Naur-Sir Posten 01.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Januar

2020

Status vedrørende forpagtning af sognegården Der har været 2 ansøgere til samtale, vedr. forpagtning af sognegården, men i skrivende stund, er der ikke afklaring på situationen. Naur-Sir Borgerforening

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 6 Kirkebladet------------------------------------side 9 Information til borgerne-------------------side 16

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening

NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

Februar 2020 Marts 2020 April 2020 Maj 2020 Juni 2020

24. Januar 24. Februar 27. Marts 24. April 25. Maj

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


Garant Holstebro

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

KRUSE // MARSLEV Økonomi - Bogholderi - Regnskab

7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og HåndBryg Torsdag den 20 februar mødes vi i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere noget godt mad. Vi får besøg af Michael Knudsgaard, aktivt medlem af Danske Øl Entusiaster Holstebro, som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 10 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt pris niveau. Ligeledes vil 2 lokale håndbryggere komme med deres bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om deres fælles passion med at brygge øl hjemme i køkkenet og garagen. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til et så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr person. Betaling forgår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 16 februar. Vi ses til en hyggelig aften.

6


Naur Sir Borgerforening Nummer:

68459 Årligt kontingent indbetales i januar.

200 kr. pr. husstand, husk tekst med adresse. Hvis I endnu ikke har nået at støtte os med et medlemskab i 2020, kan beløbet også indbetales på konto nr. 7600 1477769.

Info om arrangementer 2020: Torsdag 20.02-2020 Ølsmagning og Håndbryg i Sognegården kl. 18:30 Søndag 23-02-2020 Fastelavn i samarbejde med menighedsrådene Hallen kl. 13:30 Mandag 09-03-2020 Generalforsamling og fællesspisning i Sognegården kl. 18:00 Søndag 05-04-2020 Palmesøndag Påskelam I samarbejde med menighedsrådene i Kirken 10:30 og Sognegården kl. 12:00 Fredag 01-05-2020 By forskønnelsesdag og fælles spisning ved Hallen og Sognegården kl. 16:00 Tirsdag 23-06-2020 Sankt Hans ved Kirkehuset/Knud Bjerre i Naur I samarbejde med menighedsrådene kl. 18:00 Lørdag 29-08-2020 Børnenes Dag I samarbejde med NSK idrætsforeningerne ved Hallen kl. 10:00 Søndag 13-09-2020 Fællesspisning Brunch m/familiebanko i Sognegården kl. 11:00 Torsdag 08-10-2020 Fællesspisning med foredrag ved "Kommunal person": Visioner for Holstebro og vort lokalsamfund i Sognegården kl. 18:00 Tirsdag 10-11-2020 Mortens Aften I samarbejde med menighedsrådene i Sognegården kl. 18:00 Søndag 13-12-2020 Julefællesspisning – Lucia Optog i Kirken i samarbejde med menighedsrådene i kirken 10:30 og Sognegården kl. 12:00

Gemmes til opslagstavlen, Naur Sir Borgerforening

7


Kom rundt i Sir Lyngbjerg og Mangehøje Plantager Den 19. januar inviterer Holstebro Fodslaw på spændende ture rundt i plantagerne.

I Sir Lyngbjerg Plantage, der tidligere har været et vigtigt folkeligt samlingssted, passerer vi mange historiske monumenter. Vi kommer forbi det højeste punkt i plantagen (69 m.o.h.) – her er der opsat et 14 meter højt udsigtstårn. Vi fortsætter ud i Blodmosen, med dens lyngklædte gravhøje, og Mangehøje Plantage. På 20-km ruten kommer vi endvidere rundt i Naur Nord. Start/mål: Distance: Starttid:

Naur-Sir Sognegård, Sirvej 3, Krunderup, 7500 Holstebro 5, 10, 15 og 20 km kl. 9.00 - 11.00; 5, 10, 15 km kl. 9.00 - 10.00; 20 km Startgebyr: 25 kr.

Alle ruter er afmærket med bånd og pile. Der er forplejning ved start og mål. På 10, 15 og 20 km-ruterne er der desuden forplejning i Mangehøje Plantage. Deltagelse sker på eget ansvar. Vi ønsker alle en rigtig god og hyggelig tur. Oplysninger: Aase Larsen, 2086 5136, post@holstebrofodslaw.dk 8


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar

2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 1

GODT NYTÅR - OG GLÆDELIG EPIFANI-TID! Julen varer lige til påske, synger vi i ”Nu er det jul igen…” - og det er jo ganske dejligt. Jeg håber, I alle har haft en afslappende, festlig og højtidelig jul, så I med fornyet energi kan tage fat på et spritnyt år 2020. Selve juleperioden slutter med Hellig 3 Kongers søndag den 5. januar, hvor Hellig 3 Kongers-perioden begynder og varer lige til Septuagesima søndag, den 9. februar. Her indledes fasten, som varer fra Fastelavn til Påske. Hellig 3 Kongers-perioden kaldes epifani-tiden, for epifani betyder åbenbaring på græsk. I julen er Kristus blevet åbenbaret, og nu skal vi fejre denne åbenbaring, og besinde os på den, i Hellig 3 Konges-tiden. Hvad betyder det for os, at Kristus er kommet til os som Jesus fra Nazareth? Hvad siger det om Gud og om os? Det er særdeles spændende, for ham, vi skal holde os til i det kommende, nye år - hvem er han, og hvad kan vi forvente, altså hvad kan vi vente os af ham - hvad kan vi vente os af det nye år? Et nyt år er altid både skræmmende og fascinerende - skræmmende, ja, angstprovokerende, fordi det er ukendt land - de mange muligheder kan bringe adskillige uforudsete ting; og af samme grund er den blanke kalender fascinerende fri og åben og klar til at blive erobret. Det kristne budskab siger, at Gud kommer med fremtiden til dig - og det bliver en god fremtid, for Gud er med dig i den - uanset, hvordan det end går. Gud kommer til dig, som de vise mænd fra Østen, de Hellige 3 Konger, kom til det lille Jesusbarn: med fine gaver og med ønsker om det bedste for fremtiden. Igen er det os, der får gaverne - af Gud selv - så ingen bliver snydt eller ladt tilbage. I denne tro på en god fremtid også i 2020 ønskes et glædeligt og godt nyt, velsignet år! Med de bedste ønsker for 2020 Henrik, præst


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen Fyraftensgudstjeneste med spisning og film onsdag den 29. januar 2020 kl. 17:00 i Navr Kirke Filmen fra 2006 vandt en Oscar for bedste ikke-amerikanske film, og det er en ganske fremragende tysk film. Filmen foregår 5 år før Murens fald og kredser om en Stasi-agent, der får moralske skrupler!!

Tilmelding til spisning på hjemmesiden eller til graver i Sir Kirke, Anne Grethe Werner, tlf. 9743 2901 - senest den 26. januar 2020. Ønsker man ikke spisning, er tilmelding ikke nødvendig

Ny graver ved Sir Kirke og Kirkegård Som mange allerede har bemærket, er Svend Marin gået på pension som graver ved Sir Kirke. Indtil en ny stillingsbeskrivelse foreligger har Sir Menighedsråd midlertidigt fra den 1. november 2019 ansat Anne Grethe Werner, som meget praktisk bor i Sir Sogn på Struer Landevej. Anne Grethe Werner har tidligere været gravermedhjælper forskellige steder, så Sir Kirke og Kirkegård er i gode hænder. Velkommen til!

Torsdag den 30. januar kl. 19.00 Litteraturaften om Giovanni Boccaccios Dekameron Hvorfor skal man læse Dekameron? Det skal man, fordi den udstråler en sjælden fortællerglæde, en fortællerglæde, der ikke kan undgå at smitte af på læseren. At den nyoversatte udgave af Thomas Harder, såvel sprogligt som æstetisk, er en pragtværk, gør ikke læseoplevelsen mindre. Året er 1348. Pesten hærger i Firenze. Ti unge mennesker, syv kvinder og tre mænd, beslutter sig for at flygte fra kata-strofen og tage ophold på et landsted uden for byen. Den første dag tilbringer gruppen med at fortælle hinanden histo-rier. Efter at alle ti har fortalt en historie, spiser de aftensmad, spiller, synger og danser, før de går i seng. De øvrige for-tælledage følger det samme mønster. Der bliver i ti dage fortalt 100 historier. Alle samfundsklasser er repræsenteret. Vi møder sultaner, konger, fattige bønder, lystne koner og mænd.

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Januar 2020

NAUR OG SIR SOGNE

Læsevejledning Til litteraturaftenen vil vi læse følgende 33 historier – ca. 330 letlæste sider: I: 1, 3, 4 II: 5, 7, 8, 9 III: 1, 3, 4, 5 IV: 2, 5, 9 V: 1, 2, 4, 8, 9 VI: 2, 7, 10 VII: 2, 5, 9 VIII: 2, 8, 10 IX: 2, 10 X: 6, 9, 10 Det kan anbefales at læse forfatterens fortale, forfatterens indledning til kapitel ét og fire samt forfatterens afslutning. Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB NAUR-SIR KIRKEHUS TIRSDAGE KL. 14:00-16:00 Kaffe med brød koster kr. 20.

Tirsdag den 7. januar 2020 Sang- og musikeftermiddag ved Hanne Hestbæk og Hakon Rahbek.

”Med sang og musik som følgesvend gennem et langt liv. Sangen kastede lys over barndommen - de mørke år under besættelsen - og har været en livgivende kilde i livets mange situationer.” Hanne Hestbæk vil ledsage os på klaveret - og måske kommer der også toner fra savbladet.

Tirsdag den 21. januar 2020 ”Nytårskur” med tidligere Naur-bo, Bent Tilsted, Tilsted&Co, der holder et

spændende foredrag: ”Kongehusets Nytår - velkommen til de kongelige gemakker. Jeg vil fortælle om Naur-Sir, om oplevelser blandt kongelige og vagabonder - og om min aktive deltagelse i medieverdenen siden 1970.”

Tirsdag den 4. februar 2020 Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær vil i ord og billeder fortælle om sine

oplevelser som præst på fregatten ”Niels Juel” fra februar-maj 2019. ”Fra Korsør til Oman - med Gud i krig?!”

Menighedsrådsmøder Naur-Sir Kirkehus Sir sogns MR, tirsdag den 4. februar 2020, kl. 19-22.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

05. jan. 12. jan. 19. jan. 26. jan. 29. jan. 02. feb. 09. feb. 16. feb. 19. feb. 23. feb.

Navr Kirke

Hellig 3 Konger 1. s. e. H3K 2. s. e. H3K 3. s. e. H3K Fyraften Sidste s. e. H3K Septuagesima Seksagesima Fyraften Fastelavn

Januar

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sir Kirke

10:00 kirkebrunch   12:00 OBS 10:00 Søren N   10:00 17:00 m film  10:00 17:00 kyndelmisse  10:00 kirkebrunch 10:00 NAC   17:00 m sang 13:30 Sir Lyngbjerg C 10:00

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 13.-16. samt 18.-24. januar 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Søren Nielsen T 9742 8142 snie@km.dk

Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Garant Holstebro

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 13


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 14


2014

15


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert

16 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

Sir Lyngbjerg Vandring

17


Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019 Formand og Webmaster Bo Jensen Formand og Webmaster tlf. 2165 9139 Bo Jensen bo140577@gmail.com tlf. 2165 9139

Bestyrelsesmedlem

Anja Villadsen Borgerforeningens Bestyrelsesmedlem tlf. 4140 0118 Villadsen ak24122@gmail.com bestyrelse Anja tlf. 4140 0118 Naur-Sir Borgerforenings bestyrelse 2019

bo140577@gmail.com

Næstformand Formand og Webmaster Kirsten F. Jacobsen Næstformand tlf. 2175 Bo Jensen Kirsten F.6022 Jacobsen og Webmaster f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf.Formand 2175 6022 tlf. Bo 2165 Jensen 9139

f_o_n_e_s@post.tele.dk tlf. 2165 9139 bo140577@gmail.com bo140577@gmail.com Sekretær & Kasserer Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard Næstformand Næstformand Karin H.F.Østergaard tlf. 2227 2610 Kirsten Jacobsen

Kirsten F. Jacobsen 2175 6022 tlf.tlf.2227 2610 karinhaxen@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk karinhaxen@gmail.com tlf. 2175 6022 Sekretær & Kasserer vestermark03@gmail.com f_o_n_e_s@post.tele.dk Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com Sekretær & Kasserer Karin H. Østergaard tlf. 2227 2610

karinhaxen@gmail.com

ak24122@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov Bestyrelsesmedlem tlf. 2275 3542 Anja Villadsen Flemming Ørnskov

Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com tlf. 2275 3542 tlf. 4140 0118 Anja Villadsen tlf. 4140 0118 rf.ornskov@gmail.com ak24122@gmail.com ak24122@gmail.comBestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helle tlf.Olesen 2216 3107 Flemming Ørnskov Ledig plads,Meld dig Flemming Ørnskov tlf. 2275 3542 tlf. helleolesen@altiboxmail.dk 2216 3107 rf.ornskov@gmail.com

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 2275 3542

helleolesen@altiboxmail.dk tlf. 5247

Helle Olesen Bestyrelsesmedlem olitoft@privat.dk Ole Toft tlf. 2216 3107 tlf. 5247 0402 olitoft@privat.dk

Betalingsoplysninger

omkring betaling bibeholdes

Kontingent årligtpr. pr.husstand husstandkr.kr. 200,00 Kontingent årligt 200,00 Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00 Konto nr. nr. 0001477769 Konto 7600 0001477769 Konto nr.7600 7600 0001477769 FI-kreditor/giro: 73 +84873896

FI-kreditor/giro: 73 FI-kreditor/giro: 73+84873896 +84873896

Betalingsoplysninger Kontingent årligt pr. husstand kr. 200,00

FI-kreditor/giro: 73 +84873896

18

0402

Bestyrelsesmedlem tlf. olitoft@privat.dk 5247 0402

Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger

Konto nr. 7600 0001477769

tlf. XXXX XXXX

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem rf.ornskov@gmail.com Helle Olesen Bestyrelsesmedlem Ole Toft tlf. 2216 3107 Ole Toft

helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Toft Flemming Ørnskov tlf. 5247 0402 tlf. 2275 3542 olitoft@privat.dk rf.ornskov@gmail.com


HOVEDFORENINGEN FORMAND KASSERER SEKRETÆR

Ole Toft, Krunderupparken 118, Ho. Mail: olitoft@privat.dk Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com

AKTIVITETSKLUBBEN FORMAND Erik Hansen, Krunderupparken 11, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER FORMAND KASSERER

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK FORMAND Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com KASSERER Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD FORMAND Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk KASSERER Troels Bak Kristensen, Ellehammersvej 26, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD FORMAND Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk KASSERER Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALD UDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Lene Toft, Krunderupparken 118, Ho. mail: lene@sir-lyngbjergcentret.dk

52 47 04 02 97 43 22 66 97 43 24 43

97 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 28 18 84 25

25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk

97 43 20 65

Kontaktperson

Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. Mail: imj55@live.dk

97 48 75 17

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

19


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

20