Page 17

WERKDAG met de Gooiboeren in de Bourgoyen Een bron van ontspanning en rust in het dichtbevolkte Gent en toch een echte hotspot van biodiversiteit… Welkom in de Bourgoyen-Ossemeersen! Om dit prachtige landschap en de spectaculaire soortenrijkdom te behouden, is het noodzakelijk om het gebied goed te beheren en af en toe de handen uit de mouwen te steken. © MARINO RAVIER

© MARINO RAVIER

Naast de stad Gent is ook Natuurpunt eigenaar van een aantal gronden in de Bourgoyen-Ossemeersen. Omdat we het beheer van die terreinen beter willen opvolgen en ook de buurt hierbij willen betrekken, hebben we met een aantal enthousiastelingen een werkgroep ‘Gooiboeren’ opgericht. Aan de ingang van het gebied langs de Bourgoyendreef ligt een perceel dat het potentieel heeft om zich te ontwikkelen tot een soortenrijk dotterbloemgrasland. Jammer genoeg lag het er wat verwaarloosd bij. Het maaiwerk werd de voorbije jaren niet altijd even goed opgevolgd en het grasland was sterk verruigd. De houtkant aan de rand van het terrein breidde zich langzaam uit en dat zorgde voor te veel schaduw om doelsoorten als dotterbloem en echte koekoeksbloem een kans te geven. Bovendien wordt het terrein, dat naast de parkeerplaats van een winkelcentrum ligt, vaak als sluikstort gebruikt.

De startactiviteit voor 2017 Op 11 maart gingen we met een vrolijke bende noeste werkers aan de slag. Eerst ruimden we het terrein op. We vulden een tiental vuilniszakken met klein zwerfvuil als flesjes, blikjes en zelfs schoenen – wellicht voldoende om een hele voetbalploeg van schoeisel te voorzien. Daarnaast plukten we een aantal grote zakken met huisvuil uit het struikgewas aan de kant van het parkeerterrein. Na het opruimen maaiden we het riet en kapten we de bomen die de meeste schaduw wierpen. Met draagberries voerden we het maaisel af, terwijl de spierballen rolden om de stammen aan de kant van de weg te verzamelen. Onder de stralende zon voelde het bijna als een zomerdag waarop het hooi werd binnengehaald. Met een drankje en zelfgebakken wafels sloten we de dag af en klonken we op de oogst. Hopelijk zien we dit grasland de komende jaren mooi evolueren.

Op zaterdag 22 juli volgt een nieuwe werkdag met de Gooiboeren. Als je zin hebt om tijdens de Gentse Feesten te genieten van wat groen en gezonde buitenlucht, ben je zeker welkom. Zie ook p. 12.

17 Verslag

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Advertisement