Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Februar 2012

Foredrag med Allan Johansen Torsdag den 1. marts, Naur-Sir Skole, kl. 19.00.

Se side 19

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

• Nybyggeri i total- hovedog fagentreprise • Vinduesrenovering/ udskiftning • Renoveringsopgaver og reparationer

97 43 23 61

www.jcc-toemrer.dk 2


Indhold Generalforsamling i borgerforeningen. . . . . . . . . . . Fastelavnsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling NSK håndbold . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling NSK gymnastik . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling i aktivitetsklubben. . . . . . . . . . . . Borgerforeningen informerer. . . . . . . . . . . . . . . . Kirkebladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menighedsrådsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portrætserie m/ Frode Nygaard. . . . . . . . . . . . . . .

BLADET UDGIVES AF

Naur-Sir Borgerforening Naur-Sir Idræts- & ungdomsforening Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Marts April Maj Juni

2012 2012 2012 2012

. 4 . 4 . 5 . 6 . 9 . 11 . 15 . 19 . 24

fredag den 17. februar 2012 fredag den 16. marts 2012 fredag den 13. april 2012 fredag den 18. maj 2012

3


Generalforsamling: Så har du muligheden for at få kaffe og en bid brød!! Borgerforeningen vil gerne se jer til årets generalforsamling Borgerforeningen afholder generalforsamling D. 21. februar 2012, kl. 19.30 i Sir Lyngbjerg Centret Dagsorden ifølge vedtægterne Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Per, Klaus & Lars Desuden valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Har du også lyst til at gøre en lille indsats i bestyrelsen og for lokalsamfundet, så er du velkommen til at melde dig som kandidat til bestyrelsen. Er du interesseret, kan du henvende dig til formanden for borgerforeningen: Lars Birk Hansen, tlf: 97432511, mail: hovvej1@mail.dk Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening

Fastelavnsfest Vi starter med gudstjeneste i Sir Kirke søndag d. 19. februar kl. 12.00 - mød gerne udklædte op. Der er tøndeslagning for børn og voksne i Sir Lyngbjerg Centeret kl.13.30. BEMÆRK: Igen i år vil der også være Præmie til den voksne, som er bedst udklædt, og der vil være mulighed for at voksne også kan være med til tøndeslagning. Så vi håber at se mange udklædte forældre/bedsteforældre. 50 kr. for voksne - Gratis for børn Der er gratis saftevand/kaffe og kage efter tøndeslagning. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Også gæster, familie og venner. Vel mødt! Menighedsrådene i Naur & Sir & Naur-Sir Borgerforening

4


NSK HÅNDBOLD aĬolder ordinær generalforsamling onsdag 29. februar kl. 19.00 Valg iflg. Vedtægterne Forslag der ønskes behandlet, sendes Ɵl formand Poul Justesen på mail: pjust@city.dk, senest 20. februar. Klubben serverer lidt godt Ɵl ganen – mød op, få en god håndboldsnak og gi` dit bud på hvordan vi fortsæƩer den gode udvikling. Vel mødt ! Poul justesen

5


Generalforsamling i NSK Gymnastik Gymnastikforeningen afholder generalforsamling i klubhuset tirsdag d. 21. februar kl. 19.00 Der vil være dagsorden ifølge dagsordenen, og forslag kan sendes til formand Karin Herping på fam.herping@mail.dk Til de første 10 deltagere vil der være et gratis fladskærms-TV og boxer abonnement i et år!!!! – Nej pjat, men det kunne være helt vildt hyl, hvis I gad komme og give jeres besyv med. Måske sidder der et kommende bestyrelsesmedlem eller en træner derude et sted…. ?!? Vi ses Med venlig hilsen NSK Gymnastik

6


Generalforsamling Venstre Naur-Sir. Ɵrsdag den 6. marts 2012 kl. 1930 i Sir Lyngbjerg Centret. Der indkaldes jfr. vedtægterne hermed Ɵl generalforsamling i Venstre Naur Sir. Vi er blevet en meget lille lokalforening og en del af generalforsamlingens tema er derfor, om vi fortsat skal have en lokalforening eller vi skal være en del af Venstre i Holstebro. Hvis vi fortsat skal have en lokalforening kræver det, at • Vi får flere medlemmer • Vi får valgt en bestyrelse Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valg af dirigent Skal vi fortsat have en lokalforening? Fremlæggelse og godkendelse af regnskab KonƟngent for 2012 Evt. valg af bestyrelse Indkomne forslag Evt.

Med venlig hilsen Kim Bak Kristensen

7


Vestjyllands mest solgte forsikring Hos Vestjylland Forsikring kan du få en komplet bilforsikring med f.eks. lånebil ved kaskoskader, markedets bedste autohjælp til lav pris, førerpladsdækning, friskader og ingen selvrisiko på ansvar. Vi har samlet hus-, indbo og bilforsikring i en konkurrencedygtig pakke. Det kalder vi 3-i-1. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Ring til Jørn Frost Nielsen, eksamineret assurandør, telefon 97 84 09 83 (bedst kl. 8.30-10.00) - eller besøg vestjylland.dk

HUS INDBO BIL

8


Generalforsamling i

Aktivitetsklubben. Der afholdes ordinær generalforsamling i klubben onsdag den 22.februar kl.1530 i Sir lyngbjergcentret. Dagsorden ifølge lovene. Klubbens love er ophængt på opslagstavlen i klublokalet. Mvh. Bestyrelsen

9


OVERLUND - den direkte vej til kvalitets okse- og kalvekød. I samarbejde med Ulfborg Slagteri kan Overlund Kødkvæg nu tilbyde parteret kalve- og oksekød. Vi har siden midten af 70´erne haft kødkvæg på Overlund. I starten mest for hyggens skyld og for at få kvalitets kalve- og oksekød i fryseren. I 1991 tog det for alvor fart, da min far købte en stambogsført Limousine besætning. I de sidste 20 år har jeg haft stor interesse for kødkvæg og har i dag opbygget en besætning af kvæg, der leverer kvalitetskød. Besætningen har en kvalitet, så vores dyr er eftertragtede som avlsdyr i udlandet. Det kræver nærvær og sans for dyrevelfærd at producere rolige avlsdyr, der samtidigt leverer kød, der klassificeres i top på slagterierne. Vil du have kvalitets kød, hvor dyrene har haft meget kort afstand fra mark til slagteri og igen fra slagteri til dig som forbruger? Du sikrer dig dermed kød fra dyr, som ikke er stressede – hverken i opvækst eller i forbindelse med slagtning. Det giver dig sikkerhed for mørt kød. Du får kød fra det fritgående kødkvæg, som kan ses fra ca. 1. maj til 1. november på markerne omkring Falsigvej 2 i Naur. Der er primært tale om kalvekød fra kalve, som har gået hos deres mor i minimum ½ år og det sidste ½ år af deres opvækst har de gået i dybstrøelse og spist efter ædelyst. Alt i alt er der tale om en meget nænsom opvækst under optimale forhold. Kødet er parteret i pakker af kvarte og ottendedele. Vægten for en kvart kalv vil variere mellem 50 og 75 kg. Derudover vil jeg i perioder have mulighed for at tilbyde hakket kød. Du kan allerede nu afgive bestilling til næste slagtning. Ret henvendelse til: Nicolai Bjerre - Falsigvej 2 – Naur- 7500 Holstebro tlf. 21 46 1046 e-post: overlund@paradis.dk

10


Borgerforeningen informerer: Sæt kryds i kalenderen: Fællesspisninger i sognegården 2012. Stadig til den lave pris: 40,-Kr for voksne 20.-Kr for børn (3-16 år) Gratis for børn under 3 år.

Datoer 2012: Torsdag 2. Feb. Onsdag 7. Mar Tirsdag 3. Apr Mandag 7. Maj Torsdag 6. Sep Onsdag 3. Okt Tirsdag 6. Nov

BEMÆRK: I 2012 er fællesspisning ændret, således den nu falder på skiftende ugedage, og ikke altid om mandagen. Kom og få lidt hyggeligt samvær med din nabo eller nogle andre fra sognet. Vi starter kl. 18.00 og vil være færdige ca. kl. 19.30. Husk tilmelding på hjemmesiden.

Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening 11


Vigtigt!!! Vigtigt!!! Husk forårsopvisningen søndag d. 18. marts 2012 kl. 13.30 i Sir-Lyngbjerg Centret. Nærmere info følger i næste nummer af Naur-Sir Posten og på: www.naur-sir.dk

Med venlig hilsen NSK Gymnastik

• • • • • •

12

• • • • • •


Kontingent til Borgerforeningen Hvis I betaler kontingent til Borgerforeningen, Giver vi jer bla. følgende til gengæld: Arrangerer fællesspisninger i Sognegården, Fastelavn & Sct. Hans Fest Betaler forsikring/jordleje og afholder arbejdsdag på legepladserne i Sir, Naur & Krunderup Sørger for driften af hjemmesiden www.naur-sir.dk, og udgiver Naur Sir Posten i samarbejde med NSK & Kirkerne Opsætter og pynter det store juletræ ved sognegården i samarbejde med Sir Lyngbjerg Plantage Forpagter Sognegården af Kommunen Har kontakt til Kommunen vedr. Veje/trafik/Stier/Naturområder/Nye udstykninger osv.

Hvis I vil støtte os, så betalt jeres kontingent til Borgerforeningen Det koster kun 41øre/dag, for hele husstanden.

Besøg os evt. på www.naur-sir.dk Tak for dit bidrag. Med Venlig Hilsen Naur Sir Borgerforening

Medlemskort/Indbetalingskort til borgerforeningen vil blive husstandsomdelt i de første måneder af 2012. Kontingentet vil som tidligere år være 150kr/husstand Når I betaler indbetalingskortet, er I automatisk medlem af borgerforeningen, der er også mulighed for at tilmelde sig på www.naur-sir.dk MEDLEMSBONUS: Til Sankt Hans festen, trækker vi lod om 2 købmandskurve, blandt de fremmødte medlemmerne.

13


Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

BØRGE LIND & SØNNER A/S MURER · TØMRER & AUT. KLOAKMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

Holstebro afdeling..................................... Bjarne Lind................................................... Frits Lind ...................................................... Gorm Lind .................................................... Fax .................................................................

97 42 74 66 40 92 86 66 20 92 14 66 20 76 63 66 97 48 72 44

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 14


KIRKEBLADET

FEBRUAR 2012

NAUR OG SIR SOGNE 48. ÅRGANG NR. 2

Tragedie og Komedie - Livets sorg og glæde! VIS MIG DIN MASKE Fastelavn er udklædningens tid - maskernes tid - forstillelsens tid. Børnene leger med deres forskellige roller, som i al slags leg, hvor de jo elsker at klæde sig ud Vi mennesker, både børn og voksne, har mange masker. Vi prøver altid at få den pæneste maske på, så vi ser godt ud - med kosmetikkens hjælp ofte - men vore omgivelser giver os også maske på - klovnen, den modige, den hidsige, den forsagte - og vi må ofte finde os i at gå med en maske, en rolle, som vi ikke synes, vi selv har valgt eller rigtigt passer på vores sande jeg. Kan man tale om at være sig selv, altså at have et egentligt jeg, som ligger allerdybest inde?

 15


KIRKEBLADET

FEBRUAR 2012

NAUR OG SIR SOGNE

Ja, det har man som regel hævdet, også fra Kirkens side. Man har ment, at der var en kerne, som var bestandig for hele mennesket - og hvis man ikke lige selv kendte til denne kerne, så gjorde Gud i al fald, for Gud kender os bedre end os selv. Gud kender det egentlige selv, det sande jeg, som vi til alle tider har stræbt efter for at være hele mennesker. Af samme grund har Kirken og Teateret ligget i krig i århundreder - så sent som år 1900, da Aarhus Teater blev bygget, fandt man det nødvendigt at sætte en djævel på toppen, så den kunne sidde og spotte Kirken, der så længe havde forfulgt skuespillet. Skuespillet er jo netop stedet, hvor man jo forstiller sig og leger med at være en anden, end man egentlig er. Nu om dage må man gerne lege med sin rolle - i Familie Journalen kan man blive ”en helt ny type” med nyt hår, nyt tøj og nye briller. Men er det stadig det gamle hjerte, der banker under de nye klæder? Vi kan ikke flygte fra os selv, for vi har naturligvis en historie, der slæber efter os - og vi må gerne indrømme, at vi har forskellige masker/roller, alt afhængigt af, hvem vi er sammen med - uden at vi mister vor identitet. Det er lidt svært at afgøre, hvad der udgør kernen i vores liv og identitet - ud over den kærlighed, der binder os fast til livet - Guds kærlighed og menneskers kærlighed. Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

16


KIRKEBLADET

FEBRUAR 2012

NAUR OG SIR SOGNE

SÆT KRYDS I KALENDEREN KYNDELMISSE DEN 2. FEBRUAR 2012 KL. 17:00 i Navr Kirke ”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven, som udi min abildgård ...” skriver St. St. Blicher i sin vintervise fra 1838. Kyndelmisse er midvinter - og nu trænger alle til lys og håb om mildere tider. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognegården kl. 18:00. NAUR-SIR PENSIONISTKLUB - nu i Naur-Sir Kirkehus!

MARTS MENIGHEDSMØDET i år i februar - den 24.-26.2.

Naur og Sir menighedsråd støtter foredragsrækken gennem 7. februar 2012: Forstander Thorkild Sohn, snart 100 år, og sognepræsten er Husby, efterskoleforstander i 30 år født medlem af bestyrelsen, der kavalkade over de sidste årtiers har valgmenighedspræst Peter begivenheder. Hedegaard som formand. Se det spændende program på en af de 21. februar 2012: Fastelavn. Vi synger næstfølgende sider. sammen med Hanne Hestbæk og Eli Højbjerg Andersen. 6. marts 2012: Karen Smith, Mejdal, vil vise billeder fra og fortælle om Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Cambodja. Alle møder i Naur-Sir Kirkehus, kl. 14-16. Kaffe kan købes.

KIRKELIGE HANDLINGER DECEMBER 2011: SIR KIRKE

VIELSE den 18. december: Mette Marie Pedersen og Steen Jan Pedersen, Sir Kirkevej 7, Sir sogn. 17


KIRKEBLADET

FEBRUAR 2012

NAUR OG SIR SOGNE

Gudstjenesteliste

Navr Kirke

Sir Kirke

02. febr.

Kyndelmisse

17:00

05. febr.

Septuagesima

10:00

12. febr.

Seksagesima

11:00



19. febr.

Fastelavn

12:00 C. Rønhoff

26. febr.

1. s. i fasten

17:00

04. mar.

2. s. i fasten

10:30 Indsamling FKN

11. mar.

3. s. i fasten

10:00

18. mar.

Midfaste

09:00 C. Rønhoff

25. mar.

Mariæ bebudelse

10:00

01. apr.

Palmesøndag

09:00

10:30

NB: pileneoghenviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden under www.naur-sir.dk  kirkernegudstjenesteliste

Fri / ferie / kursus: 13.-19. februar, 5.-11. marts samt 18.-23. marts 2011 Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger lørdag i lige uger

18

Hjemmebesøg? Vil du have besøg af præsten? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne, så sig endelig til! Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Afløser er: Charlotte Rønhoff, Idom-Råsted, tlf. 9748 5024 - e-mail: crp@km.dk

Redaktion og foto: Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Sognepræst

Navr kirke

Sir Kirke

Organist

Henrik Guldbrandt KjærPræstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 E-mail: hgk@km.dk

Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56

Graver Svend Marin tlf. 9743 2901

Birgitte Hviid tlf. 9743 2218

Menighedsråd Lars Jensen tlf. 97 43 23 79

Menighedsråd Eli Højbjerg Andersen tlf. 9742 3259

Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


MARTSMENIGHEDSMØDE2012 24. - 25. - 26. februar på Holstebro Friskole og i Mejdal Kirke

Fredag 24. februar Kl. 19.00

Journalist ved DR Steffen Kretz: ”Brændpunkter - reporter på kanten af verden”

Lørdag 25. februar

Søndag 26. februar

kl. 11.00

Mag. art. Lotte Thyrring Andersen, Statsbiblioteket: Frank Jægers digtning

kl. 10.30

Gudstjeneste i Mejdal Kirke v/Biskop Kresten Drejergaard, Odense

kl. 12.15

Suppe

kl. 12.00

Frokost på Holstebro Friskole

kl. 13.00

Mag. art. Anders Thyrring Andersen: Martin A. Hansens forhold til Kierkegaard og Grundtvig

kl. 13.00

Foredrag v/Biskop Kresten Drejergaard: ”Troens billeder på kirkevæg og i salmebog” - Et lysbilledforedrag

kl. 14.15

Kaffe

kl. 15.00

Kgl. Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser Steen Steensen Blichers: En Landsbydegns Dagbog

kl. 17.00

Festmiddag m/ Karen og Kasper Hedegaard (klaver og violin)

Pris: Partoutkort: 400 kr. (inkl. alle måltider - ekskl. drikkevarer og festmiddag) Partoutkort uden forplejning: 175 kr. Enkeltforedrag: 60 kr. Festmiddag lørdag aften: 175 kr. Drikkevarer, brød til kaffen samt frokost lørdag og søndag kan købes.

Adgangskort fås ved indgangen. Højskolesangbogen 18. udgave benyttes. Tilmelding til festaften inden mandag 20. februar: Karen Smith, Mejdal - tlf. 9610 7120 - ksmith@webspeed.dk Ellen Henriksen, Idomlund - tlf. 9748 5064 Charlotte Rønhoff, Idom - tlf. 9748 5024 - cpr@km.dk Peter Hedegaard, Holstebro - tlf. 9742 1023 - phvalgm@mail.dk

Indbydere, udvalg bestående af: Peter Hedegaard (Holstebro by, formand) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) - Asger Brodersen, Holstebro Friskole (kasserer) - Karen Smith, Smidt, Mejdal (sydlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Viktor Hedegaard, Borbjerg (østlige opland) Charlotte Rønhoff (vestlige (vestligeopland) opland)--Ellen EllenHenriksen, Henriksen,Idomlund Idomlund(vestlige (vestligeopland). opland).

19


Vi er altid på banen, når de nære værdier er i spil

Det handler om mere end penge. Det handler om engagement. Lokalt engagement. vestjyskBANK handler om mennesker. Om kunder, der værdsætter en solid lokalbank med omtanke, indlevelse og ansvarlighed. Om dygtige medarbejdere, der helt naturligt er en del af lokalområdet og vores kunders verden – også efter lukketid. For os er indlevelse og engagement nemlig selve ker-

Vi bakker helhjertet op om det lokale idrætsliv. Der hvor sammenholdet får nyt liv, og fællesskabet styrkes. Der hvor de nære værdier kommer i spil. Derfor støtter vestjyskBANK sporten i Holstebro. Kom ind i banken og hør, hvad vi kan gøre for dig. Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/holstebro

www.vinogdelikatessehuset.dk 20

Arkaden, Nørregade 18, 7500 Holstebro

tlf. 97 40 13 54


NSK, Hjulspænd & Borgerforeningen presents:

Foredrag med Allan Johansen Torsdag den 1. marts, Naur-Sir Skole, kl. 19.00. Et foredrag om livet som professionel cykelrytter.

Allan ”Smeden” Johansen var professionel fra 1998 til 2009, og kørte blandt andet for MemoryCard Jack & Jones, CSC Saxo Bank, og det hollandske cykelhold Bankgiroloterij. Allan Johansen har fuldført Tour de France og Vuelta Espana. Han har deltaget otte gange i VM, var dansk mester i 2006, og har opnået en top 10 placering i Flandern rundt. Med 12 års erfaring vil ”Smeden” fortælle om livet som professionel, om op– og nedturene. Ud over egen karriere vil Allan Johansen komme omkring træningsprogrammer, kost og målsætninger. Pris: 50 kroner, dog ingen forhåndstilmelding. Eventuelle spørgsmål besvares af Michael Sørensen, 51511362.

21


22

16:00

17:00

17:00

18:10

05Ͳ02Ͳ2012

05Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

25Ͳ02Ͳ2012

03Ͳ03Ͳ2012

03Ͳ03Ͳ2012

03Ͳ03Ͳ2012

03Ͳ03Ͳ2012

04Ͳ03Ͳ2012

04Ͳ03Ͳ2012

04Ͳ03Ͳ2012

04Ͳ03Ͳ2012

Søn

Søn

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Søn

Søn

Søn

Søn

12:30

11:40

10:50

10:00

17:20

16:10

15:15

14:30

15:50

14:30

13:10

13:00

12:00

11:15

10:30

12:30

04Ͳ02Ͳ2012

Lør

Tid

Dato

Dag

Serie4HerrerB

UͲ14PigeC

UͲ12DrengeB

UͲ12PigeC

Serie2HerrerA

Serie2DamerA

UͲ10DrengeC

UͲ10PigeC

Serie2HerrerA

UͲ18PigeA

Serie1HerrerA

Serie2DamerA

Serie2DamerA

UͲ14DrengeAA

Serie3DamerA

Serie4HerrerB

UͲ10PigeC

UͲ16PigeAA

UͲ10DrengeC

UͲ12PigeC

Række

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

Langhøj/NSKHåndbold

NSKHåndbold,Krunderup2

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup2

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup2

MejdalGIK/NSKHåndbold

NSKHåndbold,Krunderup3

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

Langhøj/NSKHåndbold

Hjemmehold

BrejningKFUMIF2

VRHHK91,Vinderup

HolstebroHåndb.902

Nr.FeldingGIF

TeamEBK/VRH09,Vinderup3

HolstebroHåndb.903

MejrupHvam4

UlfborgHåndboldklub

HaunstrupIF

TeamVestjylland3

LemvigͲThyborønHåndbold3

HaugeG.I.F.3

TvisKFUM2

VindingKFUM

StruerfH

LemvigͲThyborønHåndbold3

TvisKFUM2

RSUͲRingkøbing

VembFS

MejdalGIK2

Udehold

љHJEMMEKAMPENSKHÅNDBOLDљ

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

MejdalͲHallen

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

LanghøjͲHallen

Spillested


23

04Ͳ03Ͳ2012

15Ͳ03Ͳ2012

15Ͳ03Ͳ2012

15Ͳ03Ͳ2012

Søn

Tor

Tor

Tor

19:40

18:30

17:30

14:30

13:20

UͲ18PigeA

UͲ16PigeAA

UͲ10DrengeC

Serie3DamerA

UͲ16PigeAA

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup3

NSKHåndbold,Krunderup

TeamVestjylland4

KLGHÅNDBOLD

Lemvig/Klinkby

UlfborgHåndboldklub2

TarmͲFoersumGF

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

24Ͳ03Ͳ2012

24Ͳ03Ͳ2012

24Ͳ03Ͳ2012

24Ͳ03Ͳ2012

24Ͳ03Ͳ2012

24Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

25Ͳ03Ͳ2012

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Lør

Søn

Søn

Søn

Søn

Søn

Søn

Søn

17:10

15:50

14:35

13:20

12:25

11:30

10:30

15:10

14:00

12:45

11:50

10:55

10:00

UͲ18PigeA

Serie1HerrerA

Serie2DamerA

Serie2DamerA

Serie4HerrerB

UͲ14DrengeAA

UͲ12PigeC

Serie3DamerA

UͲ16PigeAA

UͲ14PigeC

UͲ12DrengeB

UͲ10DrengeC

UͲ10PigeC

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup2

NSKHåndbold,Krunderup

MejdalGIK/NSKHåndbold

Langhøj/NSKHåndbold

NSKHåndbold,Krunderup3

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

NSKHåndbold,Krunderup

HogagerGF

GudumNissumIF2

TroldhedeGIF

ØrnhøjIdrætsf.

TvisKFUM4

MejrupͲHvam

HolstebroHåndb.903

KlinkbyBoldklub

HerningHaugeHåndbold

MejdalGIK3

HogagerGF2

ThyholmI.F.

MejdalGIK2

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

SirͲLyngbjergCentret

љINTERSPORTWEEKENDBRAGIHALLENM.KONKURRENCER,INDLØB,MUSIKOGFEDSTEMNINGљ

04Ͳ03Ͳ2012

Søn


Frode Nygaard En portrætserie af MR Sørensen.

Fredag den 6. januar. Jeg var sammen med Frode i går aftes til madlavning for mænd. Dronningens nytårstaffel lød menuen på, og Frode så - som altid - ganske godt tilfreds ud efter han havde indtaget de tre retter, inden kaffen ventede hjemme. Frode gjorde for et par sæsoner siden comeback ved kødgryderne, og han har allerede fået ændret tiderne. Før var det til klokken ti, men det passede ikke helt med aftenkaffen i Krunderupparken 34, hvor Else og Frode har boet siden 1998. Det er i øvrigt et comeback af de helt store. Sidste gang Frodes navn figurerede på deltagerlisten i madlavning var i 1967, i Idom vel at mærke. Frode viser mig udestuen som han gik og baksede med for nogle sæsoner siden. ”Der bliver hurtigt 37 grader herinde hvis man glemmer at åbne døren indtil stuen”, forklarer han. Flot håndværk hr. Nygård, men det viser sig også at manden i huset er uddannet snedker. Han har dog mere eller mindre kørt lastbil siden 78. For Johannes Jensen, foderstofcentralen, DSB Stykgods, Sanistål og nu agerer han skraldemand.

24

De har boet i Naur/Sir siden 1974. Tidligere med adresse ved Torpvej samt i Naur by hvor Else arbejdede hos den gamle købmand. Tre drenge er det blevet til, som alle bor relativt tæt på, og Frode er blevet bedstefar til et sæt tvillinger. Nogle børnebørn som de bruger meget tid på. I min verden har Frode Nygaard altid fremstået som en ildsjæl i lokalsamfundet. En ildsjæl som får selv Konsulinde Holm i Matador og hendes slumretæppe, til at blegne. Han har været kontakt person i menighedsrådet de seneste syv år. Har brugt adskillige timer på støtteforeningen, og springer stadig for Kulturperlen, og så har han også sin egen rute sammen med Ejnar Jakobsen når der skal sælges præmiespil. Derudover er han selvskreven når fodboldklubben serverer gule ærter


eller ål, og han var også ”fast mand i startopstillingen” førhen når fodboldafdelingen trillede til Prag eller i Polen.

lige fra Nygaards tid i Hjemmeværnet til hans tidligere store passion som amatørfotograf med eget mørkekammer.

Over en øl beretter han om karrieren som oldboysspiller, hvor Ingemanns busser fragtede Frode og de andre rødder fra stadion til stadion, i et meget adstadigt tempo. ”Det kunne da godt tage en time eller to at køre fra Struer til Krunderup”, fortæller Frode som egentlig er lidt af en storyteller, og kort tid efter åbner han op for ”Miraklet i Wroclaw”, hvor Naur var nede med 3-1 til ”Boniek og Lato”, for derefter at ende 3-3.

Det viser sig at endvidere at Frode sidder til bords med de store, idet han sidder i arbejdsmiljøgruppen i 3F.

Det er hyggeligt at få en ”snak om a´ sager”, og vi kommer vidt omkring;

Inden jeg får set mig omkring har Frode fundet masterplanen over den kommende spejderlejr frem. Vi bliver vist enige om, at det ikke er et helt billigt projekt, og Frode kan ikke rigtig se den økonomiske fidus for Naur Sirs vedkommende, ”men kunne vi få nogle boder i Sir Lyngbjerg, så kunne der godt være lidt penge i det”, slutter han.

25


www.garant.nu

Se også vores store udvalg i boligtekstiler, pyntepuder, sengesæt, duge og håndklæder

26

KOM IND OG SE VORES STORE UDVALG I: Lamelgardiner, Plisségardiner Rullegardiner, Persienner Foldegardiner, Gardiner samt Markiser MORTEN GARDINER

Lavhedevej/Nordvang 11 7500 Holstebro · 97 42 24 44


Ledig annonce plads

27


Din køreskole i lokalomrüdet

   

drivemidtvest.dk Kontakt Bo pĂĽ 21 65 91 39

    

Teoriundervisning i Krunderup

      

Enghaven - Ă˜stergade 19 - 7500 Holstebro

97 40 47 49 www.kokkemanden.dk

Mad ud af huset‌. Bøgh kok & tjener. Tlf. 22 64 27 27 • bb@kokkemanden.dk • www.kokkemanden.dk 28


GARANT HOLSTEBRO

Brich Tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

+XVNGXNDQKDQGOHSnGLQ '/*NRQWRL/DQG )ULWLG

7LOGLJGHUHOVNHUG\U²RJOLYHWSnODQGHW /DQG )ULWLGHUHQODQGVG NNHQGHEXWLNVN GHGHUOHYHUHUNYDOLWHWRJUnGJLYQLQJWLO GLJGHUERUSnODQGHWRJWLODOOHPHGKXVKDYHKREE\RJN OHG\U9LI¡UHUHQODQJ U NNHNYDOLWHWVSURGXNWHULQGHQIRUIRGHUKDYHSURGXNWHUXGVW\UWLOKHVWRJU\WWHUVDPWWLO GLWN OHG\UELREU QGVHOWHOHIRQLRJIRUVLNULQJHURJPHJHWPHUH )LQGGLQORNDOH/DQG )ULWLGSnZZZODQGRJIULWLGGN

29


Borgerforeningens bestyrelse Formand: Lars Birk Hansen - hovvej1@mail.dk - 97432511 Næstformand: Kim Olesen - Olesens@pc.dk - 97432223/29485813 Halformand: Peder Thomsen - ptsir@mail.dk - 97432087/20403158 Sekretær: Klaus Godtkjær - webmaster@seth-enoch.dk - 97708534 Kasserer: Jørgen Brogaard - jsb.naur@it.dk - 97432280/22153125 Altmuligformand: Ejvind Hansen - ejvind.hansen@dlgpost - 97432368/24249768 Altmuligformand: Per Elstrøm - perelstrom@live.dk - 97702020

OVERLUND Ditte Kronborg Bjerre Falsigvej 2, Naur DK 7500 Holstebro

Tidsbestilling: 2276 1616 Tidsbestilling: 2276 1616

30


HOVEDFORENINGEN FORMAND Pia Bennedsgård Jensen, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net KASSERER Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk SEKRETÆR Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@mvb.net AMATØRTEATER FORMAND Iben Godtkjær, Hovvej 1, Ho Mail: hovvej1@mail.dk KASSERER Finn Jakobsen, Krunderupparken 2, Ho. Mail: fbj@privat.dk BADMINTON FORMAND Kim Bennedsgaard, Krunderupparken 188, Ho. Mail: kbg@eniro.dk KASSERER Tut Steffensen Hartmannsvej 25 Ho. Mail: Tut.stef@gmail.dk FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122 , Ho. Mail: phj@mvbmail.dk KASSERER John H. Nielsen, Krunderupparken 182, Ho. mail: utter@mvbmail.dk GYMNASTIK FORMAND Karin Borup Herping, Krunderupparken 124, Ho. Mail: fam.herping@mail.dk KASSERER Dorte Rytter Petersen , Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@skolekom.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66 , Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Poul Madsen, Torpvej 3, Ho. Mail: pmadsen@email.dk TENNIS, INFO Medlemmer af Naur-Sir UIF/Naur-Sir Borgerforening kan benytte banerne. Nøgle rekvireres hos Pia Bennedagård STØTTEFORENINGEN FORMAND Per Olesen, Krunderupparken 186, Ho. Mail: poo@valsemollen.dk KASSERER Inga Jakobsen, Lindtorpvej 9, Ho. Mail: ebj@mail.dk AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk KASSERER Renate Jensen, Naurvej 45 A, Ho. Den selvejende institution SIR-LYNGBJERG CENTERET FORMAND Peder Thomsen, Godrimvej 8, Sir, Ho. Mail: ptsir@mail.dk KASSERER Gitte Engsted, Krunderupparken 78, Ho. Mail: gitte@hartr.dk HALBESTYRER Dorthe Justesen, Krunderupparken 66 , Ho.

97 43 23 79 97 43 22 66 97 43 24 43 97 43 25 11 97 43 23 37 97 43 24 42

97 43 29 22 97 43 23 62 97 43 28 38 97 42 03 45 97 43 23 24 97 43 22 27

97 43 23 79 97 43 23 85 97 48 75 17 97 43 22 40 97 43 20 95 97 43 25 70 97 43 21 70 97 43 23 24 31


Lundholmvej 1, 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

32

Naur-Sir Posten 02.2012  

Lokalblad udgivet af: Naur-Sir-Krunderup, Naur-Sir Borgerforening og Menighedsrådet for Navr og Sir kirker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you