Page 1

FLORØ SK HANDBALL 2016 / 2017

GENERALSPONSOR

Florø Rør AS

Engen Helsestudio

SKO OLSEN est. 1897


Markegata 51 • 6900 Florø • Tlf. 57 75 60 00 E-post: postmottak@flora.kommune.no • www.flora.kommune.no

Flora kommune ønskjer Florø SK Handball ein sesong med:

· Dei beste kampane · Dei fleste måla · Den sterkaste lagånden · Dei beste supporterane

2

Florø SK HANDBALL


Leiaren har ordet Handballvenner Endelig er sesongen i gang. Etter ein lang sommarferie er det godt å begynne på nytt igjen. 2015/2016 var ein innhaldsrik sesong for oss. Vi avvikla: • Firdaposten handballskule, • Fargerike handballskule, • Romjulscup • Gjensidigestiftelsen handballskule • Vestkystcup I tillegg til alle våre arrangement, spilte vi rundt 200 heimekamper på Florø Idrettssenter. For våre spelarar under 10 år arrangerte vi miniturneringar. Vi var i 2016 vertskap for Inspirasjonsseminar for kvinnelige trenara og vi var vertskap for kurs for styremedlemmer og tilitsvalgte. Vi har i 2016 etablerte eit spilltilbud for mennesker med funksjonsnedsetting og vi utdanna 13 nye trenere gjennom NHF sitt utdanningsløp. I 2015/2016 rekrutterte vi 15 nye dommarar. Vi har fortsatt stort fokus på inkludering og intergrering av minoriteter. For dette arbeidet fekk vi på 17. mai Flora kommune sin Mangfoldspris. Vi blei og gjort stas på av Norges Handballforbund region vest, dei smykka oss med Inkluderingsprisen i 2016. På Strategikonferansen til Norges Handballforbund, foran heile handballNorge ble Florø SK Handball nemd i tala til handballpresident Kåre Geir Lio som ein klubb som jobber veldig godt. Kåre Geir Lio var ein liten tur på besøk til oss i februar 2016. Eg vil nytte dette høve til å takke alle våre sponsorer. Takk og til våre nesten 50 trenarar, dommarar, foreldrekontaktar og all dei støttespelarar som gjer det mulig å følgje våre barn og ungdommar gjennom dei viktige barne- og ungdomsåra. Florø SK Handball er ein stor gjeng, nesten 400 spelarar, 29 lag er påmeldt til seriespill og ca 30 minilag kjem til å herje i hallene rundt om i fylket vårt og i Hordaland denne sesongen. Florø SK Handball er den største handballklubben i Sogn og Fjordane. Vi gleder oss til å følgje dei alle saman. Kos dere med hefte og sjå kven vi er. Det er fortsatt gratis å sjå handballkamper i Florø. Vi ønskjer alle velkomen til handballkamper på Florø Idrettssenter. Helsing, Trine Vokuhl Havn, Leiar Florø SK Handball

Florø SK HANDBALL

3


BILLÅN PÅ TIMEN! Kjøpe bil, ny eller brukt? • Lån inntil 100 % av kjøpesummen* • Du kan få inntil 10 års nedbetalingstid Søk på nett eller ta kontakt med oss. Tlf. 57 82 97 00 ssf.no/billan *Vi tilbyr billån gjennom Sparebank1 Finans

4

Florø SK HANDBALL


Kjære håndballvenner Sparebanken Sogn og Fjordane har vært stolt sponsor av FSK håndball i ei årrekke. Som generalsponsor er det veldig kjekt å sjå den gode utviklinga klubben har hatt dei siste åra. Med ei vaksande liste over antall aktive medlemmar har klubben befesta si stilling i Florø. Det er neppe andre klubbar i vårt lokalmiljø som har hatt ei slik utvikling dei siste åra. Bak suksessen er det mange eldsjeler som tar ansvar for at våre barn skal ha gode fritidssysler. Her er det mange i klubben som fortener ros. Også på utdanning av trenarar og dommarar har klubben gjort ein viktig jobb slik at dei er godt rusta for framtidig utvikling og vekst både for breiddeidrett og elitesatsing. Når nytt banedekke er på plass i Storhallen er også endelig fasilitetane intakte for å oppretthalde eit stort aktivitetsnivå. Også Sparebanken Sogn og Fjordane som fylkets desidert største bankaktør hatt ei hyggelig reise dei siste åra. Florø er eit av våre viktigaste marknadsområde når det gjeld vekst og utvikling. Det er såleis kjekt å sjå at vi dei siste åra har hatt ei veldig god utvikling i kystbyen. Dess fleire kundar som velje oss som bank jo meir midlar vil vi bli tilbakeført i vårt lokalmiljø. Banken har dei siste 5 åra gitt over 110 millionar kroner i fylket til allmennyttige tiltak som skal fremje trivsel og livskvalitet i ditt nærmiljø. For at FSK skal få synergieffekt ved at kundar blir formidla til oss vil klubben få inntil kr. 1.500,- for kvar ny kunde som kjem til oss. Skulle du vurdere å skifte bank vil vi såleis anbefale deg å nytte tipsavtala til Sparebanken Sogn og Fjordane som du finn i hefte. Nyttar høve til å ønskje Florø Handballen lukke til med årets sesong. Med vennlig helsing, Ole Aukland Banksjef Privatmarknad Ytre Fjordane Sparebanken Sogn og Fjordane

Historikk Handballgruppa

FSKs hedersteikn i gull med diplom 2008

Ruth Sølvi Helland

2009

Bjørn Wefring

Florø SK HANDBALL

5


Foto: Cecilia Molander

IDRETTSGLEDE HERIFRÅ Handballen i Florø skapar minneverdige opplevingar for fleire hundre barn og unge kvart einaste år. Det er takka vere engasjerte eldsjeler og støttespelarar. Herifrå.

#herifrå

6

Florø SK HANDBALL


Verv

Hovedstyret Florø Sportsklubb Namn på medlemmer

Telefon

Leiar

Tore Havn

404 02 000

Nestleiar

Frode Sandvik

952 03 024

Styremedlem, sekretær

Haldis M. Førde

906 21 686

Styremedlem, økonomi

Hilde Anita Røyrvik

901 77 459

Leiar Handballgruppa

Trine Vokuhl Havn

917 42 035

Leiar Florø Fotball

Arild Melvær

415 34 964

Leiar Svømmegruppa

Aart Verhage

901 84 410

Styret Handballgruppa

Bak fra venstre: Trine Merete Vokuhl, Morten Mortensen. Framme fra venstre: Jorunn Laila Farsund, Ann Karin Folgerø, Leni Nyvoll Olsbø. Ikkje til stades: Olav Hatlemark. Verv

Namn på medlemmer

Telefon

E-post

Leiar

Trine Vokuhl Havn

91742035

trinevok@gmail.com

Nestleiar

Morten Mortensen

91630671

morten.mortensen.mm@gmail.com

Arrangementansvarlig

Jorunn Laila Farsund

91616180

jorunn.farsund@online.no

Sportleg leiar

Olav Hatlemark

41550305

olav.hatlemark@firdaposten.no

Økonomi fakturering

Leni Nyvoll Olsbø

41697724

leni.nyvoll.olsbo@incgruppen.no

Økonomi regnskap

Ann Karin Folgerø

90912866

ann.karin.folgero@incgruppen.no

Florø SK HANDBALL

7


Photo: Harald M. Valderhaug, Egil Aardal, Oskar Andersen

incgruppen.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tjenester NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med over 621 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

Eiendom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Vedlikehold INC Vedlikehold

INC Gruppen · NO-6900 Florø · Norway · Tel. +47 5775 1800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

8

Florø SK HANDBALL

A til Å - www. atilaa.no

Morselskap INC Invest


Trenarar 2016 – 2017

Lag

Namn på trenarar

Telefon

Namn på trenarar

Telefon

Dame FSK1 3 Div - 4 Div

Lene Høsøien

979 57 875

Herrane 4 Div

Elisabeth Aase Aven

917 00 099

Geir H Giil

480 80 557

Dame FSK2 (Ballbabes)

Weronica Breidvik

906 88 277

G18 (Gutter født 1998/1999)

Geir H Giil

480 80 557

Elisabeth Aase Aven

917 00 099

G15/16 (Gutter født 2000/2001)

Tom Staveteig

930 12 278

Agashi Puthi og Sander Mikalsen

J15 (Jenter født 2001)

Eva Orheim Endestad

901 52 220

Monica Bruflot

930 80 338

G13/14 (Gutter født 2002/2003)

Ole Bernt Solheim

404 02 013

Bjørn Wefring

900 96 360

J14 (Jenter født 2002)

Ole Bernt Solheim

404 02 013

Birte Reed Solheim og Hilde Amundsen

J13 (Jenter født 2003)

Kari Aase

996 49 962

Tore Strømsøy

915 88 254

J12 (Jenter født 2004)

Inger M Gjøringbø Olsen

970 73 292

Kent A Refvik Hopland

950 32 701

Ingunn Nes

913 42 262

Idunn Hatlemark og Ada Jagedal

J11 (Jenter født 2005)

Kjell Hovland

957 25 106

Nina Kråkenes, Tove Kroken og Andrea Dolve

J10 (Jenter født 2006)

Tor Solheim-Olsen

959 03 314

Bjørn Henrik Knapstad

414 03 294

Steinar Ohna Løkkebø

468 52 594

Marte Kristine Søvig

977 26 616

J9 (Jenter født 2007)

Kjell Hovland

957 25 106

Ella Mortensen

481 43 337

G9/10/11 (Gutter født 2005/2006/2007)

Dag Frøyen

916 08 361

Viljar Ødelien

918 87 536

Andrea Dolve

913 28 595

J/G6/7 KROKANE (Jenter og gutter født 2010/2011)

Trine Vokuhl

917 42 035

Jeanett Bareksten

971 41 572

G8 KROKANE (Gutter født 2008)

Vibeke Mowatt

415 23 232

Ole Bernt Solheim

404 02 013

J8 KROKANE (Jenter født 2008)

Thomas Thunes

957 35 558

Medhanie Tackle

903 66 880

J/G6 TORVMYRANE (J/G født 2010)

Linda Cassells

958 82 370

J/G7/8 TORVMYRANE (J/G født 2008/2009)

Idunn Myrvang Hatlemark

958 84 222

J/G6 FLORØ BARNESKOLE (J/G født 2010)

Line Ellingsund Kvellestad

992 51 363

J/G7 FLORØ BARNESKOLE (J/G født 2009)

Ingunn Lien

992 36 934

Jan Ravnestad

995 40 396

J/G8 FLORØ BARNESKOLE (J/G født 2008)

Lill Therese Kristiansen

478 17 558

Marie Strømmen

J/G6 BRANDSØY SKULE (J/G født 2010)

Weronika Breidvik

906 88 277

Helene Sudmann

977 09 110

J/G7/8 BRANDSØY SKULE (J/G født 2008/2009)

Weronika Breidvik

906 88 277

Helene Sudmann

977 09 110

Skulle du ønske å begynne med handball er det berre å komme og vere med. Ta gjerne kontakt med ein av trenarane på førehand om du eller foreldra dine har noko å spørje om. Florø SK HANDBALL

9


Vi ønsker Florø SK Handball lykke til med sesongen 2016/2017!

Bistro To Kokker KAFÉ & GATEKJØKKEN Tlf. 57 75 22 33

10

Hjørnevikbua PUB & RESTAURANT Tlf. 57 74 01 58 / 57 74 01 22

Florø SK HANDBALL

Bistro To Kokker CATERING Tlf. 57 74 07 97


Lag

Treningstider 2016 Vekedag

Klokka

Stad

Mandag

21.00 - 22.00

Florø Idrettssenter (med FSK2)

Tirsdag

17.00 - 18.00

Florø Idrettssenter

Onsdag

20.00 - 22.00

Florø Idrettssenter (med J15/16)

Torsdag

16.00 - 17.00

Florø Idrettssenter

Mandag

21.00 - 22.00

Florø Idrettssenter (med FSK1)

Tirsdag

21.00 - 22.00

Florahallen

Mandag

16.00 - 17.30

Florø Idrettssenter

Tirsdag

16.00 - 17.00

Florø Idrettssenter

Onsdag

14.00 - 15.30

Florø Idrettssenter

Fredag

17.30 - 19.00

Florahallen

Tirsdag

21.00 - 22.00

Florø Idrettssenter

Onsdag

15.00 - 16.00

Florahallen

Fredag

15.30 - 17.00

Florahallen

Mandag

21.00 - 22.00

Florahallen

Tirsdag

14.30 - 16.00

Florahallen

Onsdag

20.00 - 21.00

Florø Idrettssenter

Fredag

19.00 - 20.30

Florø Idrettssenter

Mandag

19.00 - 20.00

Florø Idrettssenter

Tirsdag

20.00 - 21.00

Florø Idrettssenter

Fredag

15.30 - 16.30

Florahallen

Mandag

20.00 - 21.00

Florø Idrettssenter

Tirsdag

19.00 - 20.00

Florø Idrettssenter

Fredag

14.30 - 15.30

Florahallen

Onsdag

19.00 - 20.00

Florø Idrettssenter

Torsdag

20.30 - 22.00

Florø Idrettssenter

Fredag

18.00 - 19.00

Florø Idrettssenter

Onsdag

16.00 - 17.00

Florø Idrettssenter

Torsdag

17.30 - 18.30

Florø Idrettssenter

Fredag

16.30 - 17.30

Florahallen

Tirsdag

18.00 - 19.00

Florø Idrettssenter

Torsdag

19.00 - 20.00

Florø Idrettssenter

Onsdag

17.00 - 18.00

Florø Idrettssenter

Fredag

17.00 - 18.00

Florø Idrettssenter

J9

Torsdag

18.30 - 19.30

Florø Idrettssenter

G9/10/11

Onsdag

18.00 - 19.00

Florø Idrettssenter

Fredag

14.30 - 15.30

Florø Idrettssenter

J/G6/7 KROKANE

Mandag

17.00 - 18.00

Krokane skole

G8 KROKANE

Mandag

18.00 - 19.00

Krokane skole

J8 KROKANE

Tirsdag

17.00 - 18.00

Krokane skole

J/G6 TORVMYRANE

Mandag

17.30 - 18.30

Torvmyrane skole

J/G7/8 TORVMYRANE

Mandag

18.30 - 19.30

Torvmyrane skole

J/G6 FLORØ BARNESKOLE

Mandag

18.00 - 19.00

Florø Barneskole

J/G7 FLORØ BARNESKOLE

Torsdag

16.00 - 17.00

Florahallen

J/G8 FLORØ BARNESKOLE

Mandag

17.00 - 18.00

Florø Barneskole

J/G6/7 BRANDSØY SKULE

Mandag

17.30 - 18.15

Brandsøy skole

J/G 8 BRANDSØY SKULE

Mandag

18.15 - 19.15

Brandsøy skole

Dame FSK1

Dame FSK2 (Ballbabes) Herrane

G15/16

J15/16

G13/14

J14

J13

J12

J11 J10

Florø SK HANDBALL

11


et av landets største og viktigste lakseslakteri – sentralt på kysten

12

Florø SK HANDBALL


Dommarar

Namn på dommarane

Telefon

June Kathrin Bjørnset Ottesen

954 17 336

Andreea Ioana Cioaca

917 03 568

Andrea Dolve Ellingsund

913 28 595

Kaia Eide Fjellestad

948 12 411

Geir Giil

472 86 739

Idunn Hatlemark

958 84 222

Anja Heimtun

474 57 757

Lina Heimtun

488 90 239

Aslak Holmen

948 85 162

Sara Nekkøy Klokkernes

905 22 490

Susanne Kvamme

458 81 653

Sara Linea Nesse

909 83 217

Torbjørn Osland

415 65 341

Agash Puththisigamany

410 77 942

Lasse Sande

907 05 445

Viljar Ødelien

918 87 536

Bak frå venstre: Viljar Ødelien, Agash Puthi, Sivert Andersen, Mads Henrik Tonheim, Idunn Hatlemark, Andrea Dolve, Andreea Cioaca, Lise Olsbø, Lina Eide Heimtun, Aslak Holmen, Jim Rune Navelsaker Pedersen, Sivert Orheim, Nigina Moshini, Thea Hopkinson. Ikkje til stades: Geir Giil, June Katrin Bjørnset Ottesen, Lina Heimtun, Kaia Eide Fjellestad, Sara Nekkøy Klokkernes, Anja Heimtun, Karoline Book, Susanne Kvamme, Sara Linea Nesse, Torbjørn Osland, Thea Vokuhl Johansen, Andrea Grønsberg og Asbjørn Håre (dommarkontakt). Våre dommere er like viktig som både spillere og trenere og vi kunne ikke klart oss uten dem. Asbjørn Håre er klubbens dommerkontakt og har bidratt til en fin rekruttering og kompetanseheving av de unge dommerne. Nesten alle har spilt håndball tidligere og noen er fremdeles aktive både som spillere/trenere også. Har du lyst til å bli dommer er det bare å ta kontakt.

Florø SK HANDBALL

13


Florø Sportsklubb Handball!

Sjå kva breiband du kan få på di adresse på enivest.no

Nett der du er

14

Florø SK HANDBALL

Rein Design

Enivest er stolt sponsor av


Florø 1 - Damer 3. divisjon

Frå venstre: Helene Sundmann, Lene Høsøien, Ada Jagedal, Ella Mortensen, Idunn Hatlemark, Andrea Dolve, Marte Søvig, Camilla Dypevik Steinhovden, Heida Arsenault og Linda Pedersen. Ikkje til stades: Merete Haugland. Denne gjengen sikrete en 5 plass i sin første sesong i 3 divisjon på over 20 år i fjor der fire lag rykket ned pga omlegging av divisjonssystemet. Vi håper og tror at laget skal kunne kjempe i toppen av tabellen til tross for at årets 3 divisjon har med 4 lag som rykket ned fra 2 divisjon.

eikefjordelektro Fokus på service! Tlf. 57 74 45 90 eikel.no

Florø SK HANDBALL

15


Byggeriet – en del av

PÅ LAG MED HÅNDBALLEN I FLORØ Byggeriet Mestersalg Florø AS - byggeriet.no/floro

16

Florø SK HANDBALL


Herrer 4. divisjon

Framme frå venstre: Andreas Eikefjord Standal, Martin Yndestad, Axel Gjørøy, Marco Schaarschmidt, Torbjørn Osland, Ruben-Daniel Eide Haukås. Bak frå venstre: Elisabeth Aase Aven, Viljar Ødelien, Jakob Aven, Jonas Frøyen, Thomas Berhane, Sander Øvrebotten Mikalsen, Anders Strømmen, Jardar Sørdal Kårstad, Leander Solheim Humlestøl, Geir Helge Giil. Ikkje til stades: Marius Langø, Agash Puthi, Håkon Madsen Strømmen, Stian Søvik, Vegard Igland Guddal og Carl-Fredrik Furset. Over halvpartene spilleren er G99 som sammen spillere fra Haugen IL Handball hadde et G16 Bring lag som kom helt til sluttspillet og endte som det 7 beste G16 laget i Norge i fjor. Noen av spillerne over skal også spille på et sammensatt G18 lag sammen med spillere fra Stryn, Sogndal og Eid med Geil Gill som hovedtrener. Florø har også en partnerklubbavtale med FyllingenBergen der allerede Viljar Ødelinen har debutert for deres 2 lag i 2 divisjon. Vi håper og tror at 4 div laget skal kjempe helt i toppen av divisjonen denne sesongen.

Seljestokken Båtverkstad A/S Årebrot, 6723 SVELGEN

Florø SK HANDBALL

Vi utfører:

• slipping inntil 50 fot • vedlikehald • ombygging og forlenging av båt • plast- og skadereparasjoner

17


E(N)GEN NØKKEL E(N)GEN TRENING

Stolt sponsor av FSK Handball! Hos oss får du egen nøkkel, slik at du kan ta egentreningen når det passer deg. Åpen og inkluderende, hele døgnet.

18

Florø SK HANDBALL


Florø 2 – Damer 4. divisjon

Framme frå venstre: Line Natvik, Weronika Kinn Breidvik, Elisabeth Aase Aven, Birte Reed Solheim, Anne Grethe Sandvik. Bak frå venstre: Linda Pedersen, Therese Pedersen Frammarsvik, Ina-Linn Ullaland Solsvik, Ann Charlotte Kvellestad, Jeanett Bareksten, Charlotte Kinn Breidvik, Emilie Verhage, Lovise Solheim Kleppe, Kamilla Bjørnset. Ikkje tilstades: Nina Kråkenes, June Bjørnset Ottesen, Hilde Kristine Eliassen, MartineJagedal Lina Eide Heimtun, Lise Olsbø og Thea Vokuhl Johansen. Weronika Kinn Breidvik leder et lag med både rutine og ungdommelig energi. Har du vært borte fra håndball en tid men har lyst til å ta det opp igjen så er det bare å ta kontakt.

Kvalitet og service er vår styrke

Markegt. 31, 6900 Florø · Telefon 57 74 92 20 · Telefaks 57 74 92 21 · www.fagmobler.no

Florø SK HANDBALL

19


GOD MAT MED GOD SAMVITTIGHET! For å bli din neste sunne middag har jeg spist bærekraftig og riktig sammensatt fôr i hele mitt liv. Slik har jeg fått god helse og mye næring. Det har også vært bra for omgivelsene mine. Bon Appétit til meg og til deg!

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 OHSAS 18001

Norsk oppdrettslaks og ørret inneholder nok omega-3 til å dekke det årlige behovet for mer enn 50 millioner mennesker. EWOS henter alle marine råvarer til fiskens fôr fra regulerte fiskerier.

ewos.no

20

Florø SK HANDBALL


Florø United

Framme frå venstre: Tom Joel Fredheim, Reidun Fredheim. 2. rekke frå venstre: Liv Heidi Juritzen, Jannicke Kaarbø, Irene Stjerna, og May Cecilie Valvik. Ruth-Sølvi Helland, trener, Anne-Margrete Bjørkum, Ingunn Brendø, Ingvar Sørbotten, Steinar Skogli, Benedicte Døsen og Charlotte Kinn Breidvik, trener. Ikkje til stades på bildet: Kristine Melvær og Tilde Klokkernes Henningsen. Florø United spiller i Gullserien avd 1 som er en serie tilpasset mennesker med funksjonsnedsetting. I serien er de fleste lag fra Bergen/Hordaland (Stord, Kvinnherad, Lynbø, Bjørnar og Askøy) med unntak av Florø og Førde United. Vi trener hver torsdag fra kl. 17.00 – 18.00 på Florø Idrettssenter så har du lyst til å være med så kom.

FLORA REKNESKAPSLAG SA AUTORISERT REKNESKAPSFØRARSELSKAP Vi utfører rekneskap, løn, fakturering for landbruk og små og mellomstore bedrifter. Tlf. 57 74 31 88 • ole.christian@flora-rekneskapslag.no

Florø SK HANDBALL

21


Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også. Deloitte skaper verdier i og for regionen, samtidig som vi benytter oss av vår globale kompetanse. I Deloitte arbeider noen av Norges og verdens fremste eksperter. Vi leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Sammen med deg finner vi de beste løsningene. Vi kaller det impact that matters.

www.deloitte.no Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © Deloitte AS

22

Florø SK HANDBALL

Kontakt oss: Rune Norstrand Olsen tlf: 958 19 044 Hans Jørgen Kirkeeide tlf: 952 48 004


Damer Veteran

Fra venstre: Reidun Høyvik, Oddny Anita Sønnesyn, Birte Reed Solheim, Kari Aase, Vibeke Mowatt, Nina Kråkenes, Eva Orheim, Berit Liabø, Synnøve Domben, Tine Indrebø og Hanne Bakke. Ikkje til stades: Camilla Dypevik Steinhovden og Elisabeth Aase Aven. Damer Veteran er en gruppe med damer som er svært viktig både for Florø og Førde (to fra Førde). De holder sine ferdigheter ved like og representerer klubben på NM på en glimrende måte hvert år.

Velkommen til triveleg handel i byens største kjøpesenter! Opent: Måndag–fredag 10–19 • laurdag 10–16 Rema 1000, Sunnfjord Apotek og Cubus har eigne opningstider, sjå www.amfi.no/floro

medlem av

Sivilarkitekt

Kjell B. Hareide www.arkitekthareide.no • Tlf. 57 74 27 45 • kbh@arkitekthareide.no

PROSJEKTERING • AREALPLANLEGGING • TAKSERING Florø SK HANDBALL

23


Fjord1 ønskjer Florø SK Handball lykke til med sesongen, vi heier på dykk!!

24

Florø SK HANDBALL


Gutter 15 – 16 år

1. rekke framme frå venstre: Sondre Hennøen, Daniel Bjørnset, Petter Kjelsnes, Sondre Stussdal Melvær og Adrian Langedal. 2. rekke frå venstre: Andreas Holm., Norogosak Chaona. Tobias Forsberg, Arnes Hrnijic, Henning Mettenes, 3. rekke frå venstre: Sander Brekke, Jim Rune Pedersen og Clas Gjørøy. Johannes Gjøring Bø og Jarle Osland. 4. rekkje frå venstre: Sebastian Ytreland, Mads Henrik Tonheim, Gabriel Staveteig, Magnus Helland, Anders Nekkøy Agledal og trenar Agash Puthi.

KVALITETSHYTTER OG CAMPING – HELE ÅRET

Tlf. 57 75 22 50 · www.efinor. no/camping Efinor PlusCamp Krokane ligg lunt til ved fjorden i Florø. Dei vinterisolerte kvalitetshyttene på campingen kan leigast året rundt.

Florø SK HANDBALL

25


La oss snakke sammen og lære av hverandre

Ingvar Landøy, Landøy Fiskeoppdrett AS

Vi liker å prate med folk, og er opptatt av å lære av våre kollegaer i oppdrettsbransjen. Mange tiårs samarbeid med våre partnere i næringen og kunder over hele verden har gitt oss kunnskap som andre kan ha nytte av. Vi vil være med på å utvikle kompetansen til alle som jobber med oppdrett, salg og videreforedling av laks og ørret. Prat med oss på telefon 57 75 00 00, kom innom Fugleskjærgt. 8 i Florø, eller besøk oss på www.norwell.no Your source of seafood value

26

Florø SK HANDBALL


Jenter 15 – 16 år

Framme frå venstre: Selma Førde, Stine Madsen, Amanda Holmen, Kristine Orheim. Midt frå venstre: Eva Orheim, Kristina Udberg, Mathilde Tonheim, Sigrid Stavang, Sara Ravnestad, Kirsten Skomsvoll, Monica Bruflot. Bak frå venstre: Karoline Nesse, Anna Mathilde Førde, Hanna Alsaker. Ikkje til stades: Elena Heltne, Elisabeth Yndestad, Marte Guddal, Birgitte Sandvik, Sofie Hovland. Denne gjengen vant både J14 og J16 serien i Sogn og Fjordane i fjor. I år spiller de i en J15 serie i vårt fylke og en J16 serie (serie A) med de beste lagene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Charterturer • Båtturer • Skyssbåtservice • Rutetrafikk • Lostjeneste E-post: mail@skyssbat.no • www.skyssbat.no • Vakttelefon/bestilling: 915 80 348 (24 timers-service)

Florø SK HANDBALL

27


KAN DU DRØMME DET, KAN VI GJØRE DET VIRKELIG! Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter. Du kan bruke oss til hva det måtte være. Når du skal bygge bad, installere rør, varmepumpe, gulvvarme, boligsprinkling og kjøling. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet.

Florø Rør AS Evja Vest · 6900 Florø · Tlf. 57 75 20 40 · E-post: post@floro-ror.no · www.vb.no

Evja Vest • 6900 Florø • Tlf. 57 75 20 40 • E-post: post@floro-ror.no • www.vb.no

Trenger du umiddelbar hjelp? Ring vår vakttelefon 41 55 23 70

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

28

Florø SK HANDBALL


Gutter 13 – 14 år

Framme frå venstre: Andreas Langø, Thomas Ulleland, Vebjørn Wefring, Alfred Hillersøy, Elias Bjerck, Magnus Østvik, Odin Tonheim, Lasse Klocke. Midt frå venstre: Even Havnen, Mikkel Refsnes, Tor Seljestokken, T rym Hillersøy, Ole Solheim, Joakim Heltne, Oscar Reksten. Bak frå venstre: Bjørn Wefring, Joar Øvrebotten, Lasse Haarklau, Even Eliassen, Hans Erik Soltvedt, Sivert Verhage, Andre Øvrebotten, Kim Roar Nekkøy og Ole B. Solheim. Ikkje til stades: Joakim Skåre, Joachim Ellingsund, Gard Holand. Etter omlegging av gutteserien er nå klassene 12, 14 og 16. Disse 2003 – 2002 guttene skal derfor spille i G14 klassen i denne sesongen. Det er en stor gruppe som er trent av to av våre mest erfarne trenere. Vi er stolt over å være en klubb med et stort og godt guttemiljø men har alltid plass til flere.

OLE P. OVESEN

BYGGMESTER

NYBYGG – REPARASJONER

Nybøvegen 1 – 6900 Florø – Mobil 95 21 52 35

Florø SK HANDBALL

29


Våre journalistar har ballar!!!

www.firdaposten.no | Tlf. 57 75 73 00

30

Florø SK HANDBALL


Jenter 14 år

Framme frå venstre: Josefine H. Eikevoll, June M. Solheim, Dina Øien, Vilde F. Gulbransen, Mari Eikås, Thea Karoline S. Garmager, Anette K. Vågene. Midt frå venstre: Mari G. Hestenes, Tuva K. Rekdal, Elise S. Andersen, Fride F. Dyrli, Stine H. Lundekvam, Alida T. Sjåstad, Hedda R. Eick, Hilde Amundsen (trener). Bak frå venstre: Ole Bernt Solheim (trener), Milli Fjæreide, Idun Hjermann, Marte T. Refsnes, Sofie Sørsund, Kathrine Zakariassen, Malene S. Magnussen, Amalie Hjelle, Dina K. Bovim. Ikkje til stades: Birte Reed Solheim (trener), Sunniva R. Håre, Tirill Sørdal , Celina Puthi, Ina Martine Brendø Jenter 14 2002 er en stor og flott gruppe som trener godt. I fjor da de var J13 stilte de med to lag og fikk 1 og 4 plass i sin gruppe i Sogn og Fjordane. I år er Florø den eneste klubben i vårt fylke som stiller med to lag i serien og vi håper og tror at det vil fortsette slik. For å gi et differensiert tilbud trener noen av disse jentene også med J15 2001 laget en gang i uken.

Kello • Mac Scott • Brandtex • Sol Design • Elton • Almia • Nitusch • In Town • Signature

Butikken i Florø med mote for voksne damer. Klær fra kjente merker – god kvalitet og varer du ikke finner alle andre steder. Strandgata 31 • 6903 Florø • Telefon 57 74 19 00 Florø SK HANDBALL

31


GENUINE NORWEGIAN

SMOKED SALMON

SVANØYLAKS Skal du i Selskap? Treng du ei gåve til den som har alt? Svanøylaks passar til alle anledningar!

GENUINE NORWEGIAN

SVANØY

Maleri av Nikolai Astrup, 1904 kalt “Sommernatt på Svanøen”

Sør for Florø, i innseglinga til Førdefjorden, ligg Svanøy. Vi veit at det har vore busetjing på øya så langt tilbake som 2000-1500 f.Kr. Svanøy Hovedgård kan føre sine historiske røter meir enn 1000 år tilbake, men først på 1700-talet trer konturane av gardsanlegget fram. I 1804 over tar haugianaren Ole Torjussen Helling Svanøe og gjer garden til eit mønsterbruk i tillegg til å etablere mølle, sagbruk, saltkokeri, skipsbyggeri og i neste generasjon gruvedrift. I dag er det Stiftelsen Svanøy Hus som held bygningar og tradisjonar i hevd. Svanøy Røykeri har tatt vare på arven frå tidlegare generasjonar. Kombinert med nytenking og gründerånd drives det i dag med produksjon og vidareforedling av laks. Svanøylaks er eit

produkt der det kun blir brukt laks av beste kvalitet, levert av Marø Havbruk på Svanøy. Laksen blir filetert for hand og alle bein fjerna. Deretter blir den tørrsalta etter eigenutvikla oppskrift og kaldrøykt med friske einer frå øya. Svanøylaks er eit produkt som kombinerer erfaring og respekt, og gjer det til ei oppleving av det friske og værbitte Vestlandet. South of Florø, as you approach Førdefjorden by sea, you’ll find Svanøy. History tells us that there have been settlements here as far back as 2000-1500 B.C. Svanøy Manor can trace its roots 1000 years back in time. It is only in the 1700´s however, that the contour of a farm was noticeable. In 1804, a follower of the religious ‘haugean movement’, Ole Torjussen Helling Svanøe aquired the land and turned it into a state of the art farm as well as establish-

ing a mill, a saw mill, a salt factory, a ship yard and in the next generation, a mining company. Today the Svanøy House Foundation maintains the buildings and the traditions. Svanøy Røykeri has upheld the inheritance from earlier generations. Combined with innovation and entrepreneurspirit we produce and process salmon. Svanøy Salmon is a product that uses only salmon of the finest quality, acquired from Marø Havbruk at Svanøy. The salmon is filleted by hand and all the bones are removed. We then dry-salt it using our self developed recipe and cold smoke it with fresh juniper from the island. Svanøy Salmon is a product that combines knowledge with respect, and makes it an experience of the fresh and weathered Westcoast.

Tradisjonell røykelaks Smoked salmon Kryddermarinert røykelaks Spice marinated Kvitløksmarinert røykelaks Garlic marinated salmon Cognacmarinert røykelaks Cognac marinated salmon Akevittmarinert røykelaks Aquavit marinated salmon Porsmarinert røykelaks Pors marinated salmon

32

Florø SK HANDBALL

Salmon that is cold smok pes with juniper and nat and exquisite, mild taste. A

Svanøy trio Svanøy trio Gravlaks Grave salmon

Svanøylaks kan du kjøpe hjå Spar Combi, Eurospar Krokane og Coop Extra på Evja.

6914 svanøybukt | Telefon + 47 57 74 71 02 | laks@svanoy.com | www.svanøylaks.no

Laks som er kaldrøykt ett einer og lokale urter gjev spesiell som staden den k

SVANØY HOVEDGÅRD, 691


Jenter 13 år

Fram frå venstre: Henriette Vik, Berenice Halvorsen, Marie Aase Sivertsen, Emilie Amundsen, Maria L Svanå, Thale S Johansen. Midt frå venstre: Josefine Strand, Ida Seilen Tyssebotn, Hanna B Østrem, Johanne Hordvik, Jenny Halvorsen, Ingrid Heggheim, Ida-Kristin Strømsøy. Bak frå venstre: Ine-Marlen Tonheim, Una S Charbaut, Mina H Kristensen, Therese Yri, Tina S. Vee, Tomine Fadnes,Trener: Tore Strømsøy og assistent trener Tord Fredrik Stang Alden. Ikkje til stades: Trener Kari Aase. Denne gruppen har to lag, Florø1 og Florø2. Florø2 ble i fjor fylkesmestere for J12 år i Sogn og Fjordane. Det er to jevngod lag som så langt ligger på hhv første og andre plass i sin gruppe i serien. Gruppen trenere godt og har et differensiert tilbud til noen av jentene i høyere aldersklasser. Vi håper og tror at gruppen vil beholde alle spillerne fremover slik at vi kan ha to lag i denne årsklassen.

ventilasjon | fasade | tak verkstadproduksjon

...med blikk for gode løysingar Hamregata 36, Evja, Florø

Etbl. 1960

post@norblikk.no

Florø SK HANDBALL

Tlf. 57 74 25 11 www.norblikk.no 33


Marine Harvest Region Vest har 69 matfiskkonsesjoner, 39 i Sogn og Fjordane og 29 i Møre og Romsdal. Anleggene strekker seg fra Sognefjorden og opp til Aukra på Møre. Vi har 460 dyktige og engasjerte ansatte fordelt langs kysten i disse to fylkene. I 2014 slaktet vi ca. 81 000 tonn med laks på fabrikken vår i Herøy kommune som tilsvarer 1,1 millioner måltider hver dag i 2014.

VI HEIER PÅ HANDBALLEN Marine Harvest - Stolt sponsor

Leading the blue revolution Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten Kun 2% av verdens matvareproduksjon stammer fra havet. Dette vil endre seg drastisk i årene som kommer. Marine Harvest skal lede an i denne utviklingen. Vi skal skape det neste kapittelet i norsk matvarehistorie. www.marineharvest.com/bluerevolution HAVNEVIK FOTO: PER EIDE

34

Florø SK HANDBALL


Jenter 12 år

1. rad nederst fra venstre: Lea Rekdal, Lene Rognsø, Mikal Samuel, Mariann Gjøringbø Olsen, Nora Husevåg 2. rad fra venstre: Emma Trettevik, Sigrid Gjelsvik, Aurora Refvik Hopland,Thea Heimseth, Mari Nes Langø 3. rad fra venstre: Dina Olsbø, Anna Skavøy, Maria Krogh, Synne Skuseth, Miriam Gjertsen, Tora Skudal 4. rad fra venstre: Kristina Hovden, Nora Sanddal Trener: Kent Refvik Hopland og Ingunn Nes. Ikkje til stades: Thea Kristine Krakhellen og trener Inger Gjøringbø Olsen J2004 er 19 jenter som trener 3 gonger i veka. Dei fleste har vore med i mange år, nokre nye er komt med etter ferien men vi har plass til fleire. I år stiller vi 2 lag i serien. Sesongen fikk ein kjekk start ved at Florø1 vant Førde Cup i pulje C og Florø2 vart nr 2 i pulje B. Vi er opptekne av at alle skal vere med. Det er viktig å gjere kvarandre gode, og ha det kjekt ilag. Trenarar: Inger Gjøringbø Olsen, Ingunn Nes, Kent Refvik-Hopland og hjelpetrenarar: Ada Jagedal og Idunn Hatlemark.

Fotograf med egen studio! Portrettfoto av baby · barn · konfirmanter · familier · Tar oppdrag for bedrifter! Florø SK HANDBALL

35


PAULA OG PERRY’S KJØKKENTIPS Dette er smart å tenke på når du planlegger nytt kjøkken.

Vi hjelper deg med nytt kjøkken! Se epoq.no for mer info

Gratis

Vi tar forbehold om trykkfeil.

tegnetime

Hvor mange er det i husholdningen?

Hvor mange skal lage mat samtidig?

Hvilken form skal kjøkkeninnredningen ha? L -, Ueller I-form, eller to motstående rekker?

Skal du utnytte takhøyden med ekstra høye skap?

Hva er du fornøyd med og hva savner du på kjøkkenet du har idag?

Hva trenger du av hvitevarer og produkter til kjøkkenet, som kaffemaskin, kjøkkenmaskin m.m.?

hva har du behov for av smarte løsninger som TV og integrert musikk til arbeidet? Ta kontakt på tlf. 57 74 67 77 eller via e-post til: kitchen.floro@elkjop.no

Fås hos ELKJØP

36

Florø SK HANDBALL PAULA OG PERRY´S KJØKKENTIPS Dette er smart å tenke på når du

• Hva er du fornøyd med og hva

Fås hos ELKJØP

FLORØ


Jenter 11 år

Rekke 1 (nærast golvet): Thea Ørjansen Solheim, Sirgid Augusta Humlestøl Døsen, Leah Aukland, Tilde Gjøringbø, Alde Nesse, Frida Erdal Nybu, Hanna Folgerø Kirkeeide. Lenea Lorenze Brendø Gjørøy. Rekke 2: Katrine Marie Hovden, Olivia Sjåstad, Thea Bird Haarklau, Ine Hovland Orre, Helene Andersen, Emma Kristine S Åsen, Indrid Sæteren Alvsåker. Rekke 3: Sofie Bøhmer, Ragni Eikevoll, Hanna Solheim, Sarah Mari Tonheim, Ada Marie Stensvoll Smørdal, Baraniga Suthaharan, Maria Rognaldsen, Matilde Øvrebotten, Mari Bjåstad. Rekke 4: Tove Ø Krokene, Kjell Hovland, Henriette Stigen, Ingrid Bergkvam Rognaldsen, Camilla Sande, Maria Esp Ellingsund. J11 år 2005 er en meget stor gruppe. De spiller på hel bane med to innskrenkninger. De spiller med 6 spillere på hvert lag og har en nedsunket tverrligger som gjør målet litt mindre. • Allbygg Florø AS er et entrepre- nørfirma med heile vestlandet som geografisk arbeidsområde. • Oppdragene utføres for industri, samt for offentlige og private bygg herrer.

Leirvåggt. 5 • 6900 Florø • Tlf. 57 74 20 50 • post@allbygg.no • www.allbygg.no Florø SK HANDBALL

• Vi påtar oss de fleste typer byggentrepriser.

37


Dersom bilkøyring berre handlar om å komme seg frå eitt punkt tilberre eit anna, spelar inga Dersom bilkøyring handlar om ådet komme seg kva frå eitt til eit anna, spelar det inga rolle bil punkt du køyrer. rolle kva bil du køyrer. Dersom tilleggskal skalvere vere Dersombilkøyring bilkøyring iitillegg positiv og og trygg trygg oppleving bilbil eieipositiv opplevingskal skaldu dukøyre køyre fråFrydenbø Frydenbø Bilsenter Bilsenter. Førde. frå

Vi som gjergjer at du den opplevinga. Vi har harmodellane modellane som atfår duakkurat får akkurat den opplevinga. Frydenbø Bilsenter er forhandlar av Volvo og Frydenbø Bilsenter Førde er forhandlar av Volvo og Vi har modellane som gjer at du får akkurat den opplevinga.

STOLT SPONSOR AV FOTBALLEN I FØRDE. STOLT HANDBALLEN FLORØ! FrydenbøSTØTTESPELAR Bilsenter Førde erFOR forhandlar av Volvo ogI Renault.

Frydenbø Bilsenter Sogn og Fjordane www.frydenbo.no 38

Florø SK HANDBALL


Gutter 9- 10 – 11 år

Bak frå venstre: Kristoffer Bruflot Skåre, Vetle Wefring, Kristian Frislid Solheim, Theodor Solheim Ytreland, Kristoffer Helle Brandsøy, Jøran Tansøy Isaksen, Amund Bjerck, Adrian Reksten, Gard-Elias Bredesen Brandsøy, Joar Øvrebotten Mikalsen (bak), Noah Leander Nybø Trædal, Bård Sund Hauge, Kristoffer E. Brandsøy og Tord Skudal. Framme frå venstre: Iver Kjerpeseth Svarstad, Daniel Sunnarvik Buttedal, Nataniel Eilertsen, Gard Dyrli Frøyen, Magnus Hjorth Lystad, Torjus Træen Skarstein, Tor Erik Solheim, Petter Martinus Muri og Mathias Torvanger Flister. G9 år (2007), G10 år (2006) og G11 år (2005) trener sammen. Gruppen er trent av Dag Frøyen, Viljar Ødelinen og Andrea Dolve Ellingssund så de er i de beste hender. De trener to ganger i uken, begge i Florahallen. Har du lyst til å prøve håndball så er det bare å ta kontakt med treneren eller stille opp på trening.

Florø TaxisenTral Telefon 57 74 10 15 • MAXI TAXI 951 55 335 Florø SK HANDBALL

39


Ta kontakt og avtal besøk: T: 57 75 25 90 / 992 71 330 E: anne.karin@steinvik.no

> Steinvik Følg oss på www.steinvik.no

40

Florø SK HANDBALL

A til Å - www.atilaa.no

- eit praktisk visningsanlegg for produksjon av laks og aure, og formidling av havbrukshistorie for publikum.


Jenter 10 år

Framme frå venstre: Celine Bauge, Hannah Grotle, Sanne Hauge, Johanne Steinhovden, Pia Klocke, Ida Kvalvik, Sofie Tubbene Nord. 2. rekke frå venstre: Ane Knapstad, Mari Selvik, Mari Andersen, Jorunn-Marie Svanøe, Ingrid Senneset, Hanna Øien, Thea Svardal. 3. rekke frå venstre: Salam Alatrash, Amanda Hallstensen, Adriane Ødegård-Bakke, Iselin Pedersen, Vibeke Vik, Emma Sandvik, Kristina Havnen. 4. rekke frå venstre: Karina Haukaas, Ine Solheim-Olsen, Maren Landøy, Iselin Asphjell. 5. rekke frå venstre: Bjørn Henrik Knapstad, Marthe Søvig, Tomas Svardal, Tor Solheim-Olsen.

2. etg. Amfisenteret • Tlf. 57 75 00 10

Florø SK HANDBALL

41


Vi støttar Florøhandballen

42

Florø SK HANDBALL


Jenter 9 år

Framme frå venstre: Ingvild Guldbrandson Hammerseth, Marie Starheim Thunold, Andrine Svenkerud Steindal, Maria D. Dyrli, Ragna Solheim. 2. rekke frå venstre: Isabella Felle Clementsen, Linnea Pereira Kjerpeseth, Eira Nilsen, Hedda Stigen, Susanne Halvorsen Kringstad, Irmelinn Blålid, Natalie Donpa Berge, Natalie Ellingsund. 3. rekke frå venstre: Thea Trengereid Brændø, Leonora Solheim Ytreland, Maren Hatteberg, Iman Khavazhievna Satueva, Christine Bloch Helmers, Pia Hovland Orre, Yosan Mengasha Argay, Kristine Kjerpeset Storesund 4. rekke frå venstre: Kurt Brandsøy, Stig Brændø, Kjell Hovland, Ella Mortensen.

– ein del av Sunnfjord apotek

• AMFI Florø, 6900 Florø • Elvetorget, 6800 Førde Opningstider begge apotek: 09 – 19 (10 – 16)

I nettbutikken kan du kjøpe handelsvarer og reseptfrie legemiddel – enkelt, rett heim til deg!

Florø SK HANDBALL

43


WOMEN SHAPE THE WORLD WE SHAPE THEIR SHOES

SKO OLSEN est. 1897

44

Florø SK HANDBALL


Jenter 8 år - Krokane

Framme frå venstre: Synniva Solheim Stussdal, Sara Tecle, Sina Yonas og Vlde Amalie Taraldsen Thunes. Bak frå venstre: Celine Hammerseth Støylen, Mathea Berg Lillestøl, Andrea Ødegård Bakke og Jasmine Lekntka. Bakerst: Trenarane Thomas Thuens og Medhanie Tecle.

ELIASSEN

Strandgata, Florø. Tlf. 57 74 60 10

Digitalframkalling • Bilder på timen Kamera | Kikkert | Rammer | Fotostudio Strandgata 35 , 6900 Florø Tlf. 57 74 17 83 • www.elitefoto.no

Florø SK HANDBALL

45


Vil du være med på vårt lag - ta kontakt med oss!

Vi trenger flere fagfolk innen følgende disipliner: Arbeidsledere - Instrumentrørleggere - Industrirørleggere Industrimekanikere - Platearbeidere - Sveisere - VVS Rørleggere

Postboks 44 – 6901 Florø Telefon 57 75 27 00 – Telefax 57 75 27 01 jorgen.agledal@incgruppen.no – www.incgruppen.no

46

Florø SK HANDBALL


Gutter 8 år - Krokane

Framme frå venstre: Hamza Mohamed Ahmed, Gabriel Book Grønsberg, Jakob Mowatt Solheim Artur Agurjanov, Tord Hestdal Eikevoll. Bak frå venstre: Abraham Tecle, Andrias Ødegård-Bakke, Zakkaria Mohamed Ahmed. Bakerst: Trenarane Ole Bernt Solheim og Vibeke Mowatt. Ikkje til stades: Markus Hestenes Grimstad.

MIX GO-BITEN AS AS MIX GO-BITEN Tlf. 57 7557027502 02 02 Florø SK HANDBALL

47


mandag – fredag 09.00 – 16.30 onsdag – torsdag 09.00 – 19.00 lørdag 09.00 – 14.00

Strandgata 18, 6900 Florø · Tlf. 57 74 77 40 · www. hairevi.no

Circle K Florø BILVASKMASKIN SELVVASKANLEGG GRATIS BRUK AV STØVSUGER

Nystekte brød og boller!

DAGLIGVARER & KIOSK BLADER, BØKER & AVISER BILREKVISITA & PROPAN KONTANTKORT

KAFFEKOPPEN Så mye varm drikke du vil hele året.

CIRCLE K FLORØ KROKANE 6900 FLORØ Tlf. 57 74 91 77

48

Florø SK HANDBALL


Jenter & Gutter 6 år - Krokane

Framme frå venstre: Henrik Vokuhl Johansen, Lucas Vatsø Osland, Andreas Runderheim, Jon-Peder Broberg, Casper Hammersvik Støylen, Ovija Victor, Hanna Sofie Korneliussen, Sina Marie Bareksten Ask, Christian Mendillo Jakobsen, Rizwan Painda, Jeanett Bareksten og Trine Vokuhl Havn.

RØRLEGGERSERVICE FLORØ A/S

AUTORISERT RØRLEGGER Industrivegen 26, 6900 FLORØ T elefon 57 74 44 66

Florø SK HANDBALL

Nybygg – Rehabilitering Alt innen varme, vann og sanitær

49


MEKANISK AVDELING Origod AS har frå selskapet blei etablert i 1975 opparbeida seg ein betydeleg kompetanse innan mekanisk industri. I mekanisk avdeling er det godt kvalifiserte medarbeidarar. Vi har moderne lokale og ein god og moderne maskinpark med konvensjonelle og CNC styrte maskiner.

O rig o d AS I n d u s t r iv e g e n | 6 9 0 0 F lo rø Po s t b o k s 2 7 4 | 6 9 0 2 F lo rø T lf . 5 7 7 5 2 1 4 0 E - p o s t p o s t @ o r ig o d . n o w w w. or i g o d . n o

Avdelinga utfører produksjon innan alle materialtypar, som vanlig stål, rustfritt stål og aluminium.

www.pwc.no

Utforsk dine muligheter Din lokale kompetansepartner innen regnskap, revisjon og rådgivning

Det ledende revisjons- og rådgivningsmiljøet i Sogn og Fjordane med 43 ansatte. Kontorer i Florø, Førde, Sogndal, Stryn, Eid og Måløy.

50

Florø SK HANDBALL


Jenter & Gutter 8 år - Brandsøy

Framme frå venstre: Marisol Eikefjord Viken, Liv Annick Tonheim-Añazco, Hedda Kinn Søvig, Anna Barlund Stensvoll, Nelli Marlen Ringstad Ytre-Hauge, Mina Sunnarvik Buttedal. Bak frå venstre: Trenar Helene Sudmann, Noah Elias Eikefjord Ospehaug, Kristoffer Myren Teigene, Mathias Helle Brandsøy (2007), Simon Bugge Løkkebø, Andreas Larsen-Brandsøy, Jonas Torvanger Flister og trenar Weronika Kinn Breidvik.

Tjenester innen elektroinstallasjoner, svakstrømsanlegg, hvitevarereprasjon og varmepumpeinstallasjon. www.vestelektro.no · Tlf. 57 75 22 11

Florø SK HANDBALL

51


Norges ledende bedrift innen overflatebehandling av olje- og gass produksjonsrør.

Ramco Norway AS Botnaneset, 6900 Florø Tlf. 57 75 43 00 www.ramco.no

VidSyn Media

SKIPSAGENT - MANNSKAPSSKIFTE - TRANSPORT - VARELAGER

We are at your service 24 hours a day, 7 days a week. Agent:

+47 5775 8610

Terminal: +47 9019 8404

52

Florø SK HANDBALL


Jenter & Gutter 5-7 år - Brandsøy

Framme frå venstre: Thale Sofi Steindal Strømsøy (2011), Kasper Kinn Søvig (2011), Olai Bugge Løkkebø (2011), Aksel Larsen-Brandsøy (2011). Midt frå venstre: Astrid Barlund Stensvoll (2010), Sofia Endestad Brandsøy (2009), Mari Birkeland (2009), Julia Kinn Søvig (2011). Bak frå venstre: Tuva Trettevik Ringstad (2009), Linn Myren Teigene (2010), Thea Louise Steindal Strømsøy (2010), Justin Ludvigsen (2010), Nele Alise Hovland Jensen (2010), Nora Bortne Humlestøl (2009). Ikkje tilstades: Nikolai Helle Brandsøy (2010)

V E S T FJ O R D B YG G . N O

Vestfjord Bygg er en ung og energisk mesterbedrift som leverer bygg- og snekkertjenester basert på høy fagkompetanse. Vi hjelper deg med ditt prosjekt, enten det er er nybygg, oppgradering eller oppussing. Vi utfører både store og små prosjekter for både privat- og næringslivskunder.

Florø SK HANDBALL

53


Vi støttar handballen! Desse karane får styrken frå sunt kosthald, hard trening og frukt frå oss! NEOLAB

Hverdager: 07.00 – 23.00 | Lørdag: 08.00 – 21.00 | Søndag: Stengt

PSST! DU BØR SPARE TIL PENSJON LUR Jo tidlegare du begynner å spare, dess mindre treng du å spare kvar månad. Bruk pensjonskalkulatoren vår på spv.no til å finne ut kor mykje du bør spare, eller ring oss på 05555. Vi er her.

54

Florø SK HANDBALL


Gutter &Jenter 8 år Florø Barneskole

Framme frå venstre: Fride Heggø, Martine Kjerpeset, Sanne F. Høyvik, Leah Natalie R. Fanevik, Maren Solheim-Olsen, Odalin I. Stenseth, Emily Aukland, Amalie Kristiansen. Midt frå venstre: Nora F. Halvorsen, Julian Fredheim, Brage Solheim, Ruben S. Hammerseth, Frid Nesse, Lisa Gjøringbø, Maren-Sofie Z. Helle. Trenarar: Lill Therese S. Kristiansen og Marie Louise Strømmen. Ikkje til stades: Leander F. Andersen, Magnus S. Berge, Diana Samuchova, Ingrid B. Osland, Thora K. Kvamme.

Åpningstider: Mandag – fredag 9 – 18 Lørdag 10 – 16

Amfi senteret, 3. etg Tlf. 57

74 10 75

Kreative frisører – Vi tar imot nye og gamle kunder. 

Florø SK HANDBALL

55


bbservicesystem.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

www.skanska.no DK Sogn og Fjordane · Ole Aaserudgata 1, 6900 Florø · Tlf.: 45 86 93 17 · E-post: lars.osland@skanska.no

56

Florø SK HANDBALL

A til Å - www.atilaa.no

BB ServiceSystem – kvalitet side n 1987


Gutter &Jenter 7 år Florø Barneskole

Framme frå venstre: Lea Marie Hellevang, Marte Bortne Ask, Lisa Engen, Frida Sagen Sundal, Sivert T. Skarstein, Trine Madeleine Nekkøy Brendø, Sara Solheim-Olsen og Tiril Aarseth Nesse. Midt frå venstre: Johanne Nybø Høydal, Amalie R. Seljestokken, Erle Dyrli Frøyen, Hedda Østvik, Lina E. Brandsøy, Chamilla Nenah Winterthun Solheim, Oda Kjerpeseth Svarstad og Erlend Pedersen Strømsøy. Bak frå venstre: Rebecca Frøysa Herrman, Ine Kokkim, Leah Benedikte Belsvik, Jenny Lien Ravnestad, Lilly Hovden Bjerck, Milla Charbaut, Jakob Madsen Skorpen, Ada Louise Frøyen Høivik, Frøya Frammarsvik, Temesgin Aregia og Sophia Solheim Eriksen. Bakerst: Trenar Ingunn E. Lien. Ikkje til stades: Andrine Horgen, Ayshat K. Satueva, Ulrik Albrektsen, Joakim Eikevik Olaussen, Frøya S. Toft og trenar Jan Ravnestad.

Likar du god atmosfære, god mat og ramsalt kystkultur? Då er Knutholmen og fiskeværet Kalvåg ein stad du vil trivast!

Ta kontakt for meir informasjon og bestilling Tlf. 57 79 69 00 • post@knutholmen.no • www.knutholmen.no Florø SK HANDBALL

57


Byens

beste Beliggenhet Quality Hotel Florø I Hamnegata 11 I 57 75 75 75 I q.floro@choice.no I choice.no

FISKEBAS AS Postboks 301, 6902 · Florø Tlf. 950 81 486 · www.fiskebas.no 58

Florø SK HANDBALL


Gutter &Jenter 6 år Florø Barneskole

Framme frå venstre: Daniel R. Strømsøy, Patrick Andre H. Kaarbø, Knut Mortensen, Daniel Fredheim, Sigurd Hovden. Midt frå venstre: Tora B. Eikevoll, Ane Ellingsund Kvellestad, Mathilde Hjorth Lystad, Amalie E. Olaussen, Mia Ellingsund Kvellestad, Tuva Eliassen Huus, Amalie Strømsøy-Brun. Bak frå venstre: Hjelpetrener Kathrine Hovden, Lotte Høyvik, trener Line Ellingsund Kvellestad.

Velkommen til

IF FORSIKRING DU FINN OSS I STRANDGATA 26

Tlf. 57 75 39 00 www.if.no sigrun.orrestad@if.no | stig.ove.rygg@if.no Florø SK HANDBALL

59


6940 Eikefjord Mob. 952 96 060 – Tlf. 57 74 75 10 – Fax 57 74 75 11 E-post: audun@ramsdalmaskin.no • Internett: www.ramsdalmaskin.no

Fjærevegen 9, 6800 Førde La Nordea hjelpe deg mål Tlf. 57å72nå 38 50 dine | www.aasen-ovrelid.no

i gjør det mulig for privatpersoner og bedrifter å nå sine mål ved å tilby Florøav– Knutepunkt i Sogn oginnenfor Fjordane t bredt spekter produkter og tjenester bank, kapitalforvaltning g pensjon.• Moderne hamneanlegg i sentrum • Daglege hurtigruteanløp, sør og Vi står til teneste med 560 m kai nord. Vi på hamnekontoret ønskjer deg • Forsyningsbase for oljefelta • Ekspressbåtruter til / frå Bergen og velkomen til Florø Hamn! Florø tilbyr vest av Sogn og Fjordane Nordfjord. alle dei tenester og servicefunksjonar • Mest trafikkerte regionale flyplass • Stor gjestehamn. som moderne fiskeri- og i landet. • God stamveg inn i fylket. transportselskap treng. • Helikopterruter til Tampen. Flora Hamn KF • Kort innsegling frå havet, nær Fugleskjærskaia – 6900 Florø, Norway hovedleia. Tlf. +47 57 75 67 40 – Fax +47 57 74 09 16 Vi gjør det mulig for privatpersoner og bedrifter å nå sine mål ved å tilby

Via våre rådgivere får du tilgang til bred kompetanse fra hele vårt nettverk.

La Nordea hjelpe deg å nå dine mål La Nordea hjelpe deg å nå dine mål

Ring oss på 06001 – åpent alle dager hele døgnet, eller besøk nordea.no E-post: hamn@flora.kommune.no

et spekter og tjenester innenfor kapitalforvaltning Internett: www.florahamn.no Vi bredt gjør det mulig av forprodukter privatpersoner og bedrifter å nåbank, sine mål ved å tilby og pensjon. et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor bank, kapitalforvaltning

elkommen til oss!

og pensjon. Via våre rådgivere får du tilgang til bred kompetanse fra hele vårt nettverk.

La Nordea å nå dine mål Via våre rådgivere får hjelpe du tilgang tildeg bred kompetanse fra hele vårt nettverk.

Gjør det muligRing oss på 06001 – åpent alle dager hele døgnet, eller besøk nordea.no Vi gjøross det på mulig for privatpersoner og bedrifter nå sine eller mål ved å tilby Ring 06001 – åpent alle dager hele ådøgnet, besøk nordea.no et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor bank, kapitalforvaltning og pensjon. til oss! Velkommen Velkommen til oss! Via våre rådgivere får du tilgang til bred kompetanse fra hele vårt nettverk.

Gjør det mulig Ring oss på 06001 – åpent alle dager hele døgnet, eller besøk nordea.no Gjør det mulig 60

Velkommen til oss!

Florø SK HANDBALL


Jenter & Gutter 7- 8 år Torvmyrane

Frå venstre: Eline Bogen Endestad, Sofie Solheim, Nemi Heltne, Jonathan Gulestø Nygård, Ninni Skarstein, Tiril Sofie Thaule, Caroline Grane Grov, Ella Hovland og Mariell B Belden. Bak trenar Idunn Hatlemark.

Ull er gull!

Florø SK HANDBALL

Ytre Strandgata Tlf. 975 73 811

61


Kjøper av laks og ørret Ta kontakt for en hyggelig handel!

SKAAR NORWAY AS | KOLKAIA 3 | 6900 FLORØ Tel.: +47 57 75 77 80 | Fax: +47 57 75 77 81 | post@skaar-norway.no | www.skaar-norway.com

Vi hjelper deg med det meste…

Avdeling Florø Ole Aaserudgt.1, 6900 Florø Tlf. 400 01 856 | magnar.humlestoel@uco.no

• Betongblandere • Bore- og meiselmaskiner • Damp-, varme- og avfuktingsutstyr • Forskalingsutstyr • Minilastere, minigravere • Rent-bygg utstyr • Stillaser • Strømaggregater • Personløftere, lifter

Opningstider

Leirvåggata 5 - 6900 Florø post@grotlebutikken.no • Tlf. 949 70 916

Måndag – onsdag: Torsdag: Fredag: Laurdag:

kl. 09.00 – 17.00 kl. 09.00 – 18.00 kl. 09.00 – 17.00 kl. 10.00 – 15.00

MALING • INTERIØR • JERNVARE • FRITID • BIL

62

Florø SK HANDBALL


Jenter & Gutter 6 år Torvmyrane

Framme frå venstre: Adrian Vedvik Ødejord, Viljar Øien, Arne Petter Strømmen, Emma Ulriksen Igland, Aurora Løseth og Nora Marie Cassells Lund. Bak trenar Linda Cassells.

Naustdal Dampbakeri · Tlf: 57 72 41 40

www.t-larsen.no • www.kranbiloslo.no

P.B. 598, N-6903 FLORØ • Tlf. 577 53 911 • E-post: post@t-larsen.no • Følg oss på Facebook! Florø SK HANDBALL

63


maling | tapet | gulvbelegg | fliser | gardiner | interiør

FLORØ INTERIØR A.S.

- MALING - TAPET - GULVBELEGG - FLISER maling | tapet | maling gulvbelegg | fliser| |gulvbelegg gardiner GARDINER | interiør | tapet | fliser | gardiner | interiør

FLORØ INTERIØR FLORØ A.S. INTERIØR A.S. A.S. FLORØ INTERIØR

Hjellegata 6 - 6900 Florø - TLF 57 74 03 66 GARDINER - MALING - TAPET - GULVBELEGG - FLISER - MALING TAPET - GULVBELEGG - FLISER Hjellegata 6 GARDINER - 6900 Florø - TLF 57 74 03-66

6• FLORØ INTERIØR A.S.6 - 6900Hjellegata Hjellegata Florø - TLF 57 746900 03 66 Florø • Tlf. 57 74 03 66

FLORØ INTERIØR A.S.

Hjellegata 6 • 6900 Florø • Tlf. 57 74 03 66

www.krus kl

| TE

T

ILT

m

a

KS

Telefon: 57 74 29 89 | Mobil: 908 37 208 | Hamregt. 36 | 6900 FLORØ E-post: kruse@krusereklame.no

ere

SKILT | DEKOR

Hjellegata 6 • 6900 Florø • Tlf. 57 74 03 66

RY

e .n

o

K KE

RI

HAMMERSETH TRANSPORT ved Rune Hammerseth Kinnvegen 7b – 6900 Florø Mobil 908 80 104

• Transportoppdrag • Lastebil med 36 tonn-meter kran

BJERCK & BRENDØ MASKIN AS Industrivegen 28, 6900 Florø www.bbmaskin.no

Velkommen til en hyggelig opplevelse på Blomsterhagen! torsdag fredag – lørdag

12.00 – 22.00 12.00 – 02.30

matservering fra kl. 12.00 – 22.00 for bordbestilling ring tlf. 954 22 215 Lokalene kan bestilles til private arrangement hele uken. Ta kontakt!

64

Florø SK HANDBALL

Følg oss på facebook!


Sportsleg Utval

SU er klubbens fremste råd i sportslege spørsmål. Framme frå venstre: Eva Endestad Orheim, Olav Hatlemark (leiar), Elisabeth Aase Aven. Bak frå venstre: Øyvind Østrem, Trine Vokuhl og Kjell Hovland. Lene Høsøien og dommaransvarleg, Asbjørn Håre var ikkje til stades.

FLORØ BRANNVERNSERVICE AS salg • service • vedlikehold

Sjekk ut vår nettbutikk! www.brannvernservice.com Tlf. 48 30 52 05 • frode@brannvernservice.com Florø SK HANDBALL

65


Logoen skal benyttes i positiv (grønn) på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn flate eller bilder.

Florø Blomsterbutikk 57 74 20 42 – Hagesenter 57 74 22 94 – rognaldsen.gartneri@hageland.no

Evjegata 10, Postboks 622,08–22 6903 Åpningstider: Man-fre: · Lør:Florø 08–21 Havrenesveien 50 • Tlf. 57 74Tlf. 15 55 •57 bphavreneset@bunnpris.no 75 87 00 www.indata.no Evjegata 10, P.B. 622 – 6903 Florø Tlf. 57 75 87 00 – Fax 57 75 87 01 post@indata.no – www.indata.no

Skridsholgt. 4, 6900 Florø · Tlf.: 57 74 22 75 · E-post: post@vaardalblikk.no

66

Florø SK HANDBALL


Heimekamper 2016/2017

Lørdag 22.10.16 10:05

Regionserien Gutter 16 B2 SF

Florø 2

Haugen/Eid 2

11:10

Aktivitetserien Gutter 10 A3 SF

Høyang

Førde

11:50

Regionserien Jenter 12 A4 SF

Florø

Stryn

12:45

Aktivitetserien Gutter 10 A3 SF

Førde

Gaular

13:25

Aktivitetserien Gutter 10 A3 SF

Florø

Høyang

14:05

Regionserien Jenter 12 A4 SF

Florø 2

Stryn

15:00

Aktivitetserien Gutter 10 A3 SF

Gaular

Florø

Søndag 23.10.16 12:50

Regionserien Jenter 13 A3 SF

Florø

Stryn

13:45

Regionserien Jenter 13 A3 SF

Florø 2

Stryn 2

15:40

Regionserien Jenter 13 A3 SF

Florø

Stryn 2

16:40

Regionserien Jenter 13 A3 SF

Florø 2

Stryn

Lørdag 29.10.16 11:45

4. divisjon Kvinner avd. 02

Florø 2

Jotun

17:15

3. divisjon Kvinner

Florø

Sotra 2

Søndag 30.10.16 11:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø 2

Gloppen 2

12:00

Regionserien Jenter 14 A7 SF

Vik

Florø

13:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø

Gloppen 2

14:00

Regionserien Jenter 14 A7 SF

Vik

Florø 2

15:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø 2

Gloppen

17:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø

Gloppen

Florø

Voss

Lørdag 05.11.16 14:30

3. divisjon Kvinner

Søndag 06.11.16 09:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø 2

Sogndal

11:00

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø

Sogndal

12:00

Regionserien Gutter 16 A1 Bringkval

Bjørnar 2

Florø

13:05

Regionserien Jenter 12 A4 SF

Florø

Florø 2

14:10

Regionserien Gutter 16 A1 Bringkval

FyllingenBergen

Bjørnar 2

15:15

Regionserien Gutter 18

Florø/Sogndal/Stryn/Eid

Viking TIF

16:30

Regionserien Gutter 16 A1 Bringkval

Florø

FyllingenBergen

17:45

4.divisjon Menn

Florø

Eid

Lørdag 12.11.16 11:00

Aktivitetserien Jenter 10 A5 SF

Førde

Florø 3

11:40

Aktivitetserien Jenter 10 A5 SF

Dale

Florø

13:00

Aktivitetserien Jenter 10 A5 SF

Dale

Førde

13:40

Aktivitetserien Jenter 10 A5 SF

Florø

Florø 3

14:20

Regionserien Gutter 14 A3 SF

Florø

Florø 2

15:30

Regionserien Jenter 15 A5 SF

Florø

Vik

Ovanfor ser dykk heimekampene frå 22. oktober til 12. november 2016. For informasjon om resterende kamper ber vi dykk fylje med på fyljane sidor på værsveven: https://www.handball.no/system/banedagbok/ · http://handball.florosk.no/ · ttps://www.facebook.com/floroskhandball Florø SK HANDBALL

67


BANENS BESTE SPELAR Florø SK Handball starta bestemannspremiering forrige sesong. Dette har blitt godt motteke av spelarane, og vi viderefører det i år. Bestemannspremien går som navnet seier til beste spelar på begge lag i kamper på høgste nivå i klubben, i skrivande stund 3. div. damer og 4. div. menn. Premien er todelt med T-skjorte som er obligatorisk, og ei lita tilleggsgåve som varierer frå år til år. Vi ynskjer tilleggsgåva skal være av lokal karakter for å streke under at regionen vår kan by på meir enn kappestrid på parketten. I fjor var tilleggsgåva ein frosen laks eller ørret på rundt 3 – 5 kg. Det var kjekt å få, men vi ser utfordringa med å få den med seg heim i god stand. I år har vi gått eit steg vidare og foredla ørreten. Vi har vore heldige å få med oss Skaar Norway AS, Svanøy Havbruk AS og Svanøy Røykeri AS på laget. Det har resultert i førsteklasses røykt ørret – kortreist frå Svanøy, Sunnfjords perle. Vinnaren fortener det beste og vi gleder oss til å overrekke gåva til verdige vinnarar – flotte representanter frå klubbar både i eige fylke og landet for øvrig.

«Optimum ludio ludius!»

Bli inspirert AMFISENTERET | 6900 FLORØ | Tlf. 57 74 22 52 | cubus.com

68

Florø SK HANDBALL


Sesongopning av Gullserien

Florø SK HANDBALL

69


www.firda.no • Tipstelefon 57 83 33 33

Hellvik Hus Fjordane AS Bygg med Ole Aaserudgt. 5 Postboks 472 • 6903 Florø Tlf. 473 61 495 E-post: firmapost@fjordane.hellvikhus.no www.hellvikhus.no

FLORØ BILSKADE

glede!

Skal du på tur i helga eller skal bilen på verkstad? Vi har bilar i alle størrelsar, samt varebilar og lastebil.

er eksklusiv utleiestasjon for:

Vi kan tilby både korttid- og langtidsleie til meget rimelege prisar!

§

Ring oss for eit godt tilbod på;

57 74 01 30

ADVOKAT

Odd Bovim

ADVOKATFULLMEKTIG

Jacob Nødseth

Kontorer i Florø og Førde

ALLMENNADVOKATVIRKSOMHET I FLORØ

Arv/Skifte • rådgivning • PengekrAv • fAmilierett • fASt

eiendom

Avd. Florø: Horne Brygge, Strandgt. 15, 6900 FLORØ • Tlf. 57 83 39 00 • E-post: odd.bovim@fylkesadvokat.no

70

Florø SK HANDBALL


Florø SK Handball – 16 Bod 16 BOD FOR DEN SPORTSLEGE DRIFTA AV FLORØ SK HANDBALL

VERDIAR 1) Vi har plass til alle. 2) Fair play-verdiar og omtanke for sunn helse skal ligg i botn for alt vi gjer. Vi spelar og driv klubben etter norsk handball sine verdiar; «Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play.» 3) Dei yngste skal leike seg til handballglede og ferdigheiter. På barnestadiet oppmuntrar vi til allsidige aktivite tar og til deltaking i andre idrettar og. 4)

Trenarane skal leie laga sine med positivitet og optimisme. Korreksjonar skal i størst muleg grad vere positivt ladda. Personleg kritikk frå benken i andres påhøyr er ikkje lov - spesielt ikkje i yngre årsklasser. Men det skal sjølvsagt vere lov til å seie frå om nokon oppfører seg dårleg eller destruktivt. Om det er sjanse til det tek vi dei då ut av gruppa og snakkar dei til rette på tomannshand.

5) Vi ungane /ungdommane og trenarane leiarane skal stå fram på ein positiv måte på bana og elles. Og det på eit vis som gjer at foreldre, klubb, sponsorar og lokalsamfunn kan vere stolte av oss. 6) Vi hjelper kvarandre med mannskap frå yngre årgangar om årsklasser over oss har problem med å stille lag. Dette er særleg aktuelt frå 13-14 års-alder. 7) Vi brukar gymsalane på skulane til dei yngste opp til og med 3. klasse. Det gjev plass til fleire og enklare logistikk for foreldra og støttar lokamiljøet. Seinare mixar vi laga litt etter geografi og litt etter ferdigheiter om dei vert mange. TOPPING 8) Opp til 14 år skal vi halde fokus mest på å utvikle ferdigheiter framfor å tenke resultat. 9)

Det er ikkje lov å toppe lag før 14-årsklassen. Derimot vert det oppmuntra til ei viss differensiering i mindre delar av treningstida og til å sette saman grupper som har om lag same nivå og ferdigheiter. Har vi mange lag i ein årsklasse skal dei setjast saman slik at dei vert jamne. Har vi tre lag i ein årgang 14+, skal berre det eine vere toppa på grunnlag av treningsinnsats og frammøte. Dei to andre laga skal settast saman slik at dei vert jamne. Men frå 13 år oppmuntrar vi samstundes dei mest treningsvillige til å delta i seriene for årgangen over i eit samarbeid med laga/trenarane som høyrer til i desse årsklassene.

TRENINGSMENGDE OG HALLTID 10) Frå 6 til og med 9 år tilbyr vi ei trening for veka i gymsal, pluss 4 større samlingar for alle på andre dagar i stor hall i tillegg til turneringar.

Frå 10 til 12 år tilbyr vi to treningar per veke, der minst ein av desse bør vere i stor hall.

Frå 12 til 14 tilbyr vi tre treningar i hall per veke. To x stor hall og ein gong i mindre hall. Spesielt motiverte spelarar skal få tilbod om hospitering i årsklassa over ein gong for veka. Dei bør vere minst to om gangen. Spelarane sine faste trenarar bør helst vere med. Hospitering skal tilbydast heilt opp til seniornivå.

Frå 14+ tilbyr vi fire treningar per veke. Men her skal og vere plass til dei som vil trene mindre. Mindre grupper bør kunne greie seg med halv hall til delar av treningane sine, for at alle grupper skal få nok tid i stor hall.

11) Store grupper over 15 aktive bør ha meir enn ein trenar om dette let seg gjere. TUFTA PÅ KUNNSKAP 12) Treningstilboda våre skal vere kunnskapsbaserte så langt dette let seg gjere. Det betyr at alle som trenar yngre lag bør ha aktivitetsleiarkurs som eit minimum. Dei som trenar lag frå 12 år og oppover, bør ha Trenar 1-kurs, (gammalt trenar 2) eller tilsvarande realkompetanse. For dei som trenar lag 14 + er dette eit absolutt krav.


Din varmepumpleverandør Alt i solskjerming Strandavegen 7, 6900 Florø Tlf. 400 36 871 E-post: tor-helge@klimatekk.no

www.klimatekk.no

G-SPORT FLORØ FLORØ. AMFI SENTERET 2. ETG. TLF. 57 74 44 00 post@floro.g-sport.no EKTE SPORTSGLEDE

Rådgjevande ingeniørar og arkitektar Strandgata 15, Florø – Tlf. 976 27 000 – www.ivestconsult.no TVERRFAGLEG RÅDGJEVING – BYGG – ANLEGG – INFRASTRUKTUR OG PLAN

BYGGtorget – når det er sluttsummen som teller

Ole Aaserudg. 3, 6900 FLORØ Tlf. 57 20 01 41 – Faks 57 20 01 36 Mobil 913 10 139 E-post: bt-floro@byggtorget.no www.byggtorget.no

Våre åpningstider: Hverdager 07.00 – 17.00

72

Florø SK HANDBALL

• Lørdager: 09.00 – 14.00


SPORTSLEGE MÅL 13) Vi er stolte av flaggskipa våre. Alle skal vere med og bidra til at kampane til damelaga og herrelag våre får gode rammer. Herre og damespelarane våre skal stå fram som gode føredøme og også vere med på å hjelpe til litt nedover i aldersrekkene. For dei neste to åra er målet å stabilisere damelaget i 3.divisjon og rykke opp til 3, divisjon med herre-laget. Vi oppmuntrar til at flest muleg av dei yngre er med på Sis- og regionale sam lingar. Vi gjer det vi kan for å utvikle gode treningskulturar. STYRESTYRT 14) Florø Sk handball skal vere styrestyrt, men vere bevisst at godt samarbeid med engasjerte trenarar og aktive foreldre er vilkåra for god drift og gode resultat. Sportsleg utval (SU) skal vere styrets fremste rådgjevar når det gjeld dei sportslege tilboda. Men SU skal også vere eit klageorgan ved konfliktar i og mellom gruppene. SKOLERING 15)

Florø Sk handball driv aktiv skulering og rekruttering av trenarar og dommarar gjennom 5-6 årlege obligatoriske impulssamlingar og kurs. Alle 14-åringar og aktivitetsleiarar skal ha aktivitetsleiarkurs, og praksis med å leie SFO-grupper ein time for veka frå oktober til Påske. Alle 15-åringar skal gjennom eit kampleiarkurs. Målet elles er å rekruttere minst 2 nye dommarar til dommar 1 kurs kvart år.a

FLEKSIBILITET 16) Det er eit mål å strekke oss så langt det går med å legge treningstilboda til tider og dagar som best muleg passar inn med skuledagane til ungdommane våre. Treningar for ungdom under 16 år bør ikkje avsluttast seinare enn kl 2100 som hovudregel. Om muleg bør ein del treningar leggast i forlenging av skuledagen til dei som går i ungdomsskulen. Florø 27.09.2015 Styret i Florø SK Handball

ADVOKATENE

BENTE HERMANSEN & STIG NYBØ MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Strandgata 52/54, Postboks 221, 6902 Florø • Tlf. 57 74 17 77 • Fax 57 74 03 20 • E-post: advokat@stignybo.no ALM. ADVOKATPRAKSIS • BOBESTYRELSE • INKASSO • EIENDOMSMEGLING

Florø SK HANDBALL

73


industri · vedlikehold · automasjon alarm- og styringssystemer skip · bolig

GRUPPEN Florø – Tlf. 57 75 28 00 – www.incgruppen.no

74

Florø SK HANDBALL


Tusen takk til sponsorer, annonsører og støttespillere Vi vil benytte anledningen til å takke våre «gamle» og «nye» sponsorer, annonsører og støttespiller. Dere bidrar til at breddeklubben Florø SK Handball med 360 medlemmer som drives av over 100 foreldre, ildsjeler og ca. 700 foreldre som støttespiller uten fast ansatte kan opprettholde og videreutvikle vårt tilbud til barn og unge i Flora kommune. Vårt økonomiske fundament er basert på inntekter fra følgende: Medlemskontingent, dugnad, treningsavgift, hjemmekamper, turnering, sponsorer og annonsører. Florø SK Handball har som VISJON at vi skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og sponsorer/annonsører deltar aktivt og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. MÅLSETTING med sponsor og annonsearbeidet er at Florø SK Handball skal opprettholde og videreutvikle et sponsor og annonsørnettverk som kan bidra til å gi klubben et viktig økonomisk grunnlag for klubbens drift og utvikling. Florø SK Handball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom våre felles VERDIER: «Begeistring, innsatsvilje Respekt og Fair Play» som også er gjeldende for all virksomhet for norsk håndball på og utenfor banen. Vår INTENSJON er å knytte til oss et variert sett av sponsorer som deler Florø SK Handball sine grunnleggende VISJON og VERDIER og ser det som verdifullt å støtte disse også for egen del. Florø SK Handball skal gjennom sin aktivitet vise et aktivt SAMFUNNSANSVAR som får anerkjennelse internt og eksternt." I dette ligger å tilby idrett som helsefremmende tiltak. Vise håndballens mangfold, som en idrett for alle. Finne samarbeidspartnere vi kan identifisere oss med. Vise at våre verdier står for, og kan bidra til en høynet livskvalitet. INNKLUDERINGSBEGREPET skal stå sentralt i all vår virksomhet. Våre SPONSORER er: Sparebanken Sogn og Fjordane, Flora Kommune, SFE, EWOS, INC gruppen, Bistro ”To Kokker”, Slakteriet, Byggeriet, Enivest AS, Firdaposten, Elkjøp. Engen Helsestudio, Norwell AS, Deloitte, Florø Rør, Svanøy Røykeri, Sko Olsen og Fjord1. Florø SK Handball ønsker å opprettholde disse som sponsorer men ønsker å komme i kontakt med NYE SPONSORER som har et virke i Flora Kommune og som ønsker eller vil vurdere å støtte vårt arbeid, våre VISJONER og VERDIER. Dersom dette kan ha en interesse så ønsker vi å få til et uforpliktende møte slik at vi kan legge frem en plan for vår virksomhet og se på muligheter for å skape en vinn-vinn situasjon mellom Florø SK Handball og dere gjennom en sponsoravtale. Leder for Florø SK Handball: Trine Vokuhl · Tlf: 91742035 · E-post: trinevok@gmail.com Marked og sponsoransvarlig: Morten Mortensen · Tlf: 91630671 · E-post: morten.mortensen.mm.@gmail.com

Tusen takk til våre sponsorer, annonsører og støttespillere ! Florø SK HANDBALL

75


- innovasjon for framtidas oppdrettarar

Salmon Group som er verdas største nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap, brukar eit system for internkontroll som er utvikla i Florø.

SG Systems er utvikla i samarbeid mellom:

Pixelwerk er eit innovativt selskap

Med base i Bergen og Florø, yter vi service

beståande av erfarne utviklarar,

for våre 46 aksjonærar, som tilsaman

systemarkitektar og prosjektleiarar.

disponerar 113 konsesjonar for oppdrett

Vi jobbar med web- og apputvikling,

av laks og ørret langs norskekysten,

3D-teknologi og rådgjeving.

og produserer omlag 50 millionar smolt.

GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK AS, FLORØ – FOTO: OLAV HATLEMARK & CECILIA MOLANDER

Florø SK Handball 2016/2017  
Florø SK Handball 2016/2017  
Advertisement