Naur-Sir Posten 09.2020

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

November

2020

KUN 250 kr. pr. pers. TILMELDING indbetal 250 kr. pr. deltager på konto 7600 1666361 skriv navn + evt. ”bordnavn”

T S Y L AF

T S Oa CovidTID19 kl. 17.00 JULEMAD K O FRDANSpg STED Sir Lyngbjerg Centret E L MAD Julemenu JU

MUSIK SJOV HYGGE UNDERHOLDNING ...

SIDSTE FRIST for tilmelding 26. oktober kl. 23.59

MUSIK DJ Rollingstars, diskotek UNDERHOLDNING NSK Amatørteater FORMÅL at samle foreninger og virksomheder i lokalområdet Naur - Sir - Krunderup - Alstrup til en fælles julefrokost

OBS OBS OBS Forbehold for aflysning, grundet Covid19 restriktioner eller for få tilmeldte. Indbetalte beløb refunderes ved aflysning.

nr. 1

NSK

ARRANGØR

nr. 2

NSK

NAUR SIR KRUNDERUP

Se kirkebladet inde i bladetNSK nr. 3

NAUR SIR KRUNDERUP Natur Sport Kultur


annonce - krunderup auto

2


Indhold Aflysning---------------------------------------side Mortens aften--------------------------------side Fællesspisning--------------------------------side Kirkeblad---------------------------------------side Borgerforeningen---------------------------side

7 9 11 13 - 17

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

December 2020

27. november

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2020 - Under forudsætning af, at forsamlinger er tilladt………

Søndag den 23. august kl. 14.00 Gudstjeneste i skoven v/Henrik Guldbrandt Kjær Gudstjeneste i skovens dybe stille ro. Se nærmere i kirkebladet.

Lørdag den 26. september kl. 10.30 Svampetur og frokost i skoven Efterårsoplevelse med at samle svampe og spise frokost sammen i skoven. Biolog og svampejæger Haris Nuhanovic guider os rundt i de spiselige svampe – og hvilke det er bedst at lade stå. Der er tilmelding til arrangementet.

Lørdag den 3. oktober kl. 9.30 Arbejdsdag i skoven Alle er velkomne til at give en hånd med til oprydning, ukrudtsbekæmpelse mv. Der er lidt at drikke og spise, når arbejdet er udført.

Lørdag den 14. november kl. 11.30 (kl. 10.00 i skoven) Generalforsamling Traditionen tro, starter vi generalforsamlingen med en rundtur i skoven kl. 10.00. Vi mødes på p-pladsen. Derefter er der generalforsamling ca. kl. 11.30. Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

6


KUN 250 kr. pr. pers. TILMELDING indbetal 250 kr. pr. deltager på konto 7600 1666361 skriv navn + evt. ”bordnavn”

T S Y L AF

T S 9 Oa CovidTID1 kl. 17.00 JULEMAD K O g FRDANSp STED Sir Lyngbjerg Centret E L MAD Julemenu JU

MUSIK SJOV HYGGE UNDERHOLDNING ...

SIDSTE FRIST for tilmelding 26. oktober kl. 23.59

MUSIK DJ Rollingstars, diskotek UNDERHOLDNING NSK Amatørteater FORMÅL at samle foreninger og virksomheder i lokalområdet Naur - Sir - Krunderup - Alstrup til en fælles julefrokost

OBS OBS OBS Forbehold for aflysning, grundet Covid19 restriktioner eller for få tilmeldte. Indbetalte beløb refunderes ved aflysning.

nr. 1

NSK

ARRANGØR

nr. 2

NSK

NAUR SIR KRUNDERUP

7


Kære alle! Når man vælger at flytte til et lokalsamfund, som vores, er det sandsynligvis et bevidst valg for at blive en del af et fællesskab. Det skal vi alle hjælpes med, at det kommer til at ske. Vi har faktisk, via borgerforeningen, en lille velkomstkomité, der gerne vil tage ud og byde nye velkomne. MEN de kan kun gøre det, hvis dig og mig giver dem besked...såååå.. •

har du fået ny nabo, eller kender én der har,

har venner, familie eller en arbejdskammerat, der flytter hertil

(Naur, Sir, Ny Alstrup, Krunderup), så giv besked til

Nanna Bastrup Jakobsen – tlf. 2055 5150 eller Lise Bang Bue – tlf. 2174 6674

8


AFLYST

Mortens Aften i Sognegården tirsdag, den 10. november

Menighedsrådene og Naur Sir Borgerforening inviterer til gudstjeneste i Naur Kirke kl. 17:00 og spisning i Sognegården kl. 18:00. Menu: andesteg m/rødkål m.m. Desserten består af kaffe og noget sødt.

Duo Con Amore sørger for underholdningen – sponsoreret af menighedsrådene.

AFLYST

Pris: kr. 80,00 pr. voksen, kr. 40,00 pr. barn u/15 år (prisen inkluderer en genstand) Der udtrækkes 1 gratis fællesspisning, til et medlem af borgerforeningen.

Frist for tilmelding er fredag, d. 6. november. Tilmelding http://www.naur-sir.dk/faellesspisning-mad-kultur/ eller på Facebook. Vi overholder gældende regler for COVID-19, sørger for håndsprit, og du skal huske at bære mundbind, når du kommer til Sognegården, og du bevæger dig rundt. Vi skal alle hjælpe hinanden med at afholde et sikkert arrangement.

AFLYST 9


Skoven er lukket. På grund af jagt er Ny Krunderup og Sir Lyngbjerg Plantager lukket følgende dage i 2020/2021: Tirsdag den 20. oktober kl. 09.00 – 14.00 Mandag den 16. november kl. 09.00 – 14.00 Tirsdag den 15. december kl. 09.00 – 14.00 Tirsdag den 19. januar

kl. 09.00 – 14.00

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt. Jagtdagene kan i øvrigt ses på www.sir-lyngbjerg under ”Jagt i skoven”.

Jagtudvalget

Med venlig hilsen Peter Godrim Sekretær Sir Lyngbjerg Plantage 10


Fællesspisning Fællesspisning 08/10-2020 08/10-2020

Fællesspisning 08/10-2020 Borgerforeningen takker for et flot fremmøde - med på . rforeningen takker for et flot fremmøde - med mundbind påmundbind .

Folkdet håndterede detetflot. Spændende Borgerforeningen for flot fremmøde - medinformation på fra . Better Energy og åndterede flot.takker Spændende information framundbind Better Energy og

Folk mange håndterede det flot. Spændende information fra Better Energy og gode e gode spørgsmål fraspørgsmål publikum. fra publikum. mange gode spørgsmål fra publikum.

Vi en glæder os til eni rundvisning i solcelleparken til foråret. æderViosglæder til rundvisning solcelleparken til foråret. os til en rundvisning i solcelleparken til foråret. Tak til Hans og Lone for mad og servering. Hans Lone skøn madmad og skøn servering. Takog til Hans ogfor Lone for skøn og servering.

11


MORAL En lille surdej gør hele dejen sur Indtil 1791 ejedes Stabildal af Niels Horslunds enke, Maren Nielsdatter Dahl. Næste år solgte hun gården for 1.196 rigsdaler til Jesper Jacobsen Holst, degnens søn i Naur. Da var Maren for længst flyttet til Øster Skikkild i Vejrum sogn. På samme tid boede en Christen Jensen Thye i Stabildal. Enten har han været forvalter på gården, eller også har han boet i et hus ved gården. De følgende år skulle Christian Thye give anledning til megen folkesnak i Naur. Det begyndte med at hans kone Maren Christensdatter døde i marts 1790 – hun begravedes på kirkegården den 25. marts. Enten har den pågældende ensomhed oppe i Naurs nordøstlige hjørne været overvældende for Christen Thye, eller også har den 70-årige mands bedrifter været stærke, for allerede samme år begyndte han at føre ”- et berygtet og slet levned” sammen med en kvinde fra Maabjerg sogn. Kirsten Sørensdatter, som hun hed, var tilmed en gift kone, der nu gjorde sin mand Knud Simonsen til hanrej. Sladderen om denne affære løb lige hen til sognepræstens dør, så pastor Krarup var nødt til at gøre noget ved affæren. ”Men det frugtede lidet”, som Krarup resigneret skrev til provsten i et brev den 11. november 1790. Det omtalte par fortsatte uden blusel deres utugtige levned i Stabildal. Det bekymrede sognepræsten, der sendte sognefoged Christen Torp til Stabildal for at få de fortsatte rygter af- eller bekræftet. Noget var der åbenbart om den megen snak, for gårdens karl kunne fortælle, at Christen Thye og Kirsten Sørensdatter ”søgte seng sammen”. Så var der ingen anden udvej end at inddrage biskoppen i sagen. Krarup skrev til ham, ”at det er virkeligt at beklage, at i en smuk og skikkelig menighed skal opstå så åbenbar og fræk forargelse”, men det værste perspektiv var, ”at en liden suurdei giør den gandske dei suur”. Krarup frygtede tydeligvis, at de to menneskers eksempel skulle smitte og usædeligheden brede sig til andre af sognets indbyggere. Videre skete imidlertid ikke i sagen før i juli 1794, hvor Hassing-Revs herreders ting greb ind, vel fordi Christen Thye stammede herfra. Dommen blev lige så hård, som synet på umoralsk levned var strengt i de tider: begge parter idømtes tre års indespærring i Viborg tugthus, og skulle tilmed betale 3 mark i bøde, som gik til de fattige i Søndbjerg-Odby sogne på Thyholm. Da dommen faldt, var den mandlige synder 74 år gammel og derfor 77 år, da han den 7. oktober 1796 blev løsladt. Da havde moralen fået, hvad den kunne bekomme. Lidt ”me too” og moral fra bogen: Naur Sogn 1600-1900. Bogen er venligst udlånt af Kristian Borup. Er der nogen, der ligger inde med lignende materiale vedr. Sir Sogn? – eller andre gode historier? Kontakt da gerne Borgerforeningen. Vi er interesserede at få flere historier i Naur-Sir Posten. 12


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

November 2020

NAUR OG SIR SOGNE 56. ÅRGANG NR. 9

MORTENS AFTEN I NAVR KIRKE 10. november 2020 kl. 17:00

Vi fastholder gudstjenesten i Navr Kirke, selvom fællesspisningen bagefter i Sognegården er aflyst. Vi opfordrer til, at man bestiller sin Morten Aftensmad i Sognegården så kan man hente den efter gudstjenesten; Lone Nielsen (T 2890 0435) og Hans Virum (T 2298 1114), vil stå klar til udlevering af mad frem til kl. 18:15.

Sankt Morten og tigger (El Greco ca. 1598)


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

November 2020

NAUR OG SIR SOGNE

Sæt kryds i kalenderen

FILMAFTEN MED KRIGSFILM I KIRKEHUSET Mandag den 16. november kl. 19:00 vises ”Dunkirk” fra 2017. Christopher Nolan har instrueret denne fremragende film, der bare skal ses (og høres) på stort lærred! Efter filmen vil der være mulighed for samtale om det, vi har set. Forfriskninger bliver serveret undervejs De fremmødte får mulighed for at vælge mellem et udvalg til næstkommende filmaften. Tilmelding til præsten på tlf. 2013 1243 - også gerne sms.

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus Torsdag den 26. november 2020 kl. 19:00 taler vi om "Hedeselskabet" - en roman af Mads Tellerup. Trekløveret Tobias, Viktoria og Andreas – tre unge kunstnervenner – forlader deres storbyliv for at bosætte sig på landet. Sammen har de en drøm. En drøm om et liv i naturens, den frie kærligheds og kunstens tegn. De lejer sig billigt ind i nogle forfaldne bygninger hos bonden Mads og begynder at udforske deres nye omgivelser – ukuelige, kulrede og fulde af håb.

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

November

2020

NAUR OG SIR SOGNE

Men på den jyske hede møder de en barsk virkelighed af konkurstruede landbrug og opslidende manuelt arbejde. Det hårde liv sætter de tre venners forhold under pres, og drømmen mister sin glans i takt med at olien til fyret slipper op, strømmen svigter, og bilen brænder sammen. Samtidig opstår der nye indsigter og uventede venskaber for hovedpersonen Tobias, som udvikler et intenst had/kærlighedsforhold til landbrugslivet. "Hedeselskabet" er en roman om millenial-generationens eksperimenter med nye livsformer og kønsidentiteter og bæredygtige måder at leve af jorden på. Men det er samtidig en historie, der med et moderne poetisk blik beskriver det gamle landskab på den jyske hede, og som med stor indlevelse fortæller om dansk landbrug og de udfordringer danske landmænd står over for i dag. Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig. OBS OBS - kommende bøger til Litteraturaften i Kirkehuset: onsdag den 27. januar 2021 - Ida Jessen ”Kaptajnen og Ann Barbara” torsdag den 25. februar 2021 - Goethe ”Faust” i oversættelse ved Søren R. Fauth onsdag den 24. marts 2021 - Tara Westover ”Oplyst”

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS Tirsdag den 10. november 2019 ER AFLYST Tirsdag den 24. november 2020 Traditionen tro laver vi advents- og juledekorationer til Kirkehuset og til eget brug. Medbring selv skåle og sakse. Gran og lys bliver der sørget for. Hanne Hestbæk spiller advent ind. Tirsdag den 8. december 2020 Kom til vores hyggelige juleafslutning med underholdning ved Solveig Aaberg, Hanne Hestbæk og Hakon Rahbek. Vi skal selv synge julen ind, og vores præst Henrik Guldbrandt Kjær vil læse en julehistorie. Dejligt brød til kaffen serveres. Menighedsrådsmøder - offentlige Naur-Sir Kirkehus Naur MR, mandag den 5. oktober 2020, kl. 17:30-19:00 - konstituerende møde kl. 19:00 Sir MR, torsdag den 12. november kl. 18:0-20:00 - konstituerende møde kl. 20:00


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Gudstjenesteliste

08. nov. 10. nov. 15. nov. 22. nov. 29. nov. 06. dec. 13. dec. 15. dec.

November 2020

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

22. s. e. Trinitatis Mortens Aften 23. s. e. Trinitatis Sidste s i kirkeåret 1. søndag i advent 2. søndag i advent Børneadvent Lucia Julesalmesang

Sir Kirke

 17:00 17:00  10:00   10:00 Mia W 14:00 m kor   10:00 10:30 m spisning BF   19:00

NB: pileneog henviser til den ene kirke i Naur-Sir pastorat, hvor der er gudstjeneste. Se også hjemmesiden www.naursirkirker.dk

Fri / ferie / kursus: 21.-22. november 2020

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

T 2445 4483 elad@km.dk Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær Præstegårdsvej 2 Naur 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 mobil: 2013 1243 E-mail: hgk@km.dk

Anette Ejsing T 53 55 53 38 ae@km.dk Navr kirke Graver Jytte Olesen tlf. 97 43 20 56 naurkirke@pc.dk Menighedsråd Kenn N. Rasmussen kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


Naur Sir Borgerforening Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg Torsdag den 25 februar mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt pris niveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med deres bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til et så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr person. Betaling forgår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 21 februar. Vi ses til en hyggelig aften.

17


Skovlund og

ducerer planter

n vi fortsætter deen med det.

t.dk/maabjerg.

rup.

9, Karup.

ber kl. 13.00 Besøg på Værkstedet Skovlund og olen.

up Hotel.28, Holstebro. d, Nybovej

Måbjerg Kreds

os om virksomheden, som bl.a. producerer planter e. abet.dk/maabjerg middagskaffe på Naturskolen, inden vi fortsætter Søndag den give 19. september kl. 13.00 Besøgmed på Værkstedet arl Åge Sørensen os indblik i ideen det. Skovlund og arboretet ved Naturskolen. åen, sørger kredsen for brød. Holstebro

Vi mødes ved Skovlund, Nybovej 28, Holstebro. Søren Frøjk fortæller os om virksomheden, som bl.a. producerer planter

ept. på 24til43 44 05/Kommune. www.haveselskabet.dk/maabjerg. Holstebro

Program Måbjerg 2021Kreds Måbjerg Kreds

Vi drikker vores eftermiddagskaffe på Naturskolen, inden vi fortsætter

arboretet. Her vil Carl Åge Sørensen give os indblik i ideen med det. sklusive r kl. 10.30tilVirksomhedsbesøg i Karup. Medbring selv kaffe, så sørger kredsen for brød. s kunstneriske Pris kr. 50/100.Engholmvej 19, Karup. Kartoffelmelsfabrik,

Tilmelding senest 13. sept. på 24 43 44 05/www.haveselskabet.dk/maabjerg. får fortalt om virksomheden. øget nyderLørdag vi enden let02.frokost Karup Hotel. oktober på kl. 10.30 Virksomhedsbesøg i Karup. Vi mødes hos Karup Kartoffelmelsfabrik, Engholmvej 19, Karup.

bliver rundt og får fortalt om virksomheden. ept. på tlf.Vi24 43 vist 44 05/ www.haveselskabet.dk/maabjerg

Efter virksomhedsbesøget nyder vi en let frokost på Karup Hotel.

Pris kr. 150/250.i Bibliotekssalen, Holstebro 9.00 Juleinspiration sidde på senest 25.sept. på tlf. 24 43 44 05/www.haveselskabet.dk/maabjerg Tilmelding e 13, Holstebro. Den18. november kl. 19.00 Juleinspiration i Bibliotekssalen, Holstebro

an Bang fra Århus vil med13, sine eksklusive Bibliotek, Kirkestræde Holstebro.

ette Skytte tlf.Dean Bang spiration til denpå kommende højtids kunstneriske Blomsterdekoratør fra Århus vil med sine eksklusive

dekorationer give os inspiration til den kommende højtids kunstneriske er og kreationer. blomsterarrangementer og kreationer. forfriskning i pausen. Kredsen sørger for en forfriskning i pausen. Pris kr. 125/200.

Begrænset ikke mulighed for at sidde på Kreds` al. Der bliver ikkedeltagerantal. mulighedDer forbliver at sidde på Måbjerg

Program Program 2021 2021

bestyrelse: Sørensen Britta Olesen Måbjerg Kreds` bestyrelse: Henny Sørensen Annette Skytte Måbjerg Kreds` bestyrelse: Britta Olesen Annette Skytte Pia Eliassen Henny Sørensen Pia Eliassen

balkonen. Reserver plads efter ”først til mølle princippet” hos Annette Skytte på tlf.

ørst til mølle princippet” hos Annette Skytte Henny på tlf. 30 19 36 33 eller www.haveselskabet.dk/maabjerg

aveselskabet.dk/maabjerg

Britta Olesen Annette Skytte Hjemmeside: https://haveselskabet.dk/maabjerg

Eliassen Hjemmeside: Pia https://haveselskabet.dk/maabjerg Hjemmeside: https://haveselskabet.dk/maabjerg

18

telf. nr. 97 42 80 82 telf. nr. 51 32 56 11 telf. nr. 97 42 80telf. 82 nr. 30 19 36 33 telf. nr. 51 32 56 11 telf. nr. 30 19 36telf. 33 42 nr. telf. nr. 97 80 8224 43 44 05 telf. nr. 24 43 44 05 telf. nr. 51 32 56 11 telf. nr. 30 19 36 33 telf. nr. 24 43 44 05

g


Til havekredsens medlemmer. Tak for et meget specielt haveår 2020. Trods coronaens indtog har vi haft nogle få men rigtig dejlige arrangementer sammen med jer. Vi synes, vi har fundet nogle rigtig gode arrangementer til 2021, og dem glæder vi os til at dele med jer. Del din haveglæde med andre, og tag en ven eller nabo med til vore arrangementer. Hvis du ønsker kørelejlighed til arrangementerne, så ring til 24 43 44 05. Betaling for deltagelse i arrangementer kan ske ved overførsel til Vestjysk Bank på kontonr. 7600 1104306 eller på mobil pay ”box67553” (husk box). Husk at kontrollere, at pengene tilgår Haveselskabet Måbjerg Kreds. Bestyrelsen Den 10. februar kl. 18.00 i Mejrup Kultur- og Fritidscenter, Elkjærvej 26. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Britta Olesen, Pia Eliassen og Anne Marie Saaugaard. Anne Marie modtager ikke genvalg. Annette viser billeder fra kredsens aktiviteter i løbet af 2020. Af hensyn til aftenens traktement er tilmelding nødvendig senest den 4. februar på tlf. nr. 97 42 80 82/30 28 64 45. Drikkevarer for egen regning. Den 04. marts kl. 19.00 i Bibliotekssalen, Kirkestræde 13, Holstebro. Haveentusiasten/forfatteren Claus Dalby kommer og viser billeder og fortæller om ”Små haver. Store drømme”. Pris kr. 150/250. Billetten skal være betalt, inden der er reserveret plads. Bemærk: Betaling skal ske til bankkonto i Vestjysk Bank 7608 1776940 eller via mobil pay ”box67553”. Kredsen er vært ved en forfriskning. Tilmelding senest 25.febr. på tlf. 30 19 36 33/ www.haveselskabet.dk/maabjerg Den 14. april kl. 19.00 i Mejrup Kultur- og Fritidscenter, Elkjærvej 26. Kursus i pileflet med Peder Christensen, Holstebro. Der laves et plantestativ. Medbring selv saks/tang og en krukke til at lave stativet til. Krukken skal indeholde sand eller jord. Pris kr. 75/150. Begrænset deltagerantal. Tilmelding senest 07.apr. på 24 43 44 05/ www.haveselskabet.dk/maabjerg. 19


HOLD DIN NÆSTE FEST I NAUR SIR SOGNEGÅRD. Du kan leje og selv stå for festen. www.naur-sir-sognegaard.dk

eller også som de fleste gør, lad os stå for det hele, altså et TOTAL ARRANGEMENT, hvor vi gør det hele, og I bare nyder festen. Vi levere også ud af huset. Ring for et uforpligtende tilbud.

MORTENS AFTEN TILBUD: 10 NOV. Dejlig sprød and m/ rødkål, brune kartofler og skysovs ( hvide kartofler sørger I selv for) Dessert, gl. dags æblekage KUN KR. 135 PR. PERSON Ved 4 personer KUN kr. 500 Bestilles på 2890 0435 eller 2298 1114, gerne med en sms med navn og antal. Afhentes mellem kl 17 –kl 1730, betaling kontant ellere mobilpay ved afhentning. Vi gør det vi er bedst til, at holde fester og gøre dem uforglemmelige. Hilsen Lone og Hans Naur Sir Sognegård Henv. 2890 0435 eller 6056 5478 lonebrandt@nielsen.mail.dk Vi er også på facebook

20


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 21


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 22


2014

23


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

24 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

25


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

26

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

97 43 22 66 97 43 24 43

7 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

27


BastrupgĂĽrdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

28