Page 1

Naujosios sąjungos Vilniaus miesto rinkimų programa Savivaldybių Tarybų rinkimai 2011


• Svarbiausių sprendimų priėmimas tik pritarus daugumai vilniečių, savo valią išreiškiančių referendumuose ir apklausose • Skatinančių konkurenciją ir verčiančių monopolininkus mažinti kainas savivaldybės įmonių steigimas • Smulkiojo, šeimos verslo skatinimas • Vilniečių kontroliuojama, vilniečiams dirbanti ir teisinga valdžia


Sugrąžinsiu Vilnių vilniečiams! Mieli vilniečiai, Nesibaigiantys skandalai, klestinti korupcija Vilniaus miesto savivaldybėje, neteisingi, gėdingi ir tiesiogiai gyventojams žalingi Vilniaus valdžios veiksmai privertė mane priimti ryžtingą sprendimą. Aiškiai ir drąsiai jums pranešu, kad sieksiu pakeisti Vilniaus valdžią – padaryti ją teisingą visiems vilniečiams, o ne tik saujelei išrinktųjų. Per artėjančius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimus vesiu savo komandą į mūšį už teisingą Vilnių visiems vilniečiams, sieksiu tapti Vilniaus meru. Bendraudamas su jumis kasdien girdžiu nusivylimą ir pasipiktinimą miesto valdžia. Norite teisingumo, skaidrumo sprendžiant miesto ūkio reikalus, nes neskaidrūs sprendimai neišvengiamai didina mokesčius, apsunkina gyvenimą. Esu įsitikinęs: jei Vilniaus miesto valdžios sprendimai būtų buvę teisingi, ir šiluma, ir vanduo, ir atliekų tvarkymas mieste gyventojams kainuotų mažiau. Nešvarūs ir neteisingi valdžios sprendimai, neteisėti susitarimai įstūmė turtingiausią ir didžiausią šalies miestą į skolas, ant gyventojų pečių užkrovė nepelnytai didelius mokesčius. Netikiu, kai valdžios vyrai verkšlena, kad Vilniui, savivaldybei trūksta pinigų. Lėšų būtų pakankamai, jei jos būtų naudojamos teisingai, neapgaudinėjant vilniečių. Tikiu, kad Vilnius privalo būti teisingas, turtingas ir saugus miestas, kuriamas ir statomas pagal visų vilniečių poreikius ir valią. Jūsų, vilniečių, nuomonė sprendžiant svarbiausius miestui reikalus, privalo būti lemiama. Valdžios savivalė klestės, kol paprasti vilniečiai bus nustumti nuo miesto valdymo. Sugrąžinkime Vilnių jo gyventojams! Man Vilnius – miestas, kurio gyventojai kontroliuoja savo išrinktą valdžią, o valdžia paklūsta vilniečių valiai, atsižvelgia į vilniečių reikalavimus ir poreikius. Vilnius – ne valdžios, o vilniečių – tikrųjų miesto šeimininkų, kurie savo valią pareiškia ne tik per rinkimus, bet ir per apklausas, referendumus. Mano tikslas – ne mero kėdė, o konkretūs, ryžtingi veiksmai išvalant Vilniaus miesto valdžią nuo korupcijos. Pasigailėjimo nebus nė vienam, atsisakiusiam sąžiningai tarnauti jums, vilniečiams. Mano tikslas – teisingas Vilnius visiems vilniečiams.

Pagarbiai Artūras PAULAUSKAS, Naujosios sąjungos (socialliberalai) pirmininkas


Vaikas

Sveikas ir saugus vaikas – laimingi tėvai Ar žinote, kad:

Per paskutiniuosius penkerius metus Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 96,3 tūkst. (2,8 %). 2009 m. gimė 36,7 tūkst. kūdikių; 2009 m. gimstamumas gerokai padidėjo Vilniaus miesto savivaldybėje (gimė 617 kūdikių daugiau nei 2008 m.)

Valstybiniai darželiai:

Vilniuje šiuo metu veikia 120 valstybinių lopšelių-darželių. Juos lanko 12000 vaikų. Šių metų duomenimis, vietos darželiuose neužteko 1700 vaikučių. Tėvams tenka laukti kelerius metus, kol bus suteikta galimybė vaikui lankyti darželį. Miesto Taryba mokestį už vaikų ugdymą kilstelėjo du su puse karto – nuo 1 iki 2,5 lito dienai. Vilniečiai ugdymo reikmėms skirtą mokestį moka ir vasarą uždarius lopšelius-darželius. Kituose didžiuosiuose miestuose per atostogas panašių rinkliavų nėra. Nedirbantys tėveliai už vaiko nelankytą dieną priversti mokėti kaip už lankytą. Savivaldybė nesuteikia finansinės nepriklausomybės įstaigoms, kad jos galėtų racionaliau panaudoti surenkamas lėšas. Sudėtinga socialinės paramos suteikimo tvarka, dėl kurios ši pagalba užtrunka net iki kelių mėnesių. Per tą laiką dauguma socialiai remtinų tėvų vaikų namuose kenčia alkį.

Privatūs darželiai:

Nors trūksta vietų lopšeliuose-darželiuose, o samdomos auklės dažniausiai dirba neturėdamos tam reikalingo išsilavinimo, be sutarčių, nemoka mokesčių valstybei, savivaldybė nesudaro sąlygų steigtis privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Norintiems steigti lopšelį-darželį keliamos sunkiai įgyvendinamos sąlygos, pradedant reikalavimu surinkti informaciją apie rajone registruotų vaikų amžių, skaičių, baigiant tėvų finansinių galimybių analize (!).

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo: -Savivaldybė sudarys visas sąlygas kurtis privatiems ir mini darželiams. -Maži privatūs lopšeliai-darželiai - tai jaunos šeimos verslas, kai dienos metu šeima gali pasirūpinti savo ir dar 3-5 kaimynų vaikais. Savivaldybė privalo panaikinti teisinius apribojimus šeimos verslui, kad jauni žmonės turėtų darbą, jiems būtų užtikrintos socialinės garantijos. Taip mieste bus patenkintas vaikų priežiūros įstaigų poreikis. Kaimynystėje įkurtas mini lopšelis-darželis sutaupys tėvelių laiką ir kelionės išlaidas. -Bus sukurta bendra bazė kaupti duomenims apie gyventojų amžių, tankumą mikrorajonuose, gimstamumą. Tai leis optimizuoti paslaugų tiekimą, palengvins privačių darželių steigimo galimybes. -Sukūrus centralizuotą duomenų bazę, valstybinės įmonės nebereikalaus iš gyventojų pristatyti papildomų pažymų: metrikacijos biurai, socialinės rūpybos įstaigos, seniūnijos ir kitos valstybinės institucijos nedelsdamos pradės dirbti „vieno langelio” principu. -Savivaldybėje bus suformuotas atskiras skyrius, besirūpinantis tik darželių ir dienos centrų steigimu, jų veikla, vaikų saugumu, narkomanijos prevencija. -Dienos centrai, kurių funkcija – rūpintis vaikais iš nepilnų, asocialių šeimų, bus steigiami pagal poreikį. -Paslaugų optimizavimas, kontrolė, viešumas ir prieinamumas – pagrindinai veiksniai, kurių pagalba bus išspręstos vaikų priežiūros ir ugdymo problemos Vilniuje.


Snieguolė Kijutienė Įmonės vadovė Pakeisti ką nors galima tik tikint, kad tai įmanoma! Ne svetimomis, o savo rankomis reikia viską daryti: statyti iš naujo tą pilį, kurioje norime gražiai ir laimingai gyventi. Turime tikėti tuo, ką darome, ko norime, ko siekiame. Tikėjimas, kad pavyks, yra varomoji jėga. Kai žmogus tiki, kai daug žmonių tiki, jie tampa galingi ir gali padaryti viską. Neklausykime pažadų, o užsibrėžkime sau tikslus, kuriuos patys galime įgyvendinti.

Gžegož Denkovski Statybos inžinierius Liūdna, bet neretai pasitaiko, kad vaikai iš skurdžiai gyvenančių šeimų sočiai pavalgyti gali tik darželyje ar mokykloje. Dar liūdniau, kad, dėl sudėtingo socialinių pašalpų skyrimo mechanizmo, vaikai netenka teisės lankyti darželį ir leidžia dienas namuose alkani. Šiuo metu socialiniams darbuotojams svarbiau popieriai, o ne vaiko sveikata. Reformuosime socialinių pašalpų sistemą, kad būtų garantuotas socialinis saugumas šeimoms, auginančioms vaikus, tačiau pašalpų gavėjai privalės atidirbti nustatytas valandas miesto labui.

Gediminas Dalinkevičius Politikas Vilniuje sukauptas milžiniškas etninių, meninių, pedagoginių žinių potencialas, kurį privalu panaudoti mūsų augančios kartos mentalitetui vystyti. Prioritetinė savivaldos užduotis – sukurti sąlygas, kad vaikai, moksleiviai, studentai, o taip pat ir visa sostinės bendruomenė naudotųsi šiais turtais kiekvieną dieną. Mes prisiimsime tiesioginę atsakomybę už kultūros programų finansavimo užtikrinimą, o taip pat užkirsime kelią spekuliacijai, kai dangstant meniškumu, su Vilniaus tarybos palaiminimu pseudomenui, išplaunami milijonai.


Mokinys

Už smalsų mokinį, randantį atsakymus Ar žinote, kad:

Mokyklų skaičius Vilniuje 2007 metais buvo 150, 2009 – 152, mokinių skaičius 2007 metais buvo 75458, 2009 metais – 72408.

Mokyklos:

2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija numatė, kad mokinio krepšelio lėšos nebebus perskirstomos, todėl nepakankamai sukomplektuotoms mokykloms bus sunku išsilaikyti. Pagal Švietimo įstatymo pataisas, Lietuvoje turėtų likti progimnazijos ir gimnazijos. Vilniuje kol kas yra likusios 47 vidurinės mokyklos.

Saugumas:

Vilniaus mokyklose neužtikrintas moksleivių saugumas. Vaikai patiria smurtą ir patyčias, į mokyklos teritoriją nesunkiai patenka pašaliniai asmenys, platinami narkotikai.

Ugdymas:

Vilniaus mokyklose neveikia Gamtosauginės programos. Jaunieji vilniečiai nemokomi tausoti gamtos išteklių, taupyti, rūšiuoti atliekų. Savivaldybė neinvestuoja į aplinkosaugą. ES lėšomis finansuojamos socialinės programos vykdomos ne kryptingai, netaikomos jaunosios kartos auklėjimui, švietimui.

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo: -Mokykla bus atvira vietos bendruomenės poreikiams. Patalpos, kurios šildomos visą parą, turi būti naudojamos optimaliai. Čia glūdi geros perspektyvos smulkiajam, šeimos verslui, organizuojant renginius, kursus, būrelius, suaugusiųjų mokymus, steigiant popamokinės veiklos centrus. -Kartu su seniūnijomis, mokyklos teiks paslaugas netoli gyvenantiems vilniečiams. Mokyklos patalpos bus skirtos stiprinti bendruomenių, atskirų gyventojų grupių ryšius, tenkinti jų bendravimo ir kultūrinius poreikius. -Bus leista nuomoti ne tik sporto, aktų sales, bet ir valgyklas, kabinetus. -Mokyklos turės galimybę savarankiškai spręsti, kaip efektyviau panaudoti už nuomą gautas lėšas mokinių ir mokyklos reikmėms. Tai išgelbėtų mokinių tėvus nuo papildomų rinkliavų. -Vaikų patyčių ir smurto problemos mokyklose bus sprendžiamos individualiai: griežtinama apsauga, teikiama profesionali psichologinė pagalba. Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai aktyviai vykdys narkomanijos prevenciją mokyklose, vyks pas nusižengusių mokinių tėvus. -Tvarka miesto gatvėse, atliekų rūšiavimas, tvarkingi kiemai – tai kryptingo jaunosios kartos auklėjimo rezultatas. Mokyklose įgyvendinsime savivaldybės ir ES fondų remiamas programas, skirtas pradinių klasių mokinių aplinkosauginiam auklėjimui.


Andrius Dobrovolskis Teisininkas Vis kalbama apie Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutarties neskaidrumą. Tiesa, sutartį bandyta pratęsti skubos tvarka, likus septyneriems metams iki jos pasibaigimo. Mes užtikrinsime sutarčių skaidrumą skelbdami viešuosius konkursus.

Nora Naudužaitė VU TSPMI studentė Vilnius – miestas, kuriame gimiau ir augau. Vilnius – miestas, kuriame noriu auginti vaikus, kurti savo gyvenimą ir garbingai pasenti. Esu įsitikinusi, kad tai – visų mūsų, vilniečių, tikslas ir lūkestis. Vilnius gali ir turi būti patraukli vieta gyventi, mokytis, studijuoti, dirbti ir investuoti. Tad kibkime visi kartu į darbą ir kurkime jį tokį, kokį norime matyti ir kokiame būtų gera gyventi. Juk kas kitas, jei ne mes, tai padarys? Ir kada dar, jei ne dabar?

Saulius Markelevičius Aplinkosaugininkas Vilniaus miestas jau baigia užpildyti antrą pagrindinį komunalinių atliekų sąvartyną, todėl atliekų deginimo gamyklos statyba neišvengiama. Atliekų deginimo gamyklos projektas buvo paruoštas 2006 m., tačiau valstybinės institucijos išvadas pateikė tik 2010 m. Mes inicijuosime vietos referendumą, kurio metu vilniečiai nuspręs, kurioje iš numatytų vietų ir kokio galingumo bus statoma gamykla. Svarbiausia net ne gamyklos galingumas ar vieta, o taršos kontrolė. Kad nebūtų viršijama leistina aplinkos taršos norma, gamyklos darbą ir aplinkos taršos rodiklius ištisą parą galės stebėti ne tik aplinkos apsaugos ar savivaldybės institucijos, bet ir visuomeninės organizacijos.


Jaunuolis

Vilnius taps Jūsų namais Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

Darbas:

-Aktyviai dirbsime, skatindami jaunimo užimtumą, finansuodami ir pritraukdami ES lėšas projektams, kurie padės jaunimui pradėti savo verslą, tobulėti, skatins jų kūrybiškumą, motyvaciją. Pradedantys savo pirmąjį verslą jaunuoliai pirmąjį verslo liudijimą gaus nemokamai. Taip bus sudaromos sąlygos kurti verslą bei darbo vietas.

2009 m. kas penktas Lietuvos gyventojas buvo nuo 15 iki 29 m. amžiaus (viso 762,1 tūkst. jaunimo - 389,0 tūkst. vaikinų ir 373,1 tūkst. merginų). Nuo 2005 m. Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą projektą „Globa jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti“ 2009 m. konservatorių valdžia nutraukė, nepaisydama to, kad šiame projekte užsiregistravo per 1500 dalyvių. 2009 m. pabaigoje veiklą pradėjo Vilniečių užimtumo skatinimo agentūra, iš savivaldybės gavusi 100 tūkst. Lt. Agentūra skelbiasi per metus įgyvendinusi tik vieną projektą. Tai visos užimtumo ir verslo skatinimo programos, veikiančios mūsų savivaldybėje.

Transportas:

Studentai lengvaisiais automobiliais užtvindo gatves prie universitetų. Nuo 2004 m. Vilniaus miesto transporto sistemoje tvyro chaosas: spūstys, neįrengtos vietos automobilių stovėjimui senamiesčio prieigose, neefektyvi ką tik įdiegta šviesoforų sistema, nepopuliarus visuomeninis transportas. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ buvo įkurta tam, kad būtų optimizuota skolose skęstančių autobusų ir troleibusų parkų veikla, sukurta vieninga bilietų sistema, įdiegtas e-bilietas ir išsivaduota iš skolų. Šiuo metu savivaldybė įmonei skolinga daugiau nei 100 mln. Skolą ruošiamasi parduoti bankams, o grąžinti ją su palūkanomis turės visi vilniečiai.

Sportas:

Dauguma studentų abejingi asmeninei kūno kultūrai, nejaučia poreikio sportuoti, stiprinti savo sveikatą, daugėja studentų, priskiriamų spec. medicininei grupei, turinčių rimtų sveikatos sutrikimų.

-Transporto srautams sureguliuoti savivaldybėje sukursime internetinę svetainę, kur įstaigos privalės deklaruoti savo darbuotojų kelionės į darbą maršrutą. Turėdami tokią informaciją, galėsime svarstyti ir siūlyti įvairiausius transporto judėjimo mieste variantus: šviesoforų skaičių, miesto transporto judėjimo dažnumą. Pvz., žinant, iš kokių rajonų rytais į paskaitas vyksta daugiausia studentų, užtektų pakoreguoti kelių autobusų maršrutus ir gatvės prie universitetų „nebedustų“ nuo automobilių. Keleivių patogumui autobusuose veiks belaidis internetas. -Visuomeniniame transporte veiks lanksti e-bilieto sistema, leisianti įsigyti nuo valandinio iki mėnesinio bilietų, taip mažinant važiuojančiųjų su persėdimais išlaidas. -Bus įgyvendinta hibridinių automobilių naudojimo skatinimo programa – įmonėms, įsigijusioms tokius automobilius, bus suteiktos mokesčių lengvatos, sumažintas mokestis už stovėjimą. -Savivaldybė organizuos bendrus universitetų ir mokyklų sporto renginius, įvairių sporto šakų varžybas, steigs vertingus prizus šių varžybų nugalėtojams.


Žydrūnas Vilčinskas Verslininkas Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė iki šiol žaidžia pasaulinio lygio varžybas „bulvių lauke“, tad nacionalinio futbolo stadiono statybos – garbės reikalas. Jame galėtų vykti ir klubinių komandų tarptautinės varžybos, treniruotis vaikai ir jaunimas. Be varžybų, stadione būtų galima organzuoti koncertus, šventes, spartakiadas. Tai būtų naudinga Lietuvos ekonomikai, sportui bei kultūrai, papildytų Vilniaus miesto biudžetą, skatintų turizmą.

Milda Jackevičiūtė VU TSPMI studentė Vienas iš mano prioritetų – kokybiška ir skaidri Vilniaus miesto jaunimo politika bei jos plėtra. Jaunimas – mano miesto ateitis. Vienas iš tikslų, siekiant kokybiškos jaunimo veiklos - mažinti neorganizuoto jaunimo gretas ir sudaryti sąlygas jaunimo organizacijoms aktyviai veikti. Svarbu ugdyti sąmoningą ir atsakingą miesto bendruomenę, tad daug dėmesio skirsiu žinių visuomenei bei neformaliam ugdymui, kuris skatina ne tik jaunuolių saviraišką, bet ir jų, kaip visuomenės narių, aktyvumą. Noriu prisidėti prie palankių jaunimui darbo ir mokymosi savo mieste sąlygų kūrimo, taip stabdant emigraciją.

Viačeslav Plachtinskij Teisininkas, politikas Parkas turi būti geriausia rekreacinė zona vilniečiams ir miesto svečiams. Tai puiki vieta smulkiajam verslui vystytis, o miesto biudžetui gauti papildomų pajamų. Mes pradėsime nuo parkų sutvarkymo, pritraukdami Europos Sąjungos fondų lėšas ir privatųjį kapitalą. Skatinsime smulkiuosius verslininkus, kurie teikia poilsio ir pramogų paslaugas. Sudarysime geresnes sąlygas prekeiviams – miesto šventės galės vykti ne tik gatvėse, bet ir parkuose. Įmonėms, prižiūrinčioms parkus, iškelsime griežtus reikalavimus ir sutartyje nustatysime baudas už darbų nevykdymą.


Jauna šeima

Naujas etapas - su šypsena veide Ar žinote, kad:

2009 m. susituokė 20,6 tūkst. porų, arba 3,5 tūkst. porų mažiau negu 2008 m. Vilniaus m. savivaldybėje 2010 m. gyveno 381 700 darbingo amžiaus gyventojų.

Socialinis būstas:

Vadovaujantis Lietuvos būsto strategija, buvo parengta Socialinio būsto fondo plėtros programa, kurioje numatyti valstybės biudžeto asignavimai yra skirti savivaldybių socialinio būsto fondui didinti. Planuojami valstybės biudžeto asignavimai 2004-2010 metų laikotarpiu sudarė astronominę sumą - 410 mln. Lt. Tačiau šiuo metu socialinio būsto Vilniuje laukia daugiau nei 5000 šeimų. Sužinoti, kiek yra tuščių socialinių butų mieste, neįmanoma.

Mokesčiai:

Didėja komunalinių ir kitų mokesčių našta gyventojams. Iki šiol savivaldybė sutiko su visomis UAB „Dalkia“ sąlygomis. Patvirtintos naujos karšto vandens kainos, skaitiklio mokestis. Greitai laukia ir šalto vandens kainų šuolis. Jei savivaldybė kaip ir iki šiol sutiks su visais tiekėjų pasiūlymais, po kiekvienos žiemos gyventojai vis labiau klimps į skolas už šildymą. Administruojančioms įmonėms mokama už bendro naudojimo objektų priežiūrą, nežinant, nei kokie darbai jau atlikti, nei kokie planuojami.

Kultūra:

Vilnius gausus kultūros židinių – tai teatrai, orkestrai, parodų salės, muziejai. Dauguma jų išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais. Tačiau tik saujelei elito prieinami visi kultūros lobynai. Savo piliečius valstybė išstūmė į kultūrinio gyvenimo užribį ir paliko televizoriaus įkaitais.

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo: -Prioritetinis mūsų darbas – mažinti komunalinius mokesčius. -Daugiabučius namus administruojančios įmonės, nesilaikančios Vyriausybės ir miesto savivaldybės Tarybos nutarimų, neteks licencijų šiai veiklai vykdyti. Savivaldybė skatins daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, atnaujins bendrijų rėmimo fondo savivaldybėje veiklą. Bus teikiama teisinė ir finansinė pagalba, efektyviai panaudojant ES fondų paramą. -Privaloma griežta socialinių būstų apskaita ir kontrolė, kuri leis sužinoti, kiek Vilniuje neišnuomotų butų, kiek jų yra pernuomota tretiesiems asmenims, kiek juose gyvena žmonių, kuriems socialinis būstas nepriklauso. Visi duomenys - skelbiami viešai. Laukiantys būsto eilėse bus kviečiami dialogui, sužinoję jų lūkesčius siūlysime įvarius variantus: pvz. nuomininkams, kurie sutiks apleistuose socialiniuose butuose atlikti remontą savo lėšomis, butai bus išnuomoti be eilės ir be nuomos mokesčio pirmus penkerius metus. -Savivaldybės finansuojami orkestrai ir teatrai privalės organizuoti gyventojams nemokamus renginius: dieninius spektaklius ar koncertus, dalyvauti miesto šventėse. Muziejai kartą per mėnesį kvies lankytojus į nemokamas parodas. -Išsiaiškinsime miesto biudžeto lėšų abejotiniems renginiams organizuoti ir meno kolekcijoms įsigyti panaudojimą: kviesime nepriklausomus menininkus įvertinti už 13 mln. Lt įsigytą„Fluxus“ kolekciją ir, jei jos vertė nesieks šios sumos, pareikalausime atsakingus už lėšų iššvaistymą asmenis grąžinti pinigus į miesto biudžetą. -Kiekvienas gyventojas internete, seniūnijoje, bendruomenės centre gaus nemokamą konsultaciją, kokios išmokos, socialinės pašalpos jam priklauso.


Dangis Tuminas Teisininkas Šiandien vartotojai už šildymą moka dvigubai: už tiekiančios šilumą ir paslaugas įmonės valdomo turto priežiūrą ir aptarnavimą, taip pat padengia nemokančiųjų skolas. Naujoji sąjunga užsibrėžė tikslą, kad gyventojai gautų tikslias sąskaitas už šildymą ir kad sąžiningas vartotojas mokėtų tik už jo reikmėms sunaudotą šilumą, jam nebūtų priskaičiuojamos nemokančiųjų skolos. Sudarysime realias galimybes vartotojams teisės aktuose nustatyta tvarka atjungti šilumos įrenginius nuo centrinės pastato šilumos tiekimo sistemos.

Valerijus Legatas Verslininkas Savivaldybės tinklalapyje gyventojai galės diskutuoti ir išreikšti nuomonę apie Vilniaus viziją. Didindami visuomenės pasitikėjimą miesto valdžios institucijomis, savivaldybės visuomenines komisijas, atstovaujančias miesto bendruomenei, įtrauksim į viešųjų miesto reikalų tvarkymo procesą. Komisijų pasiūlymų svarstymas, dalyvaujant jų atstovams, bus privalomas.

Valė Vilkuotienė Įmonės savininkė Seniūnijų tinklas suteikia savivaldybei galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gyventojais ir jų bendruomenėmis, bendrai priimti sprendimus. Šiuo metu jis ne tik neišnaudojamas, bet ir seniūnijų paskirtis iš viso tapo neaiški. Dėl skurdinančios Vilnių dabartinės valdžios politikos, pirmąja Naujosios Sąjungos užduotimi tampa miesto išsaugojimas. Sprendimus priimsime pasitarę su Jumis, nes pagrindinė socialliberalizmo nuostata - socialinė atsakomybė prieš kitus, ir tik po to visos laisvės.


Branda

Kartu – už Vilnių vilniečiams Ar žinote, kad:

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu įsteigtos 25 nuolatinės visuomeninės komisijos, nagrinėjančios svarbiausius savivaldybės veiklos klausimus ir teikiančios siūlymus dėl jų sprendimo, tačiau realiai miesto valdžia atsisako bendradarbiauti su visuomeninėmis komisijomis. Bendrose visuomeninių komisijų nuostatose parašyta: „Komisijų pasiūlymai dėl problemų ar klausimų sprendimo yra rekomendacinio pobūdžio savivaldos institucijoms“. Valdininkai šią nuostatą supranta kaip leidimą į pasiūlymus nekreipti dėmesio.

Problemos:

Savivaldybės 2010 m. užsakytoje reprezentatyvioje apklausoje dalyvavo 507 pilnamečiai respondentai. Transporto sritį kaip probleminę nurodė 59,1 proc. apklaustųjų tai apima kelių priežiūrą, spūstis, viešąjį transportą ir automobilių stovėjimo aikšteles. Trečdalis (35,6 proc.) apklausos dalyvių didele problema įvardijo miesto tvarkymą ir gyvenamąją aplinką: apšvietimą, šiukšles, užterštumą. Trečioje vietoje - bendros socialinės ekonominės problemos (25,4 proc.): kylančios kainos, emigracija; ketvirtoje - komunalinių paslaugų kainos (19,1 proc.), toliau - saugumas ir nusikalstamumas (13 proc.), miesto valdymas (12,6 proc.), pramogos ir užimtumas, socialinė rūpyba, švietimas, sveikatos priežiūra.

Netvarka:

Akis bado apleisti, griūvantys pastatai. Jie ne tik darko miesto vaizdą, bet ir kelia pavojų. Savivaldybė neturi teisių, ar, greičiau, nenori veltis į teisinius ginčus su netvarkingų pastatų savininkais.

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo: -Pagrindinis NS uždavinys – atgaivinti pasitikėjimą miesto valdžia, įtraukiant vilniečius į miesto problemų sprendimą. Rengsime vietos referendumus ir apklausas namo, gatvės, seniūnijos lygmeniu. Priimsime sprendimus, tik sužinoję gyventojų nuomonę ir jiems pritarus. Vilniečiams turi rūpėti jų miesto ateitis, jų sunešto biudžeto lėšų panaudojimas. Pinigai miesto biudžete – tai miestiečių pinigai. -Nacionalinio stadiono ir atliekų deginimo gamyklos statybų nepradėsime Jums nepritarus. Vietos referendumas lems, kur veiks atliekų deginimo gamykla ar kur bus statomas naujas stadionas (lengvų konstrukcijų, kurios nereikalaus milijardinių investicijų). Savivaldybė privalo pasilikti atliekų deginimo gamyklos kontrolę, užtikrinti galimybę bet kuriuo paros metu gyventojų bendruomenės atstovams susipažinti su taršos rodikliais. -Seniūnijos taps realios savivaldos grandimi, esančia arčiausia žmogaus, bei turės pakankamą finansavimą gyventojų poreikiams tenkinti ir įgyvendinti bendruomeniškumo, geros kaimynystės idėjas. -Vienas iš prioritetinių Kontrolės komiteto uždavinių bus viešųjų pirkimų kontrolės sistemos sukūrimas, kuri užtikrintų teisėtą ir racionalų savivaldybės lėšų panaudojimą. Visuomeninių komisijų nuostatuose įrašysime, kad komisijų pasiūlymai turi būti svarstomi Taryboje, dalyvaujant jų atstovams. Savivaldybės tinklalapyje veiks Visuomeninių komisijų svetainė, skirta miesto visuomenės nuomonei išsakyti ir diskusijoms apie Vilniaus viziją. -Reikalausime priimti įstatymą, kad neprižiūrimų, neatitinkančių higienos normų, keliančių grėsmę pastatų savininkai būtų baudžiami ne simbolinėmis baudomis, kaip iki šiol, o keliamas šių pastatų konfiskavimo klausimas. -Visiškai kompiuterizuosime pašalpų gavimo sistemą. Socialiai remtiniems žmonėms nebereikės pateikti pažymų ir pildyti gremėzdiškų prašymų. Visoms socialinėms išmokoms taikysime vieną principą: niekas negali būti nuskriaustas, niekas negali pasipelnyti kitų sąskaita.


Sigitas Vaišnoras Verslininkas Kiekvieno daugiabučio namo gyventojai turi išsirinkti įgaliotinį ir reikalauti iš administruojančios įmonės lėšų panaudojimo tikslumo ir skaidrumo. Nebemokėsime nei vieno lito už neatliktus darbus. Daugumos daugiabučių namų gyventojai negauna ataskaitų, nes, greičiausiai, jokie darbai nebuvo atlikti, o mokestis renkamas. Iš nevykdančių Vyriausybės nutarimų namus administruojančių įmonių bus atimamos licencijos.

Anželika Karalienė Ekonomistė Ne paslaptis, kad Vilniaus miesto savivaldybės biudžete trūksta lėšų. Kodėl? Tokia skylė atsivėrė, nes surenkama mažiau, nei planuota, gyventojų pajamų mokesčio, kuris sudaro didžiausią savivaldybių biudžetų dalį. Dėl sudėtingos ekonominės padėties 2011 m. biudžetas bus mažesnis nei šiemet. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybė neracionaliai ir ne pagal paskirtį naudoja biudžeto lėšas. Šiandien vilniečiai ne tik negali patarti, kokiems tikslams turi būti naudojamas jų pačių „suneštas“ biudžetas, bet dažniausiai jie net nežino, kokie abejotini projektai finansuojami jų lėšomis. Mes viešai skelbsime aiškų miesto biudžeto projektą prieš jo priėmimą, įtrauksime vilniečių bendruomenes, visuomenines komisijas į jo svarstymą. Visi vilniečiai savivaldybės tinklalapyje galės stebėti biudžeto įplaukas ir išlaidas, taip pat ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą.

Egidijus Litvinas Viešųjų ryšių specialistas Per porą nepriklausomybės dešimtmečių dėmesys telkiamas lyg ir į tą patį tikslą: profesionali Valstybės tarnyba bei informacinės ir žinių visuomenės plėtra turi padidinti gyventojų pasitikėjimą Valstybės ir savivaldybių institucijomis, vykdyti veiksmingą ir profesionalų viešąjį administravimą. Bet įsigalėjusi korupcija neskatina mokslo ir verslo ryšių, žinių visuomenės kūrimo. Tarptautinėje erdvėje kuo toliau, tuo labiau Vilnius tampa beveidis. Nerasime jokio originalaus, iš tūkstančių kitų šalių miestų išsiskiriančio apibūdinimo. Tai sąlygoja ribotas savivaldybės poreikių finansavimas, neužtikrintas finansinis savarankiškumas, administracijos struktūros ir kadrų kaita. Būtini veiksmai, iš esmės keičiantys savivaldybės ir jai pavaldžių tarnybų galias, atsakomybę ir finansinį savarankiškumą. DE JURE – inicijuoti naujų teisės aktų priėmimą arba jų pakeitimą. DE FACTO – tik matydamas realias savivaldybės struktūros galimybes miesto gyventojas galės pasitikėti jos veikla ir nauda kiekvienam piliečiui.


Senjorai

Reikalingi savo šeimai ir miestui Ar žinote, kad:

2010 m. Vilniaus m. savivaldybėje gyveno 93 373 pensinio amžiaus gyventojai. Prognozuojama, kad 2030 metų pradžioje beveik trečdalį (28,9 proc.) Lietuvos gyventojų sudarys senjorai.

Užimtumas.

Daug 55-65 metų amžiaus žmonių sunkiai gali susirasti darbą. Prieš vyresnio amžiaus žmonių darbą pasisako ne tik darbdaviai, bet ir visuomenė, reikalaudama užleisti vietą jaunimui. Vilniuje veikė įvairios pagyvenusių žmonių užimtumo ar socialinės programos. Dabartinė miesto valdžia visiškai pamiršo pagyvenusį žmogų: dažniausiai projektai vykdomi tik tam, kad būtų išnaudotos ES fondų lėšos, tačiau senjorai apie programas net neinformuojami.

Medicina:

Sveikatos priežiūros reformos metu tik maža dalis šeimos gydytojų su pagalbininkais persikėlė dirbti arčiau savo pacientų į gyvenamuosius rajonus, o daugelis tebedirba poliklinikose ir kituose stambiuose centruose. Daug vilniečių, kaip ir anksčiau, turi važiuoti pas gydytojus į poliklinikas ar centrus, laukti ilgose eilėse.

Slauga:

Pagalbos namuose organizavimo tvarką nustato savivaldybė: tvirtina paslaugų sąrašą ir paslaugų įkainius. Mokėjimo už paslaugas dydis priklauso nuo šeimos pajamų, šeimos sudėties, gavėjo sveikatos būklės, paslaugų pobūdžio ir gavimo trukmės bei kitų aplinkybių. Paslaugos neteikiamos garbaus amžiaus žmonėms, turintiems vaikų.

Žaliosios erdvės:

Iš 5 didelių ir dešimčių mažesnių Vilniuje esančių parkų tik Vingio parke retkarčiais vyksta renginiai, o kiti parkai ir parkeliai palikti likimo valiai, paversti šiukšlynais. Sereikiškių parkas tapo miesto gėda: iškirsti medžiai, nuniokoti želdynai.

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo: -Vykdysime ES skatinamas senjorų užimtumo programas, vietinius užimtumo iniciatyvos projektus įmonėse. Tai įgalins darbdavius kurti daugiau darbo vietų senyvo amžiaus žmonėms, išnaudoti jų patirtį bei žinių bagažą. -Socialinę rūpyba gerinsime naudodami Darbo biržos kvalifikacijos tobulinimo programas: ruošime jaunus ir vyresnius nei 50 metų žmones teikti slaugos paslaugas namuose. Bendradarbiausime su Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotojais bei visuomenininkais. Garbaus amžiaus vilniečiai, turintys vaikų, nepraras savivaldybės globos. -Viešinsime vietų skaičių senelių namuose ir pensionatuose - taip užkirsime kelią kyšininkavimui. -Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradės vykdyti tiesiogines savo funkcijas - savivaldybės strategijų ir programų įgyvendinimą, vaikų ir jaunimo sveikatos bei visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimo veiklą. Bus padidintas gydytojų pagalbininkių - seselių etatų skaičius, kad gydytojas galėtų daugiau laiko skirti ligoniams, o ne popieriams. Gydytojų kabinetai bus steigiami mikrorajonuose, kad gyventojai gautų pirminę sveikatos priežiūrą netoli nuo namų ir nelaukdami eilėse. -Vilnius gražus ir žalias miestas, bet jo žaliosios erdvės neišnaudojamos. Savivaldybė privalo skatinti smulkiuosius verslininkus, kurie teiks poilsio ir pramogų paslaugas vilniečiams bei miesto svečiams. Parkuose be didelių investicijų sukursime erdvę, kur bus smagu praleisti laiką su šeima, susitikti su draugais ar tiesiog pasivaikščioti. Miesto gyventojai, nevykdami toli į užmiestį, galės leisti laiką gamtos prieglobstyje. Sudarysim geresnes sąlygas prekeiviams, skatinsime smulkųjį verslą plėtoti prekybą ir pramogas, šventės galės vyti ne tik gatvėse, bet ir parkuose.


Juozas Saplinskas Habilituotas medicinos mokslų daktaras Išnaudosime visas Sveikatos ministerijos investicinių programų, Europos Sąjungos projektų lėšas ir galimybes, gerinsime sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę: remontuosime ir apšiltinsime pastatus, pakeisime pasenusią medicininę aparatūrą šiuolaikine, kad Vilniaus gyventojai gautų kokybiškas aukštos kvalifikacijos gydytojų paslaugas. Rasime lėšų profilaktiniams vilniečių sveikatos patikrinimams, panaudosime tam skirtą įrangą.

Egidijus Arcimavičius Įmonės vadovas Pasak buvusio Vilniaus mero, permainų vėjai - tai kova su korupcija. Ar ne tie vėjai įpūtė į postus „dumblinus“ UAB „Vilniaus vandenys“ vadovus? Ar ne tie vėjai pustė pinigus „Vilnius - Europos kultūros sostinė“ renginiams ir įrengimams? Meras dosniai dalino pažadus: pastatysiu stadioną, sumokėsiu skolas, pardavęs savivaldybės įmones. Jos bus parduotos, kai iš jų išspaus viską, nes panašu, kad politikų globojamam pirkėjui jos dar per brangios.

Rita Naudužienė Sociologė Kol UAB „Vilniaus vandenys“ dirba šeši direktoriai, kol į darbą priimami ne specialistai, o draugai ir giminės, o postus užima bendrapartiečiai, branginti šaltą vandenį būtų nusikaltimas prieš vilniečius. Niekas neinformavo visuomenės, kur ir kaip bus naudojami pinigai, gauti vandeniui pabrangus, nepateikė skaitiklių keitimo plano, investicinių projektų. Galbūt „Vilniaus vandenys“ žada aptarnauti namų vidaus tinklus iki skaitiklio? Gal žada bent pensininkams įvesti į namus vandenį, o ne įrenginėti kolonėles, kad protingesni kaimynai (nelegaliai prisijungę prie tinklų) linksmintųsi žiūrėdami, kaip šimtametė senutė slidinėja su kibirais rankose ir kolonėlės raktu ant kaklo?


Naujosios sąjungos Vilniaus miesto rinkimų programa  

Naujosios sąjungos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų programa 2011

Naujosios sąjungos Vilniaus miesto rinkimų programa  

Naujosios sąjungos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų programa 2011

Advertisement