Naur-Sir Posten 02.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Februar

2020

Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Mandag, den 09-03-2020. Sammen med fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Kirsten Jacobsen – har ikke besluttet sig endnu Flemming Ørnskov – Ønsker genvalg Helle Olesen – har travlt med amatør teater og meget andet ønsker formentligt ikke genvalg. Da Ole Toft overgik til NSK Hovedbestyrelsen, og så har vi 2 yderlige personer som ønsker at udtræde, søger vi nogle friske ildsjæle til borgerforeningen.

Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Se kirkebladet inde i bladet Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side Kirkebladet------------------------------------side Bordtennis og badminton-----------------side Generalforsamling--------------------------side

6 11 15 16

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Marts April Maj Juni

2020 2020 2020 2020

24. Februar 27. Marts 24. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Garant Holstebro

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

KRUSE // MARSLEV Økonomi - Bogholderi - Regnskab

7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Mandag, den 09-03-2020. Sammen med fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Kirsten Jacobsen – har ikke besluttet sig endnu Flemming Ørnskov – Ønsker genvalg Helle Olesen – har travlt med amatør teater og meget andet ønsker formentligt ikke genvalg. Da Ole Toft overgik til NSK Hovedbestyrelsen, og så har vi 2 yderlige personer som ønsker at udtræde, søger vi nogle friske ildsjæle til borgerforeningen.

Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden: Bo Jensen, Godrimvej 11, 7500 Holstebro, Tlf. 21659139 eller mail: bo140577@gmail.com senest den 01-03-2020.

6


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og HåndBryg Torsdag den 20 februar mødes vi i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere noget godt mad. Vi får besøg af Michael Knudsgaard, aktivt medlem af Danske Øl Entusiaster Holstebro, som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 10 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt pris niveau. Ligeledes vil 2 lokale håndbryggere komme med deres bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om deres fælles passion med at brygge øl hjemme i køkkenet og garagen. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til et så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr person. Betaling forgår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 16 februar. Vi ses til en hyggelig aften.

7


Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 2 marts 2020 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden, Ole Toft, Krunderupparken 118, 7500 Holstebro, tlf. 5247 0402, e-mail olitoft@privat.dk inden den 1. marts 2020.

Naur - Sir - Sognegård Status Naur - Sir Sognegård Så kom vi til en løsning, omkring sognegården, vedrørende forpagtere. Vi har haft 2 gode bud, på nye forpagtere, til samtale, hvor vi desværre ikke kom i mål. Men vi ser store muligheder, når vi er klar med det nye center, og sognegården skal drives videre der fra. Ind til det nye center står klar, vil Lone og Hans påtage sig opgaven, og vi kan nyde Hans’ gode mad og Lones høje service niveau. Vi håber I vil hjælpe med at bakke op om sognegården, og ligeledes køkkenet. De kan levere mad ud af huset, så når din næste fest skal holdes i Klubhuset eller hjemme privat, så prøv at kontakte Lone og Hans, da de kan deres kram. Vi, i Borgerforeningen, håber på, at de vil få endnu et par gode år sammen med os borgere i Naur, Sir, Krunderup og Alstrup. Sognegården vil, fremover, blive mulig at leje som et festlokale med eller uden køkken - dette for at skabe et større forretningsområde i området. Kontakt Lone Nielsen for yderligt information på tlf.: 28 90 04 35 eller lonebrandt@nielsen.mail.dk Ligeledes vil vi henstille til brugere af skolens område, om at vise hensyn, når der afholdes fester, begravelser og andre forsamlinger i sognegården, både i weekender og til hverdag. Bak op om Sognegården, det er ikke alle lokalsamfund, som har denne mulighed. Tak til Kim Bak for hjælp til samtaler og kontrakt skrivning.

Med Venlig Hilsen Naur- Sir Borgerforening

8


g

rg

Måbjerg Kreds

ue”

Program 2020 Måbjerg Kreds` bestyrelse: Henny Sørensen telf. nr. 97 42 80 82 Britta Olesen telf. nr. 51 32 56 11 Annette Skytte telf. nr. 97 43 54 57/30 19 36 33 Pia Eliassen telf. nr. 24 43 44 05 Anne Marie Saaugaard telf. nr. 30 28 64 45 Hjemmeside: https://haveselskabet.dk/maabjerg

g 9


Til havekredsens medlemmer. Tak for et rigtigt godt haveår 2019. Og tak til alle jer, der har deltaget i vore arrangementer. Det har været dejligt at være sammen med jer. I 2020 fejrer kredsen jo 75 års jubilæum, og programmet er med mange forskellige haveoplevelser, som vi i bestyrelsen håber, at du vil deltage i. Vi glæder os meget til at være sammen med dig. Del din haveglæde med andre, og tag en ven eller nabo med til vore arrangementer. Hvis du ønsker kørelejlighed til arrangementerne, så ring til 30 28 64 45. Bestyrelsen Den 05. februar kl. 18.00 i Mejrup Kultur- og Fritidscenter, Elkjærvej 26. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg: Annette Skytte og Henny Sørensen. Begge modtager genvalg. Annette viser billeder fra kredsens aktiviteter i løbet af 2019. Af hensyn til aftenens traktement er tilmelding nødvendig senest den 31. januar på tlf. nr. 97 42 80 82/30 28 64 45. Drikkevarer for egen regning. Den 02. marts kl. 19.00 Bibliotekssalen, Kirkestræde 13, Holstebro Foredrag med havebrugskonsulent og hortonom Aiah Noack. Arrangør: Nordvestjyllands afd. Den 05. marts kl. 19.00 Bibliotekssalen, Kirkestræde 13, Holstebro. Foredrag med Kai Overgaard, Hadsund. Emne: Foredrag om ”Scotlands Rhododendron Parker 2018”. Pris kr. 75/150. Kredsen er vært ved en forfriskning. Tilmelding senest 1.mar. på tlf. 30 28 64 45 og www.haveselskabet.dk/maabjerg Den 22. april kl. 19.00 Mejrup Kultur- og Fritidscenter, Elkjærvej 26. Kursus i pileflet med Peder Christensen, Holstebro. Der laves et plantestativ. Medbring selv saks/tang og en krukke til at lave stativet til. Krukken skal indeholde sand eller jord. Pris kr. 75/150. Begrænset deltagerantal. Tilmelding senest 16.apr. på 30 28 64 45 og www.haveselskabet.dk/maabjerg.

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar

2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 2

FASTELAVN - OG FARVEL TIL KØDET? Den 23. februar er det fastelavns søndag. Det fejres med gudstjeneste i Sir Kirke kl. 10, og børnegudstjeneste i Sir Lyngbjerg Hallen kl. 13:30, lige før tøndeslagningen. Fastelavn er en meget gammel fest. En fest, Motiv fra karneval i Venedig der markerer overgangen fra de fede tider til de magre tider. Fastelavn er farvel til kødet (carne-val), for før Reformationen skar vi meget ned på kødet i fasteperioden op til Påske. Dengang var kød en luksus, som man kun kunne drømme om at have adgang til hver dag. I dag er dette helt vendt på hovedet, for i vor tid er kødets forsagelse nærmest en moderne trend. Det moderne menneske forsager ikke kød for at faste. Det moderne menneske forsager kød, fordi kød er blevet ugleset som klimaskadeligt. Man har regnet på, hvor meget en ko udleder af gasser både den ene og den anden vej, hvor meget foder og vand, den kræver for at levere 1 kg dejligt oksekød - og regnskabet er så dårligt, at kød igen kan blive en luk-sus, som man kun nyder en gang i mellem - hvis vi vil være klimavenlige… Klimadiskussionen er kun en lille del af en større problemstilling, som består af generelt overforbrug på en klode, der ikke er uendelig ressourcefuld - og hvorfor skal man egentlig bruge mere, end man har brug for? Så når den kommende faste går i gang, kan man jo overveje, hvor lidt, man kan nøjes med. Men pas på - hele vor økonomi er indstillet på, at vi køber og smider væk uafbrudt! Så nøjsomhed kan ende med at koste os dyrt, hvor selvmodsigende, det kan lyde. Eller også skal vi opfinde en ny økonomi, altså husholdning, for oikos betyder hus på græsk, og økonomi betyder ordret husholdning: en besindelse på indtægter og udgifter! Glædelig faste - glædelig besindelse på livets bærende kræfter. Henrik Guldbrandt Kjær, præst


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen

Fyraftensgudstjeneste med spisning og fortælle-/ sangaften onsdag den 19. februar 2020 kl. 17:00 i Sir Kirke Lærer Trine Ulnits Møller kommer og fortæller og synger med os. Aftenens emne er: ”Bibelhistorier med melodi... Mød personer fra Bibelen, lær af deres oplevelser og gå med i fortællinger fra deres liv. Beretningerne bliver levende formidlet gennem fortælling og sang, så man på en anderledes måde kan prøve at relatere til, hvad mennesker stod i for flere tusinde år siden. Kan vi lære noget af dem og deres erfaringer med Gud i dag? I løbet af aftenen vil vi også synge sammen.” Tilmelding til spisning på hjemmesiden eller til graver i Sir Kirke, Anne Grethe Werner, tlf. 9743 2901 - senest den 16. februar 2020. Ønsker man ikke spisning, er tilmelding ikke nødvendig.

Sæt kryds i kalenderen

Kirkebrunch efter gudstjenesten søndag den 9. februar 2020 Sir Kirke kl. 10:00 Kom med til udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten - i Naur-Sir Kirkehus.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Februar 2020

NAUR OG SIR SOGNE

Naur-Sir Posten/Kirkebladet kan fremover hentes ved Naur-Sir Kirkehus og ved Sir Kirke, hvor en fin postkasse begge steder er sat op.

Sæt kryds i kalenderen NAUR-SIR PENSIONISTKLUB NAUR-SIR KIRKEHUS TIRSDAGE KL. 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20. Tirsdag den 18. februar 2020 Lissy Sørensen, Struer, vil fortælle om Hvidstengruppen. ”Jeg har nogle erindringer fra krigen, som har sat sig fast, selvom jeg ikke var ret gammel. Min far var medlem af Hvidstengruppen og blev henrettet sammen med syv andre. Han ligger nu begravet i Mindelunden i Hvidsten.” Tirsdag den 3. marts 2020 Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Aulum, ”Peer Gynt og sandheden om vort liv. En fortolkende genfortælling af Henrik Ibsens skuespil, hvor Ibsens Peer stilles over for Lise Nørgaards Mads Skjern fra ”Matador”. Hvordan Ibsen og Nørgaard bruger kristendommen som et underliggende værdisæt i to meget forskellige fortællinger.”

Sæt kryds i kalenderen Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Fælles MR, onsdag den 4. marts 2020, kl. 19-22.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

09. feb. 16. feb. 19. feb. 23. feb. 01. mar. 08. mar. 15. mar. 19. mar. 22. mar. 29. mar. 05. apr.

Navr Kirke

Septuagesima Seksagesima Fyraften Fastelavn 1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Fyraften Midfaste Mariæ Bebudelse afsl mini Palmesøndag

Februar

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

 10:00 kirkebrunch 10:00 NAC   17:00 fortælling/sang Sir 13:30 Lyngbjerg 10:00 C 10:00   10:00 SN kirkebrunch  17:00 17:00 m foredrag   10:00 10:00   10:30 m påskelam

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 15.-16. februar 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Batboys og batgirls er kommet til Naur-Sir

Siden sommerferien 2019 har Sir-/ Lyngbjerghallen lydt af bordtennisbolde og glade stemmer fra børn og voksne. Det hele startede med at Rajee, som de fleste kender fra Naur-/ Sir børnehus, samlede nogle børn til bordtennis. Det blev så populært at skolens gymnastiksal hurtigt blev for lille, og de 4 bordtennisborde blev for få. Da der var haltid ledig fredag eftermiddag, flyttede man til hallen. Jeg, Jan Lundaa, en lokal altmuligmand, hjalp med flytningen af borde, og synes det virkede om en god ide med en lokal bordtennisklub. Han skaffede hurtigt nogle flere (brugte), så der nu er 9. Det rygtedes blandt børnene i området, og medlemmerne er strømmet til. Som det er organiseret lige nu, hører bordtennis ind under gymnastikforeningen, sammen med badminton. Der er nu så mange medlemmer at der arbejdes på at badminton og bordtennis starter sin egen forening under NSK. Fredage eftermiddage mødes børn til bordtennis kl. 16.00 og de voksne kl. 17.00. Selvom det er et svært tidspunkt med trætte børn og voksne efter en lang uge, så er stemningen høj og der spilles på liv og løs. Sammenholdet er så godt at der allerede har været arrangeret deltagelse i bordtennisstævner. Der er foreløbig blevet til 5 stævner. Det ene i Århus med overnatning, basartur, fællesspisning og hygge. Der er altid stor opbakning fra forældre til at transportere børnene, og til at heppe ved stævnerne. Selvfølgelig er der også kommet medaljer hjem. Rajee blev Jysk mester da vi var i Århus. Vi bliver lagt mærke til ved stævnerne fordi der møder så mange spillere op fra en umiddelbart lille klub, og fordi der er så stor forældrefremmøde. Der er allerede et par spillere der er blevet spottet som talenter og sendt videre til større klubber til mere intensiv træning. Det er vi stolte af at vores lille klub har været med til at starte. Der er mange planer for badminton- og bordtennisforeningen. Vi håber på flere medlemmer,- også voksne. Et lokalt stævne i vores egen hal er i tankerne. Nye bordtennisborde er. De koster 1500,00 kr. stykket, så det kræver sponsorstøtte. Lige nu trænes børnene af Rajee, Karina Trøjborg Hannibal og jeg på frivillig basis, men vi håber at kunne få besøg af nogle professionelle gæstetrænere engang imellem. Bordtennis spiller fredage kl. 16 - 17 for børn og 17 - 18 for voksne Badminton spiller onsdage kl. 15 - 16 for børn og kl. 19 - 20 for voksne Kom frisk. Høj som lav, gammel som ung, tyk som tynd, eneste krav er godt humør og lyst til at spille med os. 15


Holstebroegnens Planteforening

Holstebroegnens Planteforening er en sammenslutning af flere små planteforeninger, som det tidligere Naur Læplantningslaug er en del af. D.26. febr. Kl 19.30 afholdes generalforsamling i Naur-Sir Sognegård. Dagsorden iflg. Vedtægter Fritz Andersen, tidligere HedeDanmark , holder et relevant indlæg efter generalforsamlingen. Foreningen er vært med smørrebrød og lagkage. På foreningens vegne Knud Bjerre

16


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Sir Lyngbjerg Vandring

21


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand og Webmaster Bo Jensen Formand og Webmaster tlf. 2165 9139 Bo Jensen bo140577@gmail.com tlf. 2165 9139

Bestyrelsesmedlem

Anja Villadsen Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Villadsen ak24122@gmail.com bestyrelse Anja tlf. 4140 0118 Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

bo140577@gmail.com

Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F. Jacobsen Næstformand tlf. 2175 Bo Jensen Kirsten F.6022 Jacobsen og Webmaster f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf.Formand 2175 6022 tlf. Bo 2165 Jensen 9139

f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær & Kasserer Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard Næstformand Næstformand Karin H.F.Østergaard tlf. 2227 2610 Kirsten Jacobsen

Kirsten F. Jacobsen 2175 6022 tlf.tlf.2227 2610 karinhaxen@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022 Sekretær & Kasserer vestermark03@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Bestyrelsesmedlem tlf. 2275 3542 Anja Villadsen Flemming Ørnskov

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com tlf. 2275 3542 tlf. 4140 0118 Anja Villadsen tlf. 4140 0118 rf.ornskov@gmail.com ak24122@gmail.com ak24122@gmail.comBestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle tlf.Olesen 2216 3107 Flemming Ørnskov Ledig plads,Meld dig Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542 tlf. helleolesen@altiboxmail.dk 2216 3107 rf.ornskov@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 2275 3542

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247

Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

omkring betaling bibeholdes

Kontingent årligtpr. pr.husstand husstandkr.kr. 200,00 Kontingent årligt 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Konto nr. nr. 0001477769 Konto 7600 0001477769 Konto nr.7600 7600 0001477769 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 FI-kreditor/giro: 73+84873896 +84873896

Betalingsoplysninger Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

22

0402

Bestyrelsesmedlem tlf. olitoft@privat.dk 5247 0402

Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

tlf. XXXX XXXX

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107 Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Toft Flemming Ørnskov tlf. 5247 0402 tlf. 2275 3542 olitoft@privat.dk rf.ornskov@gmail.com


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALD UDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24