Naur-Sir Posten 02.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Febhruar

2021

AFLYST:

Kære alle Grundet restriktionerne omkring Corona, er vi i Borgerforeningen og menighedsrådene desværre nødt til at aflyse den kommende fastelavnsfest d. 14/2-21.

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 6 Kirkebladet------------------------------------side 11 Generalforsamling----------------------- side 21

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening

NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Marts

22. Februar 2021

April Maj Juni

26. Marts 26. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

2021 2021 2021

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur-Sir-Krunderup og Alstrups nye hjemmeside For ca. 2 år siden, blev Søren Kromann og jeg, kontaktet af flere, der ikke var tilfredse med den gamle hjemmeside. Den var ikke skalerbar, mobil eller tablet venlig. Samtidig var der en del udfordringer med daværende udbyder, hvor deres ekspert i TYPO3 hjemmesider, valgte at sige op. Supporten blev dårligere og dårligere. Det var på godt jysk, rigtig træls. Siden var ikke ret gammel, men vi kunne bag om siden se, se at den byggede på meget gammel teknologi.

Vi vendte problematikken, alle ønskede at få en hjemmeside, som er uafhængig af lokale, der kan bygge en side op. Derfor har vi valgt professionelle, der både kan sætte en side op og vedligeholde den. Udgifterne har tidligere været i borgerforeningsregi, men da vi er enige om at hjemmesiden skal understøtte hele vores område- hallen, NSK og alle øvrige foreninger, bliver det fremadrettet Sir Lyngbjerg Centret, NSK og Borgerforeningen, der deler udviklings -og driftsudgifter ligeligt. Hjemmesiden skal promovere vores område, i forhold til tilflyttere og nysgerrige. 6


Vi kontaktede flere selskaber, alle med priser mellem 30 og 50.000 kr. hvilket blev afvist af hovedbestyrelsen i NSK. Så tog Søren og jeg arbejdstøjet på igen. Det så sort ud, hjemmesiden gik ned igen-for 26.gang. Så blev vores udbyder opkøbt af Jysk It Partner. De satte en ekstern konsulent på og siden kom op igen. De kunne ikke lave vores nye hjemmeside, men havde samarbejde med Off Beat Media omkring gamle hjemmesider. Søren og jeg fik kontakt med Jane, lavet en plan og ca. 1 mdr. senere lå siden klar. En anderledes mobil venlig og moderne side. Vi retter stadig lidt til. Samtidig skulle vi bruge fede fotos til hjemmesiden og bad om jeres hjælp. Vi fik få, men flotte billeder. Vi lavede en konkurrence om bedste billede. Vinderen blev Kenneth Jensen Dahl KRP 144 – Stort TILLYKKE. Tak til Cykel Mads for det fine gavekort

. Vil I alle teste hjemmesiden og kigge efter fejl og eventuelle mangler. Alt kan tilføjes. Er der noget vi har overset eller glemt? Send det på mail til Søren eller jeg. https://naur-sir.dk/ https://offbeatmedia.dk/ https://jyskitpartner.dk/ Bo Jensen, Borgerforeningen. 7


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 25 februar mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt pris niveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til et så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr person. Betaling forgår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 21 februar. Vi ses til en hyggelig aften.

8


Kære medborgere i Naur- Sir-Krunderup og Alstrup. Hvis det ikke betyder noget for dig, og at du ikke sætter pris på at der er en borgerforening, der bl.a. sørger for:

Julebelysning og juletræ og anden By-forskønnelse Fastelavnsfest for børnene og børnenes dag Sct. Hansbål, Påskelam, Mortensaften og julefrokost, og andre fællesspisninger, evt. med foredrag el. underholdning. Borgerforeningen har en plads i halbestyrelse og hovedbestyrelse Kontakt til Holstebro kommune om trafikale forhold, udstykning af byggegrunde, indkomne borgerønsker. Sognegården

JA SÅ behøver du ikke læse videre…. MEN: Hvis du er interesseret og har lyst til mødes med andre ildsjæle ca. en gang om måneden, så er det nu, du skal være opmærksom på den kommende generalforsamling (efter planen i marts) og stille op til en plads i bestyrelsen. Du vil få mulighed for indflydelse på tiltag for børn og voksne i dette skønne område. Der er brug for friske kræfter til at tage en tørn, og til at komme med nye input. Hilsen fra 2 fratrædende bestyrelsesmedlemmer

9


MORAL En sag om hæleri Hvor sagen om ulovlig brændevinsbrænding har karakter af en kollektiv bevidsthed med en lov, der måtte forekomme almuen urimelig, er følgende sag blot udtryk for almindelig kriminalitet, der også har spillet sin rolle i Naur sogns historie. 1847-48 tjente Inger Poulsdatter og Marie Kirstine Lausdatter på Ausumgård. I juni 1848 lå stamherren ved hæren på Als som løjtnant, så de to piger troede at have frit spil. De havde bemærket, at der i gårdens blå stue lå en mængde god uld – den fristede dem. Og det var blot at gå ind i forvalterens værelse, som de havde adgang til – tage nøglen til stuen – låse sig ind og tage ulden, som de så kunne sælge for at supplere den sparsomme tjenestepigeløn. Det gjorde de. Fire pund uld og en pund uldgarn blev det til, og nu de var på skråplanet, fortsatte de og stjal 1½ lispund smør, to brødkager, noget mel, gryn og malt. Det hele var imidlertid ikke noget værd, før de fik tyvegodset afsat. En af pigerne kendte Niels Jensen, der boede sammen med hustruen Ellen Kirstine Jensdatter i et hus ved Stabildal. Niels Jensen havde tidligere boet i Maruphus i Vejrum og ernærede sig som væver, så han var den rette at tilbyde garnet for en billig penge. Han købte det, og var dermed at betragte som hæler, da tyveriet blev opklaret. Han indrømmede også hurtig, at han meget vel vidste, at ulden, han købte, var stjålet på Ausumgård. Ved højesteretsdom den 5. oktober 1849 idømtes Niels Jensen 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. Det var en mild dom – helt anderledes gik det de langfingrede tjenestepiger. De skulle begge tilbringe de følgende 8 måneder i tugt- og forbedringshuset i Viborg, hvor de skulle udføre tvangsarbejde. Og det for et tyveri af genstande til en samlet værdi af godt 7 rigsdaler. 10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 2

KYNDELMISSE - GIV OS MERE LYS Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. 2. Det er tyst herude, kun med sagte pik på rude melder sig den små musvit. Der er ingen fugl, der synger, finken kun på kvisten gynger, ser sig om og hvipper lidt. 3. Det er koldt herude, ravne skrige, ugler tude, søge føde, søge læ. Kragen spanker om med skaden højt på rygningen af laden, skeler til det tamme kræ. 4. Hanen sig opsvinger på en snemand, sine vinger klaskende han sammenslår. Krummer halsen stolt og galer hvad monstro han vil, den praler? Hvis endda om tø han spår! 5. Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges; atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord!

Navr Kirke i vinterdragt

Sådan digter præsten Steen Steensen Blicher i en meget hård vinter, hvor han plaget af sygdom næsten er sikker på, at hans sidste time var ved at være kommet. Blicher voksede op som enebarn, da alle hans søskende døde som små og spæde. Det gjorde hans mor meget skrøbelig mentalt, og at hans far kom til at præge ham meget, ikke kun fordi faderen var præst, men også i forholdet til naturen og jagten. Det ses tydeligt i digtet/ sangen ovenfor, hvor naturbillederne samtidigt er sindsbilleder på et frossent og bange sind. Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord!

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Det er en bøn om varme og tø - det er en bøn om Ånden, der skal komme, så det frosne og bange hjerte kan tø op og leve frimodigt igen. I vores corona-istid trænger vi ligeledes til varme og tø, så vore bange og forkomne hjerter, der længes efter fællesskab og liv, kan få lys og bevægelse ind i hverdagen igen. For ikke at tale om de festlige dage, der står som fatamorgana’er ude i en dis af længe ventet fremtid. Blicher længes inderligt, men vinteren strænges - det siger vejrudsigten for Naur-SirKrunderup-Ny Alstrup også. Men det skal nok blive godt igen - det står der jo over enhvert kristenmenneskes vugge: din fremtid er lys, for Gud er hos dig! Som B.S. Ingemann så håbefuldt digter i den skønne vintersang, så skal vi modigt vente - vi skal give tid, for Guds skønhedsrige kommer til os det har Gud lovet os i Jesu Kristi navn: I sne står urt og busk i skjul; det er så koldt derude; dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude. 2. Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad; giv tid! - hver blomst udspringer. 3. Giv tid! og livets træ bli'r grønt må frosten det end kue, giv tid! og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. 4. Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer; giv tid!, og bi på Herrens stund, - hans skønhedsrige kommer! Glædelig kyndelmisse ønskes af jeres præst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur Præstegård.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar

2021

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen FYRAFTENSGUDSTJENESTE KYNDELMISSE Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 17 Sir Kirke Denne tirsdag eftermiddag/aften vil vi med en kort lysgudstjeneste fejre vinterens midte. Et gammelt ord siger, at som vejret er til Kyndelmisse, sådan bliver resten af vinteren!!

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus torsdag den 25. februar 2021 kl. 19:00 Ida Jessen ”Kaptajnen og Ann Barbara”

Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.

OBS OBS OBS - OBS kommende bøger til Litteraturaften i Kirkehuset: onsdag den 24. marts 2021 - Goethe ”Faust”, forlaget Wunderbuch, i oversættelse ved Ejler Nyhavn

endnu ikke fastlagt Tara Westover, ”Oplyst”, forlaget Lindhardt og Ringhof

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB

TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS Vi må desværre aflyse møderne i februar - vi håber, at vi kan mødes som planlagt i marts


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

02. febr. 07. febr. 10. febr. 14. febr. 21. febr. 28. febr. 07. mar. 14. mar. 21. mar. 28. mar. 01. apr.

Februar 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Kyndelmisse Seksagesima Fyraftensgudst. Fastelavn 1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste Mariæ Bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag

Sir Kirke

 17:00 10:00  17:00 m. foredrag  13:30 Sir L Center 10:00 17:00 Anette E  10:00 10:00   10:00 10:00 NN  med  10:30 Påske lam 10:00 

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Kurt Fiedler sælger autoværkstedet i Krunderup

KIRKEBLADET

Automester Kurt Fiedler i Naur-Sir ved Holstebro har valgt at sælge sit livsværk Krunderup Auto ApS 1.april 2021. Som 67-årig mekaniker har Kurt Fiedler valgt at forlade arbejdsmarkedet til nytåret med salg af værkstedet i foråret. Efter endt læretid og samlet 9 år som mekaniker hos Oluf Østergaard ved Citröen i Holstebro, valgte Kurt Fiedler at blive selvstændig ved at overtage svigerfaderens værksted, som dengang hed Naur Smede, Maskin- og Autoværksted i 1980. Det blev senere til Naur Auto indtil han købte grunden Sirvej 1b og byggede det nuværende værksted i 1987, som herefter fik navnet Krunderup Auto. Det er blevet udvidet tre gange siden med vaskehal, monteringsværksted og senest i slutningen 1990´erne med salgsudstilling og større kontorfaciliteter. Kurt Fiedler har været mekaniker i mere end 50 år, når han forlader arbejdsmarkedet til nytår. Heraf de godt 41 år som selvstændig. Virksomhedens tre medarbejdere fortsætter på arbejdspladsen efter overtagelse af ny indehaver til foråret. De seneste 20 år har Fiedler været medlem af AutoMester-Kæden. Autoværkstedet i Krunderup overtages af 37-årige autotekniker Emil Ebbesen, der har arbejdet hos Hvidbjerg Auto på Thyholm de seneste 15 år. Han viderefører værkstedet fra første april og Kurt Fiedler forsætter med salg af biler fra salgsudstillingen på adressen frem til nytår 2022.

15


HOLD DIN NÆSTE FEST I NAUR SIR SOGNEGÅRD. Du kan leje og selv stå for festen, www.naur-sir-sognegaard.dk ...eller som de fleste gør, lad os stå for det hele, ALTSÅ et TOTAL ARRANGEMENT, ...hvor vi gør det hele, og I bare nyder festen. TAKE AWAY<<<<<<<TAKE AWAY Torsdage....MENU : guleærter m/ flæsk og medister kr. 75 pr. person i februar Minimum 2 personer eller MENU : Forloren hare m/ sauce til 3 personer kun kr. 125 SMØRREBRØD hver FREDAG 10 stk kr. 160 (fiskefilet, æg/rejer, dyrlægens natmad, flæskesteg, hamberryg) BESTILLING PÅ 28900435 eller 22981114, gerne med sms senest dagen før, og vi bekræftigere. AFHENTNING på dagen mellem kl 16 og 17, eller efter aftale. BETALING, kontant eller mobilpay ved afhentning. Er der andre ønsker derude???? skriv lonebrandt@nielsen.mail.dk Med venlig hilsen Lone og Hans Naur Sir Sognegård Sirvej 3, Krunderup Holstebro Vi er også på facebook www.naur-sir-sognegaard.dk Med venlig hilsen Lone Brandt Nielsen Vesterhavsgade 3 7680 Thyborøn mobil 28900435 www. luksus-fritidshus.dk Naur Sir Sognegård mobil 60565478 mobil 28900435 lonebrandt@nielsen.mail.dk www.luksus-fritidshus.dk 16


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt Peter 2021 til kl.sekretæren, 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

21


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

22

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

97 43 22 66 97 43 24 43

7 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24