Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Februar

2014

2014

ONSDAG 21. maj

Løb a la orienteringsløb for alle. Forskellige ruter, forskellige niveauer

BEMÆRK...

TORSDAG 22. maj

Binko-Banko - alternativ talopråb, masser af præmier Medbragt madkurv

FREDAG 23. maj

Noget for de unge ... endnu ikke helt på plads Blomsterberg-kagedyst - der udleveres én opskrift, hvem får den bedste kage? Revy - generalprøve

LØRDAG 24. maj Cykelløb OL - gadedyst Halbal med revy

LØRDAG 24. maj

Årets HALBAL med revy og musik Musikken er igen med Claus & Morten - i år med band ....

- sæt kryds i kalenderen allerede i dag. Programmet er endnu ikke helt på plads, så der kan ske ændringer ..... MEN det bliver sjovt!

Se kirkebladet inde i bladet

GLÆD DIG !


annonce - krunderup auto

2


Indhold Madlavning for mænd------------------- side Nytårsløjer ------------------------------- side Festlig fredag ---------------------------- side Kirkeblad--------------------------------- side Borgerforeningen informerer----------- side

7 8 11 13 23

BLADET UDGIVES AF

Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Marts April Maj Juni

fredag den 14. februar fredag den 14. marts fredag den 18. april fredag den 16. maj

2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014

3


tømrer JØRGEN JØRGEN tømrer

T: 30 270 610 T: 30 270 610 ved Jørgen Lund

v/ Jørgen Lund Naur Nord Montering af køkken . bad . vinduer . døre ...

- klarer alle opgaver STORE som SMÅ www.jorgentomrer.dk

4


Vi støtter de lokale fightere. Gør du? Få 500 kr. til klubkassen. Og måske mere til dig selv... Tag en snak med din lokale vestjyskBANK. Det kan der være penge i. Ikke kun for dig. Men også for din klub. Lige nu skyder vi nemlig 500 kr. i klubkassen, hvis du skifter bank til os, og flytter alle dine banksager med. Hvilken klub støtter du? Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/holstebro

5


Naur Sir Skole fylder 50 år

Dette fejrer vi lørdag den 20. september 2014. Skolen holder ’Åbent hus’ kl. 10.00 - 14.00 og om aftenen holder vi et brag af en fest i Sir-Lyngbjerg Centeret. Vi har brug for din hjælp!  Vi har brug for hjælp til at finde alle de gamle elever  Vi har brug for hjælp til forskellige praktiske opgaver  Vi har brug for hjælp til forskellige koordineringsopgaver

Kunne du tænke dig at give en hånd, så kontakt venligst Lars B. Hansen Tlf.: 97 43 25 11 eller Mail: hovvej1@mail.dk Der bliver oprettet en facebook side - hvor I kan læse mere. Vi glæder os til at gense alle Hilsen Jubilæumsudvalget

6


Borgerforeningen tilbyder: ”Finere” madlavning for mænd/Madlavning for ”finere” mænd. Kært barn har som sagt mange navne, og der er ”efterspørgsel efter begge dele i Naur Sir”. Borgerforeningen tilbyder i hvert fald endnu en sæson med madlavning i skolekøkkenet, men modsat de tidligere sæsoner bliver det i år blot fire gange alt i alt. Det plejer at dufte af mandehørm tilsat lidt krydderier, og ”Gordon Ramsay”, som ellers havde bebudet sin afgang, er atter klar til at svinge køkkenkniven. Han håber meget at se dig de nedenstående datoer: Onsdag den 19. februar Onsdag den 05. marts Onsdag den 19. marts Fredag den 04. april De tre første gange er fra 18.00 til 21.00. Tilmelding til Michael Sørensen, 51511362, som i år vil holde et vågent øje med, at der ikke bliver hældt for meget smør i sovsen.

7


Nytårsløjer/hærværk

Nytårsløjer/hærværk Jeg vil bede jer forældre tage en snak med jeres børn omkring hvad der er sjove nytårsløjer og når det går over i hærværk. I år er det gået over i hærværk. At komme hjem og se murværk, træværk og postkasse smurt i baberskum m.v, som giver skader på mur, træ og metal det er hærværk. Hilsen Gitte Højbjerg Nr. 120

Generalforsamling Ord. Generalforsamling i NSK Håndboldbold Mandag d. 24. februar valg i. flg. Vedtægter. Forslag til fda@vestjylland.dk 8


Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 3. marts 2014 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden, Pia Jensen, Vilhelmsborgvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 97-432379, e-mail vbv10@mvb.net inden den 24. februar 2014.

Generalforsamling Borgerforeningen afholder mandag den 10. marts 2014, kl. 19.30, den årlige generalforsamling i Sir Lyngbjerg Centret. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til bestyrelsen er Michael Sørensen & Peder Bodeval som begge genopstiller, samt Klaus Godtkjær som ikke ønsker genvalg. Skulle du have lyst til at gøre en indsats for lokalsamfundet, er du velkommen til at melde dig som kandidat til Michael.r.soerensen@skolekom.dk, 51511362. Vel mødt, Naur Sir Borgerforening. 9


FASTELAVN I SIR LYNGBJERG CENTRET Søndag den 2. marts 2014, kl. 13:30 Menighedsrådene i Naur & Sir, samt borgerforeningen, inviterer hermed til fastelavnsfest, og traditionen tro er der børnegudstjeneste for hele familien inden selve tøndeslagningen. Modsat tidligere år foregår gudstjenesten ligeledes i Sir Lyngbjerg Centret. Først familiegudstjeneste - hvor det udklædte børnekor ligeledes deltager - og derefter skal vi finde kattekonger & dronninger, samt de bedst udklædte, inden vi kaster os over kaffe/saftevand & boller. Det er stadig gratis for børn, hvorimod voksne betaler 50 kroner. Vi glæder os til at se Jer.

Generalforsamling i Naur-Sir-badminton Tirsdag den 25. februar kl 19 i Sirlyngbjergcentret Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal indgives senest 14 dage før til formanden Rie Christensen tlf 23931775 eller email til: rieogjens1@mail.dk Rie er på valg og genopstiller ikke. Tut Steffensen er på valg og genopstiller ikke. I det hele taget er det problematisk, at der mangler bestyrelsesmedlemmer, så et punkt på dagsordenen bliver hvordan afdelingen kan køre videre. Sammenlægning med gymnastik er én mulighed, nye bestyrelsesmedlemmer med ny energi og overskud en anden. Så har du lyst eller kender du én, der har?? Afdelingen vil være vært ved et lille arrangement MVH Bestyrelsen

10


Festlig Festlig Fredag! Fredag! Vi gentager succesen fra i eŌeråret, og inviterer endnu engang Ɵl Festlig FreVi gentager succesen fra i eŌeråret, og inviterer endnu engang Ɵl Festlig Fredag. Denne gang foregår det dog på skolen, hvor Ristorante Na(ur)poli åbner dag. Denne gang foregår det dog på skolen, hvor Ristorante Na(ur)poli åbner for en aŌen i skolekøkkenet. Der vil være levende bordfodbold i gymnasƟksafor en aŌen i skolekøkkenet. Der vil være levende bordfodbold i gymnasƟksalen, samt andre forskellige fysiske akƟviteter, og discjockeyen er besƟlt, så der len, samt andre forskellige fysiske akƟviteter, og discjockeyen er besƟlt, så der kan danses hele aŌenen lang. kan danses hele aŌenen lang. Lige som sidst må elever fra 3. - 7. klasse også medbringe tablets, computere, Lige som sidst må elever fra 3. - 7. klasse også medbringe tablets, computere, mobiler eller andet Ɵl gamer-night. mobiler eller andet Ɵl gamer-night. Fredag den 21. marts Fredag den 21. marts 0. - 2. klasse: Kl. 17.00 - 21.00 0. - 2. klasse: Kl. 17.00 - 21.00 3. - 7. klasse: Kl. 17.00 - 23.00 3. - 7. klasse: Kl. 17.00 - 23.00

Pris: 50 kroner—betales i døren  Pris: 50 kroner—betales i døren  Vi glæder os �l at se jer!  Vi glæder os �l at se jer!  Tilmelding �l:  Tilmelding �l:  Mona  Josefsen 20921447  Mona  Josefsen 20921447  Pia Thorsen 61660670                           Pia Thorsen 61660670                           Michael Sørensen 51511362.    Michael Sørensen 51511362.   

11


Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

Holstebro afdeling..................................... Bjarne Lind................................................... Frits Lind ...................................................... Gorm Lind .................................................... Fax .................................................................

97 42 74 66 40 92 86 66 20 92 14 66 20 76 63 66 97 48 72 44

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 12


KIRKEBLADET

Februar 2014

NAUR OG SIR SOGNE 50. ÅRGANG NR.2

FYRAFTENSGUDSTJENESTE NAVR KIRKE TORSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 17:00 Efter gudstjenesten er der mad i Naur-Sir Kirkehus. Når vi har spist, vises filmen ”Pi’s Liv”, som handler om en skibsbruden dreng, der sammen med en bengalsk tiger, er eneste overlevende! En fantastisk film om troen på Gud - efter Yann Martels bog! Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet er gratis. Filmen er færdig ved 21-tiden.

13 13 13 13 13


KIRKEBLADET

Februar 2014

NAUR OG SIR SOGNE

LØGN - FORBANDET LØGN - OG STATISTIK! Min gamle statistiklærer på Odense Universitet holdt meget af sit fag, og derfor vidste han, hvor farlig statistik kan være. Han yndede altid at sige: ”Mine damer og herrer, der findes 3 slags løgn: løgn, forbandet løgn, og statistik!” Derfor er det med en vis ydmyghed, at jeg herunder offentliggør vore tal for kirkegangen i Naur og Sir sogne i 2013. For Navr Kirke: Per 1.1.2013 er der 739 medlemmer ud af 801 borgere i Naur sogn = 92,3%. Landsgennemsnittet er knap 80%. Der har været 1903 deltagere i 43 gudstjenester = 44,3 delt./tjeneste = 6,0%. 742 altergæster. 515 deltagere ved 6 begravelser/bisættelser. 140 ved 1 koncert. For Sir Kirke 2013: Per 1.1. 2013 er der 193 folkekirkemedlemmer ud af 227 borgere i Sir sogn = 85%. Der har været 1294 deltagere i 43 gudstjenester = 30,1 delt./tjeneste = 15,6%. 735 altergæster. 299 deltagere ved 3 begravelser/bisættelser. 41 ved 1 koncert. SÆT KRYDS I KALENDEREN MEN da vi har fælles gudstjenester, er tallene ikke retvisende. Vi skal lægge tallene sammen for at finde den reelle kirkegangsprocent: 1294+1903 deltagere ved 86 tjenester = 37,2 deltager/tjeneste i Naur-Sir, der tilsammen har 932 medlemmer af Folkekirken = 4,0%. Det er dobbelt så mange som landsgennemsnittet på 2%. DET ER OK!  SKAL VI SE, OM VI KAN KOMME OP PÅ 5,0% I 2014? TAG DIN NABO MED… Bedste hilsener Henrik præst 14


KIRKEBLADET

Februar2014

NAUR OG SIR SOGNE

SÆT KRYDS I KALENDEREN

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB - i Naur-Sir Kirkehus! 18. februar 2014: Franciska Kaputu, Holstebro, fortæller om sit liv i Angola og her i Danmark, herunder om de projekter, hun og hendes familie er involveret i Angola. 4. marts 2014: Karen Hedegård, Holstebro, underholder med musik og sang. I anledning af Fastelavn bager Grethe Møller og Nanna Henriksen Alle møder er i Naur-Sir Kirkehus, kl. 14-16. Kaffe kan købes.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I SIR LYNGBJERG CENTERET SØNDAG DEN 2. MARTS KL. 13:30 EN BØRNEGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN – BØRNEKORET MEDVIRKER – UDKLÆDTE! DER ER TØNDESLAGNING KL. 14:00 VEL MØDT! NAUR OG SIR MENIGHEDSRÅD & BORGERFORENINGEN 15


KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

09. feb. 16. feb. 20. feb. 23. feb. 02. mar. 09. mar. 16. mar. 20. mar. 23. mar. 30. mar. 03. april 06. april

Februar 2014

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

Sir Kirke

Sidste søndag e H3K 10:00  Septuagesima søndag  09:00 C. Rønhoff Fyraftensgudstjeneste 17:00+spisning KH  Seksagesima søndag  10:00 Fastelavn 13:30 Sir Lyngbjerg Centeret 1. søndag i Fasten  09:00 C. Rønhoff 2. søndag i Fasten 10:00  Fyraftensgudstjeneste  17:00+spisning KH 3. søndag i Fasten 17:00  Midfaste  10:00 Påskemusikgudstjeneste17:00  Mariæ Bebudelse  10:30 afsl. minikonf.

NB: pileneoghenviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus:

Hjemmebesøg?

10.-16. februar 2014 Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger

Afløser er: Charlotte Rønhoff, Idom-Råsted,tlf. 9748 5024 e-mail: crp@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

16

Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 9770 2570

Vil du have besøg af præsten? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne, så sig endelig til! Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Redaktion og foto:

Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Sir Kirke Graver Svend Marin tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Claus Bach Tlf. 9743 2286 clausb.sir@gmail.com

Organist Birgitte Hviid tlf. 9743 2218 bihviid@hotmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


MARTSMENIGHEDSMØDE 2014 i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32 Søndag den 2. marts - Kl. 10:30 Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/sognepræst Flemming Kloster Poulsen, der har udgivet flere bøger, bl.a.: ”Det uperfekte liv - maraton i Bøgernes Bog” og ”Kunsten at fortælle”. Se nærmere på hjemmesiden: www.flemmingklosterpoulsen.dk Kl. 12:00 Frokost Foredrag v/Flemming Kloster Poulsen Mandag den 3. marts - Kl. 17:00 Fyraftensmøde. Foredrag om etatsråd Tangs mor v/museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum. Esben Graugaard har siden 1984 publiceret mange artikler og bøger om Holstebro og egnen omkring. Middag, kaffe og sluttelig forårssang Tirsdag den 4. marts - Kl. 19:00 Foredrag om Asger Jorn v/Troels Andersen, tidl. direktør for Silkeborg Kunstmuseum (nu Museum Jorn, Silkeborg) Troels Andersen har redigeret flere kunsttidsskrifter og formidlet Asger Jorns kunstneriske og teoretiske værk, bl.a. i en stor biografi om Jorn. Asger Jorn blev født i Vejrum, Vestjylland 3. marts 1914. Foredraget falder således dagen efter hans 100 års fødselsdag. Kaffe

Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes. Teleslynge forefindes. Pris: Søndag: Foredrag/frokost Kr. 100,incl. vand eller øl + kaffe: Mandag: Foredrag/middag incl. vand eller øl + kaffe: Kr. 100,Tirsdag: Foredrag/kaffe med kage: Kr. 70,-

Tilmelding til søndag og mandag senest 22. februar til: Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 9741 2577 eller Jacob Halgaard – jacob.halgaard@altiboxmail.dk – 9742 2587 Mødet i 2014 er det 96. i rækken.

Indbydere, udvalg bestående af: Jacob Halgaard, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) Asger Brodersen, Holstebro (Holstebro by, kasserer) - Viktor Hedegaard (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Peter Hedegaard, Holstebro (Holstebro by, formand) - Vera Bagge (Holstebro by, sekretær).

17


Juleaftens selfie i Navr og Sir Kirker

Foto: Henrik Guldbrandt

Foto: Henrik Guldbrandt

Pastor Henrik Guldbrandt Kjær, Naur-Sir og Holstebro Sogn benyttede årets store højtid med mange kirkegængere til at udbrede og forbedre kirkens branding - ved højetiden med en selfie på de sociale medier. Han opfordrede juleaftens kirkegængere fra prædikestolen til at tage en selfie og udbrede det glade budskab til alle. Han tog udgangspunkt til det faktum, at ordet selfie netop er blevet kåret som årets ord i 2013 af Englands store ordbog, Oxford Dictionary - fordi det åbenbart sammenfatter en tendens, der for alvor slog igennem i år: at man tager billeder af sig selv OG - ikke mindst - sender billederne ud på forskellige sociale medier. Lige præcis det sidste - at sende billedet ud på Instagram eller lignende dét gjorde Thorning ikke, så rent teknisk var det IKKE en SELFIE, der blev taget i Sydafrika! Bent Tilsted

18


Generalforsamling  

Naur ‐ Sir Amatørteater indkalder til Generalforsamling.  

Denne afholdes i klubhuset torsdag den 20. februar 2014   kl. 19.00  Dagsorden ifølge vedtægterne    Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den   10. februar.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen   Finn Hoffmann hoffmann@mvbmail.dk   Finn Jakobsen  Helle Olesen  Jeanet Olesen 

19


Vestjyllands mest solgte forsikring Hos Vestjylland Forsikring kan du få en komplet bilforsikring med f.eks. lånebil ved kaskoskader, markedets bedste autohjælp til lav pris, førerpladsdækning, friskader og ingen selvrisiko på ansvar. Vi har samlet hus-, indbo og bilforsikring i en konkurrencedygtig pakke. Det kalder vi 3-i-1. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Ring til Jørn Frost Nielsen, eksamineret assurandør, telefon 97 84 09 83 (bedst kl. 8.30-10.00) - eller besøg vestjylland.dk

HUS INDBO BIL

20


www.garant.nu

kom ind og se vores store udvalg i: Lamelgardiner, Plisségardiner Rullegardiner, Persienner Foldegardiner, Gardiner samt Markiser

Se også vores store udvalg i boligtekstiler, pyntepuder, sengesæt, duge og håndklæder

morten gardiner

Lavhedevej/Nordvang 11 7500 Holstebro · 97 42 24 44

21


NAUR-SIR AKTIVITETSKLUB. NAUR-SIR AKTIVITETSKLUB. Så er det tid til den årlige generalforsamling, og den afholdes onsdag Så er det tid til den årlige generalforsamling, og den afholdes onsdag den 26 februar. kl.1530 i klubhuset. den 26 februar. kl.1530 i klubhuset. Dagsorden ifølge lovene. Dagsorden ifølge lovene. Vdr. Valg på lige år er formanden og 1.bestyrelsesmedlem på valg. Vdr. Valg på lige år er formanden og 1.bestyrelsesmedlem på valg. Formanden tager ikke mod genvalg. Formanden tager ikke mod genvalg. Bestyrelsen Bestyrelsen Hvad er det? ”Jeg vil godt bede om tid, sted og anvendelse”, kan man næsten høre Piet van Deurs sige… Det er såmænd NSK Gymnastik, der afholder generalforsamling Tid: Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet i Sir-Lyngbjergcentret Anvendelse: Kom og giv din mening til kende om gode ideer til udvikling af foreningens arbejde og tilbud til dig i sognet. Generalforsamling ifølge vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. februar 2014 Vi ses den 18. februar Med venlig hilsen Karin B. Herpin 22

Vi giver en kop kaffe/ the


Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen:

2014 Fællesspisninger i sognegården 2012. Stadig til den lave pris: 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år.

Onsdag 26. februar Datoer 2012: Torsdag 3. april Torsdag 2. Feb. Mandag 5. maj Onsdag Skt. Hansaften7. 23.Mar juni Tirsdag 2. september Tirsdag 3. Apr Torsdag 2. oktober Mandag 7. Maj Onsdag 5. november

Torsdag 6. Sep Onsdag Pris: 50 kroner3.forOkt voksne & 25 kr. for børn. Tirsdag 6. Nov

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Vi starter kl. 18.00 og vil være færdige ca. kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden, senest torsdag kl. 16.00 ugen før Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening 23




    

Naur-Sir Markservice tilbyder også : snerydning af p-pladser, veje, skoler, tankstationer, m.m. samt saltning hvis det ønskes. Ring gerne for et godt tilbud, eller bare ring hvis jeg skal hjælpe snerydning, eller div andre ting.

24


Garant Holstebro

brich t忙pper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro 路 97 42 02 99 holstebro@garant.nu 路 www.garant.nu

25


Borgerforeningens bestyrelse Naur-Sir Borgerforeningens bestyrelse E-mail og tlf. til bestyrelsen Formand Michael R. Sørensen - mail: michael.r.soerensen@skolekom.dk, tlf. 5151 1362 Næstformand Kenn N. Rasmussen - mail: kennrasmussen@icloud.com, tlf. 9770 2470 Sekretær Klaus Godtkjær - mail: webmaster@seth-enoch.dk, tlf. 9770 8534 Kasserer Jørgen Brogaard - mail: jsb.naur@dlgmail.dk tlf. 9743 2280- 2215 3125 Hal formand Peder Thomsen - mail: ptsir@mail.dk, tlf. 9743 2087 Ejvind Hansen - mail: ejvind.hansen@dlgpost.dk, tlf. 97432368 / 2424 9768 Peder Carlsen - mail: bodeval@mvb.net, tlf. 3054 8817

26


HOVEDFORENINGEN FORMAND Pia Bennedsgård Jensen, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@mvb.net AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk KASSERER Renate Jensen, Naurvej 45 A, Ho. AMATØRTEATER FORMAND Finn Hoffmann, Krunderupparken 88, Ho Mail: hoffmann@mvbmail.dk KASSERER Finn Jakobsen, Krunderupparken 2, Ho. Mail: fbj@privat.dk BADMINTON FORMAND Rie Christensen, Vembvej 8, 7500 Ho. Mail: rieogjens@mail.dk 97 42 10 26 KASSERER Tut Steffensen Hartmannsvej 25 Ho. Mail: Tut.stef@gmail.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122 , Ho. Mail: phj@mvbmail.dk KASSERER John H. Nielsen, Krunderupparken 182, Ho. mail: utter@mvbmail.dk GYMNASTIK FORMAND Karin Borup Herping, Krunderupparken 124, Ho. Mail: fam.herping@mail.dk Mette Fetherstonhaugh, Dalbjergvej 4, 7500 Hol. KASSERER Mail: mettegf@yahoo.dk HÅNDBOLD FORMAND Flemming Dalby Andreassen, Krunderupparken 78, Ho Mail: fda@vestjylland.dk KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk Den selvejende institution SIR-LYNGBJERG CENTERET FORMAND Peder Thomsen, Godrimvej 8, Sir, Ho. Mail: ptsir@mail.dk KASSERER Gitte Engsted, Krunderupparken 78, Ho. Mail: gitte@hartr.dk HALBESTYRER Dorthe Justesen, Krunderupparken 66 , Ho.

97 43 23 79 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 22 40 97 43 20 95 97 43 20 13 97 43 23 37 97 42 10 26

97 43 29 22 97 43 23 62 97 43 28 38 97 48 75 32 97 42 21 70 97 43 22 27 97 43 20 87 97 43 21 70 25 43 22 77

27


Lundholmvej 1, 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

28

Naur-Sir posten 02.2014  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you