Page 1

WYMIERNE 0,2 1/2 5,43 CAŁKOWITE - 5 -18 -92

NATURALNE 1 42 367

12

-4

78 2

moja-matematyka-pl.blogspot.com

-34

0,6

8 Strona 1


Rozdział I

LICZBY NATURALNE Liczby, które używamy powszechnie do liczenia i ustalania kolejności. Zapisywane są za pomocą dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w systemie dziesiątkowym pozycyjnym.

1 4 6 5 cyfra tysięcy

cyfra setek

cyfra dziesiątek

cyfra jedności

Dziesięć jednostek rzędu niższego tworzy jedną jednostkę rzędu wyższego. Taki system określa się nazwą dziesiątkowy.

10 jedności = 1 dziesiątka 10 dziesiątek = 1 setka 10 setek = 1 tysiąc

moja-matematyka-pl.blogspot.com

Strona 2


DZIAŁANIA

dodawanie

odejmowanie

składnik

125

mnożenie

dzielenie

+ składnik = SUMA

+

37

=

162

odjemna + odjemnik = RÓŻNICA

125

-

37

czynnik * czynnik

125 dzielna

*

37

:

dzielnik

125

moja-matematyka-pl.blogspot.com

:

25

=

88

=

ILOCZYN

=

162

=

ILORAZ

=

5

Strona 3


CECHY PODZIELNOŚCI LICZB

2

• gdy cyfrą jdności jest 0, 2, 4, 6, 8

3

• gdy suma jej liczb jest podzielna przez 3

4

• gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4

5

• gdy jej cyfrą jedności jest 0 lub 5

9

• gdy suma jej liczb jest podzielna przez 9

10

• gdy jej cyfrą jedności jest 0

LICZBY

pierwsze

mają tylko DWA dzielniki: 1 i samą siebie

złożone

mają więcej niż dwa dzielniki

Liczba 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi

moja-matematyka-pl.blogspot.com

Strona 4


Dzielnikiem liczby nazywamy taką liczbę , która dzieli ją bez reszty.

24 : 6 = 4 Liczba 6 jest dzielnikiem liczby 24

Dzielnikami liczby 24 są: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, bo każda z liczb dzieli 24 bez reszty.

Wielokrotnością liczby nazywamy taką liczbę, która jest iloczynem tej liczby i dowolnej liczby naturalnej.

Wielokrotnościami liczby 3 są: 0, 3, 6, 9, 12, 15, ..., bo każda z tych liczb jest podzielna przez 7.

Zapamiętaj!!! 1.

liczba 1 jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej

2.

każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1

3.

każda liczba naturalna różna od 0 jest swoim dzielnikiem

4.

każda liczba naturalna jest swoją wielokrotnością

5.

liczba 0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej

cdn … moja-matematyka-pl.blogspot.com

Strona 5

Liczby  
Advertisement