, da lyser selv et lille lys stærkt.

13 13 13 g 13 13


KIRKEBLADET

April 2017

NAUR OG SIR SOGNE

I 2000 år har Påskens lys skinnet for os - lige så længe har vi glædet os over LYSETS komme i foråret - beundret alt det spirende liv i have og skov og mark - for selv naturen holder PÅSKEFEST, når de døde korn vækkes til live og bliver til prægtige planter. Dog ved vi, at vi alle skal dø en dag - og på denne sorte baggrund kommer Påskens LYS for alvor til sin ret: at vi skal leve med Gud, selvom vi skal dø

Jesu Kristi opstandelse og død - Isenheimeralteret, Colmar, Frankrig - ca. 500 år gammelt!!

- at der er et fællesskab, et åndsfællesskab, hvor levende og døde trods alt kan være sammen, nemlig i den korsfæstede OG opstandne Jesus Kristus, Vor Herrre. GLÆDELIG PÅSKE TIL JER ALLE ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

PÅSKELAM I NAUR-SIR SOGNEGÅRD - og påskemusik i Sir Kirke Skærtorsdag, den 13. april er der gudstjeneste i Sir Kirke kl. 17:00, hvor der gøres ekstra ud af musikken - violin og cello vil lyde med påskemusik, så vi bliver stemte til middagen i Naur-Sir Sognegård kl. 18:30. Tilmelding til middagen på Borgerforeningens hjemmeside, www.naur-sir.dk Vel mødt til alle - tag endelig familie og påskegæster med!

FYRAFTENSGUDSTJENESTE I SIR KIRKE med Naur-Sir Voksenkor tirsdag den 4. april kl. 17:00. Efter fællesspisning i Kirkehuset synger Voksenkoret nogle sange, og vi slutter af med at ønske forårssange til fællessang.


med Naur-Sir Voksenkor med med Naur-Sir Naur-Sir Voksenkor Voksenkor tirsdag 4. kl. Efter fællesspisning ii Kirkehuset synger Voksenkoret nogle sa tirsdag tirsdag denden den 4. april 4. april april kl. 17:00. kl. 17:00. 17:00. Efter Efter fællesspisning fællesspisning i Kirkehuset Kirkehuset synger synger Voksenkoret Voksenkoret nogle nogle sange sa forårssange til forårssange forårssange til fællessang. til fællessang. fællessang.

KIRKEBLADET

SÆT KRYDS II KALENDEREN XXXXXX XXX SÆT SÆT KRYDS KRYDS I KALENDEREN KALENDEREN XXXXXX XXX

April

2017

NAUR OG SIR SOGNE

KONFIRMANDER II NAUR-SIR PASTORAT KONFIRMANDER NAUR-SIR PASTORAT KONFIRMANDER I NAUR-SIR PASTORAT konfirmeres søndag 2017 kl. ii Navr Kirke der konfirmeres søndag den 14. maj maj 2017 kl. 10:00 10:00 Navr Kirke der der konfirmeres søndag denden 14. 14. maj 2017 kl. 10:00 i Navr Kirke 1) Toftgaard Sirvej 1) Julie Julie Toftgaard Bak, Sirvej 13 1) Julie Toftgaard Bak,Bak, Sirvej 13 13 2) Godtkjær Hansen, Hovvej 1, 2) Hanne Hanne Godtkjær Hansen, Hovvej 1, Sir Sir 2) Hanne Godtkjær Hansen, Hovvej 1, Sir 3) Noes Opstrup Jørgensen, Klogborgvej 5, 3) Kira Kira Noes Opstrup Jørgensen, Klogborgvej 5, Sir Sir 3) Kira Noes Opstrup Jørgensen, Klogborgvej 5, Sir 4) Klim, Krunderupparken B, 4) Isabella Isabella Vad Klim, Krunderupparken 100 B, Naur Naur 4) Isabella VadVad Klim, Krunderupparken 100100 B, Naur 5) Tarbensen Lund, Kærgårdvej 2, 5) Maria Maria Tarbensen Lund, Kærgårdvej 2, Naur Naur 5) Maria Tarbensen Lund, Kærgårdvej 2, Naur 6) Ai Nielsen. Krunderupparken Naur 6) Signe Signe Ai Ping Ping Nielsen. Krunderupparken 182, Naur 6) Signe Ai Ping Nielsen. Krunderupparken 182,182, Naur 7) Prang Kristensen, Krunderupparken 3, 7) Jeppe Jeppe Prang Kristensen, Krunderupparken 3, Naur Naur 7) Jeppe Prang Kristensen, Krunderupparken 3, Naur 8) Oliver Laursen, Torpvej 7, 8) Mattias Mattias Oliver Laursen, Torpvej 7, Naur Naur 8) Mattias Oliver Laursen, Torpvej 7, Naur 9) Tidholm Olesen, Brødbækvej 2, 9) Jon Jon Tidholm Olesen, Brødbækvej 2, Borbjerg Borbjerg 9) Jon Tidholm Olesen, Brødbækvej 2, Borbjerg 10) Reinicke, Krunderupparken Naur 10)Rasmus Rasmus Rod Reinicke, Krunderupparken 112, Naur 10) Rasmus RodRod Reinicke, Krunderupparken 112,112, Naur 11) Braagaard Thorsen, Krunderupparken Naur 11)Frederik Frederik Braagaard Thorsen, Krunderupparken 144, Naur 11) Frederik Braagaard Thorsen, Krunderupparken 144,144, Naur Valgmenighedskirken Store Bededag 2017 Valgmenighedskirken Store Bededag den 12. maj maj 2017 Valgmenighedskirken Store Bededag denden 12. 12. maj 2017 Signe Bjerre Dyremose, Sirvej Signe Bjerre Dyremose, Sirvej 27, Sir Sir Signe Bjerre Dyremose, Sirvej 27, 27, Sir SÆT KRYDS II KALENDEREN XXX SÆT KRYDS KALENDEREN XXX XXXXXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXXXXX

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 KL. 08:00-18:00 33 3 Bugges Årets sogneudflugt går til Mariager Slotskirke, Hvidsten Kro, Niels Kro i Hald Ege - mere information i næste kirkeblad

TROSBEKENDELSEN SYNGES FREMOVER I NAVR OG SIR KIRKER Dét vedtog menighedsrådende på fællesmødet den 2. marts 2017. Fremover vil der ligge en lille lamineret udgave af Trosbekendelsen på salmebogshylderne i kirkerne - så går det lettere for alle

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB Tirsdag den 18. april 2017 Generalforsamling med pakkespil. Medbring en pakke til ca. 25kr., og der er kage til kaffen! Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke Tirsdage kl. 14-16 Musikledsagelse til vores møder ved Hanne Hestbæk


KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

Marts 2017

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Sir Kirke

09. apr. Palmesøndag 10:00 afsl. minikonfirmand 13. apr. Skærtorsdag  17:00 m påskelam 14. apr. Langfredag 10:00  16. apr. Påskedag 10:30 09:00 17. apr. 2. Påskedag  10:30 23. apr. 1. s. e. Påske 09:00 RVC  30. apr. 2. s. e. Påske  10:00 07. maj 3. s. e. Påske 19:00  12. maj Bededag  10:00 14. maj 4. s. e. Påske 10:00 Konf  17. maj Fyraften og foredrag 17:00  21. maj 5. s. e. Påske  09:00 RVC 25. maj Kristi Himmelfartsdag 10:00  28. maj 6. s. e. Påske  10:00 NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Hjemmebesøg?

18.-28. april 2017

Vil du have besøg af præsten? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne, så sig endelig til! Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger

Afløser er: Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC) tlf. 9748 5024 - e-mail: RVC@KM.DK Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Redaktion og foto:

Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Jytte Østerby Dideriksen jyttedideriksen@hotmail.com tlf. 2980 8069

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2017… Torsdag den 11. maj kl. 1830 – Arbejdsaften i skoven Søndag den 11. juni 2017 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Fredag den 23. juni 2017 kl. 18 Sct. Hans aften i skoven Borgerforeningen arrangerer årets Sct. Hans aften. Annonceres særskilt senere. Lørdag den 24. juni 2017 kl. 12.00 – ca. 21.00 Udkantsrock Succesen fra de sidste år gentages. Michael Sørensen fra Borgerforeningen er tovholder på dette arrangement. Annonceres særskilt af borgerforeningen. Lørdag den 1. august – Orienteringsløb i skoven Søndag den 27. august 2017 kl. 14 Høstmødemed Steffen Damsgaard Steffen Damsgaard, der er formand for landdistrikternes fællesråd, landmand og byrådsmedlem i Lemvig holder årets tale, der efterfølges af fællessang. Se særskilt information herom senere. Lørdag den 23. september 2017 kl. 1030 Svampetur og frokost i skoven Vi gentager efterårsoplevelsen med at samle svampe og sammen spise frokost i skoven. Lørdag den 28. oktober – Orienteringsløb i skoven Lørdag den 25. november og 9. december 2017kl. 10 - 15 Køb dit juletræ i skoven. Traditionen følges og du kan igen i år købe et flot juletræ i skoven. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

17 17


Fældning af træer i skoven i uge 14 i Sir Lyngbjerg Gæster i Sir Lyngbjerg vil i uge 14 opleve, at vi går i gang med fældning af et større areal med ædelgran midt i skoven. Træerne har nået en alder og en stand, hvor de både har stor værdi, men også en stor risiko for at vælte i en kommende storm. Derfor har vi i bestyrelsen valgt at fælde stykket og få lavet en plan for genplantning. Planen vil udover en genplantning også omfatte anlæg af stier og udkigspunkter. Mountain bike kørsel i Sir Lyngbjerg Vi har fået en henvendelse fra Allan, som ud over at bo i Krunderup også er aktiv medlem af mountain bike klubben i Holstebro. Vi har i skoven valgt at indgå i et samarbejde omkring kørsel på mountainbike og anlæg af en rute i skoven. Det vil samtidigt indebære, at der bliver nogle retningslinier for kørsel i skoven, som klubben vil være med til at sikre bliver overholdt. Som det er nu er der en masse ”uautoriseret” kørsel i skoven, som vi dermed kan få bedre styr på. Vi vil informere mere i de kommende numre af Naur Sir Posten.

LÆR AT GØRE EN FORSKEL LÆR AT GØRE EN FORSKEL ABC Kursus afholder kursus i førstehjælp, i Krunderup. Kom og lær hvordan du yder førstehjælp til personer med ABC Kursus afholder kursus i førstehjælp, i Krunderup. hjertestop, hvordan du benytter en hjertestarter m.m. Kom og lær hvordan du yder førstehjælp til personer med Kurser afholdes på Naur-Sir Skole på følgende datoer: hjertestop, hvordan du benytter en hjertestarter m.m. Førstehjælp ved Hjertestop Kurser afholdes på Naur-Sir Skole på følgende datoer: 20. April Kl. 16:00 – 20:00 Førstehjælp ved Hjertestop 03. Maj Kl. 16:00 – 20:00 20. April Kl. 16:00 – 20:00 25. Maj Kl. 16:00 – 20:00 03. Maj Kl. 16:00 – 20:00

KUN 250 kr. per person 25. Maj Kl. 16:00 – 20:00 KUN 250 kr. per person Læs mere og tilmelding på www.abckursus.dk Eller ring 50 26 72 91 – e-mail: info@abckursus.dk Læs mere og tilmelding på www.abckursus.dk 18

Eller ring 50 26 72 91 – e-mail: info@abckursus.dk


NSK Husmoderforening Vi mødes onsdage i ulige uger kl. 19.30 i Sir-Lyngbjergcentrets klublokaler. Kaffe/te og kage 20,- kr. Mulighederne er uendelige, vi får de gode ideer sammen � Vi hygger med snak, gåture, spil, håndarbejde m.m. Derudover vil der blive 1 – 2 arrangementer i løbet af året.

Vel mødt Naur-Sir Borgerforening Find os på facebookNSK Husmoderforening Medlemmer af Naur-Sir Borgerforening er gratis medlem af Husmoderforeningen. Ikke medlemmer af Borgerforeningen 200,- kr. pr. år

19


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 20


2014

21


22


Garant GarantHolstebro Holstebro

brich brichtæpper tæpper Lavhedecentret Lavhedecentret48 48 7500 7500Holstebro Holstebro· ·97 9742 4202 0299 99 holstebro@garant.nu holstebro@garant.nu· ·www.garant.nu www.garant.nu

23 2929


DØESVEJ 109 . 7500 HOLSTEBRO TLF. 97412095 24 28


2014

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangere fester ...og gøre dem uforglemmelige. Naur Sir Sognegård Hans 60565478 lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 25


Borgerforeningens bestyrelse Naur-Sir Borgerforening Formand Kasserer Michael Sørensen Jørgen Brogaard michael.r.sørensen@skolekom.dk jsb.naur@dlgmail.dk 97 43 24 64/51 51 13 62 97 43 22 80/22 15 31 25 Næstformand/halrepræsentant Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com 97 70 24 70/22 32 17 50

Bestyrelsesmedlem Peder Thomsen ptsir@mail.dk 97 43 50 87/20 40 31 58

Sekretær Bestyrelsesmedlem Peder B. Carlsen Ejvind Hansen bodeval@mvb.net ejvind.hansen@dlgpost.dk 97 70 22 68/30 54 88 17 97 43 23 68/24 24 97 68 Bestyrelsesmedlem Bo Jensen bo140577@gmail.com 21 65 91 39

Kontingent årligt: kr. 150,-

Betalingsoplysninger Mobilpay: 22 33 10 99

Giro 73 +84873896

26

Konto: 7600 1477769


HOVEDFORENINGEN FORMAND Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. Mail: braagaard@privat.dk KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@mvb.net

97 43 22 66

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, P.S Krøyersvej 14 Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk

97 43 22 40

AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Krunderupparken 88, Ho Mail: hoffmann@mvbmail.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Tut Steffensen, Hartmannsvej 25 Ho. Mail: Tut.stef@gmail.com KASSERER Mette Fetherstonhaugh Dalbjergvej 4 Ho. mail: mettegf@yahoo.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122 , Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk

HÅNDBOLD FORMAND

30 26 04 74

97 43 24 43

97 43 20 13 42 42 03 45

53 57 26 5 3 28 83 52 77

97 43 29 22 28 18 84 25

Thomas Boye Hândelsvej 34 Ho. mail: atomtess@hotmail.com KASSERER Louise Arnecke, Frøjkvej 5, 2. tv. Ho. Mail: pmadsen@email.dk

27 13 38 63 28 76 39 47

STØTTEFORENINGEN Kontaktperson Kulturperlen Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho Mail: poo@valsemollen.dk Kontaktperson Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: ebj@mail.dk

97 43 20 65 97 48 75 17

27


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

28

Naur-Sir Posten 04.2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you