Page 24

Samen met het Don Boscocollege Zwijnaarde, de Sociale Kruidenier, atelier Caro-K en De Moester wil Natuurpunt Gent een zinvolle, deels nieuwe functie en bestemming voorzien voor de loods Apolinaris. Die loods heeft Natuurpunt vorig jaar aangekocht naast het Hutsepotbos in Rijvissche. Om de nodige financiële middelen voor dit project bijeen te krijgen, heeft Natuurpunt Gent dit voorjaar een project ingediend bij de stad in het kader van het Burgerbudget.

Een nieuwe toekomst voor de loods Apolinaris in Zwijnaarde? De loods Apolinaris ligt langs de Grote Steenweg en pal naast het Hutsepotbos, op een boogscheut van het Don Boscocollege in Zwijnaarde. Hij ligt in het deelgebied van het Parkbos dat het dichtst aansluit bij de stad Gent. In de toekomst komt er naast de loods ook een fietspad, dat de verbinding zal maken tussen de Grote Steenweg en de fietssnelweg, die gelegen is op een oude spoorwegberm en via bruggen zonder autoverkeer toegang zal geven tot de stad. Het nieuwe fietspad zou ook een kleine aftakking krijgen naar het Don Boscocollege.

Projectvoorstel Het project tot inrichting van de loods kadert in de realisatiestrategie die is opgemaakt door de Parkbospartners en Natuurpunt Gent. Het is de bedoeling om de huidige loods voor een deel ‘open te werken’. Eén vierde van de oppervlakte zou over de hele lengte van de loods in de open lucht komen te liggen, weliswaar met behoud van het dak. Daarvoor zou de buitenmuur (langs het toekomstig fietspad) worden afgebroken en naar binnen toe worden verplaatst. De ‘opengemaakte’ zone zou op die manier deel uitmaken van het openbaar domein en dienst doen als een laagdrempelige onthaalen inforuimte. Bezoekers kunnen er informatie over het Parkbos en wandelfolders vinden, een kaart van de omgeving bekijken, uitrusten op de voorziene banken (zowel onder het afdak als in de open lucht) en ook picknicken. Er komen toiletten, die permanent toegankelijk zullen zijn en er wordt gezorgd voor een degelijke wateraansluiting met in de lente en de zomer actieve (drink)waterfonteintjes. Er komen ook fietsenrekken, zodat bezoekers van hieruit een wandeling door het deelgebied Rijvissche van het Parkbos (met het Hutsepotbos) kunnen maken. Naast de aftakking van het fietspad naar het Don Boscocollege zal een speelplek worden ingericht. Die kan worden gebruikt door de school, de buurtbewoners, de jeugdverenigingen uit de buurt en de bezoekers. De inrichting van deze speelplek en de onmiddellijke

omgeving zal gebeuren in samenspraak met de Parkbospartners, Natuurpunt Gent, de buurtbewoners en de school. Onder het afdak worden bijkomende stopcontacten en wifitoegang voorzien. Veel laatstejaarsstudenten van het Don Boscocollege verlaten tijdens de middagpauze de school en zullen dus ook gebruik maken van deze plek. Ook werknemers van het nabijgelegen Technologiepark Ardoyen kunnen er over de middag even verpozen in de natuur.

© NELE DE WULF

TEKENING TOEKOMSTIGE LOODS © STUDIEBUREAU OMGEVING

langrijke sociale en educatieve functie vervullen. VZW Samenlevingsopbouw Gent zal met haar dochter vzw De Sociale Kruidenier nog altijd een groot deel van de ruimte blijven gebruiken als voedselopslagplaats. In een ander deel komt keramiekatelier Caro-K, dat ook cursussen en kinderkampen zal organiseren. Het sanitaire deel zal ook gebruikt kunnen worden vanuit de loods. De huurinkomsten uit deze beide activiteiten zullen dienen om de dagelijkse kosten te dekken. Het eventueel overblijvende geld zal worden gebruikt om extra natuurgebied aan te kopen in de onmiddellijke omgeving.

Financieel Tal van activiteiten mogelijk Er bestaan al allerlei ideeën voor bijkomende activiteiten aan of rond de loods, zoals een maandelijkse boerenmarkt, vakantiekampen in keramiekatelier Caro-K, een foodtruck die er ’s middags komt staan, enzovoort. De Moester, centrum voor dagactiviteiten en arbeidszorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, wil ook op bepaalde middagen voor soep zorgen. De leerlingen van het Don Boscocollege hebben in een creatieve brainstorm al heel wat kansen en mogelijkheden voor de loods en de onmiddellijke omgeving onderzocht en besproken. Niet alles zal realiseerbaar zijn, maar hun inbreng bevat zeker enkele heel waardevolle bijdragen die we verder zullen onderzoeken. Zowel de Moester als de vrijwilligers van Natuurpunt Gent willen zich engageren voor het onderhoud van de buitenruimte en de sanitaire ruimte.

Gebruik loods In het deel van de loods dat niet toegankelijk is voor het publiek, worden functies behouden en opgenomen die de sociale controle optimaliseren, de plek leefbaarder maken en een be-

Er zullen stevige investeringen nodig zijn om het project mogelijk te maken. In de eerste plaats is er nood aan een belangrijk budget om de loods drastisch te verbouwen en het sanitair te voorzien. Daarvoor zullen we moeten samenwerken met een architect en verschillende aannemers. We schatten al die kosten op ruim 120.000 euro. Daarnaast zullen ook financiële middelen nodig zijn voor het aanleggen (of optimaliseren) van de nutsvoorzieningen, de fietsenrekken, picknickbanken, enzovoort. Die kosten schatten we op ruim 50.000 euro. Natuurpunt Gent gaat ervan uit dat de kosten om het volledige project te realiseren (ruim) boven de 150.000 euro zullen liggen. In de komende maanden zullen we hiervoor een gedetailleerd financieel plan opstellen. We hopen op een bijdrage vanuit het burgerbudget van 150.000 euro. BRONNEN: - ‘Parkbos – deelgebied Rijvissche Zwijnaarde: realisatiestrategie, Stad Gent Departement publieke ruimte, Groendienst i.s.m. Werkgroep Rijvissche’ - ‘Landschapsplan Rijvissche. Opmaak van een landschapsplan voor Rijvissche gelegen in de groenpool Parkbos te Gent, stad Gent en projectbureau Omgeving’.

Het schepencollege heeft op 3 april 2017 beslist dat ons projectvoorstel ontvankelijk is binnen het project van het Burgerbudget. Momenteel zijn we volop bezig ons voorstel te verfijnen en verder uit te werken. Die uitgewerkte versie moeten we indienen vóór 30 juni 2017. Daarna zal de stad Gent alle voorstellen beoordelen. Ten slotte zal ook het draagvlak (via digitale stemmen van de burgers) een belangrijke rol spelen om de uiteindelijke ‘winnaars’ te kiezen. We hopen dat we dan kunnen rekenen op de steun van onze leden en sympathisanten. In de volgende Snep! lees je hier zeker nog meer over…

Vereniging

24

S N E P ! 2017 NUMMER 2

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Advertisement