Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Marts

2018

HUSK

FREDAG 23. MARTS KL. 20.00 (dørene åbnes kl. 19.30) REVY - generalprøve, Entré 50 kr. - børn under 14 år gratis INFO ... Der sælges øl, vin, vand, kaffe/the og kage hele aftenen

NSK REVY’en 2018 FREDAG 23. marts kl. 20.00

LØRDAG 24. marts til HALBALLET

LØRDAG 24. MARTS Kl. 17.30 HALBAL - dørene åbnesbestår af: Årets REVY HOLD Kl. 18.00 3-retters menu serveres IBEN Godtkjær Hansen underholdning NSK LOKAL REVY leverer forrygende ANNELISE Jensen Kl. 01.00 Musikken stopper .... tak for i aften:) LARS Jensen INFO halbal ... Der serveresVIVIAN 3 retter lækkert mad Røjkjær HELLEleverer Olesenforrygende underholdning NSK lokal REVY Rytter - alt sammen med en masse Dans til DORTE DJ Jensby Holdet er gået i FINN Hoffmann gode venner og bekendte ... det bliver så SJOVT! skarp træning og sprudler JACOB Søvndal mange flotte gevinster Kun 275 kr. af energi og lyst til at få jer FINN Jacobsen Der kan købes lotteri både til at grine endnu PEDER Fruergaard TILMELDING fredag og lørdag. engang! ULLA Hoffmann Tilmelding senest 20. marts ved at betale Overskuddet går til vedligehold i NSK JENS Holm og opgive navn, efternavn og evt. bordnavn De udtrukne numre offentliggøres på på konto nr. 7600 16 66 361 hjemmesiden lørdag 24/3 kl. 21.00 og Det er i år også muligt at skrive Kan I huske dem til festen i hallen. ”NSK bordet” som er et fællesbord.fra denne revy ??

ERI T T LO

Gevinsterne kan afhentes i hallen søndag fra kl. 10.00 til 12.00.

Senere kan gevinsterne efter aftale afhentes hos Pia Bennedsgaard tlf.: 22 29 23 79

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Halbal - Revy----------------------------------side Udkantsrock----------------------------------side Kirkebladet------------------------------------side Borgerforeningen informerer------------side

4 7 11 13

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening

Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer: April 2018 Maj 2018 Juni 2018 Sept. 2018 Okt. 2018 Nov. 2018 Dec. 2018

Indleveres senest: fredag den 16. marts 2018 fredag den 13. april 2018 fredag den den 18. maj 2018 fredag den 17. august 2018 fredag den 14. september 2018 fredag den 19. oktober 2018 fredag den 16. november 2018

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


FREDAG 23. MARTS KL. 20.00 (dørene åbnes kl. 19.30) REVY - generalprøve, Entré 50 kr. - børn under 14 år gratis INFO ... Der sælges øl, vin, vand, kaffe/the og kage hele aftenen

LØRDAG 24. MARTS Kl. 17.30 HALBAL - dørene åbnes Kl. 18.00 3-retters menu serveres NSK LOKAL REVY leverer forrygende underholdning Kl. 01.00 Musikken stopper .... tak for i aften:) INFO halbal ... Der serveres 3 retter lækkert mad NSK lokal REVY leverer forrygende underholdning Dans til DJ Jensby - alt sammen med en masse gode venner og bekendte ... det bliver så SJOVT! mange flotte gevinster Kun 275 kr. Der kan købes lotteri både TILMELDING fredag og lørdag. Tilmelding senest 20. marts ved at betale Overskuddet går til vedligehold i NSK og opgive navn, efternavn og evt. bordnavn De udtrukne numre offentliggøres på på konto nr. 7600 16 66 361 hjemmesiden lørdag 24/3 kl. 21.00 og Det er i år også muligt at skrive til festen i hallen. ”NSK bordet” som er et fællesbord.

ERI

LOTT

Gevinsterne kan afhentes i hallen søndag fra kl. 10.00 til 12.00. Senere kan gevinsterne efter aftale afhentes hos Pia Bennedsgaard tlf.: 22 29 23 79

4


NSK REVY’en 2018 FREDAG 23. marts kl. 20.00

LØRDAG 24. marts til HALBALLET

Årets REVY HOLD består af: IBEN Godtkjær Hansen ANNELISE Jensen LARS Jensen VIVIAN Røjkjær HELLE Olesen DORTE Rytter FINN Hoffmann JACOB Søvndal FINN Jacobsen PEDER Fruergaard ULLA Hoffmann JENS Holm

Holdet er gået i skarp træning og sprudler af energi og lyst til at få jer til at grine endnu engang!

Kan I huske dem fra denne revy ??

5


6


Lørdag den 9. juni er der atter rock i skoven, når vi for femte gang afholder Udkantsrock i Sir Lyngbjerg. Fra 3 bands i 2014 har vi de næste par sæsoner præsenteret 12 bands og solister på de to scener. I år forsøger vi os derudover med musik i tårnet - hvis det kan lade sig gøre. Egentlig er det historien om humlebien som ikke kan flyve, forstået på den måde at, penge har vi ingen af, og strømmen bliver leveret af Claus Bach qua en traktor med en generator, da skoven og borgerforeningen fik afslag på deres ansøgning til permanent strøm i skoven. Strøm som kunne komme skoven, skolen, mountainbikere, kirken og andre til gode, men ingen vindmøllekroner til dette. "Det ansøgte er en projekttype, der ikke kan bruges penge til fra grøn ordning, da projektet i sig selv ikke har rekreativ værdi", lød svaret. Vi drømte også om lidt økonomi til Udkantsrock, som stadig vedbliver med at være et gratis non-profit arrangement. Drømte om at kunne præsentere Nikolaj og Piloterne, men midtbyen er svære at konkurrere med. 200.000 kroner til klassiske dage +170.000 kroner til kulturperlen, og en simpel underskudsgaranti på 10.000 kroner til Udkantsrock, endte det med. Men vi lader os ikke slå ud. Tobias Jensen og undertegnede har efterhånden fået flere ildsjæle med i planlægningen, hvor især Kim Munksgaard fra Naurvej trækker et stort læs. Mindre sponsorater har bevirket at der er kommet toiletvogne og hoppeborg, og vi håber også i år at gæsterne kan mærke de små fremskridt. Vi satser i hvert fald på lidt mere leben på pladsen i år. Hovedsageligt med børnefamilierne for øje. Vi havde sidste år +500 gæster, hvor af langt de flester ikke havde bopæl i Naur eller Sir sogne, og håber naturligvis på at flere lokale fremover skulle få lyst til at kigge forbi. Store stjerner og fulde teenagere kan vi ikke byde på, men amatørbands og solister som glæder ssig til at spille i skoven, og mange af dem er faktisk ganske dygtige. Vi håber at kunne præsentere det færdige musikprogram, og flere nyheder i Naur Sir Posten til april. Håber at se Jer, Michael Reinicke Sørensen 7


BØRGELIND LIND&&SØNNER SØNNERA/S A/S BØRGE MuRER· ·TØMRER TØMRER&&AuT. AuT.kLoAkMESTER kLoAkMESTER MuRER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

9748 48 74 74 66 66 97

lovergodt godthåndværk håndværkog ogereromfattet omfattetafaf ViVilover

Holstebroafdeling..................................... afdeling..................................... Holstebro BjarneLind Lind................................................... ................................................... Bjarne Frits Lind ...................................................... Frits Lind ...................................................... GormLind Lind.................................................... .................................................... Gorm Fax ................................................................. Fax .................................................................

9742 4274 7466 66 97 4092 9286 8666 66 40 2092 9214 1466 66 20 20 76 63 66 20 76 63 66 97 48 72 44 97 48 72 44

E-mail:kontakt@lind-byg.dk kontakt@lind-byg.dk· ·www.lind-byg.dk www.lind-byg.dk E-mail: 888


Indkaldelse til

Generalforsamling i Naur Sir Borgerforening torsdag, den 8. marts 2018 kl. 18:00 i Sognegården Borgerforeningen byder atter til fællesspisning og den 8. marts 2018 er der også generalforsamling. Da et par medlemmer har ønsket at træde ud af bestyrelsen (efter at have været med i flere år) mangler vi dig til at få Naur Sir på landkortet og dig til at udvikle lokalsamfundet. Indsatsen er ca. 4-5 timer pr. måned, og vi har det hyggeligt. - vores vision i 2018 er også at få julebelysning i Naur og i Sir. Vi ønsker at fortsætte med fællesspisning – (ikke mindst ”Påskelam”, Skt. Hans, ”Mortensanden”, ”Julefrokosten”), fastelavn, udflugter, foredrag og husmoderforeningen - mødes onsdag aften i ulige uger – se facebook: Naur Sir Borgerforening. Vi glæder os til at se jer. Hvis I endnu ikke har nået at støtte os med et medlemskab i 2018 på kun kr. 150,00 pr. husstand, kan beløbet indbetales på konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay 68459.

9


Den kristne fest fejrer Kristi opstandelse. Det er ikke sikkert de hedningekristne menigheder fejrede påske, da hver søndag i forvejen var tilegnet mindet om Kristi opstandelse. I slutningen af det 2. århundrede opstod en strid om festen; men alle enedes om, at Jesu død skete fredag, og opstandelsen skete søndag. Ved kirkemødet i Nikæa i år 325 blev tidspunktet for påsken fastlagt. Det var tradition at faste 40 dage før påske som en indlevelse i Jesus lidelser og død. Dagene lige før fasten var festdage: fastelavn. Den første fastedag kaldes askeonsdag, da menigheden i kirken blev velsignet og fik et kors tegnet i aske i panden. Den 5. søndag i fasten er i den danske Folkekirke Maria bebudelsesdag, hvor englen Gabriel fortalte jomfru Maria, at hun skulle føde Jesus. I dag er der kristne, som selv lader sig korsfæste rituelt, for igennem imitation at nærme sig Jesus. Passionsugen eller den stille uge indledes med Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel (ifølge Matthæusevangeliet på to) for at fejre den jødiske påske. Befolkningen stod og viftede med palmegrene og tog imod ham og hyldede ham som konge og befrier. Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, da han indtog det sidste måltid med sine disciple. Dagen hedder skærtorsdag fordi Jesus vaskede disciplenes fødder og gjorde dem rene (og skære). Langfredag er koncentreret omkring Jesu domfældelse, korsfæstelse og død. Pesach, jødernes påskefest, blev fejret på sabbatten; om lørdagen lå alt stille, mens søndag var almindelig hverdag. Det var på den det blev opdaget, at Jesus ikke lå i sin grav, men var opstået fra de døde. Påskedag er derfor en glædens dag. 2. påskedag er en dansk helligdag (mangler kilde – 2. påskedag er også en helligdag i andre lande), der er en forlængelse af festen. Jesus viste sig efter opstandelsen flere gange for mennesker, men på Kristi Himmelfartsdag 40 dage efter påske var det slut, og Jesus blev ophøjet til Guds højre hånd. Påsken varer indtil Pinse. 10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

2018

NAUR OG SIR SOGNE 54. ÅRGANG NR. 3

11 11 11

11 Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige, 1891-94. Efter korsfæstelsen stiger Kristus påskelørdag 11 ned i dødsriget for at befri alle fortabte. Foto: Statens Museum for Kunst


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Påsken er kristendommens hjertefest! Uden Påsken er der ingen kristendom. Uden Påsken er der ingen Jesus=Kristus, kun Jesus fra Nazareth. Uden Påsken er der kun død og undergang forude. For Påsken er den helt afgørende begivenhed, der definerer os, som dem, der hører til Kristus. At være kristen betyder at leve i tillid til Guds fortælling - evangeliet om Jesus Kristus at leve i tillid til - at leve i tro på, at denne fortælling også handler om mig - og dig! Påsken handler om, at Jesus Kristus er død for vores skyld. Jesus Kristus døde for os - medens vi var ugudelige!! Gud viste sig på en helt anderledes måde, end den, vi regnede med - ophøjet på et kors - på en klippetop i Jerusalem, på Golgatha, Hovedskal-stedet. Gud åbenbarede sig, viste sig, afslørede sig, som den korsfæstede Herre. Hvad skal vi med en død gud? Fortvivle! Men med en levende Gud, skal vi selv leve - med den opstandne Jesus Kristus, skal vi selv opstå! Så heldigvis følger der en Påskemorgen, efter Kristus har stormet Helvede, Dødsriget som er motivet for Skovgaards maleri ovenfor. Derfor er vi i Kristus ikke længere fortvivlede slaver under synd, død og djævel - for i Jesus Kristus er vi FRIE til at leve for hinanden! Kristus har hentet os ud af vores døds-hule - den hule, hvor vi fortvivler over vores mislykkede liv. Vi er hentet ud i lyset, ud i livet, ud i påskemorgenrøden. GLÆDELIG PÅSKE - GLÆDELIG OPSTANDELSE - HVER DAG! ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sæt kryds i kalenderen FYRAFTENSGUDSTJENESTE OG PÅSKELAM SKÆRTORSDAG den 29. MARTS KL. 17:00 I SIR KIRKE Efter gudstjenesten er der fællesspisning med påskelam i Naur-Sir Sognegård - ca. kl. 18:00. Arrangementet sker sammen med Borgerforeningen, og derfor tilmelder man sig også på Borgerforeningens 12 hjemmeside www.naur-sir.dk


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Fyraftensgudstjeneste med Naur-Sir Voksenkor Sir Kirke kl. 17:00 tirsdag den 13. marts 2018 Kom til en forstærket gudstjeneste, hvor de dygtige sangere fra Voksenkoret medvirker både til gudstjeneste og efter maden i Kirkehuset. Vel mødt til en aften fuld af sang og musik!! NAUR-SIR PENSIONISTKLUB Vi mødes i Naur-Sir Kirkehus tirsdage 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20. Tirsdag den 20. marts 2018 Siri Hopland, Sir Gl. Skole, uddannet børnehave pædagog og cand.mag., fortæller: ”Fra høje fjeld til høj himmel.” Siri og hendes mand, professor Jon-Arild Johannessen, begge fra Norge, købte i 2009 Sir Gl. Skole, hvor de stadig bor. Tirsdag den 3. april 2018 Bustur til Fjaltring. Vi besøger Tove og Tom Andersen (”Mathildes pakhus”). Vi ser museet og drikker derefter kaffe og synger fra Højskolesangbogen. Afgang fra Sir Lyngbjerg Centeret kl. 13:00. Tilmelding senest den 28. marts til Eli Højbjerg Andersen eller Grethe Gade. Pris kr. 50. Tirsdag den 17. april 2018 Generalforsamling - derefter pakkespil! Medbring en pakke til ca. kr. 25. Vi synger sammen og drikker kaffe. Har du brug for kørelejlighed, så ring til Bestyrelsen: Formand: Grethe Gade, tlf. 9746 4006

MENIGHEDSRÅDSMØDER NAUR MR: torsdag den 22. marts 2018 kl. 17:30 SIR MR: onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00

13


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

11. mar. 13. mar. 18. mar. 25. mar. 29. mar. 30. mar. 01. apr. 02. apr. 08. apr. 15. apr. 19. apr. 22. apr. 27. apr. 29. apr. 06. maj

Navr Kirke

Midfaste Fyraften m voksenkor Mariæ Bebudelsesdag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag 1. s. e. Påske 2. s. e. Påske Fyraften m Løbner 3. s. e. Påske Bededag 4. s. e. Påske 5. s. e. Påske

Marts

2018

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

19:00 Mia W ←  17:00 m spisning 10:00 ←  10:00  17:00 påskelam 10:00 ← 09:00 10:30 Erik 14:00 Ladegaard ←  10:00 Erik Ladegaard 10:00 ← 17:00+foredrag ←  10:00 10:00 ←  10:00 09:00 Niels Arne C ←

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 10.-11. marts samt 2.-8. april 2018

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Afløsere Erik Ladegaard (kbf) T 2445 4483 elad@km.dk

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Niels Arne Christensen Mia Malene Wriedt T 2424 9786 T 2168 7836 nac@km.dk mimw@km.dk Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


BABYSALMESANG Dit barn skal helst være mellem 2 og 8 mdr. Tilmelding og/eller spørgsmål til Inge på 21140640. Vel mødt til en hyggestund med din baby. Efter sang, dans og sæbebobler i kirken drikker vi kaffe sammen i Naur-Sir Kirkehus – og de små kan få mad og en velfortjent lur. Bedste hilsner Inge Risgaard Pedersen Organist og korleder i Naur og Sir Sogne

15


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 16


Borgerforeningen informerer: Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen: Sæt kryds i kalenderen: Fællesspisninger i sognegården 2012. Fællesspisninger i sognegården 2012. 2014 Stadig til den lave pris: Stadig til40,-Kr den lave for pris: voksne 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år. Gratis for børn under 3 år.

Datoer 2012: Datoer 2012: Torsdag 2. Feb. Torsdag 2. Fællesspisning Feb. Torsdag den 8. marts. med Generalforsamling Onsdag 7. Mar Onsdag 7. Mar Torsdag den 29. marts. Fællesspisning Tirsdag 3. Apr Tirsdag 3. Apr med Påske Lam Mandag 7. Maj Mandag Maj Torsdag den 3. maj.7. Fællesspisning i Sognegården Torsdag 6. Sep Torsdag 6. Sep Lørdag den 23. juni. Sct. Hans med fællesspisning i Sir3. Lyngbjerg Onsdag 3. Okt Onsdag Okt Tirsdag 6. Nov Tirsdag 6. Nov

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Kom ogVifåstarter lidt hyggeligt medfærdige din nabo nogle andre fra sognet. kl. 18.00samvær og vil være ca.eller kl. 19.30. Vi starter kl. 18.00 ogsenest vil være færdige kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden, torsdag kl.ca. 16.00 ugen før Husk tilmelding på hjemmesiden, senest torsdag kl. 16.00 ugen før Med Venlig Hilsen Venlig Hilsen Naur SirMed Borgerforening Naur 17 Sir Borgerforening 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Garant Holstebro

brich tÌpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro ¡ 97 42 02 99 holstebro@garant.nu ¡ www.garant.nu

20 28

29


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Skal vi arrangere din næste fest. Vi gør det vi er bedst til, ...at arrangerer ...og gøre dem uforglemmelige.

Naur Sir Sognegård

Naur Sir Sognegård Hans 60565478

lonebrandt@nielsen.mail.dk Laver også gerne mad ud af huset...hjælper gerne med festen hjemme. 21


Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 12-2017

Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem bestyrelse

Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse 11-2017

Formand Michael R. Sørensen Ejvind Hansen Naur-Sir Borgerforening`s bestyrelse tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 12-2017 michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Formand Bestyrelsesmedlem Formand Michael R. Sørensen Bestyrelsesmedlem Ejvind Hansen Michael R. Sørensen Ejvind Hansen tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 tel. 9743 2464 / 5151 1362 tel. 9743 2368 / 2424 9768 Bestyrelsesmedlem michael.r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk michael.r.soerensen.skolekom.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk Bo Jensen tel. 2165 9139 d Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Bestyrelsesmedlem R. Sørensen Ejvind Hansen Bestyrelsesmedlem Bo Jensen Jensen 3 2464 / 5151 1362 tel.2165 9743 2368Bo / 2424 9768 tel. 9139 tel. 2165 9139 .r.soerensen.rolfkrake.dk ejvind.hansen@dlgpost.dk bo140577@gmail.com Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem bo140577@gmail.com Karin H. Østergaard Helle Olesen Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Karin H. Østergaard Helle Olesen Bestyrelsesmedlem karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Kasserer og sekretær Bestyrelsesmedlem tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 Bo Jensen karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Karin H. Østergaard Helle Olesen tel. 2165 9139 tel. 2227 2610 tel. 2216 3107 bo140577@gmail.com Betalingsoplysninger karinhaxen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Betalingsoplysninger

Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 2233 1099 r og sekretær Bestyrelsesmedlem Betalingsoplysninger Konto nr. 7600 0001477769 Helle Giro: 73 +84873896 nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Østergaard Konto Olesen Kontingent årligt kr. 150,00 MobilePay: 68459 7 2610 tel. 2216 3107 xen@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Konto nr. 7600 0001477769 Giro: 73 +84873896 Betalingsoplysninger Kontingent årligt kr. 150,00

MobilePay: 68459

Konto nr. 7600 0001477769

Giro: 73 +84873896

22


HOVEDFORENINGEN FORMAND Thomas Braagaard, Krunderupparken 144, Ho. Mail: braagaard@privat.dk KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Tut Steffensen, Hartmannsvej 25, Ho. Mail: Tut.stef@gmail.com KASSERER Mette FetherstonhaughDalbjergvej 4 Ho. Mail: mettegf@yahoo.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Daniel Bundgaard, Langelinie 17, st. -4, Ho. Mail: daniel-bundgaard@hotmail.com KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk

30 26 04 74 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 22 40 97 43 20 13 42 42 03 45 53 57 26 53 28 83 5277 97 43 29 22 28 18 84 25 28 11 97 04 97 43 22 27

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: ebj@mail.dk

97 43 20 65 97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24

Naur-Sir Posten 03.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Naur-Sir Posten 03.2018  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Advertisement