Page 1

Najaarsactiviteit Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw Kerkuilen en andere projecten van NWG De Kerkuil , donderdag 19 september 2013, Kortemark Bijna 16 jaar geleden begon onze werkgroep haar activiteiten waarbij de kerkuil centraal stond. De hartvormige sluier van deze uil stond symbool voor het hart voor de natuur van onze medewerkers. Met der tijd evolueerde onze werkgroep naar een regionale vereniging voor agrarische natuur in de regionaal landschap IJzer en Polder en de Westkust. Bij de projecten rond bruine kiekendief, steenuil, gierzwaluw, huisen boerenzwaluw, oeverzwaluw, torenvalk, geelgors, weidevogels‌ zijn heel wat vrijwilligers actief. Interesse ? Kom vrijblijvend tijdens onze power point presentatie kennis maken met onze vereniging en haar activiteiten.

Zaal Hansam Handzamestraat 152 Kortemark

Kerkuilen e a  

Kerkuil natuurwerkgroep De Kerkuil

Kerkuilen e a  

Kerkuil natuurwerkgroep De Kerkuil

Advertisement