Page 1

Ieder erf z n is steenuil Woensdag 27 februari 19u30

Met het project ‘Ieder erf z’n steenuil’ proberen we ons steenuilenproject verder uit te diepen met een focus op onze polders. Het is voornamelijk hier dat onze kleine steenuil het moeilijk heeft: grotere percelen, minder randen, meer akkerland dan weiland, weinig of geen knotwilgen, veel wind, maar ook minder regenwormen in de polderklei dan in het zandleemgebied. Al deze factoren maken dat er minder steenuilen aanwezig zijn in onze polder dan bijvoorbeeld op het zandleemplateau van Izenberge. Met de nieuwe impulsen die we via het project ‘Ieder erf z’n steenuil’ zullen geven, hopen we de steenuilen in de polders extra kansen te bieden. Hiervoor hebben we een stappenplan uitgewerkt. Vooreerst gaan we ons ideeën voorstellen tijdens enkele avonden. We starten in Bulskamp (Veurne) en trekken volgend jaar wellicht naar Steenkerke (Veurne) en Ramskapelle (Nieuwpoort). We nodigen in eerste instantie de lokale landbouwers uit maar ook iedereen uit het buitengebied en alle geïnteresseerden zijn uiteraard welkom op deze avond. Met een mooie powerpoint zullen we aantonen dat een steenuilenvriendelijk erf inrichten voor iedere landbouwer haalbaar is zonder grote ingrepen. Vaak zijn er huisweiden aanwezig rond het erf die voor de steenuil ideaal zijn om te voet in de weide op zoek te gaan naar insecten, nachtvlinders die

aangetrokken worden door de mest van de aanwezige koeien, schapen of paarden. De weidepaaltjes zijn ideale uitvalsbasissen om prooien (muizen) te slaan in de rand. Oude knotwilgen langs de weide of appelbomen in een boomgaard vertonen soms vermolming (bij een afgebroken tak). De holten die daar ontstaan bieden een ideale nestplaats voor onze steenuilen. Ook de aanwezigheid van een solitaire notenboom met holtes kan deze belangrijke rol vervullen. Een houtwal of een haag in de buurt zorgt voor extra voedselaanbod, dit hoeft geen houtwal te zijn van honderden meters, een kleine zoom is voldoende. Met een takkenwal kunnen muizen worden gecentraliseerd. Zeker in de winter kan dit voor de steenuil van levensbelang zijn. Maar ook een poel kan voor verrijking op het erf zorgen. Wanneer deze goed is afgebakend, ontstaat er een mooie overgang tussen weide en poel, waar de steenuil tal van voedsel kan uit plukken. Het ligt in onze bedoeling om de bestaande erven in Bulskamp volgend jaar te bezoeken en de potentiële steenuilenplaatsen desgewenst van een klein plan te voorzien. Hierin noteren we hoe, met kleine ingrepen, het erf kan worden opgewaardeerd tot het niveau van ‘steenuilenparadijs’. Een onderschatte doodsoorzaak bij (jonge) steenuilen is het verdrinken in vee drinkbakken: de oude badkuipen maar ook de waterbakken voor paarden zijn vaak zo glad dat steenuilen die zich wensen te wassen er niet meer in slagen om zich hieruit te redden. Met de verankering van een plankje kunnen de gladde badkuipen beveiligd worden maar ook voor de paarden waterbakken is er in Nederland een systeem bedacht om deze steenuilenvriendelijk te maken. Ons doel is om dit jaar alle territoria in Bulskamp te onderzoeken op de aanwezigheid van deze voor steenuilen onvriendelijke waterbakken en zo gericht advies te verlenen aan de erfbewoners. Afspraak woensdag 27 februari 2013 in de Cafetaria van het Coberghersportpark, Bulskampstraat 37 te Bulskamp om 19 u. 30

Ieder erf zijn steenuil  
Ieder erf zijn steenuil  

ieder erf zijn steenuil

Advertisement