Naur-Sir Posten 03.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Marts

2020

Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Mandag, den 09-03-2020. Sammen med fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Kirsten Jacobsen – har ikke besluttet sig endnu Flemming Ørnskov – Ønsker genvalg Helle Olesen – har travlt med amatør teater og meget andet ønsker formentligt ikke genvalg. Da Ole Toft overgik til NSK Hovedbestyrelsen, og då har vi 2 yderlige personer som ønsker at udtræde, søger vi nogle friske ildsjæle til borgerforeningen.

Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling indkomne forslag Seafkirkebladet inde i bladet Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt


annonce - krunderup auto

2


Indhold Eftertænksomhed---------------------------side Borgerforeningen---------------------------side Kirkebladet------------------------------------side Påskearrangement--------------------------side

9 10 11 15

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

April Maj Juni

27. Marts 24. April 25. Maj

2020 2020 2020

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Garant Holstebro

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

KRUSE // MARSLEV Økonomi - Bogholderi - Regnskab

7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


NSK-Fodbold indkalder til ordinær

Generalforsamling 2020

Tirsdag d.24. marts kl. 20.00 I (eller udenfor) Sir-Lyngbjerg Centret Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 17. marts

Første trækning af gevinster i

Præmiespil 2020 Kommer i næste udgave af Naur-Sir Posten Vil du også være med i årets trækninger, men ikke har fået købt, Så ring til 61746540, så vi kan få aftalt, hvornår vi kan komme forbi

6


Arbejdsdag i Sir Lyngbjerg Centret Søndag den 29. marts 10:00 til 15:00 Vi har som sidst lidt små reparationer som skal laves.

El VVS Tømmer Maler Have Oliering af Bord Bænke sæt

Kom og hjælp med at få vores fælles Center til at funkle! Vi ses til nogle hyggelige timer. Hilsen Lene Toft og Hal-udvalget

Ølsmagning og håndbryg 20-02-2020. Fantastisk aften med 3 lokale hjemmebryggende øl-entusiaster, Michael Knudsgaard fra Mejrup, Henrik N. L. Kjærgaard fra Krunderup og Bo Jensen fra Sir,

til at fortælle om ølbrygningens kunst og til at præsentere de 12 øl, vi fik serveret. Sognegården lavede dejlig mad.

7


Fastelavn 23-02-2020 Efter gudstjeneste og sang med børnekoret, var der tøndeslagning med 5 tønder og ca. 120 festligt udklædte børn og voksne. Herefter blev kaffe/saftevand og fastelavnsboller sat frem. Der var præmier for bedste udklædning til 4 børn og 1 voksen. For børnene var der ”en lille bolle på ske stafet” og konkurrence om at være hurtigste barn til ”karamelsnor-spisning”. Til slut fik alle børn en slikpose.

8


Tid til eftertænksomhed

Min mand og jeg flyttede til Sir i foråret 2013 og kendte ikke noget til området. De første par år brugte vi på at bygge hus og få os etableret herude. Vi kom begge med i en lille ”gåklub” og jeg har været/er med på gymnastikholdet for seniordamer. Vi har også deltaget i nogle af fællesspisningerne i sognegården. Her blev jeg lidt nysgerrig på hvad der ellers skete, herude i lokalsamfundet, og stillede op til valget og blev valgt ind. Jeg har været med i bestyrelsen for Naur-Sir-Borgerforening i 2 år. Det har været en meget spændende og lærerig periode. Jeg har fået indsigt i, både det helt nære område, men også hvordan samarbejdet med Holstebro kommune foregår. Jeg synes der har været mange rigtig gode bestyrelsesmøder, både med alvor, seriøsitet, men også tid til sjov, og har tænkt meget over, om jeg ikke skal stoppe. Jeg er på ingen måde træt af at sidde i bestyrelsen, MEN mit store ønske er, at der, i Naur-Sir- Krunderup og Alstrup, sidder nogle yngre og kreative kræfter, med fornyet entusiasme, der har lyst til at træde ind i bestyrelsen. Der må da være nogle af jer, der bor herude i dette skønne område, der gør sig tanker om, hvad der kan foregå herude og som gerne vil have indflydelse på, om det kan være en mulighed. Så, mød op til generalforsamling den 9. marts. Venlig hilsen Kirsten Jacobsen

9


Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Mandag, den 09-03-2020. Sammen med fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Kirsten Jacobsen – har ikke besluttet sig endnu Flemming Ørnskov – Ønsker genvalg Helle Olesen – har travlt med amatør teater og meget andet ønsker formentligt ikke genvalg. Da Ole Toft overgik til NSK Hovedbestyrelsen, og då har vi 2 yderlige personer som ønsker at udtræde, søger vi nogle friske ildsjæle til borgerforeningen.

Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden: Bo Jensen, Godrimvej 11, 7500 Holstebro, Tlf. 21659139 eller mail: bo140577@gmail.com senest den 01-03-2020.

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 3

SØNDAGSFRED Den 1. oktober 2012 blev lukkeloven formelt set afskaffet. En meget gammel og nærmest uhellig alliance mellem kirke og fagforening, om at søndag skulle være hviledag for alle, gik dermed bort, og det var en sorgens dag. Fordi det er vigtigt at holde fri om søndagen. At ”komme hviledagen i hu” er vigtigt, fordi vi trænger til én dag om ugen, hvor vi hviler - sammen og samtidigt.

Bilfri søndag 1973

Som samfund er det vigtigt, at kunne hellige sig - bogstaveligt - sin familie, sine venner og sit sind bare én dag om ugen. Hvile, fordi hvile er nødvendigt for at kunne ”være på” ugens andre dage. At det så også giver mulighed for at gå i kirke, er jo bare en sidegevinst, jeg som præst synes er helt indlysende god Henrik Guldbrandt Kjær, præst

Sæt kryds i kalenderen

Kirkebrunch efter gudstjenesten søndag den 8. marts 2020 Sir Kirke kl. 10:00

Kom med til udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten - i Naur-Sir Kirkehus. Denne dag siger vi farvel til Søren Nielsen, som går på pension den 1. maj 2020.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Fyraftensgudstjeneste med spisning og foredrag ved Arne Doktor torsdag den 19. marts 2020 kl. 17:00 i Navr Kirke Efter maden i Naur-Sir Kirkehus er der foredrag om ”De hvide busser” ved Arne Doktor. ”Jeg har personlig kendt en af de vognmænd, som deltog i Folke Bernadottes redningsaktion i krigens sidste tid. Han har fortalt mig om indsatsen som reddede tusindvis af norske og danske fanger ud af Hitlers dødslejre. Foredraget tager ca. 1½ time, hvor jeg vil fortælle om hans barske oplevelser med Røde Kors aktionen i Tyskland.” Tilmelding til spisning på hjemmesiden eller til graver i Sir Kirke, Anne Grethe Werner, tlf. 9743 2901 - senest den 16. marts 2020. Ønsker man ikke spisning, er tilmelding ikke nødvendig.

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus Torsdag den 2. april 2020 kl. 19:00 taler vi om Kristian Bang Foss’ nyeste og meget roste bog. I "Frank vender hjem" portrætterer Kristian Bang Foss med skarp, sort humor det danske klassesamfund. Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig. OBS: Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:00 er der forfatteraften på Holstebro Bibliotek med netop Kristian Bang Foss. Biblioteket skriver: ”Kristian Bang Foss er tilbage med romanen ’Frank vender hjem’. Det er en fortælling om mennesker, der kæmper for at finde sig en plads i livet – en sjov og kulsort roman, der tegner et portræt af to vidt forskellige familier i vores tilsyneladende klasseløse samfund, hvor nogle flyder ovenpå som korkpropper, mens andre går til bunds.” Billetter købes på https:// www.holstebrobibliotek.dk/arrangementer/voksne/kristian-bang-foss-forfatteraften


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts 2020

NAUR OG SIR SOGNE

SOGNEUDFLUGT 2020

Årets sogneudflugt går til Thy, hvor vi bl.a. vil se Nationalpark Thy, Klitmøller, Thisted, Nørre Vorupør, Stenbjerg og Lodbjerg - med forbehold for mindre ændringer. Programmet kommer i april måneds kirkeblad.

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB NAUR-SIR KIRKEHUS TIRSDAGE KL. 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20.

Tirsdag den 17. marts 2020 De syngende piger fra Vemb - Kis, Ragna og Irma. Pigerne vil synge med os og for os. Indimellem læses op af ”Små historier” og ”Lune jyder”. Tirsdag den 31. marts 2020 Generalforsamling - derefter pakkespil! Medbring en pakke til ca. kr. 25. Vi synger sammen og drikker kaffe.

Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Fælles MR, onsdag den 4. marts 2020, kl. 19-22. Naur MR, onsdag den 18. marts 2020, kl. 19-22. Sir MR, torsdag den 16. april 2020, kl. 19-22.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

08. mar. 15. mar. 19. mar. 22. mar. 29. mar. 05. apr. 09. apr. 10. apr. 12. apr. 13. apr. 19. apr. 26. apr.

Navr Kirke

Marts

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

2. s. i fasten  10:00 SN kirkebrunch 3. s. i fasten  17:00 m Fyraften 17:00 foredrag  Midfaste  10:00 Mariæ Bebudelse afsl mini 10:00  Palmesøndag  10:30 m påskelam Skærtorsdag 10:00  Langfredag Musikgudstjeneste  10:00 Påskedag 09:00 10:30 2. Påskedag 10:00  1. s. e. påske  17:00 Mia W 2. s. e. påske 10:00 

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 7.-14. marts 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Menighedsrådene og Borgerforeningen inviterer: Palmesøndag 5. april.

Menighedsrådene ogi Sir Borgerforeningen inviterer: Gudstjeneste kl. 10:30 Kirke. Palmesøndag 5. april. Fællesspisning med påskelam i Sognegården kl. 12:00. Gudstjeneste kl. 10:30 i Sir Kirke. Fællesspisning med påskelam i Menu: Påskelam m/fløde kartofler og Sognegården kl. 12:00. salat, dessert og kaffe. Sidste tilmelding 1. april kl. 18:00.

Menu: kartofler PrisPåskelam 90 kr. form/fløde voksne og 45 kr. og for børn under 15 år inklusiv salat, dessert og Til kaffe. øl/vand/vin. folk, der ikke spiser lam, serveres et alternativ stykke Sidste tilmelding 1. april kl. 18:00. kød. PrisTilmelding 90 kr. for voksne og 45 kr. for børn under 15 år inklusiv http://www.naur-sir.dk/faellesspisning-mad-kultur/ eller øl/vand/vin. FaceBook Til folk, der ikke spiser lam, serveres et alternativ stykke kød. HUSK: vi trækker lod om en fællesTilmelding http://www.naur-sir.dk/faellesspisning-mad-kultur/ eller spisning, til en familie, der har betalt FaceBook kontingent for 2020. HUSK: vi trækker om en fællesVi ses til noglelod hyggelige timer. spisning, til en familie, der har betalt kontingent for 2020. Vi ses til nogle hyggelige timer.

15


Generalforsamling Der afholdes ordinÌr generalforsamling i NSK mandag den 2 marts 2020 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtÌgterne. Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden, Ole Toft, Krunderupparken 118, 7500 Holstebro, tlf. 5247 0402, e-mail olitoft@privat.dk inden den 1. marts 2020.

16


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcenter Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

21


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand og Webmaster Bo Jensen Formand og Webmaster tlf. 2165 9139 Bo Jensen bo140577@gmail.com tlf. 2165 9139

Bestyrelsesmedlem

Anja Villadsen Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Villadsen ak24122@gmail.com bestyrelse Anja tlf. 4140 0118 Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

bo140577@gmail.com

Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F. Jacobsen Næstformand tlf. 2175 Bo Jensen Kirsten F.6022 Jacobsen og Webmaster f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf.Formand 2175 6022 tlf. Bo 2165 Jensen 9139

f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær & Kasserer Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard Næstformand Næstformand Karin H.F.Østergaard tlf. 2227 2610 Kirsten Jacobsen

Kirsten F. Jacobsen 2175 6022 tlf.tlf.2227 2610 karinhaxen@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022 Sekretær & Kasserer vestermark03@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Bestyrelsesmedlem tlf. 2275 3542 Anja Villadsen Flemming Ørnskov

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com tlf. 2275 3542 tlf. 4140 0118 Anja Villadsen tlf. 4140 0118 rf.ornskov@gmail.com ak24122@gmail.com ak24122@gmail.comBestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle tlf.Olesen 2216 3107 Flemming Ørnskov Ledig plads,Meld dig Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542 tlf. helleolesen@altiboxmail.dk 2216 3107 rf.ornskov@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 2275 3542

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247

Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

omkring betaling bibeholdes

Kontingent årligtpr. pr.husstand husstandkr.kr. 200,00 Kontingent årligt 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Konto nr. nr. 0001477769 Konto 7600 0001477769 Konto nr.7600 7600 0001477769 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 FI-kreditor/giro: 73+84873896 +84873896

Betalingsoplysninger Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

22

0402

Bestyrelsesmedlem tlf. olitoft@privat.dk 5247 0402

Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

tlf. XXXX XXXX

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107 Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Toft Flemming Ørnskov tlf. 5247 0402 tlf. 2275 3542 olitoft@privat.dk rf.ornskov@gmail.com


HOVEDFORENINGEN Formand Kasserer Sekretær

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. 40 83 34 58 Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. 30 89 31 50 Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. 97 43 29 22 Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. 21 41 75 68 Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. 25 85 23 24 Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. 29 25 72 21 Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. 22 29 23 79 Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. 25 43 22 77 Mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. 97 43 20 65 Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Kontaktperson Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24