Page 3

Geschonden vertrouwen Bart Vangansbeke, beleidsverantwoordelijke

INHOUD 4 11

14

20

26

32 34 36 37

43

46 48 50

56 58 59

Agenda Aankondigingen 11 Nachtvlinderavond 11 Plantencursus 12 Expeditie Natuurpunt 12 De Gooiboeren 13 Nacht van de vleermuis Verslagen 14 Buurtwandeling 15 Infoavond Tougoupeul 17 De Gooiboeren 18 Plantenbeurs Vereniging 20 Gent Zonnestad 21 Portret 23 Aankoop Rijvissche 24 Toekomst loods Apolinaris 25 Sanering zuurteerstort Beleid 26 Samenwerking met een januskop? 29 Structuurvisie 2030 31 Gemeenteraadsverkiezingen Milieu In de schijnwerpers Werkgroep Assels Werkgroep Gentbrugse Meersen 37 Het Gentse Zwin 41 Tweedehandsbeurs 42 Boek: Voor elk wat wilds Kern Deurle-Latem 43 Speelgroen Westerplas 44 Bloemenmarkt 45 Beheerwerken Westerplas Kern Damvallei Werkgroep Sint-Pieters-Buiten Studie 50 De zwaluwstern 52 Lieveheersbeestjes Bijgedachte SNEP!sels raadselhoek Lezersbrief

Via Snep! heb je waarschijnlijk wel kunnen volgen hoe er op het vlak van natuur, bos en groen de laatste jaren een prima samenwerking is gegroeid tussen de stad Gent en Natuurpunt Gent. Die samenwerking heeft geleid tot heel veel resultaten op het terrein. En dat is een bijzonder goede zaak, want bijkomende natuur-, bos- en groengebieden zijn belangrijk voor alle Gentenaars. Meer en betere natuur en bos verhogen de leefbaarheid en de gezondheid van de stad en al haar inwoners, ongeacht huidskleur, afkomst, politieke voorkeur, financiële en maatschappelijke status. Een van de sterkste instrumenten voor die realisaties zijn de stedelijke aankoopsubsidies waarop Natuurpunt kan rekenen bij de aankoop van natuurgebied. Tijdens de huidige legislatuur hebben we al tientallen hectaren natuur aangekocht. Door de uitstekende samenwerking gebeurde dit op een manier die zowel voor de stad als voor Natuurpunt en ook voor de Vlaamse overheid financieel voordelig is. De aankopen waren immers maar mogelijk dankzij de financiële inbreng van de drie partners: Vlaanderen en Gent verstrekken aankoopsubsidies en Natuurpunt Gent levert zelf ook een niet geringe inspanning. In sommige gevallen staan we zelf in voor meer dan de helft van het aankoopbedrag, via opbrengsten uit activiteiten en de vele giften van onze donateurs. Een ander recent voorbeeld van die puike samenwerking met de stad vinden we in de Gentbrugse Meersen. Het gezamenlijk uitgegeven boek De Gentbrugse Meersen, voor elk wat wilds bewijst dat een constructieve samenwerking schitterende resultaten kan opleveren. De combinatie van de expertise van beide partners heeft tot een prachtig resultaat geleid. Dit boek is aanbevolen lectuur voor iedereen wie interesse heeft voor de Gentbrugse Meersen en de uitbouw van het gebied als een van de Gentse groenpolen. Het bundelt zowat alle informatie over de Gentbrugse Meersen in een aantrekkelijke vorm. De opbrengst van de verkoop zal Natuurpunt Gent integraal besteden aan bijkomende aankopen in deze Gentse groenpool. In deze Snep! kun je echter ook lezen dat de samenwerking tussen de stad Gent en Natuurpunt Gent in de Gentbrugse Meersen een knauw heeft gekregen. Natuurpunt en Natuurpunt Gent zijn bijzonder ontgoocheld dat de begrazing in het zuidelijk deel van de groenpool niet aan ons is gegund. Dat begrazingsproject was ons nochtans op het lijf geschreven door onze jarenlange ervaring met natuurbegrazing overal in Vlaanderen. Het is op zijn minst merkwaardig en in elk geval bijzonder ontgoochelend dat dit begrazingsbeheer niet is toegewezen aan Natuurpunt – nochtans ‘de eerste partner van de stad Gent voor natuurprojecten’, zoals het bestuursakkoord zo hoopgevend vermeldt. Verder in deze Snep! gaan we hier nog dieper op in. We verklaren ook waarom we dit een gemiste kans vinden voor de natuur in de Gentbrugse Meersen. Wij hopen alvast dat het bij deze ene uitschuiver blijft en dat de uitstekende samenwerking van de voorbije jaren een mooi vervolg kan krijgen ten gunste van meer en betere natuur, bos en groen voor iedereen.

3 Redactioneel

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.