Simts vēlējumi Latvijai

Page 1


821.174+908 Sim 650

© Sakārtoja © Izdeva © Korektors © Vāka autors © Fotogrāfijas

Diāna Čiževska Naujenes tautas bibliotēka

Inese Locika Karīna Ivanova Aļona Annišineca, Diāna Čiževska, Olga Kuzmina, Sabīne Locika, Linards Onzuls, Jevgeņijs Ņikitins

2


Simts vēlējumi Latvijai “Latvija – tie esam mēs” ( G. Daudze) Tuvojoties Latvijas simtgadei, Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus, mazus un lielus, Naujenes pagasta iedzīvotājus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citādi Naujenes pagastam piederīgus cilvēkus piedalīties Vēlējumu grāmatas tapšanā. Naujenes tautas bibliotēka apkopoja visus iesūtītos Naujenes pagasta cilvēku vēlējumus Latvijai vienā virtuālā izdevumā ” Simts vēlējumi Latvijai”, kuru internetvietnē publicējām 2018. gada novembrī. Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs visiem atsaucīgiem cilvēkiem par atvēlēto laiku, kļūstot par daļu no šīs Vēlējumu grāmatas! Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska

3


Foto Linards Onzuls

4


Aizbaltu ģimene, Kraujas ciems Latvija ir mūsu mājas, Vēlamies, lai valda miers. Gribētos, lai mūsu valstī Dzīvot vienmēr būtu prieks! Novēlam tev, zeme dārgā, Daudzus gadus pastāvēt! Lai it visi tavi bērni Griežas mājup - Dzimtenē! Apsveicam Latviju 100. dzimšanas dienā! Zoja Afanasjeva, pensionāre Lai Latvijas valdībā strādā gudri un godīgi cilvēki, un līdz ar to Latvija atkal kļūs bagāta, stipra un cienīga valsts!

Lai zied mana mīļā dzimtene - mana Latvija!

5

Nataļja Aļehno, bibliotekāre


Foto Olga Kuzmina

6


Inna Andžāne, kultūras darbiniece Vēlu svētkus, kuri sasilda visu Latvijas iedzīvotāju sirdis! Laimi, mīlestību un mieru katrā mājā! Romans Atrahimovičs, 9. klases skolnieks Lai visiem būtu mājas un tajās omulība, saticība! Anna Luīze Baika, 5. klases skolniece Lai Latvija vēl daudzreiz svinētu tik lielas jubilejas! Ināra Baranovska, Kraujas ciema iedzīvotāja Latvijas simtgadē un turpmākajā tūkstošgadē vēlos redzēt savu dzimto zemi tikpat zaļu, ar neizcirstiem mežiem un sakoptu vidi, kurā dzīvo darbīgi un laimīgi cilvēki! Lai gudriem un strādīgiem cilvēkiem būtu ko darīt savā dzimtenē! Sprīdīši, atgriezieties mājās!

7


Foto Jevgeņijs Ņikitins

8


Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa ar vissirsnīgākajiem vēlējumiem Latvijas svētkos Lai dod mums dievs, ka mūžam varam Mēs laikmetiem un laikiem garām Arvienu dzīvā straumē traukt. Kā sēja nebeidzas un pļauja, Kā nerimst Daugava un Gauja, Lai latvji nerimst spēkā augt. (Leonīds Breikšs) Novēlam, lai Latvijas ģimenēs valdītu pārticība, mīlestība un savstarpējā cieņa, lai bērni savās ģimenēs justos droši un mīlēti! Lai Latvija mūžu mūžos pastāvētu! Zarina Beinaroviča, 5. klases skolniece Lai Latvijā visiem būtu labi! Rita Bistrova, studente Lai Latvija vienmēr zaļo un plaukst! Lai ir patiesa un dzidra kā Daugavas ūdens! Lai ir plaukstoša un zaļa kā Latvijas meži! Saules mūžu Latvijai! 9


Foto Aļona Annišineca

10


Daugavpils novada Naujenes pagasta piemājas saimniecības “Bišu drava” novēlējums Latvijai simtgadē "Skani pār šalcošām birztalām, siliem, Skani pār gadsimtiem tāliem! Skani kā Daugavpils novada dievnamu zvani, Skani tik vareni, tuvu un tālu!" Darja Bogdanova, 8. klases skolniece Vēlu vairāk domāt par jauno paaudzi, lai mēs vēlētos šeit palikt!

11


Foto Linards Onzuls

12


Naujenes pamatskolas kolektīva vārdā direktors Pāvels Brovkins Naujenes pamatskolas saime vienmēr vārdu Naujene un Latvija ir izteikusi ar lepnumu, pacilātību, cerību, ka kādu dienu tēvzemē viss plauks un zels. Naujenieši mīl savu skolu, pagastu, savu valsti no visas sirds, jo tā ir mūsu! Neviens cits, izņemot mūs, to nemīlēs. Mums ir jāsvin katra Latvijas dzimšanas diena, jo katrs gads, kas apritējis, sper soli nākotnē. Lai ikdienā gūtās pozitīvās emocijas un gandarījums dod mums spēku un enerģiju darboties un būt lepniem, ka esam piederīgi Naujenes skolai – Latvijai, savām senču mājām, kas patvērums un vieta, kur jūtamies vislabāk! Santa Bule, 7. klases skolniece Es vēlos, lai Latvijā atgrieztos visi aizbraukušie! Lai bērniem būtu bezmaksas operācijas un reabilitācija! Lai manā zemē valdītu miers un nebūtu karu!

13


Foto Diāna Čiževska

14


Mana Latvija, dzimtene mana. Mazs punktiņš kartē. Mājiņa Daugavas krastā, Ar dziļu aku pagalmā Un dzimtas ozolu pļavas vidū.

Diāna Čiževska, bibliotēkas vadītāja

Mana Latvija, dzimtene mana. Piena krūze mātes rokās, Tikko noķertās zivs smarža, Un bērnības atmiņas dārgās, Kur stiprās tēva rokas ceļ tevi debesīs. Mana Latvija, dzimtene mana. Zaļā meža taka tālumā, Kur saule riet vakarā Un rasa ziedu pļavā raibajā, Kad saule ceļas rītausmā. Tā ir Latvija mana, katram ir sava. Lai dzimtenes mīlestība un lepnums par Latviju neizsīkst, bet pieaug ar katru dienu!

15


Foto Jevgeņijs Ņikitins

16


Miranda Dārzniece, 5. klases skolniece Lai Latvijai ilgs mūžs! Lai Latvijā visi būtu laimīgi! Derjabo ģimene, Kraujas ciems Novēlam mūsu valstij būt mūžīgi neatkarīgai, bet Latvijas iedzīvotājiem – labklājību, veselību, mīlestību, būt tolerantiem un draudzīgiem citam pret citu neatkarīgi no tautības, kā arī darbu, kas rada prieku un gandarījumu!

Raimonds Dzalbs, 9. klases skolnieks Vēlu Latvijai attīstītu ekonomiku!

17


Foto Jevgeņijs Ņikitins

18


Oļesja Fedjaša, 6. klases skolniece Novēlu Latvijai augot attīstīties un kļūt vēl labākai, bet saglabāt un nepazaudēt tradīcijas! Jekaterina Filatova, 9. klases skolniece Vēlos Latvijā atklāt vēl daudz ko neparastu un interesantu! Valentīns Gamovs, pensionārs Lai cilvēki Latvijā dzīvo saticībā un mierā! Mēs visi esam Dieva bērni, un mums jādzīvo pēc Dieva likumiem!

19


Foto Olga Kuzmina

20


Lilita Gasjaņeca, Naujenes bērnu nama direktore Valsts svētkos gribu novēlēt Latvijas Republikas cilvēkiem kļūt par Latvijas nacionālo bagātību un vērtību. Savā zemē justies droši, mācīties, strādāt apzinīgi un godīgi, audzināt bērnus ar Dievu sirdī un cerību uz laimīgu nākotni un mierīgām vecumdienām! Nebaidīties pasmelties spēku dabā, gudrību tautasdziesmās, ticību svētvietās! Mēs esam Cilvēki. Latvijas Cilvēki. Dievs, svētī Latviju! Tamāra Gordina, bibliotekāre Es novēlu Latvijai visu to labāko, bet galvenais, lai visiem cilvēkiem ir labklājība, veselība, laime un mīlestība! Diāna Grustāne, 7. klases skolniece Novēlu visiem labu algu un pārticību!

21


Foto Jevgeņijs Ņikitins

22


Ludmila Idzāne, Kraujas ciema iedzīvotāja Если есть рай на Земле – это Латвия! Хороший климат, красивая природа. Замечательные, талантливые люди населяют нашу землю. Мы должны всё это сберечь для многих и многих поколений. С юбилеем тебя, Страна! Со Столетием! Inna Ivanova, 6. klases skolniece Vēlu Tev, Latvija, lai dzīve būtu salda, lai zaļa daba, miers šeit valda!

23


Foto Linards Onzuls

24


Junona Jekimova, Naujenes ciema iedzīvotāja Mums ticis viszilākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. (L. Vāczemnieks) Lai mēs vienmēr redzētu skaistu un augošu Latviju, ko silda harmoniski un laimīgi cilvēki, kuriem šī zeme rada īsto māju sajūtu! Alla Jermakovska, Lociku ciema iedzīvotāja Желаю стране - процветания, стабильности, благополучия, мира! И дружбы между народами!

25


Foto Jevgeņijs Ņikitins

26


Arina Jerošonoka, 9. klases skolniece Lai Latvijā daudz skaistu un sakoptu vietu! Artjoms Jerošonoks, 5. klases skolnieks Ja mēs neslinkosim, tad mūsu Latvija kļūs bagāta un pārticīga zeme! Egita Terēze Jonāne, žurnāliste Mēs varam būt laimīgi, jo mums ir savas Mājas – Latvija. Tā ir Dieva dāvana dzīvot bez kara, bada, dabas stihijām un citiem draudiem. Arī brīvība darīt, runāt, dzīvot... ir Dieva dāvana. Saņemot tādas vērtīgas dāvanas, varam pateikties Dievam un vēlēt, lai Dievs svētī Latviju, ģimenes, bērnus, jauniešus, sirmgalvjus ar tām žēlastībām, kas palīdzēs vairot Latvijas un pašu labklājību! Novēl Paula Megija Junkule, 7. klases skolniece, un mana māmiņa Kristīne Junkule Es novēlu Latvijai ilgu mūžu, daudz patriotisku cilvēku, mīlestību visapkārt un laimīgas, kuplas ģimenes katrā tēvzemes sētā, ciemā, pilsētā, novadā! Saules mūžu Tev, Latvija! 27


Foto Diāna Čiževska

28


Nikita Kancurovs, 7. klases skolnieks Es gribu, lai Latvijā būtu daudz skolu un laimīgu bērnu! Kardeļu ģimene, Lociku ciems Kur zemi lai krāšņāku rastu, kam skaistākas dziesmas lai dzied, kā zemi pie dzintara krasta, kā zemi, kur ābeles zied. Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc. ( A.Sakse) Mēs Latvijas valstij novēlam būt vienotai, draudzīgai, spēcīgai, neskatoties uz to, kas notiek pasaulē! Vienmēr un mūžīgi pastāvēt! 29


Foto Olga Kuzmina

30


Ērika Karnicka, pašvaldības darbiniece Lai Latvijai nepietrūkst spēka patstāvīgi augt un attīstīties, lai Latvijas turpmākie pastāvēšanas gadi būtu piepildīti tikai pozitīvām emocijām un lai katrs Latvijas iedzīvotājs dzīvotu ar skaistām atmiņām par vakardienu, baudītu šodienu un ar cerībām skatītos nākotnē! Valija Kavinska, Naujenes pamatskolas skolotāja Novēlu saules mūžu Latvijai! Lai Latvijā ģimenes ir stipras un draudzīgas! Lai vecāki rūpējas par bērniem un lai bērni ciena un mīl savus vecākus!

31


Foto Linards Onzuls

32


Alita Kokina, skolotāja Mana, tava, mūsu Latvija sākas katra naujenieša sirdī, ģimenē, mājā, ielā, ciemā, pagastā, novadā. Latvijai mēs dāvinām savu pagastu, savu Naujeni - aprūpētu, sakoptu un izpušķotu. Latvijai mēs dāvinām savu prieku, darbu un mīlestību. Latvija ir mūsos pašos, dzimtā pagasta liktenis ir atkarīgs no mums pašiem. Cik lieli un stipri būsim mēs, tik stipra un skaista kļūs mūsu Naujene, tik stipra būs mūsu Latvija! Vēlu, lai katrs naujenietis ar savu darbu, mācībām un vienkārši godīgu dzīvi veidotu Latviju stipru, bagātu un patstāvīgu! Lai Latvijas vārds pasaulē skanētu tikai gaišās krāsās! Lai Naujenes vārds skanētu Latvijā un Latvijai ar cieņu, ar lepnumu un mīlestību!

Meldra Kokina, 6. klases skolniece Lai Latvija vienmēr būtu brīva un lai būtu daudz vairāk cilvēku!

33


Foto Olga Kuzmina

34


Palmīra Koklačeva- Koklače, pensionāre Saules mūžu manai mīļajai Latvijai! Lai nākamajās simtgadēs Latvija kļūtu vēl krāšņāka, vēl bagātāka ar gudriem un strādīgiem ļaudīm! Lai Dievs sargā mūsu Latviju un tās tautu! Žanis Kozirevs, 5. klases skolnieks Vēlu Latvijai daudz saulainu dienu! Anastasija Kuzmicka, 6. klases skolniece Lai daudzbērnu ģimenes Latvijā saņemtu lielāku atbalstu! Sofija Kuzmicka, 4. klases skolniece Es novēlu Latvijai, lai tā būtu krāsaina! Lai Latvijā būtu daudz iedzīvotāju! Es gribu, lai Latvija būtu vēl skaistāka! Lai Latvijā būtu vēl siltāk!

35


Foto Olga Kuzmina

36


Vladislavs Kuzmickis, 9. klases skolnieks Lai Latvijas tauta būtu sportiska, un mums šeit būtu mierīgi un brīvi! Lai mēs atklātu savu zemi atkal un atkal no jauna! Olga Kuzmina, Naujenes kultūras centra vadītāja Kur Daugava met savus brīnumainos lokus, Kur dzeltenie labības lauki viļņojas, Kur rosīgi un stipri ļaudis savās sētās darbojas, Kur senatne ar tagadni sastopas un mūžam saule rotājas, Tur mūsu Naujene – Daugavas krastu pērle! Saules mūžu Naujenei, Latvijai un mums! Anastasija Kuzņecova, 7. klases skolniece Es vēlu Latvijai bagātu budžetu! 37


Foto Olga Kuzmina

38


Lāču pamatskolas skolēni Latvija! Novēlam Tev būt par Laimes Zemi! Lai kari, dabas stihijas, ekonomiskās krīzes paiet garām un neskar Tevi! Novēlam Tev labklājību, ekonomisko izaugsmi, gudrus, godīgus un domājošus valsts vīrus, kas rūpēsies par Tevi un iedzīvotājiem, kā arī atbildīgus pilsoņus, kas cienīs un mīlēs savu valsti! Sveicam Tevi svētkos! Lāču pamatskolas skolotāji Latvija! Lai Tavs vārds skan plašajā pasaulē un lai katrs tautietis, to dzirdot, glabā dzimtās zemes vārdu savā sirdī kā dārgumu! Esi tā vieta, kur mēs vienmēr varam atgriezties, būt uzklausīti un saprasti, tā vieta, kur mēs vienmēr varam justies droši un kur par mums parūpēsies - Laimes Zeme! Lai Tavs dabas skaistums nekad neizsīkst, bet tikai plaukst un zeļ, un katrs novads lai pieaug savā krāšņumā! Lai valsts vīri ir ar gudrām galvām un godīgu rīcību pret Taviem pilsoņiem un Tevi pašu! Lai viņi spēj Tevi celt ekonomikas, kultūras, zinātnes un medicīnas jomā! Vēlam pilsoņus, kas mīl savu valsti, tur to cieņā un pilda savus pienākumus! Daudz laimes dzimšanas dienā!

39


Foto Jevgeņijs Ņikitins

40


Andrejs Lipiņš, 9. klases skolnieks Vēlu daudzus gadsimtus savai zemei un veselu nāciju! Anita Lipska, Vecstropu ciema iedzīvotāja Mums dāvāta auglīga zeme Un dzintarains jūras krasts, Te dejojam, dziedam un svinam, Skan Latvijas himna un vārds. Mums pieder šodienas mirklis Un tautas gadsimtu stāsts. Lai mantojums mums šis tik dārgais Kā balva tiek nākotnei nests! Lai darbs, ko katrs mēs darām, Nes augļus un gavilē sirds! Lai laimīgi kļūt te varam, Veiksmes zvaigzne virs tēvzemes mirdz! 41


Foto Olga Kuzmina

42


Juris Livčāns, Daugavpils novada domes deputāts Sakopta vide un sakopta cilvēka dvēsele iet roku rokā. Vissīkākie darbi mudina un liek apzināties sevi kā sava pagasta, novada un valsts pilsoni. Kā no sīkiem gabaliņiem, rūpīgu roku likta, veidojas brīnišķīga glezna – tā gudru prātu un čaklu roku kopts ir mans dzimtais Naujenes pagasts, kas ir neliela Latvijas daļiņa. Mēs katrs varam būt lepns, ka mūsu zeme tiek kopta. Man ir prieks un gandarījums, ka es dzīvoju vienā no lielākajiem pagastiem Daugavpils novadā. Esmu lepns, ka katru rītu un vakaru varu baudīt saulrietus un saullēktus vienā no skaistākajām vietām – Daugavas lokos. Laiks aizplūst, un cilvēki tam līdzi, taču paliek vieta, paliek padarītie darbi. Lai mūsu pagastam un mūsu valstij ir Saules mūžs! Lai Latvijas cilvēkiem ir cienīga dzīve! Lai miers mūsu valstī! Sirsnīgi novēlējumi visiem Naujenes pagasta, Daugavpils novada un Latvijas iedzīvotājiem Latvijas Simtgade!

43


Foto Jevgeņijs Ņikitins

44


Inese Locika, Naujenes pamatskolas skolotāja Es esmu laimīga, jo dzīvoju savā tēvu zemē, kurā skan tēvu valoda un iesakņojušās manu senču dzimtas. Latvija ir man nozīmīga pasaules daļa, kas mirdz saujā kā dzintara gabals, kas sasilda un dod spēku mīlēt, priecāties un cerēt. Novēlu Tev, Latvija, radīt tādus apstākļus, kas ļautu te palikt un neaizklīst tālajā pasaulē bērniem un bērnubērniem, jo šī ir mūsu Dievzemīte!

45


Foto SabÄŤne Locika

46


Lociku ģimenes vārdā Staņislava Latvija! Tavā 100 gadu jubilejā gribētos atskatīties uz to, ko mēs, lielā Lociku saime, esam Tev sarūpējuši dāvanā, kādu savas dzīves devumu esam tev atstājuši. Mēs esam viens atzars no kuplās Kozlovska Gabriela dzimtas zara bijušajā Abrenes apriņķī un arī tikpat kuplā Locika Jāzepa dzimtas zara Daugavpils apriņķī. Paldies Tev, Latvija, ka mēs Staņislava un Pēteris Lociki esam izaudzinājuši, izglītojuši un sagatavojuši dzīvei trīs mīļus un gudrus bērnus, esam ieguvuši divas atraktīvas, gudras un apburošas vedeklas un brīnišķīgu znotu. Dievs mūs apveltījis ar jaukiem sešiem mazbērniem: trīs meitenēm un trīs zēniem, kuri mīl darbu, dziesmu, deju, sportu, valodas un nes Latvijas vārdu pasaulē. Latvija! Mēs ar savām prasmēm, darbiem, sabiedrisko dzīvi, aktivitātēm gribam stiprināt Tavas saknes, smelties no Tevis darba un dabas mīlestību, gudrību, saticību un mīlestību. Caur to mēs, Lociku ģimene, mīlam tevi, Latvija, tavu zemi, tautu, valodu, kultūru, tautas dziesmu, savu tautas tērpu. Lai Dievs sargā Tevi, Latvija, palīdz augt krāšņumā, bagātībā, cilvēku labestībā un mīlestībā! 47


Foto Olga Kuzmina

48


Ruslans Margevičs, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors “Nav vērtības skaistai pilij, ja tajā nav cilvēku siltuma”. Naujenes Mūzikas un mākslas skola novēl Latvijai, savai valstij, izaugsmi, lai mūsu dzimteni silda laimīgi un harmoniski cilvēki! Būt vienmēr vienotai, spēcīgai un draudzīgai! Mēs ar savu sirds siltumu varam šo zemi padarīt labāku un laimīgāku! Junija un Bernards Marhileviči, Naujenes pagasta iedzīvotāji Valsts ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Valsts ir arī ģimenes, kas tajā dzīvo. Mīlestība uz valsti sākas mūsu ģimenēs. Izkopsim šo mīlestību uz savu Latviju. Būsim tādi, kādi vēlamies būt, jau šodien! Domāsim pozitīvi, īstenosim labo! Lai mums stipra valsts un lai tai ilga nākotne!

49


Foto Diāna Čiževska

50


Ivans Markovs, 9. klases skolnieks Vēlu Latvijai attīstu un brīvi pieejamu veselības sistēmu visiem, lai pensija mūsu vecmammām un vectēviem ļautu dzīvot bez rūpēm, mēs nekad neaizmirstu par vecākās paaudzes paveikto! Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ”Rūķītis” grupas “Mārītes” bērni novēl Latvijai 100. dzimšanas dienā

        

Palikt tik skaistai kā tagad! Smaidīgus cilvēkus un labus ceļus! Labas skolas un labus bērnus! Daudz dzīvnieku, par kuriem rūpētos cilvēki! Draudzīgus cilvēkus, kuri neslimo! Daudz atrakciju parku, lai varētu atpūsties ģimenes! Lai Latvijā visi labi dzīvotu! Lai Latvija būtu stipra! Lai visi labi mācītos!

51


Foto Olga Kuzmina

52


Ināra Miglāne, Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Mūsu paaudzes lielākā bagātība ir pārmantotā, iepriekšējo paaudžu uzkrātā dzīves pieredze un daudzveidīgais kultūras mantojums, un mūsu uzdevums ir godāt savus svētumus un nodot tos saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Tikai nodot, jau pievienojot savu daļiņu, savu ieguldījumu. Ļoti gribētos, lai mēs katrs spētu atstāt kādu zīmi, ko ierakstītu Latvijas pirmajā simtgadē. Daudziem tas ir izdevies, un arī visiem kopā tik daudz ir paveikts. Mūsu Latvija, mūsu zeme, ir kļuvusi skaistāka, sakoptāka, draudzīgāka. Latvija ir mūsu mājas. Man nekad nebija vēlēšanās atstāt savas mājas. Gribētos, lai tā domā arī pārējie Latvijas iedzīvotāji. Nemūk un nepadodas, jo šobrīd iespēju ir daudz. Vajag tikai mazliet vairāk drosmes, apņēmības un vēlmes mainīt situāciju. Vēlu Latvijai radoši domājošus, uzņēmīgus, strādīgus un atbildīgus cilvēkus! Lai mūsu kopējais darbs, labās domas stiprina mūsu valsti, palīdz Latvijai kļūt par stabilu un ekonomiski attīstītu valsti! Lai Latvija ir gaiša, sakopta un mājīga! Lai mani bērni un mazbērni rod spēku un iespējas labiem darbiem ģimenei, sabiedrībai un mūsu Latvijai!

53


Foto Linards Onzuls

54


Желаю в сотый юбилей Любимой Латвии своей, Чтоб солнце яркое светило, На небе радуга всходила. Желаю счастья и добра, Чтобы смеялась детвора. Чтоб жили все в стране богаче, Желаю мира и удачи! Vēlu laimīgu ceļu uz gaišo nākotni!

55

Stepanida Miloševiča dzejniece


Foto Linards Onzuls

56


Inese Minova, Reģionālā laikraksta „Latgales Laiks” redaktore Latvijai jau simts, bet varbūt – tikai simts? Cilvēka mūžam šis gadu skaits ir ļoti nozīmīgs. Bet valstij? Lai arī mūsdienās ilgdzīvotāji jau ir retums, vēl ir stiprie vecā kaluma ļaudis, kas sagaida šo neparasto jubileju. Šie cilvēki ir gluži kā vēstures grāmata, kurā jāpagūst ielūkoties, pirms tā aiz vecuma izirst tieši rokās. Iedomājoties simtgadnieka tēlu, prātā nāk večiņa salīkušu muguru, sirmiem, mezglā sasietiem matiem, dziļām grumbām klātu seju, mezglainiem, stīviem pirkstiem, bālu skatienu acīs, vāru smaidu sejā un siltu jo siltu sirdi. Dzīve šos cilvēkus nav saudzējusi, ir likusi iziet dažādus pārbaudījumus, tostarp zaudēt visu, jo īpaši tuvākos, taču tamdēļ viņu sirds nav nocietinājusies. Man ir laimējies dzīvē satikt šādus ļaudis, viņus uzrunāt un dzirdēt neparastus dzīvesstāstus, smelties apbrīnu un iedvesmu. Bet kādu mēs redzam mūsu simtgadnieci Latviju? Valstij simts gadi nav daudz, lai gan šajos gados tās tautai nācies pārdzīvot visdažādākās pārmaiņas, traģisks ir veidojies tautas liktenis. Šī negāciju šleife velkas līdzi arī mūsdienās, tikai citās izpausmēs. Laimīgākas dzīves meklējumos mūsu tautieši visos laikos ir devušies pasaulē, īpaši spēcīga šī izceļošana notika 21. gadsimta sākumā, valstij kļūstot arvien vientuļākai. Ir ļoti smagi dzirdēt no draugiem vai tuviniekiem, ka viņiem te vairs nekas labs nav gaidāms un ka jādodas prom. Diemžēl simtgades slieksni Latvija pārkāpj pustukša. Tāpēc savai valstij tās simtgadē gribu novēlēt nenosirmot un nekļūt vientuļai! Lai mūsu valstij nekad vairs neskar kara šausmas un mūsu bērniem un mazbērniem te būtu nākotne! Lai Latvijas vēstures lappuses papildina veiksmes stāsti un mēs visi varam būt lepni, ka esam te laiduši savu dzimtas koku saknes! 57


Foto Olga Kuzmina

58


Kaspars Mukāns, 9. klases skolnieks Vēlu savai tēvzemei saglabāt neatkarību! Aleksandrs Kokins, Diāna Lapiņa, Erita Litvinska, Alberts Nitišs, Sabīne Petrovska, Dmitrijs Stankevičs, Anastasija Trofimova, Naujenes pamatskolas 4. klases skolēni Lai Latvijā būtu daudz iedzīvotāju! Lai Latvija būtu skaista! Lai Latvija zaļo! Lai Latvijā būtu daudz mežu!

59


Foto Linards Onzuls

60


Evelīna Ņukša, 5. klases skolniece Vēlu Latvijai veiksmi un labklājību! Snežana Ņukša, 8. klases skolniece Vēlu Latvijai daudz jauku ciemiņu no citām valstīm! Linards un Ilze Onzuļi, Kraujas ciema iedzīvotāji “ Cik labi ir mājās!” tieši tā mēs sakām, kad atgriežamies no kārtējā ceļojuma pa pasauli. Latvijā ir visskaistāk, labāk un interesantāk, jo te ir ierastais rupjmaizes klaips, senču tradicionālā lauku pirts, nopļautās zāles smarža un savs mazdārziņš. Četri gadalaiki apvieno visus pasaules labumus vienā: pavasaris atgādina kalnu strautu, vasara – dienvidzemju karstumu, rudens krāšņo lapu mozaīka – Ziemeļblāzmu, ziema – slēpošanas trases Alpos. Latvijas iedzīvotājiem ir paveicies, jo viņi var vienuviet baudīt tik daudzas dabas parādības, kuras citiem ir liegtas. Mēs atkal esam mājās - Daugavas krastā – un ļoti vēlamies, lai arī pēc 100 gadiem mūsu pēcnācēji te dzīvotu, strādātu, priecātos un būtu laimīgi!

61


Foto Jevgeņijs Ņikitins

62


Ksenija Panovska, 5. klases skolniece Lai Latvijas iedzīvotājiem būtu patīkamiem notikumiem bagāta dzīve! Veronika Panovska, 4. klases skolniece Lai Latvija vairāk un vairāk zaļo! Lai Latvijā vasaras būtu siltas, bet ziemas – aukstas! Andrejs Pimenovs, 9. klases skolnieks Es vēlētos, lai Latvijā maniem vecvecākiem būtu pienācīga pensija un bezmaksas veselības aprūpe! Nikita Prohovskis, 5. klases skolnieks Es novēlu Latvijai visa iecerētā laimīgu izdošanos!

63


Foto Olga Kuzmina

64


Ņina Prusakova, bibliotēkas informācijas speciāliste “Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.” (Jānis Jaunsudrabiņš) Vēlu Latvijas iedzīvotājiem šajos svētkos sajust vienotības spēku, saglabāt ticību un būt lepniem par savu valsti! Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres!

65


Foto Olga Kuzmina

66


Vasilisa Pudovkina, Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja (1986.-2009.g.), pensionāre Mūsu LATVIJAS Neatkarības proklamēšanas simtajā gadadienā mēs atkal pievēršamies mūsu valsts vēsturei, atceramies savus tēvus, vectēvus, vecvectēvus, kuri dzīvoja un strādāja uz Latvijas zemes, aizsargāja to, darīja visu, lai Latviju varētu saglabāt nākamajām paaudzēm. Tas ir laiks, kad domājam par Latvijas valstiskumu un savu identitāti šai pasaulē, kad katram neatkarīgi no tautības dota iespēja ieguldīt savu gudrību, sirdsdegsmi un prasmi Latvijas valsts veidošanā. Latvija ir daudznacionāla valsts, krievi, poļi, baltkrievi un citu tautību cilvēki kopā ar latviešiem dala vienu vēsturisko teritoriju – Latviju, kuru viņi ir apdzīvojuši jau izsenis. Mūsdienās krievam, polim, baltkrievam vai kādas citas tautības pārstāvim ir iespējas stiprināt un attīstīt savu seno kultūru un identitāti. Mūsu valsts dzimšanas dienā novēlu visiem gaišumu, ticību labajam, saskaņu starp latviešiem un citu tautību pārstāvjiem, saskaņu starp paaudzēm, darba prieku un jaunus sasniegumus darbā! Cienīsim valsti, kurā mēs dzīvojam! Leposimies ar Latviju un redzēsim ne tikai tās neatrisinātās problēmas, bet arī daudzas pozitīvās pārmaiņas! Dievs, svētī Latviju un Latvijas tautu!

67


Foto Olga Kuzmina

68


Boļeslavs Purmalis, Naujenes pagasta sabiedriskais darbinieks, aktīvists Latvijas valsts svin savas pastāvēšanas 100. gadu. Tas ir daudz un arī maz, jo Latvijai no savas valsts juridiskās pastāvēšanas vēstures ir jāizsvītro 50 okupācijā pavadītie gadi. Piecdesmit gadu garumā mūsu zemes āres bradāja, cilvēkus pazemoja, šāva, tiesāja, izsūtīja uz lēģeriem un koncentrācijas nometnēm gan Padomju Savienības, gan hitleriskās Vācijas lielvara. 1991.gada augustā Latvijai, kā arī Lietuvai un Igaunijai izdevās atgūt savu neatkarību. Nu jau ir pagājuši 27 gadi kā Latvijā mēs paši, Latvijas iedzīvotāji, esam šīs zemes “kungi un arāji”, kuri veido savu nākotni kopā ar pārējām Eiropas valstīm. Arī naujenieši ceļ un veido Latvijas labklājību, stiprina tās drošību, attīsta kultūru. Naujenes pagastā dzīvo daudz cilvēku, kuri spēj darīt brīnumus, meklē dzīves jēgu un to atrod. Viņi veidoja, veido un arī veidos ne tikai Naujenes, bet arī Latvijas vēsturi nākamajā simtgadē. Mums, vecākās paaudzes cilvēkiem, ir droša nākotne – mūsu bērni un mazbērni. Katrs no mums ir kā mazs smilšu graudiņš, kurš veido valsti. Mēs esam daļa no Latvijas, mēs katrs esam maza Latvija. Arī es, Boļeslavs Purmalis, kura dzimtās saknes meklējamās Rēzeknes rajona Vērēmu pagasta Sondoru sādžā, jau vairāk nekā 20 gadu esmu naujenietis. Naujenes pagastā es ierados jau praktiski beidzis savas aktīvās darba gaitas, tomēr esmu spējis sevi pierādīt kā cilvēks, kam nav vienaldzīgi, kā klājas pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā attīstās kultūra, kādi procesi notiek dabā, sportā, dzīvnieku un putnu pasaulē. 69


Foto Olga Kuzmina

70


Esmu gan mednieks, ornitologs, makšķernieks, dažādu vokālo ansambļu un deju kolektīvu dalībnieks. Biju pirmais, kurš Daugavpils novadā nodibināja pensionāru biedrību “Nika” un to vadīja vairāk nekā 10 gadus. Pašlaik esmu Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Daugavpils Latviešu biedrības biedrs, mednieks kolektīvā “Dubna”, Daugavpils Latviešu kultūras centra deju kolektīva “Atbalss” un vokālā ansambļa “Dzeipurs” dalībnieks, aktīvi sadarbojos (vairāk nekā 18 gadus) ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti. Tā kā vairāk dzīvoju laukos, tad nodarbojos arī ar lauksaimniecību un biškopību. Vadot biedrību “Nika”, esmu organizējis daudzas ekskursijas gan Latvijā, gan arī Lietuvā, Igaunijā. Vokālais ansamblis “Cerība”, deju kolektīvs “Smaids”, kura dalībnieki bija biedrības “Nika” locekļi, piedalījās daudzos Latgales Reģionālās pensionāru apvienības organizētajos pasākumos dažādās pilsētās – Daugavpilī, Rēzeknē, Kārsavā, Dagdā, Līvānos –, kā arī Aglonas, Preiļu novados. Pateicoties draudzībai ar Valentīnu Zeili un viņas māsu Ģertrūdi Zeili, viņu vecākiem, Antonu un Anneli, man izdevās atgūt Latvijai, Naujenes Novadpētniecības muzejam daudzas skulptūras, gleznas, medaļas, kuras atradās Rīgā, Parīzē. Arī tas, ka Jezupovas baznīcā atrodas divas Valentīnas Zeiles dāvātās skulptūras (Dieva Dēls un Jaunava Marija) ir mans nopelns. Daudz esmu darījis, lai nestu Naujenes pagasta, tās cilvēku, dabas vērtību atpazīstamību Latvijā.

71


Foto Olga Kuzmina

72


Esmu piedalījies divās Latvijas Televīzijas filmās, kurās stāstīju par notikumiem, kas saistās ar Naujenes pagastu, Slutišķu sādžu Tautas frontes pirmsākumos. Otrajā filmā es stāstīju par Naujenes pagasta dabu, putnu un dzīvnieku dzīvi. Vairākas reizes par Naujeni esmu stāstījis arī Latvijas Radio studijās. Mans darbs un pašatdeve Naujenes vārdā ir augstu novērtēti, jo esmu Naujenes Goda bruņinieks (Dinaburgas), Goda naujenietis, Daugavpils novada Gada cilvēks. 2008. gadā biju nominēts goda nosaukuma “Latvijas lepnums” piešķiršanai. Mani ir apbalvojuši un dāvanas pasnieguši: - Latvijas Saeimas Prezidijs; - Ministru kabinets; - Labklājības ministrija; - Daugavpils novada dome; - Naujenes pagasta pārvalde; - Daugavpils Latviešu biedrība; - Latvijas Ornitologu biedrība; - Latvijas Universitāte; - Daugavpils pensionāru apvienība; - Dubnas mednieku kolektīvs; - Latvijas Republikas Zemessardze; - Daugavpils, Rēzeknes, Dagdas, Līvānu, Kārsavas, Aglonas pilsētas un novada vadība.

73


Foto Olga Kuzmina

74


Latvija iesoļo nākamajā simtgadē. Domāju, ka ne tikai es, bet arī katrs naujenietis Latvijai novēl valsts drošību, labklājību un tautu draudzību. Tikai visi kopā, vienoti vēlmē pārvarēt grūtības, mēs kļūsim stipri. Mums ir pamats mūsu valsts Latvija, kurā mēs katrs varam būvēt savu personīgo namu uz drošiem pamatiem, kurus veidojuši mūsu senči. Būsim stipri garīgi, pratīsim atšķirt pārejošo no paliekošā! Neļausim laikam plūst, bet gan rīkosimies! Saules mūžu Latvijai, Naujenei! Lai Dievs svētī Latviju!

75


Foto Jevgeņijs Ņkitins

76


Sveicienus un laba vēlējumus Tavā dzimšanas dienā sūta Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze un prāvests P. Raciņš

Mūsu mīļā Māras zeme, Latvija! Tu – Kristus Mātes zeme! Tu, kura esi cietusi, kura esi cīnījusies, kura esi uzvarējusi. Tu savas pastāvēšanas simtgadē esi graizīta, kapāta, svešu zābaku bradāta, lādēta un nīsta, bet labo ļaužu atzīta, svētīta, mīlēta un celta. Pateicoties cīnītājiem par Tavu brīvību, pateicoties tautas lūgsnām par Latvijas, par tautas brīvību, brīvību ieguva arī ticība Dievam. Cilvēkiem nebija vairs jābaidās apmeklēt dievnamus, izteikt savas domas, dziedāt savas dziesmas, svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas vai Jāņu dienu, pavadīt savus tuviniekus aizsaulē garīdznieka pavadījumā. Latvija, Tu esi piedzīvojusi divu izcilu personību vizīti savā zemē, kuri Latvijas kristiešiem deva spēku, stiprināja ticībā, saliedēja kopīgiem mērķiem. Tā bija Romas katoļu pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte 1993. gadā un Romas katoļu pāvesta Franciska vizīte 2018. gada 24. augustā. Ieguvēji no šīm vizītēm bija visi kristieši, visu konfesiju pārstāvji, kā to savā uzrunā tautai norādīja pāvests Francisks. Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze aicina visus labās gribas cilvēkus mīlēt savu zemi Latviju, mīlēt to ar visu savu spēku, prātu , sirdi un dvēseli! Lai arī nākamajā simtgadē visi cilvēki Tavā zemē dzīvotu ticībā, cerībā, mīlestībā! 77


Foto Olga Kuzmina

78


Deniss Romanovs, 6. klases skolnieks Lai Latvijā būtu daudz vairāk labu sportistu! Deniss Romanovs, 7. klases skolnieks Vēlu Latvijai labu ekoloģiju un savstarpēji draudzīgus cilvēkus! Maksims Romanovs, 9. klases skolnieks Es vēlētos, lai Latvijā viss būtu labi, lai būtu liels iedzīvotāju skaits, jo vairāk būs mūsu, jo stiprāka būs mūsu valsts! Jelizaveta Rožaščonoka, 7. klases skolniece Es novēlu Latvijai vairāk priecīgu notikumu! 79


Foto Olga Kuzmina

80


Dmitrijs Rožaščonoks, 9. klases skolnieks Es vēlu Latvijai saticīgus cilvēkus! Alīna Rumjanceva, 8. klases skolniece Lai Latvija mūžīgi būtu brīva valsts un labs draugs citām valstīm! Jānis Saksons, 5. klases skolnieks Vēlu Latvijai izturību grūtībās un nezaudēt savu vienreizību! Anželika Siņkeviča, 5. klases skolniece Lai mūsu būtu Latvijā vairāk, lai nebūtu māju ar tumšiem logiem vakaros!

81


Foto Olga Kuzmina

82


Soldatjonoku ģimenes novēlējums Latvijai Lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu silta māja, mīloša ģimene, cienīgs darbs un stipra veselība! Lai Latvija saglabātu savu skaisto dabu un tautas tradīcijas! Antons Soms, SIA “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētājs Latvijai novēlu būt vienmēr zaļai, ziedošai un plaukstošai! Lai mūsu tauta to mīlētu kā savu māti, nevienam neatdotu, sargātu un nekur prom nebrauktu! “Mums viņa ir visskaistākā Tik un tā.” (Māra Zālīte) Marina Spiridonova, 8. klases skolniece Vēlu tēvzemei būt skaistai, lai cilvēki dzīvotu mīlestībā, saticībā! Lai visiem bērniem būtu vecāki! Natālija Stankeviča, 7. klases skolniece Lai Latvijā būtu miers un saticība! 83


Foto Linards Onzuls

84


Estere Svoka, 9. klases skolniece Lai Latvijā ir vairāk savas zemes patriotu, lai cienīga alga ļauj cilvēkiem piepildīt savas vēlmes, īstenot ieceres savas un tēvzemes labklājības celšanai! Romans Šiļins, 5. klases skolnieks Vēlu Latvijai izturību un atrast savu ceļu uz laimi! Ņikita Šiškins, 6. klases skolnieks Latvija, es Tev novēlu būt bagātai! Ligita Šteinberga, 7. klases skolniece Es gribu savu valsti redzēt stipru un mierīgu!

85


Foto Olga Kuzmina

86


Zinaīda Šumska, Lāču pamatskolas skolotāja Latvija, lai zaļo pavasarī dīgstošā zālīte, zemi rotā krāšņo puķu raibums, viļņojas druvas saules apspīdētajos laukos, krāsainās, vēja norautās lapas virpuļo apartā tīrumā un sudraba mirdzumā spīguļo tikko uzsnidzis sniegs! Latvija, daudz baltu dieniņu saules mūžu dzīvojot! Aleksandrs Tarasovs, 8. klases skolnieks Vēlu Latvijai neizsīkstošus naudas līdzekļus! Dainis Teivāns, 6. klases skolnieks Vēlu Latvijai saglabāt savu spēku arī turpmāk! Santa Marija Teivāne, 4. klases skolniece Es novēlu, lai Latvijā būtu daudz cilvēku! Lai Latvija būtu tīra! Lai Latvija būtu krāsaina un zaļa! Es gribu, lai Latvija būtu skaista!

87


Foto Linards Onzuls

88


Poļina Timošenko, skolnece, 10 gadi Lai mums visiem Latvijā prieks dzīvot! Anžela Trofimova, 6. klases skolniece Lai Latvija būtu vēl zaļāka un skaistāka! Jekaterina Trofimova, 9. klases skolniece Vēlu Latvijai vairāk rūpēties par saviem iedzīvotājiem un nodokļus tērēt cilvēku labklājībai! Samanta Tukiša, 9. klases skolniece Dārgā Latvija, vēlu, lai Tu pastāvētu vēl ilgi, lai iedzīvotāju skaits pieaugtu un nevienam nebūtu vēlēšanās braukt uz svešām zemēm!

89


Foto Olga Kuzmina

90


Anna Vaidere, Ar patiesu mīlestību pret savu VALSTI Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja Vai tu zini tādu vietu, Kur līst bieži saules lietus, Zeme izdzen saules dzietus, Žūžo vējiņš lēns? (Daina Avotiņa) Simts gadu jubilejā novēlu LATVIJAI strādīgu tautu, gudrus un atbildīgus valsts vīrus, laimīgas ģimenes, kurās dzimst laimīgi bērni, un tūkstošiem pastāvēšanas gadus! Mārtiņš Vaikuls, 8. klases skolnieks Vēlu Latvijai cauri gadsimtiem nezaudēt savu unikālo kultūru!

91


Foto Linards Onzuls

92


Aivis Vaļulis, hobijs – skriešana Pirms Latvijas simtās gadadienas manu prātu nodarbināja jautājums, ko es varētu izdarīt, ko es varētu uzdāvināt Latvijai tādu, kas būtu īpašs, kas nebūtu tikai tukši vēlējumi, kas paliktu atmiņā. Un ko vispār nozīmē – uzdāvināt kaut ko Latvijai? Es kā skrējējs ar pāris maratonu pieredzi iedomājos – varētu vienā piegājienā noskriet simts kilometru distanci. Simts gadi Latvijai – simts kilometri man zem pēdām - tā būtu kā simboliska velte. Plānotais tika veiksmīgi sasniegts, noskrienot simts kilometru sacensībās 2018. gada 14. jūlijā Lietuvas Dziesmu svētku estrādes pakājē nedaudz vairāk kā 12 stundās. Pirms tam ir bijuši daudzi īsāki un garāki skrējieni, pēc tam būs citi skrējieni, bet šis bija mans pirmais simtnieks – Latvijas simtās jubilejas gadā. Vajag domāt lielas domas, vajag sapņot lielus sapņus, vajag darīt lielus darbus – šis bija mans lielais sapnis, kurš veiksmīgi tika piepildīts. Noslēgumā novēlu katram Latvijas simtgadē padomāt par dziedātājas Māras Upmanes-Holšteines vārdiem: “Augt un attīstīties, Citā gaismā parādīties, Vienmēr pārmainīties, Jaunām domām piepildīties...” 93


Foto Olga Kuzmina

94


Lidija Vigule, pensionāre Mana Latvija! Skaista ir mana dzimtene – Latvija. Neliela valsts Baltijas jūras krastā, bagāta strādīgiem cilvēkiem, mežiem un ezeriem. Latviju bradājuši svešzemju zābaki, bet mana zeme izturēja un atjaunoja neatkarību. Manā dzimtenē dzīvo un jūtas droši daudzas tautības. Gaidot 100 gadu jubileju, vēlu valstij uzplaukumu, lielāku cilvēku dzīves labklājību! Gaidām mājās aizbraukušos! Saules mūžu Latvijai!

95


Foto Jevgeņijs Ņikitins

96


Paldies! Saules mūžu Latvijai, Latgalei, Naujenei! 97