Page 1

Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 1

Natxo Sorolla Vidal Currículum Vitae Síntesi Contacte: natxosorolla (arrova) gmail (punt) com

Sóc Doctorand en Sociologia a la Universitat de Barcelona en l’especialitat d’Estructura i Canvi Social. L’àrea de recerca de la tesi és l’anàlisi de xarxes socials i la sociolingüística, estudiant casos de substitució lingüística del català a la Franja. En l’àmbit de la recerca sociolingüística de tots els territoris de llengua catalana, he coordinat tècnicament l’Informe sobre la situació de la llengua catalana dels anys 2005-07 (juntament amb E. Pons), de 2008-09 i 2010. També m’he encarregat de l’apartat sobre el Context demogràfic, econòmic i l’evolució de la comunitat lingüística. Hem publicat l’article «Estudi sobre la dimensió de les llengües a la Wikipedia i la relació amb elements socials» a la revista Digithum. He publicat l’estudi sobre l’Estabilitat i el canvi de la llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya. He realitzat l’article sobre la situació sociolingüística de successius Anuaris de l’Enciclopèdia Catalana i l’actualització d’articles en sociolingüística de 2012. Pel que fa a la recerca sobre la Franja, he publicat recentment un article sobre els grups sociolingüístics a la Franja a la Revista Ripacurtia. Relacionat amb les recerques en el marc del projecte que acull la tesi, i amb força recerca sobre la Franja, hem publicat un article sobre Les tries lingüístiques dels infants d’origen al·lòcton a Catalunya, la Franja i les Illes Balears. Encara que una mica més antic, és important també l’article El català a la Franja. Any 2003. que analitza la darrera enquesta del territori. Pel que fa a la recerca sobre alguns territoris de llengua catalana, hem fet l’explotació del capítol sobre grups lingüística de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008, de Catalunya, i del capítol sobre usos lingüístics interpersonals. També he publicat un article sobre les parelles lingüísticament mixtes a Catalunya i sobre els grups lingüístics d’Andorra. En la recerca de temàtiques concretes, hem treballat en l’Informe sobre Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya per a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. De les publicacions anteriors, cal ressaltar:


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 2

la coordinació del número NovesSL, hivern 2009, sobre Llengua i ensenyament,

l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya,

el gran volum d’anàlisi de les enquestes de l’onada 2003/04 Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI.

l’Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra. 2004

Les dades lingüístiques dels cens de l’any 2001: alguns dubtes i limitacions.

Pel que fa a la docència, sóc consultor de l’assignatura “Estudis de Cas” del Postgrau en Gestió de la diversitat lingüística i cultural de la UOC i he estat coordinant un mòdul i fent una sessió del Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la UB. En els darrers anys he presentant comunicacions a diferents congressos, entre els que cal ressaltar el Sociolinguistics symposium 17. Micro and macro connections a Amsterdam, el 11th International Conference on Minority Languages (ICML 11) a Pécs (Hongria), el XXVII International Sunbelt Social Network Conference a Kérkyra (Grècia), a l’Integrating New Migrants in the New Europe a Sevilla i al IX Congrés Espanyol de Sociologia. També al IV Congrés de Joves Sociòlegs, a les I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” de la Xarxa CRUSCAT, al 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB18), a les VII Jornades del CERIb i als Quarts debats de recerca del Govern d’Andorra. He rebut el Premi Fundació Caixa Sabadell i la Borsa d’Estudis Països Catalans de l’Institut d’Estudis Catalans, així com la Lupa d’Or de l’any 2007 i 2008. Treballo habitualment amb programari estadístic i d’anàlisi de xarxes socials, assistint a diversos cursos i conferències sobre aquesta temàtica. Parlo català, castellà i anglès. Treballo en el marc de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i en el projecte“Resocialització lingüística en educació secundària” finançat pel Ministeri de Ciència. Formo part de diferents entitats acadèmiques i cíviques.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 3

DADES PERSONALS DNI

73 25 96 56 X

Tfn. : 626 86 51 71 A/E : natxosorolla@gmail.com Data de naixement 25 de novembre de 1980

C/ Sant Antoni, núm. 2 Pena-roja de Tastavins 44586 (Matarranya - TE) C/ Itàlia, núm. 40, entr. 2ª El Masnou 08320 (El Maresme - BCN)

Contingut Síntesi............................................................................................................. 1 Formació acadèmica........................................................................................ 4 Experiència laboral.......................................................................................... 4 Docència......................................................................................................... 8 Publicacions.................................................................................................. 10 Participació en congressos i conferències .....................................................17 Línies de recerca en què participa..................................................................24 Formació. Assistència a Cursos i Conferències...............................................25 Coneixements estadístics i altres tècniques d’investigació .........................25 Coneixements en anàlisi de xarxes socials.................................................27 Coneixements informàtics..........................................................................28 Idiomes...................................................................................................... 29 Premis........................................................................................................... 30 Participació en associacions i centres de recerca............................................31 Articles periodístics i altres publicacions no acadèmiques..............................32 Altres............................................................................................................ 33


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 4

Formació acadèmica

Doctorand en Sociologia

a la Universitat de Barcelona. Especialitat:.

Estructura i Canvi Social.

Àrea de Tesi: Processos socials i substitució

lingüística. El català a la Franja. Diploma en Estudis Avançats en Sociologia Universitat de Barcelona, any 2005. “Els fluxos interlingüístics a una societat migratòria. El cas andorrà.” Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona el curs 2001 – 2002. Nota final: Notable (2,11 en l’escala de qualificacions).

Experiència laboral

[2003 – actualitat] Contracte amb la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans (reconeguda com a xarxa temàtica de la Generalitat de Catalunya 2005/06 i Grup coordinador de la Xarxa Euroregional CRUSLING),

per

a

l’anàlisi

dels

coneixements,

els

usos

i

les

representacions del català. Formada pels principals demolingüistes de 8 universitats. Principals tasques: 

Indexació de la Base de dades d’estudis demolingüístics del català

Tractament de les dades sociolingüístiques del Cens de població i

llars

de

2001.

Publicació

en

línia:

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do? moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&idCatalogacio=1094

Anàlisi comparada de les dades quantitatives dels territoris de llengua catalana.

Col·laboració en l’elaboració de l’ Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004), Pons, Eva; Vila i Moreno, Xavier. Per a l’Observatori de la Llengua.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 5

Coordinació tècnica dels Informes sobre la situació de la llengua catalana en l’edició de 2005/07, en l’edició de 2008/09, en l’edició de 2010 i en l’edició de 2011.

Projecte Mapes, xifres i fets. Demolingüística de la Llengua Catalana, per a la mapificació de les dades demoscòpiques dels territoris

de

llengua

catalana

http://www.demolinguistica.cat/map/ 

Elaboració de l’Informe Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010. Informe de la Xarxa CRUSCAT i FUNDACC. Enllaç. Ressò mediàtic.

Preparació del Butlletí de la Xarxa CRUSCAT. Periodicitat actual: mensual. Informacions exhaustives sobre novetats en recerca demolingüística, congressos, agenda i notícies sociolingüístiques. Enllaç.

Tasques

administratives,

logística

de

cursets

d’estadística,

jornades i conferències, videoconferències, suport a la publicació de la col·lecció Xarxa CRUSCAT de l’IEC i manteniment de la pàgina web (demolinguistica.cat) 

Coordinació tècnica de: o

I Jornades «La recerca sociolingüística en

l’àmbit de la

llengua catalana» (programa) i coordinació de la publicació «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana. Actes de les I Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» (en premsa). o

Jornada

«La

llengua

en

les

reformes

dels

estatutls

dautonomia: progressos i límits» (programa) o

I Jornada de Demolingüística de la Xarxa Cruscat (programa)

o

Jornades «Català a l’ensenyament sense la llei de llengües?: Franja 2008/09» (programa)

Coordinació tècnica dels projectes de mapificació de les dades demolingüístiques de la llengua catalana (Mapes de la Xarxa CRUSCAT) i de les llengües de l’Euroregió (pirmed.eu)

Responsable de les pràctiques de dos estudiants de Sociologia en el conveni entre la Xarxa CRUSCAT–IEC i la Universitat de Barcelona durant el curs 2009/10


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 6

[2007, 2008 i 2011] Primera, segona i tercera onada del treball de camp del Projecte RESOL i RESOLSEC Resocialització i llengües: els efectes lingüístics del pas de l’educació primària a secundària, a la Franja i la Noguera. S’ha fet el treball demoscòpic i els grups de discussió en un seguiment de l’alumnat de les àrees d’influència educativa de Fraga (Baix Cinca), Tamarit de Llitera (La Llitera) i Balaguer (La Noguera) en els cursos de 6è de Primària, 1r i 4t de Secundària. [2007] Assessorament formatiu en programari estadístic a alumnat de Filologia Catalana, per a l’anàlisi de comunitats expatriades a Catalunya, usos lingüístics de clients de la restauració, usos lingüístics de xiquets i usos lingüístics en cartelleria de comerços. [2006 − 2007] Anàlisi comparatiu de l’Estudio sociolingüístico de las hablas del Alto Aragón. Informe realitzat per l’equip de l’Euskobarómetro [2005] Treballs inicials d’explotació de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja (Govern d’Aragó – Institut d’Estadística d’Aragó), any 2003. [2005] Anàlisi de l’Estadística d’Usos Lingüístics a Andorra 2004 (novembre de 2004); EULAND04. Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Servei de Política Lingüística del Govern Andorrà. Equip investigador: Joaquim Torres (coord.), F. Xavier Vila, Albert Fabà, Vanessa Bretxa, Natxo Sorolla, Miquel – Àngel Pradilla. [2005] Anàlisi de l’Estadística d’usos lingüístics de tots els territoris de llengua catalana. Capítol de mitjans de comunicació i internet. Ernest Querol, Gentil Puig, Joaquim Torres, Enrico Chessa, Natxo Sorolla, JoanAlbert Villaverde, Xavier Sanjuan i Marina Solís. [Encàrrec] [2005]

Assessorament de l’apartat estadístic i de l’apartat musical de l’Exposició El català a Aragó de l’Associació Cultural del Matarranya.

[2004] Treball de camp del projecte Usos i representacions socials de les llengües a Catalunya del Dr. Ernest Querol). Equip d’enquestadors:


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 7

Natxo Sorolla i Marta Juanhuix. Enquestes a una mostra aleatòria de 15 instituts de Catalunya. [2004 – 2005 ] Treball de camp, codificació i anàlisi demolingüístic del projecte Usos i representacions socials de les llengües a la Franja del Dr. Ernest Querol. [2003] Enquestador a Demoscopia per a diversos estudis d’opinió i de mercat. [2002 - 2003] Entrevistador per al projecte VARCOM (Variació, comunicació multimodal i plurilingüisme: estils discursius i consciència lingüística en la producció de textos orals) dirigit pel Dr. Lluís Payrató en el marc de recerca interdepartamental de la UB. [2002] Enquestador per a l’estudi L’escola en la societat de la informació: l’impacte educatiu d’Internet dintre del Projecte Internet a Catalunya de la Universitat Oberta de Catalunya i l’Internet Interdisciplinary Institute. [2001-2002] Pràctiques Empresarials optatives de la Llicenciatura de Sociologia al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC - UB), al Parc Científic de Barcelona amb una duració de 400 hores. Coordinades pel Dr. Francesc Xavier Vila i Moreno i el Dr. Jaume Farràs i Farràs. Els projectes desenvolupats han estat el tractament, recodificacions i interpretació de les fonts estadístiques (CIS, DyM...) sobre les llengües a Catalunya, l’anàlisi qualitativa amb grups de discussió dintre del projecte Representacions lingüístiques entre l'alumnat de la UB dirigit pel dr. Emili Boix, la creació de

l'Hemeroteca

Sociolingüística

en

Línia

[http://www.ub.edu/cusc/hemeroteca] i la creació de la pàgina web del centre.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 8

Docència [2011] Consultor de l'assignatura “Estudis de Cas” del Postgrau en Gestió de la Diversitat Lingüística i Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya. Enllaç. [2011] «La posició social de les llengües a Andorra, la Franja, la Catalunya del Nord i l'Alguer». Sessió a càrrec de Natxo Sorolla al Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Universitat de Barcelona. Curs 2009-10. 11 de gener de 2011. [2010/11] Coordinació del Mòdul «Escenari sociolingüístic i institucions de política lingüística als territoris de parla catalana del Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Universitat de Barcelona. Curs 2009-10. [2010] «La posició social de les llengües i les institucions de política lingüística a Andorra, la Franja, la Catalunya del Nord i l’Alguer. Sessió a càrrec de Natxo Sorolla al Postgrau d’Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona. El 20/4/2010 i el 11/05/2010. [2009] «Demolingüística. Competències i usos lingüístics» a càrrec del Dr. M.A. Pradilla i el Sr. Natxo Sorolla en el marc del curs Els joves i les llengües en el sistema educatiu català, que va tenir lloc el 20 i el 30 d’abril de 2009. [2009] «Sociolingüística, demolingüística i geolingüística». Sessió en el marc de l’assignatura de Lingüística Aplicada dels estudis de Filologia Catalana, a la Universitat de Barcelona. 6 de maig de 2009. [2008]

«Demolingüística d’Assessorament

i

posició

Lingüístic,

social

Gestió

del

del

català»

al

Multilingüisme

Editorials de la Universitat de Barcelona. 10/2008. Programa.

Postgrau i

Serveis


Currículum Vitae

[2008]

Natxo Sorolla Vidal

«L’evolució

sociolingüística

Pàgina 9

sense

llei

de

llengües.

El català a la Franja.» Classe impartida en el marc dels Juliols de la UB. Universitat

de

Barcelona,

3

de

juliol

de

2008,

a

la

Universitat de Barcelona. Programa. [2006] «El futur del català a la Franja.»

Classe impartida en el marc dels

Juliols de la UB, 6 de juliol de 2006 a la Universitat de Barcelona.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 10

Publicacions

Sorolla Vidal, Natxo (2012) «Lingüística. Balanç per activitats» en Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2011. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2011. Sorolla Vidal, Natxo (2012) « La Franja clou el procés per a aprovar una Llei de llengües» en Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2011. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2011. Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Larrea, Imanol (en premsa) Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya: el cas dels marroquins. Col·lecció Aportacions. Secretaria de Joventut, Generalitat de Catalunya. Vila, F. X.; Comajoan, Ll.; Sorolla, N.; Tenorio, X.; Bretxa, V (en premsa) «Les tries

lingüístiques

dels

infants

d’origen

al•lòcton

en

diverses

comarques de Catalunya i la Franja» dins Actes CLUB18. Barcelona: Universitat de Barcelona. Sorolla Vidal, Natxo (en premsa) «Estabilitat i canvi de la llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals. Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya» dins Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Col·lecció Xarxa CRUSCAT, número 8. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Sorolla Vidal, Natxo (en premsa) «Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües.

Grups

sociolingüístics

a

la

franja.»

dins

Revista

Ripacurtia, número 7. Benavarri: Centre d’Estudis Ribagorçans (CERIb). Publicació en línia.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 11

Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2011) «Els grups segons els usos lingüístics» dins Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Generalitat de Catalunya. En línia. Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla, Natxo (2011) «Les llengües en els usos interpersonals i en el consum mediàtic i cultural» dins Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Generalitat de Catalunya. En línia. Sorolla Vidal, Natxo (2011) «Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès» dins Recull de conferències 2009; 4ts debats de recerca. Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències. Sorolla, Natxo (2011) «Context demogràfic i econòmic. L’evolució de la comunitat lingüística.» dins Informe sobre la situació de la llengua catalana (2010). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. En línia. Xarxa CRUSCAT (2011) Informe sobre la situació de la llengua catalana (2010). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. Funcions de coordinador, juntament amb Miquel Àngel Pradilla i Cardona. En línia. Nota de premsa. Ressò mediàtic. Sorolla, Natxo; Tenorio, Xavier (2011) «Context demogràfic i econòmic. L’evolució de la comunitat lingüística.» dins Informe sobre la situació de la llengua catalana (2008 – 2009). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. En línia. Xarxa CRUSCAT (2011) Informe sobre la situació de la llengua catalana (2008 – 2009). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. Funcions de coordinador, juntament amb Miquel Àngel Pradilla i Cardona. En línia. Pellejero, Borja; Sorolla, Natxo; Nogué, Marina (2011) «Estudi sobre la dimensió de les llengües a la Wikipedia i la relació amb elements socials». Digithum, n. 13. Universitat Oberta de Catalunya.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 12

Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Larrea, Imanol (2011) Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya. Informe per a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. (Informe no publicat) Sorolla Vidal, Natxo (2011) «Lingüística. Balanç per activitats» dins Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2010. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2010. Xarxa CRUSCAT (2011) Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010. Informe de la Xarxa CRUSCAT i FUNDACC. Elaboració de l’Informe. Enllaç. Sorolla

Vidal,

Natxo

(2010)

«Famílies

lingüísticament

mixtes

segons

l'enquesta EULP08» dins Les famílies multilingües en l'entorn català. Butlletí 8 de Cercle XXI. En línia. Sorolla Vidal, Natxo (2010) «Lingüística. Balanç per activitats» dins Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2009. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2009. Sorolla Vidal, Natxo (2009) «Els fluxos interlingüístics d’una societat migratòria: el cas andorr à» dins Llengua i dret, número 58. Barcelona: Generalitat de Cataluna - Escola d'Administració Pública de Catalunya. Pons, Eva; Sorolla, Natxo

(coord.) (2009) Informe sobre la situació de la

llengua catalana (2005 – 2007). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. (Publicació en línia) Sorolla, Natxo (2009) «El futur del català a la Franja» dins Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Llibre parcialment en línia Sorolla, Natxo (2009) Coordinació del número NovesSL, hivern 2009, sobre Llengua i ensenyament. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 13

Sorolla, Natxo (2009) «Casa, escola i pati: usos lingüístics quan s’acaben les classes. Síntesi i anàlisi de l’estudi sociodemogràfic i lingüístic als centres d’educació secundària de Catalunya» dins NovesSL, Hivern 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Sorolla, Natxo; Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç (2009) «De les pràctiques monolingües

familiars

a

la

identificació

bilingüe:

el

cas

dels

preadolescents de Mataró i la Franja» dins NovesSL, Hivern 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Sorolla Vidal, Natxo (2009) «Lingüística. Balanç per activitats» dins Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2008. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2008. Sorolla Vidal, Natxo (2009) Informe d’acompliment. Premi Caixa Sabadell 2005. Manteniment i substitució de les llengües des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials. La comunitat lingüística catalanoparlant al Mesquí, el Matarranya, la Llitera i la Ribagorça. Sorolla Vidal, Natxo (2008) Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya. Avaluació de l’educació secundària obligatòria 2006. Col·lecció Informes d'avaluació, 11. Barcelona: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Generalitat de Catalunya. (Redacció de l'estudi). Publicació en línia. Sorolla Vidal, Natxo (2008) «Lingüística. Balanç per activitats» dins Anuari de la Enciclopèdia Catalana. 2007. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Anuari de 2007. Sorolla Vidal, Natxo (2007) La situació sociolingüística als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja, les Illes Balears i el País Valencià. Barcelona: Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC). Publicació en línia.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 14

Sorolla Vidal, Natxo (2007) «L’evolució sociolingüística als territoris de llengua catalana des dels anys noranta fins a l’actualitat». Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 128, pàg. 14-33.

Torres i Pla, Joaquim; Vila i Moreno, F. Xavier; Fabà Prats, Albert; Bretxa i Riera, Vanessa; Sorolla Vidal, Natxo (2006) Propostes de millora de les recerques demolingüístiques: canvis en l’EUL. Documents de treball de la Xarxa CRUSCAT, núm. 3. Institut d’Estudis Catalans. Torres, J (coord.); Vila, F.X; Fabà, A; Bretxa, V; Sorolla, N; Pradilla, M.À. (2006) Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra. 2004: llengua i societat a Andorra en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Sorolla Vidal, Natxo (2006) «La situació sociolingüística al Matarranya. El català al tossal dels tres reis (I)». Beceroles, II. Alcanar: Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans. Vila i Moreno, F. X. (coord.); Melià, J.; Montoya, B.; Torres, J.;

Sorolla, N.

(2006) Les dades lingüístiques dels cens de l’any 2001: alguns dubtes i limitacions. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Publicació en línia. Xarxa Cruscat (2006) Usos lingüístics a les administracions a Catalunya i altres territoris de l’àmbit lingüístic català (Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 2) Institut d’Estudis Catalans. (Col·laboració en l’elaboració). Sorolla Vidal, Natxo (2005) «El català a la Franja. Any 2003». Revista Ripacurtia, número 3. Benavarri: Centre d’Estudis Ribagorçans (CERIb). Pàg. 239-253. Publicació en línia. Vila, F. Xavier; Pons, Eva − col·laboració en l’elaboració − (2005) Informe General sobre la situació de la llengua catalana 2003-2004. Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. Publicació en línia.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 15

Sorolla Vidal, Natxo (2005) «Activisme lingüístic, normalització i sobirania. Embolica que fa fort?» Eima. Revista de debats i moviments socials. Número 6. Barcelona. Sorolla Vidal, Natxo (2005) Vallibona i Pena-roja, agermanats en la despoblació Dins Vallibona / Pena-roja de Tastavins. Fraternitas saecularis (coord. Pitarch, Teòfil). Pàgines 149–160. Castelló: Diputació de Castelló. Sorolla Vidal, Natxo (2005) De Vallibona a Pena-roja amb la llengua fora. Dins Vallibona / Pena-roja de Tastavins. Fraternitas saecularis (coord. Pitarch, Teòfil) Pàgines 149–160. Castelló: Diputació de Castelló. – Ampliació i publicació del col·loqui Lo català a Pena-roja, Pena-roja de Tastavins, 30 de juliol de 2004, Associació Cultural Tastavins. Vila i Moreno, F. X. (2004) El coneixement del català Informe resum per al president de l’Institut d’Estudis Catalans. Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 1. Institut d’Estudis Catalans. (Suport en l’elaboració) Sorolla, Natxo; Vila, F. Xavier (2004) Katalanez egiten duten lurraldeetako hizkuntza erabileren ikerketa1 dins BAT Soziolinguistika aldizkaria (pp. 113-127). 2004ko abendua (Desembre de 2004 – nº 53). Andoain: Soziolinguistika klusterra. Sorolla Vidal, Natxo (2004) Els moviments per la normalització lingüística a la Franja. Eima. Revista de debats i moviments socials. Número 5. Barcelona. Sorolla Vidal, Natxo. (2003) Què sabem del català a la Franja? Revisió demolingüística. Publicació en línia. Sorolla Vidal, Natxo. (2003) Ressenya del llibre El català: mirades al futur. Coordinat por Virginia Unamuno i Carme Junyent. EnXarxa’t n.2. Universitat de Barcelona. 1

La investigació dels usos lingüístics en los territoris de llengua catalana


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 16

Vila i Moreno, Francesc Xavier (amb la col·laboració de Natxo Sorolla Vidal) (2003) «Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI» dins Treballs de Sociolingüística Catalana, 17. València: Grup Català de Sociolingüística. Article accessible en línia. Vila i Moreno, Francesc Xavier (amb la col·laboració de Natxo Sorolla Vidal) (2004) «Entre ponts i fractures. Apunts sobre les aportacions de les ciències socials a la sociolingüística catalana». Revista Caplletra, n. 37. Article accessible en línia. Sorolla Vidal, Natxo (2002) Crònica d’una negociació lingüística. Plana Rasa n.18, Octubre 2002. Edita Asociación Cultural Sucarrats [Mont-roig] Sorolla

Vidal,

Natxo.

(2002)

L’adopció

d’Al·loglots

al

Matarranya.

http://www.ub.es/cusc/treballs/matarranya.html Sorolla Vidal, Natxo; Solano, Javier. (2002) Ressenya de «La hipòtesi de la independència» d’Albert Branchadell. EnXarxa’t [revista de la xarxa de dinamització lingüística de la UB]. Núm. 0, primavera de 2002.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 17

Participació en congressos i conferències

[2011] «Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI». Participació en les taules rodones «Els coneixements i usos lingüístics; la transmissió lingüística, els grups lingüístics i les actituds» i en la «Presentació dels Informes sobre la situació de la llengua catalana 2008 – 2009 i 2010». Barcelona, 29/11/2011. Organitza Institut d’Estudis Catalans, Generalitat de Catalunya i Observatori de la Llengua Catalana. Programa. [2011] «Catalanoparlants, castellanoparlants, bilingües... Anàlisi de xarxes socials per a la delimitació de grups sociolingüístics a la Franja». En el marc del IV Congrés de Jóvens Sociòlegs. 29 i 30 d’abril de 2011. Enllaç. [2011] «Els mapes demolingüístics de la Xarxa CRUSCAT» en el marc de les I Jornades “La recerca sociolingüística en

l’àmbit de la llengua

catalana”. Juntament amb F. X. Vila. 27 i 28 de gener de 2011. Programa. [2011] «Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya». Juntament amb F. X. Vila i I. Larrea en el marc de les I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”. 27 i 28 de gener de 2011. Programa. [2011] «Projecte RESOL: Resocialització i llengües». A càrrec de F. X. Vila i l’equip del projecte RESOL en el marc de les I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”. 27 i 28 de gener de 2011. Programa. [2011] «Quin sentit té que existisca la sociolingüística?». Conferència als alumnes de Nivell Superior de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística-Centre de Normalització Lingüística del Prat de Llobregat. 25 de gener de 2011.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 18

[2010] «Les tries lingüístiques dels infants d’origen al·lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja». Presentació en el marc del 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB18): La incorporació de les noves immigracions a la societat d'acollida: perspectives sociolingüístiques. Juntament amb V. Bretxa, L. Comajoan, F. X. Vila, X. Tenorio i E. Gomàriz. 22 de novembre del 2010. Programa. [2010]

«Trajectòries

lingüístiques

de

jovent

d’origen

marroquí

a

Catalunya». Presentació en el marc del 18è Col•loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB18): La incorporació de les noves immigracions a la societat d'acollida: perspectives sociolingüístiques. Juntament amb F. X. Vila i I. Larrea. 22 de novembre del 2010. Programa. [2010] «Lleida i la Franja de Ponent». Taula de debat organitzada per Òmnium Cultural. A l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida a càrrec de Quim Gibert, Joaquim Monclús, Ramon Sistac i Natxo Sorolla. Moderada per Josep M. Prim. 25 de maig de 2010 a Lleida. [2010] Participació en l’elaboració de l’apartat sociolingüístic de l’exposició «Barcelona – València – Palma. Una història de confluències i divergències», exposada del 26 de maig al 12 de desembre de 2010 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. [2010] Trobada entre membres del Soziolinguistika Klusterra i el CUSC–UB, amb la participació d’Iñaki Martinez de Luna, Pablo Suberbiola, Mikel Zalbide, Santos Eizagirre, F. Xavier Vila, N. Sorolla i Vanessa Bretxa. [2009] «Estudi sobre la dimensió de les llengües a la Wikipedia i la relació amb elements socials».

Presentació a la Tercera trobada i primer

congrés viquipedista. 3 d’octubre de 2010. Programa. [2009] Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès. Ponència als Quarts debats de recerca 2009 del Govern d’Andorra i la


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 19

Societat Andorrana de Ciències: La llengua catalana i Andorra. 25 i 26 de setembre de 2009. Programa. [2009] «Xarxes socials, llengües i frontera. Entre la Llitera, la Ribagorça i la Noguera». En el marc de les VII Jornades del CERIb. Les altres fronteres del Pirineu. El Pont de Montanyana. Del 3 al 5 de juliol de 2009. Programa. [2009] Ponència a la Jornada de reflexió i debat, a propòsit de la publicació de l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya. Barcelona, 5 de juny de 2009. [2009] Exposició de la situació sociolingüística del català a la Franja i de l’aragonès

davant

el

responsable

de

Llengües

Regionals

i

Minoritzades de la Comissió Europea, Johan Häggman. 29 d’abril de 2009. [2009] «Si em parles en castellà, et contesto en castellà. Convergència lingüística i xarxes socials.» Presentació en el marc del Seminari Llengua i Societat. Enllaç. [2008] «La Franja: Entre la minorització lingüística i la reivindicació». Conferència impartida a Olot juntament amb Artur Quintana, 8 de novembre de 2008. [2008] «Fuzzy mother tongues? The identification of first languages in a largely bilingualized society». Vila i Moreno, F. Xavier; Natxo Sorolla; Vanessa Bretxa. AILA, 24-29 d’agost de 2008. Essen (Alemanya). [2008] «L’(a)frontera. Història, pensament i paisatge». Participació en la taula redona. Perpinyà (Catalunya del Nord), 9 de maig de 2008. Programa. [2008] «The relationship between face-to-face sociolinguistic interaction and macro structure: social network analysis, sociolinguistics, and the micro-meso-macro relationship». Comunicació presentada amb


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 20

Llorenç Comajoan al Sociolinguistics symposium 17. Micro and macro connections. Amsterdam, del 3 a 5 d’abril de 2008. Programa. [2008] «El territori amb més catalanoparlants és La Franja». Presentació en el marc de les Jornades del Casal Jaume I de Carlet (País Valencià). 23 de maig de 2008. [2008] «Una dècada sense dades demolingüístiques a la Franja. Novetats amb l’Enquesta d’Usos Lingüístics». Conferència a la Jornada sobre la transgressió cívica. I amb el somriure, la revolta. 23 de febrer de 2008, Fraga (Baix Cinca). [2007] «Català a l’ensenyament sense la llei de llengües?: Franja 2008/09». Organitzador de la Jornada de l’Associació Cultural del Matarranya i la Xarxa CRUSCAT (IEC). 15 de desembre, Calaceit (Matarranya). [2007] Jornada Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana a l’Inici del Segle XXI. Presentació dels resultats de l’explotació de l’Enquesta d’Usos

Lingüístics

als

territoris

de

llengua

catalana.

http://www6.gencat.net/llengcat/socio/jornada.htm [2007] «Les usages linguistiques des jeunes immigrés à l’école catalane». Conferència de F. Xavier Vila i Moreno, amb la col·laboració de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan, Makiko Fukuda, Eva Gomáriz i Natxo Sorolla. Montréal (Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises), 19 d’octubre de 2007. [2007] «¿Debería hablar en catalán con ellos?. Inmigración, lenguas y redes sociales». Pòster exposat al congrés de la European community psychology association: Integrating New Migrants in the New Europe. A Challenge for Community Psychology. Sevilla, entre el 19 i el 21 de setembre de 2007. [2007] «Matarranya 1.0: Les noves tecnologies de la informació i la comunicació al Matarranya. Conferència impartida a la 2ª trobada


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 21

d’autors ebrencs al Matarranya “Els autors i les noves tecnologies”. Fondespatla (Matarranya), 12 d’agost de 2007. [2007] «Sociolinguistic profiles of Catalan young speakers: language use, competence, attitude, and social networks». Comunicació juntament amb Llorenç Comajoan i Vanessa

Bretxa al

11th International

Conference on Minority Languages (ICML 11) a Pécs (Hongria), el 5 i el 6 de juliol de 2007. [2007] «Si me hablas castellano, te contesto en castellano. Convergencia lingüística y redes sociales». Comunicació en el marc de la Mesa Hispana de la XXVII International Sunbelt Social Network Conference a Kérkyra (Grècia), entre el 1 i el 6 de maig de 2007. [2006] Coorganitzador de la «Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT: 'Les enquestes d'usos lingüístics 2003-2004: avenços, limitacions i reptes metodològics'». 14 de desembre de 2006, Institut d'Estudis Catalans. [2006] «Català i aragonès: dues llengües, una llei?» Comunicació al II Congreso

de

l’Aragonés,

del

13

al

15

de

juliol

de

2006.

http://www.laragones.com/IIcongreso.htm [2006] «III Congrés Català de Joves Sociòlegs i Sociòlogues». Col·laboració amb la comissió organitzadora i webmestre. Barcelona, 28 i 29 d’abril de 2006. http://sociologiajove.org [2006] «El català a la Franja. La situació sociolingüística». Conferència al V Congrés d'Estudiants de Filologia Catalana. 27 d’abril de 2006, a la Universitat Autònoma de Barcelona. [2005] Presentació i defensa del Diploma en Estudis Avançats de Sociologia amb «Els fluxos interlingüístics a una societat migratòria: el cas andorrà». Universitat de Barcelona, setembre de 2005.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 22

[2005] Jornades d’Intercanvi per a Estudiants de Secundària. “Viure en Català. Reflexions sobre la situació actual de la llengua i propostes per incrementar-ne l’ús.” Conferència inaugural: «Reflexions sobre la situació actual de la llengua catalana». Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana, L’Alguer (Sardenya), del 9 al 12 de novembre de 2005. [2005] «El català a la Franja», participació a la taula redona a càrrec de Ramon Sistac, Pere Navarro, Natxo Sorolla i Hèctor Moret, al IV Congrés d'Estudiants de Filologia Catalana M. Aurèlia Capmany (Tarragona, del 20 al 22 d’abril de 2005). [2005] «Les dades sociolingüístiques de la Franja», presentació de la comunicació a la Jornada sobre la llengua i la literatura a la Franja, a Tortosa, el 2 d’abril de 2005. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Iniciativa Cultural de la Franja. Presentació de la comunicació [2005] «La importància de la llengua inicial en la configuració dels usos lingüístics. Un viatge per diferents models de política lingüística», 5th International Symposium on Bilingualism (ISB5). Barcelona, 20-23 març de 2005. [2004] «Lo català a Pena-roja. Què diuen les enquestes?» Col·loqui de Marc Martínez i Natxo Sorolla organitzat per l’Associació Cultural Tastavins. Pena-roja de Tastavins, 30 de juliol de 2004. [2004] «La despoblació a la Ribagorça: memòria, oblit i realitat». I Jornades d’estudi del CERIb – Areny de Noguera, 2 i 3 de juliol de 2004. Primera presentació de dades demolingüístiques a la Franja. [2003] «Què sabem del català a la Franja? Revisió demolingüística». Comunicació al IV Congrés Català de Sociologia, a Reus, el 5 i 6 d’abril. Enllaç. [2002] IV Jornada «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: la perspectiva catalana» organitzat pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d’Europa i de la Mediterrània i per l’Institut


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 23

de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona. Es va presentar la conferència Usos Interpersonals del Català Fora de la Llar

–F. Xavier

Vila amb la col·laboració de Natxo Sorolla–. [2002] Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. 27, 28 i 29 de Novembre, Tarragona i Reus. Organitza Generalitat de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Ajuntaments de Tarragona i Reus i Consorci per a la Normalització Lingüística. [2002] Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues de Catalunya a Barcelona. Organitzat per ALIES i l’Associació Catalana de Sociologia. [2002] Congrés Mundial sobre Polítiques Lingüístiques organitzat per l’Institut Linguapax (UNESCO). Celebrat a

Barcelona, del 16 al 20

d’Abril. [2002] Jornades sobre els Usos Lingüístics Interpersonals, organitzades pel CUSC – UB i el Grup Català de Sociolingüística, on es va presentar la conferència Usos Interpersonals del Català Fora de la Llar - F. Xavier Vila amb la col·laboració de Natxo Sorolla-.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 24

Línies de recerca en què participa

[2010-12] Resocialització lingüística en educació secundària. Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, Direcció General d’Investigació (FFI2009-09968). Investigador principal: Dr. F. Xavier Vila i Moreno. Des de gener de 2010 fins desembre de 2012. [2006–09] Resocialització i llengües: els efectes lingüístics del pas de l’educació primària a secundària (RESOL). Projecte finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (HUM 2006-05860/FILO). Investigador principal: Dr. F. Xavier Vila i Moreno. D’octubre de 2006 a setembre de 2009. Grup d'Estudi de la Variació. Grup de recerca reconegut i finançat (2009/SGR/521). Des de l’any 2009 fins 2013. Investigador principal: Joaquim Viaplana Lleonart. Grup de sociolingüística, pragmàtica i comunicació Grup de Recerca Consolidat dirigit per Albert Bastardas i Boada. [2002−05] L’evolució de les societats plurilingües: representacions, comportaments i capitals lingüístics (EVOPLUR). Finançada pel Ministeri

de

Ciència

i

Tecnologia

(BFF2002-01323).

Investigador

responsable: Dr. Albert Bastardas i Boada. 01/12/2002 - 30/11/2005


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 25

Formació. Assistència a Cursos i Conferències.

Coneixements estadístics i altres tècniques d’investigació Cursets d’estadística. Programats per la Xarxa CRUSCAT i impartits pel Dr. Jaume Llopis. 10 hores de duració cada curset. • Introducció a l’estadística per a (socio)lingüistes, 14 i 15 de juny de 2006. • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes I, 23 i 24 de novembre de 2006. • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes II: Tècniques no paramètriques i Anova. 26 i 27 d’abril de 2007 • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes III: Mostreig. 21 i 22 de juny de 2007 • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes IV: Casos perduts en anàlisi factorial. Del 9 al 12 de desembre de 2008. • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes V: Proves no paramètriques. Del 12 al 16 de gener de 2009. • Aprofundiment en l’estadística per a (socio)lingüistes VI: Anàlisi de camins. Dies 2 i 3 de juliol de 2009. Coneixements avançats de programari sociològic: SPSS i Statgraphics (anàlisi estadístic), Ucinet i Egonet (anàlisi de xarxes socials) i Transana y Nud*Ist (anàlisi de textos). [2010] VII Jornada IULA: Lingüística i Estadística. Organitzada per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 13 de desembre de 2010. Programa. [2009] La tècnica de l’entrevista en profunditat i la tècnica del grup de discussió. Sessió impartida per Josep Espluga en el marc dels Seminaris d’investigació sobre metodologies de recerca qualitativa del Grup de Recerca sobre Literacitat Crítica (GR@EL) de la Universitat Pompeu Fabra. Programa.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 26

[2009] Curs d'introducció al programari ATLAS.ti. Impartit per Joan Miquel Verd. 20 i 21 de gener. Universitat de Vic. [2008] Nous models de divulgació científica mitjançant internet en el marc de l’Outreach programme del Euroscience Open Forum, ESOF 2008. Barcelona, 21 de juliol de 2008. Programa. [2007] IX Congrés Espanyol de Sociologia: Poder, cultura i civilització. Barcelona, del 13 al 15 de setembre de 2007. [2005] II Jornada Filològica Cap a on va la sociolingüística. Organitzada per l'Associació d'Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit. 20 d'octubre de 2005, a l’Institut d' Estudis Catalans. Programa. [2004] Congrés Espanyol de Sociologia. Federación Española de Sociología. Alacant, del 23 al 26 de setembre de 2004. [2001] Curs Moviments Socials i Globalització, de 30 hores, organitzat per MON-3 de la Universitat de Barcelona. [2001] Curs La Literatura Popular a l’Aragó Catalanòfon. Coneixement, foment i tècniques de treball de camp, de 15 hores. Impartit a Calaceit (Matarranya) dins la Universitat d’Estiu de les

Terres de l’Ebre /

Universitat d’Estiu URV 2001 conjuntament amb l'Institut Joan Lluís Vives i coordinat pel professor Artur Quintana, professor de la Universität Heidelberg. [2000] Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues de Catalunya a Barcelona. Organitzat per ALIES – Associació de Llicenciats i Estudiants de Sociologia de la Universitat de Barcelona-.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 27

Coneixements en anàlisi de xarxes socials [2011]

«Whole

networks

versus

personal

networks:

a

discussion »,

conferència impartida por Steve Borgatti en el marc de la cinquena edició dels cursos d’estiu de la UAB sobre Anàlisi de Xarxes Socials Theory, Methods and Applications of Social Networks. The measurament of personal networks. [2010] «Jornades sobre Immigració, Xarxes i Cohesió Social». Organitzades pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB. 16 i 17 de desembre. Programa. [2010] «4th edition of the Summer Course, Methods and Applications of Social Networks. Dynamic Analysis with SIENA». Programa. Amb el professor William J. Burk. Del 21 al 25 de juny de 2010. Facultat de Lletres – Psicología – UAB. [2008] «Workshop SIENA» (programari per a l’anàlisi dinàmica de les xarxes socials) impartit per Christian Steglich. 9 i 10 de juliol de 2008, Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del Curs d’estiu Teoria, mètodes i aplicacions de les xarxes socials. [2008] «International seminar: Post-Yugoslavian Generation: Identity and Transition in Bosnia and Serbia». 29/04/2008. Universitat Autónoma de Barcelona. Programa. [2008] «Workshop SIENA». Curs del programari d’anàlisi de xarxes socials longitudinals, de 25 h. Groningen (Països Baixos), del 31 de març al 3 d’abril de 2008. Programa. [2007] «SIENA Workshop». Universitat Autònoma de Barcelona. Amb Miranda J. Lubbers. 13 de febrer de 2007. [2006] «El estudio transcultural de las redes personales». Chris McCarty, Miranda J. Lubbers i José Luis Molina. Del 27 de novembre al 1 de


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 28

desembre de 2006. En el marc del Màster d’investigació etnogràfica, teoria antropològica i comparació transcultural. [2005] «Curs d’Anàlisi de Xarxes Socials». Impartit pel Dr. José Luís Molina i el Dr. Carlos Lozares. Organitzat pel Centre de Recerca Sociològica d’Andorra i el Col•legi de Doctors i Llicenciats de Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya. Sant Julià (Andorra). 11 i 12 de febrer del 2005.

Coneixements informàtics Coneixement d’usuari avançat de sistemes operatius (Windows i Ms-Dos), i MS-Office i Open Office per a processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades (Acces). Ús de programari de traducció automàtica. Coneixements alts per a la navegació a Internet, recerca d’informació, correus electrònics, creació de fòrums d’opinió, llistes de difusió electrònica,

llistes

de

correu

electrònic

i

publicació

periòdica

d’informació per Internet. Cursets de llenguatge html, coneixements per a la creació de pàgines web, sota plataforma Wordpress, ftp i gestió de dominis i servidors. Manteniment de bloc personal i bloc temàtic d’hemeroteca de la Franja. Coneixements per a la difusió de la informació

en plataformes de xarxes socials (Social Manager),

Facebook, Twitter, RSS, Flickr, Youtube i Google+. Formació formalitzada. Curs d'Ofimàtica: processador de textos Wordperfect, fulls de càlcul LOTUS, bases de dades D-BASE. Any 1995. 60 hores de duració.

Impartit

pel

Centre

Formatiu

LOGOS

(Laboratorio

de

Organización , Gestión, Oposiciones y Servicios) a Vall-de-roures (Matarranya).


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 29

Idiomes Idiomes d'Interès Científic (regular, suficient, bé) Català:

Castellà:

Anglès:

Suficient

Assolit el Nivell 4 de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. Enllaç. Estada de vuit setmanes a Belfast (Irlanda del Nord) a l’International House. Enllaç.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 30

Premis

[2008] Premi Lupa d’Or 2008 de la Societat Catalana de Sociolingüística per l’obra Querol, E. (coord); Chessa, E.; Sorolla, N.; Torres, J.; Villaverde, J.A. (2007) Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Enllaç. [2007] Premi Lupa d’Or 2007 a publicacions sociolingüístiques per a l’obra col·lectiva Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra. 2004: llengua i societat a Andorra en els inicis del segle XXI. Enllaç. [2006] Premi Fundació Caixa Sabadell al projecte d’investigació Manteniment i substitució de les llengües des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials.

La

comunitat

lingüística

catalanoparlant

al

Mesquí,

el

Matarranya, la Llitera i la Ribagorça. [2003] Atorgament de la Borsa d’Estudis Països Catalans de l’Institut d’Estudis Catalans: Visions Macrosociolingüístiques dels Països Catalans des de la Franja. Explotació conjunta de les dades macrosociolingüístiques de la Franja (enquestes i cens)

per a ampliar

les conclusions amb les respectives del País Valencià, Catalunya, Illes Balears, Andorra i Catalunya del Nord.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 31

Participació en associacions i centres de recerca

Tècnic de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del Català) de l’Institut d’Estudis Catalans. http://www.demolinguistica.cat/ Membre del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSCUB) de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/cusc Membre

de

la

Societat

Catalana

de

Sociolingüística

(SOCS—IEC)

http://socs.iec.cat/ Membre de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) http://acs.iec.cat Membre de la International Network for Social Network Analysis (INSNA) http://www.insna.org/ Membre

de

l’Associació

Cultural

del

Matarranya

(ASCUMA)

http://www.matarranya.com/ascuma i de la Iniciativa Cultural de la Franja (ICF) http://www.icfranja.org Membre del Grup de demolingüística (2006/07), seminari format per demolingüistes per a la millora de la recerca en el camp. Membre del Seminari Llengua, societat i comunicació del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, i coordinació

dels

seminaris

http://llenguasocietat.wordpress.com/

durant

l’any

2009


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 32

Articles periodístics i altres publicacions no acadèmiques

«La lengua catalana gana medio millón de hablantes en 7 años» (2011) com a coordinador de l’Informe sobre la situació de la llengua catalana 2010. El Periódico, 22 de desembre de 2011. Enllaç. «Natxo Sorolla: 'És ben possible que l'ofensiva siga més mediàtica que efectiva'» (2011) Entrevista per a Vilaweb sobre els canvis anunciats en la política lingüística d’Aragó. 14 de juliol de 2011. Enllaç. «Els internautes impregnen el català a la xarxa malgrat l'Estat» (2011) Amb menció a l’entrevista feta a Natxo Sorolla. 20 de febrer de 2011. Enllaç. «El català a les escoles de tot el país» (2010) Entrevista per a Vilaweb sobre la situació del català a les escoles de la Franja. 24 de desembre de 2010. Enllaç. L’Avenç

(2008)

«La

llengua

catalana

avui.

Coneixement,

usos

i

representacions» entrevista en L’Avenç, abril de 2008. Barcelona: L’Avenç. Sancho, Carles (coord.); Blanc, M.; Bosque, T.; Carrégalo, J.A.; Micolau, J.; Puche, J.; Rajadell, Ll.; Sorolla, N.; Terès, C. (2007) Deu anys de «Viles i gents». Colección Literaturas de Aragón. Serie en Lengua Catalana. Saragossa: Diputación General de Aragón.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 33

Altres

Permís de conduir B, amb vehicle propi. Manteniment de Xarxes socials i llengües, bloc personal de temàtica sociològica http://xarxes.wordpress.com/ Columnista habitual de Viles i gents, espai d’opinió del periòdic La Comarca, http://vilesigents.blogsome.com Curs en línia sobre Comerç Electrònic impartit per Jesús Vicente Jordana a Columbus International Bussiness School, en programa d’INAEM i ASAJA. Entre febrer i maig de 2010. Taller «Como montar una tienda virtual». Universidad de Zaragoza. 22 de març de 2010. Programa. «Nuevas vías de comercialización en el sector primario». Vall-de-roures. 5 de maig de 2009. Segon premi al VII Concurs Fotogràfic “Entorn, Paisatge i Medi Ambient” de la Comarca del Matarranya (2010). Enllaç. Social Manager de la III Trobada dels Amics del Cavall, organitzada pel Consell Comarcal del Matarranya. Agost i setembre de 2011. Enllaç. Membre de l’Associació de Jóvens de Pena-roja (del 2001 al 2010) Membre de l’Associació Cultural Tastavins i membre de la Junta Directiva (del 2009 al 2011) Organització de la ruta senderista guiada «Desideri Lombarte: De les Roques del Masmut a la Creu del Llop» per al Centre de Professorat i Recursos de Fraga. 17 de setembre 2010.


Currículum Vitae

Natxo Sorolla Vidal

Pàgina 34

Organització del Taller Pràctic de Senderisme en el marc de les Jornades sobre senderisme literari i cultural organitzades pel Departament de Turisme del Consell Comarcal del Matarranya. 10 de desembre de 2009. Organització de la ruta senderista literària «Desideri Lombarte, als Masos del Molinar» durant la 19a Trobada Cultural del Matarranya, l’11 d’octubre de 2009. Participació en diferents agrupacions musicals. Coordinació del número 1 de la Revista Pinna-rubea. Gener de 2009. Enllaç.

Curriculum Vitae Natxo Sorolla  

http://xarxes.wordpress.com/curriculum-vite/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you