Page 23

Zoals we al meedeelden in de vorige Snep!, wil Natuurpunt proberen de natuur- en bosgebieden in het deelgebied Rijvissche van de groenpool Parkbos aan te kopen en in natuurbeheer te brengen. Dit voorjaar konden we hier al een eerste tastbaar resultaat boeken.

Op 22 maart 2017 werd de akte verleden voor de aankoop van twee percelen grasland in het deelgebied Rijvissche. Natuurpunt kon deze gronden kopen van de familie Smets. De terreinen zijn gelegen in de bestemming ‘nat natuurgebied’ en hebben een totale oppervlakte van ruim één hectare. Het gaat om vrij natte graslanden aan de Rijvisschestraat, die ook grenzen aan een mooi parkgebied met een tweetal villa’s in Engelse stijl. In het oosten en noorden worden de aangekochte graslanden omringd door houtkanten, bosjes en (heel natte) graslanden.

Overgangsbeheer De nieuwe percelen waren vrij van pacht, maar werden wel gebruikt door een landbouwer. Die landbouwer is bereid om het overgangsbeheer mee te helpen uitvoeren en zal de

Nieuwe aankoop

in Rijvissche

graslanden twee keer per jaar maaien. Dat beheer werd afgesproken in de werkgroep Rijvissche. Na de aankoop van het Hutsepotbos in 2015 is er heel veel overleg geweest tussen de Parkbospartners en dat leidde tot een realisatiestrategienota waarin ook het beheer van alle percelen werd uitgestippeld. Dit overgangsbeheer is dan ook een eerste stap in het realiseren van de strategie. Op de luchtfoto staan de nieuwe eigendommen van Natuurpunt ingekleurd in het rood (met de kadastrale perceelnummers erbij). In het groen staan de eigendommen die we in 2015 hebben verworven. Het grote groene blok bestaat uit het Hutsepotbos en aanpalend het perceel met de loods Apolinaris. Het kleinere groene deel zijn twee natte bosperceeltjes langs de E40 en palend aan de sport-

terreinen van het Don Boscocollege. Het hele deelgebied waarin Natuurpunt actief wil zijn, staat aangeduid met een grijs raster.

Loods Voor de loods op het kadastraal perceel A88/A hebben we een project ingediend in het kader van het Gentse burgerbudget. Meer info vind je in het hierna volgende artikel ‘Een nieuwe toekomst voor de loods Apolinaris?’ Deze loods is momenteel in gebruik door vzw de Sociale kruidenier en het is de bedoeling om een aantal nieuwe functies toe te voegen die aansluiten bij de afspraken uit de realisatiestrategienota. Zo willen we onder andere de openbare ruimte uitbreiden met een info- en rustplaats met sanitair – als we inderdaad kunnen rekenen op de middelen van het burgerbudget.

STEUN RIJVISSCHE EN HUTSEPOT! Het is de bedoeling om de volgende jaren nog meer aankopen te realiseren in het deelgebied Rijvissche. Daarbij hebben we absoluut steun nodig. Giften voor dit project zijn dan ook meer dan welkom. Overschrijven kan op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw. Vermeld als mededeling ‘Gift project 6689 Hutsepot’. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je volgend voorjaar een fiscaal attest.

Expeditie Natuurpunt voor Hutsepotbos Bij de Expeditie Natuurpunt van 24 en 25 juni zetten zestig teams zich in voor hun geliefde natuurproject. Een van de gesteunde projecten is het Hutsepotbos, gelegen in het deelgebied Rijvissche van het Parkbos. We laten het team Hutsepotroeiers zich hier kort even voorstellen.

Het Hutsepotbos: daar gaan wij voor, per kano! ‘Wij, Lore, Leen, Eva en Sofie zijn vier vriendinnen uit Gent. We wonen allemaal erg graag in onze geliefde Arteveldestad. We hebben bijna alles rond ons heen: elkaar, andere vrienden, cafés, winkels, doe-het-zelfzaken, optredens, ... Alleen missen we vaak natuur en rust. Natuurlijk zijn er altijd de Bourgoyen-Ossemeersen, maar na heel veel rondjes te hebben gewandeld, ervaren we dat ook af en toe wat als hetzelfde. Natuurpunt Gent helpt volop bij het realiseren van groenpolen rond Gent. Een voorbeeld is de Gentbrugse Meersen of het Parkbos. Er is veel te weinig groen in en rond onze stad. Nochtans is het een noodzaak om te beschikken over genoeg groene ruimte en rust. Het Hutsepotbos in Zwijnaarde is een deel van de groenpool Parkbos en is meer dan de moeite waard. We willen ons dan ook zeer graag inzetten per kano voor dit stukje natuur dicht bij huis. En gelukkig zijn we zot genoeg om onze woorden in daden om te zetten. Jihaa!’ Wij duimen alvast voor deze vier moedige dames en we kunnen alleen maar wensen dat heel veel leden hen willen steunen. Indien je dat wil doen, neem dan een kijkje op http://expeditienatuurpunt.be, zoek het team HUTSEPOTROEIERS en steun het met een gift.

23 Vereniging

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.